De witte duif
De neerdalende witte duif is het oersymbool van de Heilige Geest, de Geest daalt neer gelijk een duif. Opstijgend staat het symbool voor de gereinigde ziel. De duif is ook de belangrijkste bode in het graalverhaal. De opstanding van de innerlijke mens is dé reden voor ons leven op aarde.

De Pinksterblom
Tijdens het Pinksterfeest werd door vele eeuwen heen een jong ongehuwd meisje tot Pinksterblom gekozen. Zij was de Pinksterbruid met een bloemenkrans gevlochten in haar haren en zat  onder een soort van een hemelboog met een mandje waaruit zij zelfgemaakte papieren bloemen strooide. Zelfgemaakte bloemen strooien is symbolisch voor het gegeven dat de mens in staat is om zelf te scheppen, te creëren. Hij/zij geeft hiermee iets eigens, het puurste, het zuiverste vanuit zichzelf. Dat is de innerlijke kern en het wezen daarvan wordt zichtbaar in de bloem. Dat schenken vanuit jezelf komt voort  vanuit een levende verbinding met de Geest; de beker loopt voortdurend over. Wees een Pinksterblom en weet dat geven een ander woord voor liefde is.

Gemeenschap
De Pinksterbeleving staat voor de verbinding met het hoger-Ik en ook voor gemeenschapsvorming. Dat laatste zoeken we bijvoorbeeld in de grote zoektocht naar broederschap, maar uiteindelijk gaat het om de gemeenschap van de hogere zelven(ikken); een vrijwillig samengaan van individueel bewustzijn in het al-bewustzijn. Aan dat proces ligt het Pinstergebeuren ten grondslag; het feest van de vrije individualiteit, inspiratie en enthousiasme. Inspiratie betekent o.a.: inademing, inblazing, ingeving en bezieling. Enthousiasme: in Theos…in God zijn.
Als je een bijdrage wilt leveren aan de wereld: vind dan jezelf en daardoor alle anderen! Laten we daartoe elkaar inspireren….

Inspiratie
Het is naast veel ellende ook een bijzondere tijd die de mensheid oproept om wakker te worden en te zien dat het materialistische leven haar grens bereikt heeft. In feite is het een inspiratieve periode, alsof we dichter bij de geestelijke wereld zijn, meer verbonden. Daarom is er juist nu alle reden om het Pinksterfeest met bewustzijn te vieren, omdat het een enorme voortgang inluidde op de menselijke ontwikkelingsweg. Inspiratie komt voort uit bewustzijn, uit zuiver verbonden bewustzijn. Dat wordt nu bestreden door de mens geheel te kluisteren aan de materie en daar alle antwoorden te zoeken.

Christus of Universeel bewustzijn
Velen blijven het jammer genoeg verbinden met de kerken waar ze zich van afgewend hebben. Het komt niet weinig voor dat ook abonnees van mijn publicaties al direct bij de woorden Jezus en Christus afhaken en het abonnement opzeggen. Dat is jammer en komt voort uit een sluimerend vooroordeel en vroegere indoctrinatie. Namen en woorden dragen een kracht in zich en die willen uitgesproken worden en niet verbasterd tot vage termen. Als ik over Christusbewustzijn schrijf dan bedoel ik niet direct… de Jezus, maar een grote universele kracht die al ver voor Jezus werkzaam was en in veel gnostische stromingen wordt erkend en gezien.
Het is een onpersoonlijke, alles doorstromende kracht; de oerbron en het kernwezen in alle dingen. Jezus bijvoorbeeld, was in staat om die kracht toe te eigenen en het ook tot uitdrukking te brengen in woord en daad. Als een lichtend voorbeeld voor alle mensen. Hij opende de poort naar onszelf.

De Geest
De Geest werd de apostelen als het ware ingeblazen en wat eerst iets van buiten was kwam daardoor nu binnen. De Geest krijgen staat voor de roep tot omvorming en vernieuwing, en de opdracht om in onszelf de Goddelijke krachten te zoeken, God in onze eigen ziel op te nemen. God kan alleen gekend worden door de Geest, die doorschouwt alle dingen. De Geest als voertuig naar je eigen diepste kern, dat tevens de kern van alles is. Probeer sombere en negatieve gedachten los te laten en te bewegen naar die kern waar alleen liefdevolle gedachten zijn.
Het denken en het fysieke lichaam geven zich over aan de Geest, die we in hogere zin zelf zijn.
Die vind je terug door concentratie op de geest, dat is de bevrijder uit het aardse doolhof. Dan ontstaat het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer. Ook geeft de Geest richting aan het leven zoals de apostelen toen opeens duidelijk hun taak voor ogen zagen. Ze konden spreken in alle talen, omdat zij vanaf toen de taal van het hart spraken en die verstaat iedereen die er open voor staat. Als het vuur van enthousiasme ons van binnenuit vervult gaan we een andere taal spreken en worden we geïnspireerd vanuit de Geest. Niet het denkende woord wordt dan verkondigd, maar het bezielde woord!

Er is geen groter geluksgevoel mogelijk dan de beleving van het samengaan van lichaam, ziel en de Geest, vervult van toekomstkracht, al is het maar voor een moment. Eenmaal waargenomen zal het je nooit meer verlaten, je weet dat het er is en dat alleen je levensangst er tussenin staat. Het is er niet voor enkelingen, maar voor ons allemaal. Niet als een geestelijk visioen, maar het in werkelijkheid in jezelf herkennen, jezelf als het ware hervinden in de Geest en daardoor de aarde naar een hoger plan brengen.

Het Christus of Universele bewustzijn ligt in ieder van ons te wachten en al het goede komt daaruit omhoog. Het is de Goddelijke oerbron die al wat leeft doorstraalt. Als je ontspannen en stil bent, tijdens een meditatie of gewoon liggend in bed zou je de vibraties kunnen voelen in en om je heen. Je kunt er echter alleen komen door de Geest, het is het geestelijk lichaam. Zolang het ego nog heer en meester is, blijf je verstoken van je diepste zelf en ben je een dolende die het in de wereld blijft zoeken.

Leren opnemen wat ons vanuit hogere sferen tegemoet komt, daar is in de eerste plaats ruimte voor nodig. Die ruimte is in onszelf te vinden: precies in het midden tussen het duister en licht. Een open lege ruimte die verzorgd moet worden. Daar bouwen we aan de tempel waarin we de heilige Geest kunnen ontvangen die eens zal komen, dat is immers de belofte van het Pinksterfeest.

De drie krachtwoorden…
Geloof, Hoop en Liefde zijn hier zo toepasselijk: Het Geloof (niet als een slaafs volger!!) als een Innerlijk Weten. De Hoop dat het eens goed komt en zal gebeuren; een anker van standvastigheid. De Liefde als machtig gegeven werktuig en verbindende factor.
_______________________________

Ik wens alle abonnees op de berichten, de leden van de FB groepen en alle andere volgers/lezers een goede Pinkstertijd toe. 
Wens een ieder Gezondheid, Hernieuwde moed, Inspiratie en Geestdrift toe voor de kans die ons allen nu geboden wordt.

Bewerking van hoofdstuk uit De Alleenganger- Jan Verduin- 2021
Nu overal verkrijgbaar: Het Eenheidsbewustzijn van de Waarnemer, ook in eBook en bij alle bibliotheken.

Terug voor vraag, opmerking of aanvulling: FB. SensitieveBeeld en Geestverwanten
// fb van Jan Verduin 

Voor abonnees op de berichten: retourneer nieuwsbrief met vraag, aanvulling of opmerking

(Totaal aantal bezoeken: 234, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!