De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

INZICHT, INSPIRATIE EN BOEKENWIJSHEID

 


Een lezer verbaasde zich erover dat ik nog nauwelijks boeken lees. “Het is toch juist van belang om ons de geesteswetenschap eigen te maken, het met ons denken te doorvorsen? Het heet toch niet zomaar een wetenschap?”
Als oprechte zoeker heb ik natuurlijk ook veel gelezen en daarvan geleerd. In mijn jongere jaren heb ik mij enthousiast uiteengezet met de Oosterse wijsheden en voelde mij aangetrokken tot het boeddhisme. In een later stadium ontdekte ik de antroposofie en met een zelfde soort hunkering verslond ik alles wat ik erover kon krijgen.
Ik kon geen boekwinkel voorbij lopen zonder verwachtingsvol naar binnen te lopen, om er even later weer met een stapeltje boeken uit te voorschijn te komen.
Boeken die ik gemakkelijk zelf tegen inkoopprijs had kunnen bestellen, maar ik wilde ze zien, vasthouden, proeven, en dan ook nog de boekverkoper een plezier doen. Die mij met veel deskundigheid te woord stond en ondertussen ook heel goed wist hoe hij mij kon verleiden. Het lezen heeft mij aangezet om het niet alleen bij woorden te laten, maar ook daadwerkelijk te proberen het gelezene in de praktijk te brengen en van daar uit ben ik gaan werken in vernieuwende initiatieven. Weer later runde ik een natuurvoedingswinkel met inpandig een spirituele/esoterische boekenafdeling. Daar ontstond langzamerhand mijn weerzin tegen die steeds maar aanzwellende stroom nieuwe boeken, die in feite allemaal over hetzelfde gingen, maar dan steeds weer in een andere mooie verpakking: populaire boeken over het leven in het Nu zonder moeite, verlichting in zeven stappen, seksualiteit ..maar dan hogere tantra, yoga voor alle soorten mensen en dieren, Oosterse goeroes die India verruilde voor het rijke westen, met als grote hobby…hele kostbare auto’s, en ook nog paarden, honden en kinderfluisteraars, etc.,etc.
We hadden ook planken vol antroposofische literatuur met de goedkopere rode serie en alle basiswerken. 
Het grote verschil tussen de stromingen was, dat in de spirituele hoek allerlei mensen vrijelijk hun wijsheden verkondigden, met eerst uitgelegd te hebben bij welke meesters ze allemaal in de leer waren geweest. Dat gaf hen een zekere geloofwaardigheid en status.
Antroposofen echter durven zelden op eigen gezag iets te schrijven, te beweren, zonder alsmaar te blijven verwijzen naar paragraaf zus en zo. Stel je voor dat ook maar iemand zou kunnen denken dat je het zelf hebt bedacht of eigen gemaakt.  
Langzamerhand begon er in mij een soort weerzin te groeien tegen het lezen van boeken, omdat ze meestal zo ver afstonden van mijn werkelijke belevingswereld. Ook begon ik te ontdekken dat het alsmaar bestuderen van boeken met de daarin verkondigde wijsheden je niet meer verder kunnen helpen. Het wordt uiteindelijk een grote onverteerde ballast die samenklontert in het hoofd en het hart niet meer kan bereiken. Het waren vooral spirituele en esoterische boeken die ik op een gegeven moment echt niet meer kon lezen.
Op een gegeven moment heb ik daarom heel mijn bibliotheek aan een goed doel gegeven. Honderden boeken, ook wel met pijn in het hart, in kisten gedaan en weggebracht. Wel bleef ik op bescheiden schaal goede romans, biografieën, reisboeken e.d. lezen. Ook daarmee werd mijn verkleinde boekenkast, die naar boven was verhuisd, toch langzamerhand weer behoorlijk opgevuld.


Steiner was een ziener die kon schouwen in de geestelijke wereld en een enorme schat aan de wereld geschonken heeft, om met meer bewustzijn in het leven te staan. Zelfs ook na de dood kunnen we er mee verder, maar het waren zijn waarnemingen en ik kan mij, als eenvoudig mens, niet voorstellen dat het zijn bedoeling was dat we er zo krampachtig mee zouden omgaan. Hij heeft nooit beweerd dat het een leer was, maar altijd in wording zou zijn en blijven. Zelf ben ik niet in staat om Steiner of allerlei andere wijsgeren letterlijk te citeren, met ook nog de vermelding uit welk hoofdstuk het komt, etc.. Dat hoort niet bij mij, het is meer iets voor de schriftgeleerden, waarmee ik hier geen waarde oordeel wil neerzetten, omdat ik ook met een zeker jaloezie mij kan verbazen over mensen die een hele bibliotheek in hun hoofd meedragen en daaruit op ieder gewenst moment kunnen citeren. Ik ben meer een ervaringsdeskundige die zich bewust is niet de wijsheid in pacht te hebben en zonder de ander neigt tot eenzijdigheid.
Aan het eind van het artikel staat een link naar het artikel over de drie geestesstromen, die elkaar onderling kunnen versterken als ze voor elkaar open staan. 

Krishnamurti werd gezien als de incarnatie van Maitreya Bodhisattva, de nieuwe wereldleraar, de opvolger van Boeddha, de nieuwe Christus.
Deze gedachte lag aan de basis van een conflict binnen de theosofische vereniging waardoor Steiner er uitstapte en de antroposofische vereniging oprichtte. Krishnamurti bleek zich echter te ontpoppen als een soort anti-goeroe en herhaalde bij regelmaat: “hij die de ander volgt houdt op de waarheid te volgen”. Hij hief uiteindelijk zelfs de hele Orde van de Ster op en brak met de theosofische vereniging, toen mensen hem teveel begonnen te vereren. Hij was als de dood voor een geïnstitutionaliseerde spiritualiteit. Hij reisde de hele wereld over om zijn boodschap te verkondigen; ook weer vastgelegd in talloze boeken. Een uitspraak: “Het begrijpen van je eigen denken is het einde van alle smart.” Daar lag   de kern van zijn boodschap. Miljoenen mensen hebben naar hem geluisterd en hoe weinig zullen het echt begrepen hebben en de onmiddellijke verlichting bereikt hebben?
Ook Steiner riep in Dornach eens uit:’Al zijn het er maar twee of drie die mij begrijpen!’ Steiner was overigens ook wars van napraterij en het ware leerlingschap bestond  volgens hem uit een individualisering, een ‘eigen’ herschepping van een tekst of een citaat, in het individu bezonken en in innerlijke stilte doorleefd, van waaruit datgene wat hij in zich heeft opnieuw opgroeit, ontdaan van iedere ‘steineriaanse’ terminologie, waar zelfs het woord ‘antroposofie’ niet alleen dwingend is maar soms gewoon schadelijk.(‘Het zou beter zijn als we de antroposofische beweging iedere week een andere naam zouden kunnen geven’, zei hij eens tijdens een cursus over opvoeding.
Het belangrijkste motief van zijn levensbeschouwing was: ‘…*het wezenlijke ligt niet in één waarheid, maar in het harmoniëren  van alle waarheden.’
*‘U moet het mij niet vragen, u moet het uzelf vragen…!’
*‘Alleen in zijn eigen ziel kan de mens de middelen vinden die hem de mond der ingewijden openen’-aldus Steiner
Aanbevelingswaardig boek: Mijn jaren met Steiner
Wat ik probeer te vertellen, onderbouwd met het bovenstaande, is dat naar mijn mening de mens niet verder komt met het alsmaar lezen en herhalen van hetzelfde. En dat het ook niet de bedoeling is geweest van de ingewijden dat we dat zo zouden gaan doen, omdat zij een enorm respect hadden voor de vrijheid van de ander.
Het kan wel een rijke bibliotheek zijn waar we vrijelijk onze eigen spirituele en levenservaring aan kunnen toetsen. Dat lezen en die opgeslagen kennis geven ons het ‘waanidee’  van er dichtbij zijn en steeds dichterbij te komen. Het is een houvast dat ons zekerheid biedt, het idee geeft dat we goed en verstandig bezig zijn. 
Een vriend van mij sleepte ook altijd een grote tas boeken met zich mee, waar hij ook ging die tas ging mee. Hij las alles wat los en vast zat en bestudeerde alle godsdiensten, maar het werd hem niet eigen, het bleef iets van buiten dat hoorde in de tas. Als het gelezene niet wordt verinnerlijkt blijft het buitenkant, hoe je het ook wendt of keert!
Weten we niet iets pas echt na eigen ervaring? Als we onze kinderen waarschuwen niet te dicht bij de kachel of het water te komen, weten ze het uiteindelijk pas echt als ze de hete kachel of het water zelf gevoeld hebben. Dan is dat een eigen inzicht geworden, verkregen uit een eigen ervaring.
Waarmee ik niet wil zeggen dat we lijdzaam moeten toezien hoe het kind haar hand brandt en in het water valt. Enige voorlichting is wel op zijn plaats, maar ook niet meer dan dat. Dat kan ook een boek voor ons zijn.

Daarom is onze weg er een die leidt van ervaring naar ervaring, net zo lang tot de verkregen inzichten het bewustzijn compleet maken. Boeken wijsheid kan ons enigszins op pad helpen, maar kan geen eigen ervaring vervangen of overbodig maken.
Die goede vriend van mij, een echte boekenwurm, keek mij soms meewarig aan na weer een levensavontuur waar ik bekaf van moest bijkomen. Hij zei: “waarom maak je toch steeds weer van die rare sprongen, je weet toch allang hoe dat af zal lopen, daar hebben we het toch al genoeg over gehad.
Het gevaar van teveel kennis opslaan is: dat we denken alles al te weten, dat we onze leunstoel niet uit hoeven om inzichten te verzamelen, omdat alles wat ook maar enigszins van belang is al lang en breed bekend is. Dat is ook zo, alles is op internet te vinden, maar niet de individuele ervaring die zelf doorleefd moet worden. Je kunt er wel over vertellen of schrijven, maar het kan nooit de werkelijke ervaring vervangen en het daaruit gedestilleerde inzicht. Je kunt het ook niet plaatsvervangend doen om de ander een nare ervaring te besparen. Dat is immers het doel van al die incarnaties, zelfs de Godheid daalde af om zijn schepping te doorleven/ervaren.
Ik heb zelf heel wat kinderen opgevoed en ervaren dat al mijn zogenaamde ervaringswijsheid voor hen niet gold, ja zelfs hen belastte. Ze gingen alles doodleuk weer op hun eigen manier doen en ervaren, en dat was zeker niet de manier van hun vader! En zijn onze kinderen, die amper nog een boek lezen, dan zo veel minder wijs?

Lezen kan ons, tot op zekere hoogte, zeker ook inzichten schenken maar die zijn wel voortgekomen uit de ervaring van iemand anders. Op zich is daar niets mis mee, omdat het  goed is als wij elkaar wederzijds bevruchten met onze ervaringsinzichten. Dat is zelfs het grootste geschenk wat we elkaar kunne geven; verhalen over onze werkelijk doorleefde ervaring, geen theoretisch boek kan daar voor in de plaats gezet worden. De opgeslagen wijsheid in boeken kan ons helpen om onze ervaringen aan te toetsen en ons voor te bereiden op toekomstige ervaringen. Zonder die wegwijzers zullen we immers hopeloos kunnen verdwalen in de wereld van de geest en materie. 
Ik heb al beschreven dat de kwaliteit anders is als het door eigen ervaring is verkregen. Daarom is het goed om elkaar te stimuleren om nieuwe ervaringen niet uit de weg te gaan.
Elkaar te bemoedigen om de wereld in te trekken met open vizier en wakkere geest. Vooral ook jongere mensen niet teveel belasten met onze kennis, maar ze vooral stimuleren hun eigen weg te gaan, zonder enig vooroordeel.  Wat moet dat wel niet geweest zijn voor de ouders van mijn generatie? Wij zetten hun hele wereld op z’n kop en noemden onszelf hippies en kabouters, keurden hun hele manier van leven af.

Dat kunnen boeken wel betekenen…te enthousiasmeren, het gevoel opwekken dat je er niet alleen voorstaat. Teveel lezen kan, zoals reeds beschreven, een grote ballast worden. Een dusdanige ballast dat er niets meer bij kan. Het is echt van belang dat we ons hoofd leegmaken van opgeslagen kennis en vooral ook van vooroordelen. Al die kennis trekt ons uit het moment van het heden, waar we worden gesterkt om de toekomende tijd aan te kunnen en zelf bewust te worden. 
We kunnen veel geleerd hebben door onze eigen ervaringen en de wijsheid van anderen, maar er is nog een andere weg voor het opnemen van wijsheid en dat is…Inspiratie.
Die echter het bovenstaande niet kan vervangen, maar er eerder een gevolg van is. Het gaat bij alles immers om het vinden van een balans, van harmonie tussen de eenzijdigheden van het denken, voelen en willen.

Inspiratie is iets wat je toevalt, het komt van boven, het komt naar ons toe als er ruimte is!  Vol is vol… daar kan niets meer bij. Terwijl ik aan het boek werkte en aan deze blogberichten ontdekte ik een wonderbaarlijk verschijnsel: ik kan letterlijk en figuurlijk een stromende energie beleven, maar zo gauw als ik iets wil naslaan of opzoeken op Google blokkeert het terstond en volledig! Alsof die energie zich, bij wijze van spreken, beledigd voelt dat ik niet voldoende vertrouw op hem en hulp elders wil zoeken. Vele schrijvers, sprekers en kunstenaars herkennen dit verschijnsel; dat je je kunt verbazen over wat je schrijft, zegt of maakt, je leert als het ware van je-zelf. Schrijven of spreken hebben te maken met zelf-vertrouwen, vertrouwen in het Zelf. Het laten stromen van de energie die met alles verbonden is. Onlangs kreeg ik een reactie van een lezer die hier het volgende over schreef:
‘de energie waarmee geschreven wordt, de energie waarmee gelezen wordt, de energie waarmee geluisterd en gereageerd wordt en de energie van de betrokkenheid in de uitwisseling’. Waarmee hij wilde zeggen dat alles energie is en dat de gevoelstemperatuur van die alles doorstromende energie bepalend is voor onze ontwikkeling en de ontwikkeling van de aarde. We denken dat we gescheiden wezens zijn, maar in werkelijkheid is dat niet zo.
Een mooi voorbeeld hiervan vind ik het nu volgende: als iemand met iets geheel nieuws en goeds bezig is, blijkt alsmaar weer dat zoiets gelijksoortigs op meerdere plaatsen in de wereld tegelijkertijd plaatsvindt. Daaraan zou je ook kunnen aflezen dat het waar is en niet zomaar een geïsoleerde gedachte. Er zijn ook proeven bekend met apen die iets aangeleerd kregen op een totaal afgeschermd eiland, en na enige tijd bleek dat apen in andere delen van de wereld deze handeling opeens ook konden/deden.

We zijn verbonden met alle wereldgedachten en het is een absurd idee om te denken dat we volledig origineel zouden kunnen zijn, alles is al eens gedacht en gezegd. Als je dat bewust bent ontbreek je nog de moed om ooit nog wat op te schrijven of te beweren, omdat je vervolgens heel internet moet afstruinen naar wie dat allemaal al eerder beweerd hebben, om dat vervolgens ook nog eens nauwgezet te gaan rubriceren als verantwoording. Internet is overigens de materiële variant op de vrij stromende wereldgedachten.  Daarom gaat het erom dat we in staat zijn om een dusdanige ruimte in onszelf te scheppen en te bewaken waar de inspiratie vrij kan instromen. Als je daar klaar voor bent en een gezonde geestelijke/spirituele ontwikkeling hebt doorlopen, weet je terstond van welke aard de inspirator is, dat beleef je direct aan de temperatuur van de energie.
Dan durf je wel te schrijven en blijkt het een wonderlijk energiek proces van samenwerking te zijn. Waar persoonlijke inzichten worden opgedragen om vervolgens getransformeerd terug te komen. Dat geeft een gevoel van dankbaarheid voor de alles doorstromende energie waar verleden, heden en toekomst in samenwerken.

Echte lezers hoor ik vaak zeggen dat ze wel vijf tot tien boeken hebben liggen die nog gelezen moeten worden. Dat wordt dan bijna dwangmatig en is geen ontspannende bezigheid meer. Het is ook het idee dat je zonder die kennis niet werkt aan je ontwikkeling en ontplooiing als mens. Ik heb het vanzelfsprekend niet over studie die nodig is om een bepaald beroep uit te oefenen. Wel zijn we dusdanig geïndoctrineerd dat we menen dat studie alleen zaligmakend is, de enige weg tot zelfontplooiing op wat voor gebied dan ook. Verder is er een zekere angst om iets mis te lopen, angst ook voor de leegheid. We leven in een ongelooflijk dwingende informatie maatschappij. We zijn nergens banger voor dan voor die leegte. Daar lopen we voor weg, om heen, en we weten niet hoe snel we het weer op moeten vullen, steeds weer opnieuw.
Die leegte uithouden kan uiteindelijk wel eens de grootste vervulling blijken te zijn!

 

Geestesstromingen

GRATIS ABONNEREN OP NIEUWE PUBLICATIES

Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Het emailadres blijft privé en wordt niet zichtbaar voor auteur of anderen. Vergeet niet de link in de bevestigingsmail te activeren.

U wordt verwezen naar de pagina van Feedburner. Hier moet u Recaptcha "Ik ben geen robot" aan vinken en vervolgens op "Complete Subscription Request" klikken. De foutmelding "Sorry, not a valid Captcha answer. Please try again." kunt u negeren.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(44 Reacties)

 1. het is grappig de discussie op je blog te volgen over het schrijven van de informatie of boek.. het gaat niet om de schrijver. Deze is gëinspireerd door God en...
  Lees meer

  het is grappig de discussie op je blog te volgen over het schrijven van de informatie of boek.. het gaat niet om de schrijver. Deze is gëinspireerd door God en schrijft zolang er zoekers naar de waarheid zijn.
  de lezer is waar het om gaat hij is de zoeker als hij God in zichzelf gevonden heeft stapt hij buiten de cirkel en laat gewoon de waarheid voortaan van binnen komen. Zoekt het niet langer in een boek. Zolang er zoekers zijn zijn er schrijvers en goeroes. als je God in jezelf gevonden hebt sterft voor jou de goeroe en de schrijver. Het lezen is slechts gewoon lezen van de waarheid en dient niet langer voor jou een doel behalve misschien dat je het fijn vind om erover te lezen.

 2. Leonie en cheese curve….bedankt voor de mooie aanvulling. De site heet Nieuwe Broederschap en dat betekent dat we ons bewust zijn dat we de weg niet alleen gaan maar samen...
  Lees meer

  Leonie en cheese curve….bedankt voor de mooie aanvulling. De site heet Nieuwe Broederschap en dat betekent dat we ons bewust zijn dat we de weg niet alleen gaan maar samen met vele anderen en dankzij <br />onze broeders die de weg al gegaan zijn. Dat maakt de eenzaamheid dragelijker.<br /><br />Mooi treffend droombeeld van Leonie over wat ware broederschap inhoudt. <br />Mooi beeld cheese curve

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Vul onderstaande som in voor menselijke herkenning *

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2019 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »