De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

De kracht van Het Woord en onze verantwoordelijkheid

Unknown-59

Het beginnen van een nieuwe site is boeiend, leerzaam en een waagstuk.
Het is net als bij het beginnen van een café … je bent in het begin heel erg afhankelijk van welke mensen elkaar daar gaan ontmoeten, voordat je het weet wordt het een ontmoetingsplek van hooligans, en verander dat dan nog maar eens.
Dat geldt voor ieder initiatief op internet en vooral een waardevol initiatief op spiritueel en geestelijk niveau wordt onvermijdelijk aangevallen door krachten die het samengaan van mensen willen voorkomen, in de vorm van spam komt de aanval uit de spelonken van internet.
Er zwerven op internet ook veel ‘intelligente’ mensen rond die er een hobby van hebben gemaakt om overal hun mening te spuien, artikelen te schrijven naar kranten en nieuwssites en goedbedoelende sites in te nemen en te misbruiken om daar eens flink de boel te gaan opstoken. Het gevolg daarvan is: dat meer bescheidener mensen zich stil houden, ook uit voorzorg om niet aangevallen te worden  en in een zinloze ego- discussie te worden getrokken. Discussie betekent: in stukken hakken. Het is ook zo makkelijk om een paar zinnen uit de context te halen en daar vervolgens elkaar mee om de oren te slaan.

’Ik begrijp ook helemaal niet dat mensen die zich tot op zekere hoogte ontwikkeld hebben, schuttingtaal bezigen, of met zoveel agressie en boosheid schrijven. Waarom?
Dat is net als in het vorige onderwerp over het eten van vlees;  je kunt je druk maken over anderen die daar blijkbaar nog behoefte aan hebben of erop vertrouwen dat bij een echte innerlijke ontwikkeling  als vanzelf een weerzin tegenover het eten van vlees ontstaat, of dat men minimaal op zoek zal gaan naar milieu en diervriendelijk geproduceerd vlees. Je kunt het niet afdwingen door op de barricades te gaan staan schreeuwen, wel door begripvolle en zorgvuldige voorlichting. Zo is het volgens mij ook met woorden, het heeft met innerlijke beschaving te maken, men beseft blijkbaar niet de kracht van woorden, ook daar is een groeiend bewustzijn voor nodig.
Door het woord is alles ontstaan….en net zo goed kun je zeggen… dat door het woord alles vernietigd wordt….denk aan de volks demagogen zoals Hitler, Stalin, Mao aan de Rwandese genocide en aan mannen als Berlusconi, Wilders en Filip Dewinter. Ook zij denken de waarheid in pacht te hebben en onder het mom van hun waarheid zetten ze bevolkingsgroepen tegen elkaar op.
Unknown-7
Je hebt de keus als intelligent mens om het woord te vullen met liefde of met haat, begripvol of met minachting, voor vrede of strijd, voor discussies over het eigen gelijk, of opbouwend om samen met anderen tot iets moois te komen. Je kunt het ook gebruiken als een vorm van techniek, ontdaan van een warme zielenkwaliteit, in plaats van waarachtige tolerantie. Je kunt je inzichten voorzien van warmte en begrip voor mensen die in jouw ogen nog niet hetzelfde bewustzijn hebben bereikt, in plaats van  mensen te willen aftroeven met holle retoriek. Uiteindelijk zullen we elkaar nooit en te nimmer vinden in een strijd met woorden. Dan is stilte van een veel grotere kracht en schoonheid.

Het is als de parabel van de olifant en de blinden,  een bekend soefi-verhaal uit de twaalfde eeuw. De moraal van het verhaal is: dat het beeld dat we vormen van de werkelijkheid op basis van onze zintuiglijke waarnemingen beperkt is, en dat het een illusie is te menen dat de waarheid die wij ervaren ‘de waarheid’ is.

Blinde-mensen-onderzoeken-een-olifant.-Het-verhaal-van-de-blinde-mannen-en-de-olifant-570x472

‘Voorbij Ghor was een stad, wiens inwoners allemaal blind waren. Op een dag kwam er een koning met zijn hofhouding en leger naar deze stad en zette daar zijn kamp op. Deze koning bezat een olifant, die hij gebruikte om ontzag af te dwingen bij de mensen.
De mensen stonden te popelen om de olifant te zien en sommige blinden renden vooruit om te ontdekken wat het was. En omdat ze geen idee hadden wat de vorm of het uiterlijk van de olifant was, verzamelden ze informatie door een gedeelte ervan te betasten. Ieder van hen dacht dat hij iets begrepen had, omdat hij een gedeelte op de tast onderzocht had.
Toen ze met het nieuws terugkwamen bij hun stadgenoten, werden ze onmiddellijk omgeven door mensen, die nauwelijks konden wachten om van hen – die het zelf verkeerd begrepen hadden – te horen wat ze dachten dat de waarheid was.
Ze stelden vragen over de vorm en het uiterlijk van de olifant en ze luisterden naar wat hen daarover werd verteld. De man die het oor had aangeraakt werd gevraagd om de aard van de olifant te beschrijven en hij zei: “Het is een groot, ruw ding, zo groot als een tapijt.” Degene die de slurf had aangeraakt zei: “Ik weet wat het is. Het is een rechte en holle pijp, vreselijk en vernietigend.” Degene die een poot had onderzocht zei: “Het is krachtig en stevig, zoals een pilaar.” Ieder van hen had op de tast een gedeelte van het lichaam van de olifant onderzocht. Maar geen van hen had daardoor een juist beeld van het gehele lichaam gekregen. In plaats daarvan vormden ze allemaal hun eigen beeld van het geheel, maar die voorstellingen waren niet juist.’

Evenals de blinden hebben wij ook meer kans om inzicht te krijgen over de grote vragen van het leven, wanneer we de waarnemingen vanuit deze verschillende perspectieven naast elkaar leggen. Het komt er bij de zogenaamde waarheden op aan, dan men bereidt is ze van meerdere kanten te bekijken. We kunnen onze waarheden rondstrooien, die niet onjuist hoeven te zijn, die ook moeilijk weerlegd kunnen worden, alleen zijn het eenzijdige waarheden, die vanuit één gezichtspunt  gezien worden. Al met al heb je vele waarheden, maar de waarheid ontstaat uit de bereidheid en oprechtheid om naar de ander te luisteren en ook die mening serieus te nemen in ….samenspraak.

Episode uit “Het Sprookje van de groene slang
en de schone Lelie” van J.W. von Goethe

De slang en de koning:

‘Waar kom je vandaan?’

‘Uit de onderaardse gangen, waar het goud zich bevind,’
zei de slang.

‘Wat is heerlijker dan goud?’
vroeg de koning.

‘Het licht,’
antwoordde de slang.

‘Wat is verkwikkender dan licht?’
vroeg de eerste.

‘Het gesprek,’
zei de slang.

 

Dit zou kunnen betekenen:

Dat  het  gesprek met een de ander vanuit de juiste intentie iets groots kan zijn, het is een vorm van communiceren (communie), het willen luisteren naar elkaar, elkaar willen begrijpen. In een echte ont-moeting moet niets, er is alleen maar vrijheid. Je schenkt elkaar het goud van je ervaringen en daaruit gedestilleerd inzicht. Je laat er beiden je licht over schijnen. Het wonder kan dan ontstaan, net als met het schrijven, dat er ongekende zienswijzen naar boven komen waar jezelf verbaasd over kunt zijn, alsof je goud uit de eigen ziel naar boven haalt. Gezamenlijk  het licht over de wederzijdse ervaringen laten schijnen en elkaar het geloof en vertrouwen geven om het innerlijk goud naar boven te brengen. In het gesprek versmelten goud en licht tot iets heel wezenlijks. Het goud uit diepe lagen van de ziel en het licht uit de geest zijn samen de brandstof voor het echte gesprek.
Rijker dan goud en helderder dan licht is het gesprek waarin twee zielen elkaar ten diepste ontmoeten en zich aan elkaar verkwikken.

Dit kan ook onze oefening op internet zijn, om een gesprek met elkaar te voeren en het beste in elkaar naar boven te halen. Als dat nog geen broederschap is?

 

Ik wil (u) jou als lezer graag uitnodigen om te reageren op het bovenstaande artikel of iets anders dat je momenteel bezig houdt of gewoon een vraag of korte opmerking, kritisch of positief, alles is welkom. Zodat we van elkaar kunnen leren en steeds meer zullen ondervinden dat we de weg niet alleen bewandelen, maar samen oplopen.
Bedankt in ieder geval voor het lezen, het is bijzonder prettig en hoopvol dat steeds meer mensen nieuwsbroederschap.nl weten te vinden.
Jan Verduin.

(Visited 773 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(19 Reacties)

 1. Hallo Jan, ik heb daarnet Ridzerds site gelezen en zie wat overeenkomsten met jouw verhaal over de olifant en de blinden. Elk kind wordt verwekt door een man en een...
  Lees meer

  Hallo Jan, ik heb daarnet Ridzerds site gelezen en zie wat overeenkomsten met jouw verhaal over de olifant en de blinden. Elk kind wordt verwekt door een man en een vrouw en is gedurende negen maanden blind, dan komt het op de wereld en verbindt zich in een oogwenk met het Heelal. Het maakt er bij wijze van spreken een foto van, vanuit zijn positie op aarde, voor het kind in maart in Nederland geboren zal dat een heel andere foto zijn dan voor ‘n kind op hetzelfde tijdstip in Australië geboren.
  Echter beide kinderen vertegenwoordigen in potentie het Goddelijke, met andere woorden alles wat zich tussen deze twee kinderen op aarde afspeelt is ofwel een toenadering, een verwijdering of er iets tussenin, van hun Goddelijke kern.
  Ikzelf tob met het gegeven wat gebeurt er in de baarmoeder van een moeder ten opzichte van ‘n kind?
  Ik heb een broer gehad die beweerde dat hij niet uit de baarmoeder wilde omdat de wereld hem vijandig was, toen hij uiteindelijk geboren werd, heeft hij zich altijd gedragen als een beschermheer van zijn moeder, doch zoveel tegenspoed op aarde gehad, dat hij een paar jaar nadat ons moeder overleed zelfmoord heeft gepleegd.
  Wat ik begrijp uit dit gegeven is dat de samenleving vijandig is ten opzichte van kinderen, op zijn minst als ze zich niet aanpassen aan de samenleving, op zijn meest als ze zich wel aanpassen, immers dan luidt voortdurend: Pas op! Voor trapjes, voor verkeer, voor vreemden , enz.
  Ik ben als opbouwwerker opgeleid, maar kon geen enkele projectontwikkelaar overtuigen dat een wijk vanuit het kind opgebouwd behoord te worden en niet vanuit de auto! Nadien hanteer ik de spreuk: “Ik kan makkelijker een kind van de buren meekrijgen dan hun auto.” Dit terwijl ik voor hun een grotere schade aan hun kind kan aanbrengen dan aan hun auto!” Een heel eigenaardig fenomeen. Aan een auto ben je hooguit tien jaar aan verbonden, aan een kind je leven lang.
  De samenleving wordt overspoelt met bedenksels uit Siliconvaley en kinderen weten er de weg beter in te vinden dan wij, de vraag is of dat wel een gezonde ontwikkeling is? Siliconvaley als olifant in het land der blinden. Want dat zijn wij als ouders ten opzichte van het digitale tijdperk! Redding kan alleen geschieden door alle moeders op aarde, die samen de baarmoeder aarde der mensheid vormen, dusdanig begeleiden dat ze geen enkel kind overrulen, waar ook ter wereld geboren!
  Als ritueel van dit gebeuren gaan we dan wel de kerstnacht tegemoet, maar we gaan aan de de kern van dit gebeuren voorbij! Van Jezus tot Christus koning is heel iets anders dan een land te dienen voor een koning.
  Tot zover
  Walter Hebing

 2. Het broederschap met iedereen, elk levend wezen…goed of kwaad. Natuurlijk. En je mag keuzes maken. Maar dat is geen garantie om alles vredig te houden. Op persoonlijk vlak natuurlijk wel,...
  Lees meer

  Het broederschap met iedereen, elk levend wezen…goed of kwaad.
  Natuurlijk.
  En je mag keuzes maken. Maar dat is geen garantie om alles vredig te houden. Op persoonlijk vlak natuurlijk wel, bv hier……maar denk eens na het over leven en de maatschappij waarin je leeft? Je zult merken dat je je soms moet buigen, zelfs met de keuzes die je maakte.
  Fijne avond.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »