De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

BEWUSTZIJN VOOR DE WERKING VAN HET KWAAD/ ONTZIELING (bewerkt)

BEWUSTZIJN VOOR DE DE WERKING VAN HET KWAAD/ ONTZIELING
04.01.2013
Dit is een reeds eerder geplaatst artikel die ik bewerkt heb en die ik nogmaals onder de aandacht wil brengen omdat nu veel meer mensen dit blog bezoeken.

Wat echt heel zorgwekkend is: dat de mens niet werkelijk in de gaten heeft wat er gaande is.

Als er geen bewustzijn ontstaat voor de geestelijke en materiële werking van het kwaad, de mens  het als het ware verslaapt, slaapt hij letterlijk en figuurlijk in de armen van een duistere macht.
Je wordt natuurlijk aangezien voor een oude conservatieve gek die niet in staat is mee te gaan met zijn tijd. In plaats van enorm enthousiast te zijn over de verdergaande technische ontwikkelingen, loopt zo iemand te somberen. Een neef vroeg mij onlangs na een gedicht gelezen te hebben: “Oom Jan bent u soms een somberaar?” Dat ben ik niet… omdat ik een enthousiast mens ben, midden in het leven sta, maar wel een bewustzijn ontwikkeld heb voor de werking van zowel goed als kwaad. En juist dat groeiende bewustzijn wordt nu op alle fronten geraffineerd bestreden en verduisterd.
Wat te denken van de nieuwe Google bril, het is toch fantastisch!  Je hebt nog amper een nieuw apparaat in je zak of een nieuwe nog veel geavanceerder product komt op de markt.
Veel voorbeelden te noemen, maar laten wij blijven proberen die hele ontwikkeling te zien vanuit een groter perspectief.
Er werd gewerkt aan het maken van robots en je had de mens..twee op zichzelf staande fenomenen. Althans de mens was bezig iets te ontwikkelen. Je had een digitale wereld en de gewone alledaagse wereld.
Wat nu gebeurt is dat die twee dualiteiten samensmelten tot een geheel, en daar gaat het mis.
Het is dan geen robot meer met menselijke kwaliteiten maar een mens met robot kwaliteiten. Let in dit kader eens op de populaire dansvorm van jonge mensen waarin men alleen nog robotachtige bewegingen maakt.
De digitale wereld neemt de menselijke wereld over, velen kennen nog amper het verschil. Vooral bij kinderen is die grens al ruimschoots overschreden.   Werkelijk alles wordt gedigitaliseerd.
Wat nu nog aan de buitenkant zichtbaar is, als metertjes om iedere beweging, verandering in het lichaam te digitaliseren, camera’s  om iedere stap vast te leggen etc. zal uiteindelijk geïmplanteerd worden. We krijgen implantaten om al onze zintuigen te versterken, we zullen kunnen zien als een arend, we kunnen letterlijk en figuurlijk het gras horen groeien, om een spreekwoord op een verkeerde plaats te gebruiken.
Ons brein wordt een computergestuurd instrument dat al onze verwachtingen zal overtreffen.
Implantaten om al onze organen in de gaten te houden en te besturen.
Maar, zul je denken…er is toch niets mis met allerlei hulpmiddelen waardoor we een betere kwaliteit van leven hebben? Zolang het menselijk is, een menselijke maat heeft, is er inderdaad niets te vrezen.
Er zijn echter al mensen waarvan werkelijk iedere ademtocht, iedere stap gedigitaliseerd wordt en op een harde schijf bewaard. Daar wordt gewerkt aan een digitale reïncarnatie.
Het kwaad in de wereld heeft als doel om ons aan de wereld te kluisteren, ons steeds verder de materie in te trekken, in plaats van ons vrije wezens te maken die kunnen kiezen tussen goed en kwaad.
Door die vrije keuze en de uiteenzetting met die twee krachten ontstaat er een vrij wezen dat een steeds sterkere kracht in zichzelf ontwikkeld die hem of haar weer verbindt, nu in vrijheid, met een alles bezielende kracht die Liefde heet.
We zien echter steeds meer een ontwikkeling van juist onvrije mensen die als zombies met hun apparaten in de hand en op hun hoofd door de straten bewegen. Het is een niet te onderschatte kracht die tegengesteld is aan de bovengenoemde bezielende kracht.
Het is een ontzielende macht die de mensheid de weg wil versperren naar absolute vrijheid.
Die macht werkt zo geraffineerd dat de mensen denken dat vrijheid en wijsheid juist nu ongekende hoogtes zullen bereiken. Eén druk op de knop en je bent verbonden met alle kennis en ‘wijsheid’ van de wereld. Waarom zul je je nog bezig houden met zelfstudie of ontwikkeling? Je hoeft niets meer zelf te onthouden omdat alles immers gedigitaliseerd wordt of al lang is. Mensen zijn verbonden met de hele wereld en staan er onafgebroken mee in contact.
Kun je al deze digitale contacten bezield noemen?
Nog niet zo lang geleden kocht ik een nieuwe mobiele telefoon en vroeg aan de verkoper hoe ik hem uit kon zetten. Hij keek mij werkelijk stomverbaasd aan: “Uitzetten, hoe bedoelt u?”
Zolang wij zelf te techniek beheersen, het goed gebruiken (hoe ga je er mee om?!) is het nog te begrijpen. Maar dit is bijna al geheel achterhaald. Wij worden zelf beheerst door de techniek, we zijn nederige, volkomen afhankelijke dienaars geworden.
Er is een bekend gezegde: zo boven, zo beneden. De mens draagt in feite de kiem van de Godheid in zich en evolueert uiteindelijk naar een aan God gelijk zijn. Dit is voor menselijke begrippen een bijna niet te doorgronden voorbestemde weg. Een belofte aan de mensheid om het lijden te doorstaan, zijn krachten te ontwikkelen, door zich uiteen te zetten met de krachten van goed en kwaad.
Maar wat gebeurt er nu in werkelijkheid: er wordt ons ingefluisterd dat we al vrije mensen zijn, dat alles al binnen handbereik ligt.
Als alles wat we door innerlijke arbeid uiteindelijk kunnen bereiken in onze ontwikkeling, een vrij wezen aan God gelijk, ons nu al voorgespiegeld wordt, waar is die langdurige afmattende ontwikkeling dan nog voor nodig?
Daarom wordt ons nu al de macht aangeboden over ons fysieke bestaan. De geest wordt gematerialiseerd in een machine die mens heet.
Wat ik mij nu ook afvraag is hoe het hier zal zijn als de mensen een gemiddelde leeftijd gaan bereiken van 120 of zelfs 150 jaar. Zal er dan niet heel snel een wet aangenomen worden die de mens zal verbieden om nog kinderen te baren?
Sluipender wijs, als een dief in de nacht wordt ons iets heel waardevols ontnomen. Iets zo waardevol dat het alles bepalend is voor de verdere ontwikkeling en groei van het menselijk ras.
In vroegere tijden toen er nog in werking zijnde kathedralen en kloosters waren, was er nog een zeker bewustzijn over het behoeden en beschermen van een grote schat.
Toen de Montségur, de burcht van de Katharen werd aangevallen en het lot van de katharenorde bezegeld werd, vluchtten er enkele katharen nog net op tijd om de schat in veiligheid te brengen.
Het gaat hier niet om een materiële schat maar om een blijvend bewustzijn dat bezielde wezens in rechtstreeks contact staan met een geestelijke wereld en/of God. Ook de ‘ingewijde’ Rudolf Steiner heeft de mensheid een enorme schat aan wijsheid en inzicht in de bovenzinnelijke wereld nagelaten.
Als die kennis verloren gaat dan lopen we het gevaar afgesneden te worden van onze oorsprong, maar ook van ons ware mens-zijn.
Dat zou je nu typisch de werking van het kwaad kunnen noemen.
Een kille gevoelloze technische wereld met verharde, verstarde wezens die elkaar zullen bestrijden op leven en dood, digitaal en in werkelijkheid.
De kleine en ‘grote’ kinderen zijn zich al volop aan het voorbereiden d.m.v. hun kille en gewelddadige computerspelletjes.
Een jongeman was aangenomen bij het elitekorps van het leger en zei dat hij het prachtig vond om nu in de praktijk te kunnen brengen wat hij zijn hele leven al had gespeeld, hij zag daar amper verschil in zei hij.
Wat was ik verheugd en aangedaan door de opstanden in de Arabische wereld. Dat was dan toch maar in belangrijke mate veroorzaakt door internet en de sociale media.
Het uiteindelijke resultaat is teleurstellend en schrikbarend, met duizenden vluchtelingen en doden als gevolg. De dictator is weg en de nieuwe dictators nemen de macht over. Of de dictator doodt zonder mededogen zijn eigen volk omdat het Westen niet weet te kiezen tussen twee kwaden.
Wat deze machten vooral willen voorkomen is dat de individuele mens zich in vrijheid ontwikkeld tot een hoger bewustzijn, tot de vervolmaking van de bewustzijnsziel. Daar zijn ze heel bang voor omdat de vrije mens in staat is zich weer bewust te verbinden met de Michaëlische en de Christusimpuls, en door die verbinding de mensheid uiteindelijk bevrijd zal worden en opgenomen in de liefdesstroom. Uiteindelijk zal dat ook het kwaad helpen bevrijden en verlossen!Als we sterker en dieper in ons Ik komen te staan worden we steeds meer wakker voor de inwerking van het kwaad die zoals beschreven ons onze ontwikkeling misgunt. Als onze ziel geen ‘gatenkaas’ meer is waar alles vrijelijk in en uitloopt, excuus voor deze simpele vergelijking, dan worden we belaagd om een andere manier. Dan maakt het gebruik van onze intentie om ons dienstbaar op te stellen in de wereld en onze plannen om de wereld een beetje beter te maken.
a.Het probeert nu om het ego weer heer en meester te maken door een goede intentie om te vormen tot trots en hoogmoed.
b.Dat we plannen snel willen gaan realiseren zodat ze tot mislukken gedoemd zijn omdat de aarde nog niet vruchtbaar gemaakt was, de juiste voorbereiding overgeslagen.
c.Zoveel mensen en werk op ons af te sturen dat we er voortijdig in omkomen, en de innerlijke verzorging vergeten.
d.Vredige, meditatieve stilte die nodig is als voeding voor de ziel wordt uitgelegd als egoïsme. Wat goed is wordt kwaad, wat kwaad is wordt goed.
e.Dat mensen in een andere ontwikkeling, bijv.de familie, je op je plaats willen zetten en vooral vasthouden: “Wie denk je wel niet dat je bent, wij kennen je toch in al je zwakheden en daarom houden we van je, wie je nu aan het worden bent dat ben je niet, dat is een leugen.”
f.En niet te vergeten: wie hoog vliegt kan diep vallen.
De achilleshiel wordt gevonden; denk aan alle verleidingen waar heel wat goeroes, profeten en geestelijken aan bezweken zijn.Al met al is het een hele uitdaging; als je slapend en dromend door het leven gaat ben je de moeite niet waard, maar als je groeit in bewustzijn
dan word jijzelf de uitdaging voor het kwaad.
Daarom mijn oproep aan nog wakkere mensen om zich op menselijke maat weer te verbinden. Om met elkaar te proberen de eenvoud weer terug te vinden, het pure menselijke weer tot leven te wekken.
Elkaar tot steun te zijn in de alledaagse ervaringen en beproevingen. Elkaar te stimuleren om in de eigen kracht te gaan staan. Die kracht die verbonden is met Al..les. Stromende ‘warme’ energie.
In de wetenschap dat er veel hulp is, mits we nog in staat zijn die op te roepen vanuit een vrije Wil. Bewustzijn over de werking van het kwaad is belangrijk! Laat je echter in gedachten en handelen vooral leiden door het goede. Een werking van het kwaad is namelijk ook het kweken en verspreiden van angst. Een verlammende angst!
Richt je daarom met elkaar op duurzaamheid, nieuwe samenwerkingsvormen, leefgemeenschappen, verwantengroepen, het bestrijden van eenzaamheid, van isolement e.d. ……of nog eenvoudiger begin een moestuin. 

 

***Automatisch ieder nieuw bericht op de email?
Vul email adres in op het blog….niet zichtbaar voor
anderen of auteur! Privacy blijft gewaarborgd.(Totaal aantal bezoeken: 312, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(5 Reacties)

 1. Beste Jan Verduin,<br /> <br />Met grote belangstelling las ik je artikel in het winternr. van 2013 met bovenstaande titel in Apokalys nu!<br />Het is een helder betoog van wat...
  Lees meer

  Beste Jan Verduin,<br /> <br />Met grote belangstelling las ik je artikel in het winternr. van 2013 met bovenstaande titel in Apokalys nu!<br />Het is een helder betoog van wat ons in de toekomst te wachten staat.<br />Ondergetekende had 50 jaar geleden (op ongeveer 4 jarige leeftijd) ervaringen die “de lading” van<br />bovengenoemd artikel dekken en schrok daar verschrikkelijk van want het is “

 2. Ik heb weer met veel genoegen dit verhelderende artikel gelezen. De uitdrukkingskracht van je woorden is bijzonder.<br /><br />

 3. &quot;God zullen de mensen heus wel leren kennen, als ze eerst maar weten dat de duivel tussen hen rondloopt&quot; <br /><br />Nu , hij loopt wel degelijk rond …<br /><br...
  Lees meer

  &quot;God zullen de mensen heus wel leren kennen, als ze eerst maar weten dat de duivel tussen hen rondloopt&quot; <br /><br />Nu , hij loopt wel degelijk rond …<br /><br />&quot;De duivel merken de luitjes nooit, ook als hij hen al bij de kraag heeft &quot; <br /><br />„Den Teufel spürt das Völkchen nie,<br /> und wenn er sie beim Kragen hätte.“<br />Johann Wolfgang von Goethe (Werk: Faust I,

 4. Dag Jan, Weer een mooi en interessant artikel. Dit verdient veel meer lezers!

 5. Dank Jan! voor dit uitermate mooie en bijzondere artikel. Het is verhelderend en roept op tot bewustzijn.<br />Een belangrijke oproep voor het nieuwe jaar! De 6 &#39;waarschuwingen, waren zeker ook...
  Lees meer

  Dank Jan! voor dit uitermate mooie en bijzondere artikel. Het is verhelderend en roept op tot bewustzijn.<br />Een belangrijke oproep voor het nieuwe jaar! De 6 &#39;waarschuwingen, waren zeker ook herkenning.<br />De mens met robotkwaliteiten i.p.v de robot met menselijke kwaliteiten, treffend.<br />Voorspoedig en hoopvol 2014.

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »