Nieuwe bewerking 15-01-2020
De donkere nacht van de ziel en de geestelijke verhouding tussen de ontheemde zielen en de werking van de Michaëlische kracht en impuls.

Michaël doet de oproep aan de mens om op te staan in een wakker bewustzijn. Het duister in de wereld en in zichzelf te doorzien en onder ogen te komen. Bewust er willen zijn. De krachten van de geest worden aangesproken.


Michaël is ook de bewaker van het innerlijk vuur dat zal blijven branden, maar verkeerd gebruik zal voorkomen of bestreden worden. Mensen zullen stap voor stap beproefd worden of zij die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het vuur dient louterend te zijn en niet vernietigend.
Meestal echter voel je in deze donkere nacht helemaal geen energie, maar een ander niveau is die er wel degelijk. Iedereen die tot hoger bewustzijn wil komen zal dit eens meemaken.

De donkere nacht van de ziel is ook een inwijdingsproces, een proces van omhoog kruipende energie. De slang die zich opricht werkt uiteindelijk door in ieders leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en in het spirituele religieuze leven. Het is een voortgaand bewustzijnsproces. Die energie veroorzaakt veranderingen in het alledaagse en hogere bewustzijn.

Doordat je evenredig met het bewustzijnsproces ook het onderscheidingsvermogen hebt vergroot leer je de wereld werkelijk kennen en daardoor ook steeds meer jezelf, omdat de wereld de staat van het menselijk bewustzijn weerspiegelt. Probeer onderscheid te maken tussen wat je uit de wereld tegemoet stroomt en wat uit diepere lagen van de ziel omhoog komt. Het is een belangrijk proces om ook wat in jezelf leeft te kunnen onderscheiden in wat waar en onwaar is, om uiteindelijk bij je zuivere zelf uit te komen.
Michaël heeft een weegschaal in de hand dat de rechtspraak symboliseert en daarmee ons Geweten. Het beeld van de weegschaal vraagt van ons, in onszelf af te wegen wat waar en onwaar is, wat respectvol  en wat kwetsend is, opbouwend en afbrekend. De balans vinden en kiezen voor de gulden middenweg tussen de uitersten.

De Michaëlische impuls is een enorme liefdekracht, maar zeker niet sentimenteel, het is de ultieme Ik-Kracht. Alleen die kracht is in staat het duister te onderkennen en er Liefde tegenover te stellen. Het is de strijd tegen het kille verstand waar de draak de mensheid aanzet en inspireert om zichzelf steeds meer te verliezen en afhankelijk te maken van de techniek. Willoze volgers zonder Ik, of afgesneden van het Ik.

Een uiterst belangrijke taak voor de hedendaagse leraar is om zijn eigen onderscheidingsvermogen te versterken en helpen te voorkomen dat de leerlingen ik-loze volgers worden van de digitale wereld. De inspiratiebron van steeds meer jongeren zijn de influencers en floggers op youtube die zonder enige terughouding hun levensfilosofie van de straat in de hoofden van de kwetsbare en open kinderen planten. 
Doe er alles aan om te werken aan hun zelf-vertrouwen en dat de meest zuivere inspiratiebron in henzelf ligt. Geen eenvoudige opdracht voor de leraren van kinderen en ook niet voor de volwassenen die nog maar moeilijk onderscheid kunnen maken tussen wat de media hen influisteren en wat ze zelf bedenken, laat staan uit henzelf omhoog komt.

Woestijngevoel
Ik beschreef al dat je in de donkere nacht van de ziel leeft in een soort schemergebied; niet meer van de aarde en ook nog niet echt verbonden met de geest; een troosteloos woestijngevoel. Ook voel je je onbegrepen als een roepende in de woestijn. Je verliest als het ware de vaste grond onder de voeten. Je verliest de beleving van de werkelijkheid en er is geen nieuwe werkelijkheid aanstaande. Een verloren gevoel tussen het oude en het nieuwe. Daarin speelt zich de donkere nacht van de ziel af. Steiner spreekt in dit verband over de onderwereld: Men maakt de tocht door de Hades. Gelukkig hij, die nu niet verzinkt, maar voor wie dan de nieuwe wereld opengaat. Hij gaat ten onder of hij beleeft zich als geheel veranderd en herboren. In dit geval staan een nieuwe zon en een nieuwe aarde voor de mens. Uit het geestelijk vuur is de gehele wereld nieuw geboren voor hem.”

Als je de aarde aan het doorzien bent als onwerkelijk en wezensvreemd, probeer dan met al het vermogen wat in je ligt stilte te creëren in jezelf en zoek daarvoor stille plekken in de natuur die als voorbeeld kunnen dienen. Mijd als het even kan drukte en lawaai en probeer ook zelf een beetje af te kikken van de digitale wereld, omdat dat het grootste wapen is van de tegenkrachten om je bij het-zelf weg te trekken. Het is een enorm zuigende energie die hele volksstammen in zijn greep heeft. Voor een stadsmens en iemand die werkt in de geautomatiseerde wereld is dat geen makkelijk proces en bijna ondoenlijk, zover zijn we al gekomen. 

Innerlijk gebed of mantra
Probeer je te beschermen met een innerlijk gebed of mantra tegen alle opdringerige gedachten die uit alle macht proberen te voorkomen dat de innerlijke stilte een feit wordt. Meditatie oefeningen zijn belangrijk en ik zelf zal nooit het moment vergeten dat er eens even helemaal geen gedachte was, een stille ruimte tussen oude en nieuwe gedachten. Als je dat eenmaal beleefd hebt kun je die ruimte gaan vergroten en verdiepen. 
Bovenal is het een uitdaging om in zo’n periode om hulp te vragen, niet direct buiten je, omdat onbegrip je deel is, maar innerlijk. Innerlijk vragen om hulp omdat geestelijke krachten zich teruggetrokken hebben om je zelfstandig te maken, maar …  niet weg zijn. Ze wachten op de oprecht gestelde vraag en de hulp komt… zonder in te grijpen in je vrijheid.

Nachtbewustzijn
Droombeeld:
Ik loop volkomen alleen en verloren rond in een donker woud omgeven door allerlei gevaren die op de loer liggen om mij te vermorselen. In de grootste wanhoop en kwetsbaarheid roep ik om hulp, en wat blijkt: achter iedere boom komt een engelwezen te voorschijn die mijn roep beantwoorden. In feite ben je niet echt alleen, dat is een menselijk idee van afgescheidenheid. Ze wachten erop om je te mogen helpen.
“Waar twee of meer in mijn naam verzameld zijn ben Ik in het midden.”

In de dromen kun je een tijger, leeuw of ander krachtig dier tegenkomen die die kracht symboliseren en waar je niet meer bang voor hoeft te zijn, omdat je het zelf bent. Ikzelf schrok mij dan wezenloos en rende als het ware hard weg, mijn droom uit. Een terugkerende droom was dat ik wilde paarden moest temmen. Het zijn proeven van bekwaamheid om je moed te testen. Michaëlische moed dus.

Het is in feite een stervensproces en niet weinig mensen worden uiterst depressief, omdat ze dat ook zo beleven en er vanuit gaan dat de dood nabij is. Het stervensproces dat hier bedoeld wordt is een reinigingsproces van het oude zelf en inderdaad de dood van het ego. Daar komen ook de angsten vandaan om iets los te laten dat altijd het houvast is geweest, waarvan je dacht dat je het zelf was.
Beter kun je hier echter spreken van de overgave van het ego! 
Voordat deze werkelijkheid plaats kan vinden ga je door vele reinigingen heen. Men sterft aan zijn oude zelf, dit oude zelf verhongert en treurt. Laat hem toch treuren en laat hem verhongeren, doorsta wat je te doorstaan hebt. Durf het ook onder ogen te komen. Dan ben je tevens een verlosser. 

De donkere nacht van de wereldziel:
Machteloosheid en frustratie over het wereldgebeuren veranderen hier niets aan, verander de wereld en begin bij jezelf is een oud gezegde dat hier van toepassing is. De uiterlijke wereld spiegelt ons de staat van het bewustzijn en dat ziet er nu niet bepaald hoopvol uit. Daarnaast waart er wereldwijd een virus rond. Onlangs vertelde mij iemand dat de letterlijke betekenis van virus in het Latijn is: vernietiger van de ziel. 
Het is een regelrechte aanval op de sociale of Michaëlische impuls: het isoleert mensen, vereenzaming, angst voor elkaar, tweedeling, een meningenstrijd, al met al drijft het mensen uit elkaar. Het licht trekt het duister aan, en het duister het licht. Altijd weer een geestelijke strijd om het evenwicht te bewaren of te herstellen.
Het zal er om spannen of de individuele mens nog in staat is, ondanks de uiterlijke manipulatie, alle lawaai, onrust, én de gezondheids en economische crisis, om te luisteren naar het innerlijk Geweten. Een Weten dat in de ziel rust en verbonden is met een al-wijsheid. Daar is manipulatie van het denken niet meer mogelijk, omdat het vrije denken en handelen daar zijn basis vindt.
        Onderschat echter niet de kracht van het individuele bewustzijn en de samenwerking met de goede geestelijke krachten om een sterk immuunsysteem op te bouwen tegen de aanval van buiten, die het lichaam al geheel probeert te controleren en de ziel daaraan ondergeschikt wil maken. De redding van de ziel is gestoeld op een cultuur van interesse in de ander die zijn wortels heeft in de Geest.

Michaëlische impulsen
Er ontstaat in deze fase een zekere afstand naar de wereld maar ook naar jezelf, waardoor het eigen belang minder op de voorgrond gaat treden. Daardoor kunnen sociale impulsen uit de geestelijke wereld je makkelijker bereiken, met als gevolg dat het algemeen belang een grotere plaats in gaat nemen. Dat kan de aanzet zijn tot hernieuwde verbinding met de wereld en het aangaan van nieuwe relaties die meer passen bij het bewustzijn van dat moment. Niet meer gevangen in het lot maar met zelfbewustzijn verantwoording nemen voor een betere toekomst van de aarde. Dan kunnen nieuwe of vernieuwde impulsen gehoord en gepraktiseerd worden, omdat het nieuwe bewustzijn daarmee overeenstemt.
        Dus uiteindelijk komt het goed, zelfs meer dan goed en zal je een nieuw houvast vinden in jezelf, een anker, maar ook een gids die in verbondenheid nieuwe wegen openbaart. De aanleiding voor je handelen wordt niet meer geheel bepaald door de buitenwereld maar door een innerlijke noodzakelijkheid. In dat innerlijk beleef je een verbondenheid met een groter geheel en ervaar je de Michaëlische impulsen om moedig en standvastig je aardse leven en opdracht te volbrengen.

___________________________
Ook geplaatst op de Facebookpagina van de Verwanten en in de Facebookgroep: Sensitieve Beeld en Geestverwanten   Waar we een themaweek over dit onderwerp hebben en het verder uitdiepen met vooral ook persoonlijke ervaringen.
*Dit artikel is bewerkt en aangevuld op 15.01.2021 Vervolg op deel 1 van De donkere nacht van de ziel

In het boek De Alleenganger/ Eenzaamheid … een Uitdaging!
beschrijf ik mijn eigen ervaringen met de donkere nacht van de ziel en vooral ook de opstandingskrachten om eruit te komen. Het is een zoektocht naar de stilte die buiten jezelf moeilijk te vinden is. Meer informatie over de Alleenganger kun je HIER VINDEN

(Totaal aantal bezoeken: 2.069, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!