Op 29 september wordt het Michaëlfeest gevierd. Van oorsprong een oogstfeest, een feest van dankbaarheid. Op de vrijscholen bijvoorbeeld het eerste feest van het nieuwe schooljaar. Michaël is de drakendoder, de bestrijder van het duister, en de aartsengel van deze tijd.

Uit Michaëls zwaard schoten de bliksemflitsen: hij vocht met de draak en verjoeg hem weer uit de hemel. Als vleermuizen fladderden de boze geesten weer weg. De draak stortte naar beneden en moest zijn verdere leven in de diepte daar beneden doorbrengen. En zo bleef het voortaan: één wereld boven in de hemel en één ver in de diepte.

Wakker bewustzijn
Michaël doet de oproep aan de mens om op te staan in een wakker bewustzijn. Het duister in de wereld en in zichzelf te doorzien en onder ogen te komen. Bewust er willen zijn. De krachten van de geest worden aangesproken. Michaël inspireert ons om moed te verzamelen om het gevecht aan te gaan met onze eigen draken, ze onder ogen te komen. We hoeven ze niet te doden, maar de kracht verzamelen om ze in toom te houden. Als voorbereiding op het nieuwe Licht met Kerstmis… de Christusimpuls die gaat komen. 

Michaël is ook de bewaker van het innerlijk vuur dat zal blijven branden, maar verkeerd gebruik zal voorkomen of bestreden worden. Mensen zullen stap voor stap beproefd worden of zij die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het vuur dient louterend te zijn en niet vernietigend. 
Michaël heeft een weegschaal in de hand dat de rechtspraak symboliseert en daarmee ons Geweten. Het beeld van de weegschaal vraagt van ons, in onszelf af te wegen wat waar en onwaar is, wat respectvol  en wat kwetsend is, opbouwend en afbrekend. De balans vinden en kiezen voor de gulden middenweg tussen de uitersten.

De Michaëlische impuls is een enorme liefdekracht, maar zeker niet sentimenteel, het is de ultieme Ik-Kracht. Alleen die kracht is in staat het duister te onderkennen en er Liefde tegenover te stellen. Het is de strijd tegen het kille verstand waar de draak de mensheid aanzet en inspireert om zichzelf steeds meer te verliezen en geheel afhankelijk te worden van de techniek en van onbetrouwbare overheden.
Met het grote gevaar tot willoze volgers te worden zonder Ik, of afgesneden van het Ik.

De uiterlijke wereld spiegelt ons de staat van het bewustzijn en dat ziet er nu niet bepaald hoopvol uit. Daarnaast waart er wereldwijd een virus rond. De letterlijke betekenis van virus blijkt in het Latijn te zijn: ‘vernietiger van de ziel’.
Het is een regelrechte aanval op de sociale of Michaëlische impuls: het isoleert mensen, vereenzaming, angst voor elkaar, tweedeling, een meningenstrijd, al met al drijft het mensen uit elkaar. Los van een oordeel over de opgelegde uiterlijke oplossingen is het vanuit geestelijk oogpunt een aanval op de vrije geest.

Onderscheidingsvermogen
Het zal er om spannen of de individuele mens nog in staat is, ondanks de uiterlijke manipulatie, om te luisteren naar het innerlijk Geweten. 
Een van de belangrijkste eigenschappen dan ook die we in deze tijd ons eigen dienen te maken is een sterk ontwikkeld onderscheidingsvermogen. Een vermogen om de tegenpolen die in de wereld en de geest werkzaam zijn waar te nemen en te kunnen onderscheiden, om geen willig werktuig te worden van een macht buiten onszelf.
Als er hierover geen bewustzijn ontstaat, we het als het ware verslapen, slapen we letterlijk en figuurlijk in de armen van een duistere macht.

Sociale impulsen
Het licht trekt het duister aan, en het duister het licht. Altijd weer een geestelijke strijd om het evenwicht te bewaren of te herstellen.
Een Weten dat in de ziel rust en verbondenheid is met een al-wijsheid. Daar is manipulatie van het denken niet meer mogelijk, omdat het vrije denken en handelen daar zijn basis vindt.
Onderschat echter niet de kracht van het individuele bewustzijn en de samenwerking met de goede geestelijke krachten. De redding van de ziel is gestoeld op een cultuur van interesse in de ander die zijn wortels heeft in de Geest.

Eigen belang versus algemeen belang
Het is van belang dat er een zekere afstand naar de wereld en ook naar onszelf ontstaat, waardoor het eigen belang minder op de voorgrond gaat treden. Daardoor kunnen sociale impulsen uit de geestelijke wereld ons makkelijker bereiken, met als gevolg dat het algemeen belang een grotere plaats in gaat nemen.
Dat kan de aanzet zijn tot hernieuwde verbinding met de wereld en het aangaan van nieuwe relaties die meer passen bij het bewustzijn van dat moment. Niet meer gevangen in het lot maar met zelfbewustzijn verantwoording nemen voor een betere toekomst van de aarde. Dan kunnen nieuwe of vernieuwde impulsen gehoord en gepraktiseerd worden, omdat het nieuwe bewustzijn daarmee overeenstemt.

Dus uiteindelijk komt het goed, zelfs meer dan goed en zullen we een nieuw houvast kunnen vinden in ons-zelf, een anker, maar ook een gids die in verbondenheid nieuwe wegen openbaart. De aanleiding voor ons handelen wordt niet meer geheel bepaald door de buitenwereld maar door een innerlijke noodzakelijkheid. In dat innerlijk beleven we dan een verbondenheid met een groter geheel en ervaren we de Michaëlische impulsen om moedig en standvastig ons aardse leven en opdracht te volbrengen.

___________________________Voor reactie, vraag of aanvulling  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  
of de FB pagina van  de Verwanten  
of op @jannverduin

De Alleenganger>>inleiding en recensies. Verkrijgbaar rechtstreeks via de WINKELWAGEN of bij iedere plaatselijke of digitale boekhandel. (steun je plaatselijke boekhandel)

(Totaal aantal bezoeken: 799, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!