De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

Waar het Angstdenken wijkt kan God zich openbaren.

383104e3-6445-4db4-a1d1-3c609aac29aeKracht en Vertrouwen versus Angst// Het gebed van het hart.

De overgang naar een hoger bewustzijn roept angst op omdat je veel moet loslaten, alle zekerheden van het ego blijken geen echte zekerheden te zijn, maar illusies;  illusies over gelukkig zijn, werk en macht, etc. Een kundalini proces, waar veel mensen nu mee te maken krijgen, kan ook een pijnlijk proces van loslaten, onevenwichtigheid en vervreemding zijn. Het is of de hele uiterlijke wereld van ego en macht zich verzet tegen bewustzijnsgroei en er alles aan doet om de angst aan te wakkeren en mensen te kluisteren aan de aarde. Voor een hoger bewustzijn wordt moed gevraagd, veel moed!

Nu weer een aanslag in het hart van Londen en een Erdogan die alle Europeanen waarschuwt dat ze niet meer veilig over straat kunnen lopen.
We leven in een wereld waar de angst steeds sterker gaat regeren. Angst voor IS, angst voor vluchtelingen, angst voor milieurampen, angst voor ziektes en dood, etc..We omringen ons met hoge hekken, camera’s en beveiligers. Angst is een slechte raadgever en het werktuig van duistere krachten om de mensen terug te zetten in de middeleeuwen en zelfs ver daarvoor. Angst heeft een verlammende werking op individueel bewust-zijn en wil de mens vasthouden in een eng groepsbewustzijn dat van buitenaf bepaald wordt.
We worden overspoeld door de media met de gruwelen van oorlog en ellende, aanslagen die steeds dichterbij komen; alles wordt vele malen uitvergroot en geprojecteerd op grote beeldschermen in onze ‘veilige’ huiskamers.
Angst zet zich vast in het denken, overal ligt gevaar op de loer en we verliezen op den duur ieder vertrouwen. Losgeslagen van onze oorsprong, van wie we werkelijk zijn; geworden tot een gemakkelijke prooi voor duistere krachten. In de Westerse wereld vol overvloed en uiterlijk welzijn is depressiviteit (bijna) volksziekte nummer 1 en dat wordt bestreden met chemische middelen als antidepressiva, en ritalin voor de overspannen kinderen.

In feite zijn we geestelijke wezens die hier op aarde slechts voor korte tijd vertoeven. Het ergste dat ons kan overkomen is lichamelijk dood gaan en dat is ook nog eens onvermijdelijk. Door alle onrust en angst zijn we afgesneden van ons licht en de lichtwereld die ons omgeeft. Duister kan alleen bestaan in de schaduw van het licht.
We redden het niet meer met oppervlakkige gedachten over positief denken; voor jezelf een veilige ruimte scheppen en het duister buiten de deur houden door ontkenning. Er wordt nu een dringend beroep gedaan op een bewust-zijn van de Goddelijke kracht waar iedereen deel van uitmaakt, ook de gevreesde vijand. Door de oppervlakkige vluchtigheid van al de sociale media verliezen we een belangrijke eigenschap en dat is: Concentratie.

Er zijn op deze site al eerder publicaties geweest over het belang van meditatie, waar we veel over praten maar veelal weinig aan toekomen. Het is maar al te vaak een wanhopige poging om stil te worden en het resultaat gerichte denken kan zo’n oefening bijna niet verdragen, omdat het daar niets te zoeken heeft en niet wil bijdragen aan zijn eigen ondergang. Contemplatie op een mooie tekst, de dag van achteren naar voren teruglopen, concentratie op de ademhaling; er zijn vele mogelijkheden om even tot je-zelf te komen. Wat ik hier wil aandragen is geen meditatie voor 10 of 20 minuten, maar een voortdurende oefening om bewustzijn blijvend tot stand te brengen.
Het is geen vervanging voor de dagelijkse meditatie oefening maar een extra hulp om met meer aandacht en vertrouwen in het leven te staan. Daarbij kan het innerlijk gebed of mantra een enorme hulp zijn, juist ook in de meditatie; zo gauw als gedachten de rust komen verstoren klinkt de mantra op om ze te verdrijven. Veelal zoeken we ons anker en zekerheid in de materiële buitenwereld, maar steeds weer zal blijken dat die zekerheid op los zand is gebouwd. De mantra is een innerlijk anker die ons letterlijk en figuurlijk ankert in de geest. Onafhankelijk mens-zijn.

Het is nu onze grootste uitdaging om te gaan staan in de kracht die we zelf zijn. Het uiterlijke angstdenken te doen wijken door innerlijke concentratie op een sterke mantra die zijn weerklank heeft in de geest en ongekende lichtkrachten kan vrijmaken. Het woord Mantra bestaat uit twee delen:’man’, dit betekent geest en ‘tra’ wat voertuig of instrument betekent. Letterlijk betekent Mantra dus: voertuig van de geest. Alle klanken zijn in wezen trillingen, net als natuur- en dierengeluiden. In feite bestaat alles wat wij waarnemen in onze omgeving en op aarde uit trillingen.

mensheidsrepresetant

Het is van het allergrootste belang om een mantra te kiezen die je begrijpt en met bewustzijn kan benaderen, vooral niet een mantra, die nogal eens  gegeven wordt, die onbegrijpelijk is en waarvan je de uitwerking niet kan weten! Zo’n mantra wordt dan gegeven omdat er geen enkele voorstelling van te maken is en ook geen gedachten, maar is toch af te raden omdat in deze tijd volledig bewustzijn wordt gevraagd, zover als mogelijk, over alles wat je doet. In de katholieke kerk waren de diensten vroeger in het latijn omdat de gelovigen niet alles hoefden te weten. In het verleden was de priester de middelaar tussen de gewone mensen en de geestelijke wereld, nu echter komt het er op aan dat we zelf een rechtstreekse en bewuste verbinding proberen te leggen met de geest.

Het innerlijke gebed zorgt voor zo’n verbinding, een soort navelstreng die ons verbindt met de voedende Geest. Voel aan wat je op dit moment nodig hebt, het moet ook wel bij je passen. Als er maar kracht van uitstraalt en geloof in je eigen mens-zijn, je verbondenheid met de Geest. Kort en krachtig, iets dat je door de dag heen omhult en opgeroepen kan worden tot het uit zichzelf komt. Het doet het onrustige denken wijken, geeft ruimte in de geest en een gevoel van bescherming en veiligheid. Het is van belang om de mantra of innerlijk gebed ook innerlijk te houden, het te koesteren als een intieme schat en het niet rond te strooien als de dwaallichten.
Aanbevelingswaardig zijn de nu volgende IK-BEN woorden die een zeker zo’n krachtige werking hebben als ze sterk uitgesproken worden en begeleidt door de juiste gebaren/houding. Zie de afbeelding van de Mensheid representant. Dat zou je even in de ochtend kunnen doen om jezelf, weer even stevig neer te zetten. Verder is de  werkelijke bedoeling dat het in stilte gedacht wordt, als een hoogstaande gedachte tussen alle wervelende gedachten spinsels. Uiteindelijk dient de mantra zich zelf aan en dan hoef je je er nog alleen nog maar op te concentreren. Als je er de dag mee begint en voortdurend herinnert, werkt het door en versterkt het bewustzijn.

IK-BEN KRACHT
IK-BEN LIEFDE
IK-BEN LICHT
IK-BEN VREDE
Je kunt deze IK-BEN woorden zelf uitbreiden met wat je nu nodig hebt:
IK-BEN Vertrouwen–IK-BEN Goed zoals ik-Ben–IK-BEN  Standvastig–Etc.
Deze Ik-BEN woorden horen bij deze tijd omdat ze ook staan voor persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid.

Het onderstaande voorbeeld komt uit de Christelijke mystiek en speelde zich af langer dan een eeuw geleden. Het is goed voor te stellen dan jongeren en oudere mensen met slechte geloofservaringen daar niet zo veel mee kunnen. Bedenk echter wel dat dit leven niet je eerste leven is en dat het zomaar kan gebeuren dat je het herkent als iets dat bij je hoort. Christus staat hier voor de grote universele kracht die dicht bij de mensen staat. Dus niet zo zeer voor het Christusidee van de kerk.

images-2Na een periode van innerlijke strijd kreeg ik het boekje ‘De pelgrim’ in handen.
Een juweel van een boekje uit de Russische mystieke literatuur:
Een pelgrim hoorde in de kerk voorlezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en werd getroffen door de woorden: Bidt zonder ophouden!
Deze tekst hechtte zich in zijn geest en hij ging op zoek naar geleerden en heilige mensen die hem daarover zouden kunnen vertellen. Het verhaal gaat over zijn tochten door het onmetelijke Rusland en zijn innerlijke Weg naar God. De hoofdrolspeler van dit verhaal gaat op zoek naar een starets die hem dit kan leren. Starets betekent “oude man, grijsaard” maar werd een woord om een oude wijze monnik aan te duiden die in staat is om anderen op te leiden in de weg naar het gebed. Met veel moeite vindt onze man zo’n starets en wordt ingewijd in het  het eeuwig durend gebed en de mystieke werking daarvan.
Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm U mijner.
Verkorte versie: Christus ontferm U over mij. (Je kunt deze woorden niet vervangen of afzwakken omdat ieder woord op zich een krachtwoord is en kosmisch bepaald.)
Geduldig blijven oefenen, het steeds maar weer herhalen, eerst hardop en daarna zachtjes van binnen, werkt het uiteindelijk uit zichzelf. Het is dan in het hart gekomen en daardoor blijf je in de Christus sfeer en word je op je pad beschermd. Het is eigenlijk een voortdurende contemplatie op een idee, dat dan werkelijkheid wordt. Op een gegeven moment kan het veranderen in: ontferm U over ons. Het wordt ook wel het gebed van het hart genoemd.
Alle andere gedachten wijken voor het denken in Christus. Met andere woorden: in plaats van een gevangene te zijn van je eigen onrustige, heen en weer vliegende gedachten, blijf je nu door concentratie in de geest van licht. Het herhalen van de woorden is een genezende kracht en wordt uiteindelijk iets van jezelf dat er altijd is. Het is een beschermende omhulling en een voortdurende contemplatie op de geest, die je bevrijdt uit de kluisters van het denken.
Zo gauw als het gebed in je ziel op klinkt ben je weer wakker en in het bewustzijn!
Er is wel een zekere wilskracht voor nodig en vertrouwen in de werking ervan om het alsmaar te oefenen, maar dat is prima, omdat het oefenen op zich al voldoende is. Langzamerhand word je steeds bewuster van het repeterende denken en ga je er plezier in krijgen er iets anders tegenover te stellen.
Dus zo gauw als het denken weer opdringerig aanwezig is begin je de ‘mantra’ te herhalen, alsmaar steeds opnieuw. Het denken is uiteindelijk ook altijd een herhaling van alsmaar hetzelfde, tenminste het denken waar je niet echt vat op hebt, waar je je mee geïdentificeerd hebt. Er is echter ook een ander soort denken dat bewust en geconcentreerd is.

Misschien gaat het wel net als bij mij; het gebed werkte terstond en ging dag en nacht door. Het was een herkenning uit een ver verleden, dat nog in mij lag te wachten. Dit is werkelijk een eeuwigdurend gebed, het gaat altijd met je mee omdat je er één mee bent geworden; een grenzeloos gebed als het ware.
Maar zoals je jezelf vergeten kunt, zo vergeet je ook dit gebed, wat echter niet wil zeggen dat het er niet meer is.
Droombeeld:
—-Ik liep over een stenen muur en zag rond de kerktoren afschrikwekkende monsters vliegen.
Toen zij op mij afkwamen kwam direct het innerlijk gebed omhoog en ze deerden mij niet. Ze vlogen over en langs mij heen alsof ik voor hen niet meer zichtbaar was, omdat ik omhuld werd door een beschermend licht. Het gebed behoedde mij voor ieder gevaar. Ik liep blij en dankbaar voort, zonder angst, omgeven door vele gevaren.——
Het duister wijkt direct als het geconfronteerd wordt met dit gebed.
Eens ben ik onverwachts gebeten door een straathond, met alle nare gevolgen van dien. Zo gauw als een hond mijn pad kruiste werd ik angstig, maar vanaf toen was direct het gebed er en was mijn angst weg. Zo heb ik heel wat angsten overwonnen. Anderen hebben hierdoor bijvoorbeeld hun vliegangst overwonnen, angst voor tandarts en ziekenhuis, angst voor terreur, angst voor alleen zijn.
Als je in het gebed bent ontstaat er een gevoel van overgave en een weten dat alles goed is, dat alles gaat zoals het moet gaan.
Het innerlijk gebed is in feite een Christelijke mantra waarvan de werking kosmisch bepaald is.
Ook in de nacht kan het ons voortdurend bescherming bieden en het sterke duister van deze tijd op afstand houden. Het legt als het ware een cirkel van beschermende liefde en licht om je heen en het duister kan daar niet doorheen en zal wijken voor het licht.
Dat kan ook een heel goede mantra zijn: Leg een cirkel van beschermende liefde en licht om mij heen.

We kunnen in dit kader ook leren van een klein kind, omdat ze nog weet heeft van haar Goddelijke oorsprong, wat wij ouderen vaak vergeten zijn. Mijn ervaring is dat ieder kind in zijn ziel hunkert naar religie, omdat het gewoon nog religieus is! Loop eens met een klein kind een mooie kathedraal in of een kleine intieme kerk met kaarsjes voor het altaar en kijk dan eens hoe het kind alles in zich opneemt, heel stil en vol eerbied. Kijk eens goed naar het kind en vraag je af wat jezelf toch verloren bent? Wellicht zie je het in de ogen van het kind. Er zijn nog zo weinig van die stilte plekken waar de energie nog verbonden is en levend aanwezig.

Kinderen hebben van nature behoefte aan religiositeit en omdat het niet meer vanzelfsprekend aanwezig is dienen we er nu met bewustzijn iets voor in de plaats te stellen.njtoespraak2012
Als ouder kun je in ieder geval de beschermer zijn van hun beeldenwereld, die hen verbindt met hun oorsprong. Laten we ze alstublieft behoeden voor de flitsende beelden die zich voor hun eigen beeldend vermogen willen nestelen en ze isoleren van wie ze werkelijk zijn. Het is zo gemakkelijk om ze al vroeg voor een computer te zetten, en of ze eindeloos spelletjes te laten doen; geheel gefixeerd verliezen ze zich zelf. Probeer hen te voeden met zo veel mogelijk mooie natuurlijke beelden en woorden verpakt in een mooi verhaal, spreuk of gebed voor het slapen gaan.

Voor ons ouderen is het al een hele opgave om dicht bij de bron te blijven of er terug te keren, laat staan voor de gevoelige kinderziel in deze tijd, opgroeiend naar mens-zijn. Ook voor bepaalde kinderen die veel te open en kwetsbaar zijn en bang zijn voor de nacht, kan een soortgelijk gebed een grote hulp zijn.  Natuurlijk geldt dit niet alleen voor die kinderen, maar bij hen is het zichtbaarder. Je zult nog verbaasd zijn, hoe kinderen er in al hun zuiverheid voor open staan. Veel kinderen in deze tijd zijn geheel verstoken van religie, omdat hun ouders daar niets meer mee doen. Langzamerhand zal het van nature religieuze kind ook de verbinding verliezen. Daar bedoel ik geen kerkgenootschap mee omdat Religie of religieus veel meer is dan dat>>Religie: religare, Latijn voor verbinden.
De vraag is dan natuurlijk wel hoe we de kinderziel kunnen behoeden voor al het duister in de wereld, als we zelf verworden tot angstige wezens, slaafse dienaars van de materiële wereld, losgeslagen van de voedende geest.
Dus sta op en vecht terug, niet met wapens, maar met een kracht die vele malen sterker en duurzamer is.
…………………………….IK BEN……………… IK-BEN LIEFDE!

 

 

9789060387283

9023009258

Boek 6e druk | paperback | 21,5 x 15 cm | 288 blz | ISBN: 9789060387283
uitgeverij: Christofoor. Verkrijgbaar bij de boekhandel of bibliotheek.

De ware verhalen van een pelgrim:  Is momenteel niet meer verkrijgbaar; wordt wel tweedehands aangeboden.

 

(Totaal aantal bezoeken: 676, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(49 Reacties)

 1. Tot voor kort was het boek over De Pelgrim nog wel te krijgen bij Carmelitana in Gent. Zelfs de 3 delen in één. Precieze titel: “De openhartige verhalen van een...
  Lees meer

  Tot voor kort was het boek over De Pelgrim nog wel te krijgen bij Carmelitana in Gent. Zelfs de 3 delen in één. Precieze titel: “De openhartige verhalen van een Russische pelgrim”. ( eerste integrale Nederlandse vertaling uit de grondtekst) Uitgeverij Patmos.

  Overigens vinden sommige ” kenners” dit een veel te ingewikkeld boek over het innerlijk gebed het zg Jezusgebed. En het is ook mijn ervaring. Ook kunnen er misverstanden ontstaan door opdrachten die de pelgrim krijgt van zijn starets. Bv een paar duizend keer per dag het gebed zeggen. Dat is niet gebruikelijk.

  • Goede morgen Hanneke in dit nieuwe jaar!

   Mijn persoonlijke ervaring, los van kenners of kerk, is dat het wel werkt en dat het absoluut niet ingewikkeld is maar juist zeer eenvoudig. Daarom is het denk ik in onze tijd zo moeilijk te begrijpen.
   Het vraagt een religieuze grondhouding en de wil om je eigen gedachten naar de achtergrond te brengen en zelfs tot zwijgen te brengen.
   De voortdurende herhaling tot zelfs duizend keer is alleen in het begin een opdracht, maar op een gegeven moment werkt het vanzelf. Maar niets gaat zomaar vanzelf daar gaat altijd oefening en enige wilskracht aan vooraf.
   Wellicht gaat het net als bij mij en is het een herkenning van iets dat al in je leeft en alleen nog maar gewekt hoeft te worden omdat het een universeel gebed is.
   Mensen in deze tijd zullen er moeizaam verbinding mee kunnen vinden en kunnen dan beter een tekst of gebed zoeken dat nu meer bij hen past.

   Hartelijke groet Hanneke!

  • Kenners? Zouden deze kenners misschien toch niet zo een kenners kunnen zijn? Wat is een kenner? En wat is niet gebruikelijk? Hoe moet een gebed dan zijn voor het wel een gebed is?

   • “Kenners “staat tussen aanhalingstekens. Je zou eens naar deze mensen kunnen zoeken in bv de Orthodoxe Kerk. Je zou eens de literatuur erop na kunnen slaan. Beetje veel werk misschien maar, kom aan….een nieuw jaar. En een beetje moeite doen als het je werkelijk interesseert en je oprecht naar antwoorden zoekt, wel dat doe je dan toch met vreugde??
    Je laatste vraag begrijp ik gewoon niet. Of is het geen vraag maar een “stekelige” opmerking?
    Overigens is het niet mijn bedoeling een discussie uit te lokken hier over.

 2. Na je bericht over vakantiestress Jan heb ik even niet meer je artikelen gelezen. Maar ik ben nu met een inhaalslag bezig. 🙂 Het volgende trof me. Eens in mijn...
  Lees meer

  Na je bericht over vakantiestress Jan heb ik even niet meer je artikelen gelezen. Maar ik ben nu met een inhaalslag bezig. 🙂
  Het volgende trof me.
  Eens in mijn jonge jaren, ik was nog niet met spiritualiteit bezig, jaar of 17 schat ik. Had ik een droom.
  Ik zat achter op een bromfiets (ik dacht mijn vader voorop) en we werden achtervolgd door demonen, ik was erg bang.
  Plotseling kwam in me op wat je boven noemt deze spreuk, Christus ontferm u over me. Maar dan in oud hollands of oud middeleeuws dus niet helemaal hetzelfde. De demonen verdwene direct als sneeuw voor de zon. Wakker geworden was ik verbaasd van mijzelf dat ik in de droom zo’n oudhollandse of middeleeuwse vrome spreuk gebruikte. In mijn dagelijkse leven was ik daar toen absoluut niet mee bezig geweest.
  Later toen ik me in het spirituele begon te verdiepen kwam de gedachte bij me op ook nog versterkt door andere belevenissen dat ik wellicht in een vorig leven deze spreuk zeer intensief geleerd had, dat deze me nu in mijn droom in dit leven te hulp kwam. Ik heb meer beelden gehad van mijzelf in een klooster een habijt dragende.

  • Nou gelukkig dan maar dat je weer terug bent Kees, ik en wij hebben je gemist! Was je soms met vakantie? 🙂

   Ik zelf ben nooit meer ontroerd geweest dan toen ik het boekje de pelgrim in handen kreeg, als of ik mijn eigen weg terug liep.
   Oude monniken herkennen elkaar.
   Bedankt voor je mooie beleving en herkenbaar.
   Groet!
   Jan.

 3. Christian Lensveld

  20 oktober 2016 om 22:06

  Mooi, dit lijkt mij van toepassing
  Lees meer

  Mooi, dit lijkt mij van toepassing

 4. HET GEBED VAN OVERGAVE Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: Ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen...
  Lees meer

  HET GEBED VAN OVERGAVE
  Wat ook komen mag, wat mij ook het volgende uur, de volgende dag brengen mag: Ik kan het, als het mij volledig onbekend is, door geen angst veranderen. Ik wacht het af, met volledige innerlijke rust, in volmaakte zielenrust. Door angst en vrees wordt onze ontwikkeling tegengehouden; wij stoten door vlagen van angst terug, wat uit de toekomst in onze ziel opgenomen wil worden.

  De overgave aan wat men goddelijke wijsheid in de gebeurtenissen noemt, de zekerheid, dat datgene wat komt, komen moet en dat het op de een of andere wijze zijn goede werking zal hebben, het oproepen van deze stemming in woorden, in gevoelens, in ideeën dat is de stemming van het overgavegebed.

  Dat is één van de dingen die we in deze tijd moeten leren: uit louter vertrouwen te leven zonder bestaanszekerheid, uit het vertrouwen op de immer aanwezig zijnde hulp van de geestelijke wereld. Waarlijk, anders gaat het in deze tijd niet, als we niet de moed willen laten zakken. Laten we onze wil voortdurend sterken en proberen haar te wekken iedere morgen en iedere avond.

  Rudolf Steiner

 5. Nog even een aanvulling op wat wat je schrijft over het belang van meditatie Jan. Het is me opgevallen dat steeds meer mensen sinds de komst van de smartphone nooit...
  Lees meer

  Nog even een aanvulling op wat wat je schrijft over het belang van meditatie Jan.

  Het is me opgevallen dat steeds meer mensen sinds de komst van de smartphone nooit meer een ‘stil moment’ hebben. Voor die tijd staarde men wat voor zich uit als men ergens op moest wachten of als men om de een of andere reden even niet productief kon zijn. Dát zie je vrijwel nooit meer. Als er ook maar heel even niets te doen is grijpt men mechanisch naar dat ding en begint er wat op te wrijven of tikken. Ik vraag mij af wat voor gevolgen dat op de langere termijn op de menselijke geest heeft. Ik reis vaak met de trein en dan staar ik wat voor mij uit, of ik droom weg in het voorbij trekkende landschap. Dat is dan mijn vorm van meditatie. Mensen kijken dan af en toe zijdelings met argwaan in hun blikken naar mij. Iemand die in het openbaar helemaal niets doet, dat is raar. Hij zal toch niets in zijn schild voeren?
  En dan zijn er natuurlijk ook nog de gevaren van blootstelling aan gepulste hoogfrequent-energie waar niemand bij stil staat. Ouders geven zo’n ding met een gerust gevoel aan hun jonge kinderen. Onderzoeken wezen immers uit dat dit volstrekt ongevaarlijk is? Gek genoeg weten maar weinigen dat het leeuwendeel van die onderzoeken gefinancierd is door de telecombedrijven…

  • Ja dat vraag ik mij ook vaak af….wat zal dat doen met de ontwikkeling van bewust- er -zijn?
   Als ik een telefoon tegen mijn oor houd voel ik de straling pijnlijk mijn hoofd intrekken en begrijp dan niet dat anderen dat blijkbaar niet voelen.
   Meditatie kan je inderdaad op dat soort momenten doen, ook in de rij bij de kassa, maar dat is nu veel moeilijker geworden voor nieuwe generaties en eigenlijk alle generaties. Altijd bereikbaar willen zijn is enorm ego versterkend.
   Of worden we te oud en snappen we het niet echt meer?

   • Haha, ja Jan, dat heb ik ook wel gedacht, dat het aan onze leeftijd zou liggen. Maar de laatste tijd zie ik zelfs grote aantallen 70+ers met zo’n ding in de trein zitten.
    Maar kleine successen zijn er toch nog wel te behalen in deze wereld: afgelopen jaar heb ik hier enige tijd over heen en weer gemaild met de coördinator van de (nota bene vrije!) middelbare school van mijn dochter. Dat heeft tot gevolg gehad dat de woensdagen gebombardeerd werden tot telefoonvrije dagen.
    In het begin baalden de kinderen daar ontzettend van, maar na een paar weken spraken ze onderling steeds vaker af om dat apparaat ook op andere dagen in de pauze op school te laten. Want dat vonden ze gezelliger! Toen ik dát hoorde voer er een ouderwetse, al lang vergeten sensatie door mij heen: ik voelde me opgelucht 🙂

 6. tra.Man
  De mantra heeft de kracht van het geloof erin van degene die hem uitspreekt.

  • Anoniem, dat zal niet iedereen met je eens zijn. Zeker degenen die ” werken” met het Jezusgebed. In het verhaal van de Pelgrim staat daar ook iets over. Het werkt ook als je niet erin gelooft. Het werkt zelfs als je het zonder aandacht bidt. De woorden op zich en vooral de Naam hebben een ongekende kracht. Blijkt toch. Wel lijkt het zo te zijn dat door het “domweg” te doen al het andere volgt.

  • Bedankt voor je reactie!
   Inderdaad, en het geloof verzet bergen. Daarom zoek iets wat bij je past wat voor jou geloofwaardig is. Ieder hulpmiddel om tot innerlijke zelfstandigheid te komen is gerechtvaardigd.
   Groet!

 7. Hoi Jan, bedankt voor je reactie. Alle goden zijn geschapen door mensen, en zolang men dit voor ogen heeft, is er niets mis met inspiratie halen uit die verhalen, van...
  Lees meer

  Hoi Jan, bedankt voor je reactie.
  Alle goden zijn geschapen door mensen, en zolang men dit voor ogen heeft, is er niets mis met inspiratie halen uit die verhalen, van ze te genieten, of zelfs een beetje te gaan houden. Maar dat is iets heel anders dan geloven in een denkbeeldig vaderfiguur die zich over ons zal ontfermen als we dat maar lang en hartstochtelijk genoeg blijven vragen.
  Over het mantra’s herhalen verschillen we blijkbaar, dat geeft ook niets.
  Ik wil wel zeggen dat ik spreek uit ervaring en diepgaand onderzoek, ook naar mantra’s, en dat het daarbij mij nooit ontbroken heeft aan een innerlijke religieuze houding zoals jij dat noemt. We interpreteren het alleen anders, en daar is een website als deze toch ook voor, om verschillende interpretaties naast elkaar te leggen, of niet?
  Verder met alle respect en waardering voor jou en wat je hier neer zet, andere beste man 😉 en zelfs mij weet je af en toe te inspireren dus no spang, je weet toch…

  • O gelukkig zwak je het een beetje af om het in het juiste perspectief te zetten. Interessant wat je schrijft en hoe je het bedoeld.
   Mooi streven of zijn ….Nooit meer eenzaam.
   Ik hoop het ook nog te vinden daarom ga ook ik veel de natuur in.
   En verdrijf de opdringerige gedachten met een mantra van Jan en wonder boven wonder….Het werkt!

   • Thnx Arie 🙂 Neemt niet weg natuurlijk dat ik ook behoefte heb aan contact en connecties met anderen. En ja, mantra’s kunnen de geest tot rust brengen waardoor die wat ontvankelijker wordt, en dat kan zeker heilzaam zijn.

    • manomanoman “”alle goden zijn geschapen door mensen.””
     Vind jij jouzelf nu een materialist of zou je jezelf anders willen omschrijven? Vraag ik me af.

     • Thanks Jan! 🙂

     • Excuus! dat ik mij gemengd heb in de correspondentie tussen jullie. Ik was de vragen en reacties aan het beantwoorden en besefte dat pas later.

     • Hi Kees….ik heb daar ook een vraag over gesteld maar hij vernoemt zichzelf naar Manannán Mac Lir (Mac Lir betekent “zoon van de zee”), is een zee godheid in de Ierse mythologie .en dat doe je toch niet zomaar. 🙂

     • Hoi Kees, nee hoor, ik noem mezelf geen materialist en zou mezelf ook onder geen ander -isme willen scharen. Maar als het je gerust stelt, mag jij mij wel onder het mananannisme scharen! 😉

     • Nee een materialist zal ik jou niet durven noemen, wel een kritische denker met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Eindelijk een nieuwe religie die we kunnen volgen, los van de Goden zal het Mananannisme verkondigd worden.
      🙂

  • Misschien kan ik proberen het beter uit te leggen. Als ik bijv. naar een goeie dramafilm kijk, kan ik ontroerd worden, zodanig zelfs, dat de tranen over mijn wangen biggelen. Die tranen en die emotie zijn echt, maar, dat maakt de film nog niet echt, die is en blijft een projectie. Dus zo werkt het m.i. ook met mantra’s en gebeden zoals “heer ontferm u over mij”. Als je daar nou maar intens en lang genoeg aan denkt, krijg je er vanzelf een gevoel van veiligheid en beschermd zijn bij. Niet dat daar iets mis mee is als iemand daar iets aan heeft, alleen is het wat mij betreft wel zaak om fantasie en (waarneembare) werkelijkheid (die ook maar relatief is maar dat terzijde) te onderscheiden.

  • Ik ben niet boos hoor en zelfs dankbaar als ik je soms even kan raken en inspireren. 🙂
   Mijn schrijverij is nu eenmaal niet voor de massa maar ik hoop, al is het maar zo nu en dan, de mens op weg naar bevrijding, naar innerlijke zelfstandigheid soms even te ondersteunen op dat eenzame pad. Dus no spang, je weet toch………………

   • Mooie foto van de bloeiende heide, …daar geloof ik nou in, de natuur. 🙂 De natuur is overal, om mij heen en door mij heen, daarom voel ik me ook niet eenzaam 🙂

   • Ik weet het Jan en ik ben ook geen massamens. Het padloze pad voelt alleen als eenzaam zolang de illusie van afgescheidenheid nog geloofd wordt. Daarna kun je je nog wel all-één voelen maar niet echt eenzaam meer. Cheers! 🙂

 8. Dat hele geherhaal van mantra’s en gebeden is niets anders dan zelfhypnose, kan zeker tijdelijk rustgevend werken en afleiding geven maar je kunt net zo goed klein klein kleutertje of...
  Lees meer

  Dat hele geherhaal van mantra’s en gebeden is niets anders dan zelfhypnose, kan zeker tijdelijk rustgevend werken en afleiding geven maar je kunt net zo goed klein klein kleutertje of een ander leuk zelfgekozen liedje zingen in je hoofd, heeft precies dezelfde uitwerking. De werking van het eindeloos herhalen van mantra’s is hetzelfde als schaapjes tellen om in slaap te vallen.
  Verder: waarom mensen hun godganse leven aan een verzonnen Here blijven vragen om zich over hen te ontfermen, is mij een raadsel, maargoed, ieder het zijne. Zolang die Here dat maar niet bij mij probeert te flikken 😉
  Ff serieus Jan, om dat legertje van bloeddorstige monsters Isis te noemen, vind ik not done, dat is misbruik van de naam van die mooie godin uit de Egyptische mythologie. Daarom mijn vriendelijke verzoek aan jou of je ze voortaan I.S., Isil of Daesh wil noemen.

  • /waarom mensen hun godganse leven met een verzonnen Here…./ ?
   En dat zegt iemand die zichzelf naar een mythologische zeegod vernoemd uit de verre oudheid: Manannán , en het opneemt voor de mooie Godin Isis!?
   Weet je beste man ik heb proberen uit te leggen wat een mantra kan zijn en waarom het werkt. Ik ga er niet vanuit dat iedereen begrijpt wat het zou kunnen betekenen omdat het een religieuze innerlijke houding vereist. Niet te verwarren met het beeld dat jij daarover bij je zou kunnen dragen.
   Ik kan het niet helpen dat het ver van jou belevingswereld afstaat en het is ook niet de bedoeling iemand te overtuigen en daarom groet ik U Mannanán
   Het is geen zelfhypnose……………..Hier laat ik het dan maar even bij………

 9. Voor mij persoonlijk liever zo min mogelijk religie voor de generatie van de toekomst en meer zelf, vrij en ruimhartig denken. De meeste ellende en het meeste oorlogsgeweld van deze...
  Lees meer

  Voor mij persoonlijk liever zo min mogelijk religie voor de generatie van de toekomst en meer zelf, vrij en ruimhartig denken. De meeste ellende en het meeste oorlogsgeweld van deze tijd komt door teveel religie en te weinig vragen stellen en te weinig zelf denken over de inhoud en de gevolgen van blindelings een pad volgen.

  • Janny van der Duijs

   29 augustus 2016 om 09:38

   Janny van der Duijs( via Facebook)
   Jammer dat “religieuze opvoeding” vaak misverstaan wordt. Een kind is “van nature” religieus. En dat moeten we in eerste instantie behoeden. Spreuken en liedjes voor kinderen passen in die attitude. De wereld waaruit het kind is neergedaald naar ons, zouden we wat meer in beschouwing kunnen nemen. En ons behalve voor het leven na de dood, óók voor de andere poort van het leven gaan interesseren.

  • Helemaal mee eens Tim. Georganiseerd geloof/ religie heeft heel veel ellende over de wereld gebracht. Het leven is er uit gehaald en de schriftgeleerden nemen het over en dicteren.
   Met religieus bedoel ik wezenlijk wat anders. Je kunt religieus zijn zonder bij een groep te horen. Het is een innerlijke staat van verbinding.
   Groet,
   Jan

   • via Facebook
    Tuurlijk, dat is zeker mooi en ik weet inderdaad wat het woord betekent. Maar de bijklank die het heeft in de huidige maatschappij maakt het er niet makkelijker op. Wat je zegt, het woord is misbruikt en de betekenis wordt daarom in het algemeen vandaag de dag anders ervaren. Heel zonde en ik zou ook graag zien dat de maatschappij zich daaraan ontworsteld. Maar vooralsnog, met de betekenis van het woord zoals het vandaag de dag wordt ervaren, komt de mooie booschap die je deelt en er achter zit niet aan. Althans niet bij de massa. Ik ben toevallig historicus/archeoloog dus ik weet wel wat van de achtergronden van taal en ontwikkeling van religie, maar dat geldt helaas niet voor iedereen en die mensen slaan het vaak over ben ik bang.

    Jan Verduin
    Jan Verduin dank je Tim maar we moeten ook accepteren dat we de massa niet meekrijgen en dat ik mij ook niet richt tot de massa. Het gaat nu om de individuen die tot innerlijke zelfstandigheid komen. Het is heel moeilijk, tenminste dat vind ik, om woorden als God, Christus e.d. te veranderen in Licht, Liefde en andere vage termen, omdat ze ontkracht worden. Uit het Woord is alles ontstaan. Nieuwe Broederschap vinden velen ook zeer bedenkelijk. Ik ga slapen Tim en zal het in de meditatie meenemen. Goede Nacht

   • In het Johannes evangelie kan men lezen dat de mens die verder op zijn pad komt, zich gaat voelen als een ontheemde. Los van de bloedbanden, los van het groeps ik. Een mooie passage uit het boek is deze:

    De bloedverwantschap blijft wel bestaan, maar de geest van de liefde wordt eraan toegevoegd. En tot deze liefde die van het ene vrije ik naar het andere vrije ik uitgaat, geeft hij de impuls.

    Deze liefde is dus niet meer gebonden zoals de materiële liefde dat is maar is een vergeestelijkte liefde.

    • Zo is het denk ook.
     Hoe verder iemand zich ontwikkelt hoe meer ontheemd en eenzaam die zich zal voelen.
     Religie en cultuur zijn de 2 zaken waaraan het individu zich dient te ontworstelen.
     Dereligiseren en deculturiseren zijn de zaken waar het uiteindelijk om gaat.

     • Beste Mark!
      Religie (van het Latijnse religio) heeft te maken met zingeving, en het zoeken naar betekenisvolle verbindingen. Re-ligare…………
      In bredere zin duidt het woord ‘religie’ op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven..

      Ik bemerk dat mensen niet meer kunnen omgaan met betekenisvolle woorden omdat ze misbruikt zijn. Religieus is een prachtig woord en religieus-zijn draagt zo’n diepe laag in zich. Je kunt het nog zien in de ogen van een klein kind. Dus laten we ons niet ontworstelen aan Religie maar wel aan de uitwassen daarvan. Het weer bevrijden uit de instituties en kerken die het zich ten onrechte toegeëigend hebben.
      *Hoe verder iemand zich ontwikkelt hoe meer ontheemd en eenzaam die zich zal voelen. Dat is waar Mark en ook de bedoeling opdat we ons dan als vrij geworden wezens weer opnieuw kunnen verbinden, niet meer bestuurd door de buitenwereld. Ligare is verbinden RE-LIGARE=opnieuw verbinden….mooi toch?

      Mijn volgende artikel krijgt als titel: De Ontheemden
      Groet!

 10. Ha die Jan, je bent er weer 🙂 De invloed van ‘het beeldscherm’ op mensen is ontstellend. Begin jaren 50 werd tv geïntroduceerd in Nederland. Rond de millenniumwisseling brak internet...
  Lees meer

  Ha die Jan, je bent er weer 🙂

  De invloed van ‘het beeldscherm’ op mensen is ontstellend.
  Begin jaren 50 werd tv geïntroduceerd in Nederland.
  Rond de millenniumwisseling brak internet op grote schaal door.
  De afgelopen jaren drukte men zichzelf massaal de (fors stralende, maar dat zie en voel je toch niet dus leg maar onder je hoofdkussen) smartphone door de strot. Dag en nacht online, elektronische telepathie is verdorie toch nog werkelijkheid geworden.

  Op de bank kijkt men naar een gigabeeldscherm, op het werk naar een 15 inch display, en op straat, in de trein, in bed, op de wc en tijdens het knuffelen staart men onafgebroken naar een klein schermpje waar 24/7 van alles op verschijnt waar onmiddelijk notie van genomen dient te worden.

  Stelletje armzalige gebiologeerde 2D-tuurders: realiseren jullie je dan niet dat jullie voortdurend gretig volgen wat voor griezeligs er in de grote verre boze wereld plaatsvindt, maar dat jullie er geen zoutloos benul meer van hebben wat er op aanraakafstand gebeurt?
  Zo. Weten jullie gelijk wat mij de stuipen op het lijf jaagt. Maar ach, het moet uitwoeden zoals zoveel zaken. Het zal misschien best wel weer eens gezellig worden op aarde.

  “Berend-Joris, weet je dat opa vroeger met hangend hoofd de godganselijke dag naar zijn handpalm zat te kijken?”

  • Beste Herm,
   Prachtig en waar omschreven waar ik niets aan toe te voegen heb.
   Alleen dan er op Letten dat de kleinkinderen en kinderen mij niet in mijn hand zien kijken
   Naar de levenslijnen in de hand mag dat wel?

   • Haha, ja hoor Arie, van mij mag dat!
    Maar wacht eens even. Het zou mij nog niets verbazen als daar ook al een telefoon-app voor is. Die de lijnen voor je interpreteert bedoel ik, zodat men dat ook al niet meer zelf hoeft te doen. Nu maar hopen dat ik niemand op ideeën breng 🙂

 11. Kan iemand mij eens goed uitleggen waarom altijd maar IK-BEN waarom niet gewoon Ben. Zelfs God noemt zich Ik-Ben. Die Ik staat toch zo in de weg of begrijp ik...
  Lees meer

  Kan iemand mij eens goed uitleggen waarom altijd maar IK-BEN waarom niet gewoon Ben. Zelfs God noemt zich Ik-Ben.
  Die Ik staat toch zo in de weg of begrijp ik het niet?

  • rocckie@hotmail.nl

   29 augustus 2016 om 05:17

   Hoi Marc,
   Ik BEN is de kracht van het universum. Het is God zelf het is het scheppende principe. Wij zijn naar zijn evenbeeld geschapen en hebben dus dezelfde scheppende kracht. Ik BEN is de vormloze liefde die zich door middel van onze gedachten tot vorm komt. Als we Bewust zijn dat we liefde zijn echt alleen maar liefde dus EEN dan vloeit God door ons heen en komen er liefdevolle gedachtes in ons op die de wereld verrijken, want onze gedachten gaan zich manifesteren en zullen verschijnen in de wereld. Zo zullen wij de hemel op aarde creëeren. Gods wil geschiedde. We zijn dan bewust dat GODS wil mijn werkelijke wil is. Gods wil openbaart zich door mijn wil. Dit is ook de enige manier om vreugdevol te zijn zonder reden de IK BEN. Hier levert het Ik geen probleem,want ik ben mij bewust van mijn eenheid met God en dus met alle levende wezens die hetzelfde zijn als ik. Mijn taak is dus liefde te willen zijn en uit te stralen naar alles en iedereen en vormen te scheppen die allen ten goede komen . Dit beseffen is het Christus bewustzijn. Dit is wat we zijn. Als het ik problemen geeft of weerstand is het niet het universele ik van IK BEN ,maar het persoonlijke ik die niet de eenheid vertegenwoordigt ,maar het dualistische ik van IK tegen de rest van de wereld. De IK van de ik BEN is vormloos en bereidt iedere vorm aan te nemen die het geheel GOD dient. Deze lost weer op in het niets en komt weer tot een andere vorm ten dienste van het geheel. Het persoonlijke ik houdt vast aan zijn eigen vorm en wil niet veranderen. Hij is bang om te sterven omdat hij nog niet bewust is dat verandering van vorm juist leven is. Het Ik wat dus in de weg kan staan is dus slechts het persoonlijke ik en niet het universele. Het persoonlijke ik heeft al een vorm en strijdt om zijn eigen vorm te laten voort bestaan. Het universele Ik heeft geen vorm is zich bewust in de vorm van zijn eigen vormloosheid en is eeuwig.

   richard

  • Dag Marc,

   Dat lijkt mij niet zo een twee drie gemakkelijk om uit te leggen. Is het misschien zo dat jij met (Ik) aan het ego denkt? Het ik “ik -Ben ” ligt in het verlengde van het Ik -- bewustzijn of zelf bewustzijn en heeft niets met ego uit te staan.
   Wil je exact weten wat de betekenis is dan vind je die in : Voordrachten over het evangelie volgen Johannes.

 12. Mijn kleindochter” die een andere opvoeding geniet” met zeker veel liefde van haar moeder, had geen speciaal ritueel voor het eten of slapen gaan.Wij hebben dat wel in de opvoeding...
  Lees meer

  Mijn kleindochter” die een andere opvoeding geniet” met zeker veel liefde van haar moeder, had geen speciaal ritueel voor het eten of slapen gaan.Wij hebben dat wel in de opvoeding met haar meegenomen. Ondanks dat blijkt, dat het bij ieder kind, verschillend in bewustzijn uitwerkt en dat onze kleinkinderen allen niets religieus meekrijgen.

  Onze jongste kleindochter van vier, is een wakker,intelligent,leergierig en wilskrachtig kind die deze wil gebruikt voor wat ze nodig heeft. Dit doet ze op een oprechte en bijna volwassen manier.
  De eerste keer dat ik voor haar het verhaal voorlas” hoe de kleine engel naar de aarde kwam” nagevolgd door een lied en een spreuk, kende ze het na enige tijd van buiten. Het resulteerde hierin, dat ze niet naar bed wilde bij haar moeder zonder ditzelfde ritueel en mijn dochter mij belde met de handen in het haar, of ik het a.u.b even via de telefoon wilde doen. Nu leert dat kleine meisje aan haar moeder het ritueel en dat is van een diepe ontroering.

  Lied:
  Engel van mij
  zorg steeds voor mij
  dag en nacht
  vroeg en laat
  tot ik met u naar de hemel toe ga
  engel van mij.

  Spreuk heet:
  Van het hoofd tot aan de voeten.

  Afsluiting:

  Lichtmachten dragen” naam van het kind” in het huis van Gods geest.

 13. Wat een verrassing zo net na de vakantie en de tijd van nieuwe voornemens om weer een publicatie te mogen ontvangen. En wat voor een…precies wat ik nu nodig had!!...
  Lees meer

  Wat een verrassing zo net na de vakantie en de tijd van nieuwe voornemens om weer een publicatie te mogen ontvangen. En wat voor een…precies wat ik nu nodig had!! Het was wat lang stil op de site en ik hoop dat je weer met regelmaat kan publiceren en ons deelgenoot kan maken van je ervaringen, inzichten en wijsheid.
  Hartelijke groet en goede tijd voor ieder,
  Afra

 14. In antwoord op Adri:en aanvulling op artikel. Het van belang om de mantra of innerlijk gebed ook innerlijk te houden, het te koesteren als een intieme schat en het niet...
  Lees meer

  In antwoord op Adri:en aanvulling op artikel.
  Het van belang om de mantra of innerlijk gebed ook innerlijk te houden, het te koesteren als een intieme schat en het niet rond te strooien als de dwaallichten.
  Zoek iets dat bij je past, waar je blij van wordt en ook helemaal begrijpt .
  Maak van het oefenen geen dwang, maar een prettige bezigheid om er een echt gebed van het hart van te maken.
  Groet!
  Jan

 15. Hoe kan ik nog aan het boekje de weg van de pelgrim komen? Heel interessant artikel waar ik blij mee ben en op een andere manier naar meditatie kan kijken....
  Lees meer

  Hoe kan ik nog aan het boekje de weg van de pelgrim komen?
  Heel interessant artikel waar ik blij mee ben en op een andere manier naar meditatie kan kijken. Na het lezen vond ik plotseling de mantra die bij mij past…wonderlijk alsof die lag te wachten.
  Bedankt voor weer een mooi artikel!
  Groet,
  Jonas

 16. Het is van het allergrootste belang om een mantra te kiezen die je begrijpt en met bewustzijn kan benaderen, vooral niet een mantra, die nogal eens gegeven wordt, die onbegrijpelijk...
  Lees meer

  Het is van het allergrootste belang om een mantra te kiezen die je begrijpt en met bewustzijn kan benaderen, vooral niet een mantra, die nogal eens gegeven wordt, die onbegrijpelijk is en waarvan je de uitwerking niet kan weten!//

  Heel ware waarschuwing omdat dan de werking gevaarlijk kan zijn en andere krachten daar in werken. Transcendente meditatie maakt hier vaak gebruik van en dan gaat het niet meer over bewustzijn maar slaafs volgen ven de leraar. Je mag het ook nooit naar buiten brengen.

  Bedankt voor deze mooi beschrijving om het weer op te pakken en mij eigen te maken met bewustzijn voor de betekenis en werking.
  Het is ook zorgelijk hoe de kinderen al heel vroeg geobsedeerd zijn door de virtuele wereld van Pokemon en andere helden

  • Adri bedankt voor je reactie! Ik heb ik een bovenstaand artikel geantwoord omdat ik het ook voor anderen van belang achtte en als goede aanvulling.
   Ondertussen heb ik het in het artikel verwerkt.
   Groet!
   Jan

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »