WELKOM OP DE SITE VAN DE VERWANTEN
Voorheen De Nieuwe Broederschap. Nieuwe Zuster en broederschap zou een betere benaming zijn omdat meer dan 80% van de bezoekers vrouwen zijn! Dus wat broederschap…de tijd van de vrouwen is aangebroken.

Broederschap is echter een universele term die niemand uitsluit. Alle mensen zijn immers onze broeders of ze nu vrouwelijk of mannelijk zijn.
In feite kan je dat uitbreiden met alles wat leeft en wat ons vanuit de geest omringt.
De Verwanten is eigenlijk een vertaling van broederschap: bloedverwanten, zielsverwanten, geestverwanten. Het houdt verwantschap in, we zijn verwant aan elkaar en in hogere zin broeders.
In deze betekenis is De Verwanten dus gender neutraal te noemen.

Deze Site wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

Als initiatiefnemer van deze site een korte introductie:
Ik heb een leven lang gewerkt in vernieuwende initiatieven en daar bovenal gestreefd naar samenwerking tussen alle geledingen in de maatschappij. Een zoektocht naar ware broederschap, vanuit de overtuiging dat het heersende egoïsme de aarde en de cultuur vernietigt en dat alleen een wakker bewustzijn over de betekenis van broederschap de mensheid kan redden.
Door eigen ervaring werd het inzicht steeds duidelijker dat de wereld vanaf de buitenkant maar in zeer geringe mate is te beïnvloeden, de wereld verandert alleen in die mate dat het individu aan zich zelf werkt.
Vandaar dat het zwaartepunt van mijn werk steeds meer daarop gericht is. Nu doormiddel van publicaties en individuele (biografie) gesprekken.

Ik sta open en heb een warme belangstelling voor alle stromingen, van alle tijden, die de mensheid willen bijstaan in haar weg naar geestelijke vrijheid en werkelijk bewustzijn.
Uit overtuiging ben ik geen lid van welke groep dan ook, omdat het gevaar bestaat om in groepsdenken te vervallen en de spirituele openheid en gevoeligheid te verliezen.

Blinde-mensen-onderzoeken-een-olifant.-Het-verhaal-van-de-blinde-mannen-en-de-olifant-570x472

(We zien allemaal een stukje van de waarheid en met elkaar wellicht de hele waarheid)

Verwanten is dus een onafhankelijk initiatief en staat derhalve open voor alle mensen  die een bewuste ontwikkelingsweg willen gaan, vanuit welke achtergrond dan ook! “Onderzoek alle dingen en behoudt het goede.”! Omdat het enige wat echt telt: de eigen individuele doorleefde ervaring is en niet de mening van een groep. Geloof, Religie of waarheid kan je eigenlijk niet organiseren, omdat het een puur individuele weg is die nooit en te nimmer van bovenaf opgelegd kan worden. Wel kunnen het bronnen van wijsheid zijn en richtingaanwijzers, tot het moment dat we zelf kunnen  putten uit de bron van wijsheid die ieder mens in zich draagt.
Als we open kunnen staan voor elkaars mening, achtergrond en ervaringswereld kunnen we veel van elkaar leren.
Verder sta ik altijd open voor vragen en opmerkingen over een bepaald onderwerp, betreffende bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke levensvragen.  INFO@DEVERWANTEN.NL

————————————————————

———————————————————————————-