IMG-20140217-WA0020

GRIJS GEWORDEN KIND

Lopend over het strand
Voor het eerst dit jaar
Op blote voeten

Het water verovert het land
Maakt rivieren en landstroken
Trekt zich steeds strategisch terug
Om onverwachts weer op te rukken

Een groep hang meeuwen
Staan tegen elkaar te krijsen
Vliegen op als het water komt
Vervolgens luid schreeuwend
Strijdend ten aanval op de
achtergelaten schatten

Opeens weer de kleine jongen
Ren achter het terugtrekkende water aan
Jaag het op in overwinningroes
Blijf uitdagend staan tot het weerkeert
Om vervolgens net op tijd
op de vlucht te slaan

Voor het eerst dit jaar
Spelend op blote voeten
Wandelaars zien dit speelse tafereel
Glimlachend groetend
Het grijs geworden kind

JV.

——————————————-

1185227_3469975444006_102782306_n-1

SPIEGELS

Overal staar ik mijzelf aan
Kom mijzelf overal tegen
Overal spiegels waar ik ook kijk
Geen ontkomen aan

Waar ik ook ga …..spiegels
Overal grote indringende spiegels
Kan mijzelf niet ontlopen
Ze verschuilen zich in een kind
In stokoude man of vrouw

In wanhoop en droefenis
In tranen van ontroering
In pijn en smart, maar ook
In vreugde en vervoering
Geen ontkomen aan

Zelfs de spiegelgladde zee
Laat mij-zelf zien… duizend maal
Zie mijzelf in wolkenlucht
In schreeuwende meeuwen
Hun zwevende vlucht

Een vis duikt op
Waar zonnestralen weerkaatsen
In een explosie van licht
Spiegelen glanzende vissenogen
Een mens vol in’t zicht

Brekende spiegels vallen ineen
Mens, dier, plant en steen
Je bent van niets gescheiden
We zijn allen Eén!

JV.

—————————————————

k8702001

LIEFDE IS VRIJHEID

Als liefde bloeit in de mens
Kostbare geuren verspreidt
Ieder daarin gedijt
Groeit woekerend een wens:

Een wens te willen hebben
Het instrument wiens snaren bespeeld
Door hogere macht toebedeeld
Te kluisteren in hun webben

Teleurgesteld vinden zij:
Een bloem ontdaan van zijn geuren
Een instrument zonder kleuren
Verdord, verdroogd en onvrij

Deze wonderbaarlijke macht
Omarmt door aardse banden
Door liefkozende mensenhanden
Zal steeds weer worden ontkracht

Tot mensenzielen zullen beseffen:
Dat dit grote geschenk
In vrijheid een ieder gedenk
Die het omhoog weet te verheffen.

JV.

——————————

Unknown-37

ONDERAAN DE BERG

In het volgende gedicht zijn visioen
beelden verwerkt die mij mijn weg lieten zien.

Onderaan de berg ben ik begonnen
Hulpeloos zoekend heb ik geklommen
Vallend over obstakels
Geraadpleegd vele orakels
Die mij steeds weer lieten staan
Omdat ik de weg alleen moest begaan

Ik heb vele pijnen geleden
Vertwijfeld naar boven gebeden

Toch moest ik vele doden sterven
Om kracht en moed te beërven
Los te laten duistere machten
Die niets anders kunnen dan mij verachten
Want blind val ik in iedere kuil
Horen zij mijn meelijwekkend gehuil

Eindelijk kwam ik boven in het dal
Schrijdend door een immense hal
Waar de sluier werd opgelicht
Opdat ik zag een machtig vergezicht

Vol ontzag en ontroering onderging ik
Een Goddelijke vervoering
Vele wezens, bloemen en geuren
Een eeuwigdurend bewegen van kleuren
Een nimmer stilstaan steeds bewegen
Een aubade aan hen die het mogen beleven

Alles badend in een schenkend licht
Niet te verwoorden in het gedicht

Wel schonk het mij de kracht
Te verkondigen wat ons wacht

JV.
——————————————————————

IMG-20140205-WA0002

WANHOOP IN LEEGTE

Angstig draai ik rond de kuil
Die leeg is en leeg blijft
Vluchten kan niet meer
De leegte zuigt en trekt

Als in een droom
Blijf ik vallen en vallen
Gekooid als een wild dier
Draai ik nu rond in de kuil

Wanhopig werkt mijn geest
Visualiserend beeld na beeld
Maar niets is blijvend
Verdwijnend in het niets

Ik wil eten, ik wil vrijen
Mijzelf pijnigen om te voelen
Maar het is weg
Opgehouden te bestaan

Als ik dan de dood aanvaard
Niets mij nog kan schelen
Komt uit een wolk van mist
HIJ…………..om mij te helen

Bevrijd van alle strijd
Keer ik terug op mijn schreden
Te vervullen de toegewezen tijd
Te leven in het heden

JV.
———————————————–

Unknown-41

VAN VERWACHTING NAAR WACHTEN

Na een troosteloze weg
Balancerend tussen hoop en wanhoop
Zie je het licht gloren
Vol blijdschap en dankbaarheid
Klauter je verder omhoog

Bereidt tot bloedens toe door te gaan
Kom je uitgeput aan de top
Terugkijkend op het begane pad
Grijnzen alle gevallen maskers je toe

Trots en oppermachtig
Stroomt een oerkracht door de aderen
Alle dromen, alle verlangens
Vallen samen in dit glorieuze moment

Langzaam genietend van de overwinning
Wend je het gelaat
Je vast beschermend tegen het Licht
Het niets verhullende Licht dat komt

Maar nooit was de vertwijfeling zo groot
Leegte niets dan leegte
Geen Licht of visioen
Geen stem van bemoediging

Je bent voorbij de dood
Aan het eind der weg van verbeelding
Wordt het oordeel geveld
Tot het staren in de leegte
En te vinden…………………..
Niets meer dan Niets

Blijf nu gelaten in die beproeving
Laat jouw verwachting, jouw teleurstelling los
Geef je over aan die stilte
Luister niets dan luister

JV.
——————————————–

Unknown-35

DE KRACHT VAN STILTE

Bent U in het leven
Dat weeft tussen mensen
Een stromend streven
Van onzichtbare wensen

In aanzwellend stromen
Van wervelende woorden
In onbegrepen dromen
En onharmonische akkoorden

In stilte staat U op wacht
Vol liefde en geduld
Vervuld U woorden met kracht
Opdat niets blijft verhult

Stroming brengt U tot stand
Uitgaand en ontmoetend
Ver reikend boven het verstand
Zielen elkaar begroetend

Dan zijn woorden niet meer nodig
Stilte…………..zo intens van kracht
Maakt alles overbodig
Wat mensen niet tot elkander bracht

JV.
————————————————

Unknown-39

DE STILTE VAN DE VREDE

Geluk zetelt in het voorportaal van de vrede
In die kwetsbare stromende ruimte
Weerklinkt een vurige bede
Het denken te doen zwijgen

Rusteloos gevangen in doolhof
Voortgedreven door angsten
Vastgrijpend, hallucinerend
Alles vergaan tot stof
Onrust, verhuller van onderliggend licht

Een duistere metgezel op ons pad
Aanhoudend, pijnlijk en gewelddadig
Verdwijnt alleen…….
In een glimlach op het gezicht

Verwondering…zoveel ongeziene schoonheid
Wat en wie heeft het over schuld
In de ogen van de levende natuur
In de ogen van het kind, ja…diep in de ogen
Van alle mensen leeft pure onschuld

Ik omhels de boom, door hem alle leven
Schreeuw van bevrijding
Intense pijn stroomt uit mijn wezen
Intens geluk vervult al mijn niet
Gekende wensen

Ervaring van zuivere verbinding
Laat dat voor altijd de sleutel zijn
Geluk een oase in de woestijn
Aan de einder wacht als de rede zwijgt
Voor eeuwig
De stilte van de vrede

JV.
—————————————–

(Totaal aantal bezoeken: 780, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!