Als de jaren je inhalen

Voordat ik het zelf besefte
Hadden de jaren mij ingehaald
Sprongen over en langs mij heen
Hulpeloos zoekend in doolhof
Regen ervaringen zich aaneen

Overmoedig zaaiend
Bodemloos idealisme
Grenzeloos vertrouwen
Onbegrepen luchtspiegeling
Ziende blind uit zand gehouwen

Alleen zijn liep met mij op
Probeerde geborgenheid te vinden
In het gebouwde luchtkasteel
Verwachtingsvolle verlangens
Een fata morgana in het geheel

In de herfst begon het te groeien
Verlatenheid als beste compost
Herfstkleuren en dwaallicht
Het zaad geoogst uit ervaring
Verscheen als stralend inzicht

Toen de mist was opgetrokken
Verscheen de oude grijze man
Met aan zijn hand een stralend kind
O wonder van de herkenning
Als je het vergeten Zelf terug vindt

21-03-2023.

 

 


Iedere dag komt ze op
laat haar licht schijnen
In de aardse duisternis
Trekt zich niets aan van de chaos
Kortzichtig egoïsme is haar vreemd
Onverstoorbaar blijft ze komen
In het weten dat de aarde
Door oeverloos geduld en vertrouwen
Eens zal veranderen in een planeet van liefde
Aan haar zal het niet liggen
(februari 2023)

Van alleen naar all-één:

Ik ben zo alleen vandaag
Eenzaam dool ik wat rond
Op het verlaten strand

Ook al weet ik dat…
Eenzaamheid de kortste weg
Naar bevrijding is
Blijft het toch een uitdaging
Om er in onder te gaan
Het verzet los te laten

Om bevrijd te worden van mezelf
De enige die in de weg staat
Ben ikzelf
Opeens schreeuw ik het uit:
Ik Ben!
Ik ben de Ik-Ben zelf!
Nooit verlaten dan alleen in mijn denken

Ik verveelde mij
In de kunstgalerie
Het raakte mij niet
Het ontroerde mij niet
Eindelijk weer buiten
Haalde ik opgelucht adem
En zag vlak voor mijn voeten
Ware levende kunst
Je hoeft het alleen maar te zien
Niet mooier te maken dan het is
Het is perfect in z’n eenvoud

Past niet in het museum
Het is vergankelijke kunst
Een moment in de eeuwigheid

Sombere wolken
Lossen op in de stralen van de zon
Een vissersboot als voedselbank
Gevolgd door hongerige meeuwen
Verdwijnt traag in de verte 

De branding licht op
In een zilver doorschijnend licht
De grijze man is heel stil
En voelt zich tevreden
Daar op het verlaten strand

God sprak tegen de mens:
Ik ben een bloem
De mens zei: wat bent u dan mooi
God sprak: Ik ben een vogel
Maar… zojuist zei u dat u een bloem was

God sprak: ik ben de vlinder op de bloem
Ik ben het zand waarop je loopt
Ik ben een golf in de zee
Het ego zei: wat U zegt klopt niet
U zei net nog dat U een vogel en een bloem was

Ik ben de hardwerkende mier
Waar je zojuist op ging staan
Ik ben het insect dat zich verstopt
Ik ben de specht die hem zoekt
Maar… straks zegt u nog de boom te zijn

God sprak: ik ben veel meer dan dat
Als de mens dit begrijpt ben jij stervende.
Hij die zich bewust is van zijn eenheid met Mij
zal mij in iedere vorm herkennen
en het kind in zichzelf bevrijden.
——————-
Foto en gedicht Jan V.

(sept 2022)

Zittend op het strand
Versmelt ik met de eindeloosheid
Als een voorbijtrekkende wolk
Losgekomen van aardse beslommeringen

Mee zwemmend met de vissen
Vrij zwevend op de luchtstroom
De zee is mijn thuis
De blauwe lucht mijn domein

Mijn ogen zijn de poorten
Waardoor mijn ziel kan uitvliegen
De zonnestralen geven mij richting
Voor de ontmoeting met de zon

In het oneindige licht
Zie ik mijzelf staan

(Aug 22)

(22.07.2022)

Eenvoud is de weg

Met het ouder worden
Word ik alsmaar lichter
Heb mij bevrijd van kennis
Zekerheid, eigen-wijsheid, en uiterlijke schijn

Heb er oneindig veel voor teruggekregen
Het weegt niets, heb het lang over het hoofd gezien
Als ik niet uitkijk ga ik er boven op staan
Het is kwetsbaar en niet vervuilend

Het heeft geen behoefte om te schitteren
Geen behoefte om zich te profileren
Het is arm, niet baanbrekend en populair
Het vraagt geen aandacht maar is wel aanwezig

Het wordt pas zichtbaar voor nieuwe ogen
Die kunnen waarnemen en zich buigen
Bescheidenheid is haar bestaansgrond
Eenvoud haar wezenlijk zijn

08.07.2022)

Een vroege ochtend
Na mislukte meditatie
Leerde ik wat meditatie is:

Ga zitten op een lantaarnpaal
Spreid je vleugels
Stel je open voor het licht van de zon
Laat je hart verwarmen

Om vervolgens dankbaar
je schepper te eren in stille overgave

(18-6-2022)
Als je interesses steeds minder worden
Als alle verhalen je niet meer boeien
Al die Boekenwijsheid doorzien
Relaties gereduceerd tot illusies

Als je alleen overblijft
Eenzaamheid jouw staat van zijn
Onverschillig tegenover eigen lijden
Geroerd door het wereldlijden

Als de leegte niet meer afschrikwekkend is
Als je niet meer op de vlucht slaat
Geen strohalm meer wilt grijpen
Naakt in je overgave

Ja dan… ben je bijna thuisgekomen
Omgedraaid te worden uit de verstarring
Om van binnen naar buiten te gaan leven
In onafhankelijke liefdevolle waarheid

** Lees meer: Jezelf terugvinden in de grote leegte
https://deverwanten.nl/je-zelf-terugvinden-in-de-grote…/

ZINLOZE LEEGTE

Met mij gaat een metgezel
Die me  niet aflatend influistert
De zinloosheid van het bestaan

Gedraag ik mij als een echte wereldburger
In lange rijen op snelwegen en vliegvelden
Het afstruinen van het internet
Of het opnemen van het wereldnieuws
Dan zwijgt hij in trotse tevredenheid

Maar hij misgunt mij het alleen zijn
En bestrijdt mijn natuurlijke verbinding
De eenvoud van een wandeling
Het genieten van de schoonheid om mij heen
Stil en tevreden zijn in mijn campertje met niets

Het is een niet aflatende afkeuring
En teleurstelling over verspilling van talent
Voor mijn zinloze eigen-liefde
Voor de oeverloze leegte van het niet-doen

Naarmate ik stiller word
Begint hij harder te schreeuwen
Een beklemmende angst  mij kwijt te raken
Hij die mij heeft  aangezet tot activiteit en ijdelheid
Delft  nu het onderspit

In de leegte en pure schoonheid
Verliest hij zijn overheersende macht
Eenvoud en stilte zijn hem vreemd
Daar is niets te halen en niets te winnen
Omdat het werkelijk zinloze leegte is
(Juni 2022)

WAT MOET ER NOG MEER GEBEUREN……

Als het land verdort
De temperaturen onmenselijk stijgen
Als de zee je overspoelt
Als ziektekiemen je verslaan
Een wrede oorlog ook jou raakt
Als vluchtelingen op je stoep staan
Wat moet er nog meer gebeuren
om wakker te worden?

Denk je met je geavanceerde wapens
De mensheid nog te kunnen redden
Je egoïstisch consumentisme voort te zetten
Als je geld geen waarde meer heeft
Je grenzen te sluiten voor armoede
De tijd van je veilig wanen binnen je eigen bubbel
Heeft z’n houdbare grens en datum bereikt
Wat moet er nog meer gebeuren
om wakker te worden?

De volkeren slaan op drift
Omdat je niet in staat was tot delen
Er is geen afstand tussen jou en de wereld
Je bent het zelf.. het is een uitdrukking van jezelf
Zolang je dit niet erkent, zolang ben je een slaper
Eerder vroeg dan laat zul je wakker geschud worden
Uit je droom van welbehagen en superioriteit
Wat moer er nog meer gebeuren
om wakker te worden?

Vraag niet om de beker voorbij te laten gaan
Die beker moet leeg tot de laatste druppel
Dan pas is er echt sprake van bewust-zijn
Dat je kunt sterven in overgave terwijl je leeft
Dat je in staat bent om de geest te laten spreken
Die uit het kille materialisme te bevrijden
En dat… enkel en alleen door jezelf te leren kennen
en daardoor allen!

Als het dodelijke cynisme je nog niet te pakken heeft
Als het vuur van enthousiasme je toch nog kan vervullen
Ga je een andere taal spreken, geïnspireerd vanuit de Geest.
Niet het denkende woord wordt dan verkondigd maar het bezielde woord
Geïnspireerde daden, geïnspireerde woorden
En dat… enkel en alleen door jezelf te leren kennen
en daardoor allen!
(maart 2022)


GELUKSDAG

Ik had gisteren mijn geluksdag
Omdat ik begreep dat God verschijnt als mensen
als dieren en bloemen
Als voorbijdrijvende wolken en overvliegende vogels
Als de zon en de regen

Als de grond waarover ik loop
Als het zand en de zee
Als de wind om mijn oren
Als de energie van een blijde hond
Die onvermoeibaar voortrent

Als de kinderen die spelen
Als de pubers die zich verzetten
Als de moeders en vaders
Als de opa’s en oma’s
Als de eenling die toekijkt

Als tomeloze kinderlijke vreugde
Als oeverloos verdriet
Als de dakloze vluchteling
Die verlaten voor zich uitkijkt
Als de mens die hem ziet
en vertrouwen schenkt

Onbegrensde verscheidenheid
Multidimensionaal
Niets bestaat los van hem
Een schok van herkenning
Wie ben ik dan?

(april 2021)

 

LEGE KINDERWAGENS

De aarde was voorbestemd om een paradijs te worden
Een kleine bol uitverkoren in de kosmos
Maar de poortwachter maakte geen onderscheid
Iedereen was welkom om een waar mens te worden.

109 Lege kinderwagens
Van nieuwe wereldburgers
Met een licht opdracht
Niet opgewassen
Tegen het woekerende kwaad
Van de duisternis

Is al geen nieuws meer
Als jonge jongens sterven
Voor het vaderland
Verbrand in een tank
Onwetend, vol ongeloof
Waarom nu juist…ik

Ik geef mij over
De ellende overspoelt mij
Waarom.. is geen vraag
Ik Ben kruisdrager
Ik Ben Licht in het duister
Ik Ben metgezel.

(maart 2022)


ZEE-STEMMING

De zee is de leefwereld voor vele wezens
De zee is één grote voedingsbron van leven
Maar waar voedt de zee zich mee?

Als ik wandel langs de zee
Dan verdwijnen mijn hersenspinsels
binnen korte tijd in de golven

Omgevormd tot bewust(er)zijn
De zeewind blaast alles schoon
Het hoofd komt tot rust
Er ontstaat ziele-ruimte
Waar de geest zich kan openbaren

Waar eerst de zee en ik waren
Waar eerst de wind en ik waren
Waar eerst de vogels en ik waren
Is nu alleen nog één voedende bron
IK-BEN
(maart 2021

 

EENHEID

Als je de dualiteit doorzien hebt
Wakker geworden uit de droom
De ander beleeft als jezelf
Het wereldlijden als jouw lijden
Intense vreugde als jouw vreugde

Dan zul je het wonder ontdekken:
Dat je de eenheid nooit verlaten hebt
En dat die eenheid jou nooit verlaten heeft
(januari 2021))


HUMOR

Neem jezelf niet te serieus
Want dan versterk je het ego.
Lach bij regelmaat om jezelf
Dat verzwakt het ego
en maakt de Geest sterker.

Het ego neemt zichzelf heel serieus
Dat is zijn bestaansgrond.
De Geest is vrij, sprankelend, kinderlijk
Humor haar bestaansgrond.
(november 2020)

(Totaal aantal bezoeken: 556, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!