De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

GEESTESSTROMINGEN

 

Unknown-7

Op de Steiner Citatensite verscheen het nu volgende citaat van Steiner:

Zoals de mens hier leeft, ritmisch, tussen waken en slapen, zo leeft hij in de andere wereld zich in zichzelf terugtrekkend en in gezelligheid met andere zielen; tussen gezelligheid en eenzaamheid ritmisch afwisselend, zo is het leven in de hogere wereld, en hoe we in de hogere wereld leven, dat hangt ervan af hoe we ons hier voorbereid hebben.


Mijn reactie:


Wat een leuk bericht. Het woord gezelligheid is niet wat je verwacht van Steiner. Gezellig met z.n allen in de geestelijke wereld.

Bijna zin om er ook nu even heen te gaan. Gezellig even babbelen met mijn twee broers die daar al zijn, met mijn ouders.Even ouderwets gezellig bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.De daar tegenover staande eenzaamheid kan ik mij ook wel voorstellen. Het terugtrekken in jezelf….Daarna een gezellige wandeling met verwante zielen.                                                                                                                                Ik probeerde het met een zekere humor te benaderen, maar daarna brak er een enorme, zeer serieuze berichten stroom los. Toen het enigszins geluwd was schreef ik het onderstaande:

 Ik heb met een stijgende verbazing en verwondering alle berichten ontvangen en gelezen die binnenkwamen en die allemaal betrekking hadden op één woord: gezelligheid/Geselligkeit

De teksten in Nederlands, Duits en Engels vlogen mij om de oren.
Het is bijzonder dat de schriftgeleerden( dit bedoel ik nu even niet degenererend!) alle teksten paraat hebben en met elkaar in debat gaan over een simpel woord. Het kan verhelderend werken en wellicht een beter begrip doen ontstaan maar tegelijkertijd heeft het ook iets engs.
Iedere profeet, iedere wijsgeer heeft zijn volgelingen die steeds weer alles vastleggen wat de meester heeft verkondigd. Vervolgens zijn dat vaststaande feiten waar nooit meer aan getornd mag worden en de schriftgeleerden zijn de behoeders. Ik hoef de voorbeelden niet te vermelden. Antroposofie is een schatkamer waar we onze ervaringen aan kunnen toetsen, waardoor we met meer bewustzijn in het leven kunnen staan. Vergeet echter niet te leven! Je inzicht is pas echt van betekenis als het mede door eigen ervaring kan worden onderbouwd.
De woorden van Walter en Cisca troffen mij:” jullie buigen voor de teksten van Steiner, echter hij(Steiner) boog voor Christus die in ons zijn uitstraling heeft.”
Hoe ingewikkeld de teksten voor ons ook kunnen zijn… wijsheid ligt vooral in de eenvoud….het alledaagse leven… en alles wat het ons schenkt met bewondering gadeslaan. Naast de teksten ligt vooral daar een bron van wijsheid die zich iedere dag weer vernieuwd.

Hierop volgde een opvallend bericht:
-Steiner zei eens tot de jongeren op een voordracht ‘probeer het eens te weten te komen, tot welke stroming behoor je?’ Ze hadden 3 maanden om het te weten want er waren volgelingen van, de stroom van Manou.-     Rozenkruizers en Antroposofie
Unknown-49Unknown-48Unknown-50

Dit was in feite een indrukwekkend bericht. De afzender wilde hier mee zeggen dat we allemaal anders kunnen omgaan met de antroposofie. Op een manier die ons past.

Al weer lang geleden heeft Lievegoed dit beschreven, en daar heb ik veel aan gehad voor mijn verdere ontwikkeling, om meer zicht te krijgen op mijn leven nu.
Deze vraag stelde Steiner omdat er een richtingenstrijd gaande was die veel onrust en meningsverschillen veroorzaakten binnen de antroposofische vereniging.
Zo’n vraag kan veel onbegrip veroorzaken en groepen buiten spel zetten. Dat was niet de bedoeling.
De groepen hadden in die tijd veel problemen met elkaar maar stonden wel in één en dezelfde geestesstroming, namelijk de antroposofische. Ze hadden en hebben elkaar veel te leren.
Bernard Lievegoed liet op zijn sterfbed zijn geestelijk testament optekenen. Aan het eind van zijn leven begreep hij eindelijk dat alle drie stromingen samengaan, als het goed is tenminste. Wel is het waar dat er altijd een accent ligt, op de antroposofie, de Rozenkruisersstroom, of de stroom van Manou.
Door de hele geschiedenis heen hebben ze elkaar de hand gereikt, elkaar aangevuld. Het is van belang om zicht te krijgen tot welke karmische stroom je primair behoort.
Je hebt nu met alle drie stromingen te maken. Je bent nooit alleen Rozenkruizer, Antroposoof of uit de stroom van Manou.
Het inzicht van de antroposofie, het concrete handelen van de rozenkruizers, en het manicheïsme als weg van het midden die balans brengt tussen die twee.
Het manicheïsme is sterk geworteld in het Christendom en houdt zich, volgens Lievegoed, vooral bezig met de redding van de ziel. Mildheid en liefde zijn cruciaal in die stroom. Jezelf in dienst stellen van de moeilijkheden van de ander. De opdracht: Het kwade niet te veroordelen of te verdrijven maar om te vormen tot het goede.
Een nieuwe sociale beweging van mensen zou door hen kunnen ontstaan, die genoeg hebben van de egoïstisch-materialistische cultuur en die behoefte hebben een cultuur te scheppen op basis van interesse in de ander. Voor mij was het Manicheïsme een pure herkenning.
Al voel ik mij zeker ook zeer verwant met de antroposofie en de rozenkruizers. Het is een drie-eenheid die elkaar kunnen bevruchten en ook nodig hebben!
Door hier meer zicht op te krijgen kun je ook meer zicht krijgen op je taak in dit leven.
En als er begrip en respect is voor elkaars achtergrond, de wijsheids/geestesstroom, dan kan samenwerking en inzicht groeien en conflicten vermeden worden.

Op dit blog is het de bedoeling dat we inzichten beschrijven die in een direct contact staan met concrete eigen ervaring. Maar ook ons openstellen voor de ervaringen en inzichten van de ander. 

Dit laatste boek van Lievegoed: over de redding van de ziel is een belangrijke boodschap.

 

Unknown-51


(Totaal aantal bezoeken: 310, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(2 Reacties)

  1. Dat is mooi! Dan bemerk je weer eens dat je de weg niet alleen bewandelt maar samen oploopt met geestverwanten.

  2. Dit is uit mijn hart geschreven!!

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »