De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

EENZAAMHEID EN VERLATENHEID/VAN ONBEWUST KIND-ZIJN NAAR BEWUST KIND-ZIJN


Wat alle mensen verbindt is een vorm van diepe eenzaamheid, een schrijnend gevoel van verlatenheid. Het is een onherroepelijk basisgevoel dat eigenlijk altijd latent aanwezig is.
Het is zeker niet alleen voorbehouden aan de zogenaamde losers van deze wereld.
Niemand ontkomt eraan, ook niet als alle succes je toelacht, iedereen je bewondert, en er geld in overvloed is. Juist dan als alle wensen en verlangens vervult zijn komt het boven geschetste gevoel versterkt aan de oppervlakte.
Blijkbaar kan niets in de wereld dit gevoel, deze roep, definitief verdrijven. Steeds weer horen we over beroemdheden die alles hebben wat een mens maar kan wensen en toch zichzelf te gronde richten.
Eens werd de vraag gesteld aan een goeroe waarom hij niet gewoon thuis in India zijn boodschap ging verkondigen.
Hij antwoordde zoiets van: “Omdat ze daar nog een diepe wens koesteren om rijk en welvarend te worden, en in het Westen weten de meesten al, door eigen ervaring, dat het in feite niets voorstelt en de eenzaamheid eerder versterkt dan verjaagd.”
Vanuit de vroege jeugd kennen de meesten van ons nog een periode van geluk, van opperste geborgenheid.
Een gevoel van heelheid, verlangenloosheid, tevredenheid en vreugde. 
Tenminste als dat niet direct vertrapt werd door een onveilige leefomgeving.
Dat is het geboorterecht van de mens om die staat te behouden of uiteindelijk terug te vinden. We worden er als het ware in geboren en mogen het even ondervinden tot het denken zijn intrede doet.
In onze tijd zijn er sterke materialistische krachten werkzaam met als doel om het bovengenoemde weten, of in ieder geval de herinnering eraan, al vroeg uit te schakelen.
Kinderen worden steeds vroeger gedwongen om in het denken te gaan wonen, en reeds vanaf het tweede jaar is alles erop gericht om het denken te ontwikkelen ten koste van het gevoelsleven en innerlijke verbondenheid.
Het buiten spelen, het ontwikkelen van creativiteit wordt vervangen door stompzinnige computerspelletjes waar mensen hun verdere leven mee bezig blijven.
Verveling wordt direct verdreven door de verslavende werking van de tablets. Het is van een grote treurnis om zeer kleine kinderen al gevangen te zien in die wereld.


Juist verveling en gevoel van leegte kan ons er toe aanzetten om creatief te worden, te gaan leven vanuit onszelf.
Innerlijke beelden zijn vervangen door een overvloed aan uiterlijke beelden die ons gedurende de hele dag en nacht belagen.
Het is net of er een strijd gaande is tegen een gezonde zieleontwikkeling, alsof voorkomen moet worden dat mensen nog weet hebben van hun oorsprong.
Laten we ons nu vooral houden bij dat gevoel van verlatenheid, van eenzaamheid waar we altijd voor op de vlucht zijn. Alles wordt in werking gesteld om daar aan te ontkomen. 
Vanaf heel jonge leeftijd zijn we alsmaar bezig met relaties. Een groot percentage van al onze gedachten wordt in beslag genomen door dromerij, verlangens en verwachtingen over de ideale relatie, over nooit meer eenzaam zijn.
Een hele industrie is hier omheen gebouwd, een groot deel van alle reclames gaan over gelukkige relaties.
Er zijn talloze datingsites; nog nooit zoveel mogelijkheden om een ideale partner te vinden. Het is van betekenis dat juist in deze tijd de eenzaamheid schrijnender is dan ooit tevoren. Scheidingen zijn aan de orde van de dag, steeds meer mensen wonen op zichzelf en vinden ondanks alle datingsites en sociale media geen partner meer.

Er zijn ook velen die dat nare gevoel, die stille roep, proberen te verdrijven door zich onder te dompelen in een voortdurende bedwelming. (bewustzijnsverlies) Koffieshops op iedere hoek. Het is de gewoonste zaak van de wereld om voortdurend jointjes te roken. 


Het geeft een tijdelijk opgewekt en fantasie prikkelend gevoel, men wordt minder geremd en de zintuigen blijken sterker te werken.
Het gevoel voor tijd en ruimte veranderd en men leeft tijdelijk buiten de werkelijkheid van alle dag met het idee dat men bewustzijnsverruimend bezig is.
Het is echter veel meer een verzwakking van de eigen wilskracht en van een zelfstandig denkvermogen. 
De creatie van willoze volgers is het treurige gevolg.
Ook al zullen de gebruikers dit ontkennen omdat het een zo’n algemeen geaccepteerd fenomeen is en de meesten er schijnbaar wel bij varen. 
Vroeger was het iets voor hippies en opstandige jeugd, nu is het doorgedrongen tot in alle maatschappelijk kringen.

Nederland is nu ook de grootste producent van o.a. partydrugs XTC. Zonder drugs geen feestje meer.
Het is de onzichtbare werking van een macht waar mensen geen weet meer van hebben. Verlies je het zicht op het goede en zuivere, zo verlies je ook het zicht op de werking van het kwaad.
Het kwaad, in dit kader, is de kracht in en buiten ons die er alles aan zal doen om ons onze oorsprong te doen vergeten.
Andere manieren om het nare gevoel te ontlopen zijn voortdurend nieuwe en spannende vakanties plannen en nieuwe kleding gaan kopen, het zogenaamde shoppen. Het geeft mensen het idee van vernieuwing, het loslaten van het oude latente onrustgevoel.

Laten we verder gaan voordat ik versleten wordt voor een oude man die het allemaal niet meer kan volgen en mensen hun pleziertjes misgunt.
Ik zie het bestaan soms beeldend voor mij: Dat alle mensen zich bewegen rond een gapende lege ruimte waar ze doodsbang voor zijn. Er alles aan doen om te ontkomen aan de zuigende werking van die leegte.
Alsmaar verder er vandaan en nooit in staat om er duurzaam aan te ontkomen. Overal waar je gaat neem je jezelf mee. Je kunt jezelf tijdelijk verdoven of jezelf moedwillig willen vernietigen, en toch ontkom je er niet aan. Fysiek dood gaan we eens allemaal.
Dat is de dood van het denken waar we ons zo mee geïdentificeerd hebben.
We zijn vergeten dat er buiten het denken nog een andere werkelijkheid bestaat. Iets dat vele malen duurzamer is.

We kunnen ons afvragen waarom we dat dan niet zien, waarom we zoiets überhaupt kunnen vergeten.
In deze tijd komen er steeds meer verhalen van mensen naar buiten met een bijna-dood ervaring. Er is gelukkig steeds meer aandacht voor, zelfs wetenschappers beginnen er zich voor te interesseren.
Het zou toch allemaal veel makkelijker zijn als we het  gewoon konden zien en weten, dan was er geen twijfel meer en geen angst voor de dood.
Het ontwikkelingsproces van de mens echter is er op gericht om zelfstandige en vrije wezens te worden, als het ware aan God gelijk.
Als we Het te gemakkelijk buiten onszelf konden waarnemen zouden we het direct gaan aanbidden en niets meer doen aan eigen ontwikkeling,  het ontwikkelen van een zelfstandig Ik-Bewustzijn. (niet bedoeld het ego)
De bedoeling is dat we het eerst in de eigen ziel tot waarheid brengen, dan staat het niet meer buiten onszelf maar blijken we er al deel van uit te maken.
Christus zei tegen (de ongelovige)Thomas, die zag dat hij werkelijk opgestaan was en onder de mensen verkeerde:
“Zalig zijn zij die geloven zonder gezien te hebben!”
Als we dan toch bezig zijn:
“Wordt als de kinderen!”
De weg gaat dus van het onbewuste kind naar uiteindelijk ……het bewuste kind.

Zolang er kinderen geboren worden in het fysieke bestaan en/of in de geest, is er hoop voor de wereld…. dat het eens een wereld van vrede zal worden.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan zul je zeggen. 
Nee makkelijk is het zeker niet, maar toch op een wonderlijke wijze ook kinderlijk eenvoudig.
Alleen voor het denken is eenvoud bijna onmogelijk te begrijpen. Omdat in die eenvoud het denken niet meer van belang is en welhaast overbodig.
Vandaar de grote angst voor ons denkwezens voor deze weg, omdat al ons streven erop is gericht te blijven bestaan. Overgave is geen denkkwaliteit. 
                     
                                  Wordt vervolgd!


Facebookgroep DE VERWANTEN.  Doe je mee?

_————————————————————


(Totaal aantal bezoeken: 1.591, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(7 Reacties)

 1. Mooi en indrukwekkend verhaal. Ik herken het en bovendien herken ik mijzelf erin! <br />Het is voor mij zeker bewustzijnsmakend, zeker ook omdat ik nog min of meer aan het...
  Lees meer

  Mooi en indrukwekkend verhaal. Ik herken het en bovendien herken ik mijzelf erin! <br />Het is voor mij zeker bewustzijnsmakend, zeker ook omdat ik nog min of meer aan het begin sta van mijn leven. Ik zal ook wel alles weer zelf moeten ervaren maar door zo&#39;n artikel wel met meer bewustzijn! <br />Het aangeboden jointje laat ik voorlopig maar aan mij voorbijgaan_:)<br />Ik lees met een paar

 2. Fijn om te lezen Ines! Inderdaad vind ik het prettig om soms eens een reactie te krijgen.<br />Het blijft ook wel een vreemd medium……de waardering lees ik vooral af aan...
  Lees meer

  Fijn om te lezen Ines! Inderdaad vind ik het prettig om soms eens een reactie te krijgen.<br />Het blijft ook wel een vreemd medium……de waardering lees ik vooral af aan het aantal bezoekers dat dagelijks het blog bezoekt en natuurlijk aan het aantal volgers via de email. Verder stellen mensen regelmatig ook vragen via het emailadres. <br />Internet is bovenal een anoniem medium waar iedereen

 3. Ik ben best wel jaloers op al die mooie kleinkinderen om u heen. Dan moet wat u beschrijft inderdaad makkelijker zijn, omdat zij u alsmaar als voorbeeld dienen.<br />Verder interessant...
  Lees meer

  Ik ben best wel jaloers op al die mooie kleinkinderen om u heen. Dan moet wat u beschrijft inderdaad makkelijker zijn, omdat zij u alsmaar als voorbeeld dienen.<br />Verder interessant artikel! Ik lees overigens altijd uw artikelen met belangstelling en dacht nu maar eens iets van mij te laten horen. Dat lijkt mij voor u ook wel prettig om soms te horen/lezen dat het gewaardeerd wordt.<br />

 4. Dank je Henri….ook mooi dat alle generaties blijkbaar eerst diep moeten afdalen in de wereld , de leegte ervaren, om daarna op zoek te gaan naar iets wat ze verloren/vergeten...
  Lees meer

  Dank je Henri….ook mooi dat alle generaties blijkbaar eerst diep moeten afdalen in de wereld , de leegte ervaren, om daarna op zoek te gaan naar iets wat ze verloren/vergeten zijn.<br />Daar herken ik ook mijzelf in zoals ik beschreef in het voorgaande artikel: Innerlijke biografie<br />Groet!

 5. Ik heb ondervonden dat degenen die zeggen en met wie ik sprak ,”Het zit allemaal in jezelf , God zit in ons ” mensen zijn die met new-age ideeën guit...
  Lees meer

  Ik heb ondervonden dat degenen die zeggen en met wie ik sprak ,”Het zit allemaal in jezelf , God zit in ons ” mensen zijn die met new-age ideeën guit het oosten afkomen .Deze mensen beweren ook dat je niet moet werken aan jezelf , maar gewoon het slechte van je moet afschudden en geloven niet in de zondeval (toen ik daar op wees) , dat is christelijken passé, zeiden zij .<br />Nu , het is een

 6. Inderdaad Henri, daarom bracht ik het onder de aandacht, maar ik geloof dat die uitspraak in dit stukje te eenzijdig belicht wordt, uit het grotere verband als het ware.<br /><br...
  Lees meer

  Inderdaad Henri, daarom bracht ik het onder de aandacht, maar ik geloof dat die uitspraak in dit stukje te eenzijdig belicht wordt, uit het grotere verband als het ware.<br /><br />Ik zie dat meer als een gericht zijn op jezelf, zoals monniken zich terugtrokken in een afgelegen grot. Een vorm van egoïsme, en uiteindelijk verharding. Wat ik betoog in het artikel is dat de mens zich alleen kan

 7. Jan, in je artikel ,welk ik aanvoel als recht uit je hart , uit je dat de mens niet meer in zichzelf kan zijn, zichzelf in de stilte niet meer...
  Lees meer

  Jan, in je artikel ,welk ik aanvoel als recht uit je hart , uit je dat de mens niet meer in zichzelf kan zijn, zichzelf in de stilte niet meer kan ervaren , uit bangheid zich als eenzaam te voelen en af te zonderen van het kuddegebeuren waar hij thuishoort .Dit kuddegebeuren is dan doorspekt met allerhande ahrimanische speeltjes (tablets, drugs, shops etc ) om de mens te vermaken .<br />Nu zegt

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »