Veel mensen in deze tijd zijn, zonder het te weten, bezig om een vorige incarnatie voort te zetten. Zij staan met hun bewustzijn nog dicht bij de vorige incarnatie en dat kan veel verwarring geven, zoals het idee dat de kosmos of de bestuurder van het lot een vergissing heeft gemaakt
Als je jezelf goed zou waarnemen zou je er achter kunnen komen wat het oude leven was en de bedoeling van het nieuwe leven is. Alles ligt besloten in jezelf. 

Als we ons wat meer bewust waren van de diverse incarnaties zouden we ons niet zo druk hoeven te maken over onze zogenaamde zwakheden, en niet alles uit één leven hoeven te halen. Omdat onze beperkingen in dit leven waarschijnlijk in de vorige incarnatie onze talenten waren en nu getemperd om andere kwaliteiten te ontwikkelen.

Het is echter niet zomaar dat die herinnering meestal achter sluiers verborgen blijft, omdat we al genoeg hebben aan de problemen van dit bestaan. Toch is het wel zo dat incarnaties niet alleen op zichzelf staan maar voortkomen en een gevolg zijn van je staat van bewustzijn in je leven en handelen in vorige incarnaties. We blijven net zo lang in het rad van wedergeboorte meedraaien tot we een bepaalde staat van Bewust-Zijn bereikt hebben, dankzij het werk in al die levens.


Jaren en jaren lang zocht ik wanhopig naar de verloren broederschap, in mijn werk, idealen, en in relaties etc. Grote visioenen van broeder en zusterschap had ik voor ogen. Ook las ik het ene boek naar de ander, bezocht wereldleraren, communes en kathedralen. Ik vond geen broederschap, niet in het groot en niet in het klein en werd steeds weer terugverwezen naar mezelf, om te leren leven…  van binnen naar buiten.

De nieuwe broederschap behoort toe aan vrije Ik-mensen die op zichzelf kunnen staan en zich bewust zijn dat die (geestelijke)broederschap er al is. Werkelijk inzicht destilleert zich uit eigen doorleefde ervaring.

God geef mij een taak riep ik in wanhoop en God zei: “Die taak heb ik je allang gegeven, maar iedere keer weer struikel je erover zonder het te zien. Je levenstaak ligt vlak voor je voeten in het gewone alledaagse leven. Hoe lang heb je nog nodig om het te zien, en het daarna te accepteren en in volle overgave te leven? Hoeveel harde lessen moet ik nog sturen om je ogen te openen?” 

Voor reactie, vraag of aanvulling  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  
Antroposofische beweging 
of op onze pagina De Verwanten

De Alleenganger (eenzaamheid…Een uitdaging!) >>inleiding en recensies. Verkrijgbaar bij iedere plaatselijke of digitale boekwinkel.

(Totaal aantal bezoeken: 640, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!