De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Kundalini energie

Naar aanleiding van de vele vragen over Kundalini heb ik onderstaande artikelen bij elkaar gebracht. Dit geeft een overzicht over mijn eigen ervaringen en inzicht, en wat het onderwerp zo al kan inhouden. Er zullen wat herhalingen in voorkomen, maar laat dat je niet weerhouden het helemaal te lezen. In de spirituele ontwikkeling zal je voortdurend geconfronteerd worden met herhaling, net zo lang totdat het eigen inzicht is geworden. Je kunt het ook in etappes lezen, omdat het nogal veel is om in 1 keer op te nemen en te doorgronden.

Steeds meer( jonge) mensen komen  in fysieke en geestelijke problemen door het ontwaken van kundalini met behulp van geestverruimende middelen, kundalini- yoga, tantra workshops en andersoortige therapieën. Dit vaak onder leiding van ondeskundige en onwetende leraren. Begeleiding is alleen mogelijk door een ervaringsdeskundige die het hele proces zelf heeft doorleefd en niet door een theoreticus die napraat en niet werkelijk weet wat hij teweeg brengt. Het direct opklimmen van de energie vanuit het wortelchakra door uiterlijke manipulatie is beladen met gevaar, omdat diepe onbewuste krachten stuurloos naar boven komen en een vernietigend effect kunnen hebben op lichaam en ziel. Het kan leiden tot veel lichamelijk ongemak, angstklachten, bovenzinnelijke ervaringen, totale vervreemding en psychoses. Hier ga ik op verder in deel 3 over kundalini.

Eerst een algemene inleiding gezien vanuit oosters perspectief. (Yogi Harribar)

Het is pas sinds de laatste jaren dat er een enorme house heeft plaats gevonden onder het grote publiek aangaande kundalini.
Vrienden die een half leven aan onderzoek hebben gedaan in gezaghebbende lectuur zoals de Vedas, of Patanjali het 8 voudig pad van yoga en de vele yogische scholen in India concluderen dat er niet veel aangaande de kundalini vrij gegeven is, heel weinig informatie.
Het ontvangen van een inwijding waardoor de kundalini wakker gemaakt werd om daardoor tot verlichting te komen was een genade van de Allerhoogste via een Goeroe. Heel weinig personen hebben dan ook dit prachtige geschenk ontvangen.
De diksha was in India natuurlijk gekend maar bijna niemand kreeg dit van een Meester, men moest het waarlijk verdienen.

Het westen en de kundalini rage:
Anno 2000 en verder heeft een zogenoemde Avatar Bhagavan tien duizenden mensen van over de hele wereld in India aangetrokken om de Diksha te ontvangen. Sterker nog; door deze ontvangst kon iedereen deze diksha doorgeven aan derden.
Het ging wereldwijd rond dat door het ontvangen van die diksha men verlicht zou zijn,  mede door het jaar 2012. Want in 2012 zou er een enorme transformatie gebeuren die de gehele mensheid naar een hoger niveau zou tillen als er genoeg diskha gevers zouden zijn; dan zou dit en reëel feit worden. We mogen zeker zijn dat wereldwijd 100duizend mensen en meer deze deeksha ontvangen hebben.
Het hek was in het westen hiermee van de dam.
Natuurlijk, door de opkomst van het internet werd kundalini een hype, vooral natuurlijk omrede dat men dacht dat verlichting met een paar vinger-knippen te realiseren was.
Verschillende mensen zijn in India op zoek gegaan naar Swamies en Goeroes om aspiranten in te wijden en daarmee deze personen naar het westen te halen.
Ook zijn er Goeroes en Swamis naar het westen gekomen en hebben zich her en der op de wereld gevestigd om shaktipat te geven: Wat het ontwaken van de kundalini is.
Bovenstaande schetst een beeld aangaande de hedendaagse spirituele cultuur waar te pas en ten onpas kundalini aangeprezen en verkocht wordt helaas. De laatste jaren, zo lijkt het toch, heeft er een explosie plaats gevonden van spontaan kundalini ontwaken bij heel veel mensen die nauwelijks of niets aangaande deze materie wisten of weten. Laat staan dat die personen ook maar enige affiniteit naar yoga, meditatie of een spiritueel leven hadden of hebben. We mogen gerust spreken van een kundalini golf die veel mensen getouched heeft zonder dat ze er om gevraagd hebben.
Natuurlijk zijn er talloze zoekers op de wereld die er veel voor over hebben om een kundalini ontwaken tot stand te brengen via bv kriya yoga en andere vormen.
Ook zijn er mensen die zich leraar noemen en beweren dat ze een kundalini opleiding hebben ontvangen in India, wat een leugen, want dat kan helemaal niet, edoch zo blijft het mensen aantrekken die dan ook nog op het verkeerde been gezet worden.
In ieder geval, we gaan naar een nieuw tijdperk, nml de Waterman en dit zal de mens meer magnetisch maken. En wie weet ligt het in de bedoeling van het Goddelijk plan om op deze wijze de mensheid wakker te maken, ik weet het natuurlijk niet maar een ding staat vast, kundalini zal een algemeen begrip worden als het al niet zo is onder de spirituele zoekers.

Om meer duidelijkheid te verstrekken aangaande het fenomeen kundalini, enkele punten van diepgaand belang opdat ze meer licht werpen op al de ervaringen die men tegenkomt.
Ons lichaam behoort de Aarde toe, en net als de Aarde is ons lichaam vervuild. (Overeenkomend t milieu) .
Maar ons voertuig van bestaan kent ook een emotioneel lichaam dat eveneens vervuild is doorheen de vele levens van bestaan. Men noemt dit ok het astraallichaam. Daarnaast is er een denkinhoud, nml onze gedachten wereld die eveneens niet zuiver is, men noemt dit ook de chitta of denkstof.
Niemand op Aarde is aangaande deze lagere natuur, die de samenstelling vormt voor onze persoonlijkheid vrij van misleiding, onzuiverheden, lust, negatieve gedachten en gevoelens.
Ons universum is kundalini in samenhang met levensenergie, prana genoemd, op menselijk niveau lucht voor de ademhaling.
Wij ademen eerst de onzuiverheden in en dat wordt omgezet naar koolstof door uitademing.
Ons lichtlichaam of aura genoemd bestaat net als het fysiek uit 86000 nadies ongeveer, overeenkomend met onze zenuwen en zenuwbanen.
In ons lichaam zijn 7 energie knooppunten of zenuwknopen genoemd. Maar eigenlijk nog veel meer.
In ons lichtlichaam bestaan 7 chakra’s.
De 7 chakra’s zijn verbonden of beter ontvangstations voor de 7 dimensies.
De eerste 3 dimensies zijn vast, vloeibaar gasvormig en daarna etherisch.
We kunnen ook spreken over het onbewuste, onderbewuste en bewuste en zo verder.

Wat volgt is dat ons zonnestelsel puur bewustzijn is maar de bouwsteen is de kundalini.
Subjectief gezien is er in de mens de zogenoemde opgerolde slapende slang. Geen echte natuurlijk maar symbolisch zo genoemd.
Door Initiatie of door de kundalini zelf, de Goddelijke moeder of shakti ervaren mensen spontaan ontwaken van de slang in hun systeem.
Wat gebeurt er dan?
De kundalini is een niet te begrijpen intelligentie die ver voorbij het menselijk denken gaat.
Dus deze intelligentie veroorzaakt ervaringen die de mens in allerlei staten brengt.
Deze staten gaan echt van hel tot hemel en visa versa naargelang de werking van de kundalini.
De slang is natuurlijk een vuur dat zuivert in eerste instantie.
Deze intelligentie ook de kosmische moeder genoemd werkt in samenhang met prana de levenskracht. Het manna uit de hemel.
Dit alles heeft een doel en het doel is inderdaad verlichting of bevrijding van het pad van wedergeboorte.
Welnu, de bovennatuur is natuurlijk zo zuiver als een diamant. Puur en intelligent en liefde van ongehoorde schoonheid.
De bedoeling is natuurlijk om de mens te transformeren van de onzuiverheden die opgedaan zijn doorheen de vele vele levens die wij eerst als mensen op Aarde uitleefde om te komen tot de bevrijding of verlichting.
Kundalini is vuur en elektra dus je kan het al een beetje begrijpen dat het zuiverend vuur vanuit eigen intelligentie en pure liefde en puur bewustzijn na het ontwaken een proces opstart. En dit proces gaat oneindig boven de kleine wil van het menselijk ikje uit.
Wat gebeurt er als je in je huis een grote schoonmaak houdt? Wel je kan van alles tegenkomen, van houtrot tot slecht onderhoud tot roest tot mooie zuivere delen van het huis en ga maar door, laat uw verbeelding werken.
Zo is het exact in ons lagere bestaan idd. Reaumas, herinneringen gedachten lusten en van welk kaliber ook, het zal door de kundalini gekuist worden.
Maar beeld je even in dat wat we verzameld hebben doorheen de vele levens, 500 en nog heel wat meer aan opgedaan lijden, moorden, liegen, begeerte, hebzucht en ga maar door, met tussendoor momenten van schoonheid prille liefde of wat t mag zijn… Alles zal eruit gaan getransformeerd worden net zolang totdat men letterlijk in z’n nakie staat en er niets meer is wat ooit aanwezig was.

Het mag duidelijk zijn dat dit proces ingezet kan worden door de aloude yogas of van je zelf uit een trachten zo zuiver mogelijk leven te leiden door bv meditatie, gezond voedsel mantras gebed enz. enz.
Door dat te doen, voor of na kundalini ontwaken helpt men nml de prana instroom die op haar beurt de nadis zuivert. Je weet allemaal dat een verstopte geknelde zenuwontsteking te weeg brengt. Zo is het ook met de shakti prana stroom die als het ware botst op een verstopte nadi met gevolg ervaringen als onderrug pijn of andere ellende. En zo is het ook met onze chakras die vervuild zijn en gekuist worden, Ook hier krijgen we dan te maken met de onderbewuste lagen die vol demonen of lagere wezens of wat ook zitten en daarmee verklaren waarom men enge nachten heeft vol slechte dromen en ga maar door. Kortom je kan zo heel wat invullen achter het waarom van al je negatieve maar natuurlijk ook positieve ervaringen die men tijdens en na het kundalini ontwaken tegen kan komen, zoals bv een heel zware eetlust of sekslust enz. enz. Je kan ook invullen dat als je met mensen in contact komt die slechte bedoelingen hebben je daardoor beïnvloed kan worden, zo is het natuurlijk ook met iemand die al behoorlijk gezuiverd is en daarmee een weldadige invloed op je heeft, Dat zijn dan natuurlijk de echte meesters of adepten of vergevorderde zielen. Ik hoop hiermee enig licht geworpen te hebben aangaande het proces van zuivering, want dat doet shakti prana en kundalini zuiveren, vandaar nogmaals de noodzaak van een zo zuiver mogelijk leven te leiden om daardoor dit fenomeen te helpen en niet tegen te werken. Want juist daardoor ga je nog veel meer problemen krijgen.

KUNDALINI DEEL 1

Jan Verduin: Eigen ervaring en inzicht.

Kundalini Energie en het Vuur van Inzicht.

Dit artikel over de kundalini is min of meer een vervolg op de vuurinitiatie. Kundalini energie is het opstijgende vuur van inzicht. De letterlijke betekenis van het woord uit het Sanskriet is: ‘de opgerolde’. De slang die opgerold ligt in het onderste chakra en die naar mate het inzicht groeit zich steeds verder opricht.

In de hele mensheidsontwikkeling is er al sprake van de slang en in vele bijbelverhalen verschijnt hij. Meestal negatief, omdat de slang staat voor alle negatieve aspecten van het stoffelijke bestaan. Voor identificatie met de materie, begeerte, misleiding en zinsbegoocheling. De slang wordt na de verleiding van Adam en Eva in het paradijs veroordeeld tot eeuwig over de grond kruipen en stof te eten. De slang staat voor laag bij de grond, voor een ongecultiveerd driftleven. Het is ook een eng dier dat ons kan vergiftigen en wurgen. De slang ligt in het onderlichaam en beheerst de seksualiteit en de kronkelige darmen. Hij ligt aan de basis van de wervelkolom en is in feite een spiraalvormig energiekanaal in het energielichaam/ etherlichaam. De energie stroomt spiraalvormig langs de wervelkolom en stimuleert de chakra’s of lotusbloemen.

Een helderziende kan waarnemen in welke mate ze ontwikkeld en in beweging zijn. Deze chakra’s worden ook wel de zintuigen van de ziel genoemd. Zij bepalen ook hoe onze aura er uitziet, de kleuren zeggen alles over de ontwikkeling waar men staat. Het beleven van de energie en de aura wordt steeds meer waargenomen, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Waarnemen doen we namelijk niet alleen met de ogen. Deze energie werkt door in ieders leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en in het spirituele religieuze leven. Wat letterlijk betekent: in verbinding zijn.
Die energie werkt mee en veroorzaakt veranderingen in het alledaagse en hogere bewustzijn. Ook al zien we het niet, we zijn er desondanks onlosmakelijk mee verbonden.
Het is een geschenk aan de mensheid, een instrument om uiteindelijk weer samen te smelten met de Geest en de dualiteit achter te laten.

Het dualiteitsprincipe wordt ook wel weergegeven door twee slangen: het linker en rechter pad. Bij het rechter pad stijgt de slang omhoog richting geest en bij het linkerpad dalend richting stof; het  vrouwelijke en mannelijke principe. De energie kan namelijk ook misbruikt worden om macht te verwerven in de aarde en seksuele ontaarding, dan is er sprake van zwarte magie. Het is de bedoeling dat er een evenwicht bereikt wordt tussen de twee. Evenwicht in het hartchakra, daar moet de focus op liggen, en uiteindelijke vereniging van de twee in het voorhoofd en kruinchakra. De vereniging tussen Geest en stof, tussen het vrouwelijke en mannelijke. De Egyptenaren noemden dat de weg van Horus, de omhoog stijgende, de Koninklijke weg. Bij de farao’s was de slang volledig opgericht en op afbeeldingen zien we het hoofd van de cobra bij het voorhoofd.
Vaak zie je ook twee slangen afgebeeld die zich oprichten; een zwarte en een witte die beiden omhoog streven om macht of inzicht te verwerven in de geest. Tijdens de meditatie of bij het beleven van stromende energie is het goed om je voor te stellen dat de zwarte slang altijd wordt omgeven, omcirkelt door de witte.

Het opwekken van de kundalini energie is geen proces van een paar jaar, maar kan tientallen jaren in beslag nemen en in feite veel meer dan dat; het is een proces van vele levens! Niet zoals ons wijs gemaakt wordt door allerlei cursusaanbod en boeken met titels als…’spoedcursus verlichting’; het is geen grap maar echt waar!
Aan de basis van kundalini ligt de seksualiteit, daardoor kunnen we de slang wekken. Al vanaf de vroege oudheid werden jonge mannen door priesteressen in de tempel ingewijd in deze energie. Ook zijn er tempels ontdekt met erotische beelden aan de gevels die waarschijnlijk te maken hadden met tantrische seks. Tantra komt voort uit India en is ver voor onze jaartelling al ontstaan met als doel: geestelijke verruiming en bevrijding. Hier in het Westen zijn we op de loop gegaan met deze oude rituelen en de tantrische seks is veelal niet meer dan verkapte lagere seks, overdekt met een spiritueel sausje. De grootste vijand op deze weg is ongeduld en de meest gevaarlijke: het geforceerd te willen opwekken door allerlei oefeningen zonder een bewuste voorbereiding. De seksualiteit stimuleren is overigens niet de nieuwe weg tot transformatie, maar nu gaat het meer door meditatie en bewustzijn te brengen naar de chakra’s en bovenal het beoefening van stilte in het denken en bewust waarnemen van jezelf en de omgeving in het alledaagse leven.

Verlichting is niets meer en niets minder dan piekmomenten van inzicht, een vreugdevol moment van verlichting van het duister, de last wordt lichter. Daarna echter ga je weer gesterkt en met meer vertrouwen verder op het pad. Ook hier geldt weer de noodzaak van een standvastig volgehouden wilsverlangen om door eigen oprechte ervaring het inzicht te blijven versterken. Een groot deel is eigen arbeid, maar vervolgens zal de rest gegeven worden als geschenk voor de oprecht strevende mens.

Overigens is het zeker niet alleen een mooi en bijzonder proces, maar vooral ook een proces van onevenwichtigheid, van opkomende angsten, emoties, slapeloosheid en (over)gevoeligheid voor de gezindheid van anderen, je nog niet kunnen afschermen voor alle energieën die op je pad komen. Onbewust voortleven is soms wel eens te verkiezen en veel ‘eenvoudiger’ dan een voortdurende bewustzijnsontwikkeling.

EIGEN ERVARING:

Zelf ervoer ik al lange tijd steeds sterker een bepaalde energiestroom, een tintelend gevoel dat langs de ruggengraat omhoog kroop. Die tinteling ging steeds vaker over in een brandend gevoel, een samenballing van hitte, een brandend vuur dat niet verder kon.
Dit ging dan gepaard met ondraaglijke pijnen, eerst in de onderrug en later op diverse andere plaatsen, zoals in de onderbuik, maagstreek, hart, keel en hoofd. Als ik mij er op concentreerde door heel stil te gaan liggen, bij de pijn te blijven en er niet voor weg te vluchten, voelde ik het soms doorstromen en de pijn oplossen. Innerlijk concentreerde ik mij dan op de nu volgende zin of aanroep:
“Waar ik bewust aanwezig ben is licht en wordt alles gezond, bewustzijn heelt!”
Het ging ook gepaard met grote angsten die op de gekste momenten mij bij de keel grepen. Die heb ik uiteindelijk overwonnen door het verzet op te geven, niet meer te vluchten, maar mij er er aan over te geven, door ook stil te gaan liggen en de energie alle ruimte te geven. Verder ook door een groeiend bewustzijn dat ik niet geïsoleerd en volkomen alleen ben, maar deel uitmaak van het geheel.
Er ontstonden ook allerlei problemen met voedingsmiddelen die ik niet meer verdragen kon. Alle dierlijke producten zoals vlees en zuivel werden taboe. Ik ging regelmatig vasten en at soms drie weken achter elkaar geen vast voedsel. Mijn gewicht bleef ondanks dat vrij constant en eigenlijk voelde ik mij optimaal als ik niet at en werd dan heel helder en energiek. Aan de andere kant verloor ik daardoor het contact met de aarde, blijven aarden is in dit proces van wezenlijk belang! Vasten is lang niet voor iedereen een gezonde bezigheid. In alle religies echter zijn vastenperiodes een belangrijk ritueel om je even niet te voeden met aards voedsel maar met voedsel uit de Geest en verder staat het voor lichamelijke en geestelijke reiniging.
Maar ga niet vasten om geestelijk iets af te willen dwingen, dan zal het tegenovergestelde bereikt worden, hetzelfde geldt ook voor meditatie dat meer te maken heeft met overgave dan met willen.

Na diverse teleurstellende bezoeken aan artsen die totaal verkeerde diagnoses stelden, van een tumor tot een grote maagzweer en de rugpijn zou wel een hernia zijn, raakte ik in grote onzekerheid, met als gevolg dat ik tijdelijk stopte met werken omdat ik er vanuit ging ten dode opgeschreven te zijn. Daar niemand mij kon helpen begon ik als een bezetene mij nog meer te verdiepen in esoterie, oosterse wijsbegeerte en antroposofie. ‘Bewustzijn op hogere gebieden’ van R. Steiner werd mijn lijfboek. Daardoor kon ik mijn eigen ervaringen toetsen en begreep dat de problemen veroorzaakt werden door de stijgende energiestroom, die gaat vanaf het onderste chakra bij de stuit tot aan het voorhoofdchakra. Het is de slang uit de mystieken die zich opricht. In een later stadium zal die leeshonger geleidelijk ophouden te bestaan, omdat vragen en antwoorden steeds meer in het eigen innerlijk zullen samenvallen.

Dat artsen verkeerde diagnoses stellen is niet verwonderlijk, daar de symptomen vaak heel duidelijk op een bepaalde kwaal wijzen. Er zijn mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze alle symptomen van een hartaanval kregen of andere ziekten. Iedere arts van de ‘nieuwe tijd’ zou zich toch echt dienen te verdiepen in de kundalini werking, waar steeds meer mensen in deze tijd mee te maken zullen krijgen. Vele symptomen zouden daardoor verklaard kunnen worden, want er is niets zo frustrerend dan niet gezien worden en steeds weer afgescheept te worden met de woorden: “Het is niets, het zal wel psychisch zijn, rust maar eens goed uit etc. etc. .”
Toch kunnen we ook niet aan die klachten voorbij gaan en blijf vooral naar de dokter gaan om een echt fysiek probleem uit te sluiten! Ik zelf ben heel wat keren bij de dokter geweest en dacht dat ik een echte hypochonder geworden was. Al met al een proces waar je behoorlijk labiel door kunt worden.
Ik ben zelf ook een aantal keren naar het ziekenhuis gestuurd voor vermeende maag en hartproblemen. De chakra’s zijn n.l. ook direct verbonden met de fysieke tegenhangers, dus als daar veel meer beweging komt kan zich dat uiten in pijnen vergelijkbaar met de ons bekende ziektebeelden. Uiteindelijk vond ik een internist die niet alleen vakbekwaam was, maar ook een grondige kennis bezat van de antroposofie, Joodse mystiek en de Japanse Zen. Dat zijn dan van die onverwachte geschenken op het pad die steeds meer gelijk op gingen lopen met de problemen.
Hij was zeer geïnteresseerd in ‘mijn geval’ en kon het direct boven het puur fysieke plaatsen. Als internist, met als specialisatie maag en darmen, was hij natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in mijn voedingspatroon van die tijd, waarin ik bijna geen behoefte had aan voeding en slaap.

KENMERKEN:
Andere kenmerken zijn o.a.: sterke seksuele prikkels, nervositeit, hoofdpijnen, duizeligheid, oorsuizing, het horen van hoge tonen en stemmen, innerlijk trillen, ongecontroleerde bewegingen van het hoofd, bij tijden een verslechterd zicht, aangezichtspijnen, etc. Ik had een voortdurende hinderlijke zenuwpijn in het gezicht, de huisarts, de kno arts en de tandarts, niemand kon iets vinden. Uiteindelijk zijn er vier kiezen getrokken, omdat het dan toch wel een flinke ontsteking zou moeten zijn. Niets van dat alles bleek achteraf waar en de pijn bleef. Al met al bepaald niet iets om jaloers op te zijn, zou ik denken.

Tijdens de meditatie of voor het inslapen kreeg ik ongekende lichtervaringen. Ik ben meerdere keren opgestaan om het licht uit te gaan doen, waarvan ik dacht dat ik het vergeten was, maar dat bleek niet zo te zijn, het was een Licht van een heel andere orde en kwaliteit. Op een gegeven moment, tijdens de meditatie, kwam er een sterk Licht naar mij toe, ik schrok daar enorm van en kroop weg in een hoek van de kamer omdat het zo verwacht, maar vooral onverwachts op mij toekwam. Het komt niet op onze tijd en wilde mij waarschijnlijk duidelijk maken dat het Licht ook alles onbarmhartig in de schijnwerpers zet, dat er moedkrachten voor nodig zijn en het maar beter niet te vroeg opgeroepen kan worden.
Tijdens een ademhalingsoefening in de vastentijd beleefde ik een sterke kundalini ervaring: mijn hoofd begon te bewegen en ik beleefde en hoorde in mij een enorme knal als van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière breekt. Het speelde zich buiten de tijd af en ik kwam in een ongekende beeldenwereld. Daarna stroomde de energie vrijelijk door mij heen, vanaf de onderrug tot in het hoofd, het was een ongekende sensatie. Het stromen van de energie werd daarna steeds een graadmeter van op de goede weg zijn of juist niet.

Uit eigen ervaring en ondervinding raad ik ten stelligste af om door bepaalde oefeningen en vooral door kundalini yoga, de stroom op te wekken. De leraar moet wel heel ver ontwikkeld zijn om te kunnen waarnemen welke oefening kan en voor ieder individu afzonderlijk van toepassing is. Het is uitsluitend een goed proces als het gelijke tred houdt met de geestelijke ontwikkeling; dit proces volgt de geest als vanzelf. In feite hoeven we er dus niet mee bezig te zijn. Mens ken uzelf, stond er op de tempel in Delphi. Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al, staat er in het Thomas Evangelie. Khrisnamurti zei daarover o.a.: “Uiteindelijk is jezelf kennen gewoon kijken hoe je gedrag is, wat je zegt, wat je doet in de dagelijkse omgang, dat is alles.”

Door speciale oefeningen wordt de energie kunstmatig opgewekt en dat is buitengewoon gevaarlijk.
Het innerlijk vuur wordt dan een verterend vuur dat het zenuwstelsel ondermijnt en er ontstaat een grote mate van disharmonie met de omgeving. Omdat we nu eenmaal denken in onze materialistische wereld dat alles af te dwingen is, komen we uiteindelijk van een koude kermis thuis, als het ware. Zelf moest ik eens hard met mijn stuit op de grond heen en weer bewegen, omhoog en omlaag…opeens stond ik onder een zeer hoog voltage stroom, het was zeer beangstigend en ik veranderde in een brullende leeuw die waarschuwde niet bij hem in de buurt te komen, omdat dat dodelijk zou zijn. Ik kroop als een gekooid, angstig en getergd dier door de kamer en tegelijkertijd beleefde ik een tomeloze kracht. Ik heb weleens schrikdraad in mijn natte hand gehad waar ik erg van schrok, maar dit was onvergelijkbaar, het was zo’n hoog voltage wat je normaal gesproken bij aardse energie onmogelijk zou overleven.
De therapeute die mij wilde verlossen van mijn pijn had er geen idee van wat ze met die oefening teweeg had gebracht en zij, die ook niet beter wist, vluchtte uit de kamer en liet mij alleen achter. Deze ervaring is louterend geweest en ook een grote waarschuwing!

Ik heb verder slechts één kundalini- yoga houding beoefend: het voor langere tijd op mijn hoofd staan, opdat de energiestroom keert en zijn weg naar boven vindt.
Regelmatig stond ik op mijn hoofd en kon dat losstaand midden in de kamer een aardig poosje volhouden. Het bloed stijgt naar het hoofd, wat even weldadig aanvoelt, te lang veroorzaakt . Het moet een vermakelijk gezicht geweest zijn, vooral ook omdat de kleine kinderen om mij heen bezig waren om het ook te proberen. In de seksualiteit beoefende ik tantra… blijf in het dal, ga niet naar de top waar je afvalt. Niet toewerken naar een hoogtepunt, maar in de intimiteit van het samenzijn willen blijven. Als ik te dicht bij het hoogtepunt kwam ….sprong ik uit bed en ging op mijn hoofd staan om de kostbare energie niet te verspillen. Je zult begrijpen dat die handeling mijn huwelijk en seksleven niet ten goede kwam! Mijn partner heeft mij dit nog lang achterna gedragen. Te veel aandacht aan deze werking leidt tot egoïsme, het voortdurend op jezelf gericht zijn. Het gevolg kan zijn dat je letterlijk en figuurlijk buiten de wereld komt te staan, vervreemd raakt van de dagelijkse werkelijkheid en niet meer behoorlijk kunt functioneren.

Juist door dagelijks werk en vooral kunstzinnige activiteiten kunnen we de bewegende energieën harmoniseren.
Als de energie te nadrukkelijk aanwezig is kunnen we het ook temperen door een flinke wandeling te maken, in de aarde te gaan spitten, onkruid te wieden, even echt lichamelijk werk doen, dan voeren we het op een gezonde manier af. Ik ben in die tijd ook een grote moestuin begonnen en heb in korte tijd een halve hectare zware kleigrond omgespit. Ook kwam het voor dat ik heel hard moest gaan rennen, omdat de energie te overweldigend werd.
Concentratie is de belangrijkste kracht voor dit proces, geconcentreerd met iets bezig zijn, zoals ik nu schrijf en de warme stroom door mijn nek naar boven voel gaan. Eigenlijk zouden we dit proces moeten ondergaan als een vrouw in de overgang, dat ook een soort inwijdingstijd is, die we rustig moeten accepteren en lijdzaam ondergaan. Hoe groter het verzet en ongeduld, hoe groter de last!
En ik kan het zeggen, omdat geduld nu niet bepaald mijn grootste kwaliteit was en is.

Kundalini deel 2

Unknown-6Het vuur is nog eigen wil, Uw Wil is het vuur dat zich offert aan het licht. Wanneer is het (zwarte) magie en wanneer spiritualiteit? Magie is eigen wil, is anderen beïnvloeden, is een ander niet kunnen laten zijn. We zijn magische wezens en hoe verder we komen op het pad van geestelijke ontwikkeling, hoe groter de verantwoordelijkheid voor alles wat ons omringt.
Spiritualiteit is overgave en in verbinding zijn. Ontvang eerst het licht, laat het vuur stijgen, maar laat het nooit zonder het licht naar buiten gaan.
We kunnen het proces zien als een opstijgend en indalend proces, uitademing en inademing.
De grote problemen die kunnen ontstaan op fysiek, emotioneel en psychisch niveau worden mede veroorzaakt doordat het proces niet in harmonie verloopt. Het opstijgende vuur is in feite een groot schoonmakingsproces, waardoor blokkades tussen bewustzijn en onbewustzijn worden opgeheven. Kundalini is een zelfhelende kracht die ook oud karma opruimt, tenminste zo ervaar ik dat zelf, omdat we resten uit het verleden nog niet echt losgelaten hebben, we zijn als het ware belast door ons verleden.
Door het ondergaan van al onze ervaringen op aarde ontstaat er Inzicht, dat zorgt er vervolgens voor dat de energie gaat stijgen en de chakra’s gaan draaien, uiteindelijk is dat een onafwendbaar proces. Door dat opruimingsproces scheppen we ruimte voor het indalende bewustzijn. Ga er maar vanuit dat het niet gladjes verloopt, bepaalde periodes zeer heftig kunnen, vol onrust en  ook spanning en dan weer even rust voor de volgende fase en zo verder.

Vuur ontstaat door botsing met de tegenkrachten, vuur geeft kracht, maar Liefde ontstaat door loutering van het vuur. Het is in eerste instantie geen liefdesvuur maar zelfs vernietigend, het is een gevaarlijke macht ( hartstocht, woede, haat, etc.) die alleen genezend is voor de mens als ook het licht ontvangen kan worden, door onbaatzuchtige overgave aan de hogere Wil.  Door voortschrijdend inzicht, het omhoog stromende vuur, kan de symbiose ontstaan tussen beiden elementen en spreken we van het kosmische huwelijk.
Lubienski noemde dat in het boek Inwijding:
Het is de omhoog gedragen beker die voortdurend overstroomt, zodat je niet anders kunt doen dan het weg schenken. Het levend water is een kracht die door de hele kosmos stroomt, vanaf de hoogste regionen gUnknown-1aat het als het ware van hand tot hand, via de engelen naar de mens die het schenkt in de aarde. Alleen door die kracht zal de aarde uiteindelijk weer herleven en een planeet van vrede en liefde worden.  Kundalini is ontstaan door ons verzet, ons opstaan tegen God en ligt sinds die tijd gevangen in de materie, als vulkanisch vuur in de aarde, als kundalini in de mens.
Zo belangrijk is onze persoonlijke ontwikkeling voor de aarde en vandaar uit zal het duidelijk zijn dat het nog een lang proces is.
De waarschuwing om dit proces niet kunstmatig en dus te vroeg op te wekken is ook geldig voor het vuur in de aarde. Denk aan vulkanen die opeens gaan werken en de gevolgen daarvan. De indianen hadden een heilige berg waar niemand bij of op mocht komen. Er lag een geheim in verborgen dat daar moest blijven liggen, want als dat er uitgehaald werd zou dat het einde voor Moeder Aarde inluiden. Met grote angst zagen de indianen later dan ook de blanke man in de berg graven en er het uranium uithalen, met de latere bekende gevolgen.(atoombom)

Tijdens het voortgaande proces kreeg ik voortdurend heldere dromen over een huis, over schoonmaken, alsmaar opruimen en poetsen.
Dat is in feite wat de kundalinistroom doet: opruiming houden, verwijderen van oud zeer. Dit proces kan veel energie genereren, maar aan de andere kant de oorzaak zijn van extreme vermoeidheid.
dsc-0262.large_—–Meer dan een jaar lang kreeg ik die schoonmaak dromen, waarin ik niets anders deed dan vloeren dweilen, ramen zemen, etc. Alles werd steeds schoner, behalve één centrale kamer, de mooiste kamer van het huis, steeds maar weer werd die vervuild.Als ik weer eens in die kamer bezig ben komen er drie wezens binnen, ze vervuilen mijn hele kamer, spugen op de grond en bekladden de muren.
Opeens is het mij genoeg, ik word vervuld van kracht en jaag ze stuk voor stuk de deur uit. Als ik ze sta na te kijken, weet ik zeker dat ze nooit meer terug zullen komen. Ik voel mij baas in eigen huis. Als ik mijn kamer weer binnen kom, is alles schoon gemaakt, het blinkt mij tegemoet.
Midden in de kamer staat nu een vrouwelijk wezen, groot in haar schoonheid en uitstraling. Ik word geheel vervuld van een ongekende liefdeskracht. Samen kunnen wij alles aan, zij en ik zijn één.!
Daarna zag ik dat zelfs de kelder helemaal schoon was, toch ging ik nog alle hoeken controleren met een lamp. Tot mijn grote verbijstering zag ik in de uiterste hoek een geweldige schorpioen, zwart van kleur, met een blinkend platina schild, enorme krachtige scharen van ivoor. Een groot wit licht scheen op dit majestueuze dier……als aan de grond genageld keek ik gefascineerd naar dit wezen. Het richtte zich op in al zijn glorie en ik deinsde achteruit.Het viel mij echter niet aan maar het liep voorzichtig langs mij heen, behoedzaam om mij geen pijn te doen en verliet de ruimte—–
Deze beelden ben ik nooit meer vergeten en voortdurend herinneren ze mij eraan, om waakzaam te blijven. Er is weliswaar vooruitgang geboekt, een wonder geschied, maar geen reden dat ik nu op mijn lauweren kan gaan rusten. Wees waakzaam en houd de tempel schoon voor Zijn komst! Want komen doet Hij, dat is zeker, maar het hoe en wanneer hangt van onze voorbereiding af.

Ikzelf heb het ook als een zwaar proces beleefd, omdat ik alsmaar dacht er te zijn of in ieder geval er morgen te komen, dat is fnuikend en daardoor moest ik wachten, alsmaar wachten, totdat ik een oudere man was geworden die zijn eigen wil niet meer zo serieus nam en begreep dat het uiteindelijk gaat om: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Het opstijgende vuur is nog vooral eigen werk, het indalende bewustzijn is het geschenk voor al ons oprecht streven.
Stel je voor dat Hij er opeens zou zijn zonder dat we er ons op voorbereid hebben; we zouden niet eens ruimte voor Hem hebben en niet in staat zijn, zijn licht te verdragen! Vluchten zullen we en ons verschuilen in onze eigen duisternis. Zoals het voorbeeld van mijn ervaring met het Licht. Laat het voorbereiden op zich al een vreugde zijn, want het zal zijn licht al verspreiden voor de geboorte.
Als we een gerespecteerde gast op bezoek krijgen gaan we toch ook ons huis op orde brengen, die wil je toch niet ontvangen temidden van alle rommel die is blijven liggen.

Bedenk ook dat dit soort mooie beelden nu niet direct een totale verlichting teweeg brengen, het zijn geestelijke beelden die als een belofte zullen doorwerken in de stof. Niet van vandaag op morgen, maar wanneer de tijd daarvoor rijp is. Daarbij komt ook nog dat het zomaar opeens voor langere tijd ophoudt, alsof het er nooit geweest is. Dan wordt het geduld, geloof en vertrouwen op de proef gesteld en dat is een hele opgave om niet teleurgesteld af te haken. Goede voornemens en eigen gedragsregels maken, dat we uit frustratie over onze voortgang geneigd zijn te doen, helpen ons in het algemeen niet veel verder. Het scheppen van verwachting loopt uit op herhaalde teleurstelling en het gevaar van de moed opgeven.
Leef je leven en probeer door ervaring wijzer te worden,  dan ontstaat er steeds meer ruimte voor het nieuwe dat eens zal komen in zijn volmaakte vorm. Dat is de belofte aan alle mensen die oprecht aan zichzelf willen werken.
In onze tijd en ontwikkeling is het genoeg om een waarnemer te worden van je eigen handelen en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Dan weet je precies wanneer het fout gaat en ook wat je er aan kunt doen, het antwoord is er terstond. De waarnemer is niet het ego! Als je niet meer kunt waarnemen, ben je zelf het ego geworden! De waarnemer is ingeslapen in het ego en dan moet er weer iets gebeuren om hem met een schok wakker te krijgen, tot bewustzijn te roepen. Dat ligt aan de basis van al ons lijden.
Eens ergens gelezen: Hij ging naar de top van de berg om contact te krijgen met God. Hij strekte zijn armen uit naar de hemel en riep: “Vul mij met licht, ik ben gereed en wacht!” De stem van God antwoordde en zei: “Ik vul je altijd met licht, maar je lekt!”

Droombeeld:
—--Ik loop samen met de vrouw, die ik in het vorige droombeeld gezien heb, naar de tempel.
De vrouw is mij volkomen eigen, zij is de volmaakte vrouw. Zelf loop ik op klompen die mij te klein zijn en voel mij lomp in haar bijzijn. We gaan de tempel in en ik zie tot mijn grote verbazing een grote groep mensen zitten die allemaal, op een één of andere manier, iets met mijn leven te maken hebben gehad. Op de voorste rij hebben plaatsgenomen allen die mij in het leven iets aangedaan hebben, mij nadeel berokkend hebben, tenminste daar ging ik tot nog toe vanuit. Juist die ga ik de hand schudden om ze te bedanken en al doende is het, alsof bij iedere handdruk een last verdwijnt…..verlicht wordt. Daarna is het tijd voor de inwijding van ons huwelijk en de hoge priester geeft aan ons beiden een blauwe purperen mantel.
Ik bemerk hier absoluut niet op voorbereid te zijn; ken de woorden en het lied niet wat er gezongen moet worden en hoop steeds dat alle mensen mee gaan zingen, zodat het niet zo opvalt, maar dat gebeurt echter niet. Ik sta er nu helemaal alleen voor en kan op niemand meer terugvallen! Ik voel dankbaarheid voor de mensen die mij tot zover hebben gebracht, zij hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar ik stel hen nu allemaal teleur, zij hebben zoveel voor mij betekend en ik heb mij nog niet eens….. voorbereid!
Het liet mij zien dat alles wat op ons pad komt zin heeft, ook al denken wij daar op dat moment hoogstwaarschijnlijk anders over. Verder vertelde het mij: dat ik weliswaar bij mijzelf ben aangekomen, (de vrouw) maar dat het nu dus eigenlijk pas echt gaat beginnen. Tot zover was ik ingebed in een mensengroep, waar ik nu afscheid van moest nemen om op eigen kracht verder te gaan. Ik was altijd afhankelijk geweest van een omgeving waar ik mee kon samenleven en werken.

De gedachte komt wel bij mij op, dat ik door al mijn idealen de wereld mooier wilde maken, opdat ik er zelf in zou kunnen leven. Mensen die de wereld zo graag willen veranderen doen dat ook uit een soort onmacht, omdat zij zich wezensvreemd voelen in die wereld. Zij willen de wereld aanpassen aan hun eigen innerlijk wezen. Toch is de wereld zoals hij is en hij zal iedereen scholen die er in onder durft te gaan. Het wil niet zeggen dat er geen voorlopers zouden moeten zijn die veranderingen inluiden. Veranderingen worden vaak tot stand gebracht door mensen die een kloof beleven tussen hun innerlijk en de dagelijkse werkelijkheid. Iemand die het perfect naar zijn zin heeft zal alles bij het oude willen laten!

Als het proces van kundalini, dat immers in iedereen werkzaam is, bewust beleefd gaat worden….probeer dan zoveel als mogelijk de stilte te zoeken. Een stille wandeling, een ruimte in huis inrichten om te mediteren, de informatiestroom reduceren, in de tuin werken, of weer eens spelen als een kind met de kinderen, etc. , dit alles om meer in verbinding te komen met je eigen zelf, met de stilte die onder alle onrust verscholen ligt.

Hij die de stem van God wil horen moet de drie soorten stilten beoefenen, zei een wijsgeer.
Stilte van de mond20140629_131315
Stilte van de geest
Stilte van de wil.

Stilte die trilt is creatie
Stilte die vloeit is liefde
Stilte gedeeld is vriendschap.

KUNDALINI Deel 3

OUD EN NIEUW BEWUSTZIJN

Kies je voor oud of nieuw bewustzijn, aan jou de keus?!

Een nieuwe generatie is nu geïncarneerd met een hoger en wakkerder bewustzijn, zij ervaren de wereld veel heftiger en bewuster. Deze open en gevoelige mensen kunnen zich niet goed afsluiten voor de onafgebroken stroom aan prikkels die als een vraag blijven ronddolen in de ziel, totdat er een antwoord gevonden is. Het geeft heel veel onrust en zet hen aan om op zoek te gaan naar antwoorden buiten zichzelf. Dat is op zich goed omdat je het eerst in de wereld moet zoeken om vervolgens weer bij jezelf uit te komen/thuis te komen. Er is in die wereld veel te winnen en nog meer te verliezen.
Het maakt ook eenzaam en onbegrepen, geeft een gevoel van er niet bijhoren. Voor die jonge mensen kan de jeugd, die eigenlijk onbezorgd zou moeten zijn, veranderen in een soort helletocht, een overprikkeld wezen die zich niet thuis voelt in de wereld en die wereld ook niet kan begrijpen, omdat het in bijna niets resoneert met de ziel.
Ikzelf ben geen nieuwe generatie en meer een zestiger jaren product, maar ik spreek uit pure eigen ervaring wat betreft het bovenstaande en herken mijzelf in hen. Bij mij werd het zo heftig dat ik letterlijk en figuurlijk wilde vluchten uit een wereld waar ik voor mijn gevoel niet thuishoorde en waar ik dus niets te zoeken had. Door veel innerlijke leiding en ingrepen op het juiste moment ben ik er doorheen gesleept, sterker en weerbaarder geworden. Zoals bij kinderen die een ziekte zelf overwinnen en daar krachtiger uit te voorschijn komen. Mijn overgevoeligheid en mijn vragen bleven, maar ik kon er veel beter mee omgaan en begon mijn idealen te projecteren op de wereld in een poging om die een beetje mooier maken om er zelf in te kunnen leven.

Het probleem is nu levensgroot omdat de wereld is blijven hangen in het bekende zelfzuchtige streven en uitbuiten van de aarde en er niet in geslaagd is de nieuwe mens hier een min of meer veilige plek te bieden, mede dankzij mijn generatie. Dus deze mensen moeten uiteindelijk ook aan de wereld gaan werken om zichzelf er te kunnen handhaven. We zien dat gelukkig ook al gebeuren: dat ze de techniek en hun kennis gaan aanwenden om een grote omslag teweeg te brengen. Conservatieve krachten en de populisten stribbelen tegen, maar zullen uiteindelijk het onderspit delven, zo wie zo al omdat ze niet het eeuwige leven hebben.

Een deel van die open en gevoelige mensen zullen zich dus niet of nauwelijks herkennen in de wereld zoals die zich nu aan hen openbaart en vooral zij zijn zeer beïnvloedbaar door conservatieve krachten die geen verandering willen, met aan de andere kant de Luciferische krachten die hen juist willen wegtrekken van de aarde door hen een illusionair bewustzijn voor te spiegelen dat makkelijk te bereiken zou zijn.
Er is oud en nieuw bewustzijn en dat dient goed begrepen te worden. In het vroegere oude bewustzijn was helderziendheid een normaal verschijnsel en de mensen werden geleid en aangestuurd door geestelijke krachten. De eigen wil was nog niet ver ontwikkeld en ook niet het ik-besef. De kunst om het lichaam te verlaten werd in het algemeen aan heksen, tovenaars en sjamanen toegeschreven, het fenomeen van reizen buiten het lichaam door de zogenaamde  magiërs en sjamanen was algemeen erkend en zij waren de brug naar de geestelijke wereld. De sjamaan bracht zichzelf in een trance waarin zijn ziel het lichaam verliet, naar de hemel vloog of in de onderwereld afdaalde.

In onze tijd van het Ik-Bewustzijn, we zijn ons bewust van onszelf, is trance, hypnose e.d. door wat voor middelen of therapieën dan ook een  weg van oud bewustzijn. Het is het uitschakelen van het bewuste ik. Hypnose en alle vormen van een trance, zijn een aan de slaap gelijkende toestand van verlaagd bewustzijn, waar het kritische vermogen is ingeslapen. Iemand met een sterk ontwikkeld Ik-Bewustzijn zal nooit geen medium worden, omdat hij of zij niet zal toestaan dat entiteiten of andersoortige wezens zijn lichaam en spraak overnemen, ook niet om onduidelijke boodschappen door te geven.

Daarnaast spelen suggestie en het minimaliseren van het contact met je lichaam door psychische ontspanning een grote rol. Mensen kunnen tijdens hypnose geen goed onderscheid meer maken tussen werkelijkheid en waan, tussen wat ze zelf gedacht hebben en wat anderen hen hebben doen laten geloven.  De wil wordt beïnvloed en gemanipuleerd. Veel hypnotiseurs en therapeuten zeggen dat de wil niet geschonden kan worden, maar dat is aantoonbaar onjuist. Hypnose en psychedelische middelen verhogen iemands beïnvloedbaarheid, zelfs tot het punt van hallucinatie. Gedurende de hypnose of trance is het vermogen van de persoon om kritisch te denken bijna gereduceerd tot nul en gelooft alles wat gesuggereerd wordt en zich aandient in hallucinerende beelden. Mensen gaan zich dingen herinneren, die ze niet hebben meegemaakt, zoals zij die zeggen ontvoerd te zijn door zogenaamde buitenaardse wezens. Ze weten niet meer of ze zelf iets bedacht hebben of dat dit onder hypnose gesuggereerd is. Hypnose wordt ook nogal eens gebruikt voor vermaak en de hypnotiseur kan zijn slachtoffers precies laten doen wat hij wil, zelfs ze als varkens over de grond laten kruipen. Ook kinderen worden gehypnotiseerd en tot kindsoldaten gemaakt en tot alles in staat.
Er is geen groter vergrijp mogelijk dan de wil van de medemens uit te schakelen, omdat de vrije wil, het maken van keuzes, de mens tot een zelf verantwoordelijk wezen maakt.

Fantasiereizen zijn uitermate gevaarlijk en de zogenaamde droomreizen kunnen ware nachtmerries zijn. Het op onachtzame wijze betreden van de spirituele wereld kan slecht aflopen. Daar zijn namelijk ook elementen, die in plaats van te helpen, enorme schade toebrengen. Er zijn genoeg gevallen bekend van mensen die niet in staat waren om in onze wereld terug te keren, arbeidsongeschikt werden en of zich onder psychiatrische behandeling moesten stellen. Er is niet alleen maar licht en liefde, niet in de wereld en niet in de geest.  Alle duistere krachten zijn er alleen maar in geïnteresseerd om de zielenkrachten van de nietsvermoedende reiziger af te tappen en die voor hun eigen doelen te misbruiken. Bovenal hebben ze een hekel aan de vrije wil van de mens en willen niets liever dan die terugbrengen in slaafse afhankelijkheid zoals zij die kennen. Prachtige kleuren en visioenen zien, ontmoetingen met overleden dierbaren, die verandert zijn in engelen, is de andere kant van de medaille. Het is het betreden van een illusionaire wereld waar het kwaad zich hult in schone gewaden. Ook die krachten ondermijnen even zo goed de vrije wil en het bewustzijn. Overleden dierbaren, met een zeker bewustzijn, willen het liefst met rust gelaten worden en blijven niet rondspoken. Mediums die hun geld willen verdienen met het leggen van contacten begeven zich op glad ijs, omdat ze zo los zijn van hun eigen kracht en beoordelingsvermogen, weten ze amper wat voor krachten ze toelaten. Het is verder ook geen kunst om de achterblijvers tevreden te stellen met liefdevolle antwoorden.
Het naar boven halen van herinneringen uit vorige levens kan wellicht goed lijken en therapeutisch van waarde, maar kan ook weer ernstige gevolgen hebben als zo’n persoon niet heel goed wordt begeleid. Het is niet zomaar dat al die herinneringen verborgen blijven, we hebben immers al genoeg aan de herinneringen uit dit leven waar we al amper raad mee weten.
Als je er aan toe bent, kan er zomaar iets naar boven komen dat je inzicht over jezelf, leven en dood kan vergroten.

Een gezonde inwijding in deze tijd is niet het lam leggen van de wil en gemakzuchtig experimenteren met methodes uit het verleden, maar met een wakker bewustzijn de wereld tegemoet treden.
Het doel is niet om te zwijmelen in spiritistische experimenten of je te verdoven met psychedelische drugs en daardoor zogenaamd in een verhoogd bewustzijn te komen. Dat is allemaal een aardvlucht en wilszwakte om maar niet echt jezelf onder ogen te hoeven komen en aan jezelf te werken. Als het allemaal even tegenzit kan de keus voor het verdoven van je gevoelsleven snel gemaakt worden. Het uithouden en onder ogen zien, eventueel met de hulp van een ander, brengt je uiteindelijk veel verder.  Al met al leer onderscheid te maken tussen het oude en nieuwe bewustzijn.
We hoeven de zon niet meer te begeleiden bij het opkomen en ondergaan, we hebben geen sjamanen meer nodig om in contact te komen met de geest, ook geen toekomstvoorspellingen door de zogenaamde mediums die zich openstellen en laten innemen door andere krachten en geen psychedelische middelen die geestverruimend zijn, maar in werkelijkheid de geest afstompen en lam leggen, geen tantra methode, zoals heel vroeger in de tempels gebeurde, omdat het nu meestal niet veel meer is dan verkapte seksualiteit en genot. Oud bewustzijn is willoze overgave en afhankelijkheid, nieuw bewustzijn is het tegenovergestelde: bewuste overgave aan de Hogere Wil die je ook zelf bent en onafhankelijkheid, en een groeiend bewustzijn van de eenheid van alles.

Van oude volkeren en culturen kunnen we veel leren en er een diep respect voor hebben, maar we leven nu in een andere tijd en een ander bewustzijn. Zweethutten, rituele dansen met tromgeroffel, het dragen van maskers, heksensabbats, etc., alles is mogelijk in het spirituele oerbos.Teruggrijpen op de rituelen uit een ver verleden is naar mijn bescheiden mening een dwaalweg

De zon als belofte

Het kundalini proces is de graadmeter voor een bewuste ontwikkelingsweg, maar dat hoeft nooit geforceerd opgeroepen te worden, omdat het een natuurlijk proces is dat in de pas loopt met je bewustzijnsontwikkeling. Het is ook niet zomaar dat informatie over en de werking van het kundalini proces eeuwenlang geheim gehouden is.  De indianen hadden een heilige berg waar niemand bij of op mocht komen. Er lag een geheim in verborgen dat daar moest blijven liggen, want als dat er uitgehaald werd zou dat het einde voor Moeder Aarde inluiden. Met grote angst zagen de indianen later dan ook de blanke man in de berg graven en er het uranium uithalen, met de latere bekende gevolgen.(atoombom)
Kundalini vuur van de aarde ligt in de vulkanen, met als gematerialiseerde vorm uranium. Het vuur is vernietigend en de uranium blijft 100.000 jaar radioactief en de aarde is er niet aan toe om er mee om te gaan. Zoals ook het kundalini vuur verborgen ligt in de mens met het mannelijk zaad als materiële vorm. Als het te vroeg opgewekt wordt is het vernietigend. Als het bewustzijn voorop loopt kan het de energie ten goede keren. De seksualiteit kan mooi zijn en zelfs een kind voortbrengen, evenzogoed kan het kwaadaardig, liefdeloos en schade berokkenend zijn. Het verschil tussen zwarte en witte magie.

In deze tijd houden we niet van geheimen en willen overal toegang toe hebben of we er nu aan toe zijn of niet. Onbewust en zonder begeleiding willen we alles naar ons toetrekken, er een mening over vormen en er induiken, als iemand die het kanaal wil overzwemmen zonder de zwemkunst machtig te zijn. In India zeggen ze dat het gaat om bevrijding van het aardse, maar in het Westen willen mensen daar meestal helemaal niet van ’bevrijd’ worden. Het is jammer genoeg maar al te vaak het tegenovergestelde: men wil voortdurend vermaakt worden om de verveling te verdrijven en als men wat uitgekeken is op de materie zoekt men de spanning wat hogerop. Het blijft consumeren en geen eigen wil tot werkelijke bewustzijnsontwikkeling, het moet vooral makkelijk verkregen kunnen worden.

In het algemeen is de focus erop gericht om de energie beneden los te maken en omhoog te stuwen. De opstijgende kracht wordt ook wel Shakti of de Godin genoemd die zich op de kruin verenigt met de God Shiva. Het wordt makkelijk vergeten dat het proces van boven naar beneden onontbeerlijk is en waar het in feite werkelijk om gaat: de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. De oude weg, of oud bewustzijn was en is: om door middel van de seksualiteit het onderste chakra te openen en de energie naar boven te stuwen.
Nieuw bewustzijn is: het indalen van het ontwaakte bewustzijn door de chakra’s naar beneden via het ontwikkelde hartchakra is de manifestatie van bewustzijn en het doel waarom we hier op aarde zijn. Meditatie op het kruinchakra om het te openen is sterk af te raden, omdat daar geen eigen wil verlangd wordt maar overgave. Het indalen is een kosmisch geschenk voor de omhoog strevende mens die met geduld en zelf-vertrouwen in eigen arbeid gelooft en weet dat karaktervorming en ik-kracht onontbeerlijk zijn om een thuis te bieden aan het hogere bewustzijn.

Je bent je eigen guru of meester in dit nieuwe bewustzijn, wat niet wil zeggen dat je je moet sluiten voor eventuele hulp, goede raad van iemand die de weg al geheel of gedeeltelijk is gegaan. Zo iemand zal altijd openstaan voor echt gemeende vragen en daar een antwoord op trachten te geven. Zo iemand zal echter nooit ingrijpen in de vrijheid van de ander, omdat die vrijheid het hoogste goed is. Eigen ervaring en ondervinding, met zo nu en dan een wegwijzer van buiten die je echter al snel weer terugverwijst naar jezelf.
Zoek het niet alleen in jezelf omdat het tot egoïsme kan lijden en je de verkeerde weg op kan sturen, zoek het hoger-Ik of hoger-Zelf vooral ook in alles wat van buiten op je pad komt als ervaringen en ont-moetingen, leer in alles het hoger Ik te herkennen en leer daardoor alles liefhebben.

Een graadmeter voor meer liefdevol in het leven staan kan de opwaartse warme stroom zijn, die zich in het hartcentrum kan verbinden met indalend bewustzijn. Het zal een aansporing zijn tot een zich verruimend bewustzijn, steeds meer inspiratie en een intuïtief  weten dat niet gebaseerd is op uiterlijke kennis, en er zullen kwaliteiten tot uitdrukking komen waar je je geeneens van bewust was.

——————————Ik hoop dat door het bovenstaande, vragen beantwoord zijn en het inzicht vergroot.

Weer terug naar Jann Verduin voor reactie of vraag

** Ook geplaatst in de facebookgroepen:

Sensitieve beeld en geestverwanten
Natuurwaarnemingen en poëzie

De Alleenganger >Eenzaamheid…een uitdaging! >inleiding en recensies.

(Totaal aantal bezoeken: 9.283, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

© 2023 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »