—-Vrij én verbonden in innerlijke Verwantschap—
De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

WELKOM OP DE SITE VAN DE VERWANTEN
De Verwanten is eigenlijk een vertaling van broederschap: bloedverwanten, zielsverwanten en geestverwanten. Het houdt verwantschap in, we zijn verwant aan elkaar en in hogere zin broeders. Naast onze bloedbanden met familie zijn er ook verwantschappen op het niveau van de ziel en de geest.

Zielsverwantschappen spelen zich vooral af op het gebied van relaties. Dat is ook de sfeer van de hartstochten, van herkenning en opgaan in de ander. Van de strijd met de wereld, de idealen verwezenlijken, keuzes maken tussen duister en licht, jezelf een plek verwerven in de wereld.

Geestverwantschappen zijn vrijer, staan veel losser van de relatiesfeer. Die zijn niet gericht op één persoon, maar op de geest in het bijzonder en stijgen uit boven de dualiteit. Daar vindt de herkenning plaats van absolute gelijkheid.

We hoeven niet meer te leven als monniken om éénpuntig gericht te zijn op de Geest of God, omdat alles hier op aarde zijn oorsprong vindt in de Geest. Eénpuntig gericht zijn is immers: in alles en iedereen de lichtende vonk te ontdekken en te enthousiasmeren om het tot een verwarmend vuur te maken. We zijn elkaars helpers en dat niet alleen… we zijn elkaar. Als je jezelf echt hebt leren kennen ken je alle anderen.

Het hele universum is opgebouwd uit een stromende energie, die van hand tot hand gaat. Net zolang tot de laatste mens is opgestaan. Ieder mens die tot geestelijke ontplooiing komt neemt minimaal één ander mens mee op het geestelijke pad.

Als initiatiefnemer van deze site een korte introductie:
Ik heb een leven lang gewerkt in vernieuwende initiatieven en daar bovenal gestreefd naar samenwerking tussen alle geledingen in de maatschappij. Een zoektocht naar ware broeder/zusterschap, vanuit de overtuiging dat het heersende egoïsme de aarde en de cultuur vernietigt en dat alleen een wakker bewustzijn over de betekenis van broeder/zusterschap de mensheid kan redden.

Door eigen ervaring werd het inzicht steeds duidelijker dat de wereld vanaf de buitenkant maar in zeer geringe mate is te beïnvloeden, de wereld verandert alleen in die mate dat het individu aan zich zelf werkt.
Vandaar dat het zwaartepunt van mijn werk steeds meer daarop gericht is. Nu vooral door publicaties over de zin en doel van het bestaan.

Ik heb mijn bezwaren tegenover internet en de sociale media omgezet in een positieve benadering en probeer mijn bijdrage te leveren om er licht en bewustzijn naar toe te brengen. We kunnen met elkaar hartenkrachten toevoegen aan het kille materialistische denken, als tegenwicht.

Ik sta open en heb een warme belangstelling voor alle stromingen, van alle tijden, die de mensheid willen bijstaan in haar weg naar geestelijke vrijheid en werkelijk bewustzijn.
Uit overtuiging ben ik geen lid van welke groep dan ook, omdat het gevaar bestaat om in groepsdenken te vervallen en de spirituele openheid en gevoeligheid te verliezen.

Blinde-mensen-onderzoeken-een-olifant.-Het-verhaal-van-de-blinde-mannen-en-de-olifant-570x472

(We zien allemaal een stukje van de waarheid en met elkaar wellicht de hele waarheid)

Verwanten is dus een onafhankelijk initiatief en staat derhalve open voor alle mensen  die een bewuste ontwikkelingsweg willen gaan, vanuit welke achtergrond dan ook!

“Onderzoek alle dingen en behoud het goede.”! Omdat het enige wat echt telt: de eigen individuele doorleefde ervaring is en niet de mening van een groep. Geloof, Religie of waarheid kun je eigenlijk niet organiseren, omdat het een puur individuele weg is die nooit en te nimmer van bovenaf opgelegd kan worden. Wel kunnen het bronnen van wijsheid zijn en richtingaanwijzers, tot het moment dat we zelf kunnen  putten uit de bron van wijsheid die ieder mens in zich draagt.

Als we open kunnen staan voor elkaars mening, achtergrond en ervaringswereld kunnen we veel van elkaar leren. Als het individuele bewustzijn zich daardoor verdiept, komen we dichter bij ons-zelf, dichter bij de bron. —Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij elkaar.–

Verder sta ik altijd open voor vragen en opmerkingen over een bepaald onderwerp, betreffende bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke levensvragen: De VERWANTEN POSTBUS

De FB VERWANTEN Pagina voor aanvulling, verdieping en reactie.

Het PRIKBORD is ook vrij toegankelijk.

———————————————————————————-

(Visited 2.483 times, 5 visits today)
  • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!