De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

Let extra goed op je dromen!

imagesDe 12 Heilige nachten.

Tekst: Calista van Amerongen Jaarfeesten

Dromen tijdens de Twaalf heilige nachten

De Twaalf heilige nachten kennen wij tegenwoordig als de nachten tussen 25 december en 6 januari, de tijd die de drie koningen nodig hadden om vanuit het oosten aan te komen in Bethlehem, waar in de kerstnacht het kind Jezus was geboren. En precies midden in deze periode vieren wij onze jaarswisseling. Deze opvatting is echter pas na de kerstening ontstaan. De impact van de Twaalf nachten is in vroeger tijden veel groter geweest dan wij in onze tijd nog ervaren. Misschien wordt het tijd eens te luisteren naar wat onze voorouders over deze heilige nachten te vertellen hebben.

De Twaalf nachten waren al een begrip bij onze verre voorouderen. Deze heidenen kenden geen nieuwjaarsdag. Zij vierden de overgang van het oude in het nieuwe jaar met een feestperiode van twaalf dagen en nachten. Zeer waarschijnlijk is Oud & Nieuw zelfs het oudste feest ter wereld dat in verschillende tradities op evenzo verschillende wijzen wordt gevierd. Bij de Germaanse volkeren lag het hele maatschappelijke leven gedurende die twaalf dagen en nachten stil. Gebeurde dit niet, dan geloofde men dat dat ongeluk bracht. Er mocht geen graan gedorst worden, omdat anders al het koren zou bederven zover als men het dorsen kon horen. Men moest niet uit een open bron drinken, hoesten moest men in een bak, een emmer of een ton, omdat het anders ziekte zou brengen en een vader mocht zijn kind niet uit het oog verliezen, omdat het anders zou veranderen in een watervat of tobbe. Ook tussen vijanden heerste in deze dagen een wapenstilstand, die vaak zelfs wettelijk verplicht was, en in de huishoudens gold het als het oproepen van onheil, wanneer men tijdens deze twaalf dagen en nachten de was deed, brood bakte of peulvruchten at.

Voorspellingen
De twaalf dagen tussen Kerst en Driekoningen heetten in vroegere eeuwen ook wel ‘lotdagen’. Om de toekomst te kennen begaf men zich tijdens deze dagen zwijgend naar een wegenkruispunt waar men luisterde en lette op voortekens die zowel het weer als ook andere gebeurtenissen aanduidden. Het woord ‘lot’ duidt hier niet op noodlot, maar wordt gebruikt in de oude betekenis van ‘luister’. Elke nacht gaf een voorspelling voor een van de komende twaalf maanden. Dromen tijdens de Twaalf heilige nachten zouden hetzelfde voorspellende karakter hebben. Oeroude overleveringen verhalen van geesten van de gestorvenen die in de nachten de levende mensen bezoeken.

Zielservaringen
Volgens de antroposoof Rudolf Steiner waren het juist deze natuurmensen uit vroegere tijden die nog verbinding hadden met de kosmos. In een voordracht uit 1913 zegt hij dan ook dat er in de volkspoëzie nogal wat te vinden is ‘over ziele ervaringen tussen Kerstmis en Driekoningen. Dat is de tijd dat de grootste duisternis zich, onmiddellijk na de zonnewende, over de aarde heeft verspreid. Als de zon na haar diepste onderdompeling dan weer aan haar zegetocht begin, kan met de bevrijding en verlossing van de natuur ook de menselijke ziel heel bijzondere ervaringen hebben.’ Wij, in onze verstedelijkte samenleving, hebben die verbinding met de natuur allang verloren. Toch zou je, als je je er bewust van bent, kunnen ervaren dat deze Twaalf nachten anders aanvoelen dan andere nachten.

Tijd voor bezinning
Ook vanuit astrologisch oogpunt zijn de Twaalf heilige nachten van oudsher in onze cultuur een bijzondere tijd. Zij vormen de dagen die ons zonnejaar van 365 dagen laat aansluiten op het maanjaar van twaalf maanden. De synodische maanomloop, dat wil zeggen de tijd van bijvoorbeeld volle maan tot volle maan, bedraagt 29,5 dag. Twaalf maal 29,5 is 354; een verschil van elf dagen. Deze werden gezien als restdagen, als extra tijd. Tijd voor bezinning, om even terug te houden. We kunnen dat ook zien in de ontwikkeling van de lengte van de dagen. Met midwinter, 21 december, hebben we de langste nacht en de kortste dag, waarna de dagen in principe weer gaan lengen. We zien dan echter dat de lengte van de dagen rond kerst een aantal dagen lang vrijwel constant blijft. Net alsof ook de zon even op de plaats rust houdt.

666802962

Auteur S. Von Olfers

Metafoor
Heel de aarde lijkt dus in ruste. Maar schijn bedriegt. De aarde is een levend organisme, dat net als de mens, net als het tij van eb en vloed een in- en een uitademing kent. Wat ademt de aarde dan in en uit? Welnu: scheppingskrachten, levenskrachten. Dat is ook te zien aan de bomen en bloemen en de geboorte van jonge dieren. ’s Winters trekken deze scheppingskrachten zich terug in de aarde. Niet om daar in slaap te vallen, maar om daar, zoals ook het verhaal van de Wortelkindertjes ons verteld, voorbereidingen te treffen voor weer nieuw leven. De winter is dus de periode dat de krachten in de aarde het sterkst zijn. Daardoor kan de Christuskracht, of zo je wilt de geesteskracht, zich met die aardekrachten verbinden. Het is dan ook niet zomaar dat Jezus in de winter, in die ingeademde periode, is geboren. Het hele kerstverhaal zou je kunnen zien als een metafoor voor wat er gebeurt op het moment dat de levenskrachten in de aarde zitten. Maria die een boodschap krijgt van de engel, de geesteskracht die op aarde incarneert, de herders die allen in hun droom een boodschap hebben gekregen, de twaalf dagen die de driekoningen over hun reis doen… Er wordt gezegd dat in deze periode de sluier tussen hemel en aarde het dunst is. Dit lijkt overeen te komen met de ervaringen van onze heidense voorouders die in die nachten wel degelijk iets bijzonders ervoeren, maar door gebrek aan kennis niet verder kwamen dan het te benoemen als demonen.

Droomlied
UnknownWie zijn ervaringen wel prachtig kon verwoorden was Olav Åsteson die in een sage van het Noorse volk leeft. Zijn ‘Droomlied’ is opgetekend uit de mond van de Noorse bevolking en speelde waarschijnlijk rond het jaar 1000. In het lied zoals wij dat nu kennen wordt Olav in 48 verzen geschilderd als de ingewijde die in de Twaalf heilige nachten een mysterieslaap doormaakt. ‘Hij legde zich in de kerstnacht neer en slaap kreeg hij, zo sterk, ontwaakte niet voor de dertiende dag toen ’t volk al ging ter kerke. En dat was Olav Åsteson, Geslapen heeft hij lang.’ (vers 2) Volgens het lied ging Olav op de dertiende dag – Driekoningen- naar de kerk om de gemeente te delen in zijn belevenissen. Zo vertelt hij over zijn komst tot aan de poort van de dood. Hoe hij neerdaalde tot in het diepst van de aarde en opsteeg op naar wolkenhoogte. ‘Ik ben tot in de wolken geweest en diep in het zwarte slijk, ik heb er de hete hel gezien en een deel van het hemelrijk. De maan schijnt helder, steeds verder wijken de wegen.’ (vers 11) Ook beschrijft het droomlied hoe Olav via de hemelbrug de kloof tussen de menselijke en de kosmische wereld oversteekt. Dit voedt de gedachte dat gedurende de Twaalf nachten de verbinding van onze aardse wereld met de geestelijk wereld het meest intens is. En dat als je je hiervan zeer bewust bent, je dat zelf ook kunt ervaren. Bijvoorbeeld door middel van voorspellende dromen. Dat dat niet alleen iets uit het verleden is, illustreert het werkboek Fluisteringen van Licht van Christine de Vries. Hierin moedigt zij deelnemers aan hun dromen tijdens de Twaalf nachten op te schrijven. Een ervaring wordt als volgt beschreven: ‘Ik beleef het als ik buiten in de natuur ben en in mijn nachtelijke dromen. Een paar jaar geleden werd ik me dit bewust. Vanaf dat moment ging ik tijdens die bijzondere nachten slapen met een vraag en met de wens alert te zijn op mijn dromen. Dit betekent de tijd nemen om wakker te worden en dan niet teveel draaien in bed om bij mijn dromen te blijven. Meteen schrijf ik steekwoorden op en denk niet ‘dat onthoud ik wel voor straks’, want de meeste dromen ontglippen wanneer ik uit bed stap. De ene morgen lukt het me beter dan de andere. Al een paar jaar achter elkaar merk ik dat de thema’s van de dromen al een sluier oplichten van de thema’s van mijn leven in het nieuwe jaar. De ontvankelijkheid voor wat ‘van al zo hoge’ komt, is groot. Groter dan anders.’ Door de ervaringen van onze voorouders te kennen, kunnen we de Twaalf heilige nachten met nieuwe, open, ogen bezien. Ik wens iedereen lange nachten vol mooie dromen toe.

De Heilige Nachten: een tijd van bezinnen
Zoals in veel oude culturen al bekend was, is de tijd van 24 december tot 6 januari een periode van ‘wereldrust’, de aarde zelf is gevat in innerlijke stilte. Juist tijdens ‘de Heilige Nachten’, staat de hemel als het ware open en kan ieder mens zich gemakkelijker verbinden met spirituele impulsen.

9200000015479739

Auteur: Frans Lutters

“Zo kunnen de Heilige Nachten jaarlijks een periode van bezinning (verleden) en bezieling (toekomst) vormen. Je kunt de ‘tijd van de heilige nachten’ ingaan met een persoonlijke vraag, een ‘levensvraag’ waarmee je worstelt, of een vraag ‘aan de toekomst’. Een klein ritueel kan je helpen om in een passende, ‘innerlijk verstilde stemming’ te raken/blijven op de momenten dat je met deze (of andere vragen) probeert te leven. De tijd voor het slapen gaan en na het wakker worden zijn van belang…Brand iedere avond een kaarsje en wees stil. Kijk met aandacht naar een mooi beeld (kunstwerk, ansichtkaart, ikoon), lees iedere avond in een passend boek, stukjes uit het Nieuwe Testament, of een andere inhoud die voor jou essentieel is. Noteer na het wakker worden de stemming waarin je ontwaakte, beelden, dromen of gevoelens waarmee je wakker werd. Proef in jezelf juist in dOlav-Astesoneze dagen en nachten: aan welke mensen moet ik ‘opeens’ denken, wie komt er op mij toe (met een telefoontje, een brief, of in je bewustzijn); komt er in je naar boven dat je dit-of dat met die-of-die persoon juist nu toch echt wil regelen/goed maken/in beweging brengen?”
Zie i.v.m. deze publicatie eventueel ook:
/     DROMEN EN INWIJDING        /

 

 

HET TEAM VAN NIEUWEBROEDERSCHAP.NL WENST IEDEREEN FIJNE EN VREDIGE FEESTDAGEN EN EEN LIEFDEVOL 2018!

GRATIS ABONNEREN OP NIEUWE PUBLICATIES

Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen. Vergeet niet de link in de bevestigingsmail te activeren.

U wordt verwezen naar de pagina van Feedburner. Hier moet u Recaptcha "Ik ben geen robot" aan vinken en vervolgens op "Complete Subscription Request" klikken. De foutmelding "Sorry, not a valid Captcha answer. Please try again." kunt u negeren.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(14 Reacties)

 1. test
  Lees meer

  Bijlage:

  test

 2. Avatar
  Jarien van der Woude

  21 december 2015 om 10:26

  Kun je je innerlijk licht tijdens deze 12 heilige nachten zodanig voeden en versterken, dat het niet meer van je zijde wijkt tot de volgende 12 heilige nachten?

 3. Op https://deverwanten.nl/dromen-en-inwijding-herstelt-dit-is-het-eerste-deel-van-het-drieluik-waterluchtvuurinitiatie/ Dromen en inwijding Een prachtig stuk, dank u wel. in mijn leven heb ik al honderden dromen verklaard, zowel van anderen als de poging mijn eigen dromen aan...
  Lees meer

  Op https://deverwanten.nl/dromen-en-inwijding-herstelt-dit-is-het-eerste-deel-van-het-drieluik-waterluchtvuurinitiatie/
  Dromen en inwijding

  Een prachtig stuk, dank u wel.

  in mijn leven heb ik al honderden dromen verklaard, zowel van anderen als de poging mijn eigen dromen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Dromen begeleiden mijn leven, het leven, uw leven. We moeten inderdaad openstaan voor de symboliek, die heel eigen is aan de dromer, afhankelijk van de periode waarin de dromen plaatsvinden en afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling in de zielegroei met in eerste instantie het verwerken van ons biografisch materiaal.
  Hoe meer we kunnen loslaten van dit leven waarin we zijn, hoe meer er ruimte komt om te ontwikkelen in de geest, de astrale geest. Met natuurlijk het uiteindelijke doel te leren van verleden, nu en waar we naartoe gaan, het goddelijke plan of de goddelijke natuur.
  De helderheid van de dromen is heel belangrijk inderdaad en het zijn belangrijke raadgevingen die u hier geeft. Helaas is niet iedereen gedisciplineerd om deze te kunnen opvolgen.
  Het is m.i. niet alleen het ‘nachtbewustzijn’ waarin we kunnen dromen, het belangrijkste is om je hersenen tot stilte te kunnen brengen. Te kunnen komen in een staat van zijn, waarin onze hersenen alpha- of thetra golven produceren. We moeten zorgen voor de ultieme ontspanning, die ook in het dagbewustzijn beleefd kan worden. Ook dan komen de dromen die we zorgvuldig moeten opschrijven en inderdaad, wegleggen zodat ze hun werk kunnen doen en inzicht geven.

  Er zijn nog steeds mysteriescholen en die komen er meer. Bijvoorbeeld de Ayhuascascholen en reizen naar Brazilië om zich te laten inwijden door de sjamanen in het gebruik van Ayhuasca . Niet dat dit mijn voorkeur heeft, maar als het op je pad ligt deze te bewandelen zul je onder de juiste begeleiding ook met de droom of de trip die hier gegenereerd wordt, inzichten verkrijgen in het belang van je zielegroei.

  Het mysterie van de geest, de verklaring voor je leven, het ligt allemaal opgesloten in de rijk gevulde schatkist van je onderbewustzijn. Die natuurlijk integraal deel uitmaakt van je hele wezen. We kennen maar hooguit 10% van onszelf, 90 % van onszelf ligt besloten in ons mystieke deel. Daar komen we alleen maar bij door óf bewust de inhouden van ons onderbewuste (dus ook bovenbewuste) toe te laten en te verkennen, óf te sterven. Waarbij de laatste ons alles duidelijk zal maken.
  Maar vóór het sterven kunnen we ons al ontwikkelen in het mystieke deel door ons te laten leiden dóór dat mystieke deel. Wat uiteindelijk geïnspireerd wordt door het goddelijk bewustzijn dat zich daar in bevindt.

  De huidige mens die tracht zichzelf te verwerkelijken in het geestelijke, bezit de kennis van de eeuwen besloten in het diepste van onszelf. We hebben die toegang, maar moeten er wel iets voor doen. Leren van de oude meesters en de oude meester in onszelf die ook heeft geleerd van de oude meesters.
  Hoe meer we kunnen loslaten van ons huidige leven (= verwerken) hoe meer we de kans hebben bij die kennis te komen, te herinneren.
  Dromen, hoe ook tot stand gekomen, zijn daarbij een onmisbaar en meest natuurlijke vorm.
  We moeten alleen de symboliek kunnen verklaren. We moeten weten wat op het huidige leven betrekking heeft en wat op de totale ontwikkeling van ons complete
  zijn in wording.
  C.G. Jung heeft hierin enorme belangrijke aanwijzingen gegeven. Het onderscheid van het collectieve onderbewuste en het persoonlijke onderbewuste is erg belangrijk. En met de huidige technologie waarin de geschiedenis en de intrinsieke verklaringen van de symboliek (persoonlijk en collectief) tot ieders beschikking staat kunnen we heel ver komen tot onze eigen geschiedenis, in leven na leven.
  In de tijd van Jung’s onderzoeken waren alleen de oude bibliotheken beschikbaar. Wij kunnen al googlen 🙂

  • In vroegere tijden stonden de heldere dromen veel dichter bij de mensen, denk ik, omdat ze nog meer verbonden waren met het gevoelsleven.
   In deze tijd zijn de uiterlijk beelden zo extreem aanwezig dat die zich voor de innerlijke beelden nestelen en de mens afgesneden wordt van zijn oorsprong.
   Ook de kinderen lopen de hele dag rond met apparaten die alsmaar uiterlijke beelden uitspuwen en dat is een veel grotere ramp dan we ons kunnen voorstellen.
   Het opnieuw oefenen door o.a. meditatie zoals je schreef: We moeten zorgen voor de ultieme ontspanning, die ook in het dagbewustzijn beleefd kan worden. Ook dan komen de dromen die we zorgvuldig moeten opschrijven en inderdaad, wegleggen zodat ze hun werk kunnen doen en inzicht geven.// dat werkt dus alleen als je bereid bent om de uiterlijke beelden een halt toe te roepen.
   Ik weet ook uit eigen ervaring hoe het trekt en uit jezelf haalt.

 4. De echte donkere dagen beginnen inderdaad pas na kerst. Het voelt altijd of de tijd gestold wordt en we langzaam in een soort zwart gat getrokken worden. Zelfs de meest...
  Lees meer

  De echte donkere dagen beginnen inderdaad pas na kerst. Het voelt altijd of de tijd gestold wordt en we langzaam in een soort zwart gat getrokken worden.
  Zelfs de meest verharde egotrippers pinken in deze periode wel eens een traantje weg of hebben een moment van bezinning.

 5. De 12 heilige nachten culmineren in Epifanie verschijning uit de hoge Sergej Prokofieff
  https://www.youtube.com/watch?v=9g_2tZOYdMk&feature=youtu.be

  • Bedankt Anna voor de link.
   Bedankt Jan voor weer een buitengewoon interessant artikel.
   Ik doe mee….jullie ook
   Ik bedoel slapen en dromen met een zekere wakkerheid.
   Inspirerende en vredige kersttijd en nieuw jaar!

 6. Frans Lutters, de auteur van de 12 heilige nachten
  https://www.youtube.com/watch?v=1CMentJzf4s

 7. De gedachten hierover stammen uit de belevenis van de mens levend boven de evenaar. Je kunt deze periode dus niet bestempelen als periode van ‘wereldrust’, immers het zuidelijk halfrond van...
  Lees meer

  De gedachten hierover stammen uit de belevenis van de mens levend boven de evenaar. Je kunt deze periode dus niet bestempelen als periode van ‘wereldrust’, immers het zuidelijk halfrond van onze aarde beleeft in onze winter juist de zomer 🙂

 8. Notitie, bovenstaande geldt voor het werelddeel waar het winter is. Nu bij ons dus in het noorden. Voor het zuidelijke werelddel gelden deze omstandigheden op 21 juni.

  • Dat is een goede aanvullende reactie. Het was nog niet bij mij opgekomen maar is logisch. Ik had mijn vriend in Indonesië al gewezen op dit artikel.
   Nu nog even doorgeven dat hij nog een poosje moet wachten 🙂
   Bedank weer !

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2019 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »