De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

VAN RELATIE NAAR VRIENDSCHAP

Op het bericht     Nieuwe relatie…van verstarring naar vrijheid kreeg ik veel reacties en ook vragen en opmerkingen via het mailadres van dit blog.
Daarom nu het vervolg: Van Relatie naar Vriendschap

 
Een belangrijk item is de vraag of er intieme vriendschappen mogelijk zijn naast de relatie,
we hebben immers trouw tot aan de dood beloofd? 
Dat is ondertussen wel een loze van enige realiteitszin ontdane  belofte geworden.
Zo hielden de kerken hun schapen binnen de kooi van het onvrije geloof.
Nog steeds is het huwelijk populair, en twee kinderen op wat latere leeftijd maken het ideale plaatje compleet.
Toch gaan er ook nog steeds meer mensen scheiden,
vooral omdat veel mensen in ontwikkeling ook een autonoom bestaan willen verwezenlijken.
Autonoom: zelfstandig, onafhankelijk, geen sturing en geen leiding.
Dit hoort bij de ontwikkeling van de bewustzijnsziel, een Ik- ontwikkeling die wil groeien naar autonomie en vrijheid. 
Je ziet het ook terug op het wereldtoneel; de opstanden van de laatste tijd in diverse landen met recentelijk de revolutie in de Oekraïne; wat een dappere mensen! Mensen accepteren geen onderdrukking en inperking van de menselijke waardigheid en vrijheid meer.
Ook de kerken zijn leeggelopen omdat mensen niet meer uit de voeten kunnen met een uiterlijk van buitenaf opgelegd geloof.

Zoals reeds betoogd is het huwelijk het uiterlijke beeld van het innerlijke huwelijk, het samenvallen van het vrouwelijke en mannelijke, het opheffen van de dualiteit…het kosmische huwelijk.

Het aardse huwelijk is vooral bedoeld voor de fysieke overleving en het voortbestaan van de soort.
Het nieuwe huwelijk staat voor de bereidheid elkaar te ondersteunen in de spirituele groei. Het gaat werkelijk niet om onszelf te verliezen in de ander, dat is een soort tegengesteld eenheidsgevoel.
Het is uiteindelijk de weg van afhankelijkheid naar gelijkwaardigheid in vriendschap. Wellicht lijkt het een beetje op de verliefdheid van in het begin van de relatie toen het ego zich even stil hield.
Toen we glimlachten om de tekortkomingen van de ander en van de hele wereld hielden. De ander was precies zoals het de bedoeling was. Totdat het ego zijn intrede weer deed en zijn invloed ging opeisen door te gaan oordelen en veroordelen.
De angst om de ander te verliezen om te zetten in bezitsdrang. Zo verworden de relaties tot een strijdperk voor de ego’s.
Er is veel wijsheid en geduld nodig om ons staande te houden in de relatiesfeer.

De mens komt naar deze materiële en dualistische wereld om zichzelf te vervolmaken, en dat is geen eenvoudige opdracht. Het vergt veel moed om het lot dat daarmee verbonden is te ondergaan en te aanvaarden.  Daar zouden we ieder mens om kunnen bewonderen. Als we daar meer oog voor zouden hebben zou een relatie een totaal andere dimensie kunnen krijgen.

Onbewust of bewust is dat vaak de breuklijn in de relatie. Er is een keus gemaakt in dit leven om met iemand op pad te gaan, maar deze keus is totaal ondergeschikt aan de fundamentele drijfveer van de zich ontwikkelende mensheid. Die steeds verder wil komen op het pad van liefde dat uiteindelijk naar de ultieme vrijheid zal leiden.
In een relatie zal gewerkt dienen te worden aan de vrijheid van de ander en daarmee de eigen vrijheid bevorderend.
Daar is veel vertrouwen voor nodig, niet het soort vertrouwen dat gebaseerd is op angst. De voortdurende angst de ander te verliezen om dan weer geconfronteerd te worden met de eigen leegte.
Vertrouwen in de ontwikkeling van de ander en de weg die daarvoor nodig is. Een ervaringsweg die voor iedereen uniek is en waar geen oordeel over geveld kan worden.  Dat kortzichtige oordeel heeft enkel en alleen met onze eigen angst en onmacht te maken, en niet met de waarheid van de ander.
Ook geen voorwaarden stellen aan de vriendschap of het verschil tussen relatie en vriendschap benadrukken in wat waar thuishoort. Vriendschap is in relatie zijn met de ander in het moment, in het onvoorwaardelijke levende heden.
We leven in een overgangsfase waar alles nu eenmaal sneller gaat en waar we innerlijk veel grotere stappen kunnen zetten dan daarvoor. Als er vooruitgang is zijn er ook altijd conservatieve tegenkrachten die dat willen frustreren en tegenhouden.

 

Dat gebeurt ook binnen relaties; hoe meer we de ander willen tegenhouden des te meer zal de ander zich uit die kluisters willen bevrijden.
Er was een tijd dat de mens aan de partner en het gezin genoeg had, de handen vol om de boel draaiende te houden, en men was ook veelal volledig financieel afhankelijk van de ander of van elkaar.
Nu er veel meer ruimte is op het fysieke vlak komt er ook meer ruimte voor de individuele ontwikkeling.

Bij veel jongere mensen zie je al een verandering; zij hebben bijvoorbeeld niet meer zo’n sterke behoefte aan persoonlijk bezit, een eigen auto of zo snel mogelijk een eigen huis, ze willen daarentegen eerst de wereld ontdekken en zich uiteenzetten met veel verschillende mensen, veelal uit andere culturen en landen. Vriendschappen staan veel hoger aan geschreven dan serieuze relaties en huwelijken.

Zij hebben het ook moeilijker omdat er zoveel mogelijkheden zijn op het gebied van relaties en het uitvinden van eigen werkzaamheden in deze wereld, zodat die keuzevrijheid ook kan verlammen.
De toekomst zal uitwijzen dat het huwelijk zoals wij dat kennen langzamerhand zal veranderen. De eerste verandering zal kunnen zijn dat we in de relaties vooral de onderlinge vriendschap bevorderen en de ander stimuleren om eigen vriendschappen aan te gaan. 
Dat zal geen bedreiging blijken te zijn maar een verrijking voor de relatie. Dan zou je kunnen spreken over elkaar verliezen, jezelf vinden om vervolgens dat te delen met de ander. 

Nu zijn er twee grote groepen: de getrouwden en of samenwonenden en de alleenstaanden.

Die groepen leven niet met elkaar maar nadrukkelijk naast elkaar.
De alleenstaanden voelen zich buitengesloten door de naar binnen gerichte cultuur van het huwelijk of relatie.
De partners zien de alleenstaanden ook als een bedreiging voor hun veilige burcht en willen de ophaalbrug het liefst omhoog laten staan, en zeker niet uitnodigend open.
De alleenstaanden zoeken onder hun eigen groep naar gelijkgestemden om vervolgens ook samen in een burcht te gaan wonen.
Op datingsites zie je nu toch ook de mogelijkheid ontstaan voor vriendschappen, maar de mensen willen meestal maar een ding en dat is een prins op het witte paard die hen meeneemt naar de bekende burcht.
Iemand die een relatie heeft en ondanks dat een vriendschap zoekt is onbetrouwbaar en totaal niet serieus te nemen.
Al die mensen blijven liever alleen in hun zelf gecreëerde isolement dan dat ze de moed hebben om een vriendschap aan te gaan.
Een vriendschap die gebaseerd is op lichamelijke en geestelijke vrijheid. Niet op schijnzekerheden als een huwelijk, een huis, eigen kinderen, en bovenal status.
De status van niet alleen zijn maar in een bijzondere relatie en te spreken over wij i.p.v. over ik.
Toch is vriendschap het hoogst haalbare, het is ontstaan uit de broederschappen uit het verleden en is nu gemetamorfoseerd in vriendschap.

 Een persoon pleegde eens zelfmoord ondanks voor het oog prima uiterlijke omstandigheden.

Iemand stelde een heel wezenlijke vraag:
” Had hij dan geen enkele echte vriend?”
Ervan uitgaande dat een mens die een echte vriend heeft geen zelfmoord zal plegen. Je kunt er van alles overdenken maar het is een mooi idee en in de kern een waarheid.
Het probleem van vriendschap, die geen echte vriendschap is, is dat de alleenstaande de vriend wil hebben en dat de partner of de andere vriend jaloers is en het het liefst zo snel mogelijk wil breken.
Het is allemaal gebouwd op bezitsdrang, zo eigen aan de voortsukkelende mensheid. Bezit geeft zekerheid en houvast maar is a-spiritueel en ontdaan van ieder sprankje liefde. We begrijpen nog maar heel weinig van de Liefde omdat het totaal tegengesteld is aan de aardse drijfveer van hebzucht.
Waarom willen we iemand direct uit zijn of haar relatie trekken en voor onszelf hebben?
Waarom mag diegene dan niet meer zorgdragen voor het gezin, de kinderen en een echtgenoot?
En waarom gunt een echtgenoot de ander geen echte vriend?
Heeft dat ook maar iets met Liefde uit te staan?
Onvoorwaardelijke liefde is een liefde die niet gebaseerd
is op voorwaarden vooraf. Je mag zijn wie je bent en de ervaringen opdoen die nodig zijn voor je ontwikkeling.
Daar hebben we nog een lange weg te gaan, denk ik.
Liefde heeft met vertrouwen, onbaatzuchtigheid en geloof in de ander zijn of haar ontwikkeling naar heelheid, te maken. Ieder mens is in zichzelf een eenheid, al(l)één.

 

Een echte onvoorwaardelijke vriendschap is mogelijk tussen mensen die weet hebben van die eenheid in zichzelf, die het benaderen, die vriendschap niet meer zien als een soort persoonlijk bezit maar als een ongelooflijk kostbaar geschenk. Een geschenk dat de individuen boven zichzelf kan doen uitstijgen en de kracht en liefde geven om het proces van vervolmaking door te zetten en het uit te dragen in de wereld.
Of we nu getrouwd zijn, samenwonen of alleenstaand, het is mogelijk… als we alle zelf opgelegde beperkingen kunnen loslaten en ons open stellen voor vriendschap.
Dat zou wel eens de redding voor de relatie en al die ontheemden mensenkinderen kunnen zijn en tevens ook de redding voor een weldadig all-een-zijn.

 
 

LIEFDE IS VRIJHEID

Als liefde bloeit in de mens

Kostbare geuren verspreidt
Ieder daarin gedijt
Groeit woekerend een wens:

Een wens te willen hebben

Het instrument wiens snaren bespeeld
Door hogere macht toebedeeld
Te kluisteren in hun webben

Teleurgesteld vinden zij:

Een bloem ontdaan van zijn geuren
Een instrument zonder kleuren
Verdord, verdroogd en onvrij

Deze wonderbaarlijke macht

Omarmt door aardse banden
Door liefkozende mensenhanden
Zal steeds weer worden ontkracht

Tot mensenzielen zullen beseffen:

Dat dit grote geschenk
In vrijheid een ieder gedenk
Die het omhoog weet te verheffen.

JV.


(Totaal aantal bezoeken: 671, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(11 Reacties)

 1. Een Als je echt van iemand houdt Iemand alles toevertrouwt Een die echt weet wie je bent Ook je zwakke plekken kent Die je bijstaat en vergeeft Een die ‘naast’...
  Lees meer

  Een
  Als je echt van iemand houdt
  Iemand alles toevertrouwt
  Een die echt weet wie je bent
  Ook je zwakke plekken kent

  Die je bijstaat en vergeeft
  Een die ‘naast’ en ‘in’ je leeft
  Dan voel je pas wat leven is
  En dat liefde geven is

 2. Dit is jouw onderwerp, Jan. 😉 Ik weet van te voren eigenlijk nooit wat ik ga schrijven. Het 'overkomt' mij. Ik stel mij open en zie wat er op mijn...
  Lees meer

  Dit is jouw onderwerp, Jan. 😉 Ik weet van te voren eigenlijk nooit wat ik ga schrijven. Het &#39;overkomt&#39; mij. Ik stel mij open en zie wat er op mijn hart ligt. Het ontstaat op het moment van schrijven. Maar lief dat je nog even mijn site noemt. Dank je. 🙂 <br /><br />Groetjes,<br />Marga Kessenich

 3. En zo is het Marga. Dat zou bijna een nieuw hoofdstuk kunnen zijn.<br />Wellicht komt het op jouw site aan de orde of verwerkt in een mooi gedicht.http://www.margakessenich.nl/

 4. Iedere relatie is een spiegel, voor een stukje van jezelf. <br /><br />Marga Kessenich

 5. Zonder ego…het kleine ik.. zijn we vrij! De overwinning van IK BEN op het ego.<br />De ultieme uitdaging ………mooi Vrya en dank voor je bijdrage

 6. Een relatie is m.i. de ultieme uitdaging om voorbij te gaan aan dat ego.<br />Voorbij de oppervlakte en werkelijk schenken en ontvangen, zonder enig inhouden en werkelijk de diepte ingaan.<br...
  Lees meer

  Een relatie is m.i. de ultieme uitdaging om voorbij te gaan aan dat ego.<br />Voorbij de oppervlakte en werkelijk schenken en ontvangen, zonder enig inhouden en werkelijk de diepte ingaan.<br />Dan krijg je (ongeacht vorm) een ander soort seksualiteit.<br /><br />Zonder &#39;ik&#39; ben je vrij en die boodschap spreekt uit de bijbel.

 7. <br />Oke Johannes, tof dat je de moeite nam te reageren.<br />Snap nu beter waar je staat en wat je bedoelt.<br /><br /><br />(Dat ik het niet in alles met...
  Lees meer

  <br />Oke Johannes, tof dat je de moeite nam te reageren.<br />Snap nu beter waar je staat en wat je bedoelt.<br /><br /><br />(Dat ik het niet in alles met je eens ben kan ook gebeuren, maar dat is niet erg; Arnun G is bijvoorbeeld misschien wel de beste Nederlandse schrijver van mijn generatie, maar hem word ik ook wel eens moe, dat geeft niks)<br />Letters S.

 8. Beste Jan het is toch steeds weer opmerkelijk dat na zo&#39;n inhoudelijk artikel de eerste de beste reactie over seksualiteit gaat. Maar natuurlijk niet verwonderlijk als je bedenkt dat het...
  Lees meer

  Beste Jan het is toch steeds weer opmerkelijk dat na zo&#39;n inhoudelijk artikel de eerste de beste reactie over seksualiteit gaat. Maar natuurlijk niet verwonderlijk als je bedenkt dat het een fenomeen is waar in ieder geval de mannenwereld het meest aan denkt.<br />Los daarvan een goed artikel om verder over na te denken, te laten bezinken en te onderzoeken hoever ik daar zelf in ben gevorderd

 9. Ik ben niet van die club. Ik ben van mening dat de seksualiteit<br />een enorm overschat fenomeen is.<br />Alsof een relatie alleen draait om seksualiteit en dat de enige graadmeter...
  Lees meer

  Ik ben niet van die club. Ik ben van mening dat de seksualiteit<br />een enorm overschat fenomeen is.<br />Alsof een relatie alleen draait om seksualiteit en dat de enige graadmeter is voor een goede relatie. <br />Hoe gaat het met je relatie? Het gaat prima we hebben toch wel twee keer in de week seks, of het gaat helemaal niet goed omdat ze altijd klaagt over hoofdpijn. etc.<br />Intimiteit is

 10. Heb nu een paar van jouw teksten gelezen waarin je ongeveer suggereert dat in traditionele (in jouw woorden &#39;beperkende&#39;) relaties de partners elkaar om redenen van angst en jaloezie geen...
  Lees meer

  Heb nu een paar van jouw teksten gelezen waarin je ongeveer suggereert dat in traditionele (in jouw woorden &#39;beperkende&#39;) relaties de partners elkaar om redenen van angst en jaloezie geen ware vriendschappen gunnen. Terwijl volgens mij in traditionele relaties niet zozeer vriendschappen een probleem vormen, maar seks met anderen, ook vaak &#39;ontrouw&#39; genoemd.<br />Ik vraag me een

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »