De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

MEDITATIE EN CONCENTRATIE HET VERVOLG DEEL 2

 Het denken bindt ons aan het ego en is in feite het ego zelf,
We hebben ons geïdentificeerd met ons ego en dus met ons denken. Daarom roept stilte en meditatie ook zoveel weerstand op, omdat we dan in feite ons (lagere) zelf  moeten loslaten. We zijn nergens banger voor dan het verlies van ons denken, dat ons hele leven beheerst en waar we al onze zekerheden op bouwen. Als we het denken overstijgen en het weer terugzetten op de plaats waar het hoort: als willig werktuig om ons uiteen te zetten met de aarde en niet als een alles overheersende tiran die ons gevangen houdt, dan kunnen we weer contact leggen met het zijn, ons ware wezen. 


Er is echter ook een ander soort denken mogelijk; een levend denken dat in staat is om niet zintuiglijk waarneembare werelden wel te kunnen denken, ook al ziet het ze niet.
Je zou het ook een soort ‘helderziend’ denken kunnen noemen, een denken vanuit het hart doortrokken met zielekrachten.
Een levend denken kan zich iets wat bovenzintuiglijk is levendig voorstellen, een abstract denken zal het direct afwijzen, omdat die het zich eenvoudigweg niet kan voorstellen, omdat het niet geheel onderbouwd is met bewijsmateriaal voortkomend uit aardse begrippen Dus in dit kader heb ik het over ons gewone alledaagse denken waar we in opgaan en tegelijkertijd voor op de vlucht zijn. Het ligt aan de basis van ziekten en aan allerlei angsten die als het ware tussen de oren zitten. Het beïnvloedt ons welbevinden op dusdanige wijze dat we er alles voor over hebben om het denken te doorgronden en te leren beheersen. Hoe kunnen we nu het denken met het denken doorgronden? Dat kan alleen als we er afstand van kunnen nemen en niet als we dat soort denken zelf zijn.

Dus gaan we naar goeroes in verre landen die ons moeten 
verlossen van ons lijden, omdat we lijden aan onszelf. Daar krijgen we allerlei meditatieoefeningen en worden gedwongen in lotushoudingen en yogaoefeningen die niet horen bij de Westerse mens van nu. We krijgen mantra’s die alsmaar gereciteerd moeten worden, zonder dat we de inhoud van de mantra begrijpen. 
Er zijn talloze therapieën en oefeningen bedacht om tot bevrijding te komen, talloze vormen van meditatie zijn over ons uitgestort. Daar kunnen we hopeloos in verdwalen, om vervolgens nog meer ons-zelf kwijt te raken. Zelf heb ik als product van de zestiger jaren vele vormen uitgeprobeerd. Het is alsof je op een wild paard gaat zitten en als beginneling zo’n paard onder controle probeert te krijgen, wat natuurlijk nooit lukt omdat het paard veel sterker is en je er binnen de kortste keren weer afgegooid zult worden. Dan weer opnieuw, steeds weer opnieuw, tot je dodelijk vermoeid moet toegeven dat je het op die manier nooit zal lukken. Teleurgesteld haak je af om het voorlopig niet meer te proberen.
Vele uren heb ik doorgebracht op mijn meditatie kruk zonder ook maar één echte ervaring. Het was meer een strijd, een kramp om het denken onder controle te krijgen en een verspilling van energie.
Ademhalingsoefeningen zijn een manier om de concentratie te verleggen van het denken naar de adem. Het werkt tot op zekere hoogte, maar in feite is het geen blijvende oplossing omdat het denken er gewoon nog is, alleen je bent met iets anders bezig. Als je in de natuur wandelt om even je problemen te vergeten, wil niet zeggen dat die problemen er niet meer zijn. Als je thuiskomt liggen ze op je te wachten en vragen in feite om een oplossing, ze willen opgelost worden. Zo is het ook met ons denken, het wil opgelost worden en verdwijnen.

Als we een uur mediteren gaat er minimaal 50 minuten verloren aan het meelopen met de parade. Er komt een gedachte voorbij en we gaan er in mee, en pas na een hele omweg komen we er achter dat we een meeloper zijn en geen toeschouwer. De gedachten gaan over het verleden of over de toekomst en vooral het woordje –als– is een hinderlijke. Als ik nu dit of dat nu eens gedaan had, als ik nu zus of zo, etc., etc.. .Laten we het woordje als zoveel als mogelijk verwijderen uit onze dagelijkse vocabulaire.

Dus gaan zitten en kijken naar onze gedachten is prima en vooral ook eens letten op gedachten die in de vorm van ideeën omhoog komen. Er komen gedachten langs en er komen gedachten omhoog en die laatste kunnen nieuw en inspirerend zijn. Ga er dan ook niet direct mee aan de haal, maar laat die even met rust zodat ze verder kunnen rijpen. Meditatie kan pas echt beginnen als er ruimte is en die ruimte ontstaat niet door verdringing maar door oplossing. Het denken kan zich oplossen in onze aandacht, dat is voor mij het sleutelwoord van meditatie…..aandachtig zijn.
Ga rustig zitten en laat alle gedachten gewoon komen zonder erbij weg te willen gaan, zonder ze te verdringen door er iets voor in de plaats te stellen. We dienen er eerst achter te komen hoe en wat we denken en wie die gedachten denkt. Kijk ernaar zonder enig oordeel, laat ze allemaal gewoon voorbijtrekken als in een parade. Als we in staat zijn om naar de gedachteparade te kijken zijn we dat in ieder geval niet zelf. We kijken naar iets dat buiten ons staat. 
Met andere woorden: er is iemand die waarneemt en er zijn gedachten. Dat is eigenlijk waar alles omdraait… dat we waarnemer worden, dat we in staat zijn naar onszelf te kijken, dat is het begin van echte meditatie, van bewustzijn. 
De ziel bestaat uit denken, voelen en willen en door meditatie komen die drie los van elkaar te staan. Met het denken kunnen we dan het gevoel belichten en ons willen doorgronden. Dan verandert dat denken in een creatief en levend denken, het gevoel in een diepere beleving van de liefde en de wil is dan geworteld in de ziel en daarmee doordrenkt treedt hij naar buiten.

Als we leren kijken naar ons denken en er niet alsmaar in meegaan dan kan er ruimte ontstaan.

Als we nu geleerd hebben om al die onrustige gedachten te laten gaan ontstaat er langzamerhand ruimte om eens te proberen ons te concentreren op een hoogstaande inspirerende gedachte, zoals beschreven in het artikel over het innerlijke gebed. (een link aan het eind van het artikel)
Contemplatie is het beschouwen van een mooie inspirerende tekst of van een spirituele gebeurtenis.
Concentratie op een object, beeld of geluid, waardoor het denken wijkt en datgene waar de concentratie op gericht is kan zich dan als het ware aan ons openbaren. Ik veronderstel dat heel wat uitvindingen op deze manier zijn ontstaan. 

Een andere echt goede meditatie-voorbereiding is: het eerst eens de dag teruglopen van achter naar voren, van het moment dat we daar zitten tot het moment van wakker worden. De concentratie volhouden om steeds weer terug te keren bij de feiten, omdat we alsmaar geneigd zijn om iedere stap die we die dag gezet hebben te beoordelen. Ook hier geldt weer gewoon blijven kijken, zonder oordeel. Het gevolg is dat we op die manier al de dag verwerken en niet de verdere meditatie en de hele nacht daarmee bezig hoeven te blijven.


Uit ervaring weet ik echter dat oefeningen doen veelal uitlopen op een krampachtige wilsoefening, waar we op den duur genoeg van krijgen en die eerder frustratie oproepen dan verder ontwikkeling/bevrijding. Het is natuurlijk allemaal prima als je in staat bent het steeds even te oefenen zonder de dwang en het verlangen om er op korte termijn profijt van te hebben.
Als je bijv. steeds je sleutelbos kwijt bent of je smartphone is het een goede oefening om die niet zomaar ergens onbewust neer te gooien, maar even de plaats in je op te nemen waar je ze neerlegt, als het ware er een beeld van vormen. Zoiets is heel praktisch en werkt dan wel weer direct, is mijn ervaring.

Het gevaar van alsmaar oefenen is dat we vergeten te leven. Het leven zelf is op zich een grote leerschool die alles aanreikt wat we nodig hebben. Wat we dus zouden kunnen oefenen is vooral wakker zijn, bewustzijn, waarnemen wat steeds weer op ons pad gezet wordt en met welk doel.
Kijken naar onszelf: hoe we praten, hoe we lopen, hoe we de liefde bedrijven in de ruimste zin des woords, hoe we alsmaar in strijd zijn met alles en iedereen. 
Voor mij is de loopoefening een geschenk geweest: bewust lopen, langzaam stap voor stap, je voeten op de aarde voelen, je lichaam dat samenvalt met de beweging. Het is natuurlijk niet zomaar dat zoveel mensen aan het hardlopen gaan, dat 
past meer bij deze tijd dan langzaam lopen, het kan heel bevrijdend zijn en het toppunt van meditatie. Als het goed is kom je in een soort cadans en kan het letterlijk en figuurlijk een dans worden. Kijk maar eens hoe mensen hardlopen; Het kan zo’n verkrampte wilsoefening en dan is het een treurig gezicht om te zien en ook niet gezond, denk ik.
Anderen lopen ritmisch, als een dans en dat is mooi om te zien.

k8477081Creativiteit is een bijzondere vorm van meditatie, omdat het dicht bij de ziel ligt en we er helemaal in op kunnen gaan,  zeer geconcentreerd met iets bezig zijn wat ons na aan het hart ligt. In de tuin werken kan ook zo meditatief zijn, als we ons verbinden met alles wat groeit en bloeit.
En luisteren, aandachtig luisteren naar de ander is meditatie, omdat we de onrust en verwarring van de ander kunnen laten oplossen in onze aandacht.
Meditatie is ook afstand kunnen nemen van die directe ervaring; je kunt in iets opgaan en toch nog een toeschouwer blijven. Zelf was en ben ik meer iemand van er helemaal in onder gaan en het later tot bewustzijn brengen en bezien wat het mij bracht of wilde zeggen. Ik ben een achteraf- mens; in het moment van de ontmoeting zelf heb ik de neiging om in te slapen, om dan achteraf de film terug te draaien en er zonodig weer op terug te komen om de film nog beter te maken.  Daar heb ik veel last van gehad in mijn leven en ook de mensen die daar mee geconfronteerd werden, omdat het leven voor hen geen film was en is, maar werkelijkheid. Het wonderlijke is wel dat we bij de overgang, het sterven, het leven als een film aan ons voorbij zullen zien trekken.


Door jaren lang meditatie heb ik veel gewonnen; ik heb visioenen en Licht mogen zien door mij te concentreren op de chakra’s, ik heb de kundalini-energie voelen opstijgen en mijn hoofd voelen verlichten, maar toch vond ik geen werkelijke en duurzame vrede, omdat het niet blijvend bestand was tegen alle onrust en vragen die mij vanuit de wereld tegemoet kwamen. Daar moest nog iets anders voor gebeuren.

Een ieder zal moeten uitvinden voor zichzelf wat de beste manier is om te ontspannen, want daar gaat het om: als we echt ontspannen zijn, zijn we wie we horen te zijn.
Zelf sta ik iedere ochtend om drie uur op om even tot bewust-zijn te komen d.m.v. een korte meditatie. Daarna slaap ik nog een paar uur en kan dan bij het wakker worden de droombeelden terugzien die ik na de meditatie heb gekregen.
Tussen de middag ga ik een uur liggen en concentreer mij op de voeten en dan langzaam omhoog tot de kruin en dan weer terug, om het zelfde opnieuw te doen. Als je bewust aanwezig bent voel je de warme energie bewegen en stromen en kun je volkomen ontspannen en tot een diepe rust en een gevoel van intense vrede komen. 
Voor mensen die buitenhuis werken is dit natuurlijk niet weggelegd en die zouden daar wellicht een ander tijdstip voor kunnen vinden. 
Bovenal is meditatie voor mij het dagelijkse leven geworden, door bewust-er-zijn, mee te stromen en mij niet langer te verzetten tegen wat het leven voor mij in petto heeft.
Toen begon ik pas te begrijpen wat ik  eens las van Krisnamurti, maar toch moest ik eerst een hele lange tijd mijn eigen ervaringen opdoen en tot mijn eigen inzichten komen om de schoonheid ervan werkelijk te kunnen doorgronden:


In dit natuurlijke, spontane geconcentreerd zijn, dat meditatie of ware contemplatie is, is er geen sprake van enige inspanning om de geest een bepaalde richting op te sturen of hem te trainen of leiding te geven. Deze meditatie is het leven in al zijn volheid, heel de dag lang. Het is je denken en voelen onbelemmerd in daden over te laten gaan. (denken, voelen en willen)
Dit is de vreugde van de meditatie, niet het aanbidden van een afbeelding of het herhalen van bepaalde woorden en ook niet de diepe vergetelheid waarin het ‘zelf’ verzinkt tijdens het najagen van een systeem, wat niet anders is dan het volledig lamleggen van het denken en voelen. De vreugde van de meditatie is erin gelegen dat je spontaan leeft, met de intelligentie op haar hoogtepunt.
GetAttachment.aspx


Dit was een vervolg op MEDITATIE EN CONCENTRATIE DEEL 1
Het wordt op prijs gesteld als je een reactie wilt geven op het bovenstaande artikel. Gewoon iets kleins over de leeservaring, een eigen ervaring of gedachte etc. Dan kunnen we van elkaar leren! Direct onder dit artikel, op het prikbord of in de facebookgroepen.

SPIRITUELE VRIENDEN-DE VERWANTEN

KUNDALINI ERVARING EN ONDERSTEUNING

TWEE NIEUWE FACEBOOKGROEPEN…..DOE JE MEE?

 
(Totaal aantal bezoeken: 354, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(24 Reacties)

 1. Bedankt voor dit reuze interessante artikel

 2. Bovenal is meditatie voor mij het dagelijkse leven geworden, door bewust-er-zijn, mee te stromen en mij niet langer te verzetten tegen wat het leven voor mij in petto heeft.Toen begon...
  Lees meer

  Bovenal is meditatie voor mij het dagelijkse leven geworden, door bewust-er-zijn, mee te stromen en mij niet langer te verzetten tegen wat het leven voor mij in petto heeft.Toen begon ik pas te begrijpen wat ik eens las van Krisnamurti, maar toch moest ik eerst een hele lange tijd mijn eigen ervaringen opdoen en tot mijn eigen inzichten komen om de schoonheid ervan werkelijk te kunnen begrijpen.

 3. "Soms zijn we zo afgedreven dat we onszelf als het ware ontkoppeld hebben. In en door ons denken kan zo'n afgescheidenheid ontstaan, zo'n grote eenzaamheid en vervreemding, dat we de...
  Lees meer

  &quot;Soms zijn we zo afgedreven dat we onszelf als het ware ontkoppeld hebben. In en door ons denken kan zo&#39;n afgescheidenheid ontstaan, zo&#39;n grote eenzaamheid en vervreemding, dat we de energie blokkeren.&quot;<br /><br />Dat heb ik ondervonden. Ik heb geluk dat ik nu weer &quot;aangekoppeld&quot; ben. Het contact met het &quot;leven&quot; is hersteld. Ik aanvaard het leven precies

 4. Dat is het eerste, wat zelfs de oude Griekse filosofen benadrukt hebben: Iemand die alleen goed denken kan, die alleen intellectueel, door enkel denken en filosoferen de dingen begrijpen wil,...
  Lees meer

  Dat is het eerste, wat zelfs de oude Griekse filosofen benadrukt hebben: Iemand die alleen goed denken kan, die alleen intellectueel, door enkel denken en filosoferen de dingen begrijpen wil, kan niet in de bovenzinnelijke werelden komen. /Dit is een citaat geleend van De Grote Rudolf Steiner Citaten Site, De volgende zin hoort niet bij dat citaat, maar ik vond het een mooie aanvulling, wat hij

 5. Jan, als je Steiner citeert, moet je er geen zinnen aan toevoegen die van jezelf zijn. Want de tweede zin in dit citaat: &#39;Dat is het eerste, wat zelfs de...
  Lees meer

  Jan, als je Steiner citeert, moet je er geen zinnen aan toevoegen die van jezelf zijn. Want de tweede zin in dit citaat: &#39;Dat is het eerste, wat zelfs de oude Griekse filosofen benadrukt hebben: Iemand die alleen goed denken kan, die alleen intellectueel, door enkel denken en filosoferen de dingen begrijpen wil, kan niet in de bovenzinnelijke werelden komen. Het wezen van de mens is slechts

  • Ridzerd,<br />Steiner wilde met zijn kennistheorie aantonen dat het menselijk bewustzijn zichzelf kan doorzien, en met de antroposofie dat het wezen van de mens ongrijpbaar is voor wie het analytische denken niet aanvult met een gespiritualiseerd denken om daar van uit hogere kenvermogens te ontwikkelen.<br /><br />Oké wellicht staat het niet precies in de juiste context maar ik kan geenszins een

 6. Zo Dirk wilde je even een stukje frustratie spuien? Krishnamurti kwam uit India en was opgevoed met veel meditatie en zag ondanks dat weinig verandering om hem heen. Dat hij...
  Lees meer

  Zo Dirk wilde je even een stukje frustratie spuien? Krishnamurti kwam uit India en was opgevoed met veel meditatie en zag ondanks dat weinig verandering om hem heen. Dat hij er schele hoofdpijn e.d van kreeg, is omdat hij vond dat de mensen beter met een wakker bewustzijn om zich heen konden kijken dan met hun ogen dicht op een mooie plek. Ik denk dat hij bang was dat ook de Westerse mens net zo

  • Dank je voor deze verdergaande uitleg, Jan.<br />Goed, hiermee beschouw ik deze korte discussie als afgerond.<br /><br />Diederik<br />

  • Hier kan ik mij zeker in vinden omdat een mooie spreuk of gebed ons verbindt met de geest en de ruimte vult die anders door het doorredenerende denken wordt beheerst. We hoeven ook niet klakkeloos alles over te nemen. Onderzoek alle dingen en behoudt het goede./Wat ik dus doe is gewoon toepassen wat hij ons op een ander vlak geleerd heeft: geen goeroes volgen en een eigen mening durven vormen!

  • Dag Jan,<br /><br />Neen, hij sprak zeker geen onwaarheid en het is uiteraard mogelijk dat ik hem niet helemaal begrepen heb. Maar hij verloor zich wel in urenlange discussies met onder andere wetenschappers en dat gebeurde allemaal toch op het zeer mentale vlak. Eerlijk gezegd vond ik die discussies vooral langdradig en vervelend.<br />Terecht of onterecht haalde hij dan mensen die met een

 7. Correctie:…zou gaan neerzitten…<br /><br />

 8. Ik weet niet of ik eens iets oneerbiedigs mag schrijven over het thema?<br />Als het negatief overkomt, dan aanvaard ik de terechtstelling met de elektrische stoel, hoewel ik vrees dat...
  Lees meer

  Ik weet niet of ik eens iets oneerbiedigs mag schrijven over het thema?<br />Als het negatief overkomt, dan aanvaard ik de terechtstelling met de elektrische stoel, hoewel ik vrees dat die wegens stroomtekort niet zal kunnen doorgaan. Het zijn barre tijden, jawel.<br />Goed, hier komt het.<br />Krishnamurti schreef hele bladzijden vol over meditatie, waarbij het erop neerkwam dat hij absoluut

  • Dank je, Leonie. Dat laatste was ietwat grappig bedoeld uiteraard en dat &quot;groter contrast&quot; zie ik zelf echt helemaal niet. <br />Maar goed. Laat ons hiermee misschien afronden.<br />

  • tja,krisnamurti een oude zeurkous noemen en aan de andere kant N.K en S.W. in noemer samen voegen, geen groter contrast in ontwikkeling kun je neerzetten en die komen voort uit je eigen bron natuurlijk.

 9. Bedankt weer voor twee heel bijzondere artikelen, ik heb veel herkent en ook bijgeleerd. De nevenoefeningen doe ik al jaren en hebben mij evenwichtiger gemaakt. Ik heb dankzij u het...
  Lees meer

  Bedankt weer voor twee heel bijzondere artikelen, ik heb veel herkent en ook bijgeleerd. De nevenoefeningen doe ik al jaren en hebben mij evenwichtiger gemaakt. Ik heb dankzij u het Innerlijk gebed ontdekt en dat helpt mij enorm en daar ben ik dankbaar voor.<br />Ik heb gekozen voor: Goddelijk licht Christus zon.. etc…. Na oefening is het als een warm en beschermend bad bij mij en neemt de

 10. Dag Jan,<br /><br />Dank je wel voor je heldere artikel.<br /><br />Het willetje kan nog wel eens in de weg zitten en willen bepalen wat en hoe iets dient te...
  Lees meer

  Dag Jan,<br /><br />Dank je wel voor je heldere artikel.<br /><br />Het willetje kan nog wel eens in de weg zitten en willen bepalen wat en hoe iets dient te gebeuren tijdens de meditatie.<br />Wat mij zelf heel goed helpt is het Licht inademen en dat door het hele lichaam te sturen en van daaruit de Stilte ingaan.<br />De oefening die je beschrijft dmv concentratie vanaf de voeten omhoog en

  • Maria dat is een fijne oefening die goed werkt en voor mij meditatie is.<br />Bij mij komt dan voortdurend omhoog: &quot;Waar ik bewust aanwezig ben is licht en daar wordt alles gezond.&quot; Daarmee versterk je bewust de aandacht. Als ik mensen help met de energie behandeling is dat ook een mantra die er is.<br />In Lak&#39; ech, Jan.

  • boeiend

 11. Heel erg diepgaand en mooi geschreven stukje Jan .<br /><br />Ach ,er is ook zovéél over meditatie geschreven en gezegd ,dat het soms haast een onmogelijk te doorworstelen kluwen lijkt...
  Lees meer

  Heel erg diepgaand en mooi geschreven stukje Jan .<br /><br />Ach ,er is ook zovéél over meditatie geschreven en gezegd ,dat het soms haast een onmogelijk te doorworstelen kluwen lijkt waar niemand zijn weg uit lijkt te vinden . En het is ook zo dat het voor elkeen anders ligt ,datgene wat je moet bijstellen ,aanscherpen of ervan afgooien , dus loslaten in feite .<br /><br />En de woorden van

  • Moeilijk Henri…Alles draait om het loslaten van het kleine ik dat zo nadrukkelijk aanwezig is en je overal volgt. Daarom heb ik die foto met de schaduw in het artikel geplaatst.<br />Hij krijgt minder macht als je er om kunt lachen en hem niet te serieus neemt, als je je minder snel aangevallen voelt en je het niet meer van belang vindt wat andere over je denken en wat voor beeld ze altijd maar

  • Eigenlijk is &#39;loslaten&#39; het moeilijkste …weinigen begrijpen wat het werkelijk inhoudt heb ik al gemerkt ,en je kan er aan blijven tillen wat het exact inhoudt , er is zoveel , zoveel waartegen de huidige mens die tenminste WIL bewust worden moet loslaten . Alles draait om dat loslaten eigenlijk . Misschien moeten wij ons eigen loslaten en kijken naar onszelf zoals in het artikel erover

  • Henri,<br />Ik ben het met je eens dat het makkelijker klinkt dan dat het is, maar volgens Krishnamurti was het eenvoudig ,alleen denken wij (!)dat het ingewikkeld moet zijn om te kunnen werken.<br />Zoals Jan dat beschrijft na een leven lang oefenen, dat het dichter bij is dan je denkt.<br />Geef het verzet op ..is volgens mij een hele mooie en -als- uit je woordenboek schrappen. Daar gaat

  • Adriaan Verwaal

   27 oktober 2014 om 13:46

   Laten we mediteren voor 50 procent van de wereldbevolking die in de grote steden wonen. Met miljoenen op elkaar in krottenwijken of in paleizen van huizen met hoge hekken er om heen.<br />Mijn hoop is er op gevestigd dat dit helpt..neem anderen mee als in een gebed.<br /><br />Verder kun je op marktplaats alles kopen wat wij maar wensen. Ook een man of vrouw! Daarmee lossen we de eenzaamheid op .

 12. Bedankt voor dit inspirerende en voor mij verhelderende artikel.<br />Het maakt het, samen met het eerste deel, een compleet geheel.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »