Het bericht over verzetsloosheid en aandacht heeft heel wat stof doen opwaaien. Wat mij vooral opviel: dat het idee van verzetsloosheid vooral in relatie werd gebracht met het huidige beleid t.o.v. de gezondheidscrisis. 
Ikzelf probeer in alles de heilloze c.discussie te vermijden en verkies geestelijke verdieping en respecteer ieders keuze. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn synoniem aan elkaar en het betekent: de vrijheid van de ander ten alle tijden respecteren om de keuzes te maken die voor hem of haar als waarheid beleefd worden. 

Er is hier sprake van individueel en wereldkarma waar we ons als mens mee moeten uiteenzetten.

Individueel karma
Mijn eerdere verhandeling ging meer over het persoonlijke lot. Ik bedoel dat we onze beproevingen maar al te vaak als onrecht benaderen. Liefde is een nog ongekende grootmacht, die ons wakker wil schudden d.m.v. het menselijk lijden én toch is het liefdevol. Ieder ondergaat op haar of zijn levensweg de individuele tegenslagen, die de ik-kracht en bewustzijn sterken. Er is echter ook een kwaad dat de mens definitief wil verwijderen van de ziel en geest, en er pure kille materie tegenover stelt. Alles gaat dan van buiten naar binnen, i.p.v. de menselijke opdracht om van binnen naar buiten te leven.            

Met het verzet opgeven bedoel ik dus: dat we het innerlijk verzet moeten opgeven tegen ons individuele lot. Niet alleen tegen het lijden door ziekte e.d. maar ook tegen onze alledaagse werkzaamheden en leefomstandigheden. Door verzet, boosheid en frustratie geef je de tegenstrevende krachten alle macht.
‘Vechten tegen de bierkaai’ is een verloren strijd aangaan. Dus accepteer eerst dat het er is, ook omdat je geestelijk gezien zelf aan de basis hebt gestaan van je lotsbestemming. De vraag is niet… waarom ik? maar hoe treed je het tegemoet.           
Door aanvaarding en overgave blijft er veel meer genezende energie over om van je ervaringen te leren, inzicht te verwerven, en naar binnen te keren… waar jouw antwoorden te vinden zijn.


Wereldkarma
Veel mensen voelen zich in hun vrijheid aangetast en gemanipuleerd door de overheid en de nieuwsvoorziening. Het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is in het geding en mensen worden ergens toe gedwongen op straffe dat ze anders hun baan kwijtraken of geen enkele openbare ruimte meer kunnen betreden zonder de juiste code. Het was even wennen, maar al snel heeft het grootste deel van de bevolking er zich bij neergelegd en over een kort poosje is het heel normaal. Normaal om ongehoorzame mensen buiten te sluiten. 

Het is een persoonlijk lot, maar vooral ook een wereldkarma, iets wat de hele mensheid treft. Zoals ook de klimaat crisis. Doordat men losgeslagen is van de natuurlijke omgeving, wordt het natuurlijke immuunsysteem steeds meer buitenspel gezet. Men spreekt niet over een gezonde aarde en dankzij die aarde gezonde voeding. Nee, de mensheid is ondergeschikt gemaakt aan de economie en een product geworden voor de geneesmiddelen industrie. 
Iedereen wordt gedwongen om het materialistische systeem in stand te houden, koste wat kost. Wereldkarma raakt dus in dit geval ook het individu die de handen al vol heeft aan het individuele karma. 

Heeft verzet zin? 
Wereldkarma heeft te maken met de staat van het bewustzijn van de gehele mensheid. Als de uiterlijke tekenen niet bedriegen staat dat er niet goed voor. Het egoïsme verzet zich tegen het aanstaande eenheidsbewustzijn. Samen-zijn tegenover… uit elkaar drijven. In feite is het een geestelijke strijd met de wereld als schouwtoneel.
Een geestelijke strijd moet in de geest gestreden worden. Dus de grootste daad die je kunt doen om het wereldkarma te verlichten is werken aan je eigen bewustzijn en daarvan uit licht en liefde te verspreiden. De wereld verandert alleen in die mate dat het individu aan zichzelf werkt. Vanuit de wetenschap dat we allen verbonden zijn, heeft iedere persoonlijke ontwikkeling invloed op het wereldbewustzijn. Je stuurt een verlicht virus de wereld in en dat zal uiteindelijk z’n uitwerking hebben.

Verzet uit onmacht en woede is geen oplossing. Wel weer… wat is jouw individuele antwoord erop, hoe ga jij er mee om. Door alle boosheid en angst even opzij te zetten ontneem je het z’n macht over je en versterk je het niet meer door heel veel negatieve energie. 
Geduld, moed en zelfvertrouwen zijn de sleutelwoorden om naar binnen te keren en te luisteren. Dan komt er vanuit  die stilte een antwoord die voor jouw persoonlijk van toepassing is en waarschijnlijk wel zou kunnen helpen. Dan zou het goed kunnen zijn dat je een daad stelt die heilzaam is, niet alleen voor jezelf, maar voor allen.

Michaëlische moed
Dat je samen met anderen besluit om met Michaëlische moed het onrecht in de wereld tegemoet te treden en je bijvoorbeeld aan te sluiten bij Greenpeace of andere organisaties om de levende natuur en alle wezens die het bevolken te redden tegen de desastreuze verduistering van het eenheidsbewustzijn.
Of om de aarde te bewerken en de biologische dynamische methode toe te passen. Dat de aarde ziet als een organisme dat een samenhang kent tussen dieren, planten, bodem en de kosmos.
Of om op vreedzame wijze de barricade op te gaan om aandacht te vragen voor de natuurlijke staat van de mens en zijn natuurlijke omgeving. De nietsontziende techniek en de chemische bestrijdingsmiddelen industrie een halt toe te roepen, die de aarde en de mens hun natuurlijke staat ontnemen en afhankelijk maken.

Bewuste Ik-kracht
Maar ga eerst naar binnen en stel je oprecht de volgende vraag:

God, geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Bewuste Ik-kracht is niet vernietigend, niet oordelend, of haatdragend, maar handelt of niet handelt vanuit een innerlijk weten. Dat geen gelijk hoeft te hebben, maar  trouw is aan de eigen individuele queeste.
_____________________
Aanvulling op een vraag over trouw zijn en blijven aan jezelf:Ja dat is waar het om gaat in deze overgangs tijd. Het oude groepsbewustzijn werkt in de Westerse wereld niet meer helemaal. Het individu luistert nu ook naar een innerlijke stem, waar ze naar leert luisteren, bemerkt dat ze het-zelf is en vervolgens trouw aan dat Zelf blijven. Hij of zij laat zich niet meer alleen lijden door dictaten van bovenaf en hoeft zich ook niet op te offeren aan het geheel. Juist die anti sociale krachten zijn nu ook nodig om de overgang te maken naar de op zich zelf staande bewustzijnsziel die eigen keuzes maakt. In de Oosterse landen zijn de mensen nog volgzamer en trouw aan de groep/stam. De dictatoriale regimes haten die zelfstandigheid en vrijheid, die zullen er alles aan doen om dit tegen te houden. Zij nemen gewoonweg zelf de beslissingen die goed zijn voor allen…goedschiks of kwaadschiks. 
De nieuwe weg echter gaat van binnen naar buiten….het zal nog lange tijd in beslag nemen omdat het via het werk van het individu, de enkeling gaat. De wereld verandert alleen in die mate dat het individu aan zichzelf werkt.


Voor reactie, vraag of aanvulling  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  
Antroposofische beweging ,
op onze pagina De Verwanten
en op Jann Verduin waar ook gedeeld kan worden.

De Alleenganger (eenzaamheid…Een uitdaging!) >>inleiding en recensies. Verkrijgbaar bij iedere plaatselijke of digitale boekwinkel.

Eerste deel: Verzetsloosheid en aandacht

(Totaal aantal bezoeken: 425, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!