Visioen
Zo’n anderhalf jaar geleden kreeg ik een droom/visioen die ik al de tijd, tot nu toe, gekoesterd heb. Ik begreep niet direct wat de beelden mij te zeggen hadden. Een droom of visioen is in eerste instantie bedoeld voor diegene die hem ontvangen heeft en die zal vroeg of laat de betekenis begrijpen als hij of zij het geduld heeft er een periode mee te leven. In iedere vraag ligt het antwoord besloten, zoals ook in ieder droombeeld. 

Ik loop buiten en kijk omhoog naar een boom die kaarsrecht de hemel in groeit. Geworteld in de aarde groeit hij naar het licht.
Dan opeens komt de boom los van de stam en ik zie dat hij dicht bij de grond is losgesneden. Ontworteld. Vrijgekomen van de aarde, voortwiegend op een stille luchtstroom.
Het angstzweet breekt mij uit, omdat ik bang ben dat de kolossale boom zal omvallen en de mensen zou vermorzelen. Dat gebeurt echter niet, hij blijft kaarsrecht omhoog, alsof uit de hemel onzichtbare draden gesponnen zijn.
Hij beweegt rustig voort en raakt steeds even de grond, als een voetbal die niet zeker weet of hij nu van de aarde is of van de luchtelementen. Ik ren achter hem aan, omdat het mijn boom is en ik daarvoor verantwoordelijk ben.
Als hij weer even de aarde aanraakt zie ik tot mijn verwondering drie baby’s van de boom wegkruipen; enthousiaste nieuwe mensen vol levensenergie. Als ik er een voorzichtig probeer op te tillen om het te koesteren en te beschermen voel ik weerstand, het is duidelijk niet weerloos. Het wil maar 1 ding en dat is: vol enthousiasme en levenszin, doelbewust de aarde ingaan.
Ik vraag: ‘Waar komen jullie vandaan?’ ‘Uit de boom en dankzij de boom’ antwoordden ze. ‘Maar ik ben de boom zelf, hoe kan ik leven schenken?’

De levensboom of boom des levens werd volgens de Hebreeuwse traditie door God geplant in het Paradijs, samen met de boom van de kennis van goed en kwaad. 
De mens is dan nog in een paradijselijke toestand van onschuld en onbewustheid, en wordt ononderbroken gevoed door de levensboom, die eeuwig leven schenkt.
Na het voorbestemde eten van de boom van kennis van goed en kwaad is de levensboom niet meer bereikbaar. Het denken doet zijn intrede en de afscheiding begint. Volgens overlevering bewaken Cherubijnen met het vlammende zwaard de boom. De dood eist dan zijn plek op.
De poort is echter niet onherroepelijk gesloten. In ieder mens is het zaadje van de levensboom geplant.

De oude culturen kenden hun boomrituelen, kenden bomen als zetels van boomgeesten, als plaatsen waar rechtszittingen en cultus werden voltrokken, als natuurheiligdommen. Het vermogen van de oude helderziendheid herkenden heilige bomen, gehuld in een wolk van levenskrachten, als toegangspoort tot de geestelijke wereld, waar de sterfelijke, stoffelijke mens binnenkeek in een onsterfelijke, geestelijke wereld. 
Boeddha en Christus
De mens kan herboren worden als hij ook bereid is te sterven. Boeddha vond verlichting onder de bodhiboom, het ego van Siddhartha Gautama was gestorven en de Boedha geboren. Het kruis van Jezus is ook van de boom gemaakt waar Jezus aan stierf en Christus werd geboren.

Ygdrasil
De levensboom en eigenlijk alle bomen staan voor groei, geestelijke ontwikkeling, vruchtbaarheid, onsterfelijkheid en genezing. In de Noorse epos de Edda is de Ygdrasil de levensboom. De dauw die van de Ygdrasil neervalt brengt ieder wezen dat ontstaat het levenswater. Dit water is de drager van de levenskracht en brengt zo aan de mens ook zijn of haar levensenergie. Alle mensen hebben hun vitale levensenergie aan de boom te danken. De levensboom als baarmoeder van levensenergie en enthousiasme.

De levensboom staat symbool voor het leven zelf met zijn wortels in de aarde die ons verbinden met de aarde en het aardse bewustzijn, en met zijn takken reikt hij naar de hemel waar inspiratie en ideeën ons kunnen voeden en laten opbloeien.
Daartussen staat de stam als beeld van onze ziel. De sapstromen voeden de boom zoals de ziel de aardse mens met de voedende geest verbindt. Aardse bomen kunnen sterven. Het ware wezen van een boom echter sterft  niet, maar keert weer door het zaad terug.
Hij is een bemiddelaar tussen de Goden en de mensen. Het symboliseert het eeuwige leven in de lente, zomer, herfst en winter. De kringloop is rond. 
In sommige afbeeldingen staat de boom op zijn kop. De kosmos als omgekeerde boom wiens wortels naar de hemel en de takken de aarde ingroeien. 
De wat bewustere mens schenkt de aardse ervaringen omhoog om als inzicht terug te keren. De geestelijke wereld heeft onze echte doorleefde ervaringen nodig om ze om te vormen tot geestkracht en wijsheid.

Betekenis
**Mijn eerste gevoel was dat ik op korte termijn zou kunnen sterven omdat mijn levensboom en biografie losgekomen waren van de aarde.
Maar…  het was juist zo verbonden met nieuw leven, met levenszin en enthousiasme? Enthousiasme betekent: geestdrift-in God zijn. Geestdriftige mensen zijn door God geïnspireerde personen. ( Grieks..enthousiázein: in goddelijke vervoering zijn.
**De levensboom is losgekomen van de aarde omdat de (geestelijke) voeding niet meer door de aardse ervaringen verkregen wordt, maar nu rechtstreeks gevoed wordt vanuit de Geest. De levensboom is de hemel in gegroeid. De wortels zijn achtergebleven in de aarde waar het zijn groei aan te danken heeft.
**De levensboom neemt vanaf nu niet meer, maar geeft nieuw leven aan de aarde in de vorm van geïnspireerde levensenergie die enthousiasme opwekt voor het leven. Kinderlijke nieuwsgierigheid, openheid en spontaniteit.
**De nieuwe energie is vrij en aan niemand meer gebonden, de levensboom is van bemiddelaar afgezant geworden. 

Hoe kan ik leven schenken?
Door stevig geworteld te zijn in de geest, het levenswater onpersoonlijk te laten stromen naar daar waar het nodig is. Baby’s, nieuw leven, creativiteit, die geïnspireerd door de geest de aarde willen helpen omvormen tot een nieuwe verbonden wereld.
De vruchten van de levensboom zijn gegroeid en gerijpt dankzij de aarde, dus komen ze de aarde ook weer toe.
De appel van de boom van de kennis van goed en kwaad bracht het denken en de dualiteit. De vruchten van de levensboom echter zijn voedend, zijn bevrijdend en versterken het eenheidsbewustzijn en staan voor onsterfelijkheid. Het is de belofte aan de mens die bereid is te sterven.

Imaginatief beeld beschreven in- de Alleenganger-: Ik liep rond in een tuin die vol lag met rijpe vruchten die van de boom waren afgevallen en ieder mocht ze naar behoefte meenemen. Achter het raam zag ik een vrouw die bevallen was van een kind. Ik ging naar binnen om haar te feliciteren met de geboorte. Ik zag geen wieg, noch baby.
Wèl een oude vrouw met een doorgroefd gelaat ….ik zag het kind door haar ogen stralen.
———————————————

Toegevoegd 14-02-2023
PARADIJS
Niemand aansprakelijk buiten de mens zelf
Al het lijden komt uit het collectieve onbewuste
Het egoïsme als leidende factor

Onbewust en blind voortleven
Met het kleine zelf als middelpunt
De mens heeft het niet begrepen
Bewustzijn ontoereikend

Bevrijd je van de onbewuste sluiers!
Want….je zult het niet geloven
Het is niet te bevatten
Je bent al in het paradijs!!

Bewustzijn is leven in twee werelden
Bewustzijn is kijken met nieuwe ogen
Een wonder zal zich openbaren
De boom van goed en kwaad verdwenen

De levensboom als baarmoeder van…
Levensenergie en enthousiasme
Die levensboom staat voor altijd in bloei

 ***Terug naar Jann Verduin voor reactie of vraag: https://www.facebook.com/jann.verduin.3
Of..>>>Natuurwaarnemingen en poëzie:   

(Totaal aantal bezoeken: 899, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!