De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

MEDITATIE EN CONCENTRATIE HET VERVOLG DEEL 2

 Het denken bindt ons aan het ego en is in feite het ego zelf,
We hebben ons geïdentificeerd met ons ego en dus met ons denken. Daarom roept stilte en meditatie ook zoveel weerstand op, omdat we dan in feite ons (lagere) zelf  moeten loslaten. We zijn nergens banger voor dan het verlies van ons denken, dat ons hele leven beheerst en waar we al onze zekerheden op bouwen. Als we het denken overstijgen en het weer terugzetten op de plaats waar het hoort: als willig werktuig om ons uiteen te zetten met de aarde en niet als een alles overheersende tiran die ons gevangen houdt, dan kunnen we weer contact leggen met het zijn, ons ware wezen. 


Er is echter ook een ander soort denken mogelijk; een levend denken dat in staat is om niet zintuiglijk waarneembare werelden wel te kunnen denken, ook al ziet het ze niet.
Je zou het ook een soort ‘helderziend’ denken kunnen noemen, een denken vanuit het hart doortrokken met zielekrachten.
Een levend denken kan zich iets wat bovenzintuiglijk is levendig voorstellen, een abstract denken zal het direct afwijzen, omdat die het zich eenvoudigweg niet kan voorstellen, omdat het niet geheel onderbouwd is met bewijsmateriaal voortkomend uit aardse begrippen Dus in dit kader heb ik het over ons gewone alledaagse denken waar we in opgaan en tegelijkertijd voor op de vlucht zijn. Het ligt aan de basis van ziekten en aan allerlei angsten die als het ware tussen de oren zitten. Het beïnvloedt ons welbevinden op dusdanige wijze dat we er alles voor over hebben om het denken te doorgronden en te leren beheersen. Hoe kunnen we nu het denken met het denken doorgronden? Dat kan alleen als we er afstand van kunnen nemen en niet als we dat soort denken zelf zijn.

Dus gaan we naar goeroes in verre landen die ons moeten 
verlossen van ons lijden, omdat we lijden aan onszelf. Daar krijgen we allerlei meditatieoefeningen en worden gedwongen in lotushoudingen en yogaoefeningen die niet horen bij de Westerse mens van nu. We krijgen mantra’s die alsmaar gereciteerd moeten worden, zonder dat we de inhoud van de mantra begrijpen. 
Er zijn talloze therapieën en oefeningen bedacht om tot bevrijding te komen, talloze vormen van meditatie zijn over ons uitgestort. Daar kunnen we hopeloos in verdwalen, om vervolgens nog meer ons-zelf kwijt te raken. Zelf heb ik als product van de zestiger jaren vele vormen uitgeprobeerd. Het is alsof je op een wild paard gaat zitten en als beginneling zo’n paard onder controle probeert te krijgen, wat natuurlijk nooit lukt omdat het paard veel sterker is en je er binnen de kortste keren weer afgegooid zult worden. Dan weer opnieuw, steeds weer opnieuw, tot je dodelijk vermoeid moet toegeven dat je het op die manier nooit zal lukken. Teleurgesteld haak je af om het voorlopig niet meer te proberen.
Vele uren heb ik doorgebracht op mijn meditatie kruk zonder ook maar één echte ervaring. Het was meer een strijd, een kramp om het denken onder controle te krijgen en een verspilling van energie.
Ademhalingsoefeningen zijn een manier om de concentratie te verleggen van het denken naar de adem. Het werkt tot op zekere hoogte, maar in feite is het geen blijvende oplossing omdat het denken er gewoon nog is, alleen je bent met iets anders bezig. Als je in de natuur wandelt om even je problemen te vergeten, wil niet zeggen dat die problemen er niet meer zijn. Als je thuiskomt liggen ze op je te wachten en vragen in feite om een oplossing, ze willen opgelost worden. Zo is het ook met ons denken, het wil opgelost worden en verdwijnen.

Als we een uur mediteren gaat er minimaal 50 minuten verloren aan het meelopen met de parade. Er komt een gedachte voorbij en we gaan er in mee, en pas na een hele omweg komen we er achter dat we een meeloper zijn en geen toeschouwer. De gedachten gaan over het verleden of over de toekomst en vooral het woordje –als– is een hinderlijke. Als ik nu dit of dat nu eens gedaan had, als ik nu zus of zo, etc., etc.. .Laten we het woordje als zoveel als mogelijk verwijderen uit onze dagelijkse vocabulaire.

Dus gaan zitten en kijken naar onze gedachten is prima en vooral ook eens letten op gedachten die in de vorm van ideeën omhoog komen. Er komen gedachten langs en er komen gedachten omhoog en die laatste kunnen nieuw en inspirerend zijn. Ga er dan ook niet direct mee aan de haal, maar laat die even met rust zodat ze verder kunnen rijpen. Meditatie kan pas echt beginnen als er ruimte is en die ruimte ontstaat niet door verdringing maar door oplossing. Het denken kan zich oplossen in onze aandacht, dat is voor mij het sleutelwoord van meditatie…..aandachtig zijn.
Ga rustig zitten en laat alle gedachten gewoon komen zonder erbij weg te willen gaan, zonder ze te verdringen door er iets voor in de plaats te stellen. We dienen er eerst achter te komen hoe en wat we denken en wie die gedachten denkt. Kijk ernaar zonder enig oordeel, laat ze allemaal gewoon voorbijtrekken als in een parade. Als we in staat zijn om naar de gedachteparade te kijken zijn we dat in ieder geval niet zelf. We kijken naar iets dat buiten ons staat. 
Met andere woorden: er is iemand die waarneemt en er zijn gedachten. Dat is eigenlijk waar alles omdraait… dat we waarnemer worden, dat we in staat zijn naar onszelf te kijken, dat is het begin van echte meditatie, van bewustzijn. 
De ziel bestaat uit denken, voelen en willen en door meditatie komen die drie los van elkaar te staan. Met het denken kunnen we dan het gevoel belichten en ons willen doorgronden. Dan verandert dat denken in een creatief en levend denken, het gevoel in een diepere beleving van de liefde en de wil is dan geworteld in de ziel en daarmee doordrenkt treedt hij naar buiten.

Als we leren kijken naar ons denken en er niet alsmaar in meegaan dan kan er ruimte ontstaan.

Als we nu geleerd hebben om al die onrustige gedachten te laten gaan ontstaat er langzamerhand ruimte om eens te proberen ons te concentreren op een hoogstaande inspirerende gedachte, zoals beschreven in het artikel over het innerlijke gebed. (een link aan het eind van het artikel)
Contemplatie is het beschouwen van een mooie inspirerende tekst of van een spirituele gebeurtenis.
Concentratie op een object, beeld of geluid, waardoor het denken wijkt en datgene waar de concentratie op gericht is kan zich dan als het ware aan ons openbaren. Ik veronderstel dat heel wat uitvindingen op deze manier zijn ontstaan. 

Een andere echt goede meditatie-voorbereiding is: het eerst eens de dag teruglopen van achter naar voren, van het moment dat we daar zitten tot het moment van wakker worden. De concentratie volhouden om steeds weer terug te keren bij de feiten, omdat we alsmaar geneigd zijn om iedere stap die we die dag gezet hebben te beoordelen. Ook hier geldt weer gewoon blijven kijken, zonder oordeel. Het gevolg is dat we op die manier al de dag verwerken en niet de verdere meditatie en de hele nacht daarmee bezig hoeven te blijven.


Uit ervaring weet ik echter dat oefeningen doen veelal uitlopen op een krampachtige wilsoefening, waar we op den duur genoeg van krijgen en die eerder frustratie oproepen dan verder ontwikkeling/bevrijding. Het is natuurlijk allemaal prima als je in staat bent het steeds even te oefenen zonder de dwang en het verlangen om er op korte termijn profijt van te hebben.
Als je bijv. steeds je sleutelbos kwijt bent of je smartphone is het een goede oefening om die niet zomaar ergens onbewust neer te gooien, maar even de plaats in je op te nemen waar je ze neerlegt, als het ware er een beeld van vormen. Zoiets is heel praktisch en werkt dan wel weer direct, is mijn ervaring.

Het gevaar van alsmaar oefenen is dat we vergeten te leven. Het leven zelf is op zich een grote leerschool die alles aanreikt wat we nodig hebben. Wat we dus zouden kunnen oefenen is vooral wakker zijn, bewustzijn, waarnemen wat steeds weer op ons pad gezet wordt en met welk doel.
Kijken naar onszelf: hoe we praten, hoe we lopen, hoe we de liefde bedrijven in de ruimste zin des woords, hoe we alsmaar in strijd zijn met alles en iedereen. 
Voor mij is de loopoefening een geschenk geweest: bewust lopen, langzaam stap voor stap, je voeten op de aarde voelen, je lichaam dat samenvalt met de beweging. Het is natuurlijk niet zomaar dat zoveel mensen aan het hardlopen gaan, dat 
past meer bij deze tijd dan langzaam lopen, het kan heel bevrijdend zijn en het toppunt van meditatie. Als het goed is kom je in een soort cadans en kan het letterlijk en figuurlijk een dans worden. Kijk maar eens hoe mensen hardlopen; Het kan zo’n verkrampte wilsoefening en dan is het een treurig gezicht om te zien en ook niet gezond, denk ik.
Anderen lopen ritmisch, als een dans en dat is mooi om te zien.

k8477081Creativiteit is een bijzondere vorm van meditatie, omdat het dicht bij de ziel ligt en we er helemaal in op kunnen gaan,  zeer geconcentreerd met iets bezig zijn wat ons na aan het hart ligt. In de tuin werken kan ook zo meditatief zijn, als we ons verbinden met alles wat groeit en bloeit.
En luisteren, aandachtig luisteren naar de ander is meditatie, omdat we de onrust en verwarring van de ander kunnen laten oplossen in onze aandacht.
Meditatie is ook afstand kunnen nemen van die directe ervaring; je kunt in iets opgaan en toch nog een toeschouwer blijven. Zelf was en ben ik meer iemand van er helemaal in onder gaan en het later tot bewustzijn brengen en bezien wat het mij bracht of wilde zeggen. Ik ben een achteraf- mens; in het moment van de ontmoeting zelf heb ik de neiging om in te slapen, om dan achteraf de film terug te draaien en er zonodig weer op terug te komen om de film nog beter te maken.  Daar heb ik veel last van gehad in mijn leven en ook de mensen die daar mee geconfronteerd werden, omdat het leven voor hen geen film was en is, maar werkelijkheid. Het wonderlijke is wel dat we bij de overgang, het sterven, het leven als een film aan ons voorbij zullen zien trekken.


Door jaren lang meditatie heb ik veel gewonnen; ik heb visioenen en Licht mogen zien door mij te concentreren op de chakra’s, ik heb de kundalini-energie voelen opstijgen en mijn hoofd voelen verlichten, maar toch vond ik geen werkelijke en duurzame vrede, omdat het niet blijvend bestand was tegen alle onrust en vragen die mij vanuit de wereld tegemoet kwamen. Daar moest nog iets anders voor gebeuren.

Een ieder zal moeten uitvinden voor zichzelf wat de beste manier is om te ontspannen, want daar gaat het om: als we echt ontspannen zijn, zijn we wie we horen te zijn.
Zelf sta ik iedere ochtend om drie uur op om even tot bewust-zijn te komen d.m.v. een korte meditatie. Daarna slaap ik nog een paar uur en kan dan bij het wakker worden de droombeelden terugzien die ik na de meditatie heb gekregen.
Tussen de middag ga ik een uur liggen en concentreer mij op de voeten en dan langzaam omhoog tot de kruin en dan weer terug, om het zelfde opnieuw te doen. Als je bewust aanwezig bent voel je de warme energie bewegen en stromen en kun je volkomen ontspannen en tot een diepe rust en een gevoel van intense vrede komen. 
Voor mensen die buitenhuis werken is dit natuurlijk niet weggelegd en die zouden daar wellicht een ander tijdstip voor kunnen vinden. 
Bovenal is meditatie voor mij het dagelijkse leven geworden, door bewust-er-zijn, mee te stromen en mij niet langer te verzetten tegen wat het leven voor mij in petto heeft.
Toen begon ik pas te begrijpen wat ik  eens las van Krisnamurti, maar toch moest ik eerst een hele lange tijd mijn eigen ervaringen opdoen en tot mijn eigen inzichten komen om de schoonheid ervan werkelijk te kunnen doorgronden:


In dit natuurlijke, spontane geconcentreerd zijn, dat meditatie of ware contemplatie is, is er geen sprake van enige inspanning om de geest een bepaalde richting op te sturen of hem te trainen of leiding te geven. Deze meditatie is het leven in al zijn volheid, heel de dag lang. Het is je denken en voelen onbelemmerd in daden over te laten gaan. (denken, voelen en willen)
Dit is de vreugde van de meditatie, niet het aanbidden van een afbeelding of het herhalen van bepaalde woorden en ook niet de diepe vergetelheid waarin het ‘zelf’ verzinkt tijdens het najagen van een systeem, wat niet anders is dan het volledig lamleggen van het denken en voelen. De vreugde van de meditatie is erin gelegen dat je spontaan leeft, met de intelligentie op haar hoogtepunt.
GetAttachment.aspx


Dit was een vervolg op MEDITATIE EN CONCENTRATIE DEEL 1
Het wordt op prijs gesteld als je een reactie wilt geven op het bovenstaande artikel. Gewoon iets kleins over de leeservaring, een eigen ervaring of gedachte etc. Dan kunnen we van elkaar leren! Direct onder dit artikel, op het prikbord of in de facebookgroepen.

SPIRITUELE VRIENDEN-DE VERWANTEN

KUNDALINI ERVARING EN ONDERSTEUNING

TWEE NIEUWE FACEBOOKGROEPEN…..DOE JE MEE?

 

GRATIS ABONNEREN OP NIEUWE PUBLICATIES

Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen. Vergeet niet de link in de bevestigingsmail te activeren.

U wordt verwezen naar de pagina van Feedburner. Hier moet u Recaptcha "Ik ben geen robot" aan vinken en vervolgens op "Complete Subscription Request" klikken. De foutmelding "Sorry, not a valid Captcha answer. Please try again." kunt u negeren.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(24 Reacties)

  1. Bedankt voor dit reuze interessante artikel

  2. Bovenal is meditatie voor mij het dagelijkse leven geworden, door bewust-er-zijn, mee te stromen en mij niet langer te verzetten tegen wat het leven voor mij in petto heeft.Toen begon...
    Lees meer

    Bovenal is meditatie voor mij het dagelijkse leven geworden, door bewust-er-zijn, mee te stromen en mij niet langer te verzetten tegen wat het leven voor mij in petto heeft.Toen begon ik pas te begrijpen wat ik eens las van Krisnamurti, maar toch moest ik eerst een hele lange tijd mijn eigen ervaringen opdoen en tot mijn eigen inzichten komen om de schoonheid ervan werkelijk te kunnen begrijpen.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2019 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »