Het is pas sinds de laatste jaren dat er een enorme house heeft plaats gevonden onder het grote publiek aangaande kundalini.
Vrienden die een half leven aan onderzoek hebben gedaan in gezaghebbende lectuur zoals de Vedas of Patanjali het 8 voudig pad van yoga en de vele yogische scholen in India concluderen dat er niet veel aangaande de kundalini vrij gegeven is, heel weinig informatie.
Het ontvangen van een inwijding waardoor de kundalini wakker gemaakt werd om daardoor tot verlichting te komen was een genade van de Allerhoogste via een Goeroe. Heel weinig personen hebben dan ook dit prachtige geschenk ontvangen.
De diksha was in India natuurlijk gekend maar bijna niemand kreeg dit van een Meester, men moest het waarlijk verdienen.

Het westen en de kundalini rage:
Anno 2000 en verder heeft een zogenoemde Avatar Bhagavan 10duizende mensen van over de hele wereld in India aangetrokken om de Diksha te ontvangen. Sterker nog; door deze ontvangst kon iedereen deze diksha doorgeven aan derden. Het ging wereldwijd rond dat door het ontvangen van die diksha men verlicht zou zijn,  mede door het jaar 2012. Want in 2012 zou er een enorme transformatie gebeuren die de gehele mensheid naar een hoger niveau zou tillen als er genoeg diskha gevers zouden zijn; dan zou dit en reëel feit worden. We mogen zeker zijn dat wereldwijd 100duizend mensen en meer deze deeksha ontvangen hebben.
Het hek was in het westen hiermee van de dam.
Natuurlijk, door de opkomst van het internet werd kundalini een hype, vooral natuurlijk omrede dat men dacht dat verlichting met een paar vinger-knippen te realiseren was.
Verschillende mensen zijn in India op zoek gegaan naar Swamies en Goeroes om aspiranten in te wijden en daarmee deze personen naar het westen te halen.
Ook zijn er spontaan Goeroes en Swamis spontaan naar het westen gekomen en hebben zich her en der op de wereld gevestigd om shaktipat te geven: Wat het ontwaken van de kundalini is.
Bovenstaande schetst een beeld aangaande de hedendaagse new age cultuur waar te pas en ten onpas kundalini aangeprezen en verkocht wordt helaas.De laatste jaren, zo lijkt het toch, heeft er een explosie plaats gevonden van spontaan kundalini ontwaken bij heel veel mensen die nauwelijks of niets aangaande deze materie wisten of weten. Laat staan dat die personen ook maar enige affiniteit naar yoga, meditatie of een spiritueel leven hadden of hebben. We mogen gerust spreken van een kundalini golf die veel mensen getouched heeft zonder dat ze er om gevraagd hebben.
Natuurlijk zijn er talloze zoekers op de wereld die er veel voor over hebben om een kundalini ontwaken tot stand te brengen via bv kriya yoga en andere vormen. OOk zijn er mensen die zich leraar noemen en beweren dat ze een kundalini opleiding hebben ontvangen in India, wat een leugen, want dat kan helemaal niet, edoch zo blijft het mensen aantrekken die dan ook nog op het verkeerde been gezet worden.
In ieder geval, we gaan naar een nieuw tijdperk, nml de Waterman en dit zal de mens meer magnetisch maken. En wie weet ligt het in de bedoeling van het Goddelijk plan om op deze wijze de mensheid wakker te maken, ik weet het natuurlijk niet maar een ding staat vast, kundalini zal een algemeen begrip worden als het al niet zo is onder de spirituele zoekers.

Om de zielgenoten hier aanwezig meer duidelijkheid te verstrekken aangaande het fenomeen kundalini plaats ik enkele punten van diepgaand belang opdat ze meer licht werpen op al de ervaringen die men tegenkomt.
Ons lichaam behoort de Aarde toe, en net als de Aarde is ons lichaam vervuild. (Overeenkomend t milieu) .
Maar ons voertuig van bestaan kent ook een emotioneel lichaam dat eveneens vervuild is doorheen de vele levens van bestaan. Men noemt dit ok het astraallichaam. Daarnaast is er een denkinhoud, nml onze gedachten wereld die eveneens niet zuiver is, men noemt dit ook de chitta of denkstof.
Niemand op Aarde is aangaande deze lagere natuur die de samenstelling vormt voor onze persoonlijkheid vrij van misleiding, onzuiverheden, lust, negatieve gedachten en gevoelens.
Ons universum is kundalini in samenhang met levensenergie, prana genoemd, op menselijk niveau lucht voor de ademhaling.
Wij ademen eerst de onzuiverheden in en dat wordt omgezet naar koolstof door uitademing.
Ons lichtlichaam of aura genoemd bestaat net als het fysiek uit 86000 nadies ongeveer, overeenkomend met onze zenuwen en zenuwbanen.
In ons lichaam zijn 7 energie knooppunten of zenuwknopen genoemd. Maar eigenlijk nog veel meer.
In ons lichtlichaam bestaan 7 chakras.
De7 chakras zijn verbonden of beter ontvangstations voor de 7 dimensies.
De eerste 3dimensies zijn vast, vloeibaar gasvormig en daarna etherisch.
We kunnen ook spreken over het onbewuste, onderbewuste en bewuste en zo verder.
Het lijkt me dat iedereen tot zover bovenstaand kan volgen.
Wat volgt is dat ons zonnestelsel puur bewustzijn is maar de bouwsteen is de kundalini.
Subjectief gezien is er in de mens de zogenoemde opgerolde slapende slang. Geen echte natuurlijk maar symbolisch zo genoemd.
Door Initiatie of door de kundalini zelf, de Goddelijke moeder of shakti ervaren mensen spontaan ontwaken van de slang in hun systeem.
Wat gebeurt er dan?
De kundalini is een niet te begrijpen intelligentie die ver voorbij het menselijk denken gaat.
Dus deze intelligentie veroorzaakt ervaringen die de mens in allerlei staten brengt.
Deze staten gaan echt van hel tot hemel en visa versa naargelang de werking van de kundalini.
De slang is natuurlijk een vuur dat zuivert in eerste instantie.
Deze intelligentie ook de kosmische moeder genoemd werkt in samenhang met prana de levenskracht. Het manna uit de hemel.
Dit alles heeft een doel en het doel is inderdaad verlichting of bevrijding van het pad van wedergeboorte.
Welnu, de bovennatuur is natuurlijk zo zuiver als een diamant. Puur en intelligent en liefde van ongehoorde schoonheid.
De bedoeling is natuurlijk om de mens te transformeren van de onzuiverheden die opgedaan zijn doorheen de vele vele levens die wij eerst als mensen op Aarde uitleefde om te komen tot de bevrijding of verlichting.
Kundalini is vuur en elektra dus je kan het al een beetje begrijpen dat het zuiverend vuur vanuit eigen intelligentie en pure liefde en puur bewustzijn na het ontwaken een proces opstart. En dit proces gaat oneindig boven de kleine wil van het menselijk ikje uit.
Wat gebeurt er als je in je huis een grote schoonmaak houdt? Wel je kan van alles tegenkomen, van houtrot tot slecht onderhoud tot roest tot mooie zuivere delen van het huis en ga maar door, laat uw verbeelding werken.
Zo is het exact in ons lagere bestaan idd. Reaumas, herinneringen gedachten lusten en van welk kaliber ook, het zal door de kundalini gekuist worden.
Maar beeld je even in dat wat we verzameld hebben doorheen de vele levens, 500 en nog heel wat meer aan opgedaan lijden moorden liegen begeerte hebzucht en ga maar door met tussendoor momenten van schoonheid prille liefde of wat t mag zijn… Alles zal eruit gaan getransformeerd worden net zolang totdat men letterlijk in z’n nakie staat en er niets meer is wat ooit aanwezig was.

Het mag duidelijk zijn dat dit proces ingezet kan worden door de aloude yogas of van je zelf uit een trachten zo zuiver mogelijk leven te leiden door bv meditatie, gezond voedsel mantras gebed enz. enz.
Door dat te doen, voor of na kundalini ontwaken helpt men nml de prana instroom die op haar beurt de nadis zuivert. Je weet allemaal dat een verstopte geknelde zenuwontsteking te weeg brengt. Zo is het ook met de shakti prana stroom die als het ware botst op een verstopte nadi met gevolg ervaringen als onderrug pijn of andere ellende. En zo is het ook met onze chakras die vervuild zijn en gekuist worden, Ook hier krijgen we dan te maken met de onderbewuste lagen die vol demonen of lagere wezens of wat ook zitten en daarmee verklaren waarom men enge nachten heeft vol slechte dromen en ga maar door. Kortom je kan zo heel wat invullen achter het waarom van al je negatieve maar natuurlijk ook positieve ervaringen die men tijdens en na het kundalini ontwaken tegen kan komen, zoals bv een heel zware eetlust of sekslust enz. enz. Je kan ook invullen dat als je met mensen in contact komt die slechte bedoelingen hebben je daardoor beïnvloed kan worden, zo is het natuurlijk ook met iemand die al behoorlijk gezuiverd is en daarmee een weldadige invloed op je heeft, Dat zijn dan natuurlijk de echte meesters of adepten of vergevorderde zielen. Ik hoop hiermee enig licht geworpen te hebben aangaande het proces van zuivering, want dat doet shakti prana en kundalini zuiveren, vandaar nogmaals de noodzaak van een zo zuiver mogelijk leven te leiden om daardoor dit fenomeen te helpen en niet tegen te werken. Want juist daardoor ga je nog veel meer problemen krijgen.

Is er verschil tussen hoger en lager pranische energie?
Niets kan opgedeeld worden in een hogere en een lagere energievorm. Prana is de moeder van de energie; prana is de subtielste vorm van energie in deze schepping. Je kunt het met de ogen niet waarnemen. Prana kan enkel benaderd worden met een sankalpa, de kracht van de intentie of de gedachte. Als een gedachte of een sankalpa de prana stuurt, dan kan ze deze evengoed naar een vaster niveau of een nog subtieler niveau sturen. Alleen de kracht van de gedachten of de vastberadenheid, sankalpa Shakti, doet ertoe. In deze schepping is prana overal hetzelfde. Niemand kan prana scheppen of vernietigen. Het is het principe van behoud van energie. Je hoort mensen soms beweren: dit is energie X en dat is energie Y, maar je moet goed begrijpen dat niemand energie in deze schepping kan brengen en evenmin iemand energie uit deze schepping kan halen om ze ergens anders te plaatsen. Enkel de kracht van de gedachte, geladen met prana wat actief is. Een mens kan alleen inspiratie geven aan prana om iets te verwezenlijken. Hoe goed hij die prana kan sturen om iets te ondernemen, is afhankelijk van de concentratie van zijn geest en de sterkte van zijn pranisch systeem. Met het zuiveren van de nadi’s wint dit systeem aan kracht. Veel prana maakt dat de geest op een natuurlijke manier geconcentreerd is.
Er is dus niet echt een positieve of een negatieve energie. Het is de gedachte, gevuld met prana die iets positiefs of negatiefs maak.

Kundalini in samenhang met prana wekt warmte op. je kan daardoor een intense hitte voelen die als het ware droog is, voelt droog aan. Het verbrand je niet maar toch is het heet. Het heeft niets te maken met het lichaam zelf, maar het kan wel t idee geven dat soms de hitte uit je lijf slaat, kortom het vindt allemaal plaats in je drie lagen van je bestaan als persoon. Als je deze stroom voelt als hitte door je lichaam dan is op dat moment de prana in samenhang met kundalini je nadies aan t zuiveren. Natuurlijk lost het trauma’s op of conditioneringen of het verjaagt wezens die niet langer in je systeem aanwezig hoeven te zijn. In mn cranio sacrale sessies vaak meegemaakt ook dat mensen van een of ander trauma volledig verlost raakte. Het lijkt voor vrouwen soms op vapeurs zeggen ze in België. ht kan je jaren overkomen en soms tijdelijk. voor iedereen anders. Het heeft helemaal niets te maken met warme of koude energie, die naar boven getrokken wordt.

De handelingen, reacties en wat al nog van ieder mens zijn legio, maar als astroloog staat het voor mij vast dat er een drijvende stuwing of kracht aanwezig is die ieder mens voortstuwt in de evolutie, dat geld voor de massa en voor het individu. Dat is eerst en vooral Mars,, maar wat maakt dat uit,, men gaat van gewoon mens door ervaringen naar begeerte,, dan aspiratie en dan inspiratie,, niemand ontkomt daaraan, de manier zoals al geschreven of de uiting waarop en waardoor zijn nogmaals legio. Of men mentaal dit een doel noemt of men wil moksha, verlichting of nirvana of verlossing het is allemaal mensentaal, edoch, als men de druppel van de honingpot geproefd heeft dan wil men meer, dat is menselijk en normaal.

Alhoewel sommige liever bij het oude blijven door angsten etc. op de achtergrond is er de ziel en het ware Zelf die in stilte wachten maar bij momenten hun straaltje werpen om t zo maar te noemen opdat het ego zijn blik naar het hogere gaat leren richten, Uit persoonlijk onderzoek en ervaring is me dit klaar helder en duidelijk. Het is normaal dat zielen Zelf geen dagelijkse begrippen zijn. En dan is er natuurlijk ook nog de kundalini. Maar naast de kundalini ka men van bovenuit ook wakker gemaakt worden op bepaalde momenten met of door wezens of hemelse harmonieën, die men nooit meer vergeet. Nu een mens die niets weet aangaande kan meer dan in paniek raken. Als we nota nemen van 770 levens volgens de wijsheid aller tijden of korter dan kunnen we spreken over een lange reis of een weg die we gaan, natuurlijk, maar dat zijn woorden,
er bestaat energie, alles is energie er is niets anders en gedachten zijn krachten en kundalini is een super kracht, die begint in de stuit maar talloze uitwerkingen kan hebben. Helaas seksuele energie de gebruikt wordt in de tantra wordt ook kundalini genoemd maar dat klopt niet.
Maar het schept allemaal verwarring. In vroegere jaren heb ik genade ontvangen van boven uit en dat was pure elektra, edoch is dat kundalini? eigenlijk speelt het allemaal niet zo een rol. Wat een rol speelt is dat men niet blijft hangen in de ervaring en dat bij wijze van zeggen blijft herhalen naar derden toe om god welke reden, maar dat men voorbij de ervaring gaat en zich richt op datgene wat we werkelijk zijn, Liefde in het hart of beter in de borstkas, want daar zit ons centrum dat een is met God, en vandaar U allen zijt Goden, en vanuit dat centrum alle antwoorden haalt op de vele vragen.
Dat is onze ware leraar.

Een antwoord op de vraag waar kundalini ons uiteindelijk naar toe brengt,
let op het stukje tekst is niet gemakkelijk,, , maar brengt wel veel inzicht
een vrije instroom van alle spirituele ervaring, ervaring van het Zelf- ervaring van de lshwara en de Goddelijke Shakti, de ervaring van kosmisch bewustzijn, een direct contact met kosmische krachten en met de occulte bewegingen van de universele natuur, een psychische sympathie en eenheid en innerlijke communicatie en uitwisselingen van alle soorten andere wezens en met de Natuur, verlichting van de mind door kennis, verlichting van het hart door liefde en toewijding en geestelijke vreugde en extase, verlichting van het verstand en het lichaam door hogere ervaring, verlichting van dynamische actie van de Waarheid en oneindigheid in een gezuiverde mind, hart en ziet de zekerheden van het goddelijke licht en leiding, de vreugde en de kracht van de goddelijke kracht in de wil en het gedrag. Deze ervaringen zijn het resultaat van een opening naar buiten van het diepste wezen binnenin en zijn natuur; want dan komt er in de ziel de kracht van het feilloze inherente bewustzijn haar rol spelen, haar visie, haar aanraken aan dingen die superieur is aan elke mentale verbeelding of herkenning; er is daar, autochtoon van het psychische bewustzijn in zijn pure zuivere uitwerking, een onmiddellijk gevoel van de wereld en haar wezens, een directe innerlijk contact met hen en een direct contact met het Zelf – van het Goddelijke, – Een directe kennis, een direct zicht van Waarheid en van alle waarheden, een directe indringende spirituele emotie en gevoel, een directe intuïtief van correcte wil en correcte actie, een macht die regeert, een order creëert onaantastbaar door het oppervlakte Zelf, maar van binnenuit, vanuit de innerlijke waarheid van het zelf en de dingen en de occulte realiteiten van de natuur.

Signalen en symptomen van een ontwaakte kundalini.

Plots Schudden en beven van je lichaam.
Het voelen van een elektrische circulatie rond het lichaam.
Milde elektrische schokken.
Plotse problemen met elektrische apparaten.
Energie die doorheen je lichaam raast.

Huiduitslag, jeuk en tinteling
Intens hete en koude gevoelens. Soms lijkt het of je in brand staat.
Ongebruikelijke lichaamshoudingen waardoor je in staat bent yoga asanas te doen die je voorheen nooit kon of deed.

De tong die achterwaarts gaat of tegen het zachte gehemelte drukt.
Het lichaam wordt zo erg actief dat je niet kunt stilzitten en je handen en benen strekken zich geforceerd uit.
Het gevoel dat je ineens overkomt alsof dat je geen lichaam hebt en het kan ook zijn dat het ineens lijkt of dat er een arm of been ontbreekt.

Sterke kloppingen in het voorhoofd en hoofdpijn.
Prikkelingen in de genitaliën of hoofd of stuit.
Intensief libido en krampachtig orgasme of het tegenovergestelde, een compleet ontbreken van seksuele prikkels. Orgasme sensatie in verschillende delen van het lichaam. Spontaan Sperma verlies.

Ongelooflijk moe of extreem energievol.
Lage rugpijn.
Brandend gevoel rond de stuit.

Depressie en angstaanvallen om rede dat men niet begrijpt wat er aan de hand is. Slapeloosheid omdat je je super fit voelt.
Je voelt je bedwelmt zonder drugs te nemen en terwijl je wandelt lijkt het alsof je dronken bent.

Voorspellende dromen.

Als je in meditatie bent dan zie je goddelijke gedaantes, reuk, klanken die hoorbaar zijn, en instructies die door God gegeven zijn.
Ongewone lach en huilbuien.
Het horen van innerlijke klanken zoals bellen, gongs, dwarsfluit, donder, zingende vogeltjes, drums enz.
In trance gaan en mystieke ervaringen hebben.
Ervaring van extreme bliss en liefde.
Het ruiken van aromatische geuren van bloemen, wierrook parfum, let wel deze geuren zijn dan extreem zuiver.

OBE uittreding ervaringen astrale reizen, dromen en visies.
Openbaring van iemands gaven die plots naar buiten komen zoals de kunst van muziek.
Zien van stralende kleuren of helder stralend wit licht.

Sterke intuïtie waardoor men direct weet.

(Totaal aantal bezoeken: 534, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!