Beste lezers en abonnees op de berichten,
Gezien de huidige spanningen op het wereldtoneel, een kleine bijdrage vanuit een betrokken hart, en uit de omhoog geheven beker van overvloed:
We leven in een tijd waarin oude profetieën kunnen uitkomen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor pure destructie en vernietiging. Mensen vluchten alle kanten op maar kunnen het tij niet keren. Het vijandbeeld vervaagt omdat het allemaal mensen zijn, zoals jij en ik: vaders, zonen, dochters et cetera.

Er is nog maar één laatste antwoord mogelijk: dat mensen het eenheidsbewustzijn versneld geschonken krijgen, maar volgens geestelijke wetten is daar veel eigen werk voor nodig. Hoe hulpeloos het ook klinkt: een andere oplossing is er niet: we kunnen alleen nog de geest ‘bewapenen’.  Zonder meer nodig om ook maar van enige betekenis te kunnen zijn in de komende tijd.

      Het symbool van de overstromende liefde is de omhoog geheven beker of kelk, in bijna alle Godsdiensten en spirituele groeperingen een belangrijk symbool, ook al worden er verschillende betekenissen aan gegeven. Symbool betekent: betekenisdrager die door meerdere mensen uit verschillende groeperingen begrepen kan worden. Het heeft met overvloed te maken, en dat je boven het niveau van je eigen behoefte wordt uitgetild, en daardoor in staat om te voorzien in de behoeften van anderen.

Liefde heeft ook te maken met vol zijn; klaar met jezelf en daardoor een overschot om weg te schenken. Het is de omhoog gedragen beker die voortdurend overstroomt, en het enige obstakel kan je nog zelf zijn… door het in de weg te staan.     
Het levend water is een kracht die door de hele kosmos stroomt, vanaf de hoogste regionen gaat het als het ware van hand tot hand, via de engelen naar de mens die het schenkt in de aarde. Alleen door die kracht zal de aarde uiteindelijk weer herleven en een planeet van vrede en liefde worden.

Er is eenvoudigweg geen andere mogelijkheid: alleen de overstromende liefde is in staat het duister te verdrijven. Zo belangrijk is onze persoonlijke ontwikkeling voor de aarde, en vandaar uit zal het duidelijk zijn dat het nog een lang proces is. Máár als steeds meer mensen dit bewust worden kan het zich als ‘een lopend vuurtje’ verspreiden en kan het uitgroeien tot een genezend vuur, in toom gehouden door het levende water van de ziel.

Alleen vanuit het bewustzijn van eenheidsbeleving kan een werkelijk duurzaam samengaan van mensen plaatsvinden, en kunnen er tevens geestelijke hulptroepen vrij komen. Ze wachten op onze vraag om te kunnen helpen.
We zijn geestverwanten!
Werkelijke bewustwording is een wezenlijke en blijvende verandering in het collectieve veld, dat wat ons met elkaar verbindt.
————————-

(voorpublicatie: Het Eenheidsbewustzijn als antwoord)

de FB Pagina van Jan Verduin

Sensitieve Beeld en Geestverwanten 

Meditatief leven/meditatiegroep 
Een besloten groep voor mensen die meditatie ervaringen willen uitwisselen , en met elkaar willen mediteren voor wereld-vrede, op een vaste tijd in de week. Onderschat niet de krachtige uitstraling van vereende geestkracht! Beheerder van de groep: Maria Band

(Totaal aantal bezoeken: 309, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!