Vanaf 20 november verkrijgbaar,( nu al in de voorverkoop!) bestelbaar bij de plaatselijk en digitale boekhandel!
ebook vanaf december 2023..

Inleiding

Dit boek gaat over een innerlijke transformatie, vanuit het inzicht dat er helemaal niets zal veranderen als we vanuit de buitenkant blijven leven. Het gaat erom je aandacht en focus te verleggen van het onbewuste en tijdelijke ego naar de wijsheid en het evenwicht van de Waarnemer die je ook zelf bent.
De Waarnemer neemt alles waar en alleen daardoor al vindt er een omslag plaats van de materiële wereld naar de geest. Het verlangt niets, verwacht niets en leeft vanuit het Eenheidsbewustzijn dat z’n wortels heeft in de levende geest.

Het onrustige ego met al zijn verwachtingen, verlangens en drang tot erkenning leeft afgescheiden en bestaat alleen voor zichzelf. Zo sluit het zich ook af van het wereldleed, als een struisvogel die z’n kop in het zand steekt. Het ‘spirituele’ ego noemt alles buiten zichzelf een illusie, zodat het daar niets mee hoeft te doen: niet verantwoordelijk, niet betrokken. Als je geen medeverantwoordelijkheid en geen betrokkenheid voelt bij de wereld, besef dan dat je afgescheiden leeft en vanuit je hoofd.
Het gaat uiteindelijk over werkelijk inzicht in de eenheid van alles, verkregen door eigen ervaring – niet door de dualiteit te ontkennen – maar er doorheen te gaan. Er eerst als het ware in onder te duiken, om daardoor de vrije-wil en de liefde te leren kennen.

De tijd waarin we nu leven, dwingt ons om door te zetten, echt wakker te worden en op te staan uit de verdoving en misleiding. De aarde is ernstig ziek geworden door toedoen van het menselijk egoïsme, de mensheid leeft op een vulkaan die aan het uitbarsten is, en de hele kosmos kijkt toe: wat voor keuzes zal de mens de komende tijd maken? Niet alleen voor de aarde, maar ook voor zichzelf, want als de aarde ziek is, zijn de mensen dat ook. Ze zijn hoe dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We kunnen niet vanuit de buitenkant alle problemen en lijden van de wereld oplossen, dat zou een hoogmoedige gedachte zijn. Maar omdat je de wereld zelf bent, kan je toch van grotere betekenis zijn dan je zomaar zou kunnen denken: Werk je aan jezelf, dan werk je aan de wereld! Alleen het Eenheidsbewustzijn is in staat de aarde en de mens weer gezond te maken en de zelfzucht te overwinnen. Onbaatzuchtige aandacht en betrokkenheid; dat is genezend!

Een bewustzijn van de eenheid van de aarde, alle levende wezens, en de geest die door alles en iedereen heen werkt. Een bewustzijn dat alles en iedereen onze broeder/zuster is: dan voer je geen oorlog meer, laat je anderen niet aan hun lot over en zorg je voor de aarde, omdat je het zelf bent.

De Waarnemer vervult een hoofdrol in dit boek, omdat we door het objectief en oordeelloos waarnemen van alles wat zich aan ons voordoet, onszelf zullen leren kennen als niet-afgescheiden, maar als een eenheid, nooit gescheiden dan alleen in ons denken.
Zolang we mens zijn op aarde, zal het lijden ons ook vergezellen, maar als waarnemer beheerst het je niet meer zo. Je bent dan nog wel in de wereld, maar niet meer van de wereld. Je bent wel begaan met het menselijk lijden, maar je bent meer een liefdevolle toeschouwer geworden die vanuit een grote betrokkenheid aandacht geeft aan alles wat gezien wil worden.
Het ‘geheim’ van de de Waarnemer: het kent de noden van de ander al voordat die ander het zelf weet. Het beschouwt de dualiteit vanuit geestelijke waarneming en daarin lost diezelfde dualiteit zich op en komt het verkregen inzicht vrij.

In dit boek zal je geen pasklare antwoorden vinden die precies op jouw levensomstandigheden van toepassing zijn, en ook geen leefregels op weg naar een specifiek doel. De juiste weg is jouw leven zelf, wellicht een cliché, maar wel een waarheid als een koe. Iedere weg is de juiste weg, ook al is die onbegrijpelijk en niet te bevatten voor jezelf en/of buitenstaanders. De juiste weg ligt in het niet-volgen van alles wat zich als de enige waarheid, de enige weg, aandient. Blijf daar verre van.
Ik heb dit boek dan ook niet geschreven om de wereld of jouw ziel te redden; die hoogmoed ben ik ergens onderweg al verloren. Als ik toch voor jou een wegwijzer mag zijn, dan kan dat maar één doel hebben: jouw vrijheid en onafhankelijkheid door mijzelf overbodig te maken.

Ik heb dit boek geschreven vanuit een innerlijke noodzaak, om in contact te zijn met diepere lagen waar wij, beste lezer, met elkaar samenvloeien. Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij elkaar. Geluk is een gevoel van verbondenheid, in de eerste plaats met jezelf, en daardoor met de ander. Als het goed is, herkennen we onszelf in elkaar en dat maakt sowieso minder alleen.
Misschien herken je jezelf in mijn verhaal als een geestverwant? Iemand met wie je een zekere verwantschap voelt op het gebied van spiritualiteit, een soort van herkenning van op dezelfde weg te lopen, met dezelfde innerlijke gedrevenheid.

Mijn vraag is: zullen we in staat zijn om op te staan in een nieuw bewustzijn over de eenheid van alles?
Daar gaat dit boek over…

Vanuit het idee dat in de oprecht gestelde vraag het antwoord al besloten ligt, probeer ik o.a. de nu volgende vragen in het boek te beantwoorden:
Waar is het fout gegaan tussen de mens en de natuur?
Zal een nieuw Eenheidsbewustzijn in staat zijn de aarde te redden?
Is de Waarnemer een objectieve toeschouwer die kijkt met andere ogen?
Zijn eenheidservaringen een voorbode van het Eenheidsbewustzijn?
Hoe belangrijk is meditatie voor het contact met de Waarnemer?
Is het dualisme een illusie of juist de mogelijkheid tot meer inzicht?
Is er eenheid mogelijk op het niveau van het denken?
Is de donkere nacht van de ziel een ijzig dieptepunt of juist een grote kans?
Wat is het geheim van een goede relatie?
Is er een relatie tussen tweelingzielen en het kosmische huwelijk?
Wat wordt verstaan onder oud en nieuw bewustzijn?
Hoe staat de kundalini-energie in verhouding met de Waarnemer

———————————
De dualiteit doorzien

Als je de dualiteit doorzien hebt
De ander beleeft als jezelf
Het wereldlijden als jouw lijden
Intense vreugde als jouw vreugde

Dan zal je het wonder ontdekken
Dat je de eenheid nooit verlaten hebt
En dat die eenheid jou nooit verlaten heeft

Recensies: Het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer

*Facebookpagina: Het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer

(Totaal aantal bezoeken: 406, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!