Het verhaal van de Jaguar en de kolibrie

Op een dag woedde een grote brand in het bos. Alle dieren vluchtten in doodsangst alle kanten op, want het was een heel heftige brand. Waaronder de jaguar die iedereen voorbij rende.
Plotseling zag de jaguar een kolibrie over zijn hoofd passeren, maar dan in de tegenovergestelde richting.
De kolibrie vloog naar het vuur toe!  Wat er ook gebeurde, hij wilde niet stoppen.
Even later zag de jaguar hem weer passeren, deze keer in dezelfde richting als hoe de jaguar liep, maar na een tijdje vloog de vogel weer terug. Hij zag dit komen en gaan continu, tot hij besloot de vogel ernaar te vragen, want het leek zeer bizar gedrag.

‘Wat doe je, kolibrie?’ vroeg hij.
‘Ik ga naar het meer’, antwoordde deze, ‘ik drink water met mijn snavel en gooi het op het vuur om het te doven.’

De jaguar lachte. ‘Ben je gek? Denk je nou echt dat je in je eentje met je hele kleine snaveltje dat grote vuur kunt blussen?’
‘Nee’, zei de de kolibrie, ‘ik weet dat ik dat niet kan. Maar het bos is mijn thuis. Het voedt mij, het biedt mij en mijn gezin onderdak. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ik help het bos groeien door haar bloemen te bestuiven. Ik ben een deel van haar en het bos is een deel van mij. Ik weet dat ik het vuur niet kan uitdoven, maar ik moet mijn deel doen.’
Op dat moment waren de bosgeesten, die naar de kolibrie luisterden, ontroerd door het vogeltje en zijn toewijding aan het bos. En op wonderbaarlijke wijze stuurden ze een hevige stortbui, die een einde maakte aan het grote vuur.

De Indiaanse grootmoeders vertelden dit verhaal aan hun kleinkinderen, en sloten dan af met: ‘Wil je wonderen in je leven aantrekken? Doe dan jouw deel’.

::De wereld staat in brand en dan kan je twee dingen doen: wegvluchten, of als de bekende struisvogel je kop in het zand steken, en de brand verder ontkennen, of net als de kolibrie doen wat in je vermogen ligt, om daardoor onvermoede krachten op te roepen zich erbij aan te sluiten.
Het verschil tussen de jaguar en de kolibrie is dat de jaguar zijn leven wil redden, maar de kolibrie zijn ziel. Dus de kolibrie richt zijn aandacht op het duurzame, het onvergankelijke, en de jaguar op zijn tijdelijke vege lijf.
Het vereist veel meer moed om een kolibrie te zijn dan een jaguar. De kolibrie zet zijn leven in de waagschaal om zijn ziel te volgen.
Zijn liefde voor het bos is groter dan zijn liefde voor zijn eigen leven. De kolibrie weet namelijk dat hij onderdeel van het geheel is.

Ik las deze oude Indiaanse parabel en het steunde mij om genoegen te nemen met mijn bescheiden inbreng, die aansluit bij mijn talenten en mogelijkheden. De taak of opdracht die je zoekt ligt veelal vlak voor je voeten en als je niet uitkijkt val je erover.
Geestverwanten herken je als je ieder scheidend oordeel laat zwijgen en je richt  op het wonder van de liefde. Probeer het te zien in alles en iedereen die je ontmoet, ziet en hoort. Waar geen oordeel is bestaat geen scheiding!
Het gaat erom dat we elkaar herkennen en daardoor de herinnering versterkt wordt over wie we werkelijk zijn in onszelf, en in relatie met de ander; een uitwisseling en op gang brengen van vibrerende energie.

Er komt iets omhoog dat ergens in mij bewaard gebleven is; wat aangepast aan de tijdgeest: “Wat je gedaan hebt voor je hulpbehoevende medemens of voor moeder aarde die je voedt, hebt je voor Mij gedaan.
Want Ik had honger en je hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en je hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en je hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en je  hebt Mij gekleed, Ik was ziek en je hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en je hebt Mij bezocht.”
In alles is de goddelijke vonk aanwezig, niemand is daarvan uitgezonderd. Iedere goedbedoelde daad naar de enkeling heeft dus z’n uitwerking op het geheel.
Alles hangt af van de keuze die de individuele mens durft te maken voor de mensheid en de aarde als een geheel en daardoor ook voor zich-zelf.

Kijk uit goede vriend
Het leven is een ogen-blik
Zie mij in alles!

Weer terug naar Jann Verduin voor reactie of vraag

** Ook geplaatst in de facebookgroepen:

Sensitieve beeld en geestverwanten
Natuurwaarnemingen en poëzie

 

(Totaal aantal bezoeken: 1.142, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!