De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

De Vrouwelijke Ontwikkeling in Relatie

IMG-20150118-WA0012

(klik om te vergroten)

Als je het thema mannelijk en vrouwelijk nader onder de loep neemt dan zie je dat bij de vrouw steeds meer een ontwikkeling plaats vindt naar meer vrijheid en bewustzijn. De vrouw als drager van alle leven is nog maar kort bezig zich te manifesteren, en je ziet dat het vrouwelijke vooraleerst de neiging heeft, naar buiten toe, de mannelijke lijn over te nemen van seksuele vrijheid, oppervlakkige contacten en prestatiedrang.

IMG_0718

Het lijkt erop dat de vrouw dit soort van vrijheden nodig heeft om te transformeren tot datgene wat ze echt wil bewerkstelligen en vorm geven.
In het huwelijk zie je ook grote verschuivingen: waar eerst de vrouw er was voor het behagen en het mooi zijn voor de man, zoekt ze nu zichzelf en wil gekend worden in haar wezenlijke zijn, dit eerst vaak nog onbewust
Een vrouw die, door pijn en smart, haar eerste kind het leven geeft zal daarna niet meer dezelfde zijn. Je hoort dan mannen vaak zeggen: “ze is niet meer de vrouw die ik getrouwd heb”.
De man is niet meer zo het middelpunt en het seksuele, wat door de man zo vaak vertaald wordt als het summum van liefde, als de basis van hun relatie, komt op een laag pitje te staan.
Nu zou het natuurlijk prachtig zijn als de man zijn vaderlijke krachten als een mantel daarover heen zou kunnen spreiden, maar die kwaliteiten zijn vaak nog niet voorhanden en dus zijn er spanningen en conflicten en dan komt de vrouw in een conflictueuze situatie.
Ze voelt verdriet om het feit dat blijkbaar de liefde voor haar niet onvoorwaardelijk is, maar aan bepaalde voorwaarden verbonden.
Ze weet geen oplossing en ziet dat vele vrouwen in dezelfde situatie verkeren en geconfronteerd worden met dezelfde problemen: niet meer willen voldoen aan de verwachtingen van de ander. De keuze die ze moet maken om uit deze spagaat te komen is geen eenvoudige. Je ziet dat er op een dag geen andere mogelijkheid meer open staat dan alle deuren te gaan sluiten, de kale werkelijkheid van de verbinding bloot te leggen, zodat beide personen de kern van hun relatie in ogenschouw kunnen gaan nemen. Men komt nu dus echt op zichzelf te staan.
De vrouw kan zoveel betekenen voor de man, indien ze moedig haar eigen waarheid ruimte geeft en haar eigen innerlijke weg gaat volgen. Dit is een proces dat ook voor de man van enorme betekenis kan zijn, als hij tenminste in staat is ook aan zijn eigen ontwikkeling te werken. Het is van belang voor de vrouw, op haar beurt, om tijdig de noden te zien van haar man op dat ontwikkelingsvlak.

Een liefde die uitstijgt boven het fysieke en de waarde inziet wat de ander nodig heeft voor zijn of haar verdere geestelijke ontwikkeling is een nieuwe ontwikkelingsfase. Hier zijn geen normen nog waarden die bepalen wat hoort en wat niet hoort: hier is ruimte om de eigen waarde te ontdekken, hier is ruimte om iedere schaduw te verlichten.
Het komt ook voor dat de vrouw of man verder is in die ontwikkeling en een van beiden daar niet in mee kan gaan. Dan kan het zijn dat er iets gebeurt  wat voor de buitenwereld als onbegrijpelijk wordt gezien en  een grote schok voor degene die achterblijft. Het is overigens ook een wekker om daadwerkelijk zelf  een eigen ontwikkelingsweg te gaan.

Het boek ‘Inwijding’ van Elisebeth Haich heeft mij altijd zeer aangesproken, dat boek heb ik lang bij mij gedragen. //Met name dat ze Eros ontmoet en laatdunkend de opmerking maakt dat ze daar ver boven staat. Eros spreekt dan tot haar en zegt: “Wil je aan mij voorbij gaan?” Ze hoort een donderende stem uit de vlammen opklinken: ” Jij hebt het gewonnen, je hebt de proef doorstaan, maar wacht maar! Je hebt niet gewonnen, omdat je sterker bent dan ik; je kunt niet sterker zijn dan ik , omdat ik het vuur van je eigen ik ben, maar je kon geen vlam vatten, omdat tussen jou en mij nog je zuiverheid, je onervarenheid staat. Je lichaam en je zinnen sluimeren nog en dat heeft je beschermd. Pas op, we ontmoeten elkaar nog eens weer, wij zullen elkaar nog weer ontmoeten…..”
Spoedig daarna ontmoet ze haar aardse man en gaat daarmee een verbinding aan, om ook de aardse liefde te leren kennen.//
Dit toont aan dat eros niet onderdrukt kan worden en de val van vele zogenaamde goeroes, en het dwingende celibaat zijn daarbij overtuigende voorbeelden. Eros intrigeren om een heel mens te worden en de wezenlijke liefde, het mannelijke en vrouwelijke, op te nemen is dus een belangrijke voorwaarde. Dus het opwekken van de seksualiteit in relatie is van belang en kan mooi en verbindend zijn en tevens maakt het krachten tot groei in ons wakker.
Je kunt echter ook in Eros blijven hangen;  ik zie dagelijks de mannen en vrouwen die zwijmelen in de  romantiek en steeds weer opnieuw lijden aan de Eros verslaving, die uiteindelijk niet duurzaam zal blijken te zijn. Die elkaars behoeften op het fysieke vlak bevredigen, zonder daar nog op een dieper niveau van de ziel bij betrokken te zijn, en dat brengt een onbegrepen eenzaamheid binnen de relatie. 

In zekere zin zijn we allen alleen! Want onze innerlijke vrijheid betekent dat een liefdesrelatie ons niet meer aan banden kan leggen. Het andere geslacht heeft zijn magische kracht over ons verloren, omdat we haar wezenlijke kenmerken in de diepte van ons eigen wezen hebben leren kennen.
We zullen niet meer zo makkelijk voor een ander vallen, omdat we ons zelf niet meer in de ander kunnen verliezen. We zullen daardoor in staat zijn tot een diepere liefde en een meer bewuste toewijding.

IMG-20150118-WA0011

(klik om te vergroten)

In mijn persoonlijke leven heb ik vele mannen ontmoet, korte ontmoetingen maar ook vrij lange. Als ik daarop terug kijk zie ik dat de mannen in mijn leven ieder een stuk van mijn geestelijke ontwikkeling hebben wakker gemaakt. Ik hecht veel waarde aan vriendschappen en ik tracht Eros hierin niet op de voorgrond te laten treden, want ik weet uit ervaring dat daardoor het wezenlijke en vruchtbare in zo’n relatie stuk kan gaan. Het onvoorwaardelijk staan in het teken van ware vriend en verwantschap is weer een andere uitdaging: afzien van eigenbelang en de aandacht vooral gericht op ondersteuning in zijn of haar ontwikkeling.
Ik herinner mij nog  uitspraken van een vriend, waar ik veel steun aan heb gehad om mijn ervaringen tot inzicht om te vormen. Deze vriend verkeerd niet in mijn directe nabijheid en ik denk wel eens dat juist door die afstand het zo vruchtbaar is gebleven. Dankbaar kijk ik terug op de momenten die ik mocht delen in verbondenheid, want dat is een krachtbron voor de verdere weg die je moet gaan. Het is een weg waar je niet weet hoe hij verder gaat, waar zekerheden niet meer bestaan; die reiniging is een proces van jaren. Geestelijke vrijheid is in een relatie de vrucht van een weg waar mensen alle stadia hebben doorlopen van een huwelijk of relatie, waar vrouw en man elkaar vrij gemaakt hebben en hun eigen ontwikkeling ter hand hebben genomen en waar een broeder/zusterschap een feit is geworden.

IMG-20150118-WA0013

(klik om te vergoten)

Ik bezat als kind van nature een geestelijke wijsheid, maar de emotie, de astraliteit en dus Eros kende ik niet, nee Eros was mij vreemd. Heel lang was ik zo naïef dat ik zelfs in heel gevaarlijke situaties ben geweest en heb het geluk gehad… werkelijk veel onzichtbare hulp te ervaren . Ik ben opgegroeid in een groot gezin, waar ik emoties tegenkwam en situaties die soms teveel waren om te dragen voor een kinderziel. In dit gezin heb ik veel geleerd  hoe het er uit ziet als iedereen overgeleverd is aan zijn losgeslagen emoties, en ik mijn groeiende innerlijke kracht moest gebruiken om daarin overeind te blijven. ……. Ik zie geen van allen meer van dit gezin.
Daarna ben ik terecht gekomen in een carrousel van heftige levenservaringen en heb wat betreft relatie alles meegemaakt: van huiselijk geweld en kille eenzaamheid tot prachtige ontmoetingen en herkenningen in ziels en geestverwantschap, teveel om daar nu verder op in te gaan. 
Al onze ervaringen, hoe pijnlijk en chaotisch dan ook, helpen ons om zicht te krijgen op onze levensopdracht: onszelf echt te leren kennen!

Ik hoop dat mannen, die toch al van nature een dominantie meebrengen,  meer bewustzijn krijgen voor de vrouwelijke kwaliteiten, zodat die steeds meer binnendringen in de nu nog heersende dominant bestuurde mannenwereld, om een natuurlijk evenwicht tot stand te brengen.

Ik wil het hierbij laten en op een ander moment er wellicht weer op terug komen, en/of door middel van de reacties op dit schrijven.
In verbondenheid groet ik jullie,

Reacties: Leonie Heine        FB.Groep: SPIRITUELE VRIENDEN -DE VERWANTEN
Voor uitwisseling en verdieping

Nieuwe groep: KUNDALINI ERVARING EN ONDERSTEUNING

Afscheid:

En je vroeg
Of ik mij zou bewaren
Toen de avond viel en ik mij vergaf
Tot waar ik dacht nooit aan te komen
Verloor ik jou nog een etmalen
Daarna sloot een ijzig schot
Geen terugkeer-

Verloren en als vreemd                          
Bekeek ik
zonder een woord te breken-
Een mond-
Gesloten met duizend koorden
In de verte een verloren verbond.

**Foto’s bij deze publicatie, gedicht en zang zijn eigen werk van de auteur… Leonie Heine.

Gerelateerde publicatie: >>>    VAN RELATIE NAAR VRIENDSCHAP

 

**Bovenstaand filmpje met zang van Leonie…foto dochter en vriendin.

 

 

GRATIS ABONNEREN OP NIEUWE PUBLICATIES

Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen. Vergeet niet de link in de bevestigingsmail te activeren.

U wordt verwezen naar de pagina van Feedburner. Hier moet u Recaptcha "Ik ben geen robot" aan vinken en vervolgens op "Complete Subscription Request" klikken. De foutmelding "Sorry, not a valid Captcha answer. Please try again." kunt u negeren.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(26 Reacties)

 1. Avatar
  walter hebing

  19 januari 2015 om 02:22

  Hallo Leonie, ik ben blij dat je ontroert raakte door mijn schrijven, want dat doet me denken aan de eerste regels van het arameens Onze Vader, namelijk: Bron van Zijn,...
  Lees meer

  Hallo Leonie, ik ben blij dat je ontroert raakte door mijn schrijven, want dat doet me denken aan de eerste regels van het arameens Onze Vader, namelijk: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij -- maak het nuttig. Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. Enz.
  Jouw positie in het leven ontroert me ook. Ik ben ook uit een groot gezin(negen kinderen) en heb er zelf vijf, echter ik had het geluk, mijn moeder was altijd thuis, weliswaar onder barre omstandigheden, maar daar heb je nog geen weet van als kind. Ook had ik het geluk dat mijn vrouw en ik onze baan konden opdelen in een deeltijd baan. Mijn vrouw was de ene helft van een werkweek thuis ik de andere.
  Ik had de luxe geen sleutel of opvangkinderen te hoeven opvoeden, echter nu ik er op terugdenk, maakt het eigenlijk niet uit. Wij allen zijn belandt in het vervals kapitalistisch tijdperk aldus Nicolai Berdjajev ruim tachtig jaar geleden schreef. Hij Schreef namelijk: Alle mensen bijna uitsluitend bezig met financiële vraagstukken en het probleem werkeloosheid. Het kapitalistische Tijdperk is verdwenen, nu is er het tijdperk van het vervalskapitalisme!
  Vroeger werd er geproduceerd wat er nodig was. Nu produceert men om het produceren! Evenwicht herstellen tussen productie en verbruik, is niet alleen een economische aangelegenheid, maar ook een zedelijke en metafysische.
  Het is de uitdrukking van het feit dat de economie niet de mens dient, maar van het feit dat de mens de economie dient! Dat betekent dat de mens opgeofferd wordt aan de economie!
  1. Als productiekracht(werken).
  2. Als verleidende kracht(verkoper).
  3. Als moraliteit/ geweten.(acteurs, auteurs).
  4. Als schepper(kunstenaar).
  Het vervalskapitalisme vernietigt ook veel particulier eigendom, het is steeds onduidelijk wie de eigenaar is! De bank, de bewoner, enz.enz.? De trusts zijn anonieme instituten zonder gezicht! Het blijft anoniem wie eigenlijk de auteur is van alle ellende waaronder de moderne mensheid lijdt! Er is geen auteur meer en dus ook geen schuldige!
  De mens voelt zich door een onmenselijke, onpersoonlijke kracht totaal verdrukt. Het geld, deze demon zonder gelaat, wordt thans meer dan ooit een symbool in de wereld. De kosmische fundamentele kracht echter die het aanzicht van de aarde en de mens verandert en de menselijke persoonlijkheid en haar bestaan, verontpersoonlijkt en dehumaniseerd is niet het kapitalisme als economisch stelsel, maar de techniek!
  Het wonder van onze tijd!
  De techniek heeft niet alleen een economische categorie, maar ook een zedelijke, die met menselijke betrekkingen betrokken is(medicijnen, voorbehoedsmiddelen, kleding, ontdekkingen, materialen, enz.)
  De techniek heeft niet alleen een sociale maar ook een kosmische betekenis, naast het Rijk der Organische en het Anorganische stoffen is er een nieuw Rijk in het leven geroepen, namelijk:”Het Rijk der georganiseerde natuur”! De geschiedenis tot leven gewekt! Anorganische stoffen worden door ge/verbruik van organische stoffen tot leven gewekt!
  Dit schreef Nicolay Berdjajev ruim tachtig jaar geleden en nu blijkt hoe dicht hij bij de waarheid zit. Bijv. banken scheppen gewoon geld wat er niet is, dit om de economie te redden, niet de mens!
  In plaats van dat onze technologie en machinepark de mens te ontslaan voor hun arbeid, en daardoor de mens vrije tijd krijgt en avonturieren kan en creatieve dingen ondernemen, laten wij de mens die met zijn karakteristieke blindheid, die geen symbool van de werkelijkheid kan onderscheiden, de machine, de mens overbodig maken, maar niet in de zin van vrije tijd, maar in de zin van geen geld hebben en tot zijn “ schande” verplicht te zijn de miserable liefdadigheid van sociale zaken te accepteren.
  Of zoals jij het verwoordt te gaan werken voor de economie in plaats voor je kinderen te zorgen en er iets mee te ondernemen.
  Ik wens je veel sterkte toe en hoop dat de nieuwe broederschap veel nieuw licht zal werpen op de moeder/ kind verbinding, waardoor het kind Goddelijk kan blijven stralen.
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing

  We leven in een cultuur die gehypnotiseerd is door symbolen, woorden, getallen, niet op het eten.
  Voor een groot deel is dit het resultaat van een onderwijsstelsel dat in overheersende mate literaal en mathematisch is, waardoor iedereen wordt opgeleid voor het Kantoor en de Bureaucratie en slechts met tegenzin enige vaardigheid wordt onderwezen in enig ambacht, met materiële geldigheid aan hen die zogenaamd te dom zijn om intellectuele vorderingen te maken.
  maten gewichten en beelden en dat we die ten onrechte aanzien voor en prefereren boven de fysieke werkelijkheid. We geloven dat het bij een pudding aankomt op de scheikundige analyse en

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2019 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »