De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

VAN INDIVIDUEEL GELUK NAAR UNIVERSELE LIEFDE

 lost-city-sun-city-280x150
Het nu volgende artikel is wat lang uitgevallen, maar ik hoop dat het voldoende aanspreekt om het geheel te lezen, te doorvoelen en te overdenken.
Het vormt een geheel en is niet zo geschikt om even snel  door te lezen. Het kan rustig even wachten tot de tijd daar is.
Reacties worden zoals gewoonlijk op prijs gesteld.  J.V.
 
Iemand vroeg mij eens spontaan: “Jan ben je gelukkig?”
De vraag overviel mij en ik keek er wat bedenkelijk bij en was niet in staat een direct antwoord te formuleren.
Achteraf bleef het in mij naklinken alsof ik uitgedaagd werd deze vraag weldoordacht te beantwoorden. In feite heb ik niets te klagen, het gaat mij en mijn dierbaren goed, maar is dat dan het criterium voor geluk?
Is geluk het soort geluk dat ons voorgespiegeld wordt in films, op de televisie en in reclames?
Een groot deel van de mensheid hunkert naar dat soort geluk. 
Hoe groot is het geluk wel niet als we een metgezel hebben gevonden en plannen smeden om de rest van ons leven dat geluk blijvend te omarmen.
Wat te denken over de booming business die datingsites zijn geworden met miljoenen leden over heel de wereld? Een wereldwijde organisatie in illusies.
Of is geluk het winnen van een groot geldbedrag, zodat we de rest van ons leven onbezorgd kunnen doen en laten wat we zelf willen? Geloof maar dat een enorme hoeveelheid mensen in de wereld hun hoop daarop gevestigd hebben en daar spelen de loterijen dan weer op in, door te laten zien hoe een heel dorp of straat staat te juichen om vervolgens op jacht te gaan naar de losers die geen lot hadden gekocht.
Is fysieke gezondheid dan een rede tot groot geluk, of beseffen we dat pas achteraf als we ziek op bed liggen?
Is geluk dan carrière maken, je dromen verwezenlijken, aanzien, beroemd worden en meepraten in al die ‘waan van de dag’ praatprogramma’s?
Of is geluk de hele wereld overreizen en vakantie houden in de ommuurde luxe ressorts aan verre kusten temidden van de armoede van de plaatselijke bevolking, om vervolgens deel te nemen aan de opkomende toeristische attractie van een georganiseerd bezoek aan de townships?
Armoede voyeurisme is de nieuwste toeristische attractie voor de verwende rijken van deze wereld.
images-4
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De ervaring leert ons dat het idee over geluk
illusionair is en de veroorzaker van een alsmaar groeiende desillusie. De mens is zo vol van verwachting naar persoonlijk geluk, dat het de belangrijkste drijfveer voor al het handelen geworden is.
Een ego-istisch streven naar een soort geluk dat er vanuit gaat dat alles in dienst staat van, en moet wijken  voor dit ‘heilig’ streven.
Al het uiterlijke heeft een innerlijke tegenhanger, een geestelijke oorsprong en blijkbaar is het de opdracht van de mensheid om op zoek te gaan naar een soort verloren geluk. Iets wat nog diep in de ziel verankerd ligt. Een soort schat aan het eind van de regenboog die daar wacht als beloning voor al het zoeken en menselijk dwalen. Een tocht over de aarde die ons voortdrijft van verlangen naar verlangen, tot we uiteindelijk het laatste verlangen achter ons kunnen laten. Een wonderlijke loodzware tocht van alles zelf ervaren, van niets weten naar…. begrijpen.
Het lezen van boeken, alle wijsheid van de wereld kan niet voorkomen dat we deze zelf moeten gaan, helemaal tot het eind moeten aflopen, en iedere generatie steeds weer opnieuw.
Het blijkt dat we pas echt kunnen meevoelen met de ander als we die pijn zelf ook kennen, beleefd hebben.
Zelfs Christus wilde het menszijn doorlopen en wel helemaal… inclusief het lijden en de dood. Daarom is hij nu de begrijpende mensheidsleider die ons wil bijstaan tot iedereen hetzelfde bereikt heeft als Hij. Hij wordt in de christelijke esoterie ook wel de Heer van het karma genoemd. Karma een fijnmazig netwerk of web waarin iedereen met iedereen verbonden is, met de een meer als met de ander, maar in feite verbonden met alles en iedereen. Als je dit wonderlijke proces overdenkt, hoe ingewikkeld het wel moet zijn om de juiste mensen met elkaar te verbinden, dan hoeven we alleen maar ons eigen leven te overdenken, hoe alles van ‘toevalligheden’ aan elkaar hing en hangt.
(Soms wil ik terughouding betrachten in het benoemen van de Christus, omdat jongere mensen daar veelal helemaal geen binding meer mee hebben, weer anderen spreken liever over Licht e.d. , omdat ze door hun verleden de christelijke terminologie niet goed meer verdragen kunnen. Het benoemen is een individuele beleving die het dichtst bij de ziel staat. Voor mij echter is het zo’n realiteit en echte beleving, dat het  vanzelf-sprekend is, los van enigerlei kerkgenootschap.)  / Zie:geluk of vrede/

Langzamerhand kunnen we ons hiermee weer bewust verbinden, als we uitstijgen boven het puur individuele.
Een groeiend bewustzijn, dankzij eigen ervaring, van de eenheid van alles wat leeft.
Een relatie kunnen we hebben met één persoon en al ons geluk daarvan laten afhangen, maar we staan onherroepelijk ook in relatie met  alles om ons heen en zijn ervan afhankelijk, of we ons dat nu bewust willen zijn of niet.
Ik wil hier nog een ander geluksgevoel naar voren brengen dat er kan zijn tijdens een mooi concert of zelfs ook in een vol stadion met zingende mensen, waar het individu boven zichzelf uitstijgt en min of meer op gaat in een soort eenheidsbeleving
Dat kan een echt geluksgevoel teweeg brengen, even helemaal los van je persoonlijke problemen en zoektocht naar geluk.
Als we daar weer uit zijn en terug in de werkelijkheid,  komen we weer voor de vraag te staan:
Hoe kunnen we gelukkig zijn als een groot deel van de mensheid ongelukkig is? 
Hoe kunnen we in Godsnaam gelukkig zijn als we de kinderen zien die zwaargewond of dood weggedragen worden na een bombardement? 
Hoe kunnen we gelukkig zijn als we weten dat meisjes en vrouwen wreed verkracht en verkocht worden als oorlogsbuit of handelswaar? 
Hoe kunnen we gelukkig zijn als er steeds weer mensen gevonden worden in onze westerse  maatschappij die jaren geleden overleden zijn zonder dat ook maar iemand hen gemist heeft?
Wat te denken over al die kortzichtige wereldleiders die meedogenloos hun eigen belang nastreven zonder zich ook maar iets aan te trekken van al die arme sloebers en losers die hun hoop op hen gevestigd hadden, en stonden te juichen toen hun leider de schertsverkiezingen won.
En hoe ze visieloos  korte termijn politiek bedrijven zonder ook maar enigszins de wil te hebben de echte wereldproblemen op het gebied van milieu en armoede duurzaam te willen aanpakken.
Wij kunnen hier in het Westen wel denken dat we ons af kunnen sluiten voor de armoede en ellende in de rest van de wereld, maar zo werkt het niet. Iedere ongelijkheid wordt vroeg of laat met geweld vergolden.

Als we naast ons eigen welzijn en welvaart niet werken aan het welzijn van de hele wereld, zal dat dus vroeg of laat als een boemerang naar ons terugkeren. 
Zie de wereldcrises waar we momenteel in verzeild zijn geraakt, en die nog maar net echt begonnen is.
 

Isis destroys 

 We kunnen lang onaangedaan en onverschillig  het nieuws aan ons voorbij laten trekken, maar er komt een tijd dat het niet meer lukt. Of wel ontstaat er zo’n verontwaardiging en woede dat we zelf daadwerkelijk het onrecht willen gaan bestrijden, of we houden het niet meer droog bij al die beelden en sluiten ons er verder voor af.
Als we echter een gezonde zieleontwikkeling gaan beginnen we iets in onze eigen ziel te beleven, alsof wat de ander overkomt ook onszelf wordt aangedaan.
Zoals bij die Koerdische vader die de grens overkwam naar Turkije en vertelde over de gruwelen die plaatsvonden en dat zijn twee dochters meegenomen waren. Stel je zoiets eens voor!
Een soortgelijk gevoel kan ons treffen als we de verwaarlozing zien van onze leefomgeving en het dierenleed doorvoelen. Hoe de mens ruchsichloos de natuur uitbuit voor eigen kortstondig gewin.

Als we wat dichter en bewuster  bij onze ziel geraken zal dat bewustzijn als het ware licht brengen in de duisternis of  wel de verduistering van de ziel doen oplichten. 
We beginnen wat lichter te worden en daardoor wordt het duister veel zichtbaarder. Dit groeiende bewustzijn kan uiteindelijk een  transformerende kracht van universele liefde worden. Een soort moreel kompas dat ons aanzet het welzijn van de ander net zo belangrijk te vinden als het welzijn van onszelf.
Dat is ook de rede dat de wereld slechts in zeer geringe mate vanaf de buitenkant te beïnvloeden is, omdat hij slecht verandert in die mate dat het individu aan zichzelf werkt.
We gaan nu de weg terug van het kleine ik (ego) naar het grote Ik. In dat grote IK zijn we met iedereen en alles verbonden. Daarom zei Christus: ‘Al wat je gedaan hebt voor een der geringste mijner broeders heb je voor mij gedaan.’
Wat je doet uit mededogen en liefde voor een medemens doe je tegelijkertijd aan het grote Ik van het geheel van alle mensen, van alle wezens.
Vanuit de wetenschap dat we verbonden zijn met allen,
allen zijn, is dus iedere daad, hoe klein ook in onze ogen, van grote betekenis.

Dan hoeven we niet meer te zoeken naar kortstondig geluk, maar kan duurzame vrede ons deel zijn.

 (Foto uit de tuin)

 

Individueel lot is verbonden met het karma van de wereld. De aarde gaat ook een eigen ontwikkeling, en van daaruit kunnen we proberen de rampen die vele mensen treffen beter te begrijpen. Het is van wezenlijke betekenis dat we er diep van doordrongen zijn dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Men noemt dat dan wel het mystieke lichaam van Christus waar wij allemaal deel van uitmaken, niemand uitgezonderd; universele liefde dus. 
Als Christus liefde is dan moet ons lot ook verbonden zijn met die liefde, dan staan lijden en liefde heel dicht bij elkaar.  
Als in ons fysieke lichaam een orgaan ziek is, is het hele organisme ziek. Zoals de geneeskunst nu werkt en zich eenzijdig richt op een bepaald orgaan worden veelal tegelijkertijd andere gebieden ziek gemaakt. Dus de gezondheid van de een gaat ten koste van de ander.
Een mens is een eenheid en niet alleen een ziek orgaan. Zo is het ook met de wereld waar iedereen met elkaar verbonden is en waar totaal geluk of vrede niet mogelijk is zolang er nog mensen diep ongelukkig zijn en/of in armoede en ellende moeten voortleven. 
De hoogconjunctuur in bepaalde landen gaat altijd ten koste van andere landen in de wereld en veelal ook ten koste van de leefomgeving.

Het opnemen van die liefdesimpuls betekent: dat we steeds meer ons eigen belang in harmonie gaan brengen met het belang van de ander.
Een afstemmen van alle talenten op alle behoefen. Zoals wij vroeger in het verdeelcentrum probeerden het aanbod af te stemmen op de werkelijke behoeften. En niet zomaar lukraak produceren om vervolgens met veel bombarie en misleidende reclame de mensen te verleiden een bepaald product te kopen.


Het nationalisme is de oorzaak van veel ellende in de wereld; eigen volk eerst. De grenzen sluiten en ons vervolgens niets aantrekken van de buitenwereld, zolang het ons maar goed gaat. Alles is echter al zo vervlochten met elkaar dat we toch wel zouden moeten beseffen niet zonder de ander meer te kunnen. Ondanks dat blijven we Europa en de buitenlanders de schuld geven van onze eigen onmacht.
Het grootste probleem van deze tijd is de integratie van diverse bevolkingsgroepen binnen een bepaald land of gemeenschap. In plaats dat we blij zijn met de diversiteit trekken de groepen zich in zichzelf terug om hun eigen identiteit te bewaken. 
We zien nu de gevolgen ervan en voordat we het weten staan ook hier de bevolkingsgroepen tegenover elkaar met alle ellende die daaruit voort zal komen. Aan alle oorlogen, aan alle strijd ligt minachting en onverschilligheid naar de ander ten grondslag. Het zijn de pijnlijke geboorteweeën van een nieuwe tijd in de aarde en mensheidsontwikkeling.

Ik vind het een absoluut ontroerend gezicht dat het in de kinderwereld er anders aan toegaat  Als ik een uitvoering bezoek waar een kleinkind aan deelneemt dan zie ik de nieuwe wereld zomaar verschijnen. Alles en iedereen door elkaar zonder ook maar enig onderscheid, want dat heeft een kind nog niet in zich. Het onderscheid en oordeel  zit alleen in het hoofd van de grote mensen.
Al met al is het puur alleen vereffenen van je eigen karma/lot  niet meer voldoende. We zijn nu in een stadium beland dat we in staat zijn aan beiden tegelijkertijd te werken. Ons eigen individuele lot en het lot of karma van de hele wereld. Wat een grootse opdracht! Vanuit de wetenschap dat alles wat je doet voor iets buiten jezelf, dat doe je voor de hele wereld.
Heb je naasten lief als jezelf. Zij of hij is jou. We maken allen deel uit van het grote geheel…van het mystieke lichaam van de Christus.


In het bovenstaande schreef ik over geluk of vrede en over de eenheid van alle mensen, omdat deze fenomenen zeer nauw  met elkaar verwant zijn.
Het kortstondige geluk en de duurzame vrede.
Geluk zou je kunnen onderverdelen in vele gradaties met als hoogst haalbare…. de gelukzaligheid. Het eeuwige geluk dat ons deelachtig kan worden aan het eind van al onze aardse beproevingen.
Stel je voor dat je dan eindelijk klaar bent, tot grote hoogte opgestegen, dat je moe maar zeer voldaan en overgelukkig voor de poort van de hemel aankomt.  Je bent daar immers al een keer weggestuurd omdat je daar jezelf mocht schouwen in al je onvolmaaktheid en daar vervolgens heel lang met bewustzijn weer aan verder gewerkt hebt.
Je neemt de gelukwensen in ontvangst en je ziet en hoort de zaligheid lonken, de welkomst toespraak gaat aan je voorbij tot je Hem duidelijk de volgende vraag hoort stellen: ” De eeuwige gelukzaligheid is je deel geworden, het komt je volledig toe en de poort staat voor je open, of ben je bereid er voorlopig van af te zien en terug te gaan,  mee te helpen, net zo lang tot de laatste broeder hetzelfde bereikt heeft, omdat je alles, je hele ontwikkeling tot nog toe, te danken hebt aan je verbondenheid met alles en iedereen?”
In feite is dit de vraag der vragen. Wat wordt er dan wel niet voor een offer gevraagd!
/meer over het bovenstaande/
Ik hoor regelmatig mensen beweren dat ze het liefst nooit meer geboren willen worden en dat ze er zelfs van overtuigd zijn dat dit hun laatste leven is. 
Die overtuiging is een hele gevaarlijke en die hoogstaande mensen weten niet dat dit de meest egoïstische gedachte is. Ook egoïsme heeft heel veel gradaties en deze staat eenzaam aan de top van het pure egoïsme.
Dan is er ergens in de ontwikkeling toch iets fout gegaan;
dan heeft zo’n hoogontwikkeld mens de zaligheid bereikt en is toch ergens diep in de ziel de egoïstische drijfveer voor pure eigen vervolmaking blijven koesteren.
Dan kiest hij toch uiteindelijk voor het zwarte pad, en dat is het pad van de afscheiding. Ik veronderstel dat zo iemand die zich bevrijd heeft van het alsmaar weer incarneren met het bijbehorende lijden een bevrijdend geluk zal ervaren, maar nooit de echte vrede deelachtig zal worden. Omdat hij zichzelf buiten de orde geplaatst heeft en zich niet meer mee kan ontwikkelen en  samensmelten met de universele liefde .
Zo zien we dat de valkuil tot in de hoogste regionen aanwezig blijft. Hoe hoger we komen hoe dieper de val, dat geldt hier op aarde, dat geldt tot in de hoogste regionen van de geestelijke wereld.
We zijn met alles en iedereen verbonden en de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Vanuit dat beeld en vanuit het boven geschetste beeld over de wachter op de drempel is het beter om op een gegeven moment genoegen te nemen met de staat van ontwikkeling waar we nu zijn en de aandacht veel meer te gaan richten op de omgeving. Het welzijn van de ander te verheffen tot ons eigen welzijn.
Vanuit die eenheidsgedachte werkt alles wat we doen aan de ander, uiteindelijk ook mee aan onze eigen groei.
Het versterkt het geluksgevoel, maakt de innerlijke vrede sterker en het voorkomt enorm veel frustratie als we in staat zijn het eigenbelang te overstijgen.
Vanaf dat moment gaat onze verdere groei doormiddel van de ander. Ook weer oppassen dat we andere mensen gaan helpen met als doel onze eigen vervolmaking; het is een middel, geen doelUnknown-19          Als we de focus nu al kunnen verleggen van onszelf naar de ander zullen we opgenomen worden in een nieuwe stroom, een stroom waar mensenzielen, engelen en anderen geestelijke wezens gebroederlijk samenwerken. Waar de mensenzielen zich weer bewust worden van hun kosmische oorsprong en verbondenheid.De kosmische intelligentie zetelt niet in het hoofd maar in het hart. 
Engelen vormen beelden in de ziel van de mens, toekomstbeelden over wat ze samen met ons uiteindelijk willen bereiken. Zie dat niet in de eerste plaats als visionaire beelden, maar meer als idealen die in de ziel leven en doorstraalt worden met licht, levend gehouden worden, de toekomst ingedragen. 
Het ergste wat ons kan overkomen is dat we onze idealen verliezen en cynische mensen worden en de beelden ook niet meer toelaten.
Ook in het nachtbewustzijn is het mogelijk om een zekere wakkerheid te bereiken en ons te verbinden met de beeldenwereld en die dan met bewustzijn mee te nemen in het dagbewustzijn. Het is het proberen waard om in de nacht wakker te worden, zo rond de klok van drie, en even te mediteren, weer even bewust te worden en te proberen de beelden te herbeleven. Nooit dwangmatig, gewoon even wakker zijn om het met bewustzijn te verbinden door bijv. een gebed of spreuk. Veelal komen de heldere beelden juist na dit meditatieve moment. 
De tegenkrachten, die ook geestelijke wezens zijn, willen ons juist verwijderen van die wereld en doen er alles aan om ons het te laten verslapen, letterlijk en figuurlijk.
Als het onbewust blijft gaat die beeldenwereld ons juist tegenwerken en gaat het zich uiten door middel van duistere emoties.

Met het hoofd kunnen we de intelligentie die uit het hart komt leren begrijpen en er vervolgens ook zoveel mogelijk over  gaan lezen. In plaats van alles willen lezen, kunnen we ons beter voor langere tijd bezig houden met één boek, één tekst of één spreuk, dan zal het zich kunnen verdiepen en verbinden met eigen ervaring, het inzicht versterken en ons rechtstreeks in contact brengen met de kosmische intelligentie.

Teveel kennis brengt maar al te vaak afscheiding teweeg en dan zegt men: ik ben Antroposoof, Christen,  Boeddhist, Moslim etc. etc. Dat is een wetenschap van het hoofd! 
We zijn mensen  die allemaal, op wat voor manier dan ook, een soortgelijke weg gaan naar steeds meer bewust-zijn en met allen zijn we verbonden. 
Als je de overgeleverde kennis van 100 jaar of zelfs twee duizend jaar geleden niet doorstraalt en vernieuwd met het licht van het hart is het dode balast. 
We leven nu in een tijd waarin we gestimuleerd en uitgedaagd worden om uit te groeien tot echte wereldburgers. Niet meer te oordelen over wie of wat dan ook, maar met verwondering en bewondering alles op te nemen wat anderen mensen, andere volkeren, andere geloven ons te bieden hebben. 
Daarom is het ook zo goed dat de jongeren eerst een poosje over de wereld zwerven, voordat ze een keuze maken voor studie of werk, dat is een geweldige voorbereiding op de toekomst.
Een toekomst waarin het duister oppermachtig wil worden, maar hopelijk niet opgewassen is tegen het samengaan van de goede lichtkrachten en het heldere bewustzijn.
De aartsengel Michaël speelt wonderlijk genoeg in bijna alle geloven een rol. De grote voorbereider voor de komst van het licht in alle mensenharten

Unknown-21

 

Het bovenstaande artikel is een samenvoeging en bewerking van drie reeds eerder geplaatste blogs over eenheid.

Het wordt zeer op prijs gesteld 
als je een reactie wilt geven op 
het bovenstaande artikel. 
Gewoon iets kleins over de leeservaring,
een eigen ervaring of gedachte etc.
Dan kunnen we van elkaar leren!

 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(27 Reacties)

 1. Beste Henri, <br /><br />Hierboven heb ik globaal de impact van de ontmoeting met de kleine wachter voor mij omschreven.<br />Hoop dat ik hiermee je vraag afdoende heb beantwoordt,<br /><br...
  Lees meer

  Beste Henri, <br /><br />Hierboven heb ik globaal de impact van de ontmoeting met de kleine wachter voor mij omschreven.<br />Hoop dat ik hiermee je vraag afdoende heb beantwoordt,<br /><br />Groeten

 2. Hallo Jan,<br /><br />De grote wachter is nog lang niet in zicht. De kleine is immers nog niet afgebouwd. Uit een aantal aanwijzingen kan ik zien dat het idd om...
  Lees meer

  Hallo Jan,<br /><br />De grote wachter is nog lang niet in zicht. De kleine is immers nog niet afgebouwd. Uit een aantal aanwijzingen kan ik zien dat het idd om de kleine wachter ging. Een onvoorbereide ontmoeting leidt tot rampen, waanzin of de dood.<br />Nee, ben niet gekwetst hoor. Ik zou ook niet zomaar alles aannemen van een ander.<br />Voor de ontmoeting was ik al erg verzwakt, na de

 3. Hallo Marc, jazeker heb ik ervaring op dat gebied maar vind dit niet de plaats om daar uitgebreid op in te gaan en eigenlijk vind ik het ook heel kwetsbaar...
  Lees meer

  Hallo Marc, jazeker heb ik ervaring op dat gebied maar vind dit niet de plaats om daar uitgebreid op in te gaan en eigenlijk vind ik het ook heel kwetsbaar en te persoonlijk.<br />Je hoeft niet dood te gaan, je kunt ook sterven tijdens en in het leven met bewustzijn.<br />Dat je daar in het dagbewustzijn zo&#39;n schade door hebt opgelopen betekent waarschijnlijk dat je te onvoorbereid daar

 4. Hallo Jan, eind 1998 heb ik de ontmoeting met de wachter aan de drempel gehad. Dit heeft diepe, onuitwisbare sporen nagelaten op lichaam, geest en ziel. Het was immers een...
  Lees meer

  Hallo Jan, eind 1998 heb ik de ontmoeting met de wachter aan de drempel gehad. Dit heeft diepe, onuitwisbare sporen nagelaten op lichaam, geest en ziel. Het was immers een onvoorbereide ontmoeting. Die schijnen meestal tot de dood te leiden. Ik heb er een finaal verwoest Slaapcentrum aan overgehouden. Dit wil zeggen dat ik alleen nog maar levensechte dromen heb. Dus overdag extreem vermoeid. Het

  • Beste Marc,<br /> ik wilde met mijn opmerking over het duister zeker niet jouw ervaring teniet doen. <br />Maar ik weet door eigen ervaring hoe wezens zich kunnen openbaren en dat er een sterk ontwikkeld onderscheidingsvermogen voor nodig is.<br /><br />De kleine wachter kan een afschrikwekkend beeld zijn waar je onvoorbereid echt ziek uit te voorschijn kan komen.<br />Maar hoe zag jouw grote

  • Marc, <br /><br />bedoel je dat je niet goed meer kan slapen, of alleen niet meer echt slapen ( met droomloze slaap bedoel ik ) en bedoel je met levensechte dromen , ja bewuste dromen ?<br /><br />Steiner vertelt dat veel mensen die denken wakker te zijn als ze slapen, eigenlijk toch wel slapen ,, maar het gewoon niet weten …en heb eens een artikel gelezen van een vrouw die van alles deed,

 5. Dank je Henri. Het is toch steeds weer bijzonder hoe jij alles kan herkennen en plaatsen. <br />Als ik schrijf laat ik de woorden als het ware stromen en heb...
  Lees meer

  Dank je Henri. Het is toch steeds weer bijzonder hoe jij alles kan herkennen en plaatsen. <br />Als ik schrijf laat ik de woorden als het ware stromen en heb eigenlijk geen teksten paraat, ik ben natuurlijk ook geïnspireerd door wat ik zoal in mijn leven gelezen en gehoord heb, maar kan de woorden alleen verbinden met eigen ervaring, of andersom: de ervaring verbinden met stromende woorden.<br />

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »