Hemelvaart: De innerlijke hereniging met het hogere zelf. 
Pinksteren: Het feest van het samengaan van het individuele bewustzijn met het kosmische bewustzijn.
Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn voor de meeste mensen vrije dagen en de betekenis daarvan raakt steeds meer op de achtergrond. In feite is dat een bewustzijnsverduistering veroorzaakt door de focus op materiële  welvaart en geluk. Deze tijd vraagt juist een wakker bewustzijn: je bewust-zijn dat je in wezen een Geestmens bent, en daardoor sta je heel dicht bij het Pinkstergebeuren. De christelijke feestdagen dragen allen een mythische betekenis in zich. Het zijn symbolische en levende beelden die in de ether nog steeds te zien zijn en verbonden met de mens. 

Ook tijdens de wereldwijde coronapandemie en nu de oorlog in Oekraïne kun je beleven dat er ook vernieuwende krachten werkzaam zijn, die opgepakt kunnen worden als het bewustzijn ver genoeg gerijpt is, en niet verslapen wordt. Het is naast veel ellende ook een bijzondere tijd die de mensheid oproept om wakker te worden en te zien dat het materialistische leven haar grens bereikt heeft. In feite is het een inspiratieve periode, alsof we dichter bij de geestelijke wereld zijn, meer verbonden. Daarom is er vooral alle reden om het pinksterfeest met bewustzijn te vieren, omdat het een enorme voortgang inluidde op de menselijke ontwikkelingsweg.
Velen blijven het verbinden met de kerken waar ze zich van afgewend hebben. Het komt niet weinig voor dat ook abonnees van mijn publicaties al direct bij de woorden Jezus en Christus afhaken en het abonnement opzeggen. Dat is jammer en komt voort uit een sluimerend vooroordeel en vroegere indoctrinatie. Namen en woorden dragen een kracht in zich en die willen uitgesproken worden en niet verbasterd tot vage termen.

Als ik over Christusbewustzijn schrijf dan bedoel ik niet direct… de Jezus, maar een grote universele kracht die al ver voor Jezus werkzaam was en in veel gnostische stromingen wordt erkend en gezien.
Het is een onpersoonlijke, alles doorstromende kracht; de oerbron en het kernwezen in alle dingen.
Jezus was in staat om die kracht toe te eigenen en het ook tot uitdrukking te brengen in woord en daad. Als een lichtend voorbeeld voor alle mensen. Hij opende de poort naar onszelf.

Hemelvaart is vanuit geestelijk perspectief een oprijzen naar een hoger niveau, een innerlijke hereniging met het hogere zelf. In de bijbel staat dat een wolk Jezus aan het zicht van zijn leerlingen onttrok. Wanneer er een wolk komt voor de zon, dan zou je kunnen denken dat de zon is weggegaan. En als de wolk weer verder gedreven is en de zon weer tevoorschijn komt, dat de zon is teruggekeerd. Maar in werkelijkheid is de zon helemaal niet weggeweest. Alleen een wolk verduisterde het licht; de wolk van niet-weten, de menselijke onwetendheid. Jezus zal terugkeren op een wolk: de belofte dat de mens eens zo ver zal zijn in de ontwikkeling dat hij of zij wèl bewust kan schouwen in de tot dan toe ontoegankelijke geestelijke wereld. 

Tijdens het pinksterfeest werd door vele eeuwen heen een jong ongehuwd meisje tot pinksterblom gekozen. Zij was de pinksterbruid met een bloemenkrans gevlochten in haar haren. Zij zat  onder een soort van een hemelboog met een mandje waaruit zij zelfgemaakte papieren bloemen strooide. Zelfgemaakte bloemen strooien is symbolisch voor het gegeven dat de mens in staat is om zelf te scheppen, te creëren. Hij/zij geeft hiermee iets eigens, het puurste, het zuiverste vanuit zichzelf. Dat is de innerlijke kern en het wezen daarvan wordt zichtbaar in de bloem.

Dat schenken vanuit jezelf komt voort  vanuit een levende verbinding met de Geest: de beker loopt voortdurend over

De pinksterbeleving staat voor de verbinding met het hoger-Ik en ook voor gemeenschapsvorming. Dat laatste zocht ik bijvoorbeeld in de grote zoektocht naar broederschap, maar uiteindelijk gaat het om de gemeenschap van de hogere zelven(ikken); een vrijwillig samengaan van individueel bewustzijn in het al-bewustzijn. Aan dat proces ligt het pinstergebeuren ten grondslag; het feest van de vrije individualiteit, inspiratie en enthousiasme. Inspiratie betekent o.a.: inademing, inblazing, ingeving en bezieling. Enthousiasme: in Theos…in God zijn.

De Geest werd de apostelen als het ware ingeblazen en wat eerst iets van buiten was kwam daardoor nu binnen. De Geest krijgen staat voor de roep tot omvorming en vernieuwing, en de opdracht om in onszelf de Goddelijke krachten te zoeken, God in onze eigen ziel op te nemen. God kan alleen gekend worden door de Geest, die doorschouwt alle dingen. De Geest als voertuig naar je eigen diepste kern, dat tevens de kern van alles is.
Probeer sombere en negatieve gedachten los te laten en te bewegen naar die kern waar alleen liefdevolle gedachten zijn. 

Het Christusbewustzijn ligt in ieder van ons te wachten en al het goede komt daaruit omhoog. Het is de Goddelijke oerbron die al wat leeft doorstraalt. Als je ontspannen en stil bent, tijdens een meditatie of gewoon liggend in bed zou je de vibraties kunnen voelen in en om je heen. Je kunt er echter alleen komen door de Geest, het is het geestelijk lichaam. Zolang het ego nog heer en meester is, blijf je verstoken van je diepste zelf en ben je een dolende die het in de wereld blijft zoeken.

Ook geeft de Geest richting aan het leven zoals de apostelen toen opeens duidelijk hun taak voor ogen zagen. Ze konden spreken in alle talen, omdat zij vanaf toen de taal van het hart spraken en die verstaat iedereen die er open voor staat. Als het vuur van enthousiasme ons van binnenuit vervult gaan we een andere taal spreken en worden we geïnspireerd vanuit de Geest. Niet het denkende woord wordt dan verkondigd, maar het bezielde woord!
Er is geen groter geluksgevoel mogelijk dan de beleving van het samengaan van lichaam, ziel en de Geest, vervult van toekomstkracht, al is het maar voor een moment.

Leren opnemen wat ons vanuit hogere sferen tegemoet komt, daar is in de eerste plaats ruimte voor nodig. Die ruimte is in onszelf te vinden: precies in het midden tussen het duister en licht. Een open lege ruimte die met hart en ziel verdedigd en verzorgd moet worden. Daar bouwen we aan de tempel waarin we de heilige Geest kunnen ontvangen die eens zal komen, dat is immers de belofte van het pinksterfeest. De drie krachtwoorden… Geloof, Hoop en Liefde zijn hier zo toepasselijk: Het Geloof (niet als een slaafs volger!!) als een Innerlijk Weten. De Hoop dat het eens goed komt en zal gebeuren; een anker van standvastigheid. De Liefde als machtig gegeven werktuig en verbindende factor.

De neerdalende witte duif is het oersymbool van de Heilige Geest, de Geest daalt neer gelijk een duif. Opstijgend staat het symbool voor de gereinigde ziel. De duif is ook de belangrijkste bode in het graalverhaal. Het huwelijk wordt ook gesymboliseerd door twee witte duiven als vorm van trouw en zorgzaamheid. En de vredesduif met olijftak als de vredebrenger.

De opstanding van de innerlijke mens is dé reden voor ons leven op aarde. Jezus had de moed, het geloof en vertrouwen om te zeggen:
IK Ben het beeld van God,
als je mij gezien hebt heb je de Vader gezien
en IK Ben de zoon van God.
Is dat nu arrogant of is het ons geboorterecht om het zelfde ook te zeggen, en zonder aarzeling. Ook jij kunt de Christusimpuls tot uitdrukking brengen:
Laat alle wensgedachten zwijgen die materieel gericht zijn. “Er is niets machtiger dan de Christus in mij en ik wil gezondheid, liefde en geestkracht tot uitdrukking brengen. Ik Ben!”  
Het bezielde Woord is krachtig; door het Woord is alles ontstaan. (Je kunt ook eigen woorden, die voor jou nu aan de orde zijn, uitspreken.)

Ik wens alle abonnees op de berichten, de leden van de community en alle andere volgers/lezers een goede Pinkstertijd toe. 
Wens een ieder Gezondheid, Hernieuwde moed, Inspiratie en Geestdrift toe voor de kans die ons allen nu geboden wordt. 
Laatste bericht : ZINLOZE LEEGTE

Weer terug>> voor reactie en of aanvulling:

de FB Pagina van Jan Verduin

Sensitieve Beeld en Geestverwanten

Of Antroposofische beweging

Tekst gedeeltelijk uit: De Alleenganger >>inleiding en recensies. Verkrijgbaar bij iedere plaatselijke of digitale boekhandel. Steun de plaatselijk boekwinkel.

(Totaal aantal bezoeken: 1.188, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!