De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

ALLE COLUMNS

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????DE COLUMNS zijn weer terug van weggeweest

*Is anders dan prikbord, dat meer voor kortere reacties, gedachtewisseling, filmpjes, e.d. bedoeld is.

*Deze pagina is voor Columns die in kunnen gaan op de actualiteit, dingen aan de kaak kunnen stellen, of gewoon een alledaagse gebeurtenis beschrijven.

Kan lichtvoetig zijn of ernstig, een overdenking, ontmoeting, of een korte verhandeling over een bepaald onderwerp.

Een Column vertegenwoordigt, met nadruk, de mening en gedachte van de columnist, hoe hij of zij de wereld en haar fenomenen beleeft en beziet.

Bijdragen van lezers onder eigen naam  zijn welkom als ze passen in de doelstelling van deze site. Voor de eerste keer…… dan graag eerst een proefcolumn naar info@deverwanten.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om columns te weigeren of te verwijderen.

Hieronder kunt u de columns lezen, reageren op een column, of zelf een column schrijven.

(Visited 1.811 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

(113 Reacties)

 1. In het boek van Sara Maaitland : Stilte als antwoord . Een interessant boek, in die zin dat inzicht geeft in vele soorten van de beleving van stilte. Mensen die...
  Lees meer

  In het boek van Sara Maaitland : Stilte als antwoord . Een interessant boek, in die zin dat inzicht geeft in vele soorten van de beleving van stilte. Mensen die werden achtergelaten op onbewoonde eilanden en zij die de bergen in hun eentje beklommen, zeilers die om de wereld wilden reizen. Daar noemt zij een effect dat kan optreden bij deze mensen die ze “ akédia “ noemt.

  Ik zocht het woord op Google en vond daar een uitleg van de monnik -- broeder Hugo -- een antwoord wat ik niet onvermeld wil laten omdat het mij voorkomt, dat het zeer toepasselijk is voor onze tijd.

  Broeder Hugo:

  Verveling – in de monnikenpsychologie aangeduid met ‘akedia’ – is bij uitstek een kwelgeest die ook in de moderne tijd lustig om zich heen bijt. Van alle acht gedachten is deze echter het moeilijkst onder woorden te brengen, dus vergeef me als dit onderwerp meer woorden nodig heeft dan de andere. Aan het einde zul je waarschijnlijk wel weten waar ik het over heb.

  Akedia wordt het beste vertaald met verveling, maar het is niet zomaar de verveling die je overvalt als je zit te wachten op een trein of wanneer je al een uur zit te luisteren naar een klaagzang van je schoonmoeder over de verminderde kwaliteit van breiwol. De woestijnvaders noemden deze pregnante geestelijke verveling ook wel de ‘demon van de middag,’ en misschien geeft dat nog wel het meeste weg over de aard van deze notoire klier. Hij vertoont zich bij uitstek op het dode punt van de dag. Het gaat om een slapte van de ziel, om ‘er allemaal genoeg van hebben,’ ‘er zat van zijn.’ ‘Het komt me de neus en de oren uit,’ zeggen we dan.

  Ook wordt akedia gekenmerkt door een angstig soort onrust. Een soort zapgedrag, maar dan niet alleen voor de televisie, maar voor het hele leven. Je kent het wel: je hebt werk genoeg te doen, dingen bovendien die je normaal zouden vervullen en bevredigen. Het gaat dus zeker niet alleen om klussen waar je toch al een hekel aan had. Toch kan je er maar niet toe komen eraan te beginnen. In plaats daarvan ga je duizend dingen doen die nergens goed voor zijn. Zes keer je mail checken, in de koelkast sneukelen, reclamefolders doorbladeren, kijken of de buren al terug zijn van vakantie, et cetera, et cetera (en nog meer et cetera). Alles behalve datgene dat je van plan was.

  Dit is de vorm die de meeste mensen wel eens overvalt.

  Het kan echter ook gierend uit de klauwen lopen. Vroeger was dat een typisch monnikenprobleem. Monniken werden vrijgehouden voor gebed en contemplatie, terwijl mensen in de wereld de hele dag werden bezig gehouden door hun broodwinning en het huishouden. Omdat akedia zich – zoals alle kwelgeesten – bij uitstek verzet tegen alles wat met God te maken heeft, liep het probleem in kloosters en kluizen sneller in de gaten. Daar waar er geen adequate leiding aanwezig was bleek het koorgebed in te zakken, roddel en achterklap brachten onmin (rondhangende monniken zijn net rondhangende buurvrouwen) en in minder dan geen tijd was het klooster veranderd in een soort dorp vol chagrijnige luiaards die het de hele dag druk hadden met niks.

  Tegenwoordig zit de maatschappij zo in elkaar dat ze bijna gemaakt lijkt om akedia te veroorzaken. Veel vrije tijd geeft gelegenheid tot rondhangen. Veel lawaai, geuren en kleuren verhinderen het gebed, maar ook het werkelijk smaken van de dingen die ons gegeven zijn. In plaats van het verhaal van ons leven te ervaren, beginnen wij door het verhaal van ons leven te bladeren. De kleuren vervagen, niets wordt meer op waarde geschat. Al het gewone begint onmiddellijk te vervelen, en het buitengewone is na vijf minuten al niet buitengewoon meer. De ontmoeting met God wordt bijna onmogelijk. De weg die naar God voert door het beschouwen van wat Hij geschapen heeft, loopt dood omdat we de schepping niet meer werkelijk zien. De weg die naar God voert door tot onszelf in te keren – waar Hij woont in het diepst van onze ziel – loopt dood omdat er geen stilte is (daarmee bedoel ik niet alleen de afwezigheid van geluid, maar de afwezigheid van dwingende prikkels in het algemeen).

  Het klinkt paradoxaal, maar het lijkt erop dat er niets zo stomvervelend is als een dolgedraaid leven.

 2. Reflecties bij een scheiding De draak die in zijn eigen staart bijt. Ik heb mijn draak al benoemd en gezien toen ik nog geen twintig was. Bij een vriendinnetje waar...
  Lees meer

  Reflecties bij een scheiding

  De draak die in zijn eigen staart bijt.

  Ik heb mijn draak al benoemd en gezien toen ik nog geen twintig was. Bij een vriendinnetje waar ik geen officiële “relatie” mee had, maar we sliepen wel vaak samen en hadden een seksuele relatie. Eind 70er jaren, dus geen god of moraal die ons in de weg stond. Dat we wel een seksuele relatie hadden maar geen “verkering” konden we beiden (voor zover ik me herinner) goed verklaren en benoemen. We waren beiden “bange musjes die bij elkaar schuilden voor de grote wereld”.

  Wat die angst precies behelsde anders dan een vaag gevoel van een “te grote wereld” wisten we niet. En er was ook geen “externe aansporing” om dat uit te gaan zoeken. Externe aansporing openbaart zich meestal in een vorm van lijden of een gevoel dat er iets niet klopt. Geen enkele aansporing dus omdat we door bij elkaar te schuilen we het lijden en het rotgevoel nu eenmaal “voorkwamen”.

  Dat gevoel van “mogen schuilen” is mij altijd als een groot goed bijgebleven. En zeker zie ik daar ook een positief kant. Ik ben er van overtuigd dat een mens niet kan leren als hij zich niet eerst basaal veilig voelt, dus die “basale veiligheid” is een voorwaarde. Een basale veiligheid die ik mijzelf gun maar ook anderen op attent zal maken als zij mijn hulp vragen.
  Dat is ook de reden dat ik jarenlang een praat-/zelfhulpgroep heb geïnitieerd met de onderliggende slogan: “je zult het zelf moeten doen, maar je hoeft het niet alleen te doen”.

  Dat gevoel zit diep in mij, en nogmaals: ik geloof daar oprecht in… tot ik nu dus deze “zich in de staart bijtende draak” tegen kom.

  Ik weet dat er in mij een vaag gevoelde angst is om alleen te zijn. En dat ik die angst “onbewust” mee-neem mijn liefdesrelaties in. Dat wil zeggen: de DIEPTE van die angst houd ik onbewust, niet de AANWEZIGHEID. Sterker nog: ik benoem hem zelfs en zet hem op tafel. Waarschijnlijk vanuit een (wel onbewuste) bezwerings-gedachte: “Het is benoemd dus ik heb hem toch in het licht en er controle over!”. En in mijn liefdesrelaties zal ik dat ook openlijk prediken. Wat vroeger bij dat vriendinnetje werkte zal nu ook werken. “Kom maar in mijn armen. Kom maar schuilen”.

  En weer jaag ik een liefde uit mijn leven.
  Zelf in verbijstering achterblijvend met het enige dat ik nu als enige werkelijkheid ervaar: de paniek die in mij los breekt. De paniek van de gedachte alleen te zijn en nergens, maar dan ook nergens te kunnen “schuilen”.

  En daar zit de staart van de draak. Basale veiligheid is zeker een voorwaarde om überhaupt te kunnen leren maar sommige dingen kun je alleen maar leren door de draak recht in de bek te kijken.
  Leren alleen en veilig bij jezelf te zijn zul je ZELF moeten doen EN je zult het helemaal ALLEEN moeten doen.

  Waar ik vroeger met dat vriendinnetje de “externe aansporing” er met “schuilen” onder wist te houden komt nu de “externe aansporing”, het lijden, dubbel en dwars naar buiten.
  Het verliezen van mijn liefdesrelaties.

  Er rest mij niets dan de draak in de bek te kijken. Maar bang ben ik wel.

  • Leren alleen en veilig bij jezelf te zijn zul je ZELF moeten doen EN je zult het helemaal ALLEEN moeten doen.
   Dat is mooi en o zo waar! Bijna alle mensen zijn op drift geraakt en zoeken wanhopig naar opvulling en intimiteit. Datingsites zijn booming business.
   We leven niet meer in groepen, nauwelijks nog in families of geloofssystemen, maar worden steeds weer op onszelf teruggeworpen, net zo lang tot we door krijgen dat eenheid niet buiten onszelf is te vinden, hooguit voor korte momenten.
   De dualiteit leert ons keuzes te maken vanuit een eigen innerlijk weten.
   Heel veel mensen in ontwikkeling lijden aan onbekende angsten die hier zeker mee te maken hebben. Volledig op jezelf kunnen staan is een grote opdracht.
   De draak in de bek kijken vraagt veel moed. Erkennen dat je daar gewoon bang voor bent is een teken van voortschrijdend inzicht.

 3. Avatar
  peter wolfs

  21 mei 2017 om 14:53

  “integriteit als antwoord op een morele crisis” 1 en 2 november 2016 “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet...
  Lees meer

  “integriteit als antwoord op een morele crisis” 1 en 2

  november 2016
  “Ook hier is de enige remedie: integriteit en gewetensvol handelen. Het is een strijd om je handelen niet te laten bepalen door angst, haat en egoisme.Je laten meesleuren door 1 van deze drie betekent ten prooi vallen aan een tunnelvisie die vroeg of laat alleen maar ellende zal aanrichten. Hoe verder meegesleurd hoe sterker de tunnelvisie. De vijand zit inderdaad binnen in ons en daar hoort hij bestreden te worden.
  Je handelen niet door angst, haat en egoisme te laten bepalen is in ieder mensenleven iets wat meestal pas na veel vallen en opstaan geleerd wordt. Vaak gaat dit samen met veel innerlijke en uiterlijke strijd waarbij moed,zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid ontwikkeld moeten worden. Voor de ontwikkeling van een geweten moet innerlijk strijd geleverd worden, en dat is de kern van het proces waar de mensheid inzit. Hoe dan ook is het een strijd waarin iedereen sowieso participeert. Dat gaat meestal onbewust maar het helpt als mensen zich daar meer van bewust worden. We beheersen onze angst, haat en egoisme of we worden door ze beheerst. Hoe die strijd gevoerd wordt door ons allemaal bepaalt letterlijk de toekomst van de mensheid. Wij hebben allemaal keuzevrijheid. Het principe is eenvoudig: Probeer zoveel mogelijk te handelen vanuit je geweten en vooral als dit indruist tegen je eigenbelang en/of je angsten.Heb de moed om je geweten te volgen. Het geweten is ook een bron waaruit veel energie en kracht geput kan worden. Daarnaast is dit principe ook zeer integrerend voor de diverse minderheden. Gewetensvol handelen is het levende hart van de meeste religies, en daar kunnen atheisten en gelovigen elkaar vinden: In het gewetensvol omgaan met elkaar.”

  Citaat uit “integriteit als antwoord op een morele crisis”.

  Geacht Kamerlid eind februari 2017

  Ik stuur u nogmaals een kort schrijven in de hoop dat het u de komende belangrijke maanden kan inspireren.
  Deze 2e brief gaat ook naar de 11 andere Kamerleden die eveneens een oprecht antwoord hebben gegeven op mijn bijbehorende vorige brief van november jl.

  Naar mijn overtuiging staan we de komende maanden voor een grote verandering die m.i. hier in ons land zal beginnen. Waarschijnlijk kan u dat ook al enigszins voorvoelen. Het hangt in de lucht. De figuurlijke sneeuwklokjes en krokussen worden hier en daar ondanks dat het nog Trumpiaans winter is, al zichtbaar.

  Ik hoef u niet uit te leggen dat onze sterkste nationale kwaliteit samenwerken is, dat zijn diepe wortels heeft in onze eeuwenoude strijd tegen het water. Tegelijk met die samenwerkingskwaliteit ontstond er in deze contreien ook een gezond wantrouwen tegenover boven ons gestelde autoriteiten als die autoriteiten niet dienstbaar waren aan het volk. Autoriteiten die niet behulpzaam waren bij die strijd tegen het water, wat voor ons van levensbelang was, werden niet echt geaccepteerd. Het is dan ook niet vreemd dat juist hier in de Nederlanden de eerste republiek ontstond waarbij het bestuur succesvol in eigen hand werd genomen.

  In de 15e-16e eeuw tezamen met het ontwaken van het rationele bewustzijn ontwaakte ook het bijbehorende persoonlijke geweten in het individu. Allereerst veroorzaakte dit een krachtige geloofsvernieuwing in de velerlei varianten van de Reformatie. Dat was een grote stap op de lange weg naar dié zuiverheid van geloof waarbij woord en daad samenvallen in het handelen vanuit het hart, in navolging van Christus.
  Vervolgens inspireerde het geweten ook de vele individuen die vrijheid nastreefden ook als dat impliceerde dat het Christendom aan de kant gezet werd. De heldere schoonheid en kracht van het verlichtingsdenken dat de aanzet gaf tot onafhankelijkheid en emancipatie van de mensheid in alle mogelijke richtingen is een prachtige vrucht van het rationele bewustzijn in samenwerking met het geweten.
  Ten derde stond het geweten ook aan de wieg van een andere vrucht van het rationele bewustzijn, het wereldlijke, strijdbare socialisme. En tezamen met de socialisten stond het geweten dan ook als inspiratiebron mede op de barricades in de lange en moeizame strijd voor sociale rechtvaardigheid.

  Wat ik u eigenlijk zeggen wil is dat de wortels van uw partijen, het Christendom, het Liberalisme en het Socialisme ten diepste verschillende facetten zijn van dezelfde edelsteen. En onze tijd heeft de ongelooflijke eer om dit in te kunnen zien en gezamenlijk, door samenwerking, die edelsteen van de menselijke geest tot stralen te brengen.
  Juist deze drassige uithoek van Europa waar samenwerking in het geestelijke DNA verankerd is, is de plek, net zoals dat in de 16e eeuw het geval was, waar dat proces krachtig in gang gezet kon en kan gaan worden. De wereld heeft behoefte aan een sterk voorbeeld van integere samenwerking van alle mensen van goede wil omdat dat de enige manier is om als mensheid verder te kunnen evolueren. U bent in staat om samen met elkaar een werkende bestuursvorm te scheppen die dienstbaar is aan het volk en waarbij een integere balans gevonden kan worden tussen sociale rechtvaardigheid en ruimte voor individuele vrijheid.

  Bij een doorbraak naar een hoger bewustzijnsniveau of hogere eenheid vindt er altijd een strijd plaats tussen het oude en het nieuwe waarbij oprecht geofferd moet worden wat altijd moeilijk is. Het offeren levert de kracht om het nieuwe geboren te laten worden.
  Dit heeft altijd te maken met het vermogen tot zelfreflectie en de moed om te durven kijken naar de balk in eigen oog i.p.v. te blijven wijzen naar de splinter in andermans oog. Voor de Christenen zal dit herkenbaar klinken daar dit ook de jaarlijks terugkerende Lijdenstijd en Paas thematiek is die dit jaar m.i. herkenbaarder en sterker dan ooit voor u zal zijn.

  Ik wens u alle 12 heel veel inzicht, kracht en wijsheid toe de komende maanden

  PS: Ik zal u allen toch nog even mededelen dat 7 van de 12 hoog op de lijsten staan van VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en SP. 4 staan er lager op de lijsten van ChristenUnie, VVD en PvdA en de PvdA heeft er dan nog wel 1 belangrijke burgemeester bij. Totaal heb ik er de eerste keer in november zo’n 30-40 verstuurd in de kamer, tamelijk willekeurig gekozen. Wat mij betreft staat het u vrij om deze brief verder te verspreiden als u dat mocht willen.

  Vriendelijke Groet,

  Peter Wolfs

 4. Schaffen wij de ziel af? Vandaag in trouw: Ben ik gelukkig? Even mijn app checken Je kunt met deze app op je smartphone dus alles te weten komen van je...
  Lees meer

  Schaffen wij de ziel af?

  Vandaag in trouw:

  Ben ik gelukkig?
  Even mijn app checken

  Je kunt met deze app op je smartphone dus alles te weten komen van je innerlijke leven.
  Je hoeft jezelf niets meer af te vragen, dat doet de smartphone voor je,
  Hoeveel je beweegt, hoeveel je slaapt, je eet, er staat letterlijk: je hoeft niet meer te luisteren naar zoiets vaags als verlangens of intuïtie.

  Onder de noemer :Quantified Self (QS) verzamelen miljoenen mensen data over hun dagelijkse leven om zo zichzelf beter te begrijpen en te functioneren. In Nederland begint dit virus zich ook uit te spreiden. De cijfers bepalen of je de dag goed hebt doorgebracht en nemen steeds meer de innerlijke gevoelens over.
  De beweging is ontstaan in de VS, waar een op de vijf mensen zijn dag in cijfers omzet.
  Er zijn ook tegen geluiden.

  Door proeven werd aangetoond dat zelf meten perverse gevolgen kan hebben.
  Door aandacht te verschuiven bleek er minder plezier te zijn en ging het meer om de resultaten die er geleverd moesten worden.
  Iemand die zelf een experiment uitvoerde van drie jaar en positieve resultaten ondervond maar daarna besloot hij een maand te stoppen en niets te registreren.” Bevrijding is een groot woord, maar er was wel meer ruimte voor mijn gevoel”, zegt hij daarover. Na een maand pakte hij die gewoonte weer op. Kennelijk raakt men verslaaft er aan en is men er afhankelijk van geworden!
  Scrollen door je smartphone bepaalt nu of je goed of slecht gepresteerd hebt met het resultaat,

  de afschaffing van de ziel!

  • Mijn hemel, welk een ontluistering. En ik heb begrepen dat we binnenkort helemaal niets meer hoeven te doen, al onze keuzes worden dan bepaald door nanomotortjes. Die krijgen we ingespoten omdat ze ziektes en kwalen kunnen genezen. En gezond zijn willen we allemaal. Wat een rare wereld is het toch aan het worden…

 5. Vrouw tot vrouw: Het is weer woensdag, de dag dat ik spreek van vrouw tot vrouw. We spreken over van alles zonder schroom, zonder rekening te houden ons te vergalopperen...
  Lees meer

  Vrouw tot vrouw:

  Het is weer woensdag,
  de dag dat ik spreek van vrouw tot vrouw.
  We spreken over van alles zonder schroom, zonder rekening te houden ons te vergalopperen of te buiten gaan aan teveel woorden.
  We kunnen in grote mate van eenvoud of vrijheid bereiken-
  Als ik bel en zij zegt: ik heb geen zin om te praten-
  Dan antwoord ik dag , en ga wat anders doen.
  Onze verhalen zijn altijd noemenswaardig, ook in zijn oppervlakkigheid .
  Als ze spreekt hoor ik haar en ervaar ieder woord als een bijzonderheid en wat er achter deze woorden zit.
  Ik begrijp haar-ik ken de slagen die haar zijn toegebracht in haar ziel- ik ken haar verlangen en wat ze bereiken wil.
  Soms dan huilt ze en weet ik daar niet van en soms dan kan ze de wereld in al haar verschijningsvormen niet meer verdragen.
  Dan verteld ze mij na afloop…..
  Maar wat een troost als wij die dag dan onze zielen delen.

  Als ik dan thuis kom vraagt mijn man: en wat hebben jullie zoal besproken? Dan zeg ik: ach niets….
  Hoe leg je een man dat uit dames- dat wij vrouwen -- een Unifersum delen?

  Leonie:)

 6. Hallo Jan en de andere lezers! Zalig nieuw jaar en alles wat wenselijk is! Op die manier zei men dat vroeger in Zuid-Limburg. Het was toen nog overbodig om die...
  Lees meer

  Hallo Jan en de andere lezers!

  Zalig nieuw jaar en alles wat wenselijk is! Op die manier zei men dat vroeger in Zuid-Limburg. Het was toen nog overbodig om die wensen te specificeren. De laatste tijd lijkt het vooral over die wensen zelf te gaan: geen gewone wensen, of goede wensen, nee: de beste wensen. Voor minder doen we het niet. Gewone wensen zijn niet wenselijk.
  Met nieuwjaar ging men verrassen: onaangekondigd binnenvallen bij buren, vrienden en familie die voor dat doel zelfgemaakte oliebollen en wafels hadden klaarstaan. Dat kon toen nog, de keukendeur was altijd open, zelfs als er niemand thuis was. Eerst bellen of het gelegen kwam hoefde niet, bovendien waren er nog maar weinig mensen met zo’n zwart bakelieten telefoontoestel in de gang.
  Hoe anders is het nu. Telepathie is werkelijkheid geworden, iedereen staat immers dag en nacht in contact met iedereen via een beeldschermpje waar druk op gewreven, getuurd en getikt wordt. Toch kijken mensen zelden blij en ontspannen tijdens dat uitwisselen.
  Ach ja, zo zoetjes aan word ik in steeds meer opzichten ingehaald door een tijd waar ik steeds minder van begrijp. En het gekke is dat ik daar nog vrede mee heb ook.

  • Dank Herm,

   Ja laten we dit jaar proberen steeds meer de vrede te vinden in onszelf.
   En vandaar uit vrede vinden met de voortgang van de wereld. En bovenal begrijpende oudere mensen, ook al doen we dan maar alsof. 🙂
   Hartelijke groet en ook een vredig nieuwjaar !

  • Dag Herm,
   op zijn Limburgs dan ( want dat is ook mijn geboortegrond )
   Zalig nieuw jaar en alles wat wenselijk is.
   Ik vroeg mij af of alles goed met jou gaat en het is dan ook fijn je hier terug te zien en wel ook nog met een column.
   Leonie.

 7. Het was rustig op het werk vandaag. Buiten de zon, en loom verlevendigde ik mijn tijd door naar oude zwart-witfilmpjes te kijken. Zowat driekwart van mijn leven zit er op,...
  Lees meer

  Het was rustig op het werk vandaag. Buiten de zon, en loom verlevendigde ik mijn tijd door naar oude zwart-witfilmpjes te kijken. Zowat driekwart van mijn leven zit er op, daar komt het door denk ik.
  Geluid brengen mijn computers niet voort, maar in combinatie met het ontbreken van kleuren versterkt dat nu juist mijn inbeeld.
  Ach, waar is die zalige kinderlijke vederlichtheid toch gebleven bij ons, de op dit moment ademhalenden? Cynisme, sarcasme en achterdocht verheft ons boven de Rotterdamse wolkenkrabbertjes. Of heb ik last van ontbrekende en met onalledaagse namen aangeduide stofjes in mijn brein waardoor ik dingen zie die er niet zijn, en dingen niet die er wel zijn? We zijn er immers van kindsbeen af aan van doordrenkt dat alles aan een stuk door ergens anders door veroorzaakt wordt.
  Er zijn zaken rigoureus tot prut gedraaid. Heus, ik denk dat ik dat zeker weet. Maar ik weet niet wat, ik weet niet waardoor, en ik weet niet of het zorgwekkend is.

 8. Creativiteit en bezinning: Mijn ondervinding van de dwingende vragen in het persoonlijke en dagelijkse leven roepen de nodige vraagtekens bij mij op ! In deze tijd wordt alles gedaan in...
  Lees meer

  Creativiteit en bezinning:

  Mijn ondervinding van de dwingende vragen in het persoonlijke en dagelijkse leven roepen de nodige vraagtekens bij mij op !

  In deze tijd wordt alles gedaan in haast. Stuurt iemand een bericht dan verwacht men gelijk een reactie. Alles moet vooral snel, er is geen tijd om maar iets te overdenken.
  Er moet gelijk beslist worden zelfs op scholen moeten kinderen keuzes maken voor hun verdere toekomstige leven waar ze nog helemaal niet aan toe zijn.
  Overdenken ontwikkeld creativiteit en intuïtie. Ahriman is erbij gebaat deze elementen teniet te doen door alle media die ons ervan af houden om tot overdenking of bezinning te kunnen komen.
  Een nachtje over slapen ” en soms wel meerdere als dat nodig is ” maakt dat we kunnen aansluiten op een vermogen wat los staat van alles wat zich van buiten aan ons wil opdringen en een gevoel van beklemming of onvrijheid kan geven.

  Al meer zelf gaan aanvoelen wanneer een reactie rijp is voor antwoord is een zorgvuldig proces. Het is vooral respect voor de vraag en voor het antwoord. Een reactie is zodoende altijd vrij en ook gereinigd van onze persoonlijke emoties, er kan iets indalen van een hogere orde en het geeft daardoor kracht en zelfvertrouwen. Het ontdekken van een bron van het creatieve zelfstandig denken en handelen.

  Leonie:)

 9. Zuster in nood! We fietsten richting Camperduin, mijn man en ik, onderweg passeren we medefietsers en mensen aan de wandel. Na een lange tocht en nog even wat gedronken te...
  Lees meer

  Zuster in nood!

  We fietsten richting Camperduin, mijn man en ik, onderweg passeren we medefietsers en mensen aan de wandel. Na een lange tocht en nog even wat gedronken te hebben, keerden wij huiswaarts.
  In de duinen doet opeens mijn fiets raar: ratel geluiden en het trappen gaat zeer moeizaam.
  Ik roep mijn man die voor mij fiets, maar die hoort mij niet en fietst stug door. Ik stap af want de fiets gaat nu voor nog achteruit, bekijk het euvel, trek aan de fietsketting die er wat armetierig los bij hangt, probeer dat ding ergens op de juiste plaats te krijgen en veeg daarbij een lastige haar lok uit mijn gezicht.
  Ik kan niet vinden wat er aan de hand is en mijn echtgenoot schijnt mij kennelijk nog steeds niet te missen.
  Daar komt een man aan lopen, een jogger. Zijn gespierde bruine benen steken in een smetteloze witte korte broek; met deze benen loopt hij aan mij voorbij een frisse lijflucht achterlatend!
  Dan plotsklaps stopt hij en komt terug en vraagt: kan ik helpen, wat is er aan de hand? Even later zit hij te rommelen aan de ketting, besmeurd zijn handen en net niet zijn witte broek. Even later zit de ketting er op en ik bedank hem hartelijk, dan zegt hij: ‘Ik help graag een vrouw in nood’ en ik denk: doe mij zo een man!
  Ik stap op, zwaai nog even hartelijk naar hem en fiets verder.
  Even later zie ik in de verte iets wat op mijn man lijkt en als dat inderdaad zo blijkt te zijn stel ik hem bij aankomst de vraag wanneer hij dacht iets kwijt te zijn? Had hij soms gedacht dat ik mij ergens nog stond te vergapen aan een of andere boom? Of dat ik zin had in een ander weggetje?
  Thuis gekomen kijk ik in de spiegel…er loopt een spoor van smeer over mijn voorhoofd alsof ik een indiaan ben op oorlogspad.
  Kennelijk is hij ook nog blind, zelfs in een hoelarokje had ik aan kunnen komen fietsen zonder enig commentaar van zijn kant.

  Leonie

 10. In Ehdde-Waddeland verschilden de mannen steeds meer van mening met elkaar. Voortdurend moesten ze alles aan elkaar uitleggen. Behalve dat dat heel vermoeiend was gaf dat ook veel turbulentie. Er...
  Lees meer

  In Ehdde-Waddeland verschilden de mannen steeds meer van mening met elkaar. Voortdurend moesten ze alles aan elkaar uitleggen. Behalve dat dat heel vermoeiend was gaf dat ook veel turbulentie. Er moest dus iets gebeuren. De Baasman riep ze allemaal bij elkaar op het plein bij de hoogste toren in het midden van het land.

  Kameraden, zo sprak hij vanaf die toren, het moet anders. Zo kan het niet langer. Wij moeten wat meer op elkaar gaan lijken. Er klonken instemmende geluiden. Dat had de Baasman goed gezien! Een gevoel van eenheid daalde over hen neer en verblijde hun harten. Verwachtingsvol keken ze naar hem op.
  Ik heb lang nagedacht en ik heb een oplossing gevonden: We gaan we allemaal een hoofdpetje dragen. Even viel er een eerbiedige stilte, iedereen voelde opeens dat dit een historische dag was. De Baasman haalde een hoofdpetje tevoorschijn en zette het op. Toen barstte de menigte in luid gejuich uit. Waarom waren ze zelf nooit op dat idee gekomen? Eindelijk zou er een einde komen aan die lange droevige periode van grote onderlinge verschillen. Met opgeheven hoofd en een constructietekening van een hoofdpetje ging iedereen tevreden huiswaarts.

  De daaropvolgende dagen verschenen steeds meer mannen met hoofdpetjes in de straten. Het duurde niet lang of een man zou zich nog liever zonder broek dan zonder hoofdpetje vertonen. Het was de kunst het hoofdpetje op de juiste manier te dragen. Dat luisterde nauw. De Lentemannen droegen het klepje opzij of aan de achterkant. Dat symboliseerde een quasi nonchalante openheid. De Zomer- en Herfstmannen droegen het klepje aan de voorzijde. En wel zodanig dat het voorhoofd volledig bedekt was. De meesten gingen nog een stapje verder en verborgen ook de ogen. Ogen waren om te zien, en niet om gezien te worden vonden ze. Vaak completeerden ze het geheel nog met een grote observatiebril, liefst met mistige glazen. De echte durfals lieten het haar op hun bovenlip flink uitgroeien om zodoende ook hun mond aan de waarneming te onttrekken. De Lippenmannen echter hadden een afkeer van gezichtshaar. Zij bogen het klepje zodanig dat het boogje precies dezelfde ronding kreeg als hun naar beneden hangende mondhoeken, de ‘neerwaartse boog’ genaamd. Dat luisterde erg nauw en moest dan ook eerst voor de spiegel geoefend worden. Er waren wel eens mannen die een uitbundig gekleurd petje opzetten. Maar dat duurde nooit lang. Discreet werd hen medegedeeld dat de kleuren volgens de procedure grijs, zwart, of hooguit donkerblauw moesten zijn. Dat zagen ze dan zelf ook wel in en dan werd het hoofdpetje meestal geverfd met donker zwaar water uit de oostelijke bronnen. Toen de maand Vendémiaire aanbrak was de grote egalisatie eindelijk voltooid en het leven was weer eenvoudig en overzichtelijk geworden. Spoedig was de apostel Viloery -die indertijd het Bovengewoon Denken geïntroduceerd had- door iedereen vergeten. En dat was volgens de meeste mensen ook beter voor Ehdde-Waddeland.

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »