Ik wil gelukkig zijn
Ik wil geliefd zijn
Ik wil gezien worden
Ik wil begrepen worden
Ik wil van betekenis zijn

Ik ben doodmoe
Moe van al het vechten
Moe van het onbegrepen zijn
Moe van het gezien willen worden
Moe van iemand willen zijn

Neem al het streven van mij
Ik wil helemaal niets meer zijn
Niets meer dan ik ben
Zo eenvoudig als het kind in mij
Dat tevreden leeft in het heden

Laten we niet streven naar geluk, omdat je door ernaar te streven er steeds verder vanaf raakt. Het is een zijns-toestand die uitreikt boven het puur persoonlijke. Bijna de hele mensheid is altijd maar op zoek naar geluk dat anderen moeten geven, en dat dus van buiten moet komen. Verliefd zijn is een staat van geluk, omdat je een kortstondige eenheidsbeleving hebt met een ander; het idee dat de ander ook jou is. In die zin is verliefdheid een tijdelijke verhoogde staat van zijn: je mag even het universele bewustzijn van duurzaam geluk aanraken. Maar is dat blijvend?

Daarom ligt ongeluk zo dichtbij, omdat afhankelijk geluk écht gelukkig-zijn in de weg staat.
Aan de basis van geluk liggen vrede en harmonie; te-vrede zijn.  Dankbaarheid is de brandstof van het geluksgevoel. Geluk is… het zien van de wonderlijke schoonheid in het alledaagse leven, waar men in het algemeen blind aan voorbij loopt.

Streef niet naar geluk, dat is een verkeerde afslag, maar versterk je bewustzijn over de eenheid van al wat leeft. Tussen geluk en ongeluk loopt de Middenweg die vrede uitstraalt. Een ontwikkeld eenheidsbewustzijn is thuiskomen in een universele gelukkige staat. Er zijn in het leven geluksmomenten, maar een blijvend, eeuwigdurend aards geluk is niet mogelijk, ook niet voor iemand die het Eenheidsbewustzijn kent, zolang er nog zoveel ongeluk en drama is op de wereld waar hij of zij bewust deel van uitmaakt.

Iemand die het Eenheidsbewustzijn kent, ervaart een andere vorm van geluk: door zich bewust te verbinden met de noden van de wereld en medemensen. Ik heb dan ook geluk – echt geluk – gezien in de ogen van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, voor de dieren en het milieu, omdat zij in de ander zichzelf herkennen en een hogere staat van bewustzijn ontwikkeld hebben dat alles en iedereen één is: God is. De kosmische intelligentie zetelt niet in het hoofd, maar in het hart. Heb je naasten lief als jezelf. Zij of hij is jou. We maken allen deel uit van het grote geheel… hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij elkaar.

Een kleine voorpublicatie uit het boek:Het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer plus recensies

Hier kun je de Inleiding vast lezen

Het boek verschijnt half november..……..

(Totaal aantal bezoeken: 166, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!