De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

HET VERHAAL VAN DE HEDENDAAGSE PELGRIM

20141111_131621

Het verhaal van de hedendaagse pelgrim: Dit is een autobiografisch verhaal van de auteur.
Steeds meer afgescheiden en alleen verlaat hij zijn vertrouwde omgeving, om voor eens en altijd de weg te vinden die bij hem hoort. Hij gaat op zoek naar een middenweg, moe als hij is van het alsmaar links en rechts afslaan.
Hij zegt zijn familie en vriendenkring vaarwel, die zijn weg allang niet meer kunnen volgen en niet begrijpen waarom hij zich niet meer thuisvoelt temidden van hun kring. “Vroeger begrepen we je en was je een van ons, je bent niet meer wie je was en hoe wij je kennen.”

Onderweg maakt hij nieuwe vrienden die soms even een stukje met hem oplopen en die hem bemoedigen vol te houden, weer anderen willen hem de weg versperren om te blijven waar hij is. Hij weet dat hij alsmaar door moet gaan, zonder om te kijken, om te voorkomen dat de weg verandert in een moeras. Onderweg vindt hij aardse schatten die hij moet wegschenken, omdat ze anders zijn gang zullen vertragen. Hij volgt onvoorwaardelijk een innerlijke drijfveer. Hij trekt door donkere doolhoven en zoekt daar manmoedig zijn weg, om zijn moed en wil te stalen.

Steeds weer wordt hij uitgedaagd door een donker wezen dat aan zijn rechterzijde  meeloopt, die hij moet weerstaan, die alsmaar tegen hem aanpraat over de grote illusie van een geestelijke ontwikkeling: “Dat het zonde is van de verloren tijd, omdat er alleen maar aarde is met aan het eind de onherroepelijk dood. Dat de mensen angstige wezens zijn en zichzelf wijsmaken dat er meer is dan het zichtbare, dan de materie, omdat ze bang zijn voor de dood, de enige wezens op aarde die zich dat bewust zijn. Waarom zoeken als je alles wordt geboden wat je maar kunt wensen. Zelfs de dood, waar je zo bang voor bent, zal hier worden overwonnen, omdat ziektes uitgebannen gaan worden door de wonderlijke, fabelachtige en onbegrensde technische mogelijkheden van deze tijd. Robots zullen al het werk uit handen nemen en de hulpbehoevende medemens gaan dienen en ook de leraren op school vervangen in de moderne computerscholen, zodat jullie een zorgeloos leven hebben zonder verantwoordelijkheid. Luister verder gewoon naar de media die je precies kunnen vertellen hoe alles in elkaar zit, en iedere overige vraag wordt op internet beantwoord. Zelfs oorlogen worden met schone handen uitgevochten vanuit het kantoor, onder werktijd. Dus moedige helden zijn niet meer nodig. Sluit je grenzen voor vluchtelingen en geloof niet in een verenigd Europa of in de Verenigde Naties; het is allemaal opgebouwd om je te misleiden en te bestelen. Je kunt de hele wereld overvliegen, alle landen en kusten bezoeken, en genieten achter de muren van een all-inclusive resort. Maak je niet druk over armoede en ziekte, dat is voorbijgaand en niet jouw zorg. Maak je verder ook niet druk over achterblijvende kinderen, daar wordt voor gezorgd, ze zullen hun inwijding ontvangen in de nieuwe innovatiemaatschappij en modelburgers worden.”

Ondanks deze verleiding gaat hij door op zijn pad en begint trots te worden op zijn moed en onverschrokkenheid om met een heilig vuur zijn queeste te blijven vervolgen en eens beloond te worden voor zijn geloof en vertrouwen in de geestelijke leiding en het doorzien van de materiële wereld.IMG-20131118-WA0003
Echter, ook aan zijn linker zijde loopt iemand mee; een veel mooier wezen, geweven uit licht, die hem de juiste weg wijst naar dat oerlicht en voortdurend zegt:
“Wat doe je moeilijk, je bent al licht! Waarom die zinloze strijd als je weet dat je al koning bent en nu direct kunt stoppen om voor altijd in overvloed en licht te leven? Je weet toch dat alles op aarde maya is, niet werkelijk, maar een grote illusie, een zinsbegoocheling. Je bent aan God gelijk en je eigen schepper, als je daar in gelooft kun je een groot meester worden en alle zoekende en lijdende mensen bevrijden. Daar hoef je echt niet voor onder te duiken in die verschrikkelijke aarde. Waarom wil je alles ervaren en pijn lijden als je nu al kunt opstaan, om voor altijd verder te leven in het eeuwigdurende nu?  Wat maakt jou al die onbewuste mensjes uit, hulpeloze zoekers,  gevangenen van de materie,….kies voor jezelf, kies voor het licht!”

Het is zwaar als je moe bent om deze verleidingen te weerstaan.

Toch is er ook steeds weer onverwachte hulp; als hij in vertwijfeling bij een kruispunt staat is er altijd wel een wezen die hem de weg wil wijzen.Unknown-10   Hij zou graag aan de voeten van zo’n wijze blijven zitten, die hem kan vertellen hoe alles in elkaar zit. Waarom zal hij alles zelf moeten ervaren, als velen hem al zijn voorgegaan en alles al weten? Hij luistert, neemt het in zich op, om vervolgens toch zijn weg te vervolgen, gehoor gevend aan de innerlijke drijfveer die hem maant om weer verder te gaan. Dankbaar voor hun raad en advies, omdat zij een soortgelijke weg al hebben gelopen, vervolgt hij beter voorbereidt zijn eigen oorspronkelijke weg. Hij volgt de richting van de Middenweg.
Onderweg wordt hij belaagd door onzekerheid, vertwijfeling, moedeloosheid en het gevoel van totale zinloosheid van zo’n leven. Hij trekt langs begraafplaatsen vol met doden en ziet wanhopige mensen hun doden betreuren. Hij gaat ondanks alles verder en moet dan onderweg ook zelf zijn ouders begraven, die hem bonden aan het verleden. Ook zijn broer, trouwe makker en metgezel, is ingehaald door de fysieke dood. Als een oud weeskind trekt hij verder en wordt getrokken door een zuigende energie. De twee heren aan zijn zij beginnen hun kracht en invloed te verliezen, omdat het hem steeds meer lukt op koers te blijven en de Middenweg te volgen.

Toch nog onverwacht staat hij voor een gevaarlijke, oneindig grote, lege ruimte. Hij kan niet meer verder en gaat uitgeblust op de rand zitten wachten tot er zich een nieuwe oplossing zal aandienen. Dat had hij ondertussen wel geleerd: dat je gewoon moet afwachten tot dat de aanwijzingen een concrete vorm aannemen. De loop der dingen forceren had hem al heel wat schade berokkend. Zwijgend, in zichzelf gekeerd, luistert hij naar een stilte die ongekend is.
Hier beseft hij hoe hij al vele gedachtevormen en kronkels onderweg heeft afgeschud. Vroeger had hij moeten strijden met die bijna demonische belagers die zich in zijn hoofd genesteld hadden. Nu waren ze zomaar opeens verdwenen of hadden hun macht verloren en waren veranderd in dienaren, die hij kon oproepen wanneer hij dat zelf wilde.
Als hij soms even over de rand kijkt voelt hij de leegte trekken en soms, heel soms, ziet hij onderin een hand die hem liefdevol wenkt. Toch blijft hij nog zitten als een beproeving op het verworven geduld.

In eerste instantie was hij nog te moe om alles tot hem door te laten dringen, en hij rustte uit aan de rand van de leegte. Hij begon zich af te vragen of het alle moeite wel waard geweest was, om uiteindelijk na al die ellende bij zo’n gapende leegte aan te komen. Wat hem eerst een zekere rust en voldoening gaf, begon te veranderen in teleurstelling en een gevoel van bedrogen te zijn. Hij begon die leegte opeens als een bedreiging te zien en besefte dat hij hier volkomen alleen was. Iedereen had hij achtergelaten omdat hij alsmaar verder wilde en moest, maar waarheen?
Wat voor demonen zullen er in die slangenkuil huizen en waren daar niet alle verslagen demonen naar toe gevlucht? De stilte in zijn geest maakte plaats voor grote onrust en uiteindelijk werd hij bevangen door een grote niets ontziende angst. Vertwijfeld vroeg hij zich af of hij dan niets geleerd had en of alles dan toch niet een grote illusie was geweest.

Hij keerde zich om en volgde zijn pad in omgekeerde richting. Achter hem hoorde hij een angstaanjagend gehuil en donkere schaduwen achtervolgden en omsingelden hem.
Het leek of zijn kracht hem ontnomen was, alsof hij verleidt was zich te ontwapenen, om te veranderen in een willoos slachtoffer. Hij verzette zich uit alle macht en probeerde weer verbinding te maken met de mensenwereld, omdat daar begrip en steun te vinden zou zijn. Hij werd echter niet ontvangen als een held of als de verloren zoon, maar bejegend als een lafaard. Hij trok zich terug in zijn eigen burcht, joeg iedereen weg en haalde de brug omhoog.
Daar begon hij zijn wonden te likken en probeerde zicht te krijgen op de lange reis die hij gemaakt had. Hij streed met een enorm gevoel van eenzaamheid en voelde in zichzelf een gapend gat, te vergelijken met de grote leegte waar hij voor gevlucht was.
Ook werd hij steeds weer overvallen door grote angsten die hem totaal verlamden. Hij deed er van alles aan om ze te verjagen en stortte zich in allerlei therapieën, die hem bevrijding en innerlijke groei beloofden, maar werkelijk niets hielp.
Op een dag, in uiterste nood, gaf hij moegestreden de strijd op, plantte een witte vlag van overgave in de grond en ging liggen op de aarde.Unknown
In plaats van dat de angsten hem vermorzelden voelde hij een stromende energie van de voeten, langs de ruggengraat omhoog naar het hoofd gaan. De angst was van koude in warmte getransformeerd en veranderde van een vijand in een kundig geneesheer.
Daarna stond hij als herboren op en besloot zichzelf te bevrijden van alle opgeslagen ervaringen en verworven inzichten. Hij ging achter zijn bureau zitten en schreef alles op wat omhoog kwam, het vloeide uit hem en vermengde zich met al het inzicht van allen die hem voorgegaan waren. Tijdens het proces onderging hij zowel overgave als verzet, zowel zekerheid als onzekerheid, hoop en wanhoop, verbinding en verbroken verbinding, enthousiasme en depressie. Maar het proces moest onafgebroken door, omdat je tijdens een bevalling ook niet meer kunt stoppen, het kind moest geboren worden. Naarmate hij leger en leger werd voelde hij een enorme opluchting en koesterde zich in de ruimte die in hem vrij kwam.

Hij stond op, ging naar buiten, liet de brug zakken en liep vol vertrouwen en blijdschap, de Middenweg die hij al ontdekt en gedeeltelijk gelopen had, weer terug. De vrijgekomen ruimte in hem stemde nu overeen met de leegte, die hem eerst zoveel angst ingeboezemd had.

au05n01zhAangekomen bij de grote leegte maakte hij een diepe buiging en dankte alle wezens die zijn pad gekruist hadden. Alles wat hij beoordeeld had als duister en licht verscheen voor hem en hij voelde een grote dankbaarheid opborrelen voor het offer van datzelfde: Duister en Licht.

Nu mocht hij het ultieme moment beleven van de mens op de grens van de grote bevrijding.
Twee machten stonden aan weerszijden van hem opgesteld: de één duister, zwart en loodzwaar, de ander licht, wit en vederlicht. Beide machten torenden hoog boven hem uit, maar ze boezemden hem geen enkele angst meer in. Hij had levenslang met en voor deze machten gestreden en ook regelmatig partij moeten kiezen voor de één of de ander. Daardoor was er in hem een wonderlijke kracht gegroeid die de twijfel tussen de twee keuzes overwon. Een gevoel van vrijheid om te beslissen over het eigen lot en een wonderlijk gevoel van verbondenheid met een wezen dat niet meer hoeft te kiezen, de dualiteit ontstegen door de grootste kracht….die Liefde heet.
Hij was de derde macht zelf geworden die precies in het midden staat. Hij stond op zichzelf en koos geen partij meer, omdat hij nu een ander wezen was met een andere opdracht dan zij. Toch hadden zij geholpen om hem tot hier te brengen; door hem voortdurend wakker te schudden en het bewustzijn te versterken. Lang was hij een soort speelbal geweest van deze machten. Nu voelde hij een diepe dankbaarheid en ook mededogen voor hun opdracht die hen zover verwijderd had van de oerbron. Ze zijn een tegenkracht, in opdracht van het Licht, om de mens te sterken in vrijheid te worden als Hij.
Een diepe stilte en vrede daalde op hem neer en voor hem vond het wonder plaats van de twee oervijanden die naar elkaar toeschreden, in elkaar versmolten, en oplosten in het grote Niets.  …….   Bevrijdt door het wezen dat mens heet.Unknown-2
Hij strekte zijn armen en sprong in de ontstane leegte en riep:
IK BEN!
Hij viel ..en viel, er kwam geen eind aan, maar er was geen angst, alleen vertrouwen en kracht. In zijn val veranderde de leegte in een wisselende kleurenpracht en hij kwam zacht neer op een vruchtbare bodem. Hij keek om zich heen en zag zichzelf omringd door zijn broeders in de Geest die hem verheugd ontvingen. Hij was in afhankelijkheid en onvolwassenheid vertrokken en keerde in vrijheid, onafhankelijkheid en volwassenheid terug bij zijn broeders.
Nog één vraag werd hem gesteld: “Wil je hier blijven om eeuwig in zaligheid verder te leven ?
Of in verbondenheid de weg terug te gaan, om te helpen tot al je achtergebleven broeders hetzelfde bereikt hebben als jij?”

De ultieme vraag; dan heb je het eindelijk bereikt en dan komt nogmaals de keus: kies je voor jezelf of ga je in vol bewustzijn en kracht je broeders helpen.

Zie niet wat anderen doen die met u leven
De anderen, zij zijn zo talloos velen.
Gij komt niet verder dan een spelen
Wat nimmer rust zal kunnen geven
Besluit gewoon Gods weg te gaan
Dat is de weg recht door het leven
Al moest ge hem alleen begaan.                                                                                      

Een reactie wordt op prijs gesteld, dan kunnen we van elkaar leren:

Direct onder dit artikel of in 1 van onze facebookgroepen:
SPIRITUELE VRIENDEN DE VERWANTEN

KUNDALINI ERVARING EN ONDERSTEUNING

DOE JE MEE?    GEEF JE OP ALS LID

 

(Totaal aantal bezoeken: 614, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(12 Reacties)

 1. Beste Jan… Wat een fantastisch mooi beschreven levenstocht. ..ik ben er enorm door geraakt. ..ga het ook zeker delen… Even een vraagje. .. Je hebt het over het prachtige wezen...
  Lees meer

  Beste Jan…
  Wat een fantastisch mooi beschreven levenstocht. ..ik ben er enorm door geraakt. ..ga het ook zeker delen…
  Even een vraagje. ..
  Je hebt het over het prachtige wezen van licht die naast je mee loopt…die verteld over losers …voor mij zijn dit mensen waarvan de ogen nog niet zijn geopend. ..het woord loser past voor mij niet bij een licht wezen. ..of zie ik het verkeerd. ..
  Lieve groet…

  • Beste Dé,
   Bedankt voor je warme reactie! Ik heb die zin aangepast. Wat maakt jou al die onbewuste mensjes uit, hulpeloze zoekers, gevangenen van de materie,….kies voor jezelf, kies voor het licht!”
   Je moet begrijpen dat ook dat lichtwezen een verleiding is. De verleiding om je niet te verbinden met de aarde en volledig op te gaan in de zogenaamde spirituele wereld. Je hebt dan zwevers en materialisten.
   De 1 verliest zich in de geest , de ander in de wereld. We vinden onszelf daar precies tussenin, daar ben je geen speelbal meer van 1 van de werelden maar een vrij individu die zijn of haar eigen beslissingen neemt, beide kanten afwegend en tot hun recht laten komen, maar nooit eenzijdig. De weg van het midden.
   Hartelijke groet!

 2. Ik heb je verslag gelezen, omdat ik zelf erg geïnteresseerd ben in de ‘vorm’ van pelgrimsreizen/verhalen. Daarom reageer ik toch maar even. Ik heb zelf een pelgrimsreis ondernomen in 2005...
  Lees meer

  Ik heb je verslag gelezen, omdat ik zelf erg geïnteresseerd ben in de ‘vorm’ van pelgrimsreizen/verhalen. Daarom reageer ik toch maar even. Ik heb zelf een pelgrimsreis ondernomen in 2005 o.l.v. Belgische Jezuïten van Loyola naar Janvier in Spanje. En ben lopend van Maastricht naar Santiago gegaan in 2006. Ik heb veel pelgrimsboeken gelezen en veel pelgrims onderweg gesproken. En nu ben ik er weer even mee bezig, vandaar dat ik even reageer.

  Jouw verhaal komt mij over als een wel wat ingekaderd pelgrimsverhaal. Op zoek naar de gulden middenweg, die kennelijk samenvalt met zijn innerlijke drijfveer, vind de pelgrim die middenweg ook, na alle getouwtrek, speelbalmomenten en doolhoven, manmoedig voorbij de uitputting, als wees door God en mensen verlaten niet teruggetrokken in teveel donker of teveel licht.
  Ook al vraagt hij zich vertwijfeld af of hij dan niets geleerd heeft en of alles dan toch niet een grote illusie is geweest Maar uiteindelijk bereikt hij toch zijn bestemming: i.p.v dat angsten hem vermorzelden voelt hij een stromende energie van de voeten, langs de ruggengraat omhoog naar het hoofd gaan. De angst transformeert en verandert dus van een vijand in een kundig geneesheer. Nu mag hij het ultieme moment beleven van de mens op de grens van de grote bevrijding. Hij is de derde macht zelf geworden die precies in het midden staat. Hij staat op zichzelf en kiest geen partij meer. Hij heeft zijn eigen opdracht gevonden. (de gulden middenweg)
  Tenslotte begrijp ik, wil hij zich niet terugtrekken in zijn bevrijding, maar ook anderen bevrijden…

  Maar ja anderen volgen/maken natuurlijk ook weer hun eigen (pelgrims)weg 😉 de weg recht door het leven, al moet men die alleen gaan 😉 Ik denk dat vandaag de dag veel mensen een pelgrimstocht ondergaan/meemaken om zichzelf en de zin van het leven te vinden. Ja en iedereen heeft/vindt daarin ook weer zijn eigen bestemming

  • Jan

   16 november 2014 om 19:50

   Bedankt voor je reactie,

   Wat een ervaring om werkelijk de tocht naar Santiago te hebben gelopen, wellicht wil je er eens wat meer over schrijven?
   Met dit verhaal bedoel ik meer de innerlijke weg die we gaan van alsmaar keuzes maken voor het duister en licht. Om uiteindelijk op de middenweg uit te komen, bij je ware zelf./ Ik denk dat vandaag de dag veel mensen een pelgrimstocht ondergaan/meemaken om zichzelf en de zin van het leven te vinden. Ja en iedereen heeft/vindt daarin ook weer zijn eigen bestemming/
   Ja dat is nu precies wat ik probeer te beschrijven. Het vinden van je eigen bestemming……..
   Hartelijke groet

 3. Mijn mobiele voert vreemde woorden in , het is natuurlijk Ahriman!

 4. Prachtig beschreven Jan! De weg tussen Lucifer en Arianna ! De website is erg overzichtelijk geworden. De muziek is ook heel mooi om te beluisteren! Groetjes M.l

 5. Goede morgen, Het verhaal van de hedendaagse pelgrim is prachtig beschreven vind ik. Als ik het goed heb gaat het hier over de twee tegenkrachten die ook wel Ahriman en...
  Lees meer

  Goede morgen,

  Het verhaal van de hedendaagse pelgrim is prachtig beschreven vind ik. Als ik het goed heb gaat het hier over de twee tegenkrachten die ook wel Ahriman en Lucifer genoemd worden. Wat bijzonder is in het verhaal dat we erdoor onderuitgehaald kunnen worden, maar daar tegenover dat de innerlijke kracht bovenal gesterkt en uiteindelijk ….dat de mens het kan bevrijden. Zo vloeit de liefde ook naar de grootste tegenstanders.
  Mooi!
  Ik wil u ook feliciteren met de nieuwe site! echt een verbetering te noemen.

 6. Correctie: …de rijke landen…

 7. Dag Jan, Ik zou hier graag een beknopte opmerking bij plaatsen en ik hoop zelf dat dit in vrede en sereniteit kan gebeuren. Je beschrijft hier de innerlijke, spirituele weg...
  Lees meer

  Dag Jan,

  Ik zou hier graag een beknopte opmerking bij plaatsen en ik hoop zelf dat dit in vrede en sereniteit kan gebeuren.
  Je beschrijft hier de innerlijke, spirituele weg die iemand bewandelt en ongetwijfeld doe je dat eerlijk en vanuit je hart. Alleen vind ik dat een dergelijke beschrijving min of meer vrij moet zijn van politieke beschouwingen en ook van politieke correctheid.
  Je hebt het in je tekst over een verenigd Europa en over het vluchtelingenprobleem.
  Ik ken, OOK in spirituele middens, nogal wat mensen die bij dat verenigd Europa hun vragen hebben en het vluchtelingenprobleem is een héél complex probleem, dat je niet oplost met kreten en slogans alléén. Dit is dus een zeer gevoelig onderwerp, waardoor je zelf weerstand en onnodige discussies kunt uitlokken.
  Uiteraard dienen de rijken landen vluchtelingen op te vangen uit landen waar oorlog en ellende heerst, maar zoiets als volledige open grenzen is tegelijkertijd een onmogelijke opgave voor Europa! Dat weet jij ook. Als dat gebeurt, dan stort alles ineen en ook het al bij al degelijk sociaal stelsel dat in vele Europese landen werd opgebouwd.
  Ik geef je dus niet helemaal ongelijk over dat thema, maar vind het beter dat je het in een dergelijke tekst ofwel niet behandelt, ofwel duidelijk en voldoende nuanceert.

  Diederik

 8. Dag Jan, Ik heb genoten van uw muziek bibliotheek en zou het onderstaande stukje muziek eraan willen toevoegen: https://www.youtube.com/watch?v=AscPOozwYA8 Gefeliciteerd met de mooie site! Ik heb het pas ontdekt en...
  Lees meer

  Dag Jan,
  Ik heb genoten van uw muziek bibliotheek en zou het onderstaande stukje muziek eraan willen toevoegen:

  https://www.youtube.com/watch?v=AscPOozwYA8

  Gefeliciteerd met de mooie site! Ik heb het pas ontdekt en heb nog veel te lezen. Bedankt voor in ieder geval het artikel over meditatie en kundalini….fascinerend.!

  Succes ermee…..Kees.

 9. Gefeliciteerd met de nieuwe site ziet er mooi verzorgd uit! Een mooi verhaal met prachtige beeldentaal…… Ik ga alles nog eens rustig bezien….het nodigt wel veel meer uit om ook...
  Lees meer

  Gefeliciteerd met de nieuwe site ziet er mooi verzorgd uit!

  Een mooi verhaal met prachtige beeldentaal……
  Ik ga alles nog eens rustig bezien….het nodigt wel veel meer uit om ook oudere berichten te lezen.
  Succes ermee en ik hoop op nog veel inspirerende berichten.
  Groeten
  Adriaan

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »