De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

KUNDALINI-ENERGIE. VERVOLG DEEL 2

Dit is een vervolg op Kundalini-energie en het vuur van Inzicht deel 1

Unknown-6Het vuur is nog eigen wil, Uw Wil is het vuur dat zich offert aan het licht. Wanneer is het (zwarte) magie en wanneer spiritualiteit? Magie is eigen wil, is anderen beïnvloeden, is een ander niet kunnen laten zijn. We zijn magische wezens en hoe verder we komen op het pad van geestelijke ontwikkeling, hoe groter de verantwoordelijkheid voor alles wat ons omringt.
Spiritualiteit is overgave en in verbinding zijn. Ontvang eerst het licht, laat het vuur stijgen, maar laat het nooit zonder het licht naar buiten gaan.
We kunnen het proces zien als een opstijgend en indalend proces, uitademing en inademing.
De grote problemen die kunnen ontstaan op fysiek, emotioneel en psychisch niveau worden mede veroorzaakt doordat het proces niet in harmonie verloopt. Het opstijgende vuur is in feite een groot schoonmakingsproces, waardoor blokkades tussen bewustzijn en onbewustzijn worden opgeheven. Kundalini is een zelfhelende kracht die ook oud karma opruimt, tenminste zo ervaar ik dat zelf, omdat we resten uit het verleden nog niet echt losgelaten hebben, we zijn als het ware belast door ons verleden.
Door het ondergaan van al onze ervaringen op aarde ontstaat er Inzicht, dat zorgt er vervolgens voor dat de energie gaat stijgen en de chakra’s gaan draaien, uiteindelijk is dat een onafwendbaar proces. Door dat opruimingsproces scheppen we ruimte voor het indalende bewustzijn. Ga er maar vanuit dat het niet gladjes verloopt, bepaalde periodes zeer heftig kunnen, vol onrust en  ook spanning en dan weer even rust voor de volgende fase en zo verder.

Vuur ontstaat door botsing met de tegenkrachten, vuur geeft kracht, maar Liefde ontstaat door loutering van het vuur. Het is in eerste instantie geen liefdesvuur maar zelfs vernietigend, het is een gevaarlijke macht ( hartstocht, woede, haat, etc.) die alleen genezend is voor de mens als ook het licht ontvangen kan worden, door onbaatzuchtige overgave aan de hogere Wil.  Door voortschrijdend inzicht, het omhoog stromende vuur, kan de symbiose ontstaan tussen beiden elementen en spreken we van het kosmische huwelijk.
Lubienski noemde dat in het boek Inwijding:
Het is de omhoog gedragen beker die voortdurend overstroomt, zodat je niet anders kunt doen dan het weg schenken. Het levend water is een kracht die door de hele kosmos stroomt, vanaf de hoogste regionen gUnknown-1aat het als het ware van hand tot hand, via de engelen naar de mens die het schenkt in de aarde. Alleen door die kracht zal de aarde uiteindelijk weer herleven en een planeet van vrede en liefde worden.  Kundalini is ontstaan door ons verzet, ons opstaan tegen God en ligt sinds die tijd gevangen in de materie, als vulkanisch vuur in de aarde, als kundalini in de mens.
Zo belangrijk is onze persoonlijke ontwikkeling voor de aarde en vandaar uit zal het duidelijk zijn dat het nog een lang proces is.
De waarschuwing om dit proces niet kunstmatig en dus te vroeg op te wekken is ook geldig voor het vuur in de aarde. Denk aan vulkanen die opeens gaan werken en de gevolgen daarvan. De indianen hadden een heilige berg waar niemand bij of op mocht komen. Er lag een geheim in verborgen dat daar moest blijven liggen, want als dat er uitgehaald werd zou dat het einde voor Moeder Aarde inluiden. Met grote angst zagen de indianen later dan ook de blanke man in de berg graven en er het uranium uithalen, met de latere bekende gevolgen.(atoombom)

Tijdens het voortgaande proces kreeg ik voortdurend heldere dromen over een huis, over schoonmaken, alsmaar opruimen en poetsen.
Dat is in feite wat de kundalinistroom doet: opruiming houden, verwijderen van oud zeer. Dit proces kan veel energie genereren, maar aan de andere kant de oorzaak zijn van extreme vermoeidheid.
dsc-0262.large_—–Meer dan een jaar lang kreeg ik die schoonmaak dromen, waarin ik niets anders deed dan vloeren dweilen, ramen zemen, etc. Alles werd steeds schoner, behalve één centrale kamer, de mooiste kamer van het huis, steeds maar weer werd die vervuild. Als ik weer eens in die kamer bezig ben komen er drie wezens binnen, ze vervuilen mijn hele kamer, spugen op de grond en bekladden de muren.
Opeens is het mij genoeg, ik word vervuld van kracht en jaag ze stuk voor stuk de deur uit. Als ik ze sta na te kijken, weet ik zeker dat ze nooit meer terug zullen komen. Ik voel mij baas in eigen huis. Als ik mijn kamer weer binnen kom, is alles schoon gemaakt, het blinkt mij tegemoet.
Midden in de kamer staat nu een vrouwelijk wezen, groot in haar schoonheid en uitstraling. Ik word geheel vervuld van een ongekende liefdeskracht. Samen kunnen wij alles aan, zij en ik zijn één.!
Daarna zag ik dat zelfs de kelder helemaal schoon was, toch ging ik nog alle hoeken controleren met een lamp. Tot mijn grote verbijstering zag ik in de uiterste hoek een geweldige schorpioen, zwart van kleur, met een blinkend platina schild, enorme krachtige scharen van ivoor. Een groot wit licht scheen op dit majestueuze dier……als aan de grond genageld keek ik gefascineerd naar dit wezen. Het richtte zich op in al zijn glorie en ik deinsde achteruit. Het viel mij echter niet aan maar het liep voorzichtig langs mij heen, behoedzaam om mij geen pijn te doen en verliet de ruimte—–
Deze beelden ben ik nooit meer vergeten en voortdurend herinneren ze mij eraan, om waakzaam te blijven. Er is weliswaar vooruitgang geboekt, een wonder geschied, maar geen reden dat ik nu op mijn lauweren kan gaan rusten. Wees waakzaam en houd de tempel schoon voor Zijn komst! Want komen doet Hij, dat is zeker, maar het hoe en wanneer hangt van onze voorbereiding af.

Ikzelf heb het ook als een zwaar proces beleefd, omdat ik alsmaar dacht er te zijn of in ieder geval er morgen te komen, dat is fnuikend en daardoor moest ik wachten, alsmaar wachten, totdat ik een oudere man was geworden die zijn eigen wil niet meer zo serieus nam en begreep dat het uiteindelijk gaat om: niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Het opstijgende vuur is nog vooral eigen werk, het indalende bewustzijn is het geschenk voor al ons oprecht streven.
Stel je voor dat Hij er opeens zou zijn zonder dat we er ons op voorbereid hebben; we zouden niet eens ruimte voor Hem hebben en niet in staat zijn, zijn licht te verdragen! Vluchten zullen we en ons verschuilen in onze eigen duisternis. Zoals het voorbeeld van mijn ervaring met het Licht. Laat het voorbereiden op zich al een vreugde zijn, want het zal zijn licht al verspreiden voor de geboorte.
Als we een gerespecteerde gast op bezoek krijgen gaan we toch ook ons huis op orde brengen, die wil je toch niet ontvangen temidden van alle rommel die is blijven liggen.

Bedenk ook dat dit soort mooie beelden nu niet direct een totale verlichting teweeg brengen, het zijn geestelijke beelden die als een belofte zullen doorwerken in de stof. Niet van vandaag op morgen, maar wanneer de tijd daarvoor rijp is. Daarbij komt ook nog dat het zomaar opeens voor langere tijd ophoudt, alsof het er nooit geweest is. Dan wordt het geduld, geloof en vertrouwen op de proef gesteld en dat is een hele opgave om niet teleurgesteld af te haken. Goede voornemens en eigen gedragsregels maken, dat we uit frustratie over onze voortgang geneigd zijn te doen, helpen ons in het algemeen niet veel verder. Het scheppen van verwachting loopt uit op herhaalde teleurstelling en het gevaar van de moed opgeven.
Leef je leven en probeer door ervaring wijzer te worden,  dan ontstaat er steeds meer ruimte voor het nieuwe dat eens zal komen in zijn volmaakte vorm. Dat is de belofte aan alle mensen die oprecht aan zichzelf willen werken.
In onze tijd en ontwikkeling is het genoeg om een waarnemer te worden van je eigen handelen en zonder oordeel naar jezelf te kijken. Dan weet je precies wanneer het fout gaat en ook wat je er aan kunt doen, het antwoord is er terstond. De waarnemer is niet het ego! Als je niet meer kunt waarnemen, ben je zelf het ego geworden! De waarnemer is ingeslapen in het ego en dan moet er weer iets gebeuren om hem met een schok wakker te krijgen, tot bewustzijn te roepen. Dat ligt aan de basis van al ons lijden.
Eens ergens gelezen: Hij ging naar de top van de berg om contact te krijgen met God. Hij strekte zijn armen uit naar de hemel en riep: “Vul mij met licht, ik ben gereed en wacht!” De stem van God antwoordde en zei: “Ik vul je altijd met licht, maar je lekt!”

Droombeeld:
—--Ik loop samen met de vrouw, die ik in het vorige droombeeld gezien heb, naar de tempel.
De vrouw is mij volkomen eigen, zij is de volmaakte vrouw. Zelf loop ik op klompen die mij te klein zijn en voel mij lomp in haar bijzijn. We gaan de tempel in en ik zie tot mijn grote verbazing een grote groep mensen zitten die allemaal, op een één of andere manier, iets met mijn leven te maken hebben gehad. Op de voorste rij hebben plaatsgenomen allen die mij in het leven iets aangedaan hebben, mij nadeel berokkend hebben, tenminste daar ging ik tot nog toe vanuit. Juist die ga ik de hand schudden om ze te bedanken en al doende is het, alsof bij iedere handdruk een last verdwijnt…..verlicht wordt. Daarna is het tijd voor de inwijding van ons huwelijk en de hoge priester geeft aan ons beiden een blauwe purperen mantel.
Ik bemerk hier absoluut niet op voorbereid te zijn; ken de woorden en het lied niet wat er gezongen moet worden en hoop steeds dat alle mensen mee gaan zingen, zodat het niet zo opvalt, maar dat gebeurt echter niet. Ik sta er nu helemaal alleen voor en kan op niemand meer terugvallen! Ik voel dankbaarheid voor de mensen die mij tot zover hebben gebracht, zij hebben gedaan wat ze moesten doen. Maar ik stel hen nu allemaal teleur, zij hebben zoveel voor mij betekend en ik heb mij nog niet eens….. voorbereid!
Het liet mij zien dat alles wat op ons pad komt zin heeft, ook al denken wij daar op dat moment hoogstwaarschijnlijk anders over. Verder vertelde het mij: dat ik weliswaar bij mijzelf ben aangekomen, (de vrouw) maar dat het nu dus eigenlijk pas echt gaat beginnen. Tot zover was ik ingebed in een mensengroep, waar ik nu afscheid van moest nemen om op eigen kracht verder te gaan. Ik was altijd afhankelijk geweest van een omgeving waar ik mee kon samenleven en werken.

De gedachte komt wel bij mij op, dat ik door al mijn idealen de wereld mooier wilde maken, opdat ik er zelf in zou kunnen leven. Mensen die de wereld zo graag willen veranderen doen dat ook uit een soort onmacht, omdat zij zich wezensvreemd voelen in die wereld. Zij willen de wereld aanpassen aan hun eigen innerlijk wezen. Toch is de wereld zoals hij is en hij zal iedereen scholen die er in onder durft te gaan. Het wil niet zeggen dat er geen voorlopers zouden moeten zijn die veranderingen inluiden. Veranderingen worden vaak tot stand gebracht door mensen die een kloof beleven tussen hun innerlijk en de dagelijkse werkelijkheid. Iemand die het perfect naar zijn zin heeft zal alles bij het oude willen laten!

Als het proces van kundalini, dat immers in iedereen werkzaam is, bewust beleefd gaat worden….probeer dan zoveel als mogelijk de stilte te zoeken. Een stille wandeling, een ruimte in huis inrichten om te mediteren, de informatiestroom reduceren, in de tuin werken, of weer eens spelen als een kind met de kinderen, etc. , dit alles om meer in verbinding te komen met je eigen zelf, met de stilte die onder alle onrust verscholen ligt.

Hij die de stem van God wil horen moet de drie soorten stilten beoefenen, zei een wijsgeer.
Stilte van de mond20140629_131315
Stilte van de geest
Stilte van de wil.

Stilte die trilt is creatie
Stilte die vloeit is liefde
Stilte gedeeld is vriendschap.

Dit was het vervolg op: KUNDALINI EN HET VUUR VAN INZICHT DEEL 1

Ook geplaatst op DE VERWANTENPAGINA Voor reactie en verdieping

Hieronder opgeven als Abonnee. Doe je mee? Welkom!

 
(Totaal aantal bezoeken: 1.176, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(15 Reacties)

 1. Wat een mooi tekst en goed uitgelegd.

 2. Dankjewel voor het plaatsen van de tekst. Erg herkenbaar.

 3. Beste Cathyr,<br /><br />Schroom niet zou ik willen zeggen om alles te vragen wat je wilt. Ook kan je vragen stellen of anderszins op het emailadres van de Halm, naast...
  Lees meer

  Beste Cathyr,<br /><br />Schroom niet zou ik willen zeggen om alles te vragen wat je wilt. Ook kan je vragen stellen of anderszins op het emailadres van de Halm, naast de berichten.<br />Het boekwerk kan ik kosteloos naar je toezenden voor eReader, geef dan even je emailadres door.<br /><br />Over de verwanten groepjes kun je lezen in de pagina&#39;s rechts bovenin naar de berichten.<br />(http:/

 4. Nav het stuk Kracht en vertrouwen, ben ik gaan grasduinen op de site van nieuwe broederschap. Ik heb nog meer aansprekende dingen gelezen! Ben geinteresseerd om het boek te lezen...
  Lees meer

  Nav het stuk Kracht en vertrouwen, ben ik gaan grasduinen op de site van nieuwe broederschap. Ik heb nog meer aansprekende dingen gelezen! Ben geinteresseerd om het boek te lezen De weg van het ik, wat schijnt te circuleren. Kan ik me daarvoor bij deze opgeven of wat is de beste manier?<br /><br />En bestaan er al van die groepjes van max. 12 personen om regelmatig samen te komen? Ik ben benieuwd

 5. Dag Jan,<br />Dank voor je reactie nog. <br />Prima dat je mijn reactie op je site geplaatst had.<br />Inmiddels heb ik het 2e deel Kundalini gelezen. (mij viel hetzelfde op...
  Lees meer

  Dag Jan,<br />Dank voor je reactie nog. <br />Prima dat je mijn reactie op je site geplaatst had.<br />Inmiddels heb ik het 2e deel Kundalini gelezen. (mij viel hetzelfde op als Diederik mbt magie.)<br /><br />In eerste opwelling kwamen allerlei vragen op. <br />Niet dat ik het nu begrijp maar een antwoord kwam vanzelf; <br />ik viel helemaal stil…<br />Dankjewel!<br /><br />Hgr. Cathyr

 6. Wanneer de bewustzijnsziel het astrale lichaam zover tot ontwikkeling heeft gebracht, dat er mankrachten in opvonken, is het moment aangebroken om met de wil van het ik bewust aan de...
  Lees meer

  Wanneer de bewustzijnsziel het astrale lichaam zover tot ontwikkeling heeft gebracht, dat er mankrachten in opvonken, is het moment aangebroken om met de wil van het ik bewust aan de min of meer daartoe voorbereide kiem van de levensgeest te werken./<br />Dit kwam in mij omhoog tijden het lezen van dit interessante artikel. &#39;Jaloersmakende&#39; inzichtgevende droombeelden, goed om die te

 7. Goede aanpassing denk ik. Ik heb weer met verbazing de mooie sprekende beelden gelezen.<br />Bedankt

 8. Dit noem ik nu samenwerking. Dat we met elkaar tot het juiste oordeel komen , omdat alles vele kanten heeft.<br />Ik heb het enigszins aangepast! Bedankt

 9. Dank je voor deze verheldering, Jan.<br />Uiteraard ga ik hier tenvolle mee akkoord.<br /><br />Met vriendelijke groeten,<br /><br />Diederik<br />

 10. Goede morgen Diederik,<br /><br />Je opmerking is terecht! Ik bedoelde /Zwarte magie:<br />Alle magische handelingen die gericht zijn op benadeling van individuen of die de bevoordeling van de magiër tot...
  Lees meer

  Goede morgen Diederik,<br /><br />Je opmerking is terecht! Ik bedoelde /Zwarte magie:<br />Alle magische handelingen die gericht zijn op benadeling van individuen of die de bevoordeling van de magiër tot doel hebben./ <br />Ik heb namelijk daar staaltjes van gezien door o.a. hypnose, om mensen zo onder je invloed te brengen dat ze zich gaan gedragen als dieren en rondkruipen over de grond ter

 11. Goed, interessante en mooie beschouwing, maar waarom wordt er in het begin van de tekst zo neerbuigend gedaan over magie en wordt er een strikte grens getrokken tussen het spirituele...
  Lees meer

  Goed, interessante en mooie beschouwing, maar waarom wordt er in het begin van de tekst zo neerbuigend gedaan over magie en wordt er een strikte grens getrokken tussen het spirituele en het magische. Het magische kan volgens mij heel spiritueel zijn en het spirituele heel magisch.<br />Behoort trouwens de afgebeelde Tarotkaart tot het magische of spirituele gebied? Moeilijk te zeggen, nietwaar?

 12. Bedankt voor de mooie beelden, een verademing deze openheid en directheid.<br />Het spreekt mij enorm aan dat het bewustzijn indaalt en dat kundalini in feite daar ruimte voor maakt en<br...
  Lees meer

  Bedankt voor de mooie beelden, een verademing deze openheid en directheid.<br />Het spreekt mij enorm aan dat het bewustzijn indaalt en dat kundalini in feite daar ruimte voor maakt en<br />dat het geen eenzijdig proces kan zijn. Het is verhelderend omdat ik het nu beter begin te begrijpen.<br />Ik heb een enorme leeshonger en soms denk ik inderdaad dat ,hoe meer ik weet hoe verder weg van

  • Esther en Alice bedankt voor de reactie. Ja, dat kan frustrerend zijn om veel te weten en als het ware weinig te kunnen. Kennis is wel nodig om te weten waar je aan kan werken en waar het naar toe kan gaan. Je word je meer bewust van de enorme mogelijkheden van de menselijke ontwikkeling.<br />Daar we de wereld zelf zijn kunnen we vooral ook in eigen ziel heel veel wijsheid vinden als we daar se

 13. Wat een interessant artikel zeg, ik heb het eerste deel zelfs nog niet gelezen, dat ga ik allemaal nog doen.<br />Het beeld van de inwijding: Juist die ga ik de...
  Lees meer

  Wat een interessant artikel zeg, ik heb het eerste deel zelfs nog niet gelezen, dat ga ik allemaal nog doen.<br />Het beeld van de inwijding: Juist die ga ik de hand schudden om ze te bedanken en al doende is het, alsof bij iedere handdruk een last verdwijnt…..verlicht wordt./<br />Dat is zo waar dat juist de tegenkrachten ons sterker maken. <br />Bedankt……Esther

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »