De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

De donkere nacht van de wereldziel (3)

De twee vorige publicaties gingen over de donkere nacht van de ziel waarin de mens als het ware verdwaald raakt in een soort niemandsland; niet meer thuis in de wereld en nog geen bewuste verbimagesinding met de geest. Wat we nu zien in de globaliserende wereld is in feite ook een donkere nacht waarin de mens op drift raakt en het vertrouwen in de wereld en haar leiders is verloren.
De Westerse maatschappij verliest met grote vaart al haar zekerheden die gebouwd waren en zijn op het Christendom, de Democratische rechtsorde, Europese samenwerking en het idee an de westerse suprematie over de wereld. Al deze zekerheden zijn aan ernstig verval onderhevig: De kerken stromen leeg en worden verbouwd tot winkels en moskeeën komen er voor in de plaats, de democratie heeft zijn langste tijd gehad en de populisten, de machtsmannetjes, nemen het heft in handen, de Europese samenwerking dreigt op een mislukking uit te lopen, omdat het enge nationalisme weer de kop op steekt, zoals gebruikelijk in de Europese geschiedenis, en de westerse overheersing is voorbij en andere opkomende mogendheden zullen deze leemte opvullen.

De vluchtelingencrises, die veroorzaakt is door westerse bemoeienis, maakt de onzekerheid compleet. Het westen wordt overspoeld door economische, milieu en oorlogsvluchtelingen die als het ware het westerse karma komen inlossen door hun eeuwenlange uitbuiting en verwaarlozing van de derdewereldlanden en een grenzeloos egoïsme. Zij nemen een andere cultuur mee en zullen zich voorlopig niet aanpassen aan onze waarden. Alle mooie en idealistische gedachten daarover kunnen in de prullenmand. De oorspronkelijke bewoners hebben er alles aan gedaan om de westerse waarden te ondergraven en zijn nu verbaasd dat de nieuwkomers zich niet kunnen aanpassen, aanpassen waaraan?
Als groepen mensen in een maatschappij niet gezien en gewaardeerd worden, buitenspel blijven staan, zullen ze zich uiteindelijk keren tegen die maatschappij die hen vreemd gebleven is.

We zijn ook als maatschappij aangeland in de duistere nacht en verliezen alle vaste grond onder onze voeten. Voor de ziel kan je dan spreken over de waterproef waarin geen enkel houvast meer is aan uiterlijke omstandigheden. Je drijft mee met de stroom nog zonder een innerlijk anker. Er is geen geloof meer in de leiders die de maatschappij vertegenwoordigen en er ontstaat een onoverbrugbare kloof. Daaruit komen dan mensen te voorschijn die de massa betoveren met hun verwerpelijke ideologie, de samenwerking in Europa de nek omdraaien en de bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Veelal met een enorme minachting voor vrouwen die waarschijnlijk iets vertegenwoordigen waar zij zelf geen contact meer mee hebben; het innerlijk geweten. De toekomst is aan de vrouwen, als de mannen uitgewoed zijn. Het is ook niet zomaar dat vooral mannen achter de populisten aanlopen en hun in het zadel helpen. Populisten zeggen het gewone volk te vertegenwoordigen, verwoorden de onderbuikgevoelens van het volk, en zetten zich af tegen de heersende elite en de journalistiek. Zie hoe tegenwoordige leiders als bijvoorbeeld: Erdogan, Poetin, Orbán en Trump zich keren tegen de vrije nieuwsgaring en journalisten demoniseren.

De kerken lopen leeg zonder dat daar een andere geestelijke verbinding voor in de plaats komt. Er ontstaat een westerse ziekte in de vorm van depressiviteit en vraatzucht om de innerlijke leegte op te vullen en daartegenover een gezondheidscultus die volkomen gericht is op het ego. Dit ondanks de voortrazende technologische ontwikkelingen die het leven interessanter, gemakkelijker en gelukkiger zouden moeten maken en het leven verlengen. Er wordt een schijnbare sociale werkelijkheid gecreëerd die in feite de menselijke vrijheid opheft en tot slavernij wil brengen.

Als op menselijk vlak lichaam, ziel en geest niet meer goed verbonden zijn, loskomen van elkaar, zal het duister zich daartussen proberen te nestelen en de mens als het ware beproeven op innerlijke kracht, geloof en vertrouwen in de Liefde. Bewustzijn brengen in deze afzonderlijke gebieden is van levensbelang.
Zo is het ook in de wereld: Een stukje driegeleding: (zie: sociale driegeleding )
Het gebied waarin de individuele mens zich ontwikkelt en vaardigheden oefent of uitoefent; dit is het geestesleven (culturele leven) waar vrijheid noodzakelijk is om ontwikkeling mogelijk te maken.
Het gebied waarin mensen samenleven en wetten en regels vormen; dit is het gebied van het rechtsleven waar gelijkheid moet gelden
Het gebied waarin mensen zorgen voor elkaars behoeften; dit is het gebied van de economie waar broederschap het heersende principe zou moeten zijn.
De Sociale Hoofdwet:
”Het welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter naarmate het individu minder aanspraak maakt op het resultaat van zijn prestaties, dat wil zeggen naarmate hij deze opbrengsten meer aan zijn collega’s laat en naarmate zijn eigen behoeften niet vanuit zijn eigen prestaties maar vanuit de prestaties van de anderen bevredigd worden.” Een kortere versie van de wet: “Het welzijn van de mensen is des te hoger naarmate het egoïsme geringer is.”
Zo zou het eigenlijk moeten zijn, maar de economie overheerst alle gebieden en is niet gebouwd op broederschap maar op egoïsme en eigen belang. Daardoor gaan ook hier duistere krachten woekeren die de wereldorde verstoren en de economische macht concentreren bij een klein groepje superrijken die de macht en het geld verdelen met alle ernstige gevolgen van dien.

Populisten die het nationimages-rattenvangeralisme prediken zijn gevaarlijke individuen die goed samenlevende mensen binnen korte tijd tot vijanden kunnen maken en die elkaar vervolgens gaan bestrijden, alsof ze nooit goede buren, collega’s en vrienden zijn geweest.
Onbewuste mensen volgen graag sterke leiders die hun ik vertegenwoordigen. Populistische leiders verwoorden de onbewuste gevoelens van onbehagen en angst die in het onderbewustzijn van de mensen leven. Zij creëren daarmee een onderbewuste maatschappij, waarin het daarbij behorende duister uit de spelonken tevoorschijn zal komen.
Machteloosheid en frustratie veranderen hier niets aan, verander de wereld en begin bij jezelf is een oud gezegde dat hier van toepassing is. De uiterlijke wereld spiegelt ons de staat van het bewustzijn en dat ziet er niet hoopvol uit.

Onderschat echter niet de kracht van het individuele bewustzijn en de samenwerking met de goede geestelijke krachten. “Waar twee of meer in mijn naam verzameld zijn ben Ik in het midden.”
Het zal er om spannen of de individuele mens nog in staat is, ondanks de uiterlijke manipulatie, alle lawaai en onrust, om te luisteren naar het innerlijk Geweten. Een Weten dat in de ziel rust en verbonden is met een al-wijsheid. Daar is manipulatie van het denken niet meer mogelijk, omdat het vrije denken en handelen daar zijn basis vindt.

 

NB. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen en eigen ervaring direct onder dit artikel of mailen naar info@nieuwebroederschap.nl , maak gebruik van het prikbord of schrijf een column.

 

(Totaal aantal bezoeken: 632, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(31 Reacties)

 1. De titel van je laatste artikel: “De stille roep van het kerstkind” Zou je dat niet willen zien als roep van al onze kinderen? De kern van de kerstboodschap, is...
  Lees meer

  De titel van je laatste artikel: “De stille roep van het kerstkind” Zou je dat niet willen zien als roep van al onze kinderen? De kern van de kerstboodschap, is de geboorte van Jezus, die geboren werd op een onvoorbereid moment, los van ’n geriefelijke omgeving, omdat zijn ouders er voor een bepaalde datum moesten zijn, om zich te laten legaliseren in dat land. Door deze legalisatie moesten ook meteen met hun pasgeborenen meteen vluchten uit dat land.
  Jezus was binnen zes dagen een ervaren wereldziel en dat heeft hij ook als dusdanig verwoord! Echter zijn geboorte is nooit zo belicht en Jezus Christus is al meer dan tweeduizend jaar een speelbal voor ons aangezicht!
  Echter iedere pasgeborenen, waar ook op aarde geboren draagt gedurende zes dagen de totale balans van het leven op aarde en de kosmische krachten in zich. En wacht al meer dan duizend jaar om die balans waardevrij op aarde te mogen uitdragen!
  Wij gaan er nog steeds vanuit dat ’n kind eerst iets moet worden, alvorens we het als Is beschouwen. God zei: Ik ben en de mens is! In wezen zijn alle kinderen jonger dan zes dagen één met God en alle andere kinderen en volwassenen op aarde speelballen van woorden! Los van het levende Woord(God). Er zit geen tijd tussen God en mij, want in wezen ben ik zijn levend spiegelbeeld op aarde en besef dat ik nog steeds geen goed rentmeester van zijn levend Woord ben.

  Dit jaar heb ik heb ik geen speech voor het Kerstdiner gehouden, maar met z’n allen dit lied gezongen:
  ’t Nu zijt wellekome, kindeke van weleer
  Gij komt van alzo hoge van al zo veer
  ’t Nu zijt wellekome, van de hoge hemel neer
  Hier al in dit aardrijk, zijt Gij, herkent nooit meer
  Kyrieeleis

  Kindeke pas geboren, laat ons zingen blij
  Daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
  Kindekes worden geboren elk moment der dag
  Uit de schoot der Liefde, wat meer dan ’n dag vermag
  Kyrieleis

  Ouders uit alle landen, hoorde een nieuw lied.
  ’n Kindeke was geboren zij wisten ’t niet.
  Gaat in je te raden en Gij zult het vinden daar
  Het hart is de stede, waar ‘t is geschied voorwaar
  Kyrieleis

  De Heilige drie-eenheid, uit ons aller land
  Zij zochten een kindeke met offerhand.
  Z’offerden ootmoedig hun water, lucht en het licht
  Te ere van een kindeke dat alle ding belicht
  Kyrieleis
  Dit in antwoord op God die Adam en Eva uit het artsparadijs verdreef met de woorden: “Mens Gij zijt uit stof ontstaan en Gij zult tot stof vergaan. En in het zweet der aanschijns zult gij de aarde moeten bewerken om in leven blijven.”
  Maar de mens blijft eigenwijs en bewerkt zijn broeders en zusters om de aarde te bewerken, tot op de dag vandaag!
  De mens ervaart de volheid van zijn leven op aarde niet meer en levert zich over aan pragmatische concepten(woorden) over het leven op aarde, terwijl hij/zij zelf het spiegelbeeld van Godswoord is! Hij is zij en Zij is hij en samen vormen ze God, het onzijdige kind, jonger dan zes dagen in baarmoeder aarde!
  Het Kerstkind Jezus wat zich dusdanig via geschriften van het verleden verdiept, het toenmaals heden, dacht te kunnen overrulen en werd door zijn eigen volk gekruisigd.
  Hoe anders gaan we nu om met onze klokkenluiders? De mens wil niet zijn waar hij is! Namelijk in het aardsparadijs! Het Nu! En het nu beslist niet delen met andere mensen van een ander ras of religie! Terwijl zijn oorsprong stamt uit Gods woord, wat vleesgeworden(leven)op aarde geworden is en aldoende hem/haar op aarde heeft doen ontstaan of zo je wil geschapen heeft.
  De mens is het resultaat van het leven op aarde, niet de bron ervan! Het leven op aarde is eeuwig, nu de mens nog!?
  Tot zover
  Groetjes Walter Hebing.

 2. 3 hele gevaarlijke domme blondjes.
  2 met de zon in 2ling. Die kunnen we over het algemeen beter niet op gezaghebbende posities hebben. Bert Koenders is dan een positieve uitzondering

 3. wie is eigenlijk die 2e blonde meneer? de misdaden van de 1e en 3e ken ik wel, maar de tweede?

 4. Loes van der Pol

  25 oktober 2016 om 09:31

  Bedankt voor dit artikel en de video van Michelle. Ik knap er helemaal van op.

 5. Het artikel geeft een goed tijdsbeeld van de staat van de wereld en dat weerspiegelt de staat van de ziel van de mensen die de aarde bevolken. Nog een lange...
  Lees meer

  Het artikel geeft een goed tijdsbeeld van de staat van de wereld en dat weerspiegelt de staat van de ziel van de mensen die de aarde bevolken. Nog een lange weg te gaan.
  Wat zal dan toch de bedoeling zijn van al deze treurnis en machtsmisbruik.
  Ik kan er zo wanhopig van worden omdat het altijd al zo geweest is en de machteloosheid beleven om er ook maar iets aan te kunnen veranderen.
  Ook de democratie is niet zaligmakend… Churchill zei het al: democratie is de minst slechte vorm.
  Is de liefde alleen in onszelf op te wekken? Heeft iemand hier een antwoord op ?

 6. Ha Jan, In je woorden “de donkere nacht” zullen velen herkenning vinden en als je het woord “ijzig” daaraan toevoegt wordt het misschien nog meer herkend. Je houdt daarbij een...
  Lees meer

  Ha Jan,
  In je woorden “de donkere nacht” zullen velen herkenning vinden en als je het woord “ijzig” daaraan toevoegt wordt het misschien nog meer herkend.
  Je houdt daarbij een beschouwing van het actuele tijdsgewricht en plaatst daarbij zelfs foto’s van drie mensen die in deze beschouwing passen. En dan benoem je de mogelijkheid van het menselijk bewustzijn, wat licht kan brengen in dit duister en ook hoe dit bewustzijn versterkt kan worden doordat mensen vanuit dit bewustzijn zijn zusters en broeders zal herkennen en kan besluiten zich te verenigen, in welke kleinere of grotere aantallen dan ook.
  Wat ik nu naar voren wil brengen is dit: Bewustzijn als licht in de duisternis betekent ook bewustzijnslicht brengen in onze huidige wereld. De huidige wereld leren begrijpen vanuit dit licht vraagt, behalve veel zelfkennis, om bijzonder veel moed. Het licht beschijnt erg veel gebeurtenissen zo volkomen anders dan dat de mens denkt dat ze zijn, dat het bijzonder moeilijk is om dat aan te kunnen zien en daarbij dan te leren erkennen dat je onwetend bent en dat je nu in staat bent deze onwetendheid mogelijk achter je te gaan laten, stap voor stap.
  De kracht van het individuele bewustzijn is afhankelijk van de kracht en vooral de moed om dit bewustzijn ook te willen dragen. Voor het werken van het Geweten is het niet anders.
  De door jouw beschreven beschouwing van de huidige tijd vraagt om meer licht, meer moed om licht te willen dragen. De beschouwing is zelf dan ook niet belangrijk als beeld, want het is een momentopname van waarnemingen met het op dat moment beschikbare licht. Of te wel, beoordeel niet zo zeer in de waarde van die momentopnamen maar beoordeel bovenal de waarde van het ontluikend licht en breng alles in beweging in jezelf dit licht te kunnen en willen verdragen vanuit de moed welke liefde voor je zusters en broeders je brengen, en ook de liefde voor de schepping en de liefde voor datgene, wat de mens ten diepste in haar wezen draagt.
  M.b.t. moed zijn er dan toch altijd verrassend veel goede en inspirerende voorbeelden te vinden (als je ernaar opzoek gaat) en ik moet in dit verband daarbij nu denken aan bijv. die grote groep hoofdzakelijke Noord-Amerikaanse architecten die de wereld rondreizen en reisde met hun jarenlange onderzoek naar de ingestorte drie torens op Manhattan waaronder de “Twin Towers”. Die grote groep is nl. wel heel klein en vooral individueel begonnen. De lotgevallen daarbij en daaromheen zijn niet mals; je moet maar durven…
  Een hartelijke groet uit het Noorse,
  Frank

  • Door de vele indrukken van de media en de snelheid van de vraag en antwoord, word je meegesleurd in een trein die geen moment van bezinning toelaat indien je je daar slapende in laat meevoeren. In persoonlijke gesprekken wil men snel een ontmoeting inplannen, men staat op agenda’s en in haast bespreekt men de hoofdzaken uit. Men blijft niet lang stilstaan, er kan geen gesprek plaatsvinden uit ” waar twee mensen in mijn naam verzameld zijn ben ik in hun midden “. Een ontmoeting is een mogelijkheid het licht in elkaar op te wekken en dat is een belangrijke voorwaarde voor zuster en broederschap. Het probleem is enorm in zijn omvang want alles wat niet uit dit bewustzijn spreekt zal onbewust voortwoekeren en daar kan dus van alles in doorwerken wat dan onbestuurbaar wordt. Als ik erover nadenk…..dan kan ik onmachtig en overstelpt raken en dus heb ik een vorm gezocht om het aan te kunnen. Het is mogelijk vanuit je eigen ziel vertrouwen het licht op te wekken, niet overweldigt te geraken door alle invloeden van de media. Vertrouwen ….wil niet zeggen dat we niet te maken zullen krijgen met moeilijke tijden, nee dat niet, maar vertrouwen dat er een kracht in ons leeft die ons in het licht zal leiden, moedig, trouw aan de hogere wil.

  • Hi beste vriend wat goed om weer eens wat van je te vernemen. Ik ben nu als vrijwilliger verbonden aan een inloopcentrum voor daklozen en ik leer meer vormen van bewustzijn kennen en de reden van de verduistering.
   Des te meer word ik ervan overtuigd dat je een machteloze werker/helper blijft zolang je niet in staat bent het licht in jezelf vrij baan te geven. Jij schrijft: breng alles in beweging in jezelf dit licht te kunnen en willen verdragen vanuit de moed welke liefde voor je zusters en broeders je brengen, en ook de liefde voor de schepping en de liefde voor datgene, wat de mens ten diepste in haar wezen draagt.
   Wat de monniken als opdracht zagen om voor de wereld te bidden in hun klooster was geen slechte gedachte omdat we in onszelf verbinding kunnen maken met alles en het van daaruit met liefde kunnen beïnvloeden.
   Deze tijd vraagt echter ook dat we priesters worden temidden van de wereld en dat geestelijke krachten het samengaan van mensen nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Hoe zal dat nog kunnen lukken als mensen alleen nog via social media met elkaar in contact staan en denken dat dat de ware wereld is van vriendschap. Het is anderzijds ook een prachtig medium voor onverwachte ‘ontmoetingen’ en het vinden van alle antwoorden. Zoals ook hier mensen iets kunnen ontdekken waar ze naar zochten en ook mij persoonlijk aanspreken. Op een een of andere manier blijft het ook vluchtig en er is weinig geduld om er even mee te blijven leven omdat er al weer zoveel nieuwe berichten overheen komen van de diverse media. Het moeilijkste is om bij jezelf te rade te gaan en het vertrouwen en het geloof te hebben dat het zo dichtbij is. Moedkrachten zijn inderdaad nodig om de ontmoeting met jezelf aan te gaan en van daaruit iets voor de wereld te betekenen.Zoals ook een relatie werkelijk pas wat kan betekenen als beide partners onafhankelijk geworden zijn en de basis in zichzelf gevonden hebben; gelijkwaardig.
   Tot zover en hartelijke groet!!

 7. En waarom denk je dat de westerse heerschappij voorbij is Jan?

  • Hallo meneer Cheese…wat is uw mening hierover en wat kunnen wij als kleine mensjes daar aan doen. Mediteren of mensen helpen in oorlogsgebieden of beiden?
   Of is onze stem uitbrengen al een voldoende bijdrage?

   • Beste Jonas.
    Waar heeft uw vraag betrekking op? Op het artikel van Jan? Of over de zogenaamde westerse heerschappij? Of iets anders in het bijzonder?

  • Ik zie dat natuurlijk vanuit mijn beperkte blikveld…………….
   Omdat China, Rusland en India bijvoorbeeld hard op weg zijn om de tanende invloed op te vullen en hun machtsbasis uit te breiden. Poetin speelt daar handig op in en probeert een wig te drijven tussen de landen en China vergroot haar invloed in Afrika en Azië en doen dat op een andere manier dan ze van ons gewend waren. Aan de grenzen van Europa woeden oorlogen waar het westen onmachtig is om daar wat aan te doen.
   Wij kunnen onze democratie ook niet meer slijten omdat die andere naties zien hoe dat nu werkt…dat Engeland uit de unie gaat door een referendum en zichzelf daarover verbaasde, dat de Walen een handelsakkoord tegenhouden en dat Nederland Oekraïne aan haar lot overlaat omdat we hier een referendum hebben gehouden wat in feite daar niet over ging en bijna niemand begreep wat het inhield. Alle Menchen werden Brüder was en is het volkslied van Europa!
   Groet,Jan

   • OK Jan, duidelijk. Je schreef o.a.

    “”Aan de grenzen van Europa woeden oorlogen waar het westen onmachtig is om daar wat aan te doen.””

    Nu dacht ik dat juist het Westen zelf bijgedragen heeft en nog steeds bijdraagt aan deze oorlogen. Dus in mijn opinie zou er wat kunnen veranderen als ze daar zelf mee stoppen.

 8. Over welke Europese samenwerking schrijf je Jan?

  • Over de onmacht van de europeanen om samen te werken en om het belang van samenwerking eens een keer goed uit te dragen. De politici willen liever niet onder doen voor de populisten en hollen daarmee Europa uit tot een tandeloze tijger die geheel afhankelijk is van de bescherming van grote broer Amerika. Trump wil daar overigens snel een eind aan maken en kijkt neer op die landjes in Europa die de verantwoordelijkheid niet zelf willen dragen en daar heeft hij nu eens geen ongelijk.

 9. Bedankt weer voor een interessant artikel en ik zag dat de reacties van iemand verwijderd waren. Haar mening maar wel verbazend hoe iemand zo de wereld kan bezien. Ja de...
  Lees meer

  Bedankt weer voor een interessant artikel en ik zag dat de reacties van iemand verwijderd waren. Haar mening maar wel verbazend hoe iemand zo de wereld kan bezien. Ja de driegeleding als antwoord, maar is het daar niet te laat voor of wacht het toch nog op de juiste tijd?
  Mooie gedachten dat alleen bewustzijn de wereld kan redden

  • Inderdaad op verzoek van ….omdat het ’ten onrechte’ van Facebook hier was geplaatst en omdat de reactie nogal bout overkwam. Iedereen mag haar eigen mening hebben en dat probeer ik te respecteren zonder mijzelf te kort te doen.

   Ik heb mijn leven in initiatieven gewerkt waar dat geprobeerd werd en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het niet kan lukken, omdat het een ideaal is waar een doorleefde religieuze levenshouding aan ten grondslag moet liggen.
   Inderdaad hopelijk komt eens de tijd……………

 10. Dit is echt geweldig. Zowel het geschreven gedeelte als de toespraak van Michelle Obama. Heel veel dank voor dit “andere” geluid.

  • Hallo Hanneke…Welkom hier en fijn dat je er enthousiast over bent. Dat is wat we kunnen doen: een ander geluid er tegenover zetten en werken aan ons individuele bewustzijn en daardoor werken we ook aan de wereld.
   Hartelijke groet!
   Jan Verduin

 11. Het westen wordt overspoeld door economische, milieu en oorlogsvluchtelingen die als het ware het westerse karma komen inlossen door hun eeuwenlange uitbuiting en verwaarlozing van de derdewereldlanden en een grenzeloos...
  Lees meer

  Het westen wordt overspoeld door economische, milieu en oorlogsvluchtelingen die als het ware het westerse karma komen inlossen door hun eeuwenlange uitbuiting en verwaarlozing van de derdewereldlanden en een grenzeloos egoïsme.//

  Dat is een mooie gedachte…het is ons karma, vanuit zo’n zienswijze kunnen we er anders mee omgaan. Ik zal het aan Wilders doorsturen. 🙂
  Verder heel interessant en op het eind ook nog hoopvol…ik kan mijzelf er helemaal in vinden.

 12. Bedankt hier voor. Moeilijk hoor om er zelf meer bewustzijn tegenover te stellen maar is wel geestelijk gezien de enige weg. En verder heel veel verdraagzaamheid denk ik. Ja prachtige...
  Lees meer

  Bedankt hier voor. Moeilijk hoor om er zelf meer bewustzijn tegenover te stellen maar is wel geestelijk gezien de enige weg. En verder heel veel verdraagzaamheid denk ik.
  Ja prachtige speech van Michelle Obama en inderdaad te hopen dat steeds meer vrouwen zelfvertrouwen ontwikkelen om die taak op te nemen.

  • Onze plaats in nemen…… het vraagt nog meer moed om die in te nemen voor een vrouw. Zoveel andere hindernissen zijn er te nemen om vooraleerst gehoord te kunnen worden. Mannen hebben wat dat betreft deze hindernissen niet. Nog steeds is het alleen al een opdracht in de dagelijkse ontmoetingen je als vrouw staande te houden.
   De kracht zit hem in het zielsmatige spreken en dat deed Michelle Obama hier en dat bracht een emotie in mij teweeg. De stem van een vrouw kan het verschil maken.

  • Het samenkomen met anderen kan daar natuurlijk bij helpen, omdat “Waar twee of meer in mijn naam samen komen ben IK in hun midden” Geestelijke krachten hebben het samengaan van mensen nodig om hun werk te kunnen doen.

   https://deverwanten.nl/informatie-en-berichten…/ Wellicht vind je dit wel interessant?

   INFORMATIE: ‘ DE VERWANTEN ‘ / STICHTING DE HALM -- Nieuwe…
   NIEUWEBROEDERSCHAP.NL

 13. Ja Anke daar word ik toch even stil van. Poetin die goed voor zijn volk is , en Trump bejubelen….,,,,, Mooi en interessant artikel. Bovenal het creëeren van een onbewuste...
  Lees meer

  Ja Anke daar word ik toch even stil van. Poetin die goed voor zijn volk is , en Trump bejubelen….,,,,,

  Mooi en interessant artikel. Bovenal het creëeren van een onbewuste wereld waar bepaalde krachten vrij spel krijgen.
  De driegeleding als antwoord… dat zou het antwoord geweest kunnen zijn

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »