Achter al het zichtbare
Wil de geest gezien worden
Wij zijn bevrijders

*Onderschat nooit de kracht van de enkeling, onderschat nooit je eigen kracht om iets nieuws te beginnen en het leven een andere wending te geven.

Beeldend zie ik een groep mensen voor mij die op een bepaald moment slechts één kans krijgen om één pijl precies in de (kosmische)roos te schieten en dat daar alles van afhangt, alles bepalend is voor de toekomst. Daarom zijn ze lange tijd bezig met elkaar om een hele bijzondere en nieuwe boog te construeren. De goede voorbereiding is immers alles bepalend. Het wachten op het juiste tijdstip.  Een soort krachtpunt in de tijd waar bepaalde toekomst vervulde energieën samenvallen om iets zeer wezenlijks tot stand te brengen in de aarde en daarbuiten. Net als bij de geboorte van een kind, waarbij de horoscoop, tot op zekere hoogte, een leven kan bepalen of beïnvloeden. Een moment dat lang (geestelijk) is voorbereid en waar allerlei krachten naartoe gewerkt hebben.

Dat gunstige moment is blijkbaar allesbepalend. Daar is veel bewustzijn voor nodig om weet te hebben van het juiste tijdstip. We kunnen het o zo gemakkelijk verslapen of het door ongeduld te vroeg in de wereld zetten. Zoals een kasplantje dat zomaar in de volle grond wordt geplaatst zonder voorbereiding en ver voordat het sterk genoeg is. We hebben de neiging om iets nieuws vandaag nog in de wereld te willen zetten. Al wat waardevol blijk te zijn is in het kleine begonnen. In onze tijd echter zien we steeds weer van die opgeblazen initiatieven en veel crowdfunding,  die na enige tijd een luchtbel blijken te zijn. Snel rijk willen worden is toch nog wel de droom voor velen.

Kunnen wachten en toch rustig beginnen maakt bijzondere krachten vrij. In het oefenen van geduld ligt veel energie verborgen. Wie rustig afwacht wordt beloond, geduld is een schone zaak.
De letterlijke betekenis van enthousiast is: ‘In God zijn’, een verbonden en energiek gevoel van euforie, van alles aan kunnen. Dat is enorm waardevol en verbindt ons met de geest, intuïtie en inspiratie!  Daarna wordt er even terughouding  gevraagd tot het juiste tijdstip/ het gunstige moment om de poging werkelijk te doen slagen.
Een bijzonder kenmerk van het juiste moment is: dat opeens mensen op verschillende plaatsen dezelfde impuls gaan beleven. Alle vernieuwingen zijn door geïnspireerde, enthousiaste enkelingen ontstaan die in staat waren hun enthousiasme over te dragen aan velen. Enthousiasme is de motor van de positieve energieoverdracht!

Begin iets positiefs op een afgelegen eiland zonder sociale media en andere nieuwsvoorziening en op wonderlijke wijze beginnen er op meerdere plekken op de wereld gelijksoortige initiatieven.
Om met Goethe te spreken:
Een enkeling kan niets doen. Slechts als velen zich op het gunstige moment verenigen, zijn zij Krachtig.”
Wat die enkeling wel kan doen is de daad bij het woord voegen en niet wacht tot de wereld zich vanzelf verandert. Iedere wezenlijke verandering begint bij jezelf. Het begint met afval scheiden, de verwarming lager zetten of het opstarten ven een biologische moestuin.

Wanneer voldoende mensen zich bewust  worden van iets, heeft dit effect op het collectief bewustzijn. Zoals op   een geïsoleerd eiland waar de apen zoete aardappels kregen die in het zand gevallen waren.  De apen hielden wel van die rauwe zoete aardappels, maar vonden het zand vies. Een jong vrouwtje loste dat probleem op door de aardappels in een beekje in de buurt te wassen. Ze leerde dit aan haar moeder en ook aan haar vriendinnen, die het weer aan hun moeders leerden. Na een paar jaar wasten alle apen de aardappels.
De gewoonte om zoete aardappels te wassen sprong de zee over, en ook apenkolonies op andere eilanden en het vasteland gingen hun aardappels wassen. Zonder ooit lijfelijk met elkaar in contact te zijn geweest.

Je zou nu kunnen constateren dat de sociale media hetzelfde kunnen bewerkstelligen en zelfs beter en makkelijker, maar die media hebben iets oppervlakkigs, iets vluchtigs over zich. Het kan zomaar weer overwaaien en iedereen pakt weer iets anders op wat dan weer in de belangstelling staat. De media zijn de gematerialiseerde vorm van energieoverdracht. Net als internet de gematerialiseerde Akashakroniek is van onze tijd. Daar ligt een grote kwetsbaarheid in verborgen: gaan ze het vanuit een Ik-bewustzijn naar buiten brengen en daardoor in verbondenheid of vanuit hun afzonderlijk ego.
Het lijkt soms meer op een verheerlijking van het ego en het ventileren van de eigen mening. Het gevaar is dat we het innerlijke vermogen verliezen om echt met elkaar te communiceren. We denken dat we daar nu juist zo goed mee bezig zijn, maar dat is een illusie als we het oppervlakkig gebruiken om ons ego te voeden. Geestverwanten kunnen wel gebruik maken van die media, als ze zich laten leiden door de geest en niet door de kille techniek. Een stille waarnemer geeft ruimte aan de geest om zich te kunnen openbaren: bij dieren, mensen, de natuur en zelfs in de huidige techniek is het verborgen. We kunnen ware bevrijders worden!

Alleen vanuit het bewustzijn van eenheidsbeleving kan een werkelijk duurzaam samengaan van mensen plaatsvinden en kunnen er tevens geestelijke hulptroepen vrij komen. Ze wachten op onze vraag om te kunnen helpen.
We zijn geestverwanten!
Werkelijke bewustwording is een wezenlijke en blijvende verandering in het collectieve veld, dat wat ons met elkaar verbindt.

Weer terug>> voor reactie en of aanvulling:

de FB Pagina van Jan Verduin

Sensitieve Beeld en Geestverwanten 

Nieuwe Facebookgroep: natuurwaarnemingen en poëzie…Welkom!

De Verwanten Facebook pagina
Daar worden de artikelen van deze website ook geplaatst

 

 

 

 

 

(Totaal aantal bezoeken: 343, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!