Voor allen broeder zijn!
Allen dienen, hulp verlenen!              
is, sinds HIJ is verschenen,
enig doel van alle zijn!

Ook voor de booswicht,

die ons wil weerstreven!
Ook hij werd geweven
ééns uit licht.

‘Laat liefde kwaad- in goed verkeren!

is wat zielen, die diep schouwen, leren.
Leer aan de haat te stalen-
de moed om liefde uit te stralen!Lees meer