Beste abonnees en lezers van de berichten op deze site.
Ik ben al een poosje niet meer actief geweest op de site, wel in enkele groepen. Verder ben ik bezig met het nieuwe boek over het eenheidsbewustzijn.
De Alleenganger stelt meer de persoon en zijn verhaal op de voorgrond:
Een ‘Alleenganger’, die op zoek gaat naar de Stilte, onbegrepen, een roepende in de woestijn. Een dolende in de wereld van ego’s, een gevoelsmens in een wereld vol hoofdmensen.
Het Eenheidsbewustzijn als antwoord’, gaat dieper in op de vragen en overdenkingen die in het boek naar voren kwamen.
Het is een innerlijke reis om het eens verloren eenheidsbewustzijn terug te vinden. Het gaat over werkelijk inzicht verkregen door eigen ervaring.
Het besef dat de tijd ons dwingt om nu door te zetten, echt wakker te worden en op te staan uit de verdoving en misleiding.

Wat ik mij soms afvraag…  hoe zinvol mijn schrijfsels zijn en of ze nog wat bij kunnen dragen aan ons gemeenschappelijk bewustzijn?
Het is algemeen bekend dat men de neiging heeft zich te verschuilen in de eigen veilige bubbel van gelijkgezinden. Snel enthousiast als we bevestigd worden in onze eigen mening en zienswijze, even zo snel boos en negatief als iets indruist tegen onze vaste mening.
Die zekerheid van onze mening moet beschermd worden, omdat het veiligheid biedt om ons te kunnen handhaven in de dualistische wereld. Door keuzes te maken voor het een of het ander hoor je ergens bij en dat kan een veilig groepsgevoel geven. De  mens is een koorddanser tussen de verleidende krachten aan weerszijde: de materiële egowereld en de illusionaire wereld van de geest. Er wordt aan ons getrokken om een keus te maken en een standpunt in te nemen. Dan ontstaat het menselijke fenomeen van ‘jij en de ander’, waardoor alle strijd in de wereld en de geest ontstaat. Je handhaven in het midden voelt in het begin eenzaam en alleen, totdat je contact maakt met het eigen, universele innerlijk weten waar de eenzaamheid zich in oplost.

Ik waagde het bijvoorbeeld om een weldoordacht stukje te schrijven over onze huiskatten, en kreeg een lawine van negativiteit en boosheid terug, enkel en alleen door wat feiten te noemen, en de vraag over de eigen verantwoordelijkheid om er anders mee om te gaan. Niet minder dan twintig abonnees zeiden direct hun abonnement op. Het had evenzogoed  over koeien, varkens, kippen en mensen kunnen gaan, waar er ook teveel van zijn. Zo ook wat ik nu schrijf kan weerstand oproepen, omdat sommige lezers zich ’toegesproken’ voelen en het stuit op een gevormde veilige zekerheid. (de reactiekolom onder dit bericht staat nu open, wordt na enige tijd ook weer verwijderd)
Mijn schrijven kan enthousiasme oproepen en soms ook weerstand, maar juist daardoor komen we ergens. Als we allemaal hetzelfde zouden denken, wordt het wel erg saai, juist het andere kan nieuw en boeiend zijn.  

Haiku voor het zielenleven:
Waarheid verloren
Je hebt het laten vangen
In web van leugens

 

De aarde is bezig om de mensen, de veroorzakers van alle ellende, letterlijk en figuurlijk uit te zweten, of het tegenovergestelde: door een tsunami van watergeweld en modderstromen, omdat we het ons toegewezen paradijs hebben uitgebuit voor eigen gewin. De menselijke strijd in de wereld en de staat van de aarde spiegelen ons de strijd in de geest.

Het is een onveilige dualistische wereld  waarin je je kunt verliezen door je uit te leveren aan het ego, of hoogmoedig je te verheffen en alleen nog het licht te vereren. Het een is niet erger dan het ander. De middenweg is de meest veilige, en de snelweg naar het eenheidsbewustzijn. Ook jij bent een mysticus die de eenheid kan ervaren! Hoe dichter bij de bron, hoe dichter bij elkaar.
Alleen het eenheidsbewustzijn kan de aarde nog redden van het oprukkende, kille ego-bewustzijn, en het voortwoekerende nationalisme. Een bewustzijn van de eenheid van de aarde, alle levende wezens en de geest die door alles en iedereen heen werkt. Een bewustzijn over… dat alles en iedereen je broeder is. Als dat er is sta je open voor het idee van de ander, voer je geen oorlog meer, en laat je anderen niet aan hun lot over en zorg je voor moederaarde, omdat je het allemaal zelf bent.

      Laat ieder scheidend oordeel zwijgen en richt je vooral op het wonder van de liefde. Probeer het te zien in alles en iedereen die je ontmoet, ziet en hoort. Waar geen oordeel is bestaat geen scheiding!
Het gaat om een individueel en objectief onderscheidingsvermogen in ons-zelf. Nog te rade kunnen gaan bij je-zelf; een filter of weegschaal van de nog wakkere ziel.
Daar komt het nu op aan: red de aarde en alles wat van goede wille is uit de klauwen van de vergetelheid, doe wat in je vermogen ligt, heel dichtbij; wat voor de wereld onbetekenend lijkt, kan voor de geest van grote betekenis zijn. De Geest is grenzeloos, de Geest is in verbinding, het is vibrerende energie.

Zo is ook wat ik schrijf niets nieuws, het gaat erom dat we elkaar herkennen en daardoor de herinnering versterkt wordt over wie we werkelijk zijn in onszelf en in relatie met de ander; een uitwisseling op gang brengen van vibrerende energie.
We bestaan allemaal uit sterrenstof, we zijn afgezanten die met elkaar de aarde bewoonbaar moeten maken.

Weer terug>> voor reactie en of aanvulling:

de FB Pagina van Jan Verduin

Sensitieve Beeld en Geestverwanten 

 FB groep: natuurwaarnemingen en poëzie…

Meditatief leven/ meditatiegroep is een besloten groep voor mensen die meditatie ervaringen willen uitwisselen , en met elkaar
willen mediteren voor wereld-vrede, op een vaste tijd in de week. Onderschat niet de krachtige uitstraling van vereende geestkracht! Beheerder van de groep: Maria Band

      NB De reactiekolom hieronder staat voor deze keer open! Na enige tijd wordt het leeggemaakt dus niet voor altijd bewaard.
      

     

(Totaal aantal bezoeken: 426, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!