De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

INZICHT, INSPIRATIE EN BOEKENWIJSHEID

 


Een lezer verbaasde zich erover dat ik nog nauwelijks boeken lees. “Het is toch juist van belang om ons de geesteswetenschap eigen te maken, het met ons denken te doorvorsen? Het heet toch niet zomaar een wetenschap?”
Als oprechte zoeker heb ik natuurlijk ook veel gelezen en daarvan geleerd. In mijn jongere jaren heb ik mij enthousiast uiteengezet met de Oosterse wijsheden en voelde mij aangetrokken tot het boeddhisme. In een later stadium ontdekte ik de antroposofie en met een zelfde soort hunkering verslond ik alles wat ik erover kon krijgen.
Ik kon geen boekwinkel voorbij lopen zonder verwachtingsvol naar binnen te lopen, om er even later weer met een stapeltje boeken uit te voorschijn te komen.
Boeken die ik gemakkelijk zelf tegen inkoopprijs had kunnen bestellen, maar ik wilde ze zien, vasthouden, proeven, en dan ook nog de boekverkoper een plezier doen. Die mij met veel deskundigheid te woord stond en ondertussen ook heel goed wist hoe hij mij kon verleiden. Het lezen heeft mij aangezet om het niet alleen bij woorden te laten, maar ook daadwerkelijk te proberen het gelezene in de praktijk te brengen en van daar uit ben ik gaan werken in vernieuwende initiatieven. Weer later runde ik een natuurvoedingswinkel met inpandig een spirituele/esoterische boekenafdeling. Daar ontstond langzamerhand mijn weerzin tegen die steeds maar aanzwellende stroom nieuwe boeken, die in feite allemaal over hetzelfde gingen, maar dan steeds weer in een andere mooie verpakking: populaire boeken over het leven in het Nu zonder moeite, verlichting in zeven stappen, seksualiteit ..maar dan hogere tantra, yoga voor alle soorten mensen en dieren, Oosterse goeroes die India verruilde voor het rijke westen, met als grote hobby…hele kostbare auto’s, en ook nog paarden, honden en kinderfluisteraars, etc.,etc.
We hadden ook planken vol antroposofische literatuur met de goedkopere rode serie en alle basiswerken. 
Het grote verschil tussen de stromingen was, dat in de spirituele hoek allerlei mensen vrijelijk hun wijsheden verkondigden, met eerst uitgelegd te hebben bij welke meesters ze allemaal in de leer waren geweest. Dat gaf hen een zekere geloofwaardigheid en status.
Antroposofen echter durven zelden op eigen gezag iets te schrijven, te beweren, zonder alsmaar te blijven verwijzen naar paragraaf zus en zo. Stel je voor dat ook maar iemand zou kunnen denken dat je het zelf hebt bedacht of eigen gemaakt.  
Langzamerhand begon er in mij een soort weerzin te groeien tegen het lezen van boeken, omdat ze meestal zo ver afstonden van mijn werkelijke belevingswereld. Ook begon ik te ontdekken dat het alsmaar bestuderen van boeken met de daarin verkondigde wijsheden je niet meer verder kunnen helpen. Het wordt uiteindelijk een grote onverteerde ballast die samenklontert in het hoofd en het hart niet meer kan bereiken. Het waren vooral spirituele en esoterische boeken die ik op een gegeven moment echt niet meer kon lezen.
Op een gegeven moment heb ik daarom heel mijn bibliotheek aan een goed doel gegeven. Honderden boeken, ook wel met pijn in het hart, in kisten gedaan en weggebracht. Wel bleef ik op bescheiden schaal goede romans, biografieën, reisboeken e.d. lezen. Ook daarmee werd mijn verkleinde boekenkast, die naar boven was verhuisd, toch langzamerhand weer behoorlijk opgevuld.


Steiner was een ziener die kon schouwen in de geestelijke wereld en een enorme schat aan de wereld geschonken heeft, om met meer bewustzijn in het leven te staan. Zelfs ook na de dood kunnen we er mee verder, maar het waren zijn waarnemingen en ik kan mij, als eenvoudig mens, niet voorstellen dat het zijn bedoeling was dat we er zo krampachtig mee zouden omgaan. Hij heeft nooit beweerd dat het een leer was, maar altijd in wording zou zijn en blijven. Zelf ben ik niet in staat om Steiner of allerlei andere wijsgeren letterlijk te citeren, met ook nog de vermelding uit welk hoofdstuk het komt, etc.. Dat hoort niet bij mij, het is meer iets voor de schriftgeleerden, waarmee ik hier geen waarde oordeel wil neerzetten, omdat ik ook met een zeker jaloezie mij kan verbazen over mensen die een hele bibliotheek in hun hoofd meedragen en daaruit op ieder gewenst moment kunnen citeren. Ik ben meer een ervaringsdeskundige die zich bewust is niet de wijsheid in pacht te hebben en zonder de ander neigt tot eenzijdigheid.
Aan het eind van het artikel staat een link naar het artikel over de drie geestesstromen, die elkaar onderling kunnen versterken als ze voor elkaar open staan. 

Krishnamurti werd gezien als de incarnatie van Maitreya Bodhisattva, de nieuwe wereldleraar, de opvolger van Boeddha, de nieuwe Christus.
Deze gedachte lag aan de basis van een conflict binnen de theosofische vereniging waardoor Steiner er uitstapte en de antroposofische vereniging oprichtte. Krishnamurti bleek zich echter te ontpoppen als een soort anti-goeroe en herhaalde bij regelmaat: “hij die de ander volgt houdt op de waarheid te volgen”. Hij hief uiteindelijk zelfs de hele Orde van de Ster op en brak met de theosofische vereniging, toen mensen hem teveel begonnen te vereren. Hij was als de dood voor een geïnstitutionaliseerde spiritualiteit. Hij reisde de hele wereld over om zijn boodschap te verkondigen; ook weer vastgelegd in talloze boeken. Een uitspraak: “Het begrijpen van je eigen denken is het einde van alle smart.” Daar lag   de kern van zijn boodschap. Miljoenen mensen hebben naar hem geluisterd en hoe weinig zullen het echt begrepen hebben en de onmiddellijke verlichting bereikt hebben?
Ook Steiner riep in Dornach eens uit:’Al zijn het er maar twee of drie die mij begrijpen!’ Steiner was overigens ook wars van napraterij en het ware leerlingschap bestond  volgens hem uit een individualisering, een ‘eigen’ herschepping van een tekst of een citaat, in het individu bezonken en in innerlijke stilte doorleefd, van waaruit datgene wat hij in zich heeft opnieuw opgroeit, ontdaan van iedere ‘steineriaanse’ terminologie, waar zelfs het woord ‘antroposofie’ niet alleen dwingend is maar soms gewoon schadelijk.(‘Het zou beter zijn als we de antroposofische beweging iedere week een andere naam zouden kunnen geven’, zei hij eens tijdens een cursus over opvoeding.
Het belangrijkste motief van zijn levensbeschouwing was: ‘…*het wezenlijke ligt niet in één waarheid, maar in het harmoniëren  van alle waarheden.’
*‘U moet het mij niet vragen, u moet het uzelf vragen…!’
*‘Alleen in zijn eigen ziel kan de mens de middelen vinden die hem de mond der ingewijden openen’-aldus Steiner
Aanbevelingswaardig boek: Mijn jaren met Steiner
Wat ik probeer te vertellen, onderbouwd met het bovenstaande, is dat naar mijn mening de mens niet verder komt met het alsmaar lezen en herhalen van hetzelfde. En dat het ook niet de bedoeling is geweest van de ingewijden dat we dat zo zouden gaan doen, omdat zij een enorm respect hadden voor de vrijheid van de ander.
Het kan wel een rijke bibliotheek zijn waar we vrijelijk onze eigen spirituele en levenservaring aan kunnen toetsen. Dat lezen en die opgeslagen kennis geven ons het ‘waanidee’  van er dichtbij zijn en steeds dichterbij te komen. Het is een houvast dat ons zekerheid biedt, het idee geeft dat we goed en verstandig bezig zijn. 
Een vriend van mij sleepte ook altijd een grote tas boeken met zich mee, waar hij ook ging die tas ging mee. Hij las alles wat los en vast zat en bestudeerde alle godsdiensten, maar het werd hem niet eigen, het bleef iets van buiten dat hoorde in de tas. Als het gelezene niet wordt verinnerlijkt blijft het buitenkant, hoe je het ook wendt of keert!
Weten we niet iets pas echt na eigen ervaring? Als we onze kinderen waarschuwen niet te dicht bij de kachel of het water te komen, weten ze het uiteindelijk pas echt als ze de hete kachel of het water zelf gevoeld hebben. Dan is dat een eigen inzicht geworden, verkregen uit een eigen ervaring.
Waarmee ik niet wil zeggen dat we lijdzaam moeten toezien hoe het kind haar hand brandt en in het water valt. Enige voorlichting is wel op zijn plaats, maar ook niet meer dan dat. Dat kan ook een boek voor ons zijn.

Daarom is onze weg er een die leidt van ervaring naar ervaring, net zo lang tot de verkregen inzichten het bewustzijn compleet maken. Boeken wijsheid kan ons enigszins op pad helpen, maar kan geen eigen ervaring vervangen of overbodig maken.
Die goede vriend van mij, een echte boekenwurm, keek mij soms meewarig aan na weer een levensavontuur waar ik bekaf van moest bijkomen. Hij zei: “waarom maak je toch steeds weer van die rare sprongen, je weet toch allang hoe dat af zal lopen, daar hebben we het toch al genoeg over gehad.
Het gevaar van teveel kennis opslaan is: dat we denken alles al te weten, dat we onze leunstoel niet uit hoeven om inzichten te verzamelen, omdat alles wat ook maar enigszins van belang is al lang en breed bekend is. Dat is ook zo, alles is op internet te vinden, maar niet de individuele ervaring die zelf doorleefd moet worden. Je kunt er wel over vertellen of schrijven, maar het kan nooit de werkelijke ervaring vervangen en het daaruit gedestilleerde inzicht. Je kunt het ook niet plaatsvervangend doen om de ander een nare ervaring te besparen. Dat is immers het doel van al die incarnaties, zelfs de Godheid daalde af om zijn schepping te doorleven/ervaren.
Ik heb zelf heel wat kinderen opgevoed en ervaren dat al mijn zogenaamde ervaringswijsheid voor hen niet gold, ja zelfs hen belastte. Ze gingen alles doodleuk weer op hun eigen manier doen en ervaren, en dat was zeker niet de manier van hun vader! En zijn onze kinderen, die amper nog een boek lezen, dan zo veel minder wijs?

Lezen kan ons, tot op zekere hoogte, zeker ook inzichten schenken maar die zijn wel voortgekomen uit de ervaring van iemand anders. Op zich is daar niets mis mee, omdat het  goed is als wij elkaar wederzijds bevruchten met onze ervaringsinzichten. Dat is zelfs het grootste geschenk wat we elkaar kunne geven; verhalen over onze werkelijk doorleefde ervaring, geen theoretisch boek kan daar voor in de plaats gezet worden. De opgeslagen wijsheid in boeken kan ons helpen om onze ervaringen aan te toetsen en ons voor te bereiden op toekomstige ervaringen. Zonder die wegwijzers zullen we immers hopeloos kunnen verdwalen in de wereld van de geest en materie. 
Ik heb al beschreven dat de kwaliteit anders is als het door eigen ervaring is verkregen. Daarom is het goed om elkaar te stimuleren om nieuwe ervaringen niet uit de weg te gaan.
Elkaar te bemoedigen om de wereld in te trekken met open vizier en wakkere geest. Vooral ook jongere mensen niet teveel belasten met onze kennis, maar ze vooral stimuleren hun eigen weg te gaan, zonder enig vooroordeel.  Wat moet dat wel niet geweest zijn voor de ouders van mijn generatie? Wij zetten hun hele wereld op z’n kop en noemden onszelf hippies en kabouters, keurden hun hele manier van leven af.

Dat kunnen boeken wel betekenen…te enthousiasmeren, het gevoel opwekken dat je er niet alleen voorstaat. Teveel lezen kan, zoals reeds beschreven, een grote ballast worden. Een dusdanige ballast dat er niets meer bij kan. Het is echt van belang dat we ons hoofd leegmaken van opgeslagen kennis en vooral ook van vooroordelen. Al die kennis trekt ons uit het moment van het heden, waar we worden gesterkt om de toekomende tijd aan te kunnen en zelf bewust te worden. 
We kunnen veel geleerd hebben door onze eigen ervaringen en de wijsheid van anderen, maar er is nog een andere weg voor het opnemen van wijsheid en dat is…Inspiratie.
Die echter het bovenstaande niet kan vervangen, maar er eerder een gevolg van is. Het gaat bij alles immers om het vinden van een balans, van harmonie tussen de eenzijdigheden van het denken, voelen en willen.

Inspiratie is iets wat je toevalt, het komt van boven, het komt naar ons toe als er ruimte is!  Vol is vol… daar kan niets meer bij. Terwijl ik aan het boek werkte en aan deze blogberichten ontdekte ik een wonderbaarlijk verschijnsel: ik kan letterlijk en figuurlijk een stromende energie beleven, maar zo gauw als ik iets wil naslaan of opzoeken op Google blokkeert het terstond en volledig! Alsof die energie zich, bij wijze van spreken, beledigd voelt dat ik niet voldoende vertrouw op hem en hulp elders wil zoeken. Vele schrijvers, sprekers en kunstenaars herkennen dit verschijnsel; dat je je kunt verbazen over wat je schrijft, zegt of maakt, je leert als het ware van je-zelf. Schrijven of spreken hebben te maken met zelf-vertrouwen, vertrouwen in het Zelf. Het laten stromen van de energie die met alles verbonden is. Onlangs kreeg ik een reactie van een lezer die hier het volgende over schreef:
‘de energie waarmee geschreven wordt, de energie waarmee gelezen wordt, de energie waarmee geluisterd en gereageerd wordt en de energie van de betrokkenheid in de uitwisseling’. Waarmee hij wilde zeggen dat alles energie is en dat de gevoelstemperatuur van die alles doorstromende energie bepalend is voor onze ontwikkeling en de ontwikkeling van de aarde. We denken dat we gescheiden wezens zijn, maar in werkelijkheid is dat niet zo.
Een mooi voorbeeld hiervan vind ik het nu volgende: als iemand met iets geheel nieuws en goeds bezig is, blijkt alsmaar weer dat zoiets gelijksoortigs op meerdere plaatsen in de wereld tegelijkertijd plaatsvindt. Daaraan zou je ook kunnen aflezen dat het waar is en niet zomaar een geïsoleerde gedachte. Er zijn ook proeven bekend met apen die iets aangeleerd kregen op een totaal afgeschermd eiland, en na enige tijd bleek dat apen in andere delen van de wereld deze handeling opeens ook konden/deden.

We zijn verbonden met alle wereldgedachten en het is een absurd idee om te denken dat we volledig origineel zouden kunnen zijn, alles is al eens gedacht en gezegd. Als je dat bewust bent ontbreek je nog de moed om ooit nog wat op te schrijven of te beweren, omdat je vervolgens heel internet moet afstruinen naar wie dat allemaal al eerder beweerd hebben, om dat vervolgens ook nog eens nauwgezet te gaan rubriceren als verantwoording. Internet is overigens de materiële variant op de vrij stromende wereldgedachten.  Daarom gaat het erom dat we in staat zijn om een dusdanige ruimte in onszelf te scheppen en te bewaken waar de inspiratie vrij kan instromen. Als je daar klaar voor bent en een gezonde geestelijke/spirituele ontwikkeling hebt doorlopen, weet je terstond van welke aard de inspirator is, dat beleef je direct aan de temperatuur van de energie.
Dan durf je wel te schrijven en blijkt het een wonderlijk energiek proces van samenwerking te zijn. Waar persoonlijke inzichten worden opgedragen om vervolgens getransformeerd terug te komen. Dat geeft een gevoel van dankbaarheid voor de alles doorstromende energie waar verleden, heden en toekomst in samenwerken.

Echte lezers hoor ik vaak zeggen dat ze wel vijf tot tien boeken hebben liggen die nog gelezen moeten worden. Dat wordt dan bijna dwangmatig en is geen ontspannende bezigheid meer. Het is ook het idee dat je zonder die kennis niet werkt aan je ontwikkeling en ontplooiing als mens. Ik heb het vanzelfsprekend niet over studie die nodig is om een bepaald beroep uit te oefenen. Wel zijn we dusdanig geïndoctrineerd dat we menen dat studie alleen zaligmakend is, de enige weg tot zelfontplooiing op wat voor gebied dan ook. Verder is er een zekere angst om iets mis te lopen, angst ook voor de leegheid. We leven in een ongelooflijk dwingende informatie maatschappij. We zijn nergens banger voor dan voor die leegte. Daar lopen we voor weg, om heen, en we weten niet hoe snel we het weer op moeten vullen, steeds weer opnieuw.
Die leegte uithouden kan uiteindelijk wel eens de grootste vervulling blijken te zijn!

 

Geestesstromingen

(Totaal aantal bezoeken: 322, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(44 Reacties)

 1. het is grappig de discussie op je blog te volgen over het schrijven van de informatie of boek.. het gaat niet om de schrijver. Deze is gëinspireerd door God en...
  Lees meer

  het is grappig de discussie op je blog te volgen over het schrijven van de informatie of boek.. het gaat niet om de schrijver. Deze is gëinspireerd door God en schrijft zolang er zoekers naar de waarheid zijn.
  de lezer is waar het om gaat hij is de zoeker als hij God in zichzelf gevonden heeft stapt hij buiten de cirkel en laat gewoon de waarheid voortaan van binnen komen. Zoekt het niet langer in een boek. Zolang er zoekers zijn zijn er schrijvers en goeroes. als je God in jezelf gevonden hebt sterft voor jou de goeroe en de schrijver. Het lezen is slechts gewoon lezen van de waarheid en dient niet langer voor jou een doel behalve misschien dat je het fijn vind om erover te lezen.

 2. Leonie en cheese curve….bedankt voor de mooie aanvulling. De site heet Nieuwe Broederschap en dat betekent dat we ons bewust zijn dat we de weg niet alleen gaan maar samen...
  Lees meer

  Leonie en cheese curve….bedankt voor de mooie aanvulling. De site heet Nieuwe Broederschap en dat betekent dat we ons bewust zijn dat we de weg niet alleen gaan maar samen met vele anderen en dankzij <br />onze broeders die de weg al gegaan zijn. Dat maakt de eenzaamheid dragelijker.<br /><br />Mooi treffend droombeeld van Leonie over wat ware broederschap inhoudt. <br />Mooi beeld cheese curve

 3. Natuurlijk Leonie, het is een illusie te geloven dat de weg pijnloos en zonder weerstanden afgelegd kan worden. De schrammen en lidtekens zullen misschien alleen op wat andere plaatsen optreden...
  Lees meer

  Natuurlijk Leonie, het is een illusie te geloven dat de weg pijnloos en zonder weerstanden afgelegd kan worden. De schrammen en lidtekens zullen misschien alleen op wat andere plaatsen optreden indien de wegwijzers wel gevolgd worden. Het kind kan er ook vertrouwen in krijgen dat het zich aan de hete kachel kan branden zonder de ervaring van het branden ook daadwerkelijk te ondergaan. Maar vooraf

 4. Dat heb je mooi verwoord alleen………je krijgt die schrammen en littekens ook als je op de hoogte bent van wat de al wakkere broeders onder ons al wisten.Geen enkel bewustzijn...
  Lees meer

  Dat heb je mooi verwoord alleen………je krijgt die schrammen en littekens ook als je op de hoogte bent van wat de al wakkere broeders onder ons al wisten.Geen enkel bewustzijn kan zonder pijnlijke levensfases gewekt worden en ieder weten wordt dan uiteindelijk wakker in een verlicht en eigen gewekt bewustzijn. Ik plaats hier een droom die ik hierover jaren geleden had :<br /><br />Ik lig

 5. Zolang er broederschappen zijn op aarde, zijn er ook al oudere broeders geweest die het pad al wat verder gelopen hebben. Vroeger volgden de andere jongere broeders het pad dat...
  Lees meer

  Zolang er broederschappen zijn op aarde, zijn er ook al oudere broeders geweest die het pad al wat verder gelopen hebben. Vroeger volgden de andere jongere broeders het pad dat de oudere broeders al gebaand hebben. Tegenwoordig kan ieder zijn eigen pad volgen,maar daarbij kan het nooit kwaad gebruik te maken van de raadgevingen van degenen die ons reeds voorgegaan zijn. Want als een oudere

 6. Ok, Jan. Volledig akkoord hiermee.<br />Overigens was het mijn bedoeling niet om hier ruzie te stoken of gelijk te krijgen.<br />Ik raad gewoon, net zoals jijzelf doet, mensen aan om...
  Lees meer

  Ok, Jan. Volledig akkoord hiermee.<br />Overigens was het mijn bedoeling niet om hier ruzie te stoken of gelijk te krijgen.<br />Ik raad gewoon, net zoals jijzelf doet, mensen aan om werkelijk hun eigen weg te gaan en de informatie van de leraar te benutten, maar nooit of nimmer in heilige aanbidding aan zijn voeten te gaan liggen.<br />Dat geldt voor iedere leraar volgens mij, maar we dienen ons

 7. Gelieve duidelijk te lezen wat ik heb geschreven, beste M.I., want je antwoordt helemaal naast de kwestie.<br />Je hebt het ook over domweg oordelen in een zeer bekrompen verband, Jan.<br...
  Lees meer

  Gelieve duidelijk te lezen wat ik heb geschreven, beste M.I., want je antwoordt helemaal naast de kwestie.<br />Je hebt het ook over domweg oordelen in een zeer bekrompen verband, Jan.<br />Laat ons dan even Krishnamurti zelf citeren, wat betreft mensen die het riskeerden te mediteren op een manier die niet overeenkwam met zijn leerstellingen:<br />…volslagen mechanisch…klinkklare onzin…

  • Beste Dirk,<br />Het is duidelijk Dirk….je hebt je punt gemaakt, en je hebt op dat punt zeker geen ongelijk! Hij kwam uit een cultuur waar mensen zaten te mediteren en niet omkeken naar hun medemens. Dus zijn reactie is bepaald door zijn cultuur. Ik kan lezen en horen wat hij zegt en toch heb ik mijn hele leven aan meditatie gedaan, op mijn manier. Daar gaat het immers om.. vrij te blijven en te

 8. Wie niet tot Uw niveau kan opklimmen zal u tot zijn niveau verlagen!

 9. Waarom zou je niet mogen vernoemen waar je je licht van hebt op gestoken? Dat vindt je niet logisch? Ik heb alles gelezen wat los en vast zat in mijn...
  Lees meer

  Waarom zou je niet mogen vernoemen waar je je licht van hebt op gestoken? Dat vindt je niet logisch? Ik heb alles gelezen wat los en vast zat in mijn ontwikkeling en ik heb daar veel aan gehad . Ik ben dankbaar voor de hulp van de meer ontwikkelde broeders onder ons . Ook ik…….. raad mensen bepaalde boeken aan als ze met een vraag zitten ! Heb verder niet het idee dat Jan aan

 10. Leonie11/08/2014<br />Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:<br />Hoe kun je het moment bepalen,<br />waarin de nacht ten einde is en de dag begint?<br />Is het &#39;t moment als...
  Lees meer

  Leonie11/08/2014<br />Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:<br />Hoe kun je het moment bepalen,<br />waarin de nacht ten einde is en de dag begint?<br />Is het &#39;t moment als je uit de verte<br />een hond van een schaap kunt onderscheiden?,<br />vroeg één van zijn leerlingen.<br />Nee, zei de rabbi.<br />Is het als je van verre<br />een dadelboom van een vijgeboom kunt onderscheiden?,

 11. Correctie:…verantwoordelijk…<br />

 12. Correctie: …projecteren…

 13. Neen, ik voel zeker geen minachting voor Steiner en Krishnamurti. Zoals ik elders reeds schreef waren ze op een aantal vlakken geniaal. Maar de leraar kan niet BLIJVEN op zijn...
  Lees meer

  Neen, ik voel zeker geen minachting voor Steiner en Krishnamurti. Zoals ik elders reeds schreef waren ze op een aantal vlakken geniaal. Maar de leraar kan niet BLIJVEN op zijn volgelingen porojecteren dat ze hem niet begrepen hebben, nietwaar? Hij is minstens deels zelf verantwordelijk voor wat ze aanvangen met wat hij heeft verkondigd.<br />Zoals ik elders reeds schreef heb ik zelf veel ervaring

  • //De opgeslagen wijsheid in boeken kan ons helpen om onze ervaringen aan te toetsen en ons voor te bereiden op toekomstige ervaringen. Zonder die wegwijzers zullen we immers hopeloos kunnen verdwalen in de wereld van de geest en materie. <br />Ik heb al beschreven dat de kwaliteit anders is als het door eigen ervaring is verkregen//<br /><br />Ik heb de indruk dat het artikel niet goed gelezen

 14. Beste Diederik, Als je mijn artikelen echt leest zul je er achter komen dat ik juist mijn eigen weg ga, maar die ga ik ook dankzij wat ik geleerd heb...
  Lees meer

  Beste Diederik, Als je mijn artikelen echt leest zul je er achter komen dat ik juist mijn eigen weg ga, maar die ga ik ook dankzij wat ik geleerd heb van anderen en door mijn eigen doorleefde ervaringen. Als je niet in staat bent tot verwondering of bewondering in bepaalde levensfasen gaat er iets niet goed in de ziel. <br />Ik heb ondertussen wel begrepen dat je niets op hebt met Steiner of

  • Ik begrijp uit al wat ik van u lees , de echtheid en doorleefde eigen ervaring! Ik zou al lang afgehaakt zijn als dat niet het geval zou zijn. Ga door met u eigenheid van schrijven, ik put er veel inzichten uit , die mijn weg belichten !

  • Bewondering voor uw uitleg en liefdevolle betoog zonder oordeel!!<br /><br />Een trouwe lezer…..

 15. Ooit zei de dominee in de hervormde kerk tegen de beminde gelovigen;&quot;De bijbel en de kerk zijn er om je het aan het woord van God te herinneren&quot;.Zo zie ik...
  Lees meer

  Ooit zei de dominee in de hervormde kerk tegen de beminde gelovigen;&quot;De bijbel en de kerk zijn er om je het aan het woord van God te herinneren&quot;.Zo zie ik dat ook.Als ik het soms even niet meer weet ,denk ik &quot;wie of wat kan ik raadplegen&quot;.Dan pak ik b.v. een boek over Tao ,daar kan ik dan geweldig van opknappen.Advies,gooi wat boeken weg ,maar bewaar er enkele.<br /><br />

  • Beste Jan,<br /><br />Aangezien ik zelf acht jaar in een natuurvoedingswinkel en achtentwintig jaar in een alternatieve boekhandel heb gewerkt is je verhaal voor mij zeer herkenbaar.<br />Niettemin ontdek ik wel een enorme tegenstrijdigheid in je tekst door in het verlengde van je aanmoediging om onze eigen unieke weg te bewandelen, precies Steiner en Krishnamurti als voorbeelden aan te halen,

  • Adrie Verwaal

   8 november 2014 om 10:38

   Zwetsloot,<br />Dat is een goede aanvulling! Dat boeken er kunnen zijn om ons te herinneren aan het woord van God.<br />Ik gebruik mijn boeken soms als een soort &#39;tarotkaart&#39;; ik sla zomaar ergens open met een bepaalde levensvraag, en o wonder …ik krijg regelmatig antwoord. Ook kan het mij weer op het juiste spoor zetten en mij herinneren.

 16. Alice Verbrugge

  7 november 2014 om 19:03

  Wat een wonderlijke discussie over het wel of niet lezen, of het schrijven van boeken. Dat krijg je met discussies …dat er iets kleins uitgehaald wordt om daarover vervolgens te...
  Lees meer

  Wat een wonderlijke discussie over het wel of niet lezen, of het schrijven van boeken. Dat krijg je met discussies …dat er iets kleins uitgehaald wordt om daarover vervolgens te gaan discussiëren. Ik was heel blij met het verhaal en begreep opeens beter waar ik nogal eens tegenaan gelopen ben in antroposofische leesclubjes.<br />Er waren er altijd wel een of twee die alles naar zich toetrokken

 17. cheese curve …dat schrijft hij toch ook!? Daar gaat het om dat we elkaar durven te vertellen over de ervaringen<br />schrijft Jan. Je hebt gelijk dat we de dode letter...
  Lees meer

  cheese curve …dat schrijft hij toch ook!? Daar gaat het om dat we elkaar durven te vertellen over de ervaringen<br />schrijft Jan. Je hebt gelijk dat we de dode letter weer levend kunnen maken met ons eigen zielenleven.<br />Dan gaat het weer spreken en is het vernieuwd en vervuld met een levende energie.

 18. Er zijn ook boeken geschreven over werkelijk doorleefde ervaringen. Ook over okkulte ervaringen.

  • Het gaat niet over een boek…….het gaat ook niet over dat er geen prachtige boeken zijn geschreven! Het gaat er ook niet over dat je boeken moet afwijzen. Misschien een beetje apart vergelijk, je hebt een therapeut hij heeft alles bestudeerd en boekwerken er op na geslagen over de psyche van de mens, maar innerlijk snapt hij er geen hout van. Hij heeft deze wijsheid aangeleerd ! Zo kunnen ook

 19. De letter doodt,maar de geest maakt levend. Of iets een theoretisch of een niet theoretisch boek is is afhankelijk van de geest die het al dan niet levend kan maken...
  Lees meer

  De letter doodt,maar de geest maakt levend. Of iets een theoretisch of een niet theoretisch boek is is afhankelijk van de geest die het al dan niet levend kan maken toch?

  • Dat is juist. Alles is energie!! //het ware leerlingschap bestond volgens hem uit een individualisering, een ‘eigen’ herschepping van een tekst of een citaat, in het individu bezonken en in innerlijke stilte doorleefd, van waaruit datgene wat hij in zich heeft opnieuw opgroeit, ontdaan van iedere ‘steineriaanse’ terminologie, waar zelfs het woord ‘antroposofie’ niet alleen dwingend is maar soms

 20. De paradox bij Krishnamurti was dan ook dat hij steeds de boodschap wilde brengen dat hij zelf niet de boodschapper was. Dus een anti- goeroe die uitendelijk dus toch een...
  Lees meer

  De paradox bij Krishnamurti was dan ook dat hij steeds de boodschap wilde brengen dat hij zelf niet de boodschapper was. Dus een anti- goeroe die uitendelijk dus toch een goeroe was. Hij had ook verderkunnen zwijgen…

 21. Nou Jan, ik bedoelde niet zozeer dat het artikel paradoxaal zou zijn. Meer dat het inhoudelijk gaat om het lezen in boeken over ervaringen van anderen, maar dat degene die...
  Lees meer

  Nou Jan, ik bedoelde niet zozeer dat het artikel paradoxaal zou zijn. Meer dat het inhoudelijk gaat om het lezen in boeken over ervaringen van anderen, maar dat degene die dat opmerkt in feite ook zelf weer zo&#39;n zelfde boek met ervaringen aan het schrijven is. Een soort vicieuse cirkel.

  • Hallo Jan,<br />Ik vind het ook geen paradoxaal artikel, omdat het een verhelderend artikel is. Als de schrijver schrijft dat we al onze boeken moeten weggooien en dat schrijft hij in een boek is dat paradoxaal.<br />Maar dat lees ik niet in je verhaal. ! Het gaat erom dat we zoveel kennis van buiten in ons opnemen dat we die te pas en te onpas gaan spuien en niet origineel zijn maar napraters.<

  • Toch begrijpen we elkaar niet helemaal want ik schrijf:<br />//Op zich is daar niets mis mee, omdat het goed is als wij elkaar wederzijds bevruchten met onze ervaringsinzichten. Dat is zelfs het grootste geschenk wat we elkaar kunnen geven; verhalen over onze werkelijk doorleefde ervaring, geen theoretisch boek kan daar voor in de plaats gezet worden//

 22. Dank weer voor je reactie! Ja het is inderdaad een paradoxaal artikel waar ik mee geworsteld heb. <br />Het is immers nooit alleen zwart -wit en daar heb ik tussen...
  Lees meer

  Dank weer voor je reactie! Ja het is inderdaad een paradoxaal artikel waar ik mee geworsteld heb. <br />Het is immers nooit alleen zwart -wit en daar heb ik tussen gelaveerd.<br />Aan de ene kant kunnen boeken een enorme steun zijn in de zoektocht naar je-zelf, aan de andere kant kunnen ze de verdere zoektocht naar je-zelf gaan belemmeren.<br />Het gaat er mijns inziens om om de juiste balans te

 23. Er ontstaat nu een paradox, er wordt geschreven over de waarde van boeken en boekenkennis en de relativiteit daarvan. Echter dat inzicht lezen we dan ook weer in een artikel...
  Lees meer

  Er ontstaat nu een paradox, er wordt geschreven over de waarde van boeken en boekenkennis en de relativiteit daarvan. Echter dat inzicht lezen we dan ook weer in een artikel wat ook een vorm van een boek is.

 24. Er is slechts 1 soort wijsheid en dat is wijsheid over wat je bent oftewel zelfkennis

  • Ken U zelf ..is niet voor niets een mysterie woord. Als je jezelf kent ken je God.<br />Dat is ongelooflijk fascinerend ! Wie ben ik……….dat is de vraag.<br />Daarom is het zaak zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven en niet in adoratie een ander te volgen.<br />Als je iemand volgt loop je hoe dan ook weg bij jezelf. Een ware leraar zal je vrij willen maken, ook van hem…….&#39;dood de Goeroe&#39;

 25. Hallo Adrie,<br />Bedankt voor de reactie dat waardeer ik! Het is inderdaad treffend en nog treffender dat ik dat boek zelf ook aan het lezen ben. Mooie ontspannende literatuur.<br />Ik...
  Lees meer

  Hallo Adrie,<br />Bedankt voor de reactie dat waardeer ik! Het is inderdaad treffend en nog treffender dat ik dat boek zelf ook aan het lezen ben. Mooie ontspannende literatuur.<br />Ik heb niet beweerd dat het lezen van boeken alleen slecht zou zijn. Dat is natuurlijk onzin, omdat boeken voor mens en wereld van grote betekenis zijn geweest en zijn. <br />Daarbij maken verhalen ons minder

 26. Dag heer Jan,Een gewaagde overdenking dat niet iedereen zomaar zal aanspreken, omdat het ook best confronterend is.;Buiten dat herken ik het en onderschrijf het uit mijn eigen ervaring_:) Nu ga...
  Lees meer

  Dag heer Jan,Een gewaagde overdenking dat niet iedereen zomaar zal aanspreken, omdat het ook best confronterend is.;Buiten dat herken ik het en onderschrijf het uit mijn eigen ervaring_:) Nu ga ik ook iemand citeren omdat het zo past bij het bovenstaande:Zojuist las ik in een mooi verhaal van Roger Martin du Gard: ;wilt u een advies?..Gooi die boeken weg, volg uw eigen innerlijk kompas.

 27. Prachtig en zeer herkenbaar artikel wederom! Dank hiervoor!<br />Ik moest even terugdenken aan het boek De wetenschappen van de geheimen der ziel, he basiswerk van Steiner. Een grote wiskundige formule...
  Lees meer

  Prachtig en zeer herkenbaar artikel wederom! Dank hiervoor!<br />Ik moest even terugdenken aan het boek De wetenschappen van de geheimen der ziel, he basiswerk van Steiner. Een grote wiskundige formule van de elementen, de planeetgeesten, vaste cycli van 7 en 12, zaaien en oogsten, alles in fractals, in en uitschuiving van de hemellichamen. <br />Hoeveel er nou werkelijk van waar is weet ik nu

 28. sorry…..heb!

 29. Een bijzonder boeiend artikel! Duidelijk uitgelegd en ook wel confronterend moet ik zeggen, maar daarom zeker niet onwaar. Mooi voorbeeld van de apen op het geïsoleerde eiland, ja zo werkt...
  Lees meer

  Een bijzonder boeiend artikel! Duidelijk uitgelegd en ook wel confronterend moet ik zeggen, maar daarom zeker niet onwaar. Mooi voorbeeld van de apen op het geïsoleerde eiland, ja zo werkt het.<br />De leegte uithouden is nog niet zo eenvoudig, ik neem zelfs een tijdschrift of boek mee naar het toilet …<br />kun je nagaan wat ik nog te leren hebt!<br />Maar goed zo helpen we elkaar weer wat

 30. Hallo Maria,<br />/ Het blijkt het een wonderlijk energiek proces van samenwerking te zijn. Waar persoonlijke inzichten worden opgedragen om vervolgens getransformeerd terug te komen. Dat geeft een gevoel van...
  Lees meer

  Hallo Maria,<br />/ Het blijkt het een wonderlijk energiek proces van samenwerking te zijn. Waar persoonlijke inzichten worden opgedragen om vervolgens getransformeerd terug te komen. Dat geeft een gevoel van dankbaarheid voor de alles doorstromende energie waar verleden, heden en toekomst in samenwerken./<br />Alles hier op aarde heeft zijn geestelijke tegenhanger . De grote kunst en muziek

 31. Ja, zoals Ritcchie dat beschrijft zo zie ik dat ook. We nemen kennis, dmv. bijv. boeken e.d. tot ons, kunnen ons dat eigen maken en dan kan met spreken van...
  Lees meer

  Ja, zoals Ritcchie dat beschrijft zo zie ik dat ook. We nemen kennis, dmv. bijv. boeken e.d. tot ons, kunnen ons dat eigen maken en dan kan met spreken van e r v a r e n .<br />Woorden behoren niemand toe, alles komt uit de Sferen van eenheid. Dat geldt m.i. niet alleen voor woorden maar alle creativiteit.<br />Als creativiteit alleen op bepaalde momenten kan plaats vinden, is dat aan de persoon

 32. hoi Jan, <br /><br />Alles wat we lezen kan bijdragen om de weg te vinden ,maar op en gegeven moment is het gewoon tijd om zelf de stap te maken....
  Lees meer

  hoi Jan, <br /><br />Alles wat we lezen kan bijdragen om de weg te vinden ,maar op en gegeven moment is het gewoon tijd om zelf de stap te maken. Ons niet meer te verbergen wat anderen voor ons gezegd hebben door te zeggen die persoon heeft gezegd om meer kracht te geven.Als wij achter die woorden staan die deze persoon of guru of wie dan ook heeft gebruikt gebruikt en je bent het er mee eens zul

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »