De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Kundalini energie

Naar aanleiding van de vele vragen over Kundalini heb ik onderstaande artikelen bij elkaar gebracht. Dit geeft een overzicht over mijn eigen ervaringen en inzicht, en wat het onderwerp zo al kan inhouden. Er zullen wat herhalingen in voorkomen, maar laat dat je niet weerhouden het helemaal te lezen. In de spirituele ontwikkeling zal je voortdurend geconfronteerd worden met herhaling, net zo lang totdat het eigen inzicht is geworden. Je kunt het ook in etappes lezen, omdat het nogal veel is om in 1 keer op te nemen en te doorgronden.

Steeds meer( jonge) mensen komen  in fysieke en geestelijke problemen door het ontwaken van kundalini met behulp van geestverruimende middelen, kundalini- yoga, tantra workshops en andersoortige therapieën. Dit vaak onder leiding van ondeskundige en onwetende leraren. Begeleiding is alleen mogelijk door een ervaringsdeskundige die het hele proces zelf heeft doorleefd en niet door een theoreticus die napraat en niet werkelijk weet wat hij teweeg brengt. Het direct opklimmen van de energie vanuit het wortelchakra door uiterlijke manipulatie is beladen met gevaar, omdat diepe onbewuste krachten stuurloos naar boven komen en een vernietigend effect kunnen hebben op lichaam en ziel. Het kan leiden tot veel lichamelijk ongemak, angstklachten, bovenzinnelijke ervaringen, totale vervreemding en psychoses.

Eerst een algemene inleiding gezien vanuit oosters perspectief. (Yogi Harribar)
Daarna volgt mijn verhaal en inzicht uit eigen doorleefde ervaring.

Het is pas sinds de laatste jaren dat er een enorme house heeft plaats gevonden onder het grote publiek aangaande kundalini. Vrienden die een half leven aan onderzoek hebben gedaan in gezaghebbende lectuur zoals de Vedas, of Patanjali het achtvoudig pad van yoga en de vele yogische scholen in India concluderen dat er niet veel aangaande de kundalini vrij gegeven is, heel weinig informatie.

Het ontvangen van een inwijding waardoor de kundalini wakker gemaakt werd om daardoor tot verlichting te komen was een genade van de Allerhoogste via een Goeroe. Heel weinig personen hebben dan ook dit prachtige geschenk ontvangen.
De diksha was in India natuurlijk gekend maar bijna niemand kreeg dit van een Meester, men moest het waarlijk verdienen.

Het westen en de kundalini rage:
Anno 2000 en verder heeft een zogenoemde Avatar Bhagavan tien duizenden mensen van over de hele wereld in India aangetrokken om de Diksha te ontvangen. Sterker nog; door deze ontvangst kon iedereen deze diksha doorgeven aan derden.
Het ging wereldwijd rond dat door het ontvangen van die diksha men verlicht zou zijn,  mede door het jaar 2012. Want in 2012 zou er een enorme transformatie gebeuren die de gehele mensheid naar een hoger niveau zou tillen als er genoeg diskha gevers zouden zijn; dan zou dit en reëel feit worden. We mogen zeker zijn dat wereldwijd 100duizend mensen en meer deze deeksha ontvangen hebben.
Het hek was in het westen hiermee van de dam.
Natuurlijk, door de opkomst van het internet werd kundalini een hype, vooral natuurlijk omrede dat men dacht dat verlichting met een paar vinger-knippen te realiseren was.
Verschillende mensen zijn in India op zoek gegaan naar Swamies en Goeroes om aspiranten in te wijden en daarmee deze personen naar het westen te halen.
Ook zijn er Goeroes en Swamis naar het westen gekomen en hebben zich her en der op de wereld gevestigd om shaktipat te geven: Wat het ontwaken van de kundalini is.
Bovenstaande schetst een beeld aangaande de hedendaagse spirituele cultuur waar te pas en ten onpas kundalini aangeprezen en verkocht wordt helaas. De laatste jaren, zo lijkt het toch, heeft er een explosie plaats gevonden van spontaan kundalini ontwaken bij heel veel mensen die nauwelijks of niets aangaande deze materie wisten of weten. Laat staan dat die personen ook maar enige affiniteit naar yoga, meditatie of een spiritueel leven hadden of hebben. We mogen gerust spreken van een kundalini golf die veel mensen getouched heeft zonder dat ze er om gevraagd hebben.
Natuurlijk zijn er talloze zoekers op de wereld die er veel voor over hebben om een kundalini ontwaken tot stand te brengen via bv kriya yoga en andere vormen.
Ook zijn er mensen die zich leraar noemen en beweren dat ze een kundalini opleiding hebben ontvangen in India, wat een leugen, want dat kan helemaal niet, edoch zo blijft het mensen aantrekken die dan ook nog op het verkeerde been gezet worden.
In ieder geval, we gaan naar een nieuw tijdperk, nml de Waterman en dit zal de mens meer magnetisch maken. En wie weet ligt het in de bedoeling van het Goddelijk plan om op deze wijze de mensheid wakker te maken, ik weet het natuurlijk niet maar een ding staat vast, kundalini zal een algemeen begrip worden als het al niet zo is onder de spirituele zoekers.

Ons universum is kundalini in samenhang met levensenergie, prana genoemd, op menselijk niveau lucht voor de ademhaling.
Wij ademen eerst de onzuiverheden in en dat wordt omgezet naar koolstof door uitademing.
Ons lichtlichaam of aura genoemd bestaat net als het fysiek uit 86000 nadies ongeveer, overeenkomend met onze zenuwen en zenuwbanen.
In ons lichaam zijn 7 energie knooppunten of zenuwknopen genoemd. Maar eigenlijk nog veel meer.
In ons lichtlichaam bestaan 7 chakra’s.
De 7 chakra’s zijn verbonden of beter ontvangstations voor de 7 dimensies.
De eerste 3 dimensies zijn vast, vloeibaar gasvormig en daarna etherisch.
We kunnen ook spreken over het onbewuste, onderbewuste en bewuste en zo verder.

Wat volgt is dat ons zonnestelsel puur bewustzijn is maar de bouwsteen is de kundalini.
Subjectief gezien is er in de mens de zogenoemde opgerolde slapende slang. Geen echte natuurlijk maar symbolisch zo genoemd.
Door Initiatie of door de kundalini zelf, de Goddelijke moeder of shakti ervaren mensen spontaan ontwaken van de slang in hun systeem.
Wat gebeurt er dan?
De kundalini is een niet te begrijpen intelligentie die ver voorbij het menselijk denken gaat.
Dus deze intelligentie veroorzaakt ervaringen die de mens in allerlei staten brengt.
Deze staten gaan echt van hel tot hemel en visa versa naargelang de werking van de kundalini.
De slang is natuurlijk een vuur dat zuivert in eerste instantie.
Deze intelligentie ook de kosmische moeder genoemd werkt in samenhang met prana de levenskracht. Het manna uit de hemel.
Dit alles heeft een doel en het doel is inderdaad verlichting of bevrijding van het pad van wedergeboorte.
Welnu, de bovennatuur is natuurlijk zo zuiver als een diamant. Puur en intelligent en liefde van ongehoorde schoonheid.
De bedoeling is natuurlijk om de mens te transformeren van de onzuiverheden die opgedaan zijn doorheen de vele vele levens die wij eerst als mensen op Aarde uitleefde om te komen tot de bevrijding of verlichting.
Kundalini is vuur en elektra dus je kan het al een beetje begrijpen dat het zuiverend vuur vanuit eigen intelligentie en pure liefde en puur bewustzijn na het ontwaken een proces opstart. En dit proces gaat oneindig boven de kleine wil van het menselijk ikje uit.
Wat gebeurt er als je in je huis een grote schoonmaak houdt? Wel je kan van alles tegenkomen, van houtrot tot slecht onderhoud tot roest tot mooie zuivere delen van het huis en ga maar door, laat uw verbeelding werken.
Zo is het exact in ons lagere bestaan: trauma’s, herinneringen, gedachten, lusten en van welk kaliber ook, het zal door de kundalini gekuist worden.
Maar beeld je even in dat wat we verzameld hebben doorheen de vele levens aan opgedaan lijden, moorden, liegen, begeerte, hebzucht en ga maar door, met tussendoor momenten van schoonheid prille liefde of wat het ook mag zijn… Alles zal eruit gaan getransformeerd worden net zolang totdat men letterlijk in z’n nakie staat en er niets meer is wat ooit aanwezig was.

Het mag duidelijk zijn dat dit proces ingezet kan worden door de aloude yogas of van je zelf uit een trachten zo zuiver mogelijk leven te leiden door bv meditatie, gezond voedsel mantras gebed enz. enz.
Door dat te doen, voor of na kundalini ontwaken helpt men nml de prana instroom die op haar beurt de nadis zuivert. Je weet allemaal dat een verstopte geknelde zenuwontsteking te weeg brengt. Zo is het ook met de shakti prana stroom die als het ware botst op een verstopte nadi met gevolg ervaringen als onderrug pijn of andere ellende. En zo is het ook met onze chakras die vervuild zijn en gekuist worden, Ook hier krijgen we dan te maken met de onderbewuste lagen die vol demonen of lagere wezens of wat ook zitten en daarmee verklaren waarom men enge nachten heeft vol slechte dromen en ga maar door. Kortom je kan zo heel wat invullen achter het waarom van al je negatieve maar natuurlijk ook positieve ervaringen die men tijdens en na het kundalini ontwaken tegen kan komen, zoals bv een heel zware eetlust of sekslust enz. enz. Je kan ook invullen dat als je met mensen in contact komt die slechte bedoelingen hebben je daardoor beïnvloed kan worden, zo is het natuurlijk ook met iemand die al behoorlijk gezuiverd is en daarmee een weldadige invloed op je heeft, Dat zijn dan natuurlijk de echte meesters of adepten of vergevorderde zielen. Ik hoop hiermee enig licht geworpen te hebben aangaande het proces van zuivering, want dat doet shakti prana en kundalini zuiveren, vandaar nogmaals de noodzaak van een zo zuiver mogelijk leven te leiden om daardoor dit fenomeen te helpen en niet tegen te werken. Want juist daardoor ga je nog veel meer problemen krijgen.

———————————-
De nu volgende uitleg over Kundalini stond oorspronkelijk in het boek: Het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer van Jan Verduin
Daar is uiteindelijk een ingekorte versie gekomen, omdat het voor het doel van het boek niet zo uitgebreid hoefde te zijn. Meer voor geïnteresseerden die hun eigen ervaring willen toetsen aan andermans ervaring, vandaar dat het hier geplaatst is. Vragen mogen altijd gesteld worden via de postbus van de site…..

Kundalini-energie en het vuur van Inzicht

Kundalini is een begrip dat haar oorsprong heeft in de hindoeïstische yoga- en tantratraditie van India. Het is het opwekken van de sluimerende universele energie of prana die het innerlijke vuur of kundalini-energie wordt genoemd. Vanuit westers of christelijk gezichtspunt zou je het de heilige geest kunnen noemen. Het is een transformatieproces dat lang kan duren, meestal levenslang. Steeds weer, aan de hand van nieuwe ervaringen, een volgend deel dat tot inzicht komt. Al met al is het een opschoningsproces van het onderbewustzijn dat terug kan keren naar een heldere staat van zijn.

Als het goed en gezond verloopt, is het een proces dat bij je hoort, soms lastig maar over het algemeen weldadig: een weldadige jas die je past, een natuurlijk proces dat de mens ingebakken is als een belofte naar bewuste eenwording. Nergens is dit proces van opschoning meer aan de orde dan in dit proces. Laat het op een natuurlijke manier verlopen, en bemoei je er zo min mogelijk mee. Het wordt door iedereen anders ervaren en het hangt van vele factoren af hoe het werkt en hoe het beleefd wordt.
Overigens is het zeker niet alleen een mooi en bijzonder proces, maar vooral ook een proces van onevenwichtigheid: van opkomende angsten, emoties, slapeloosheid en (over)gevoeligheid voor de gezindheid van anderen, je nog niet kunnen afschermen voor alle energieën die op je pad komen. Onbewust voortleven is soms wel eens te verkiezen en veel ‘eenvoudiger’ dan een voortdurende bewustzijnsontwikkeling; vandaar dat mensen in sommige incarnaties even gematigd bewust willen leven. Dus oordeel niet te snel over het leven van de ander.

Steeds meer mensen die daarvoor openstaan, kunnen in fysieke en geestelijke problemen komen door spontane opwekkingen van kundalini met behulp van geestverruimende middelen, kundalini-yoga, tantra-workshops en andersoortige therapieën, waar geen idee achter zit, maar veelal kortzichtige roekeloosheid.
Een materialistische benadering: dat we ons alles kunnen veroorloven en toe-eigenen als we er maar voor betalen; spiritueel materialisme. Dit vaak onder leiding van ondeskundige en onwetende leraren die zelf ook eens een workshop met goed gevolg hebben doorlopen, met een diploma aan de wand om indruk te maken. Het ego wil niets liever dan ook spiritueel te schitteren, om zich daardoor te kunnen omringen met blinde volgers die makkelijk gemanipuleerd kunnen worden.
Het is als wiskunde die wordt gedoceerd door iemand die moeite heeft met rekenen en algebra, en leerlingen voor altijd van het pad afbrengt van inzicht in de hogere wiskunde. Het is mijn eigen waarneming, constatering en waarschuwing, maar daarbij moet opgemerkt worden, dat goed en slecht een dualistische benadering is en iets is zelden alleen maar slecht, omdat ook negatieve ervaringen uiteindelijk inzicht kunnen brengen. Ik kan dit nu schrijven, omdat ik het zelf ervaren heb.
Zoals we weten zullen we net zo lang door de ervaringen gaan tot het inzicht gloort, maar dat wil niet zeggen dat we soms niet eens een struikelsteen voor iemands voeten kunnen weghalen, of er tenminste op kunnen wijzen.         

Begeleiding is alleen mogelijk door een ervaringsdeskundige die het hele proces zelf heeft doorleefd. Zelden of nooit is het heilzaam als iemand van buiten je geestelijke ontwikkeling wil versnellen. Een ervaringsdeskundige houdt zich er over het algemeen verre van. Het direct opklimmen van de energie vanuit het wortelchakra door uiterlijke manipulatie is immers beladen met gevaar, omdat diepe onbewuste krachten stuurloos naar boven komen en een vernietigend effect kunnen hebben op lichaam en ziel. Het kan leiden tot veel lichamelijk ongemak: angstklachten, bovenzinnelijke ervaringen, totale vervreemding en psychoses.
Daarom was de leer van de universele energie lange tijd een goed bewaard geheim. Alleen ingewijden, hogepriesteressen en priesters waren daarvoor uitverkoren. Verkeerd gebruik voor duistere en egoïstische doelstellingen zou het ontwaken van het universele bewustzijn in gevaar kunnen brengen; het verschil tussen witte en zwarte magie. Er zijn in onze tijd namelijk bijna geen geheimen meer en alles is toegankelijk voor ‘onbewuste’ krachten die door die kennis macht willen uitoefenen.
    
Kundalini-energie is het opstijgende vuur van inzicht. De letterlijke betekenis van het woord uit het Sanskriet is: ‘de opgerolde kracht’; de slang die opgerold ligt in het onderste wortelchakra en die, naarmate het inzicht groeit, zich steeds verder opricht.

In de hele mensheidsontwikkeling is er al sprake van de slang, en in vele bijbelverhalen en oosterse vertellingen verschijnt hij. Meestal negatief, omdat de slang staat voor alle negatieve aspecten van het stoffelijke bestaan: voor identificatie met de materie, begeerte, misleiding en zinsbegoocheling.
De slang wordt na de verleiding van Adam en Eva in het paradijs veroordeeld tot eeuwig over de grond kruipen en stof te eten. De slang staat ook voor laag bij de grond, voor een ongecultiveerd driftleven, en het is ook een eng dier dat ons kan vergiftigen en wurgen. De slang ligt in het onderlichaam en beheerst de seksualiteit en de kronkelige darmen. Hij ligt aan de basis van de wervelkolom en is in feite een spiraalvormig energiekanaal in het etherlichaam.

Wonderlijk genoeg staat diezelfde slang ook voor het allerhoogste, als hij omgevormd is en boven de menselijke driften is verheven. Hij draagt op een dualistische wijze het laagste en het hoogste in zich die door versmelting tot eenheid komen.
Zo is de esculaap  een staf waarrond zich één heilige slang kronkelt. Dit symbool van artsen, apothekers en zelfs ook van de Wereldgezondheidsorganisatie, gaat terug tot de Griekse mythologie. Het was het symbool van Asklepios, de Griekse halfgod van de geneeskunde. Er wordt gezegd dat het symbool staat voor de genezing, omdat het dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor genezing en herboren worden. Maar de slang kan ook door zijn beet de dood brengen.

De energie stroomt spiraalvormig langs de wervelkolom en stimuleert de chakra’s of lotusbloemen, een helderziende zou kunnen waarnemen in welke mate ze ontwikkeld en in beweging zijn. Deze chakra’s worden ook wel de zintuigen van de ziel genoemd, die ook bepalen hoe onze aura er uitziet; de kleuren zeggen alles over de ontwikkeling van een persoon. Het beleven van de energie en de aura wordt steeds meer waargenomen, dat is niet alleen voorbehouden aan een helderziende, waarnemen doen we namelijk niet alleen met de ogen en het mystieke derde oog van de Waarnemer, maar je kunt het ook gevoelsmatig waarnemen. Deze energie werkt door in ieders leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal als in het spirituele religieuze leven. Ook al zien we het niet, we zijn er toch onlosmakelijk mee verbonden.
      

Kundalini is een geschenk aan de mensheid, een instrument om uiteindelijk weer samen te smelten met de bewuste geest van de Waarnemer en de dualiteit achter te laten.
Als de energie stroomt en niet blokkeert door ‘verkeerde’ gedachten of daden, geeft dat een geluksgevoel van in verbinding zijn, en toch volkomen onafhankelijk en zonder verwachting. Het lijkt enigszins op een gevoel van verliefdheid, waar de dualiteit even opgeheven is. Als je het eenmaal beleefd hebt, kan je bijna niet meer zonder; het kan een verslavend verlangen worden. En dat verlangen zal een vervolg nu juist in de weg staan.

Als het proces dan lange tijd niet meer merkbaar is, is dat een pijnlijk gevoel van verlies, eenzaamheid en echt alleen zijn. Geen begeerte, geen verlangen, maar alleen wachten, totdat je rijp wordt geacht voor de volgende fase. Geduld is een schone zaak, en ook voor mij was het een grootse opdracht om te wachten, omdat ongeduld mij nogal eens voortdreef.

Het dualiteitsprincipe wordt ook wel weergegeven door twee slangen: een zwarte en een witte; het linker- en rechterpad. Bij het rechter pad stijgt de slang omhoog richting de geest en bij het linkerpad dalend richting stof; het  vrouwelijke en mannelijke principe. De energie kan ook misbruikt worden, zoals eerder vermeld, om macht te verwerven in de aarde en seksuele ontaarding, dan is er sprake van zwarte magie.

Het is de bedoeling dat er een evenwicht bereikt wordt tussen de twee: evenwicht in het hartchakra, daar moet de focus op liggen, en uiteindelijke vereniging van de twee in het voorhoofd- en kruinchakra: de vereniging tussen geest en stof, tussen het vrouwelijke en het mannelijke.

De Egyptenaren noemden dat de weg van Horus: de omhoog stijgende koninklijke weg. Bij de farao’s was de slang volledig opgericht en op afbeeldingen zien we het hoofd van de cobra bij het voorhoofd: de volmaakte mens aan God gelijk.
Tijdens meditatie of bij het beleven van stromende energie is het goed om je voor te stellen dat de zwarte slang altijd wordt omgeven en omcirkeld door de witte. Het bewuste voorstellingsvermogen wordt dan de bewaker van de zwarte slang, die vrij is, maar ook gebonden aan het licht van bewustzijn.

Het opwekken van de kundalini-energie is geen proces van een paar jaar, maar kan tientallen jaren in beslag nemen en in feite veel meer dan dat: het is een proces van vele levens! De grootste vijand op deze weg, zoals reeds vermeld, is ongeduld, en de meest gevaarlijke is het geforceerd willen opwekken door allerlei oefeningen zonder een bewuste voorbereiding. Geduld, heel veel geduld, voorbereiding en overgave aan het proces zelf… is de weg.
De energie volgt de voortgang van de menselijke ontwikkeling als vanzelf en dat is een lange weg. Een ding is zeker: laat het z’n werk doen in stilte, en ook al voel je niets, ook in jou doet het z’n werk.

Alles heeft met aandacht te maken, daarom is de onderstaande oefening wél aan te raden: een werkzame en veilige methode ook op dit gebied is de reeds beschreven aangepaste Autogene Training in het hoofdstuk over meditatie. Op den duur zal je ook gaan beleven waar de energiepunten in het lichaam zijn en hoe je de chakra’s in beweging brengt. Ook dat gaat dan vanzelf, omdat het lichaam de geest volgt. Probeer ook hier op het hoogtepunt van de inademing de adem even vast te houden en op het hoogtepunt van de uitademing even in de ademloze ruimte te verblijven. Niet te fanatiek omdat juist in die tussenfase de energie versterkt wordt en de chakra’s geactiveerd, waardoor er duizeligheid kan ontstaan.

De energie volgt, het kan niet anders: dat is een geestelijke wetmatigheid. Net zoals dat het lichaam de geest volgt, en er bijvoorbeeld als vanzelf een weerzin ontstaat tegen dierlijke producten, en de vertering daarvan moeilijk wordt.

Aan de basis van kundalini ligt de seksualiteit, daardoor kon de slang gewekt worden. Al vanaf de vroege oudheid werden jonge mannen door priesteressen in de tempel ingewijd in deze energie. Ook zijn er tempels ontdekt met erotische beelden aan de gevels die waarschijnlijk te maken hadden met tantrische seks. Tantra komt voort uit India en is ver voor onze jaartelling al ontstaan met als doel: geestelijke verruiming en bevrijding.

Hier in het Westen zijn we op de loop gegaan met deze oude rituelen en de tantrische seks is veelal niet meer dan verkapte lagere seks, overdekt met een spiritueel sausje.
Mooji zei het eens treffend: ‘Seks bracht je hier, maar seks zal je niet naar huis brengen.’
Met seksualiteit de energie stimuleren is dus niet de nieuwe weg tot transformatie, het is nadrukkelijk de oude weg; oud bewustzijn.
Anders gaan we nog al die mannen die naar seksfilmpjes kijken als de nieuwe priesters zien die spiritueel bezig zijn. Te grote gerichtheid op de seksualiteit is bij voortduring de energie in de aarde richten en dus niet naar de geest. Het gaat over geestelijke verlichting en niet over jezelf gevangen zetten in de aarde door de te onstuimige overgave aan de aardse driften. Ik ben zeker geen moraalridder, omdat de ontkenning van seksualiteit bijna nog erger is en tot uitwassen kan leiden. Er is verder niets mis mee en het is ons gegeven, maar plaats het wel in het juiste perspectief.

De mens heeft al grote stappen gezet in bewustzijn en daarom gaat het laten opstijgen van de kundalini nu meer door meditatief leven en het verspreiden van liefde. Het bewustzijn van de Waarnemer is de geestelijke energie om alles in beweging te brengen. Zonder deze energie is de wereld overgeleverd aan zichzelf en zal deze tot stilstand komen, zo ook de menselijke ontwikkeling die nauw verbonden is met de aarde.

De aarde is in feite een mens in het groot: met chakra’s, energiepunten en met in toom gehouden of juist ongebreideld vuur. Met emoties van woede en vernietiging, maar ook met stilte, vrede en harmonie. De aarde zijn wijzelf.

De nieuwe weg is de beoefening van stilte in het denken, het bewust waarnemen van jezelf en de omgeving in het alledaagse leven, en de Waarnemer zijn van je eigen handelen. Verlichting is niets meer en niets minder dan piekmomenten van inzicht: een vreugdevol moment van verlichting van het duister, de last wordt lichter.
Daarna ga je weer gesterkt en met meer vertrouwen verder op het pad. Ook hier geldt weer de noodzaak om door eigen oprechte ervaring het inzicht te blijven versterken.
Een groot deel is eigen arbeid, maar vervolgens zal de rest gegeven worden als geschenk voor de oprecht strevende mens!

Kundalini-ervaringsdeskundige

Ik ben een ervaringsdeskundige en weet dus waarover ik schrijf. Ik zou al mijn ervaringen tot onpersoonlijke theorie kunnen maken zodat het geen egodocument wordt, maar ik heb ervoor gekozen om een persoonlijke getuigenis af te leggen zodat het menselijk blijft en dicht bij de schrijver. Daardoor blijft het dichter bij jou als lezer en kun je het wellicht herkennen in je eigen leven. Het is een troost en stimulans als je leest of hoort hoe een ander het ondergaan heeft. Herkenning maakt minder eenzaam.
Bedenk ook dat het kundalini-proces door iedereen anders beleefd wordt, en dat bij sommige mensen het heel harmonisch verloopt en zich aanpast aan het natuurlijke ritme en nauwelijks opgemerkt wordt dan enkel door een groeiend bewustzijn.

Ik ken de weldadige kant van kundalini-energie, maar evenzogoed het tegenovergestelde.
Door mijn temperament en overgevoeligheid was mijn proces er een van onrust en instabiliteit: het kwam met veel tromgeroffel of verdween weer lange tijd met stille trom.     
Ik ervoer al lange tijd steeds sterker een bepaalde energiestroom, een tintelend gevoel dat langs de ruggengraat omhoog kroop. Die tinteling ging steeds vaker over in een brandend gevoel, een samenballing van hitte, een brandend vuur dat niet verder kon.
Dit ging dan gepaard met ondraaglijke pijnen, eerst in de onderrug en later op andere plaatsen, zoals in de onderbuik, maagstreek, hart, keel en hoofd. Als ik mij erop concentreerde door heel stil te gaan liggen, bij de pijn te blijven en er niet voor weg te vluchten, voelde ik het soms doorstromen en de pijn oplossen. Innerlijk concentreerde ik mij dan op reeds eerder genoemde mantra: Waar ik bewust aanwezig ben, is licht
en wordt alles gezond.
Het proces ging ook gepaard met grote angsten die me op de gekste momenten bij de keel grepen. Die heb ik min of meer overwonnen door het verzet op te geven, niet meer te vluchten, maar mij er eraan over te geven door stil te gaan liggen en de energie alle ruimte te geven, en bovenal te proberen het proces waar te nemen: een Waarnemer te zijn. Daardoor groeide mijn bewustzijn dat ik niet geïsoleerd en volkomen alleen ben, maar deel uitmaak van het geheel.

Dat hoort echt bij dit proces: een groeiend Eenheidsbewustzijn. De kundalini-energie is een ‘buitenaardse’ geestelijke energie, en kan alleen ontvangen en gehanteerd worden door een mens die in bewustzijn er gelijk mee op gaat lopen. Ik moest eerst grijs worden om niet vooruit te blijven hollen, een soort haast van tijd tekort komen achtervolgde mij.
Het wonderlijk is – nu ik werkelijk niet meer zoveel aardse tijd heb – dat die haast is opgelost in gelatenheid en vrede.      

Er ontstonden ook allerlei problemen met voedingsmiddelen die ik niet meer verdragen kon. Alle dierlijke producten zoals vlees en zuivel werden taboe, en ik ging regelmatig vasten. Soms at ik drie weken achter elkaar geen vast voedsel. Mijn gewicht bleef ondanks dat vrij constant en ik voelde mij optimaal als ik niet at, ik werd dan heel helder en energiek.

Aan de andere kant verloor ik daardoor het contact met de aarde; blijven aarden is in dit proces van wezenlijk belang! Vasten is lang niet voor iedereen een gezonde bezigheid, omdat je minder bevattelijk bent voor de zwaartekracht en wat gaat zweven.
In alle wereldreligies echter zijn vastenperiodes een belangrijk ritueel om je even niet te voeden met aards voedsel, maar met voedsel uit de geest. Ook staat vasten voor lichamelijke en geestelijke reiniging. Maar ga niet vasten om geestelijk iets af te willen dwingen, dan zal het tegenovergestelde bereikt worden. Het ego wil namelijk ook mee blijven doen en zal z’n plek opeisen. Hetzelfde geldt voor meditatie, dat meer te maken heeft met overgave dan met willen. Als het ego de wereld verliest zal het willen schitteren in de geest.

Na diverse teleurstellende bezoeken aan artsen die totaal verkeerde diagnoses stelden – van een tumor tot een grote maagzweer, en de rugpijn zou wel een hernia zijn – raakte ik in grote onzekerheid, met als gevolg dat ik tijdelijk stopte met werken, omdat ik er vanuit ging dat ik ten dode opgeschreven was. Omdat niemand mij kon helpen, begon ik me als een bezetene nog meer te verdiepen in esoterie, oosterse wijsbegeerte en antroposofie.

Bewustzijn op hogere gebieden van Rudolf Steiner werd mijn lijfboek. Daardoor kon ik mijn eigen ervaringen toetsen en begreep ik dat de problemen veroorzaakt werden door de stijgende energiestroom: het is de mystieke slang die zich opricht.
In een later stadium hield die leeshonger geleidelijk op te bestaan, omdat vragen en antwoorden steeds meer in mijn eigen innerlijk samenvielen. In iedere goed gestelde vraag ligt het antwoord immers al besloten. Beantwoord geen vraag van anderen, maar breng ze bij hun eigen antwoorden, het denken zal langzamerhand overgaan in een weten.

Dat artsen verkeerde diagnoses stellen is niet verwonderlijk, omdat de symptomen vaak heel duidelijk op een bepaalde kwaal wijzen. Er zijn mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze alle symptomen van een hartaanval of andere ziekten vertoonden. Ik ben zelf ook een aantal keren naar het ziekenhuis gestuurd voor vermeende maag- en hartproblemen. De chakra’s zijn namelijk ook direct verbonden met de fysieke tegenhangers: het zijn draaiende wielen die de energie op gang brengen en in stand houden. Als daar veel meer beweging komt, kan zich dat uiten in pijnen vergelijkbaar met de ons bekende ziektebeelden.
Iedere arts van de ‘nieuwe tijd’ zou zich toch echt moeten verdiepen in de kundalini-werking, waar steeds meer mensen mee te maken zullen krijgen. Vele symptomen zouden daardoor verklaard kunnen worden, want er is niets zo frustrerend dan niet gezien worden en steeds weer afgescheept te worden met de woorden: ‘Het is niets, het zal wel psychisch zijn, of een burn-out, rust maar eens goed uit, et cetera.’ Dit zal voorlopig wel blijven steken in een wensgedachte.

Toch kunnen we ook niet aan die klachten voorbijgaan, en blijf vooral naar de dokter gaan om een echt fysiek probleem uit te sluiten! Ikzelf ben heel wat keren bij de dokter geweest en dacht dat ik een echte hypochonder geworden was, en ik zag in de ogen van de dokter dat hij daar hetzelfde over dacht.
Al met al een proces waar je behoorlijk labiel door kunt worden.
Uiteindelijk vond ik een internist die niet alleen vakbekwaam was, maar ook een grondige kennis bezat van de antroposofie, Joodse mystiek en de Japanse zen. Dat zijn dan van die onverwachte geschenken op het pad die steeds meer gelijk op gingen lopen met de problemen. Hij was zeer geïnteresseerd in ‘mijn geval’ en kon het direct boven het puur fysieke plaatsen. Als internist, met als specialisatie maag en darmen, was hij natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in mijn voedingspatroon van die tijd, waarin ik bijna geen behoefte had aan voeding en slaap. Ik ben die arts volledig uit het oog verloren en soms denk ik dat het een geestelijke afgezant was die mij even verder op weg hielp en moed en vertrouwen schonk om het vol te houden.

Andere kenmerken zijn: sterke seksuele prikkels, nervositeit, hoofdpijnen, duizeligheid, oorsuizing, het horen van hoge tonen en stemmen, innerlijk trillen, ongecontroleerde bewegingen van het hoofd, bij tijden een verslechterd zicht, aangezichtspijnen, et cetera.
Ik had bijvoorbeeld een voortdurende hinderlijke zenuwpijn in het gezicht. De huisarts, de kno-arts en de tandarts, niemand kon iets vinden. Uiteindelijk zijn er vier kiezen getrokken, omdat het dan toch wel een flinke ontsteking zou moeten zijn. Niets van dat alles bleek achteraf waar en de pijn bleef, tot het ook daar opgeschoond was. Al met al bepaald niet iets om jaloers op te zijn, zou ik denken.

Ik ben op zoek gegaan in de ondoorzichtige rimboe van coaches en alternatieve genezers om erkenning en verlichting van de problemen te vinden, maar ben er ook weer net zo snel vandaan gevlucht. Door speciale oefeningen wordt de energie kunstmatig opgewekt en het innerlijk vuur kan dan een verterend vuur worden dat het zenuwstelsel ondermijnt. Dan ontstaat er ontstaat een grote mate van disharmonie met de omgeving. We denken in onze materialistische  wereld dat alles af te dwingen is, maar komen dan uiteindelijk van een koude kermis thuis.

Zelf moest ik eens hard met mijn stuit op de grond heen en weer bewegen, omhoog en omlaag… opeens stond ik onder een zeer hoog voltage stroom, het was zeer beangstigend en ik veranderde in een brullende leeuw die waarschuwde niet bij hem in de buurt te komen, omdat dat dodelijk zou zijn.
Ik kroop als een gekooid, angstig en getergd dier door de kamer en tegelijkertijd beleefde ik een tomeloze kracht. Ik heb weleens schrikdraad in mijn natte hand gehad waar ik erg van schrok, maar dit was onvergelijkbaar: het was zo’n hoog voltage dat je normaal gesproken bij aardse energie onmogelijk zou overleven.
De therapeute die mij wilde verlossen van mijn pijn had er geen idee van wat ze met die oefening teweeg had gebracht en zij, die ook niet beter wist, vluchtte uit de kamer en liet mij alleen achter.
Deze ervaring is louterend geweest en ook een grote waarschuwing, die ik nu met jou kan delen.

Ik heb verder naast de beschreven aandachtsoefening slechts één kundalini-yogahouding beoefend: het voor langere tijd op mijn hoofd staan, opdat de energiestroom keert en zijn weg naar boven vindt. Regelmatig stond ik op mijn hoofd en kon dat losstaand midden in de kamer een aardig poosje volhouden. Het bloed stijgt naar het hoofd, wat even weldadig aanvoelt, te lang veroorzaakt het juist het tegenovergestelde.

Het moet een vermakelijk gezicht geweest zijn, vooral ook omdat de kleine kinderen om mij heen bezig waren om het ook te proberen. Het was een gieren en brullen en het liep uit op een topavond met familiespel. Geestelijke ontwikkeling kan niet zonder humor.

In de seksualiteit beoefende ik tantra: blijf in het dal ga niet naar de top waar je afvalt, niet toewerken naar een hoogtepunt, maar in de intimiteit van het samenzijn willen blijven, had ik ergens gelezen.
Als ik te dicht bij het hoogtepunt kwam, sprong ik uit bed en ging op mijn hoofd staan om de kostbare energie niet te verspillen. Je zult begrijpen dat die handeling mijn huwelijk en seksleven niet ten goede kwam! Mijn partner heeft mij dit nog lang nagedragen.

Laten we weer verder gaan met het voortgaande proces:
Tijdens de meditatie of voor het inslapen kreeg ik ongekende lichtervaringen. Ik ben meerdere keren opgestaan om het licht uit te gaan doen, waarvan ik dacht dat ik het vergeten was, maar dat bleek niet zo te zijn. Het was een Licht van een heel andere orde en kwaliteit. Op een gegeven moment, tijdens de meditatie, kwam er een sterk Licht naar mij toe. ik schrok daar enorm van en kroop weg in een hoek van de kamer, omdat het zo verwacht, maar vooral onverwachts op mij toekwam.

Het komt niet op onze tijd en het wilde mij toen waarschijnlijk duidelijk maken dat het ook alles onbarmhartig in de schijnwerpers zet, dat er moed-krachten voor nodig zijn, en het maar beter niet te vroeg opgeroepen kan worden.
Tijdens een ademhalingsoefening in de vastentijd beleefde ik een sterke kundalini-ervaring: mijn hoofd begon te bewegen en ik beleefde en hoorde in mij een enorme knal als van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière breekt. Het speelde zich buiten de tijd af en ik kwam in een ongekende beeldenwereld. Daarna stroomde de energie vrijelijk door mij heen, vanaf de onderrug tot in het hoofd, het was een ongekende sensatie. Het stromen van de energie werd daarna steeds een graadmeter van op de goede weg zijn of juist niet. Het is er, maar het vergt onderhoud zolang je op de aarde bent en de tegenkrachten zullen je beproeven.

Het is uitsluitend een goed proces als het gelijke tred houdt met de geestelijke ontwikkeling. In feite hoeven we er dus niet mee bezig te zijn, rustig doorwerken aan onszelf. Wees vriendelijk en kwets niemand, meer is er niet voor nodig.
‘Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al’, staat er in het Thomas-evangelie.

Te veel aandacht aan deze werking leidt tot egoïsme, het voortdurend op jezelf gericht zijn. Het gevolg kan zijn dat je letterlijk en figuurlijk buiten de wereld komt te staan: vervreemd raakt van de dagelijkse werkelijkheid en niet meer behoorlijk kunt functioneren. Juist door dagelijks bezigheden en kunstzinnige activiteiten kan je de bewegende energieën harmoniseren. Als het te nadrukkelijk aanwezig is, kan je het ook temperen door een flinke wandeling te maken, in de aarde te gaan spitten, onkruid te wieden, even echt lichamelijk werk doen, dan voer je het op een gezonde manier af.

Ik ben in die tijd ook een grote moestuin begonnen en heb in korte tijd een halve hectare zware kleigrond omgespit. Ook kwam het voor dat ik heel hard moest gaan rennen, omdat de energie te overweldigend werd. Ik leerde mij aan te passen aan het zelfwerkende proces en te doen wat nodig was. Een overdaad aan energie is niet altijd te vangen onder de noemer ADHD, want voordat je het weet krijg je van alles voorgeschreven om je geest weer in de vergetelheid terug te brengen en het energetische proces te stoppen.

Concentratie is de belangrijkste kracht voor dit proces, geconcentreerd met iets bezig zijn, zoals ik nu schrijf en de warme stroom door mijn nek naar boven voel gaan. Eigenlijk zouden we dit proces moeten ondergaan als een vrouw in de overgang, dat ook een soort inwijdingstijd is, die we rustig moeten accepteren en lijdzaam ondergaan. Ik weet bijvoorbeeld nauwkeurig vast te stellen of ik geïnspireerd word met het schrijven of juist ongeïnspireerd bezig ben: dan voel ik alle energie verdwijnen, omdat ik mijn kleine wil voorop heb staan.
Als we geconcentreerd schrijven, dichten, schilderen of potten bakken; grote kans dat dan het mooiste boek, het mooiste gedicht, het mooiste schilderij en de mooiste pot zal ontstaan. De natuur werkt inspirerend, de mooiste inzichten heb ik gevonden in de natuur. Bedenk dat aanzien in de wereld in geen verhouding staat tot de eenvoud, eenvoudig zijn. Door echte doorleefde kundalini-ervaringen word je geen koning of farao, maar heel bescheiden en eenvoudig.


Het Kundalini-vuur

Het opstijgende vuur is nog vooral eigen werk,  het indalende bewustzijn is het geschenk voor al ons oprecht streven.

Het vuur is nog eigen wil, overgave is het vuur dat zich offert aan het licht. Als de kundalini- energie ontwaakt, krijg je daardoor vuurkracht, of laten we het enthousiasme noemen. Enthousiasme betekent: in God zijn, en dat geeft een ongekende kracht, waarmee je veel tot stand zou kunnen brengen, zowel positief als negatief. Volksmenners, en/of dictators zijn ook heel enthousiast, maar spreken vanuit een andere bron. Het is belangrijk dat je dat onderscheid kunt maken: vanuit welke bron spreekt of werkt iemand? Mensen die nog dicht bij de eigen ziel staan voelen dat direct, maar weer anderen laten zich door dat vuur aansteken, omdat ze het niet kunnen toetsen aan een innerlijk weten.

Wanneer is het (zwarte) magie en wanneer spiritualiteit? Zwarte Magie is eigen wil, is anderen beïnvloeden, is een ander niet kunnen laten zijn. We zijn magische wezens, en hoe verder we komen op het pad van geestelijke ontwikkeling, hoe groter de verantwoordelijkheid voor alles wat ons omringt. Niet iedereen kan omgaan met die macht of kwaliteit, en valt vroeg of laat door de mand omdat de macht aangewend wordt om het eigen ego te vergroten.

Witte magie of spiritualiteit is overgave en in verbinding zijn. Ontvang eerst het licht, laat het vuur stijgen, maar laat het nooit zonder het licht naar buiten gaan. Dat is waar het in dit hoofdstuk over gaat. We kunnen het proces zien als een opstijgend en indalend proces, uitademing en inademing.

De grote problemen die kunnen ontstaan op fysiek, emotioneel en psychisch niveau worden mede veroorzaakt doordat het proces van het laten opstijgen van het kundalini-vuur niet in harmonie verloopt. Het opstijgende vuur is in feite een groot schoonmaakproces, waardoor blokkades tussen bewustzijn en onderbewustzijn worden opgeheven. Ook ruimt deze zelfhelende kracht oud karma op.
Zie het als een soort ijsberg die voor het grooste deel nog onder water ligt, maar steeds wat meer zichtbaar wordt; de zwaartekracht wordt minder zwaar.
Ons onbewuste is een opslagplaats van trauma’s: daar slaan we op wat we niet verwerkt hebben en verdringen. Het zal voortdurend de aandacht opeisen, maar het blijft een slechte raadgever, en zal eens verlost en losgelaten moeten worden, omdat het iets kostbaars verbergt en afsluit: het verstopt als het ware de leidingen.
Het is de bron van creativiteit en verbondenheid, die zijn wortels heeft in de allesomvattende geest. Daar maak je mee contact middels intuïtie, inspiratie en weten. Als de lijnen schoon zijn en het stof van het denken en oud zeer verwijderd, zal het bewustzijn uitgroeien tot een stevige zichtbare berg die gezien mag worden.

Door het toelaten en willen ondergaan van al onze ervaringen op aarde ontstaat er Inzicht. Dat zorgt er vervolgens voor dat de energie gaat stijgen en de chakra’s gaan draaien: uiteindelijk is dat een onafwendbaar proces. Door dat opruimingsproces scheppen we ruimte voor het indalende bewustzijn. Steeds weer geldt: bemoei je je er zo min mogelijk mee, richt je op het ontwikkelen van innerlijke en uiterlijke kwaliteiten.

Het indalende hogere bewustzijn en het opstijgende kundalini-vuur ontmoeten elkaar in het hartcentrum.
Vuur ontstaat door botsing met de tegenkrachten, vuur geeft kracht, maar liefde ontstaat door loutering van het vuur. Het is in eerste instantie geen liefdesvuur, maar zelfs vernietigend, het is een gevaarlijke macht (hartstocht, woede, haat, et cetera) die alleen genezend is voor de mens als ook het licht ontvangen kan worden door onbaatzuchtige overgave aan de hogere wil. Door voortschrijdend inzicht, het omhoog stromende vuur, kan de symbiose ontstaan tussen het lagere bewustzijn dat zich offert aan het hogere bewustzijn en spreken we van het kosmische huwelijk: al het verborgene komt in het licht en kan losgelaten worden.
Als een bruid trouwt de getransformeerde ziel met de bruidegom: de universele geest van licht en liefde die de Waarnemer is.


Kundalini is ontstaan door ons verzet, ons opstaan tegen God en ligt sinds die tijd gevangen in de materie, als vulkanisch vuur in de aarde, als kundalini in de mens. De waarschuwing om dit proces niet kunstmatig en dus te vroeg op te wekken, is ook geldig voor het vuur in de aarde. Denk aan vulkanen die opeens gaan werken en de gevolgen daarvan. De Navajo-indianen in het Zuidwesten van de VS hadden een heilige berg waar niemand bij of op mocht komen. Er lag een geheim in verborgen dat daar moest blijven liggen, want als dat eruit gehaald werd, zou dat het einde voor Moeder Aarde inluiden. Met grote angst zagen de indianen later dan ook de blanke man in de berg graven en er het uranium uit halen, met de latere bekende gevolgen: atoombom en een overdaad aan kernwapens die de wereld kunnen vernietigen. Verbazend eigenlijk dat een allesvernietigende kracht de aardse tegenhanger is van het hoogste bewustzijn: het staat dicht bij elkaar.

Weer even terug naar mijn eigen ervaring: tijdens het voortgaande proces kreeg ik voortdurend heldere dromen over een huis, over schoonmaken, alsmaar opruimen en poetsen. Dat is in feite wat de kundalini-energie doet: opruiming houden, trauma’s naar boven halen, verwijderen van oud zeer. Nog steeds ga ik letterlijk en figuurlijk opruimen als ik wat te vol zit met alledaagse beslommeringen. Opruimen in je eigen omgeving helpt echt, zoals je waarschijnlijk zelf ook wel ervaren hebt, beste lezer.
Na de winter of een ziekteperiode is het altijd bijzonder om te zien dat mensen gaan opruimen, ruimte scheppen voor het nieuwe dat zich zal aandienen. Dit innerlijke en ook uiterlijke schoonmaakproces kan veel energie genereren.

Meer dan een jaar lang kreeg ik die schoonmaakdromen, waarin ik niets anders deed dan vloeren dweilen, ramen zemen, et cetera. Alles werd steeds schoner, behalve één centrale kamer, de mooiste kamer van het huis, steeds maar weer werd die vervuild. Als ik weer eens in die kamer bezig ben, komen er drie wezens binnen, ze vervuilen mijn hele kamer, spugen op de grond en bekladden de muren.
Opeens is het mij genoeg, ik word vervuld van kracht en jaag ze stuk voor stuk de deur uit. Als ik ze sta na te kijken, weet ik zeker dat ze nooit meer terug zullen komen. Ik voel mij baas in eigen huis. Als ik mijn kamer weer binnenkom, is alles schoongemaakt, het blinkt mij tegemoet.
Midden in de kamer staat nu een vrouwelijk wezen, groot in haar schoonheid en uitstraling. Ik word geheel vervuld van een ongekende liefdeskracht. Samen kunnen wij alles aan, zij en ik zijn één!
Daarna zag ik dat zelfs de kelder helemaal schoon was, toch ging ik nog alle hoeken controleren met een lamp. Tot mijn grote verbijstering zag ik in de uiterste hoek een geweldige schorpioen, zwart van kleur, met een blinkend platina schild, enorme krachtige scharen van ivoor. Een groot wit licht scheen op dit majestueuze dier… als aan de grond genageld keek ik gefascineerd naar dit wezen. Het richtte zich op in al zijn glorie en ik deinsde achteruit. Het viel mij echter niet aan, maar het liep voorzichtig langs mij heen, behoedzaam om mij geen pijn te doen en verliet de ruimte.

Deze beelden ben ik nooit meer vergeten en voortdurend herinneren ze mij eraan om waakzaam te blijven. Er is weliswaar vooruitgang geboekt, een wonder geschied, maar geen reden om nu op mijn lauweren te gaan rusten. Wees waakzaam en houd de tempel schoon voor Zijn komst! Want komen doet Hij, dat is zeker. Maar het hoe en wanneer hangt van onze voorbereiding af. Als we een gerespecteerde gast op bezoek krijgen, gaan we toch ook ons huis op orde brengen: die wil je toch niet ontvangen temidden van alle rommel die is blijven liggen.
Zelf heb het ook als een zwaar proces beleefd, omdat ik alsmaar dacht er te zijn of in ieder geval er morgen te komen. Dat is fnuikend en daardoor moest ik wachten, alsmaar wachten, totdat ik een oudere man was geworden die zijn eigen wil niet meer zo serieus nam en begreep dat het uiteindelijk alleen nog maar gaat om: ‘niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede.’

Het opstijgende vuur is nog vooral eigen werk, het indalende bewustzijn is het geschenk voor al ons oprechte streven. Stel je voor dat Het er opeens zou zijn zonder dat we er ons op voorbereid hebben; we zouden er niet eens ruimte voor hebben en niet in staat zijn het licht te verdragen! Vluchten zullen we, en ons verschuilen in onze eigen duisternis. Zoals het voorbeeld van mijn ervaring met het Licht. Laat het voorbereiden op zich al een vreugde zijn, want het zal zijn licht al verspreiden voor de geboorte. Het is de weg zelf en niet het doel.       

Goede voornemens en eigen gedragsregels maken, iets wat we uit frustratie over onze voortgang geneigd zijn te doen, helpen ons niet veel verder. Het scheppen van verwachting loopt uit op herhaalde teleurstelling en het gevaar van de moed opgeven. Leef je leven en probeer door ervaring wijzer te worden, dan ontstaat er steeds meer ruimte voor het nieuwe dat eens zal komen in zijn volmaakte vorm. Dat is de belofte aan alle mensen die oprecht aan zichzelf willen werken.
In onze tijd en ontwikkeling is het genoeg om een waarnemer te worden van je eigen handelen en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Dan weet je precies wanneer het fout gaat en ook wat je eraan kunt doen: het antwoord is er terstond. De Waarnemer is niet het ego! Als je niet meer kunt waarnemen, ben je zelf het ego geworden, dat aan de basis ligt van al ons lijden. De Waarnemer is ingeslapen in het ego, wat wil zeggen: het ego is allesoverheersend. Dan moet er weer iets gebeuren om het met een schok wakker te krijgen, tot bewustzijn te roepen.
Een mooi beeld las ik eens in boeddhistische literatuur: Hij ging naar de top van de berg om contact te krijgen met God. Hij strekte zijn armen uit naar de hemel en riep: ‘Vul mij met Licht, ik ben gereed en wacht!’ De stem van God antwoordde en zei: ‘Ik vul je altijd met Licht, maar je lekt!’

Droombeeld:
Ik loop samen met de vrouw die ik in het vorige droombeeld gezien heb naar de tempel. De vrouw is mij volkomen eigen, zij is de volmaakte vrouw. Zelf loop ik op klompen die mij te klein zijn en voel me lomp in haar bijzijn. We gaan de tempel in en ik zie tot mijn grote verbazing een grote groep mensen zitten die allemaal, op een één of andere manier, iets met mijn leven te maken hebben gehad.
Op de voorste rij hebben plaatsgenomen allen die mij in het leven iets aangedaan hebben, mij nadeel berokkend hebben, tenminste daar ging ik tot nog toe van uit. Juist die ga ik de hand schudden om ze te bedanken en al doende is het alsof bij iedere handdruk een last verdwijnt… verlicht wordt. Daarna is het tijd voor de inwijding van ons huwelijk en de hogepriester geeft aan ons beiden een purperen mantel.
Ik bemerk hier absoluut niet op voorbereid te zijn. Ik ken de woorden van het lied niet dat er gezongen moet worden en hoop steeds dat alle mensen mee gaan zingen, zodat het niet zo opvalt. Maar dat gebeurt niet. Ik sta er nu helemaal alleen voor en kan op niemand meer terugvallen! Ik voel dankbaarheid voor de mensen die mij tot zover hebben gebracht, zij hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar ik stel ze nu allemaal teleur, zij hebben zoveel voor mij betekend en ik heb mij nog niet eens… voorbereid.

Het liet mij zien dat alles wat op ons pad komt zin heeft, ook al denken wij daar op dat moment hoogstwaarschijnlijk anders over. Want op de voorste rij zaten de belangrijkste leraren, mensen die mij schade hadden berokkend, tenminste dat het idee had ik voor lange tijd. Ik had zoveel last ondervonden van hen en wonderlijk genoeg voelde ik enkel een diepe dankbaarheid, alsof zij zich voor mij opgeofferd hadden.
Verder vertelde het mij dat ik weliswaar bij mijzelf was aangekomen (de vrouw), maar dat het vanaf dat moment pas echt ging beginnen. Tot zover was ik ingebed in een mensengroep, waar ik afscheid van moest nemen om op eigen kracht verder te gaan. Ik was altijd te afhankelijk geweest van een omgeving waar ik mee kon samenleven en -werken.
Toch is de wereld zoals hij is en zal hij iedereen scholen die er in onder durft te gaan. Het wil niet zeggen dat er geen voorlopers zouden moeten zijn die veranderingen inluiden. Veranderingen worden immers tot stand gebracht door mensen die een kloof beleven tussen hun innerlijk en de dagelijkse werkelijkheid. Iemand die het perfect naar zijn zin heeft zal alles bij het oude willen laten!

Als het proces van kundalini – dat immers in iedereen werkzaam is –  bewust beleefd gaat worden, probeer dan zoveel als mogelijk de stilte te zoeken, om meer in verbinding te komen met je eigen-zelf, met de Stilte die onder alle onrust verscholen ligt.

——————————Ik hoop dat door het bovenstaande, vragen beantwoord zijn en het inzicht vergroot.HET EENHEIDSBEWUSTZIJN VAN DE WAARNEMER (15 november 2023.)

Korte inleiding en recensies…

**  Facebookgroepen:

Sensitieve beeld en geestverwanten
Natuurwaarnemingen en poëzie

 

Facebookpagina: Het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer

De Alleenganger >Eenzaamheid…een uitdaging! >inleiding en recensies. Nog verkrijgbaar via:

 www.boekenbestellen.nl

(Totaal aantal bezoeken: 9.673, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »