*Blaise Pascal( 1623-1662) God kennen, en niet je eigen ellende, maakt hoogmoedig. Je eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg.
De middenweg behoed je voor ongelovig cynisme en gelovig fanatisme.

Onderscheidingsvermogen
Een van de belangrijkste eigenschappen die de mens in deze tijd zich eigen dient te maken is een sterk ontwikkeld onderscheidingsvermogen. Een vermogen om de tegenpolen die in de wereld en de geest werkzaam zijn waar te nemen en te kunnen onderscheiden, om geen willig werktuig te worden van een van de twee.
Als er hierover geen bewustzijn ontstaat, de mens het als het ware verslaapt, slaapt hij letterlijk en figuurlijk in de armen van een duistere macht. En juist dat bewustzijn wordt nu op alle fronten geraffineerd bestreden en verduisterd. Angst aanwakkeren verwijdert de mens van de ziel. Het herkennen van deze krachten…. niet alleen buiten onszelf, maar vooral in onszelf is van groot belang. Deze krachten staan als het ware aan beide zijde van de mens en proberen hem of haar voor zich te winnen. Die beide tegenpolen worden in de esoterie al decennia lang Lucifer en Ahriman genoemd.

Ahriman is degene die ons helpt om  het aardse leven bewust te worden en met behulp van de techniek, inzicht en meesterschap te verwerven over de aarde. Daarnaast is hij diegene die ons verleidt tot het kille materialisme, hebzucht en een geestloze manier van denken.
Hij wil ons verleiden om  alleen maar aards te denken: God bestaat niet en engelen al evenmin, dit leven is het enige wat er is, dus haal eruit wat erin zit om een gelukkig mens te worden. Ahriman bouwt zijn rijk op hebzucht en angst. Het is een ontzielende macht die de mensheid de weg wil versperren naar absolute vrijheid.

Lucifer
Lucifer is degene die ons het geschenk van de vrijheid geeft, maar die ons ook wil verleiden tot egoïsme, fanatisme, aardvlucht en zweverigheid.  Hij wil ons verleiden om de aarde te ontkennen en alleen nog te denken en spreken in hemelse termen en de dagen in meditatie en verzaking door te brengen. Onverschillig voor het lijden van het overgrote deel van de mensheid. “Je bent al God, waarom dan al dat lijden? Als je al bent wie je moet wezen, waarom dan praten over geestelijke ontwikkeling?  Je bent al volmaakt, de hele menselijke incarnatie is zinloos. Alles is liefde en het lijden bestaat niet en wordt alleen veroorzaakt door verkeerd denken en een onderontwikkeld bewustzijn. We leven toch al in de vierde of vijfde dimensie.” 
We spiegelen graag perfectie en hebben de neiging om ons anders voor te doen dan we zijn. Lucifer werkt meer in het verborgene en hult zich in schone gewaden om de spirituele hoogmoed te verbergen.

Als alles wat we door innerlijke arbeid uiteindelijk kunnen bereiken in onze ontwikkeling, een vrij wezen aan God gelijk, ons nu al voorgespiegeld wordt, waar is die langdurige afmattende ontwikkeling dan nog voor nodig? Men ontkent dan ook de eigen ontwikkelingsweg die van ervaring naar weer een nieuwe ervaring loopt en die weg is niet alleen geplaveid met rozen en bloemengeuren. Jongere mensen die nog weinig meegemaakt hebben mogen dat nog wel even denken. Meester Eckhart, de Duitse mysticus, heeft gezegd dat leed het snelste paard is dat ons naar de vervolmaking toe draagt.
Denk hierbij aan de verhalen van de verloren zoon en aan bijvoorbeeld het Parcival verhaal; we zijn allemaal eens de verloren zoon en Parcival, of de puber die zich verzet en z’n eigen weg wil vinden. In dat vuur van verzet en enthousiasme groeit de liefdesmens, die ook het lijden op zich neemt en daardoor uiteindelijk de verlosser wordt. De IK-BEN.

De dubbelrol van de tegenkrachten
Luciferische machten kunnen echter ook op de juiste tijd en plaats een stimulans zijn en hebben het streven naar kennis en de kunstzinnige creativiteit in de mens wakker geroepen, en verheffen de mens uit boven alleen het aardse bestaan. Wat te denken van idealisme en enthousiasme. De Latijnse naam voor Lucifer is Lichtdrager, maar het kan ook een bedrieglijk licht zijn.
Kijk maar in jezelf waar je verwant mee bent. Zo ook de Ahrimanische krachten die stimuleren om je met de aarde te verbinden. Het gaat erom jezelf niet te verliezen in de een of de ander. Dus het kwaad kan ook ten goede keren, een soort dubbelrol.

De Middenweg
*Aristoteles: De deugd is het midden tussen twee extremen

De grootste uitdaging is nu juist om jezelf te zijn met alle onvolmaaktheden van dien, liefde te ontwikkelen voor het onvolmaakte en de middenweg te vinden. Het  midden tussen de twee tegenpolen die zeggen: “Je bent alleen maar Geest en de aarde is maya, onwerkelijk en niet echt,” en de ander zegt: “Je bent alleen maar aarde en er is niets buiten dit bestaan, dus leef je uit voordat het te laat is.’ Het gaat uiteindelijk om het vinden van een balans in het radicale midden, zonder in eenzijdigheid te vervallen. Lucifer en Ahriman zijn de twee tegenpolen die ons in feite sterker maken als we de kracht en het bewustzijn kunnen opbrengen, om ondanks hun verlokkingen, de weg van het midden te kiezen. Deze is vervuld van een universele kracht die de liefde aan de aarde toegevoegd heeft. Daar voel je de krachten trekken en de verleiding toe te geven aan een van hen, maar door concentratie op die liefdeskracht groeit daar een sterk IK-bewustzijn. (niet verwarren met ego!) Op de middenweg zullen we uiteindelijk het Christuslicht ontmoeten.

Liefde
Door die vrije keuze en de uiteenzetting met die twee krachten, het in balans houden van de tegenpolen, ontstaat er op den duur een vrij wezen dat een steeds sterkere kracht in zichzelf ontwikkelt die hem of haar weer verbindt, nu in vrijheid, met een alles bezielende kracht die Liefde heet.  
Liefde wordt wel gebracht als een zachte lichtkracht die alles en iedereen omhult en waar je je alleen maar lijdzaam aan hoeft over te geven. Liefde is voor iedereen anders en heeft vele gradaties in het menselijk denken. In ieder geval is bewuste Liefde niet zwak, sentimenteel of bang en laat niet over zich heenlopen. Liefde is vol van kracht en wakker bewustzijn. Liefde ontkent het duister niet en wil het onder ogen komen. Jezus, de Liefdemens bij uitstek, verkondigde: “Wees scherpzinnig als een slang, maar met de onschuld van een duif” en “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”: daarmee bedoeld, veronderstel ik, het zwaard van inzicht, van onderscheidingsvermogen, het zwaard dat waar en onwaar scheidt en daarmee ruimte maakt voor de midden-weg. Waar uiteindelijk ook de twee tegenpolen in zullen samensmelten.

Oproep tot verbinding
Daarom mijn oproep aan nog wakkere mensen om zich op menselijke maat weer te verbinden. Om met elkaar te proberen de eenvoud weer terug te vinden, het pure menselijke weer tot leven te wekken. Elkaar tot steun te zijn in de alledaagse ervaringen en beproevingen. Elkaar te stimuleren om in de eigen kracht te gaan staan, de kracht die verbonden is met de alles doorstromende Liefde. Als je de ander kunt ontmoeten vanuit de eigen kracht en niet vanuit verwachtingsvolle afhankelijkheid kan er een echte ont-moeting plaatsvinden. Verenig je om vanuit die kracht het contact met de geestelijke wereld te herstellen en de samenwerking tussen de mens en geestelijke wereld bewust te zijn.

———————-   
Voor reactie, vraag of aanvulling  Sensitieve Beeld en Geestverwanten  privé groep.  Antroposofische beweging ,of onze pagina De Verwanten  waar ook gedeeld kan worden.

De Alleenganger (eenzaamheid…Een uitdaging!) >>inleiding en recensies. Verkrijgbaar bij iedere plaatselijke of digitale boekwinkel.

 

(Totaal aantal bezoeken: 585, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!