Steeds meer kinderen zullen komen met de opdracht om ware liefde te verspreiden, maar de wereld is er niet aan toe, die is stil blijven staan in het materialisme. Het wordt een grote klus voor die afgezanten, om zich in de wereld te kunnen handhaven en toe te komen aan hun taak. De tegenkrachten zullen hen danig op de proef stellen. 
Desondanks zie je toch krachtige jonge mensen opstaan met grootse ideeën, die ze ook nog in de praktijk brengen. Ook zijn er heel jonge strijders die de mensen wakker schudden op het gebied van het milieu, ed. Dus er is hoop dat het uiteindelijk goed zal komen met deze wereld.
Voor vrouwen is de kloof met de wereld vaak groter, omdat ze dichter bij de ziel staan. In de spirituele werk en interesse gebieden zijn zij oververtegenwoordigd tot boven de 80 procent. De vrouwen, het vrouwelijke, zullen uiteindelijk de kloof tussen het geestelijke en de materie dichten.

In deze publicatie wil ik het hebben over de te vroeg geboren ouderen die hun leven lang al hebben moeten worstelen met de kwaliteit van hooggevoeligheid. Die zich ook moeten handhaven temidden van het beelden bombardement dat overal vandaan te voorschijn springt en de kille straling die alomtegenwoordig is.
Vermoeid en vaak uitgeput zoeken ze al een leven lang naar die andere wereld, die er eigenlijk al had moeten zijn. 

Hoe al die indrukken te verteren, niet alleen de beelden, gevoelens, maar ook de aardse voeding zorgt meestal voor verteringsproblemen.
Zo kwam ik eens met mijn problemen bij een natuurgenezer die aanhoorde wat ik allemaal niet kon eten of beter wat ik nog wel kon eten, die lijst was zo kort dat ze dacht met een buitenaards wezen van doen te hebben, ze had eens gelezen dat die geen of nauwelijks aardse voeding kunnen verteren. 
Ik schrijf het op als een vermakelijk voorval, maar helemaal onwaar is het niet, omdat ik mijzelf wel een halffabrikaat incarnatie noem die zich hier niet echt thuisvoelt en zo’n beetje tussen het wal en het schip gevallen is.
Ik ben met velen en er was nauwelijks enige kennis, laat staan inzicht, over deze gevoelige mensen die in het verstand gedwongen werden en daardoor worstelden met een diep gevoel van eenzaamheid, van niet gezien worden.

Onderschat niet de krachten die juist de open en kwetsbare mensen willen verharden. Kijk naar mijn generatie die grote idealen hadden en nu verantwoordelijk zijn voor een enorme milieu vervuiling, voor de medicijnen maffia die hun cocktails slijten aan kwetsbare kinderen, voor ongebreidelde groei en globalisering, voor de Brexit en voor de aanwezigheid van Trump.

We leven in een snelle wereld vol strevende mensen op zoek naar succes en rijkdom. Ongeduld is de norm: snel beslissen en weer verder. Door dit ongeduld moet de beelddenker vaak terugkomen op gemaakte afspraken, omdat hij of zij het eerst tot beeld moet maken om dan te doorvoelen wat eraan klopt of juist niet. Die beelddenker ziet later precies terug hoe de ander zich gedroeg: lichaamstaal, oogopslag, gewiekstheid en de toon van de woorden. 
Het denken is de aardse taal en de beelden zijn de taal van de geest. Beelddenkers leven in feite nog grotendeels in de geestelijke wereld, waar het denken niet is, maar de beeldentaal het communicatiemiddel.

Wat een beproeving als je volkomen open bent, uiterst sensitief en alles ongefilterd binnenkomt. Vertwijfeling ook over de gevoelens die rondtollen en waarvan niet met zekerheid is vast te stellen van wie die zijn.
Hoe je te handhaven temidden van al het lijden? Het pantser, een soort ruimtepak, uiterst dun en breekbaar is geworden en dat de neiging ontstaat om mee te lijden met de wereld. Alle beelden vragen om aandacht en het nieuws is gespecialiseerd om ons ellende voor te schotelen, omdat goed nieuws geen nieuws is. De meeste mensen laten die beelden rustig voorbij gaan, heel soms worden ze wakker door een indringend beeld van een verdronken vluchteling kindje op het strand, om daarna al weer snel over te schakelen naar de waan van de dag. Voor de sensitieve beeldmens werkt dat niet zo, die blijft in verbijstering achter en vraagt zich af wat er aan te doen om de machteloosheid om te buigen.

Laten we niet vergeten dat het in eerste instantie een kwaliteit is met een grote K. Een groot waarnemings en inlevingsvermogen, mensenkennis, fijnbesnaard in het gevoelsleven, kunstzinnig en een vanzelfsprekende verbinding met de oorsprong, waardoor de intuïtie ruim baan heeft.
Ik-kracht ontwikkelen heeft voor de HSP mensen  de grootste prioriteit om geen speelbal te zijn van bedenkelijke aardse en/of geestelijke krachten.
Oefening: “IK-Ben geworteld in de aarde én in de Geest. In al mijn kwetsbaarheid ben ik wie IK-Ben en behoort te zijn. IK-Ben een bemiddelaar tussen de Geest en de materie.”

Lijden heeft in de diepste betekenis een zin en brengt mensen terug naar de Geest en zet anderen aan om mededogen te ontwikkelen en het lijden te verlichten. Medelijden zal omgebogen dienen te worden naar mededogen, omdat medelijden verlamt en mededogen aanzet tot het bieden van bijstand aan hen die lijden. Medelijden is een gevoel dat ook weer lijden in de geest teweegbrengt. Mededogen daarentegen is niet zozeer een gevoel, maar een geworteld zijn in de bewuste geest. 
Dan kan ook voorspoed en gezondheid bewust beleefd en gevierd worden, zonder schuldgevoel,  omdat het andere deel ook gekend is en doorzien als een werkelijkheid in het bestaan.

Het doorgronden en volledig accepteren van de eigen kwetsbaarheid maak je op een wonderlijke manier krachtiger en bovenal  liefdevoller!


Ook geplaatst op FB      DE VERWANTEN PAGINA   voor verdieping en reactie. 

 

GRATIS ABONNEREN OP NIEUWE PUBLICATIES

Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen. Vergeet niet de link in de bevestigingsmail te activeren.

U wordt verwezen naar de pagina van Feedburner. Hier moet u Recaptcha "Ik ben geen robot" aan vinken en vervolgens op "Complete Subscription Request" klikken. De foutmelding "Sorry, not a valid Captcha answer. Please try again." kunt u negeren.