Zij stonden op in de zestiger jaren

Ongeschoren… haren tot op de schouders
Lange jurken… bloemen in de haren
Ontwapende bestrijders van conservatisme
Fascisten, seksisten en militaristen
Geboren of verwekt in een orkaan van geweld
Verkondigde zij een nieuwe wereld
Alle mensen elkaars broeders
Stromende verbindende vrije liefde
Paradijs met nooit gehoorde muziek
In alle toonaarden authentiek
Ahriman teruggedrongen in bastion
Broedde uit een duivels plan
Bestreed ze met hun eigen zaad
Overvloed stortte hij over hen uit
Vrijelijk te verdelen voor allen genoeg
Het werd dringen voor de ruif van overvloed
De communist omgevormd tot kapitalist
De socialist tot neoliberaal
En de holist werd een egoïst
Samenwerken een verloren strijd
De mens geworden tot koopwaar
Van handelaar en woekeraar
De slavernij van de nieuwe tijd
Gefrustreerd en gepensioneerd
Zich vervelend op een warm strand
Varend op hun protserig jacht
De koers… bepaald hun welzijn
Verdrongen een diepe smartelijke pijn
Een diepgevoel van verlatenheid
Niets blijkt van waarde op den duur
Alles verdwijnt in de leegheid
Van het eens verloren vreugdevuur

JV

Lees meer