De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Vraag van de week

Je kunt altijd een vraag stellen via de postbus of een ervaring uitwisselen op het prikbord. Vragen worden altijd beantwoord en ook altijd vertrouwelijk. Mits jezelf duidelijk aangeeft dat de vraag openbaar gesteld mag worden, zodat anderen er ook iets van kunnen opsteken. De vraag kan gepubliceerd worden met of zonder de naam van de vraagsteller. De reactie kolom onder dit artikel staat open voor jouw gedachten over of antwoord op de vraagstelling.

Vraag:
Ik overdacht deze site de Verwanten en wat haar intentie is? Hoe kan men het Verwant-zijn praktisch realiseren op grotere schaal? 

Als mensen met een gelijksoortige intentie de handen ineen zouden slaan, kunnen er bergen verzet worden, als het vanuit een innerlijke kracht gedragen wordt en niet vanuit een uiterlijk idee.
Mensen mogen allen verschillend van karakter zijn, van temperament of leeftijd, beginnelingen of gevorderden op het pad. Deze mensen verenigen zich als een grote familie waar we zorg dragen voor elkaar en voor moeder aarde, vanuit het bewustzijn van verwantschap.
Ik geloof dat door de huidige ontwikkelingen de burger steeds meer gedrongen wordt tot mede menselijkheid en samenwerking. Voor een virus bouw je geen muur en de zorgen om het klimaar raakt ieder land vroeg of laat. We zullen moeten samenwerken er is geen ander alternatief.


Antwoord:

Geloof en groeiend bewustzijn moet je niet willen organiseren, omdat het dan al snel een instituut wordt: van wij en de anderen. Samenwerken is van groot belang om de problemen van de wereld tot een oplossing te brengen. Op het gebied van de ziel en geest is absolute vrijheid nodig en respect voor ieders waarheid.. Laat de Verwanten liever een vrij platform zijn waar mensen herkenning vinden, elkaar kunnen enthousiasmeren om vol te houden, waar richting gevonden kan worden, waar begrip is voor ieders unieke weg en waar we van elkaar kunnen leren, omdat een oordeel achterwege blijft.

Verder wil ik een stukje aanhalen uit de toespraak van Krishnamurti toen hij de orde van de ster ophief:
“Wellicht kunt u zich het verhaal herinneren over de duivel en zijn vriend die op straat aan het wandelen waren. Ze zagen toen voor zich een man bukken en iets van de grond oprapen, dat bekijken en daarna in zijn zak stoppen. De vriend zei tot de duivel: “Wat heeft die man opgeraapt?” “Hij raapte een stukje van de Waarheid op”, zei de duivel. “Dat is dan een slechte zaak voor jou” zei de vriend. “O, zeker niet”, antwoordde de duivel hem, “Die laat ik hem organiseren.”

Ik beweer dat Waarheid een land zonder wegen is en dat je haar niet kunt benaderen via welke weg dan ook, niet door enige religie, door geen enkele sekte. Dat is mijn zienswijze en ik houd hier absoluut en zonder enige voorwaarde aan vast. Waarheid, die immers onbegrensd is, niet geconditioneerd, en onbenaderbaar via welk pad dan ook, kan niet georganiseerd worden. Ook zou er geen enkele organisatie gevormd moeten worden om mensen te leiden of te dwingen tot het volgen van enig pad. Wanneer je dat eenmaal begrijpt dan zal je zien hoezeer het onmogelijk is om een geloof te organiseren. Een geloof is geheel en al een individuele aangelegenheid en je kunt en moet die niet tot een organisatie maken. Wanneer je dat toch doet, dan wordt het dood, uitgekristalliseerd; het wordt een belijdenis, een sekte, een religie om op te leggen aan anderen. Dit is wat iedereen op de wereld probeert te doen. Waarheid wordt daarmee ingeperkt en tot een soort speelgoed gemaakt voor hen die zwak zijn en voor hen die slechts tijdelijk ontevreden zijn. Waarheid kan niet omlaag worden gehaald. Het individu moet juist een poging doen om naar haar op te stijgen. Je kunt niet de bergtop naar de vallei brengen. Wanneer je de bergtop zou willen bereiken, dan moet je door de vallei gaan, de steile hellingen beklimmen, zonder bang te zijn voor de gevaarlijke afgronden.”

Zo vol is hij nog niet hoor. -) 

De hele toespraak van Krishnamurti staat onder aan dit artikel: Steiner en Krishnamurti
Je kunt ook jouw vraag neerleggen en antwoord verwachten:
De VERWANTEN POSTBUS

(Totaal aantal bezoeken: 204, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(4 Reacties)

  1. Vrij én verbonden in innerlijk verwantschap

  2. Vrij én tegelijkertijd verbinden in verwantschap!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »