Steiner zei eens tot de jongeren op een voordracht ‘probeer het eens te weten te komen, tot welke stroming behoor je?’ Ze hadden 3 maanden om het te weten want er waren volgelingen van, de stroom van Manou.- Rozenkruisers en Antroposofie

Unknown-50
Dit was in feite een indrukwekkend bericht. De afzender wilde hier mee zeggen dat we allemaal anders kunnen omgaan met de antroposofie. Op een manier die ons past.

Al weer lang Unknown-49geleden heeft Lievegoed dit beschreven, en daar heb ik veel aan gehad voor mijn verdere ontwikkeling, om meer zicht te krijgen op mijn leven nu.
Deze vraag stelde Steiner omdat er een richtingenstrijd gaande was die veel onrust en meningsverschillen veroorzaakten binnen de antroposofische vereniging.
Zo’n vrUnknown-48aag kan veel onbegrip veroorzaken en groepen buiten spel zetten. Dat was niet de bedoeling.
De groepen hadden in die tijd veel problemen met elkaar maar stonden wel in één en dezelfde geestesstroming, namelijk de antroposofische. Ze hadden en hebben elkaar veel te leren.
Bernard Lievegoed liet op zijn sterfbed zijn geestelijk testament optekenen. Aan het eind van zijn leven begreep hij eindelijk dat alle drie stromingen samengaan, als het goed is tenminste. Wel is het waar dat er altijd een accent ligt, op de antroposofie, de Rozenkruisersstroom, of de stroom van Manou.
Door de hele geschiedenis heen hebben ze elkaar de hand gereikt, elkaar aangevuld. Het is van belang om zicht te krijgen tot welke karmische stroom je primair behoort.
Je hebt nu met alle drie stromingen te maken. Je bent nooit alleen Rozenkruiser, Antroposoof of uit de stroom van Manou.
Het inzicht van de antroposofie, het concrete handelen van de rozenkruizers, en het manicheïsme als weg van het midden die balans brengt tussen die twee.
Het manicheïsme is sterk geworteld in het Christendom en houdt zich, volgens Lievegoed, vooral bezig met de redding van de ziel. Mildheid en liefde zijn cruciaal in die stroom. Jezelf in dienst stellen van de moeilijkheden van de ander. De opdracht: Het kwade niet te veroordelen of te verdrijven maar om te vormen tot het goede.
Een nieuwe sociale beweging van mensen zou door hen kunnen ontstaan, die genoeg hebben van de egoïstisch-materialistische cultuur en die behoefte hebben een cultuur te scheppen op basis van interesse in de ander. Voor mij was het Manicheïsme een pure herkenning.
Al voel ik mij zeker ook zeer verwant met de antroposofie en de rozenkruisers. Het is een drie-eenheid die elkaar kunnen bevruchten en ook nodig hebben!
Door hier meer zicht op te krijgen kun je ook meer zicht krijgen op je taak in dit leven.
En als er begrip en respect is voor elkaars achtergrond, de wijsheids/geestesstroom, dan kan samenwerking en inzicht groeien en conflicten vermeden worden.

Op dit blog is het de bedoeling dat we inzichten beschrijven die in een direct contact staan met concrete eigen ervaring. Maar ook ons openstellen voor de ervaringen en inzichten van de ander.
Dit laatste boek van Lievegoed: over de redding van de ziel is een belangrijke boodschap.Unknown-51

(Totaal aantal bezoeken: 1.073, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!