Echte duurzame vernieuwing op aards en geestelijk niveau kun je aflezen aan de tegenkrachten die uit hun spelonken te voorschijn komen en uit alle macht zullen proberen om het te voorkomen.
We leven in een boeiende tijd, maar ook een ingewikkelde tijd van tweespalt en achterdocht, van moeizame of opgegeven relaties en samenwerkingsverbanden. Hoe geraffineerd wordt alles in stelling gebracht om het bewustzijn te verduisteren.
Als de angst regeert delft de ziel het onderspit.

Europa dreigt te verzanden door ondemocratische krachten en nationalisme. Oorlogen tussen volkeren al weer bijna vergeten. Het lijkt of de Staten in een puberale fase verzeild zijn geraakt. Er is een soort hunkering naar sterke leiders die de problemen oplossen zonder eerst een parlement te hoeven raadplegen, dat ook verzand is  in een verstarde rechts/links situatie. Men kijkt met een schuin oog naar andere culturen waar het volk wel luistert. Zoals in diverse landen waar alles gedicteerd wordt van boven af en het individu zich gewoon heeft aan te passen. Het algemeen belang gaat daar dus altijd boven het individuele belang. Ook is het leven van het individu ondergeschikt aan het geheel en wordt vernietigd als het de staat, groep of stam in gevaar brengt. 

De huidige mensheidsontwikkeling leidt er toe dat de mens zich vrij wil maken uit de oude groepssamenhang om zijn eigen ontwikkelingsweg als individu te gaan. Maar dat roept ook des te meer de geestelijke en aardse krachten op die de menselijke vrijheid haten en in de kiem zullen proberen te smoren. Zoals nu de wereldwijde gezondheidscrisis mensen buitensluit, verdeelt en het onbegrip doorwoekert in families en vriendenkringen. Mensen moeten letterlijk en figuurlijk afstand van elkaar houden, bang voor elkaar zijn.
De geestelijke strijd wordt steeds meer zichtbaar in het wereldgebeuren. Wij denken in al onze spirituele wijsheid dat we al een aardig eind onderweg zijn, maar het grootste deel van de wereldbevolking is nog helemaal ingebed in het oude groepsbewustzijn. 

Het socialisme en communisme waren de eerste tekenen van een aanstaand nieuw bewustzijn, maar het wortelde nog sterk in de oude groepscultuur van wij en de anderen. Daarnaast werd het van buitenaf opgedrongen aan iedereen, en was dus tot mislukken gedoemd. En natuurlijk niet te vergeten de Franse revolutie die vrijheid, gelijkheid en broederschap proclameerde, en de sociale driegeleding die Rudolf Steiner introduceerde. Het menselijk bewustzijn was daar nog niet aan toe, het Christusbewustzijn nog niet ver genoeg ingedaald. Wel een kiemkracht die door de eeuwen heen doorwerkt in het menselijk bewustzijn. Van revolutie naar evolutie…

Ook ontstaat er steeds meer verwarring en onrust omdat de volkeren zich vermengen, een onomkeerbaar proces in de aardeontwikkeling. De immigranten die opgegroeid zijn in de oude groepscultuur van het Oosten hebben veelal moeite met onze ik-cultuur. Velen zullen een groeispurt kunnen maken, maar een groot deel van die toestroom kan niets met onze democratie en vinden het een egoïstische cultuur, een soort Sodom en Gomorra…  totaal tegengesteld aan waar zij in geloven. Zoals ook in Afghanistan waar het Westen twintig jaar is bezig geweest om een nieuwe maatschappelijke cultuur te vestigen, dat een zeepbel bleek te zijn en binnen een paar weken werd doorgeprikt door de stam van de Taliban. Op de onderstaande foto danst het meisje haar vrijheid tegemoet, als een voorbestemming. Zullen haar ouders ook kunnen wennen aan onze ik-cultuur?

Volgens ingewijden duurt het indalen van het zesde na-Atlantische cultuurtijdperk nog zo’n 1500 jaar. Dus we kunnen nu wat kiempjes leggen als voorbereiding. Het Aquarius tijdperk is volgens de astrologen al begonnen, een beloftevolle tijd, maar we zijn nog in de overgangsfase. Het is ook een Michaëlische tijdsfase die de mensen inspireert en de moed verschaft om op zichzelf te gaan staan en de sociale impuls niet uit het oog te verliezen. Michaël is de grote tegenhanger van het oude bewustzijn en de voorbereider van het religieuze, sociale Christusbewustzijn. Dat de onbaatzuchtige liefde belichaamd. Niet kerkelijk, niet dogmatisch, niet bedacht door schriftgeleerden, maar al ver voor de mensheid aanwezig.

De overgang van het oude groepsbewustzijn naar het eenheidsbewustzijn van bewuste broederlijkheid vanuit de individuele Ik-kracht, zal niet zonder slag of stoot kunnen plaatsvinden. Omdat ik-kracht in eerste instantie zich manifesteert als een anti sociale impuls. Losmaken vanuit de groep wordt ervaren als een egoïstische bezigheid. Net zoals pubers in verzet komen tegen het ouderlijk gezag. De verloren zoon verlaat de stam of groep om zijn eigen weg te gaan. Voor de achterblijvers is hij een verrader van de familie of groep en verdient het om zwaar gestraft te worden; het oude groepsbewustzijn. Voor de Vader echter vertegenwoordigt hij de nieuwe mens die eerst in het diepste innerlijk moet afdalen om aan de vader gelijk te worden; een individuele queeste.

Ik ben heel wat jaren bezig geweest met de broederschap en begreep er helemaal niets van waarom het alsmaar mislukte. Tot ik uiteindelijk het inzicht kreeg dat het oude groepsbewustzijn, dat we nog met ons meedragen vanuit vorige incarnaties, niet meer werkt voor mensen die een individuele queeste gaan, en ten opzichte van de groep anti-sociaal zijn en ook moeten zijn. 

De nieuwe sociale impuls komt van de vrije IK-mens die in afhankelijkheid en onvolwassenheid is vertrokken en terugkeert in vrijheid, onafhankelijkheid en volwassenheid. Die in vrijheid de samenwerking aangaat met de andere vrije Ik-mensen waar hij of zij al innerlijk mee verbonden is. Daar komt de wijsheid en daadkracht van binnenuit, vanuit het diepste innerlijk, door de gemeenschappelijke verbondenheid met de Christusimpuls of universele bewustzijn.
Opgestaan in de enkeling die zich bekommert over allen, vanuit het bewustzijn over de eenheid van alle wezens.
 Het ontstaan van de hernieuwde en bewuste broederschap van vrije mensen. Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij elkaar. 

NAMASTÉ
Als jij bent in jou,
waar liefde, waarheid, licht en vrede is
en ik ben in mij, 
waar liefde, waarheid, licht en vrede is,
d
an zijn we samen ÉÉN.”

**Persoonlijke inzichtgevende ervaring: Jezelf terugvinden in de grote leegte

Voor reactie, vraag of aanvulling  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  
Antroposofische beweging ,
of onze pagina De Verwanten  
en JannVerduin waar ook gedeeld kan worden.

De Alleenganger (eenzaamheid…Een uitdaging!) >>inleiding en recensies. Verkrijgbaar bij iedere plaatselijke of digitale boekwinkel.

 

(Totaal aantal bezoeken: 735, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!