De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

KUNDALINI-ENERGIE . DEEL 1

evenwicht tussen het vrouwelijke en mannelijke

LET OP DEZE PUBLICATIE IS VERNIEUWD ONDER DE NU VOLGENDE LINK:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>KUNDALINI EN HET VUUR VAN INZICHT

Het onderstaande artikel wil ik nogmaals onder de aandacht brengen omdat ik steeds meer jonge mensen ontmoet die in enorme fysieke en geestelijke problemen zijn gekomen door het ontwaken van kundalini met behulp van geestverruimende middelen en/of andere therapieën. Dit vaak onder leiding van ondeskundige en onwetende leraren. Begeleiding is alleen mogelijk door een ervaringsdeskundige die het hele proces zelf heeft doorleefd en niet door een theoreticus die napraat en niet werkelijk weet wat hij teweeg brengt. Het direct opklimmen van de energie vanuit het wortelchakra door uiterlijke manipulatie is beladen met gevaar, omdat diepe onbewuste krachten stuurloos naar boven komen en een vernietigend effect kunnen hebben op lichaam en ziel. Het kan leiden tot veel lichamelijk ongemak, angstklachten, bovenzinnelijke ervaringen, totale vervreemding en psychoses.
Het is ook niet zomaar dat informatie over en de werking van het  kundalini proces eeuwenlang geheim gehouden is. In deze tijd houden we niet van geheimen en willen overal toegang toe hebben of we er nu aan toe zijn of niet. Onbewust en zonder begeleiding willen we alles naar ons toetrekken, er een mening over vormen en er induiken, als iemand die het kanaal wil overzwemmen zonder de zwemkunst machtig te zijn.
In India zeggen ze dat het gaat om bevrijding van het aardse, maar in het Westen willen mensen daar meestal helemaal niet van ’bevrijd’ worden. Het is juist het tegenovergestelde: men wil voortdurend vermaakt worden om de verveling te verdrijven en als men wat uitgekeken is op de materie zoekt men de spanning wat hogerop. Het blijft consumeren en geen eigen wil tot werkelijke bewustzijnsontwikkeling, het moet vooral makkelijk verkregen kunnen worden.

In het algemeen is de focus erop gericht om de energie beneden los te maken en omhoog te stuwen. De opstijgende kracht wordt ook wel Shakti of de Godin genoemd die zich op de kruin verenigt met de God Shiva. Het wordt makkelijk vergeten dat het proces van boven naar beneden onontbeerlijk is en waar het in feite werkelijk om gaat: de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Het indalen van het ontwaakte bewustzijn door de chakra’s naar beneden via het ontwikkelde hartchakra is de manifestatie van bewustzijn en het doel waarom we hier op aarde zijn. Meditatie op het kruinchakra om het te openen is sterk af te raden, omdat daar geen eigen wil verlangd wordt maar overgave. Het indalen is een kosmisch geschenk voor de omhoog strevende mens die met geduld en zelf-vertrouwen in eigen arbeid geloofd en weet dat karaktervorming en ik-kracht onontbeerlijk zijn om een thuis te bieden aan het hogere bewustzijn.

Kundalini energie en het vuur van Inzicht.

Unknown-11Dit artikel over de kundalini is min of meer een vervolg op de vuurinitiatie. Kundalini energie is het opstijgende vuur van inzicht. De letterlijke betekenis van het woord uit het Sanskriet is: ‘de opgerolde’. De slang die opgerold ligt in het onderste chakra en die naar mate het inzicht groeit zich steeds verder opricht.
In de hele mensheidsontwikkeling is er al sprake van de slang en in vele bijbelverhalen verschijnt hij. Meestal negatief, omdat de slang staat voor alle negatieve aspecten van het stoffelijke bestaan. Voor identificatie met de materie, begeerte, misleiding en zinsbegoocheling. De slang wordt na de verleiding van Adam en Eva in het paradijs veroordeeld tot eeuwig over de grond kruipen en stof te eten. De slang staat voor laag bij de grond, voor een ongecultiveerd driftleven. Het is ook een eng dier dat ons kan vergiftigen en wurgen. De slang ligt in het onderlichaam en beheerst de seksualiteit en de kronkelige darmen. Hij ligt aan de basis van de wervelkolom en is in feite een spiraalvormig energiekanaal in het energielichaam/ etherlichaam. De energie stroomt spiraalvormig langs de wervelkolom en stimuleert de chakra’s of lotusbloemen.

Een helderziende kan waarnemen in welke mate ze ontwikkeld en in beweging zijn. Deze chakra’s worden ook wel de zintuigen van de ziel genoemd. Zij bepalen ook hoe onze aura er uitziet, de kleuren zeggen alles over de ontwikkeling waar men staat. Het beleven van de energie en de aura wordt steeds meer waargenomen, daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Waarnemen doen we namelijk niet alleen met de ogen. Deze energie werkt door in ieders leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en in het spirituele religieuze leven. Wat letterlijk betekent: in verbinding zijn.
Die energie werkt mee en veroorzaakt veranderingen in het alledaagse en hogere bewustzijn. Ook al zien we het niet, we zijn er desondanks onlosmakelijk mee verbonden.
Het is een geschenk aan de mensheid, een instrument om uiteindelijk weer samen te smelten met de Geest en de dualiteit achter te laten.
Het dualiteitsprincipe wordt ook wel weergegeven door twee slangen: het linker en rechter pad. Bij het rechter pad stijgt de slang omhoog richting geest en bij het linkerpad dalend richting stof; het mannelijke en vrouwelijke principe. Het is de bedoeling dat er een evenwicht bereikt wordt tussen de twee. Evenwicht in het hartchakra en de uiteindelijke vereniging van de twee in het voorhoofd en kruinchakra. De vereniging tussen Geest en stof, tussen het vrouwelijke en mannelijke. De Egyptenaren noemden dat de weg van Horus, de omhoog stijgende, de Koninklijke weg. Bij de farao’s was de slang volledig opgericht en op afbeeldingen zien we het hoofd van de cobra bij het voorhoofd.

Het opwekken van de kundalini energie is geen proces van een paar jaar, maar kan tientallen jaren in beslag nemen en in feite veel meer dan dat; het is een proces van vele levens! Niet zoals ons wijs gemaakt wordt door allerlei cursusaanbod en boeken met titels als…’spoedcursus verlichting’; het is geen grap maar echt waar!
Aan de basis van kundalini ligt de seksualiteit, daardoor kunnen we de slang wekken. Al vanaf de vroege oudheid werden jonge mannen door priesteressen in de tempel ingewijd in deze energie. Ook zijn er tempels ontdekt met erotische beelden aan de gevels die waarschijnlijk te maken hadden met tantrische seks. Tantra komt voort uit India en is ver voor onze jaartelling al ontstaan met als doel: geestelijke verruiming en bevrijding. Hier in het Westen zijn we op de loop gegaan met deze oude rituelen en de tantrische seks is veelal niet meer dan verkapte lagere seks, overdekt met een spiritueel sausje. De grootste vijand op deze weg is ongeduld en de meest gevaarlijke: het geforceerd te willen opwekken door allerlei oefeningen zonder een bewuste voorbereiding.images-1
Verlichting is niets meer en niets minder dan piekmomenten van inzicht, een vreugdevol moment van verlichting van het duister, de last wordt lichter. Daarna echter ga je weer gesterkt en met meer vertrouwen verder op het pad. Ook hier geldt weer de noodzaak van een standvastig volgehouden wilsverlangen om door eigen oprechte ervaring het inzicht te blijven versterken. Een groot deel is eigen arbeid, maar vervolgens zal de rest gegeven worden als geschenk voor de oprecht strevende mens.

Overigens is het zeker niet alleen een mooi en bijzonder proces, maar vooral ook een proces van onevenwichtigheid, van opkomende angsten, emoties, slapeloosheid en (over)gevoeligheid voor de gezindheid van anderen, je nog niet kunnen afschermen voor alle energieën die op je pad komen. Onbewust voortleven is soms wel eens te verkiezen en veel ‘eenvoudiger’ dan een voortdurende bewustzijnsontwikkeling.

Zelf ervoer ik al lange tijd steeds sterker een bepaalde energiestroom, een tintelend gevoel dat langs de ruggengraat omhoog kroop. Die tinteling ging steeds vaker over in een brandend gevoel, een samenballing van hitte, een brandend vuur dat niet verder kon.
Dit ging dan gepaard met ondraaglijke pijnen, eerst in de onderrug en later op diverse andere plaatsen, zoals in de onderbuik, maagstreek, hart, keel en hoofd. Als ik mij er op concentreerde door heel stil te gaan liggen, bij de pijn te blijven en er niet voor weg te vluchten, voelde ik het soms doorstromen en de pijn oplossen. Innerlijk concentreerde ik mij dan op de nu volgende zin of aanroep:
“Waar ik bewust aanwezig ben is licht en wordt alles gezond, bewustzijn heelt!”
Het ging ook gepaard met grote angsten die op de gekste momenten mij bij de keel grepen. Die heb ik uiteindelijk overwonnen door het verzet op te geven, niet meer te vluchten, maar mij er er aan over te geven, door ook stil te gaan liggen en de energie alle ruimte te geven. Verder ook door een groeiend bewustzijn dat ik niet geïsoleerd en volkomen alleen ben, maar deel uitmaak van het geheel.
Er ontstonden ook allerlei problemen met voedingsmiddelen die ik niet meer verdragen kon. Alle dierlijke producten zoals vlees en zuivel werden taboe. Ik ging regelmatig vasten en at soms drie weken achter elkaar geen vast voedsel. Mijn gewicht bleef ondanks dat vrij constant en eigenlijk voelde ik mij optimaal als ik niet at en werd dan heel helder en energiek. Aan de andere kant verloor ik daardoor het contact met de aarde, blijven aarden is in dit proces van wezenlijk belang! Vasten is lang niet voor iedereen een gezonde bezigheid. In alle religies echter zijn vastenperiodes een belangrijk ritueel om je even niet te voeden met aards voedsel maar met voedsel uit de Geest en verder staat het voor lichamelijke en geestelijke reiniging.
Maar ga niet vasten om geestelijk iets af te willen dwingen, dan zal het tegenovergestelde bereikt worden, hetzelfde geldt ook voor meditatie dat meer te maken heeft met overgave dan met willen.

20141013_184142Na diverse teleurstellende bezoeken aan artsen die totaal verkeerde diagnoses stelden, van een tumor tot een grote maagzweer en de rugpijn zou wel een hernia zijn, raakte ik in grote onzekerheid, met als gevolg dat ik tijdelijk stopte met werken omdat ik er vanuit ging ten dode opgeschreven te zijn. Daar niemand mij kon helpen begon ik als een bezetene mij nog meer te verdiepen in esoterie, oosterse wijsbegeerte en antroposofie. ‘Bewustzijn op hogere gebieden’ van R. Steiner werd mijn lijfboek. Daardoor kon ik mijn eigen ervaringen toetsen en begreep dat de problemen veroorzaakt werden door de stijgende energiestroom, die gaat vanaf het onderste chakra bij de stuit tot aan het voorhoofdchakra. Het is de slang uit de mystieken die zich opricht. In een later stadium zal die leeshonger geleidelijk ophouden te bestaan, omdat vragen en antwoorden steeds meer in het eigen innerlijk zullen samenvallen.
Dat artsen verkeerde diagnoses stellen is niet verwonderlijk, daar de symptomen vaak heel duidelijk op een bepaalde kwaal wijzen. Er zijn mensen met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze alle symptomen van een hartaanval kregen of andere ziekten. Iedere arts van de ‘nieuwe tijd’ zou zich toch echt dienen te verdiepen in de kundalini werking, waar steeds meer mensen in deze tijd mee te maken zullen krijgen. Vele symptomen zouden daardoor verklaard kunnen worden, want er is niets zo frustrerend dan niet gezien worden en steeds weer afgescheept te worden met de woorden: “Het is niets, het zal wel psychisch zijn, rust maar eens goed uit etc. etc. .”
Toch kunnen we ook niet aan die klachten voorbij gaan en blijf vooral naar de dokter gaan om een echt fysiek probleem uit te sluiten! Ik zelf ben heel wat keren bij de dokter geweest en dacht dat ik een echte hypochonder geworden was. Al met al een proces waar je behoorlijk labiel door kunt worden.
Ik ben zelf ook een aantal keren naar het ziekenhuis gestuurd voor vermeende maag en hartproblemen. De chakra’s zijn n.l. ook direct verbonden met de fysieke tegenhangers, dus als daar veel meer beweging komt kan zich dat uiten in pijnen vergelijkbaar met de ons bekende ziektebeelden. Uiteindelijk vond ik een internist die niet alleen vakbekwaam was, maar ook een grondige kennis bezat van de antroposofie, Joodse mystiek en de Japanse Zen. Dat zijn dan van die onverwachte geschenken op het pad die steeds meer gelijk op gingen lopen met de problemen.
Hij was zeer geïnteresseerd in ‘mijn geval’ en kon het direct boven het puur fysieke plaatsen. Als internist, met als specialisatie maag en darmen, was hij natuurlijk bijzonder geïnteresseerd in mijn voedingspatroon van die tijd, waarin ik bijna geen behoefte had aan voeding en slaap.
Andere kenmerken zijn o.a.: sterke seksuele prikkels, nervositeit, hoofdpijnen, duizeligheid, oorsuizing, het horen van hoge tonen en stemmen, innerlijk trillen, ongecontroleerde bewegingen van het hoofd, bij tijden een verslechterd zicht, aangezichtspijnen, etc. Ik had een voortdurende hinderlijke zenuwpijn in het gezicht, de huisarts, de kno arts en de tandarts, niemand kon iets vinden. Uiteindelijk zijn er vier kiezen getrokken, omdat het dan toch wel een flinke ontsteking zou moeten zijn. Niets van dat alles bleek achteraf waar en de pijn bleef. Al met al bepaald niet iets om jaloers op te zijn, zou ik denken.

Tijdens de meditatie of voor het inslapen kreeg ik ongekende lichtervaringen. Ik ben meerdere keren opgestaan om het licht uit te gaan doen, waarvan ik dacht dat ik het vergeten was, maar dat bleek niet zo te zijn, het was een Licht van een heel andere orde en kwaliteit. Op een gegeven moment, tijdens de meditatie, kwam er een sterk Licht naar mij toe, ik schrok daar enorm van en kroop weg in een hoek van de kamer omdat het zo verwacht, maar vooral onverwachts op mij toekwam. Het komt niet op onze tijd en wilde mij waarschijnlijk duidelijk maken dat het Licht ook alles onbarmhartig in de schijnwerpers zet, dat er moedkrachten voor nodig zijn en het maar beter niet te vroeg opgeroepen kan worden.
Tijdens een ademhalingsoefening in de vastentijd beleefde ik een sterke kundalini ervaring: mijn hoofd begon te bewegen en ik beleefde en hoorde in mij een enorme knal als van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière breekt. Het speelde zich buiten de tijd af en ik kwam in een ongekende beeldenwereld. Daarna stroomde de energie vrijelijk door mij heen, vanaf de onderrug tot in het hoofd, het was een ongekende sensatie. Het stromen van de energie werd daarna steeds een graadmeter van op de goede weg zijn of juist niet.

Uit eigen ervaring en ondervinding raad ik ten stelligste af om door bepaalde oefeningen en vooral door kundalini yoga, de stroom op te wekken. De leraar moet wel heel ver ontwikkeld zijn om te kunnen waarnemen welke oefening kan en voor ieder individu afzonderlijk van toepassing is. Het is uitsluitend een goed proces als het gelijke tred houdt met de geestelijke ontwikkeling; dit proces volgt de geest als vanzelf. In feite hoeven we er dus niet mee bezig te zijn. Mens ken uzelf, stond er op de tempel in Delphi. Wie alles weet, maar niet zichzelf kent, die mist het Al, staat er in het Thomas Evangelie. Khrisnamurti zei daarover o.a.: “Uiteindelijk is jezelf kennen gewoon kijken hoe je gedrag is, wat je zegt, wat je doet in de dagelijkse omgang, dat is alles.”

images-5Door speciale oefeningen wordt de energie kunstmatig opgewekt en dat is buitengewoon gevaarlijk.
Het innerlijk vuur wordt dan een verterend vuur dat het zenuwstelsel ondermijnt en er ontstaat een grote mate van disharmonie met de omgeving. Omdat we nu eenmaal denken in onze materialistische wereld dat alles af te dwingen is, komen we uiteindelijk van een koude kermis thuis, als het ware. Zelf moest ik eens hard met mijn stuit op de grond heen en weer bewegen, omhoog en omlaag…opeens stond ik onder een zeer hoog voltage stroom, het was zeer beangstigend en ik veranderde in een brullende leeuw die waarschuwde niet bij hem in de buurt te komen, omdat dat dodelijk zou zijn. Ik kroop als een gekooid, angstig en getergd dier door de kamer en tegelijkertijd beleefde ik een tomeloze kracht. Ik heb weleens schrikdraad in mijn natte hand gehad waar ik erg van schrok, maar dit was onvergelijkbaar, het was zo’n hoog voltage wat je normaal gesproken bij aardse energie onmogelijk zou overleven.
De therapeute die mij wilde verlossen van mijn pijn had er geen idee van wat ze met die oefening teweeg had gebracht en zij, die ook niet beter wist, vluchtte uit de kamer en liet mij alleen achter. Deze ervaring is louterend geweest en ook een grote waarschuwing!

Ik heb verder slechts één kundalini- yoga houding beoefend: het voor langere tijd op mijn hoofd staan, opdat de energiestroom keert en zijn weg naar boven vindt.
Regelmatig stond ik op mijn hoofd en kon dat losstaand midden in de kamer een aardig poosje volhouden. Het bloed stijgt naar het hoofd, wat even weldadig aanvoelt, te lang veroorzaakt duizeligimages-3heid. Het moet een vermakelijk gezicht geweest zijn, vooral ook omdat de kleine kinderen om mij heen bezig waren om het ook te proberen. In de seksualiteit beoefende ik tantra… blijf in het dal, ga niet naar de top waar je afvalt. Niet toewerken naar een hoogtepunt, maar in de intimiteit van het samenzijn willen blijven. Als ik te dicht bij het hoogtepunt kwam ….sprong ik uit bed en ging op mijn hoofd staan om de kostbare energie niet te verspillen. Je zult begrijpen dat die handeling mijn huwelijk en seksleven niet ten goede kwam! Mijn partner heeft mij dit nog lang achterna gedragen. Te veel aandacht aan deze werking leidt tot egoïsme, het voortdurend op jezelf gericht zijn. Het gevolg kan zijn dat je letterlijk en figuurlijk buiten de wereld komt te staan, vervreemd raakt van de dagelijkse werkelijkheid en niet meer behoorlijk kunt functioneren.

Juist door dagelijks werk en vooral kunstzinnige activiteiten kunnen we de bewegende energieën harmoniseren.
Als de energie te nadrukkelijk aanwezig is kunnen we het ook temperen door in de aarde te gaan spitten, onkruid te wieden, even echt lichamelijk werk doen, dan voeren we het op een gezonde manier af. Ik ben in die tijd ook een grote moestuin begonnen en heb in korte tijd een halve hectare zware kleigrond omgespit. Ook kwam het voor dat ik heel hard moest gaan rennen, omdat de energie te overweldigend werd.
Concentratie is de belangrijkste kracht voor dit proces, geconcentreerd met iets bezig zijn, zoals ik nu schrijf en de warme stroom door mijn nek naar boven voel gaan. Eigenlijk zouden we dit proces moeten ondergaan als een vrouw in de overgang, dat ook een soort inwijdingstijd is, die we rustig moeten accepteren en lijdzaam ondergaan. Hoe groter het verzet en ongeduld, hoe groter de last!
En ik kan het zeggen, omdat geduld nu niet bepaald mijn grootste kwaliteit was en is.

Wordt vervolgd in:   KUNDALINI EN HET VUUR VAN INZICHT DEEL 2

Nu ook Facebook pagina voor verdieping en uitwisseling

**LUCHT EN VUURINITIATIE DEEL 3

**Voor algemene vragen en reacties kan het prikbord gebruikt worden en voor persoonlijke vragen en opmerkingen: het mailadres

 

(Totaal aantal bezoeken: 3.131, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(37 Reacties)

 1. Mensen willen zich ontwikkelen maar de intentie is de verkeerde. De wil komt vanuit het ego en daarmee bereik je altijd het tegenovergestelde. Geestelijke ontwikkeling kun je niet afdwingen of...
  Lees meer

  Mensen willen zich ontwikkelen maar de intentie is de verkeerde. De wil komt vanuit het ego en daarmee bereik je altijd het tegenovergestelde.
  Geestelijke ontwikkeling kun je niet afdwingen of forceren. Deze energie opwekken is levensgevaarlijk, want je speelt letterlijk met vuur. Als je als wezen nog niet klaar bent om dit te ontvangen, dan zal je jezelf lelijk verbranden!

  • Ja, zo is dat Luna!
   In onze tijd is alles te koop en binnen handbereik. Met deze intentie gaan mensen cursussen volgen, een cursus om helderziend te worden of om de kundalini te bevrijden. Zo haalde men ook uranium uit de aarde voor eigen doeleinde met het bekende afschuwelijke resultaat.
   Geduld,overgave en vertrouwen zijn de sleutelwoorden. En het leven zelf is de weg!

   groet,
   Jan

   • Ja, wat kun je alles zo prachtig verwoorden!
    Alles resoneert met mijn eigen hart, heel mooi!

    Ik vind je geweldig Jan! 🙂

 2. Wat ik nog steeds ongelooflijk vind is de kracht van energie die je met Reiki kunt door geven. Dat het werkt op afstand naar welke plaats ook op de wereld....
  Lees meer

  Wat ik nog steeds ongelooflijk vind is de kracht van energie die je met Reiki kunt door geven. Dat het werkt op afstand naar welke plaats ook op de wereld. Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Hartelijk dank voor dit artikel en de waarschuwing om mijn Kundalini met rust te laten.

  • Beste Heerda,

   Bedankt voor je reactie. Ja wonderlijk hè we weten niet half wat voor krachten en energieën er werkzaam zijn en wat voor rol wij als mensen daarin kunnen spelen.
   Iedere gedachten, is ook energie, heeft invloed op onze omgeving en verder.
   Het is maar goed dat we niet alles weten, anders zouden we gebukt gaan onder de grote verantwoordelijkheid.

 3. Dank voor dit inspirerende blog. Het resoneert wat niet wil zeggen dat ik het begrijp maar &#39;ergens&#39; wel snap ;-)<br /><br />Citaat: Verlichting is niets meer en niets minder dan...
  Lees meer

  Dank voor dit inspirerende blog. Het resoneert wat niet wil zeggen dat ik het begrijp maar &#39;ergens&#39; wel snap ;-)<br /><br />Citaat: Verlichting is niets meer en niets minder dan piekmomenten van inzicht, een vreugdevol moment van verlichting van het duister, de last wordt lichter. Daarna echter ga je weer gesterkt en met meer vertrouwen verder op het pad.<br />Ook hier geldt weer de

 4. Dank je Henri……..dit is een van die ervaringen die in je ziel een grote indruk achter laten. Het geeft kracht in momenten als het leven soms te moeilijk is………

 5. Dank je wel Henri dat je zo&#39;n ervaring wil en durft te delen. Het komt uiteindelijk voort uit een kwetsbaar gebied en er zijn moedkrachten nodig om het in de...
  Lees meer

  Dank je wel Henri dat je zo&#39;n ervaring wil en durft te delen. Het komt uiteindelijk voort uit een kwetsbaar gebied en er zijn moedkrachten nodig om het in de wereld te zetten. Ik ben er van overtuigd dat juist die wereld een grote behoefte heeft aan de ervaringen van mensen in de ons omliggende en doordringende sferen.<br />Dank voor het delen!<br />Groet,

 6. Geheimzinnigheid……het is toch iets wat je niet goed kan overbrengen .Mijn leven lang heb ik in eenzaamheid doorgebracht en mijn eigen antwoorden moeten vinden op wat mij overkwam.<br />Een keer...
  Lees meer

  Geheimzinnigheid……het is toch iets wat je niet goed kan overbrengen .Mijn leven lang heb ik in eenzaamheid doorgebracht en mijn eigen antwoorden moeten vinden op wat mij overkwam.<br />Een keer heb ik de euvele moed gehad mijn moeder mede te delen dat ik een mannetje zag tussen onze voortuin dat veel plezier had en een huid als de schors van een boom. Mijn moeder lachte er hartelijk om en

  • Ik heb al meerdere mensen ontmoet die met het kleine Volkje ontmoetingen hebben gehad , en heb heel wat gelezen over deze elementale en natuurwezens .<br />Nu, antroposofen staan niet allen wars tov deze dingen, in de boeken van Bastiaan Baan staan er ook veel ( lees eens &quot; Christus, Heer der elementen &quot; verkenningen in het grensgebied tussen natuur en christendom , met ook tekeningen

 7. Het boek van Gopi Krishna &quot; Koendalini&quot; ,welk Cheesvurve hoger op aanhaalde illustreert prachtig hoe het mis kan gaan . Deze man ontwikkelde door intensief mediteren s ochtend teveel de...
  Lees meer

  Het boek van Gopi Krishna &quot; Koendalini&quot; ,welk Cheesvurve hoger op aanhaalde illustreert prachtig hoe het mis kan gaan . Deze man ontwikkelde door intensief mediteren s ochtend teveel de zonne-nadi, de Pingala en te weinig de Maan-nadi de Ida . Hij verbrandde letterlijk daardoor en ook in zijn hoofd was het allemaal vlam en vuur en ging bijna dood . Hij reisde bijna heel India af

 8. “The dance between darkness and light will always remain— the stars and the moon will always need the darkness to be seen, the darkness will just not be worth having...
  Lees meer

  “The dance between darkness and light will always remain— the stars and the moon will always need the darkness to be seen, the darkness will just not be worth having without the moon and the stars.”<br /><br />Dit lijkt mij van toepassing Niels

 9. Een leerzaam en boeiend artikel. ik heb er over gelezen en ervan gehoord en ook ontspoorde mensen ontmoet.<br />Verder zien we dagelijks op het nieuws dat de seksualiteit mensen aanzet...
  Lees meer

  Een leerzaam en boeiend artikel. ik heb er over gelezen en ervan gehoord en ook ontspoorde mensen ontmoet.<br />Verder zien we dagelijks op het nieuws dat de seksualiteit mensen aanzet tot het ergste kwaad en tegelijkertijd kan het een geweldig spiritueel proces in gang zetten. Het leven is al met al een dans tussen het duister en het licht.<br />Niels

 10. http://youtu.be/to1KyJ-5EHM?list=RDto1KyJ-5EHM<br /><br />Ter ontspanning ,hoop dat het lukt ben niet zo thuis in het plaatsen van muziek, maar goed Jan…..je kunt het gewoon verwijderen.

  • Hallo Piet…..Jij bent waarschijnlijk net zo handig als ik met dit soort dingen-;)<br />Het werkt niet…tenminste ik hoor niets<br />Groet en bedankt ..het was een goed streven<br />Hartelijke groet!<br />Jan

 11. Bedankt voor uw reactie, daar ben ik blij mee.<br />/Overigens hoeven we niet met z&#39;n allen hetzelfde na te streven, een ieder heeft zijn of haar eigen lessen te leren....
  Lees meer

  Bedankt voor uw reactie, daar ben ik blij mee.<br />/Overigens hoeven we niet met z&#39;n allen hetzelfde na te streven, een ieder heeft zijn of haar eigen lessen te leren. In de wereld of in de geest het is allemaal goed als het oprecht beleefd wordt./<br />Ik kan mij in uw gehele reactie vinden en het laatste deel is bijzonder in zijn eenvoud..want zo is het.<br />Groet!<br />Jan.

 12. Beste mijnheer Jan,<br />Deze discussie gaat ver boven mijn pet geloof ik. Ik heb er wel het een en ander over gelezen maar ik ken de ervaring niet. Dat is...
  Lees meer

  Beste mijnheer Jan,<br />Deze discussie gaat ver boven mijn pet geloof ik. Ik heb er wel het een en ander over gelezen maar ik ken de ervaring niet. Dat is geen rede om het af te wijzen, in tegendeel vind ik het geweldig dat mensen eindelijk naar buiten komen met eigen ervaring. Dat vind ik nu juist zo verrassend aan deze site, een hele ontdekking!<br />Het is mooi dat die ervaringen getoetst

 13. Kees,<br />Excuus voor wat foutjes in mijn schrijven. Even nog een toevoeging, wat ik er eigenlijk mee wilde zeggen…..dus in jouw optiek is mijn ervaring een verkeerde? Zo behoort het...
  Lees meer

  Kees,<br />Excuus voor wat foutjes in mijn schrijven. Even nog een toevoeging, wat ik er eigenlijk mee wilde zeggen…..dus in jouw optiek is mijn ervaring een verkeerde? Zo behoort het volgens jouw inzicht en Steiner niet te gaan?<br />

  • Bewust kiezen kan in dit leven of in een vorig leven of in het voorgeboortelijke, dat wat gekozen is komt dan als karma op je pad. Je kunt je ook achteraf bewust worden van een keuze die je eens genomen hebt,maar die tot dan nog onbewust in je sluimerde.

  • Hallo cheese curve,<br /><br />Bewust gekozen weg? De ontwikkeling begon bij mij al zeer vroeg door de ervaringen die ik meemaakte en daar ik mij al verbonden voelde met de geestelijke stroom. <br />Dus die ervaring stond volkomen los van een bepaalde stroom/wijsbegeerte en pas na mijn dertigste kwam ik in aanraking met kennis erover d.m.v boeken e.d Ik ben dankbaar dat het zo gegaan is , zo ben

  • Het boek van Gopi Krishna is echt een aanrader! (googelen). Zelf heb ik een nederlandstalig exemplaar van Ankh Hermes.

  • m&gt;l, Er is een verschil tussen een bewust gekozen scholingsweg om kundalini op te willen wekken van onder naar boven of juist andersom,maar als het iemand gewoon overkomt is dat natuurlijk weer een heel nder hoofdstuk.

 14. Ja Kees….ondanks wat Steiner gezegd heeft is het niet zo rechtlijnig maar een veel complexer iets en naar mijn mening en ervaring voor ieder persoon anders. Mijn ervaring wil ik...
  Lees meer

  Ja Kees….ondanks wat Steiner gezegd heeft is het niet zo rechtlijnig maar een veel complexer iets en naar mijn mening en ervaring voor ieder persoon anders. Mijn ervaring wil ik hier plaatsen ter verduidelijking. <br />Het gebeurde dat ik pas verhuist was en in een zomerhuis tijdelijk woonde met mijn zes kinderen. Ik had mij nooit bezig gehouden met spirituele oefeningen of er boeken over

 15. Dank voor je reactie Kees,<br /><br />In het vervolg ga ik daar uitgebreider op in en begin dan o.a. met de hieronder geplaatste zin:<br /><br />/Ontvang eerst het licht, laat...
  Lees meer

  Dank voor je reactie Kees,<br /><br />In het vervolg ga ik daar uitgebreider op in en begin dan o.a. met de hieronder geplaatste zin:<br /><br />/Ontvang eerst het licht, laat het vuur stijgen, maar laat het nooit zonder het licht naar buiten gaan./!<br /><br />Dat is het gevaar van het artikel splitsen in twee delen, dat het nog geen compleet verhaal is.<br /><br />Het blijft natuurlijk mijn

 16. Steiner heeft veel meer geschreven over kundalini. Met name dat de ontwikkeling daarvan heden ten dage voor de westerse mens niet van stuit naar hoofd (kruin) zou moeten lopen, maar...
  Lees meer

  Steiner heeft veel meer geschreven over kundalini. Met name dat de ontwikkeling daarvan heden ten dage voor de westerse mens niet van stuit naar hoofd (kruin) zou moeten lopen, maar van hoofd via hart afdalend naar beneden. Alle problemen die bijv. Ook Gopi Krishna beschrijft worden dan vermeden.

 17. Dank voor je reactie, Herm!<br />Mensen begrijpen amper waar ze mee bezig zijn en met wat voor krachten ze te maken krijgen.<br />Een geluk bij een ongeluk is dan dat...
  Lees meer

  Dank voor je reactie, Herm!<br />Mensen begrijpen amper waar ze mee bezig zijn en met wat voor krachten ze te maken krijgen.<br />Een geluk bij een ongeluk is dan dat ze/we de waarschuwing ter harte nemen en weer terugkeren naar een gezonde menselijke ontwikkeling.<br />Als je het ons wil toevertrouwen dan kunnen we daar van leren. Groet……Jan

  • Hi Jan,<br /><br />Zo denk ik er ook over. Men moet zich goed realiseren wat men doet. Anderzijds heb ik mijzelf ook staande weten te houden ondanks diverse experimenten op het scherp van de snede. (o.a. met diverse &#39;middelen&#39;) Momenteel heb ik het nogal druk, maar ik zal je tzt zeker mijn avontuur doen toekomen! <br /><br />Hartelijke groet,<br /><br />Herm

 18. Beste Jan, Een verademing, jouw schrijfstijl over dit onderwerp in deze dwaze tijd! En ik ben het hartgrondig met je advies eens: absoluut niet experimenteren met Kundalini! <br /><br />Zelf...
  Lees meer

  Beste Jan, Een verademing, jouw schrijfstijl over dit onderwerp in deze dwaze tijd! En ik ben het hartgrondig met je advies eens: absoluut niet experimenteren met Kundalini! <br /><br />Zelf beoefende ik begin jaren 80 van de vorige eeuw zeer intensief Kundalini-yoga. (ik werkte toen niet dus ik had alle tijd van de wereld) O.a ook Tantra/kundalini gedaan onder leiding van niemand minder dan yogi

 19. Bedankt Dirk voor je reactie! Dat mensen uit balans zijn en spirituele mensen juist aan de yin kant, heeft dan toch ook alles te maken met harmonie. Met het samenvallen...
  Lees meer

  Bedankt Dirk voor je reactie! Dat mensen uit balans zijn en spirituele mensen juist aan de yin kant, heeft dan toch ook alles te maken met harmonie. Met het samenvallen van Yin en Yang in jouw reactie.<br />Als mensen zich daar meer bewust zouden zijn, zoals in de macrobiotiek, zou er meer balans komen in het fysieke bestaan en dat heeft een niet te onderschatten uitwerking op de geestelijke

 20. Deels wellicht juist en waar, maar veel pijnen van spirituele mensen hebben gewoon te maken met het feit dat ze veel te yin en helemaal uit balans zijn, nietwaar? We...
  Lees meer

  Deels wellicht juist en waar, maar veel pijnen van spirituele mensen hebben gewoon te maken met het feit dat ze veel te yin en helemaal uit balans zijn, nietwaar? We hoeven daar geen al te ingewikkelde of hoogdravende uitleg aan te geven.<br /><br />Diederik<br />

 21. Dank voor het inspirerende verhaal……<br />Ja, dat boek van Steiner is wel een pareltje.<br />Groet<br />Mark

 22. Dag Adriaan, je was er snel bij alsof je er op zat te wachten-:) Op je vraag zou ik zeggen..gewoon naar de dokter gaan om uit te sluiten dat het...
  Lees meer

  Dag Adriaan, je was er snel bij alsof je er op zat te wachten-:) Op je vraag zou ik zeggen..gewoon naar de dokter gaan om uit te sluiten dat het fysiek is, langzamerhand zal het vertrouwen in het proces groeien.<br /> <br /> http://nieuwebroederschap.blogspot.nl/2013/12/over-de-wil-en-energie.html <br />In dit bericht heb ik erover geschreven. Verder kun je contact opnemen via het mailadres van

 23. Hallo Jan,<br /><br />Weer een interessant artikel. Het is veel informatie en ik heb veel vragen, maar weet niet goed waar te beginnen. Ik herken ook mijn eigen proces waarvoor...
  Lees meer

  Hallo Jan,<br /><br />Weer een interessant artikel. Het is veel informatie en ik heb veel vragen, maar weet niet goed waar te beginnen. Ik herken ook mijn eigen proces waarvoor ik weinig begrip krijg van mijn omgeving.<br />Wanneer kun je het toeschrijven aan kundalini en wanneer is het een fysiek mankement?<br />Je hebt ook volkomen gelijk over de tantra groepjes waar ik ervaring mee heb.

 24. Beste Jan,<br />Bedankt voor het delen….heel boeiend en soms ook vermakelijk.<br />Ik ga mij er nog verder in verdiepen en zal mijn vragen opschrijven.<br />Groet,

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »