De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

De donkere nacht van de wereldziel (3)

De twee vorige publicaties gingen over de donkere nacht van de ziel waarin de mens als het ware verdwaald raakt in een soort niemandsland; niet meer thuis in de wereld en nog geen bewuste verbimagesinding met de geest. Wat we nu zien in de globaliserende wereld is in feite ook een donkere nacht waarin de mens op drift raakt en het vertrouwen in de wereld en haar leiders is verloren.
De Westerse maatschappij verliest met grote vaart al haar zekerheden die gebouwd waren en zijn op het Christendom, de Democratische rechtsorde, Europese samenwerking en het idee an de westerse suprematie over de wereld. Al deze zekerheden zijn aan ernstig verval onderhevig: De kerken stromen leeg en worden verbouwd tot winkels en moskeeën komen er voor in de plaats, de democratie heeft zijn langste tijd gehad en de populisten, de machtsmannetjes, nemen het heft in handen, de Europese samenwerking dreigt op een mislukking uit te lopen, omdat het enge nationalisme weer de kop op steekt, zoals gebruikelijk in de Europese geschiedenis, en de westerse overheersing is voorbij en andere opkomende mogendheden zullen deze leemte opvullen.

De vluchtelingencrises, die veroorzaakt is door westerse bemoeienis, maakt de onzekerheid compleet. Het westen wordt overspoeld door economische, milieu en oorlogsvluchtelingen die als het ware het westerse karma komen inlossen door hun eeuwenlange uitbuiting en verwaarlozing van de derdewereldlanden en een grenzeloos egoïsme. Zij nemen een andere cultuur mee en zullen zich voorlopig niet aanpassen aan onze waarden. Alle mooie en idealistische gedachten daarover kunnen in de prullenmand. De oorspronkelijke bewoners hebben er alles aan gedaan om de westerse waarden te ondergraven en zijn nu verbaasd dat de nieuwkomers zich niet kunnen aanpassen, aanpassen waaraan?
Als groepen mensen in een maatschappij niet gezien en gewaardeerd worden, buitenspel blijven staan, zullen ze zich uiteindelijk keren tegen die maatschappij die hen vreemd gebleven is.

We zijn ook als maatschappij aangeland in de duistere nacht en verliezen alle vaste grond onder onze voeten. Voor de ziel kan je dan spreken over de waterproef waarin geen enkel houvast meer is aan uiterlijke omstandigheden. Je drijft mee met de stroom nog zonder een innerlijk anker. Er is geen geloof meer in de leiders die de maatschappij vertegenwoordigen en er ontstaat een onoverbrugbare kloof. Daaruit komen dan mensen te voorschijn die de massa betoveren met hun verwerpelijke ideologie, de samenwerking in Europa de nek omdraaien en de bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Veelal met een enorme minachting voor vrouwen die waarschijnlijk iets vertegenwoordigen waar zij zelf geen contact meer mee hebben; het innerlijk geweten. De toekomst is aan de vrouwen, als de mannen uitgewoed zijn. Het is ook niet zomaar dat vooral mannen achter de populisten aanlopen en hun in het zadel helpen. Populisten zeggen het gewone volk te vertegenwoordigen, verwoorden de onderbuikgevoelens van het volk, en zetten zich af tegen de heersende elite en de journalistiek. Zie hoe tegenwoordige leiders als bijvoorbeeld: Erdogan, Poetin, Orbán en Trump zich keren tegen de vrije nieuwsgaring en journalisten demoniseren.

De kerken lopen leeg zonder dat daar een andere geestelijke verbinding voor in de plaats komt. Er ontstaat een westerse ziekte in de vorm van depressiviteit en vraatzucht om de innerlijke leegte op te vullen en daartegenover een gezondheidscultus die volkomen gericht is op het ego. Dit ondanks de voortrazende technologische ontwikkelingen die het leven interessanter, gemakkelijker en gelukkiger zouden moeten maken en het leven verlengen. Er wordt een schijnbare sociale werkelijkheid gecreëerd die in feite de menselijke vrijheid opheft en tot slavernij wil brengen.

Als op menselijk vlak lichaam, ziel en geest niet meer goed verbonden zijn, loskomen van elkaar, zal het duister zich daartussen proberen te nestelen en de mens als het ware beproeven op innerlijke kracht, geloof en vertrouwen in de Liefde. Bewustzijn brengen in deze afzonderlijke gebieden is van levensbelang.
Zo is het ook in de wereld: Een stukje driegeleding: (zie: sociale driegeleding )
Het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken.
Het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid moet gelden
Het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.
De Sociale Hoofdwet:
”Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter naarmate het individu minder aanspraak maakt op het resultaat van zijn prestaties, dat wil zeggen naarmate hij deze opbrengsten meer aan zijn collega’s laat en naarmate zijn eigen behoeften niet vanuit zijn eigen prestaties maar vanuit de prestaties van de anderen bevredigd worden.” Een kortere versie van de wet: “Het welzijn van de mensen is des te hoger naarmate het egoïsme geringer is.”
Zo zou het eigenlijk moeten zijn, maar de economie overheerst alle gebieden en is niet gebouwd op broederschap maar op egoïsme en eigen belang. Daardoor gaan ook hier duistere krachten woekeren die de wereldorde verstoren en de economische macht concentreren bij een klein groepje superrijken die de macht en het geld verdelen met alle ernstige gevolgen van dien.

Populisten die het nationimages-rattenvangeralisme prediken zijn gevaarlijke individuen die goed samenlevende mensen binnen korte tijd tot vijanden kunnen maken en die elkaar vervolgens gaan bestrijden, alsof ze nooit goede buren, collega’s en vrienden zijn geweest.
Onbewuste mensen volgen graag sterke leiders die hun ik vertegenwoordigen. Populistische leiders verwoorden de onbewuste gevoelens van onbehagen en angst die in het onderbewustzijn van de mensen leven. Zij creëren daarmee een onderbewuste maatschappij, waarin het daarbij behorende duister uit de spelonken tevoorschijn zal komen.
Machteloosheid en frustratie veranderen hier niets aan, verander de wereld en begin bij jezelf is een oud gezegde dat hier van toepassing is. De uiterlijke wereld spiegelt ons de staat van het bewustzijn en dat ziet er niet hoopvol uit.

Onderschat echter niet de kracht van het individuele bewustzijn en de samenwerking met de goede geestelijke krachten. “Waar twee of meer in mijn naam verzameld zijn ben Ik in het midden.”
Het zal er om spannen of de individuele mens nog in staat is, ondanks de uiterlijke manipulatie, alle lawaai en onrust, om te luisteren naar het innerlijk Geweten. Een Weten dat in de ziel rust en verbonden is met een al-wijsheid. Daar is manipulatie van het denken niet meer mogelijk, omdat het vrije denken en handelen daar zijn basis vindt.

 

NB. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen en eigen ervaring direct onder dit artikel of mailen naar info@nieuwebroederschap.nl , maak gebruik van het prikbord of schrijf een column.

 

GRATIS ABONNEREN OP NIEUWE PUBLICATIES

Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen. Vergeet niet de link in de bevestigingsmail te activeren.

U wordt verwezen naar de pagina van Feedburner. Hier moet u Recaptcha "Ik ben geen robot" aan vinken en vervolgens op "Complete Subscription Request" klikken. De foutmelding "Sorry, not a valid Captcha answer. Please try again." kunt u negeren.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(31 Reacties)

 1. De titel van je laatste artikel: “De stille roep van het kerstkind” Zou je dat niet willen zien als roep van al onze kinderen? De kern van de kerstboodschap, is...
  Lees meer

  De titel van je laatste artikel: “De stille roep van het kerstkind” Zou je dat niet willen zien als roep van al onze kinderen? De kern van de kerstboodschap, is de geboorte van Jezus, die geboren werd op een onvoorbereid moment, los van ‘n geriefelijke omgeving, omdat zijn ouders er voor een bepaalde datum moesten zijn, om zich te laten legaliseren in dat land. Door deze legalisatie moesten ook meteen met hun pasgeborenen meteen vluchten uit dat land.
  Jezus was binnen zes dagen een ervaren wereldziel en dat heeft hij ook als dusdanig verwoord! Echter zijn geboorte is nooit zo belicht en Jezus Christus is al meer dan tweeduizend jaar een speelbal voor ons aangezicht!
  Echter iedere pasgeborenen, waar ook op aarde geboren draagt gedurende zes dagen de totale balans van het leven op aarde en de kosmische krachten in zich. En wacht al meer dan duizend jaar om die balans waardevrij op aarde te mogen uitdragen!
  Wij gaan er nog steeds vanuit dat ‘n kind eerst iets moet worden, alvorens we het als Is beschouwen. God zei: Ik ben en de mens is! In wezen zijn alle kinderen jonger dan zes dagen één met God en alle andere kinderen en volwassenen op aarde speelballen van woorden! Los van het levende Woord(God). Er zit geen tijd tussen God en mij, want in wezen ben ik zijn levend spiegelbeeld op aarde en besef dat ik nog steeds geen goed rentmeester van zijn levend Woord ben.

  Dit jaar heb ik heb ik geen speech voor het Kerstdiner gehouden, maar met z’n allen dit lied gezongen:
  ’t Nu zijt wellekome, kindeke van weleer
  Gij komt van alzo hoge van al zo veer
  ’t Nu zijt wellekome, van de hoge hemel neer
  Hier al in dit aardrijk, zijt Gij, herkent nooit meer
  Kyrieeleis

  Kindeke pas geboren, laat ons zingen blij
  Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
  Kindekes worden geboren elk moment der dag
  Uit de schoot der Liefde, wat meer dan ’n dag vermag
  Kyrieleis

  Ouders uit alle landen, hoorde een nieuw lied.
  ’n Kindeke was geboren zij wisten ’t niet.
  Gaat in je te raden en Gij zult het vinden daar
  Het hart is de stede, waar ‘t is geschied voorwaar
  Kyrieleis

  De Heilige drie-eenheid, uit ons aller land
  Zij zochten een kindeke met offerhand.
  Z’offerden ootmoedig hun water, lucht en het licht
  Te ere van een kindeke dat alle ding belicht
  Kyrieleis
  Dit in antwoord op God die Adam en Eva uit het artsparadijs verdreef met de woorden: “Mens Gij zijt uit stof ontstaan en Gij zult tot stof vergaan. En in het zweet der aanschijns zult gij de aarde moeten bewerken om in leven blijven.”
  Maar de mens blijft eigenwijs en bewerkt zijn broeders en zusters om de aarde te bewerken, tot op de dag vandaag!
  De mens ervaart de volheid van zijn leven op aarde niet meer en levert zich over aan pragmatische concepten(woorden) over het leven op aarde, terwijl hij/zij zelf het spiegelbeeld van Godswoord is! Hij is zij en Zij is hij en samen vormen ze God, het onzijdige kind, jonger dan zes dagen in baarmoeder aarde!
  Het Kerstkind Jezus wat zich dusdanig via geschriften van het verleden verdiept, het toenmaals heden, dacht te kunnen overrulen en werd door zijn eigen volk gekruisigd.
  Hoe anders gaan we nu om met onze klokkenluiders? De mens wil niet zijn waar hij is! Namelijk in het aardsparadijs! Het Nu! En het nu beslist niet delen met andere mensen van een ander ras of religie! Terwijl zijn oorsprong stamt uit Gods woord, wat vleesgeworden(leven)op aarde geworden is en aldoende hem/haar op aarde heeft doen ontstaan of zo je wil geschapen heeft.
  De mens is het resultaat van het leven op aarde, niet de bron ervan! Het leven op aarde is eeuwig, nu de mens nog!?
  Tot zover
  Groetjes Walter Hebing.

 2. 3 hele gevaarlijke domme blondjes.
  2 met de zon in 2ling. Die kunnen we over het algemeen beter niet op gezaghebbende posities hebben. Bert Koenders is dan een positieve uitzondering

 3. wie is eigenlijk die 2e blonde meneer? de misdaden van de 1e en 3e ken ik wel, maar de tweede?

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2019 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »