parelmoerwolk

foto Frank

Dit is een vervolg op -Anders willen zijn dan je bent>  Anders willen zijn dan wie je bent

Het onderstaande artikel is tot stand gekomen dankzij de vele reacties en gedachtenwisseling op het onderstaande artikel. Door de uitwisseling van gedachten en levenservaring kan er een compleet beeld ontstaan over een bepaald onderwerp.
Ik dacht een vervolgartikel te schrijven aan de hand van de reacties op mijn artikel, maar het leek mij eigenlijk wel zo goed om de reacties verkort weer te geven in een soort samenvatting. Om de leesbaarheid niet te verstoren heb ik de namen afgekort met een beginletter, aan het eind van het artikel staat bij de letter de desbetreffende naam! Voor de onverkorte versie….lees dan de reacties onder het artikel.

De ervaring leert dat de mens maar heel weinig verandert en dat verandering en vernieuwing een uiterst langzaam proces is. Het is zo pijnlijk om te zien hoe weinig de mens leert en dat de geschiedenis zich steeds weer blijft herhalen. Ook op mondiaal niveau gaat de strijd op die kleine planeet onverminderd voort. Het vluchtelingenprobleem laat ook een schrijnend gebrek zien aan inlevingsvermogen en dus aan broederschap. Blijkbaar is er in het grote geheel weinig te veranderen, omdat verandering en vernieuwing van onderaf moet ontstaan, door ieder afzonderlijk individu die op een bewuste manier aan zichzelf wil werken en tevreden is met kleine stapjes.
Hoe doe je dat?
De meest opvallende conclusie uit deze broederlijke samenwerking zou kunnen zijn:
Vorm geen beeld van jezelf of de ander, laat ieder oordeel achterwege en verlies je niet voortdurend in de verschijningsvormen. Probeer meer een waarnemer te blijven.

J. Als je je niet verliest in je oordeel, dan is alles gewoon wat het is. Je oordeel is slechts een gedachte, een verschijningsvorm.
J. Wees je beste vriend. Wanneer je innerlijke verdeeldheid zich oplost, is alles goed, en is broederschap een feit.
L. Vaak wordt er de vraag gesteld…. heb je een vriend? Het zou moeten zijn in mijn beleving: ben je een vriend?
J. Wanneer ik de Ware Vriend in mezelf gevonden heb, wanneer het Leven mijn vriend is in wederkerigheid, dan ben ik vanzelf ook een vriend voor ieder ander.
F.“Een mens is ‘gespannen’ als hij is zoals hij denkt dat hij zou moeten zijn,
Een mens is ‘ontspannen’ als hij is zoals hij is.”
J. In het actuele Zijn is geen verdeeldheid en heeft perfectie geen betekenis. That’s what beauty is, the absence of separation.
Ch. Maar toch zou ik met niemand willen ruilen, met helemaal niemand, zelfs niet met Boeddha. Je kunt ook niet ruilen en dan je eigen “ik” behouden. Het eigen ik is uniek en niet uitwisselbaar. En dat is nu bij alle huidige gebreken juist het waardevolste wat ik zelf ben.
J. Bewustwording betekent voor mij dat de sluiers wegvallen en we écht gaan zien wie we nu al werkelijk zijn. Alles is er nu al, het is aan ons om daarin nu te ontwaken.
CH. Het idee van nu ontwaken is wel aantrekkelijk, maar er dient eerst een ontwikkelingsweg naar dat ont-waken afgelegd te worden. Ik ken ook niemand die zonder ontwikkelingsweg tot zo’n ontwaken gekomen is.
F. Om een ander zo onvoorwaardelijk in je hart te dragen, dat deze je broeder kan zijn, moet je juist de eigen overwegingen, overtuigingen, voorkeuren, toewijdingen en zo meer jegens die ander kunnen terughouden. Dat is in het huidige tijdsgewricht een volkomen tegendraadse richting welke pas vanzelfsprekend- en daarmee uitvoerbaar kan worden, als je in hoge mate inzicht hebt verworven in je eigen wezen van waaruit de (onder)scheiding met die ander overbrugd kan worden.
J. Zijn wie je werkelijk bent is mijns inziens zeer behulpzaam. En dat brengt vanzelf onvoorwaardelijk broederschap met zich mee.
L. We leven in een wereld van verschijningsvormen en we verliezen ons in deze verschijningsvormen. We vertalen deze naar wat we zien en niet wat ze wezenlijk zijn. Dit is de oorzaak dat ons eigen wezen van ons zelf en de ander vervreemd raakt. Die kan opgeheven worden, als je tot een eigen waarneming komt. Het ik neemt zichzelf waar onpersoonlijk en zonder oordeel, dan kun je iets veranderen in bewustzijn en kom je los van verschijningsvormen.
J: Ons niet verliezen in de verschijningsvormen. In de heelheid blijven. In het wezenlijke. Dan is er niets te wensen. Dan leef je in harmonie. Dan hou je je niet bezig met dingen anders willen, of met werken aan jezelf, dan leeft dat niet in je. Je bent dan namelijk zelf niet meer afgescheiden. Dat is hoe ik het ervaar.
H. Zolang je een beeld hebt omtrent jezelf zal je gekwetst worden. Het is een van de ellendigheden in het leven dat je vanaf je kindsheid door school, universiteit , en door het leven voortdurend gekwetst wordt met alle gevolgen van dien. Het gekwetst worden is het beeld dat je van jezelf gevormd hebt. Indien je vrij zou zijn van dit beeld, dan zou er geen gekwetstheid, noch vleierij meer bestaan.
H. Bijgevolg wekt iemand die toekomstkrachten reeds op vanuit het nu, als hij op een goede manier werkt aan de versteviging van zijn IK .
J. In volle aanwezigheid kunnen die beelden geen eigen leven gaan leiden. In volle aanwezigheid is er verbondenheid. Die volle aanwezigheid is een zaak voor mij, en dan hoef ik het niet van de ander te vragen.
F. Vanuit de huidige bewustzijnsmogelijkheden ben ik als mens autonoom bepalend in het verwezenlijken van broederschap; ze is daarbij niet afhankelijk meer van de andere mens in wie ik een broeder ken.
F. Daarom wil ik concluderen dat broederschap nog nooit zo aan de tijd is geweest als vandaag! Het is echter nu een individuele weg en het inhoud eraan geven kunnen we volkomen tot onze eigen verantwoordelijkheid nemen.
Of anders gezegd: wanneer zich in een mens in deze tijd een innerlijke ontwikkeling voltrekt, dan ontwikkelt zich in deze mens daarmee ook broederschap.
J. Dit gaat over de onvoorwaardelijkheid in mijn en jouw broederschap.
Het is er in de stilte, en het hoeft geen waardering, want het is een liefdesstroom die zelf-vervuld is.
JV. We kunnen ons uiteindelijk niet meer verschuilen in een groep en ons afzetten tegen de andere groepen, nee we zijn nu individueel verantwoordelijk voor onze eigen daden.
JV. Een voortdurend appel op ons ge-weten om de juiste keuzes te maken en mededogen en liefde te ontwikkelen.
R. Als we onze aandacht daar steeds op richten zullen we bemerken hoe vaak we ons er persoonlijk mee willen bemoeien. Waar wij zijn daar is het licht en doet zijn werk. Het enige wat wij hoeven te doen is vertrouwen hebben en het licht zien stromen vanuit onszelf.
JV. Waar Ik bewust aanwezig ben is licht en wordt alles gezond.
P. Blijft nog wel een grote levenskunst want voordat je het door hebt verlies je jezelf weer . Maar het bewustzijn kan je dan weer redden…een soort ijkpunt.
F. Zo denk ik dat een mens ooit zal ‘kunnen’ wat hij zal kunnen willen en de wil verandert met zijn ontwikkeling.
CH.Nu weten we eigenlijk alleen achteraf het verschil tussen ons willen en ons wensen. Wat we namelijk gedaan hebben, hebben we gewild. Het andere bleken onze wensen te zijn. In het moment zelf is nog onduidelijk of we iets willen of wensen.
R Jij bepaalt waar het goede in het kwade overgaat. Dat is voor de een anders als voor de ander daarom ligt dit punt bij allemaal in onszelf en daarom kan niemand, ook geen guru of welke leider ons ook helpen. Elke raadgeving van buiten kan slechts een aanreiking zijn om van binnen te zoeken.
JV. “Hoe doe je dat?”
J. “ik zie het niet als een ontwikkelingsweg, maar als het omgekeerde daarvan, een terugkeer. Dat onze ogen open gaan voor iets wat er allang was.”
Ch. “Hoe stel je je deze weg terug voor? Kennelijk hebben we iets geweten, maar zijn het nu vergeten. Hoe vind je deze weg terug naar de oorsprong? Hoe doe je dat? Hoe ontwaak je? Hoe doen we onze ogen open? Wat is er nodig dat dat allemaal kan gebeuren?”
J.Mijn leven liep niet zoals ik het wilde. Er waren patronen die zich herhaalden. Ik voelde me genoodzaakt (sterke motivatie) om een uitweg te vinden. Bewustwording leek mij de uitweg. Het vuurtje was ontstoken in de urgentie die ik voelde om in ander vaarwater terecht te komen. Ik heb me opengesteld voor een diepere werkelijkheid.
Ik ging boeken lezen, muziek luisteren, mediteren, cursussen doen, dingen doen die mij aanspraken, in de diepte, in de stilte/diepte van mijn zijn. Dat bracht mij terug naar een diepere werkelijkheid, waarin ik nu bewust leef (en altijd al leefde al was ik verblind ervoor). Dit is voor mij het andere vaarwater, en in die stroom stroom ik mee.

JV.Als we leren om heel goed en zonder oordeel naar onszelf te kijken leren we onszelf kennen en daardoor ook, op een wonderbaarlijke manier, de hele wereld en al wat leeft. Dat is een diepgaande ervaring om jezelf totaal deel te voelen van het grote geheel en het besef, tot in het diepste wezen, dat we allen broeders zijn.

J. Jarien / R. Richard
F. Frank / JV. Jan
CH. Kees / P. Paul
L. Leonie
H. Henrie

(Totaal aantal bezoeken: 510, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!