Ik heb mij lange tijd innerlijk verzet tegen het fenomeen Facebook en het idee dat je je op zo’n manier werkelijk kan verbinden met anderen zonder elkaar in de ogen te kunnen kijken, de lichaamstaal te  zien en de stem te horen. Dat heeft zeker ook met mijn generatie te maken die lang voor het huidige digitale tijdperk geboren is en die computerproblemen laten oplossen door hun kleinkinderen.
Ik ben er uiteindelijk gedeeltelijk op terug gekomen omdat het ook onbegrensde mogelijkheden biedt aan de mensheid op het gebied van: gelijkgestemden ontmoeten en de wereld terug brengen tot een kleine aardbol in een onmetelijk heelal. Een wereld die open en transparant is geworden en waar bijna niemand meer ongezien mede wereldbewoners kan benadelen. Het werkt mee aan de bewustzijnsgroei van de mensen.
Alles wat positief is te noemen heeft ook een andere kant; licht en duister trekken immers samen op. Daar zien we dat de mensheid enorm is te beïnvloeden via dit medium en dat nieuws en nep nieuws bijna niet meer te onderscheiden zijn. Privacy is een achterhaald begrip omdat FB. alles van de gebruikers weet. Mensen worden overspoelt met informatie die niet meer innerlijk te verwerken is en niet eigen gemaakt kan worden, met oppervlakkigheid en napraterij als gevolg.

Ook op de talloze spirituele sites zie je hetzelfde fenomeen:een onafgebroken stroom aan informatie over van alles en nog wat en het gaat alle kanten op. Tarot en koffiedik lezers, contact met engelen en gidsen, aura readings, gelukskaartjes, buitenaards leven, helderzienden, zweethutten en indianen dansen, experimenten met hallucinerende middelen, tantra, kundalini reiki, etcetera. Er zijn groepen voor mensen die al leven in de vijfde dimensie en waar de dualiteit niet meer bestaat, groepen voor hooggevoelige mensen, groepen voor vrije liefde of om je twin te ontmoeten, dus keus te over. Groepen en vrienden worden verzameld en niet weinigen zijn lid van meer dan 100 groepen en hebben over de 500 vrienden.
In de werkelijkheid van alle dag zijn 1 of 2 echte vrienden en 1 ontmoetingsgroep voldoende om het met hart en ziel te kunnen onderhouden en aandacht te geven. Is dat op FB. dan niet zo, of kan je daar niet echt spreken over vrienden en zijn al die groepjes meer iets om te shoppen en gewoon iets te halen wat van je gading is, een soort netwerken van je weet maar nooit?

Verder is iedereen blijkbaar op zoek naar het ultieme geluk; de ontmoeting met de tweelingziel om de eenzaamheid te ontlopen. Het idee dat je maar een half mens bent en dat je andere helft ergens anders rondloopt. Wat een verschrikkelijke gedachte om een half mens te zijn en dat je alleen compleet kan worden door iets van buiten. Dat de enige opdracht is om in al die levens alsmaar weer opnieuw op zoek te moeten gaan naar ‘die spelt in de hooiberg’. Het blijkt toch wel een mislukte expeditie te zijn, gezien het aantal scheidingen tussen teleurgestelde en gedesillusioneerde mensen met een gekoesterd waandenkbeeld. Als het bewustzijn groeit zal je steeds meer verwante zielen ontmoeten en mensen herkennen waar je eens mee opgetrokken bent en dat is mooi, maar ze zijn er niet om je leegte voor altijd op te vullen, maar kunnen hooguit een aanvulling en spiegel zijn. Hier kan ik natuurlijk veel dieper op in gaan en mijn eigen ontmoeting met de ’tweelingziel’ beschrijven, maar dat heb ik al gedaan in drie eerdere artikelen.

Het is allemaal goed omdat: onderzoek alle dingen en behoud het goede! Het grote gevaar is wel dat je kunt verdwalen in dit doolhof zonder een ontwikkeld onderscheidingsvermogen.
Een van de belangrijkste eigenschappen die de mens in deze tijd zich eigen dient te maken is een sterk ontwikkeld onderscheidingsvermogen. Een vermogen om de tegenpolen die in de wereld en de geest werkzaam zijn waar te nemen en te kunnen onderscheiden, om geen willig werktuig te worden van een van de twee.
Als er hierover geen bewustzijn ontstaat, de mens  het als het ware verslaapt, slaapt hij letterlijk en figuurlijk in de armen van een duistere macht. En juist dat bewustzijn wordt nu op alle fronten geraffineerd bestreden en verduisterd.
Het herkennen van deze krachten…. niet alleen buiten jezelf, maar vooral in jezelf is van groot belang. Deze krachten staan als het ware aan beide zijde van de mens en proberen hem of haar voor zich te winnen. Die beide tegenpolen worden in de esoterie al decennia lang Lucifer en Ahriman genoemd.

Ahriman is degene die ons helpt om  het aardse leven bewust te worden en met behulp van de techniek, inzicht en meesterschap te verwerven over de aarde. Daarnaast is hij degene die ons verleidt tot het kille materialisme, hebzucht en een geestloze manier van denken.
Hij wil ons verleiden om  alleen maar aards te denken: God bestaat niet en engelen al evenmin, dit leven is het enige wat er is, dus haal eruit wat erin zit om een gelukkig mens te worden. Overgaan naar de geestelijke wereld, sterven, zal steeds verder teruggedrongen worden en door cosmetische ingrepen blijven we  jong, omdat oud worden beangstigend is en niet meer past bij de maakbare levensstijl.
Lucifer is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft, maar die ons ook wil verleiden tot egoïsme, fanatisme, opgaan in waanzinnig sektarisme, in aardvlucht en zweverigheid.  Hij wil ons verleiden om de aarde te ontkennen en alleen nog te denken en spreken in hemelse termen, de dagen in meditatie en verzaking door te brengen. Onverschillig voor het lijden van het overgrote deel van de mensheid. ‘Je bent al God, waarom dan al dat lijden?’ Daar wordt in feite het vrije bewustzijn ontkent en de weg die daarvoor nodig is.

Wat we maar al te vaak aan het doen zijn is elkaar een rad voor de ogen draaien, we spiegelen iets naar de buitenwereld wat we niet zijn, zowel uiterlijk als innerlijk. We spiegelen graag perfectie en doen ons anders voor dan we zijn. De grootste uitdaging is nu juist om jezelf te zijn met alle onvolmaaktheden van dien en de middenweg te vinden. Het midden tussen de twee tegenpolen die zeggen: “Je bent alleen maar Geest en de aarde is maya, onwerkelijk en niet echt,” en de ander zegt: “Je bent alleen maar aarde en er is niets buiten dit bestaan, dus leef je uit voordat het te laat is.’

Het gaat uiteindelijk om het vinden van een balans in het radicale midden, zonder in eenzijdigheid te vervallen.  Lucifer en Ahriman zijn de twee tegenpolen die ons in feite sterker maken als we de kracht en het bewustzijn kunnen opbrengen, om ondanks hun verlokkingen, de weg van het midden te kiezen. Deze is vervuld van een universele kracht die de liefde aan de aarde toegevoegd heeft. Daar voel je de krachten trekken en de verleiding toe te geven aan een van hen, maar door concentratie op die liefdeskracht groeit daar een sterk IK-bewustzijn. (niet verwarren met ego!)Door die vrije keuze en de uiteenzetting met die twee krachten, het in balans houden van de tegenpolen, ontstaat er op den duur een vrij wezen dat een steeds sterkere kracht in zichzelf ontwikkeld die hem of haar weer verbindt, nu in vrijheid, met een alles bezielende kracht die Liefde heet.
Probeer de termen Lucifer, Ahriman en de Christuskracht los te zien van enig kerkgenootschap omdat het esoterische termen zijn voor de drie wezenlijke krachten die op de aarde en de mensen inwerken.

Het nietsontziende terrorisme is in feite een Luciferische uiting. Een bewustzijnsvernauwing en slaafs volgen van een geïndoctrineerd idee, gebracht als een hoogstaand ideaal. Het menselijk geweten is uitgeschakeld en het enige referentiepunt is het groepsbewustzijn en het individu is totaal niet van belang, laat staan zijn of haar leven. Hier gaat Lucifer zelfs een samenwerking aan met Ahriman. Daarom is het zo van belang om een sterk individu te worden die keuzes kan maken vanuit een innerlijk weten en niet bepaald wordt door een uiterlijk groepsdenken.( Het individualiseringsproces kan echter ook doorschieten en zijn doel voorbij gaan en dan kan het verworden tot egoïsme.)

Luciferische invloeden vinden we ook  terug bij mensen die zich verheffen boven het aardse en de menselijke ontwikkelingsweg ontkennen. Alles is liefde en het lijden bestaat niet en wordt alleen veroorzaakt door verkeerd denken en een onderontwikkeld bewustzijn. Zij leven al in de vijfde dimensie en in ‘het eeuwigdurende nu’ en zijn onkwetsbaar voor de dualiteiten die in hun licht verdwijnen. Het is in feite een egoïstische geestelijke weg uitsluitend voor eigen zieleheil. Als alles wat we door innerlijke arbeid uiteindelijk kunnen bereiken in onze ontwikkeling, een vrij wezen aan God gelijk, ons nu al voorgespiegeld wordt, waar is die langdurige afmattende ontwikkeling dan nog voor nodig? Woorden als God en Christuskracht worden vervangen door vage termen als energie en licht. Woorden kan je niet zomaar verbasteren omdat ze een kracht in zich dragen; bezielde woorden, door het Woord is alles ontstaan.
De reactie van mensen die zich verheven voelen boven de aardse dualiteit en het menselijk lijden is vaak als volgt:  “Maar nee, ik geloof niet in tekortkomingen. Alles is perfect zoals het is, jij en ik ook.” -“De schaduw heeft van zichzelf geen kracht. Het kan slechts bestaan bestaan doordat het individu het licht blokkeert.” -“Waar we ons van bewust kunnen zijn is dat we alleen maar liefde en licht Zijn, we hoeven alleen maar steeds bewust te Zijn dat liefde alleen maar liefde uitstraalt.”

Ahriman is makkelijker te herkennen in onze materialistische en technisch hoogstaande wereld. Veel voorbeelden te noemen, maar laten wij blijven proberen die hele ontwikkeling te zien vanuit een groter perspectief. Er werd gewerkt aan het maken van robots en je had de mens, twee op zichzelf staande fenomenen. Althans de mens was bezig iets te ontwikkelen. Je had een digitale wereld en de gewone alledaagse wereld. Wat nu gebeurt is dat die twee dualiteiten samensmelten tot een geheel, en daar gaat het flink mis. Het is dan geen robot meer met menselijke kwaliteiten, maar wordt mens met robot kwaliteiten. De digitale wereld neemt de menselijke wereld over, velen kennen nog amper het verschil. Vooral bij kinderen is die grens al ruimschoots overschreden. Werkelijk alles wordt gedigitaliseerd, wat nu nog aan de buitenkant zichtbaar is, als metertjes om iedere beweging, verandering in het lichaam te digitaliseren, camera’s  om iedere stap vast te leggen etc. zal uiteindelijk geïmplanteerd worden. We krijgen implantaten om al onze zintuigen te versterken, we zullen kunnen zien als een arend, we kunnen letterlijk en figuurlijk het gras horen groeien, om een spreekwoord op een verkeerde plaats te gebruiken. Implantaten om al onze organen in de gaten te houden en te besturen en ons brein wordt een computergestuurd instrument dat al onze verwachtingen zal overtreffen. Er is toch niets mis met allerlei hulpmiddelen waardoor we een betere kwaliteit van leven hebben? Zolang het menselijk is, een menselijke maat heeft, is er inderdaad niets te vrezen.

In vroegere tijden toen er nog in werking zijnde kathedralen en kloosters waren, was er nog een zeker bewustzijn over het behoeden en beschermen van een grote schat.
Toen de Montségur, de burcht van de Katharen werd aangevallen en het lot van de katharenorde bezegeld werd, vluchtten er enkele katharen nog net op tijd om de schat verpleegrobotin veiligeid te brengen. Het gaat hier niet om een materiële schat maar om een blijvend bewustzijn dat bezielde wezens in rechtstreeks contact staan met een geestelijke wereld en/of God. Als die kennis verloren gaat dan lopen we het gevaar afgesneden te worden van onze oorsprong, maar ook van ons ware mens-zijn. Een kille gevoelloze technische wereld met verharde, verstarde wezens die elkaar zullen bestrijden op leven en dood, digitaal en in werkelijkheid. Die uitvindingen brengen,  bijvoorbeeld de verpleegkundige robot voor zieken en bejaarden en het digitale knuffeldier, als een heilzame ontwikkeling. Een nog werkend gezond onderscheidingsvermogen zal deze ontwikkeling als zielloos ervaren en als een schande voor de menselijke samenleving. Robots nemen de mensen het werk uit handen, maar tegelijkertijd ook hun waardigheid en de mogelijkheid om dienstbaar te zijn en liefde uit te stralen.

Het is een ontzielende macht die de mensheid de weg wil versperren naar absolute vrijheid. Die macht werkt zo geraffineerd dat de mensen denken dat vrijheid en wijsheid juist nu ongekende hoogtes zullen bereiken. Eén druk op de knop en je bent verbonden met alle kennis en ‘wijsheid’ van de wereld. Waarom zal je je nog bezig houden met zelfstudie of ontwikkeling?

Mensen zijn verbonden met de hele wereld en staan er onafgebroken mee in contact. De digitale wereld neemt steeds meer ruimte in en nestelt zich geraffineerd voor de echte, levende en bezielde wereld. Kan je al deze digitale contacten bezield noemen? Zolang wij zelf te techniek beheersen, het goed gebruiken (hoe ga je er mee om?!) is het nog op menselijk niveau te beheersen. Wat ik mij nu ook afvraag is, hoe het hier zal zijn als de mensen een gemiddelde leeftijd gaan bereiken van 120 of zelfs 150 jaar. Zal er dan niet heel snel een wet aangenomen worden die de mens zal verbieden om nog kinderen te baren?

Wat deze machten vooral willen voorkomen is dat de individuele mens zich in vrijheid ontwikkeld tot een hoger bewustzijn, tot de vervolmaking van de bewustzijnsziel. Daar zijn ze heel bang voor omdat de vrije mens in staat is zich weer bewust te verbinden met de Liefdes impuls, en door die verbinding de mensheid uiteindelijk bevrijd zal worden en dan bewust opgenomen in de liefdesstroom. Liefde wordt wel gebracht als een zachte lichtkracht die alles en iedereen omhult en waar je je alleen maar lijdzaam aan hoeft over te geven. Liefde is voor iedereen anders en heeft vele gradaties in het menselijk denken. In ieder geval is bewuste Liefde niet zwak, sentimenteel of bang en laat niet over zich heenlopen. Liefde is vol van kracht en wakker bewustzijn. Liefde ontkent het duister niet en wil het onder ogen komen. Jezus, de Liefdemens bij uitstek, verkondigde: “Wees scherpzinnig als een slang, maar met de onschuld van een duif” en “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”: daarmee bedoeld, veronderstel ik, het zwaard van inzicht, van onderscheidingsvermogen, het zwaard dat waar en onwaar scheidt en daarmee ruimte maakt voor de midden-weg.

De mens leeft in de dualiteit en het is hem ter beschikking gesteld, niet als straf maar als een mogelijkheid, om tot ware vrijheid te komen, om een krachtig en zelfstandig mens te worden. Een moedig mens die zich juist wel wil verbinden met de aarde, die het verzet opgeeft en in de dualiteit alles zal vinden wat nodig is voor zijn of haar ontwikkeling. Je taak ligt meestal vlak voor je voeten en als je niet uitkijkt struikel je erover. In het opgeven van verzet, in de overgave ligt uiteindelijk vrede en stilte besloten. Daarvoor zal de middenweg bewandeld moeten worden om te leren de twee tegenpolen in bedwang en in evenwicht te houden zodat ze ons dienstbaar worden. Tussen deze twee polen staat de Liefdes-mens die ook het lijden op zich neemt en daardoor uiteindelijk de verlosser wordt.
De IK-BEN.

Daarom mijn oproep aan nog wakkere mensen om zich op menselijke maat weer te verbinden. Om met elkaar te proberen de eenvoud weer terug te vinden, het pure menselijke weer tot leven te wekken. Elkaar tot steun te zijn in de alledaagse ervaringen en beproevingen. Elkaar te stimuleren om in de eigen kracht te gaan staan, de kracht die verbonden is met de alles doorstromende Liefde. Als je de ander kunt ontmoeten vanuit de eigen kracht en niet vanuit verwachtingsvolle afhankelijkheid kan er een echte ont-moeting plaatsvinden. 
Richt je op duurzaamheid, op zorg voor de aarde, op de wetenschap met alles en iedereen verbonden te zijn, op leef en samenwerkingsvormen of nog eenvoudiger….
begin een moes en bloementuin!

Zie ook onze  Facebook pagina DE VERWANTEN

——————————————————

(Totaal aantal bezoeken: 487, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!