De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

DOWNSYNDROOM


Het nu volgende bericht las ik onlangs in de krant:

images-4

Zwangere vrouwen kunnen binnenkort met een prenatale bloedtest vaststellen of hun ongeboren kind lijdt aan het syndroom van Down. De minister geeft acht academische ziekenhuizen een vergunning voor een proef. Deze zogenoemde niet-invasieve prenatale test wordt uitgevoerd door een buisje bloed af te nemen bij de moeder, waarmee het DNA van de foetus kan worden geanalyseerd. Nu eerst bij vrouwen van wie uit de combinatietest is gebleken dat zij een verhoogd risico lopen op een baby met een afwijking.
Deze test is minder riskant dan de vruchtwaterpuncties, die geven een klein risico op een miskraam.
Op de lange termijn is het denkbaar dat de NIPT aan alle zwangere vrouwen wordt aangeboden, als alternatief voor de combinatietest bij 11 tot 13 weken.
Een ongewenst bijeffect van zou kunnen zijn dat ouders al in een heel vroeg stadium het geslacht van de foetus weten. Informatie die mogelijk door sommige zwangeren of paren kan worden gebruikt voor een abortus wegens ongewenst geslacht, schrijft de gezondheidsraad.
De nieuwe test is minder riskant, maar ook minder precies in het onderkennen van Down.
De foutmarge voor vrouwen met een bekend down-risico is 5 procent. Voor alle zwangere vrouwen samen is dat hoger. Breed testen leidt daarom zeker tot meer abortussen terwijl het kind niets mankeert.

Tot zover het bericht dat mij aangrijpt en waar ik dan toch weer van schrik. Hoewel we langzamerhand toch wel wat gewend zijn aan dit soort berichten en ontwikkelingen. 

Daar zit het grote gevaar in verborgen: dat we het verslapen en denken dat het normaal en goed is. Op de dag van dit bericht hoorde ik een verslaggever vragen aan een moeder met ‘zo’n kind’ of zij zich niet bezwaard voelde over de hoogte van het bedrag dat zij jaarlijks opsoupeerde voor haar kind uit de sociale voorzieningen.
Met andere woorden: dat jij nu zo dom bent om zo’n kind geboren te laten worden, daar hoeven wij dan toch niet met zijn allen voor op te draaien?!
Tegen zo’n kind zeg je dan in feite dat ze nooit geboren had mogen worden omdat ze mismaakt en simpel is, en ze alleen maar heel veel geld kost. Het nazisme wist daar ook wel raad mee en loste het probleem op een meer radicalere manier op. Al moet je je wel afvragen of wat we nu doen niet veel radicaler is: bij de wortel direct uitroeien. Het is een verschrikkelijke materialistische benadering, die als zo vaak gebracht wordt als een wonder van vooruitgang. Wat goed is wordt kwaad, wat kwaad is wordt goed, zo werkt dat!
Geestelijk gezien is deze denkwijze een ramp. Je vraagt je dan soms af waarom we niet gaan testen op mensen met een te groot ontwikkeld verstand, die vormen pas een gevaar voor de verdere gezonde ontwikkeling van de mensheid!
De zielen die naar de aarde komen met een minder ontwikkeld verstand hebben ons heel veel te leren. Vraag dat maar aan de ouders en verzorgers van dat soort kinderen. Zelden of nooit heeft een moeder achteraf spijt dat ze het kind wel heeft laten komen. Wel ondervindt ze hinder van het oordeel dat over haar en haar kind geveld wordt.
Deze mensen met een verstandelijke beperking laten ons zien dat liefde niet in het hoofd zetelt. 
Het zijn bijna altijd ontroerende liefdevolle mensen die volkomen open en kwetsbaar in de wereld staan. Hoe meer het verstand de boventoon gaat voeren hoe verder we van de liefde en eenvoud komen af te staan en dat is heel zorgelijk. Vooral als we dan ook nog heel geraffineerd de poorten laten sluiten voor die mensen die ons iets komen brengen en leren. 
Wat te denken van al die mensen die in de gezondheidszorg werken en iedere dag kunnen leren om zich belangeloos en liefdevol te ontfermen over hun medemensen die minder geluk hebben dan zijzelf. Die gevoed worden door de liefde en aanvaarding van deze mooie mensen. Ja, het kost veel geld en daarom praten we over mantelzorg, met andere woorden: zoek het zelf maar uit, het is niet meer onze zorg. 
Nu de ‘gehandicapten’ en straks de oudjes? En de zorgverleners sturen we naar huis en laten hen solliciteren naar voor hen wezensvreemde beroepen, waar ze doodongelukkig worden en verstoken van hun taak achterblijven.
Geestelijk gezien veroorzaken we nogal wat in de wetten van oorzaak en gevolg, in de wetten van karma. Waardoor we steeds weer naar de aarde komen om iets te leren, om iets met iemand in het reine te brengen, om schuld in te lossen of om iets wezenlijks naar de aarde te brengen.
Iets zo puurs dat wij ons amper kunnen voorstellen dat juist een voor ons minderwaardig iemand dat komt brengen. Je kunt je ook voorstellen dat iemand nu de kans krijgt om iets anders te ontwikkelen omdat hij of zij in een vorige incarnatie heel intelligent was, maar te eenzijdig ontwikkeld. Wat richten we wel niet aan als we deze zielen niet meer toelaten en terugsturen?
Het is natuurlijk ook niet makkelijk om zo’n kind te krijgen waar je het leven lang verantwoordelijk voor blijft, maar
wie heeft ons wijs gemaakt dat het gemakkelijk zou moeten zijn, en dat het leven zonder problemen zal moeten verlopen?
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen, zei Christus in de bergrede.
Ik ben geen dominee of schriftgeleerde en het wordt op heel verschillende manieren verklaard, maar ik ga er vanuit dat Hij ons toen al wilde wijzen op de arrogantie van het verstand, en het grote gevaar als dat geheel op zichzelf gaat varen, verstoken van de liefde. Het intellect 
is een geschenk aan de mensheid, mits het in balans wordt gehouden.
Met het verstand kunnen we blijkbaar niet bedenken wat we teweeg brengen met ons doorgeschoten praktische denken. Hoe we ingrijpen in het lot van velen zielen en in het lot van de wereld. Het is ook verbazend hoe weinig bewustzijn er nog is over deze materie. We zitten in een soort gevaarlijke overgangsfase waar de te vaststaande regels van de kerk, niet meer gelden, en ook wel terecht.
Maar vanuit welk gedachtengoed maken wij nu dan de regels? 
We stellen nu onze eigen spelregels op en toetsen dat aan het economisch belang. De economen zijn de nieuwe priesters van onze tijd. We vragen ons niet meer af wat iets ons brengt, maar wat iets ons kost. Niet duurzaam maar op korte termijn,…. dat is het nieuwe criterium. 

 

(Totaal aantal bezoeken: 298, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(10 Reacties)

 1. <br />Dank John voor je bijdrage, met belangstelling je leesadviezen opgevolgd. Eigenlijk ben ik nu nog meer geschokt door deze informatie. Ik wist echt niet dat het dus al werkelijkheid...
  Lees meer

  <br />Dank John voor je bijdrage, met belangstelling je leesadviezen opgevolgd. Eigenlijk ben ik nu nog meer geschokt door deze informatie. Ik wist echt niet dat het dus al werkelijkheid is geworden in sommige landen.<br />Bijna hoopvol dat bij ons nog moeders zijn die het aanvaarden zoals het komt en vervolgens er alles aan doen om de juiste zorg voor hun kind te krijgen. <br />Verder een

 2. In Scandinavë, Denemarken in het bijzonder om precies te zijn, zou het down-syndroom de afgelopen jaren &#39;succesvol&#39; teruggedrongen zijn via geleide geboorteregeling met behulp van instrumenten als prenatale screening. De...
  Lees meer

  In Scandinavë, Denemarken in het bijzonder om precies te zijn, zou het down-syndroom de afgelopen jaren &#39;succesvol&#39; teruggedrongen zijn via geleide geboorteregeling met behulp van instrumenten als prenatale screening. De Nederlandse cultuur en mentaliteit zou echter geen basis vormen voor onverkorte navolging van dat beleid, aldus kinderarts Michel Weijerman. Zie: <a href="http://

  • Mooi weblog trouwens Jan. En leuk om te zien dat je gebruik maakt van de faciliteiten van Google&#39;s blogspot.com. Heb daar zelf ook goede ervaringen mee.

 3. je mag het stuk doorzenden naar wie of wat je wilt, als je denkt dat het van betekenis zou kunnen zijn.

 4. Dank voor je reactie! Het is inderdaad een heikel onderwerp en de feministen zullen ertegen te hoop lopen.<br />Baas in eigen buik mag iedereen blijven….ik vraag enkel en alleen om...
  Lees meer

  Dank voor je reactie! Het is inderdaad een heikel onderwerp en de feministen zullen ertegen te hoop lopen.<br />Baas in eigen buik mag iedereen blijven….ik vraag enkel en alleen om een ander bewustzijn. Ik wil niemand in haar vrijheid aantasten, maar wat betekent de vrijheid van diegenen die wil incarneren precies daar waar het gebeurt? Mijn ervaring is dat vrouwen na een abortus vaak

  • Dit artikel is zo goed beschreven!! Het omschrijft hoe de werking van het kwaad op vilten voeten binnen sluipt. Het is door R. Steiner al beschreven, wat kwaad is wordt als goed gezien en het goede als het kwaad. Dit stuk zou voor een groter publiek te lezen moeten zijn en zeker ook aan diegene die dit plan ten uitvoer willen brengen. Het maakt de slapende wakker.

  • Ja, ik ben ook zeer onder de indruk van dit artikel. Alleen al in Nederland 30.000 abortussen per jaar. Inderdaad verschrikkelijk.

 5. Ik ben zeer onder de indruk van je artikel. Ik schrok wel even van het Nazisme, maar in feite is het helemaal waar wat je schrijft. Opeens begreep ik ook...
  Lees meer

  Ik ben zeer onder de indruk van je artikel. Ik schrok wel even van het Nazisme, maar in feite is het helemaal waar wat je schrijft. Opeens begreep ik ook mijn eigen weerzin als ik mensen zo makkelijk hoor praten over een ongeboren mens weghalen. Je bent progressief als je er in meegaat en conservatief als je er vraagtekens bijzet. Er zijn omstandigheden waardoor het niet anders kan(verkrachting),

  • Daar heb je gelijk in! maar er zijn omstandigheden dat er enig begrip opgebracht kan worden voor de ouders en/of het jonge meisje, dat beestachtig is verkracht, om het kind niet te kunnen accepteren. Wat voor energieën hebben zich daar samengetrokken?

  • Er zijn omstandigheden waardoor het niet anders kan(verkrachting),…..<br /><br />Hoezo kan dat niet anders ? ook dat heeft met voorgeboortelijk bewustzijn te maken .

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »