De Verwanten

De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

De uiterlijke en innerlijke weg naar nieuwe broederschap

 

xmensen-menigte-demonstratie.jpg.pagespeed.ic.FpQfLNsxc_

Voor deze publicatie heb ik mij laten inspireren door de reacties die zijn binnengekomen op het voorgaande artikel: Wat betekent nieuwe broederschap in onze tijd? Ook heb ik een aantal daarvan in zijn geheel opgenomen in dit artikel, om op deze wijze tot een completer beeld te komen over het idee…Nieuwe Broederschap..

Deze werkwijze beschouw ik eigenlijk ook al als een vorm van broederschap, om met elkaar tot een bepaald inzicht te komen over dit boeiende onderwerp, dat immers aan de basis ligt van al het leven. Dank daarvoor!

Ik eindigde de publicatie met de vraagstelling:
*We kunnen ons afvragen of het digitale tijdperk met onze digitale ontmoetingen ons vrijwaren om op den duur nog werkelijk te ont-moeten.. face to face, niet met de webcam, maar in de alledaagse werkelijkheid?
*Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt?
*Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn?

De digitale ontmoetingen van onze tijd kunnen oppervlakkig zijn en zonder veel betekenis, zelfs ook schadelijk, omdat men amper beseft wat het woord teweeg kan brengen, zoals Walter Ebing te berde bracht:
De hedendaagse mens gaat blind door het leven als hij de geest achter de technieken niet kent. Ook taal is een techniek, laat ons dat niet vergeten.”
Het is geen kunst om op internet alles te spuien wat we maar kwijt willen, zonder enige verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Het is snel gedaan, maar het blijft altijd staan.
Als we daar eens goed over nadenken wat dat betekent: dat een bepaalde gedachte, onbewust of min of meer bewust opgeschreven, als het ware de wereld rondgaat en vele malen verstrekt wordt door de gedachten van alle mensen die zich ermee verbinden. Overigens beseffen we nog maar amper welke vormen gedachten kunnen aannemen, ook los van het internet, zowel negatief als positief.
Daarom is het van belang dat we bewustzijn ontwikkelen en verantwoordelijkheid willen nemen voor alles wat we achterlaten op al die nieuwe media, omdat het werkt als een sterke energie die koude of warmte verspreidt. Onder de jongeren en zelfs volwassenen kan het een medium zijn om anderen onderuit te halen, die daardoor zelfs over kunnen gaan tot wanhoopsdaden, omdat ze totaal geïsoleerd worden van hun veilige omgeving.PC-vergadering-25191
Mensen zijn trots op hun grote digitale vriendenkring en regelmatig moet men ook weer ont-vrienden om het overzicht te behouden, omdat die vriendschappen veelal illusionair zijn. We hoeven ook niet meer te solliciteren of een gesprek aan te gaan, omdat de werkgevers mensen uitzoeken op Facebook, Linkedin en Twitter. Is het verkopen van jezelf op internet voor een baan ook geen vorm van moderne slavernij?
Datingsites zijn booming business en een soort grote marktplaats voor geluk. Waar mensen zichzelf verkopen met het opsommen van al hun kwaliteiten en verlangen dat de ander deze kwaliteiten nog eens overtreft door zijn of haar uniekheid en begaafdheid.
Soms vinden wat meer bescheidener mensen elkaar wel via zo’n datingsite en dat is bijzonder.

Al met al valt er natuurlijk veel meer over te zeggen waar het zoal fout kan gaan, maar laten we kijken waar het goed gaat en wat het kan betekenen voor het onderwerp waar het hier vooral over wil gaan.

We kunnen het internet negeren en afdoen als duister of er bewust licht inbrengen en niet bang te zijn om iets moois, iets intiems te delen met de wereld, gewoon onder de eigen naam.
De werking daarvan is echt van betekenis, waarschijnlijk nog meer dan wij ons zomaar kunnen voorstellen. Het is ook een voorrecht dat wij dat hier kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren, als tegenwicht voor andere meer kille krachten.
We kunnen contact leggen met bijna alle mensen in alle landen, de grenzen vervagen en we ontdekken dat alle mensen op ons lijken met dezelfde gedachten, verlangens en levensvragen. Revoluties tegen de oude dictators zijn mogelijk geworden door internet, omdat het steeds moeilijker wordt om je volk ongezien te kunnen blijven onderdrukken.
Mensen zien nu hoe het er in andere landen kan zijn en willen ook die vrijheid, willen ook die welstand. Dat brengt een hele volksverhuizing teweeg en het vraagt heel wat van ons gevoel voor broederschap.
Media verspreiden veel onwaarheid, het wordt zelfs mediaoorlog genoemd, maar aan de andere kant wordt alles zichtbaar gemaakt, als een soort appèl op ons geweten. We kunnen die nooit eindigende nieuwsstroom negeren of er zodanig mee om gaan dat we proberen waar en onwaarheid van elkaar te scheiden en te bezien wat wij zelf kunnen bijdragen. Sommige zijn in staat om in het groot daadwerkelijk verandering teweeg te brengen, anderen kunnen zich beter beschermen tegen deze nieuwsstroom, die veelal alleen aandacht besteedt aan het negatieve, om in eigen omgeving aandacht te geven aan de vragen die daar gesteld worden.

We komen nu bij de twee andere vragen:
*Zal alles niet afhangen van de innerlijke ontwikkeling van de individuele mens, tot hij of zij begrijpt wat werkelijke broederschap inhoudt?
*Is broederschap mogelijk zonder een religieus bewustzijn?
Daar zijn de meningen over verdeeld: kan je broederschap vorm geven door broederschappen te vormen zoals dat in vroeger tijden ging of gaat het enkel om bewustzijn over het idee dat broederschap gewoon al is?

Hier volgen drie reacties die de vraag vanuit hun gezichtspunt willen belichten:

UnknownJarien>*En de sluier laten wegvallen, dat kun je niet doen, wel laten gebeuren. Zoals alles in de liefde. Als de sluier van illusie wegvalt dan blijkt de universele broederschap altijd al een feit geweest te zijn (anders was die broederschap overigens ook niet universeel). Je moet daarvoor wel bereid zijn die weg volledig te gaan. Wat universeel is is oneindig. Wat oneindig is universeel.

Richard>*Broederschap bestaat nog steeds in de betekenis dat we allemaal uit God voortgekomen zijn. Allemaal gelijk en onze aandacht, onze liefde richtend op de Bron van de schepping. De herkenning van deze broederschap hangt af van de erkenning van onze eenheid met onze Schepper, zijn liefde die we terug kunnen vinden in de ander. Als we dit zoeken in de wereld wordt het lastig, daar kunnen we deze niet vinden zolang we hem niet in onszelf gevonden hebben. Zodra we bewust zijn dat we allemaal Christus zijn en hier van uit leven, zullen we zien dat de broederschap bestaat en altijd heeft bestaan. Het is een kwestie van…waar we onze aandacht op richten en onze aandacht niet gaan richten op de verschillen en alle dingen die niet deugen. Alleen als we uitgaan van de eenheid en onze liefde richten op allen, wordt het weer zichtbaar voor ons. Door te kijken naar de dingen die niet deugen scheiden we onszelf af en zullen de afscheiding zien. het is daarom alleen voor onszelf te bereiken en niet aan te reiken aan een ander. Het is ieders keus om deze stap te maken. In de wereld zal deze broederschap weer zichtbaar worden als we deze in onszelf hebben bereikt.

Als tegenhanger de nu volgende reactie:

Diederik>Ach ja, broederschap…
Laat ons eerlijk zijn: alle communes, die vanuit die idee tijdens de jaren zeventig uit de grond werden gestampt, zijn uit elkaar gespat. Er werden ook interessante boeken geschreven, zoals van Nicolaas Hartman: Het boek van de Nieuwe Gemeenschap.
Helaas is er van die nieuwe gemeenschap nooit iets terechtgekomen.
Bij het verenigen van mensen in gemeenschap stuit je in feite op een enorm dilemma.
Ofwel heb je mensen met een zwak ego of die beweren dat ze hun ego helemaal overwonnen hebben en dan zit je dus met een groep slaven. Ofwel heb je mensen met een sterk ego en die botsen sowieso met elkaar, wat overigens niet slecht of ongezond hoeft te zijn.
In de praktijk lukt het meestal wel om een drie- of vijftal personen bij elkaar te brengen. Vanaf een tiental mensen begint de miserie al. En als er twintig om meer aanwezig zijn gooien ze met messen, vorken en borden naar mekaar of halen ze hun revolver tevoorschijn. Maar die nieuwe broederschap is volgens mij dus echt nog niet voor morgen.

Zo zien we twee meningen tegenover elkaar staan en toch dragen ze beiden een kern van waarheid in zich. Je kunt ook zien dat wat in het ene verhaal gebeurt een gevolg is van wat beschreven is in het andere verhaal. Als je goedbedoelende mensen bij elkaar zet om een soort broederschap vorm te geven krijg je onherroepelijk strijd. Er is nu zelfs een reality programma dat iedere dag een inkijk geeft in zo’n gemeenschap en het wordt blijkbaar door heel veel mensen gevolgd, die zich waarschijnlijk herkennen in die dagelijkse strijd tussen het ego en het idee van gemeenschap en broederlijkheid.
Mijn eigen ervaring heeft mij geleerd dat werkelijke broederschap niet te organiseren is en te maken heeft met een individuele, innerlijke en religieuze ontwikkeling. Wil niet zeggen dat we elkaar niet zouden kunnen ondersteunen en stimuleren om die weg te gaan!

Vanuit een gezonde innerlijke ontwikkeling groeit het bewustzijn dat we alle broeders zijn en altijd al geweest zijn, vanuit het idee dat we dezelfde vader hebben.
Ik zie het graag voor mij als volgt:
Dat geestelijke wezens in aanbidding voor het opperwezen stonden en volkomen afhankelijk waren van zijn wil; onvrije wezens. Ze waren totaal verbonden en eigenlijk een deel van de Godheid zelf, maar onbewust van hun eigen goddelijke staat. Het opperwezen
besloot om die goddelijke wezens vrij te maken net als Hij, en daarom verspreidde Hij hen over de kosmos en de aarde, net als de sterren waaruit ze werden opgebouwd, om vanuit onvrijheid te groeien naar vrijheid.
Unknown-1In het begin gaf hij hen regels mee waarop zij zich konden richten, tot uiteindelijk iedere uiterlijke regel overbodig zou worden, omdat het innerlijk ge-weten langzamerhand, door alle doorleefde ervaringen, steeds sterker zou worden. Als de mens daardoor zich zelf leert kennen, mede door de spiegeling van zijn broeders, zal hij zijn Goddelijke kern en oorsprong weer herinneren.

Die geloofsregels hebben ook veel ellende over de wereld gebracht; zoveel strijd uit naam van God, Allah en andere profeten en meesters. Dat komt omdat mensen dus geen eigen ge-weten hebben ontwikkeld en de godsdienst uiterlijk zijn blijven beleven.
Bijna ieder geloof of godsdienst is op de een of andere manier gebouwd op Licht en Duister, en naast die kant van Licht en menselijke ontwikkeling, hebben velen de duistere kant omarmt, de kant van strijd en vervolging, door alle eeuwen heen.
Zal het te maken kunnen hebben met een God die tegelijkertijd Licht en Duister is, die ons aanzet om de juiste keuzes te leren maken?

Pepijn schreef over een ontmoeting met een zwerver, die hem vanuit het niets aansprak en hem in de ziel raakte door hem de juiste dingen voor te spiegelen.
Hij zei ‘ ik ben er klaar mee’ Uiteraard kan zoiets van alles betekenen en zegt dat eigenlijk niets, misschien was ie wel suïcidaal of zo, dat tref je ook aan. Maar toen keek ie me aan en zei ‘ jij gaat maar door he? Het is eindeloos en jij denkt dat je iets najaagt en voor nu weet je van geen ophouden, jij denkt bijvoorbeeld dat je bewust wil worden, maar ik zie dat je dat helemaal niet wilt’ Natuurlijk had de man me precies waar hij me wou hebben, namelijk scherp, kritisch en bereid het mij toegeworpene te bestrijden. Dus volgens die lijnen ging het gesprek verder en de man was scherp; ja ik ontmoette ook maar gewoon op een avond op straat iemand die mijn intelligentie ver oversteeg. Hij was zeer geïnteresseerd in mijn visies en al, maar vervolgens draaide hij sommige daarvan met 3 woorden de nek om, en basicly kon ik daar niks tegen doen. Vond ik niet zo erg, want ik ontmoette hier mijn meerdere blijkbaar.
Het is een voorbeeld hoe we mensen zonder oordeel tegemoet kunnen treden en dat door die open houding werkelijke ont-moeting mogelijk is. Een mooie uitspraak in deze vind ik: dat je in ieder de Christus zou kunnen herkennen, in dit geval….Christus in een nederige gedaante. Als we vanuit zo’n gedachte in het leven staan en het in de praktijk proberen te brengen kan de wereld er werkelijk anders gaan uitzien.
Zoals Kees zijn ervaring met broederschap omschreef: Op enkele zeldzame momenten in mijn leven heb ik echte broederschap ervaren. Dat waren de momenten dat ik in een andere mens de goddelijke vonk ontwaarde. Deze mens werd daardoor voor mij iets heiligs. Op dat moment werd ik ook een dichter. Ik besef dat het mogelijk moet zijn dit t.a.v alle mensen te kunnen ervaren. Maar daarvoor moet ikzelf nog heel wat veranderen. De genoemde momenten waren meer genade momenten, niet willekeurig oproepbaar. Maar ik zie wel de toekomstpotentie ervan en nog vele incarnaties.
Dus eigenlijk heeft broederschap te maken met ons vermogen om de goddelijke vonk waar te nemen in de medemens en op den duur steeds meer in alle mensen, hoe ze ook voor ons verschijnen, in wat voor gedaanten dan ook. Dat we nog een lange weg hebben te gaan is duidelijk, maar het gaat erom dat we het bewustzijn daartoe versterken. Persoonlijk vind ik die goddelijke vonk zo makkelijk nog te zien in het kleine kind, dat nog zo open en kwetsbaar de wereld inkijkt en nog zo nabij de geestelijke wereld staat, omgeven door licht. Hun natuurlijke blijheid en vreugde, die bij ons vaak ondergesneeuwd is door de dagelijkse zorg, werkt zo aanstekelijk om jezelf minder serieus te nemen en het verloren kindszijn weer ruimte te geven.

Het van belang om ons te richten op de positieve krachten in de wereld en die door onze aandacht te versterken. Zoals in een oude legende…. waarin een meester liep te wandelen met zijn leerlingen en een dode hond langs de kant van de weg zagen liggen.
Alle leerlingen wezen elkaar op het kadaver dat al begon te vergaan en spraken er hun afschuw over uit. De meester echter wees hen op het prachtige gebit van de hond, dat volledig in tact nog de oude kracht uitstraalde.

Een oefening die we iedere nieuwe dag weer kunnen doen is: ons voorstellen dat de broederschap al werkt en dankbaarheid te ontwikkelen voor al die mensen die iedere dag voor ons bezig zijn. Zoals de boer die dagelijks bezig is om de aarde te bewerken om zorg te dragen voor onze voeding, de chauffeur die het bij de winkels brengt, de winkelier die het voor ons verzamelt en uitstalt zodat wij een keuze kunnen maken, de vuilnisman die ons vuil ophaalt, de gemeentewerker die het park verzorgt waar wij kunnen ontspannen en wandelen, de mensen in de gezondheidszorg die dag en nacht voor ons klaarstaan, etc., etc.. Laten we ons voorstellen dat wij en zij zich dat bewust zijn, dat we niet uitsluitend voor onszelf bezig zijn, maar in feite altijd al voor onze broeders in de weer.

Samengevat is de weg naar bewuste broederschap een weg van oefening, van vallen en opstaan. Het is geen proces dat vanzelf gaat en waar we niets voor hoeven te doen dan rustig afwachten tot de sluier van Illusie is verdwenen. Die zal pas verdwijnen en verbranden door het vuur van inzicht, dat is ontstaan door al onze ervaringen en al het lijden dat daarbij hoort. Het is voor ons denken een absurt idee dat lijden zinvol zou zijn, maar laten we dan denken aan ons eigen leven, aan ons eigen lijden dat ons, hoe dan ook, op een ander spoor heeft gezet.
Als ons alles voor de wind gaat, als alles ons op een presenteerblaadje wordt aangereikt, worden we dan geen saaie en eigengereide mensen die menen dat ze alles aan zichzelf te danken hebben en dat er buiten hen om geen zaken van werkelijke betekenis kunnen zijn?
Alles gaat enkel en alleen over bewustzijn; ons bewust worden van ons menszijn en onze goddelijke oorsprong. Daar zullen we elkaar terugvinden en elkaar herkennen als broeders, zoals ik schreef in het verhaal over de hedendaagse pelgrim:

Hij viel ..en viel, er kwam geen eind aan, maar er was geen angst, alleen vertrouwen en kracht. In zijn val veranderde de leegte in een wisselende kleurenpracht en hij kwam zacht neer op een vruchtbare bodem. Hij keek om zich heen en zag zichzelf omringd door zijn broeders in de Geest die hem verheugd ontvingen. Hij was in afhankelijkheid en onvolwassenheid vertrokken en keerde in vrijheid, onafhankelijkheid en volwassenheid terug bij zijn broeders. Nog één vraag werd hem gesteld: “Wil je hier blijven om in zaligheid verder te leven of in verbondenheid de weg terug te gaan, om te helpen tot al je achtergebleven broeders hetzelfde bereikt hebben als jij?”

Dat raakt naar mijn idee aan werkelijke broederschap, daar begint het pas echt; de Unknown-1bereidheid om anderen bij te staan en niet uitsluitend te kiezen voor je eigen zielenheil, omdat je het bewustzijn hebt dat die ander, hoe anders oppervlakkig gezien dan ook, je broeder is.
Ik besef mij echter terdege dat het nog een lange weg is te gaan en dat het niet voor morgen is, maar ieder sprankje broederschap, met bewustzijn beleefd, is een wonder en maakt deze zoektocht de moeite waard!
Aansluitend de vraag, om het nog gecompliceerder te maken,….
of niet alle wezens onze broeders zijn?

Christiaan Morgenstern…

Voor allen broeder zijn!
Allen dienen, hulp verlenen!
Is, sinds Hij is verschenen,
enig doel van alle zijn!

Ook voor de booswicht,
die ons wil weerstreven!
Ook hij werd geweven
ééns uit licht.

‘Laat liefde kwaad-in goed verkeren!
is wat zielen, die diep schouwen, leren.
Leer aan de haat te stalen-
de moed om liefde uit te stralen!

‘Broeders- Versta dit woord!
Dat het in werkelijkheid kan overgaan-
en ééns een aarde zal ontstaan
als Gods oord!

NB. Met dank aan de mensen die een reactie hebben willen geven en mede dit artikel hebben vorm gegeven!  Zie de namen en reacties onder het voorgaande artikel over nieuwe broederschap.

Denk er even aan… bij de reacties een klein sommetje maken om machinespam te voorkomen!

(Visited 771 times, 1 visits today)
 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog. Welkom!

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(87 Reacties)

 1. Lao Tse adviseert een andere levenshouding.De schepper van het taoïsme geeft de raad om je van alles afzijdig te houden.Niets is bestendig zegt de Meester.Hecht je dus nergens aan.Alles wat...
  Lees meer

  Lao Tse adviseert een andere levenshouding.De schepper van het taoïsme geeft de raad om je van alles afzijdig te houden.Niets is bestendig zegt de Meester.Hecht je dus nergens aan.Alles wat bestaat,gaat ten onder,sta er dus boven,bewaar afstand. Probeer niet iemand te zijn,ergens naar te streven,iets te bezitten.Handel door niet te handelen,je kracht is je zwakheid en radeloosheid,je wijsheid je naiviteit en onkunde.Als je wilt overleven,maak jezelf dan nutteloos,voor niemand nodig.Woon ver van de mensen,word een innerlijke kluizenaar,wees tevreden met een kommetje rijst,een slokje water.

  • Hallo Bert,

   ,Naar mijn idee is dat een oosterse manier van leven die in die tijd waar was, maar ik vraag mij sterk af of dat nu nog als een soort waarheid kan gelden. Wel als je het puur innerlijk wil benaderen, dan betekent het een innerlijke kalmte die niet door alles en nog wat uit het lood geslagen wordt.
   Na de komst van het christusgebeuren en het groeiende Christusbewustzijn is Liefde aan de aarde toegevoegd en die roept ons nu juist op om je wel te bekommeren over je medemens, om mededogen te ontwikkelen en op te staan in broederschap, vanuit het besef dat iedereen in feite je broeder is. Je terugtrekken in een grot of klooster is nu wel uit de tijd, denk ik.

   • Hallo Arie,
    “Te bekommeren over je medemens ,om mededogen te ontwikkelen”.Je zult eerst klaar moeten zijn met je carrière en het verzamelen van goederen en het opblazen van je ego om anderen te kunnen helpen.Eerst een innerlijke kluizenaar,niet meer afhankelijk van andermans denken.Daar is misschien wel een heel leven voor nodig.
    De mensen doen natuurlijk hier en daar wat voor een ander,dat zijn altijd keuzes.Jezus gaf zich helemaal,dat is andere koek.Niet weggelegd voor een gewone sterveling.Op twee of drie voorbeelden na.Dus toch eerst maar kluizenaar worden.
    Toevallig ken ik een heleboel mensen die in grotten wonen in Spanje,maar dat is weer een ander verhaal.

    • Dag Bert,

     Dat is natuurlijk niet geheel onwaar, wil niet zeggen dat je tijdens dat egoproces zo nu en dan wel wakker kan worden. Bij de een duurt het wat langer als bij de ander. Bij mij bijv. heel lang 🙂 Innerlijke kluizenaar is wel een mooie typering moet ik zeggen!
     We kunnen ons niet verschuilen achter ..dat wij maar gewone stervelingen zijn, dus ons valt niets te verwijten. Al met al : beter laat dan nooit! Blijkbaar ben jij ook al wat ouder en een leven achter de rug, je kunt er dan voor kiezen om met je achterste in de zon te gaan zitten en je stierlijk te vervelen voor zo’n grot of gaan zien of je nog wat kan betekenen voor je medemens?
     Groet….ik hoop dat Sint Klaas tevreden over je is.
     Arie

 2. Beste vrienden! Zullen we de discussie over boosheid weer wat in het midden brengen want de boosheid begint nu te versterken i.p.v. af te nemen. We zijn niet boos op...
  Lees meer

  Bijlage:

  Beste vrienden!

  Zullen we de discussie over boosheid weer wat in het midden brengen want de boosheid begint nu te versterken i.p.v. af te nemen.
  We zijn niet boos op de wereld of op anderen, we zijn boos op onszelf , op onze onmacht er ook maar iets aan te veranderen! Verander de wereld , begin bij jezelf …..betekent: dat gezien jezelf de wereld bent… dat je daar een grote bijdrage kunt leveren. Het duister kun je niet met duister en boosheid verdrijven, dan zal het zich versterken.
  Toch de oefening van Diederik maar eens proberen ook al is het soms moeilijk, maar door vol te houden kunnen we bij een ongekende kracht in onszelf komen, en die kracht is vele malen sterker dan boosheid, die voorkomt uit frustratie en onmacht!
  Gegroet…..lieve vrienden.

 3. ik kom uit een generatie he, die is zo boos , het is niet leuk meer, die lui zijn woedend, uitzinnig zo schijt genoeg hebben we ervan, en zo zien...
  Lees meer

  ik kom uit een generatie he, die is zo boos , het is niet leuk meer, die lui zijn woedend, uitzinnig zo schijt genoeg hebben we ervan, en zo zien wij zich allerlei mooie mensen zich naar de klote helpen, dat is net als in jullie tijd, maar natuurlijk hoeven mijn mensen niet over de jaren 60 te horen, want jullie waren hedonisten, dus rot op…. Goed tot dusver wat emotioneel primitieve reactie, we hebben het verkloot, jullie, ik, wij allemaal hebben het er een beetje bij laten hangen

 4. Oke Diederik, ik geloof wel dat jij niet de hele tijd met gigantische woede rondloopt. In mijn geval kwam ik er op zeker moment achter dat dat voor mij eigennlijk...
  Lees meer

  Oke Diederik, ik geloof wel dat jij niet de hele tijd met gigantische woede rondloopt. In mijn geval kwam ik er op zeker moment achter dat dat voor mij eigennlijk wel zo was. Ik was gigantisch boos en heb die energie ook structureel aangewend om nou ja zeg maar te overleven. Niet dat ik die boosheid aanwende om bushokjes in elkaar te slaan of iets dergelijks, maar eerder een soort houding van iemand die besluit ‘ze krijgen mij er niet onder.’ Dat is niet alleen maar negatief, integendeel het heeft best wel goed gewerkt voor mij in bepaalde perioden en situaties. Maar toch daar zat wel agressie in, al was het maar naar mezelf. Maar ondanks dat en hoewel gewoonten en patronen van denken en handelen op den duur vaste prik lijken te worden is er in mij, zoals naar ik aanneem ook in anderen tevens een onderzoekende en nieuwsgierige kant die wil weten hoe dingen werken. Dus dan ga je over dingen nadenken en zodra je een beetje thuis bent in meditatie kun je dat ook heel goed aanwenden om echt in te zoomen op bepaalde thema’s. Ik heb toen ik jonger was eigenlijk altijd wel geloofd in agressie, wat ik begreep en idealiseerde als een ferm besluit de eigen weg te gaan; voor mij is agressie nog geen geweld, ookal vindt geweld zijn oorsprong daar wel. Maar het probleem is dat het je afsluit van wat je kunt zijn. Het bevestigt de idee dat je op jezelf bestaat met opponenten tegen over je waartegen je je moet verdedigen of die je met een goed geplande tegenstrategie kunt ‘bevechten’. Vanuit een spiritueel perspectief klopt dat niet. Natuurlijk bevinden organisaties als Green pence zich in zo’n discours. Zelfs Ghandi, King en zulk soort mensen, die hun veldslagen vochten zonder het gebruik van (fysiek) geweld zaten in dat paradigma. En dat is ook maar goed ook, begrijp me niet verkeerd. Maar het wordt tijd om verder te gaan dan dat. Zodra je begrijpt dat agressie, of woede wat het ook verder vermag één bijproduct oplevert, namelijk meer agressie/woede dan ga je wel inzien dat dat niet eindeloos zo door kan gaan.

  • Zeer helder en eerlijk, deze beschouwing, Letters.
   Wel vraag ik me soms af of mensen als Gandhi, Martin Luther King, de vermoorde Tibetanen, enzovoort, wel zo geweldloos waren als meestal wordt beweerd. Werden ze niet, zoals Che Guevarra destijds, veel te sterk geïdealiseerd?
   Die beschouwing maak ik deels vanuit de levensvisie van Ohsawa. Hij ging ervan uit dat het nooit de bedoeling is dat men een gewelddadige dood sterft en gebeurt dat toch, dan zou men zelf op één of andere manier gewelddadig of sterk uit evenwicht zijn.
   Een krasse bewering, ik weet het. Anderzijds zou er wel een zekere logica in kunnen zitten, ook vanuit de levensvisie dat men zijn eigen werkelijkheid schept.
   Als dat inderdaad zo is en als dat zou kloppen, waarom creëerden die leiders en leraars dan een gewelddadige dood voor zichzelf? Waarom trokken zij een dergelijke extreme ervaring naar zich toe?
   Misschien is vrede gewoon niet via politieke weg te bekomen, maar alleen via een innerlijke weg en verandering van levenswijze.
   Het zijn slechts vragen die ik nu stel en geen onaantastbare waarheden die ik verkondig.

   • /Misschien is vrede gewoon niet via politieke weg te bekomen, maar alleen via een innerlijke weg en verandering van levenswijze./
    Diederik ik ben net zo.n activist geweest als jij stel ik mij voor. Na veel strijd en frustratie kwam ik ook daaruit. Mijn uiteindelijke conclusie was en is: dat je de wereld vanaf de buitenkans slechts in zeer geringe mate kan beïnvloeden. De wereld veranderd alleen in die mate dat het individu, de enkeling aan zich zelf werkt.
    Groet!
    Jan.

 5. Hoe zouden we trouwens tot broederschap tussen mensen kunnen overgaan, als we dieren gruwelijk blijven afslachten? Zolang we daar niet mee beginnen, kunnen we het andere wel vergeten.// Het was...
  Lees meer

  Hoe zouden we trouwens tot broederschap tussen mensen kunnen overgaan, als we dieren gruwelijk blijven afslachten?
  Zolang we daar niet mee beginnen, kunnen we het andere wel vergeten.//

  Het was mij al opgevallen dat niemand de laatste vraag van het artikel beantwoordde.
  Zijn niet alle wezens onze broeders?
  Als je in de keten van broederschap een deel verwaarloosd en onrecht aan doet, zal de universele broederschap niet incarneren en zichtbaar worden in de aarde.

  Groet!

  • Mail die ik in het verlengde van dit bewustzijn gisteren naar een tijdschrift heb gestuurd.

   Aan: “brieven@tvblad.be”
   Onderwerp: Dierproeven

   Enkele weken geleden was er een documentaire van Dirk Draulans over dierproeven op tv en de conclusie daarvan was dat we gerust konden zijn en dat de proefdieren aan onze universiteiten en in onze laboratoria een dierwaardig en zelfs gelukkig leven leiden.
   Aan een kraampje van de Anti Dierproeven Coalitie aan de Lange Munt in Gent heb ik echter een heel ander verhaal gehoord.
   Voor die documentaire zou ervoor gezorgd zijn dat “het huis was opgeruimd” en dat de echte wanpraktijken zorgvuldig werden verborgen gehouden. Draulans zelf zou het zo geregeld hebben dat er een vrij rooskleurig beeld werd getoond en zou zich in die zin dus schuldig gemaakt hebben aan belangenvermenging.
   Indien dat zo is, dan versterkt dat alleen maar de indruk bij mij dat we zelfs via zogenaamde documentaires constant worden belogen en bedrogen, maar ik nodig Dirk Draulans vriendelijk uit om mij hier in TV-blad van antwoord te dienen en deze kritische beschouwing met duidelijke argumenten te ontkrachten.

  • Ja dat klopt wel Jan voor mijn gevoel. Het gevaar is alleen dat we daaruit verkeerd zouden kunnen concluderen dat broederschap pas gestalte krijgt als alle omstandigheden ideaal zijn; iedereen in een totale staat van liefde verkeert naar alle wezens etcetera en daar wat moedeloos van worden. Terwijl je broederschap ook kan zien als een proces; een kring die steeds wijder kan worden. Als een vuur dat misschien begint met een vonkje of een kleine vlam.
   Als liefde of de vriendschap gewekt zijn zal het uiteindelijk niet meer mogelijk zijn of in ons opkomen geweld te hanteren (geweld naar jezelf, naar anderen, naar dieren, naar het milieu etc.) Dus voor nu is het waarschijnlijk een slimme strategie om die vlammetjes uit de wind te houden, bij elkaar te brengen en zo met beheersing en zorg dat vuur te laten groeien. Iedereen die wel eens fikkie steekt kent dat princype; je begint niet met de grote blokken hout.

   • Bedankt Pepijn,

    Wijze raad is welkom in dit proces!

    Ik ben net bezig met de uitgelichte reacties, ik plaats het erbij omdat het een waarschuwing is en het van belang is dat we waakzaam zijn en de valkuilen onder ogen durven te zien.

  • Zo is het, Jan.

 6. Ik zou nog even een beschouwing willen plaatsen, omdat misschien de indruk rijst dat ik niet geloof in zoiets als broederschap of er afwijzend tegenover sta. Daarop zou ik willen...
  Lees meer

  Ik zou nog even een beschouwing willen plaatsen, omdat misschien de indruk rijst dat ik niet geloof in zoiets als broederschap of er afwijzend tegenover sta.
  Daarop zou ik willen antwoorden dat ik beroepshalve en privé zowat heel mijn leven gewerkt heb om die idee werkelijkheid te laten worden, maar alles begint volgens mij bij een aantal praktische en concrete veranderingen qua levenswijze en niet bij woorden alléén.
  Er zijn echter drie grote obstakels die zich op die weg voordoen.
  1 De meeste mensen kiezen daar niet spontaan of uit vrije wil voor, maar alleen als ze niet anders meer kunnen en de rampen en crisissen zich intussen hebben opgestapeld.
  2 Daardoor is het op wereldvlak vrij laat geworden, want alle aanwijzingen, boeken en informatie, die decennia geleden al bekend waren, werden geminacht, bespot en onder de mat geveegd.
  3 Het probleem is ook dat een relatief kleine bewuste minderheid tegenover een relatief grote onbewuste meerderheid blijft staan en dat er bijvoorbeeld voor zowat iedere vegetariër die er bijkomt er ook duizenden nieuwe vleeseters bijkomen, waardoor het soms allemaal op dweilen met de kraan open lijkt.
  Maar los daarvan geloof ik er wel in en sta ik achter de idee, want anders zou ik hier op deze site trouwens ook niet schrijven.

  Diederik

  • Waar haal ik die derde bewering vandaan?
   Er was onlangs een documentaire op tv, waarin gesteld werd dat de vleesconsumptie binnen enkele decennia nog eens zou verdubbelen, als we zo doorgaan. Dat aspect alleen al is echter compleet onhoudbaar voor de planeet.
   Ik wil even aanstippen dat deze beschouwing niet off-topic is, maar alles met het thema heeft te maken. Hoe zouden we trouwens tot broederschap tussen mensen kunnen overgaan, als we dieren gruwelijk blijven afslachten?
   Zolang we daar niet mee beginnen, kunnen we het andere wel vergeten.

   • Het is mij inmiddels wel duidelijk dat veganisme de beste voedingswijze is voor de intelligente mens. Maar voor je dat inziet dat kost wat tijd. Natuurlijk zijn we als mensheid nogal traag en is het onderhand één voor twaalf, maar er zijn dingen aan het veranderen. Ik vergelijk het dan maar even met mijn persoonlijke leven. Ik kom uit een gezin waar vlees wordt gegeten. en hoewel mijn lieve moeder zeker naar beste weten en kunnen in de veronderstelling was dat er behoorlijk gezond eten op tafel kwam, leerde ik later dat dat toch niet bepaald zo was. Ik ben wat veranderingen in voedingswijze gaan aanbrengen toen ik me voor voedsel en de bereiding ervan ging interesseren en toen kwam van het één het ander. Het begint met interesse en dat het je iets kan schelen en dan kun je keuzes maken. Daarvoor eigenlijk niet. Ik zie zoiets ook in het groot gebeuren en ben eigenlijk wel hoopvol.

    • Dat is mooi Pepijn……geloof hoop en liefde
     Geloof in de goddelijke vonk in alle mensen
     Hoop dat de broederschap steeds meer zichtbaar wordt in de aarde
     Liefde als het werktuig

     Steeds meer ga ik deze drie-eenheid omhelzen, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan.

 7. Beste Mensen, Ik wilde dat het duidelijk was dat het artikel vanuit een soort samenwerking is ontstaan: //Voor deze publicatie heb ik mij laten inspireren door de reacties die zijn...
  Lees meer

  Beste Mensen,

  Ik wilde dat het duidelijk was dat het artikel vanuit een soort samenwerking is ontstaan:
  //Voor deze publicatie heb ik mij laten inspireren door de reacties die zijn binnengekomen op het voorgaande artikel: Wat betekent nieuwe broederschap in onze tijd? Ook heb ik een aantal daarvan in zijn geheel opgenomen in dit artikel, om op deze wijze tot een completer beeld te komen over het idee…Nieuwe Broederschap..
  Deze werkwijze beschouw ik eigenlijk ook al als een vorm van broederschap, om met elkaar tot een bepaald inzicht te komen over dit boeiende onderwerp, dat immers aan de basis ligt van al het leven. Dank daarvoor!//

  Ik heb het artikel nu aangepast en er duidelijk de namen bijgezet van de reacties die ik in zijn geheel opgenomen heb, dan wordt het nog duidelijker!!
  Al doende leert men…

  • Mooi, Jan, hoe je bruggen maakt en samenbrengt. Hartelijk dank.
   Groet,
   Jarien.

  • Avatar
   walter hebing

   4 december 2014 om 01:17

   Hallo Jan, mijn naam is Walter Hebing. In wezen is mijn reactie gestoeld op Steiners uitspraak: “Wie de geest achter de techniek niet kent, gaat blind door het leven”, aangevuld met de woorden: “Taal is ook een techniek”. In een van de laatste citaten schrijft Steiner dat primitieve volkeren het woord boom niet los van hun kwaliteit kennen. Dus kersenboom, vijgenboom , appelboom, enz. In feite vind ik het een verschraling van de taal, in plaats van een verrijking van de taal. Vroeger had men de groenteman, de slager, de bakker, de metselaar, de timmerman enz, nu is alles samengepakt in een supermarkt of bouwmarkt. De mens wordt niet benoemd naar zijn kwalliteit, maar als onderdeel van een keten, dat brengt hem niet op aarde maar juist hem er vandaan. Zo ook heeft het Nederlands een achttal tijden waarachter een subject zich schuilen kan, heb ik het nog niet eens over incarnatie.
   Alle mensen worden pas broeder en zusters als we alle begrippen transparant maken, opdat er geen zwarte gaten in talen kunnen blijven voortwoekeren. Onze veiligheid ten opzichte van onze medebroeders is sinds de laatste wereldoorlog gewaarborgd door de atoombom.
   Vanuit die veiligheid spreken wij ten opzichte van onze broeders, je hebt gelijk dat er veel mensen op aarde zijn die gewoon sociaal handelen uit mededogen, maar dat wordt steeds moeilijker gemaakt door verzekeringen. Raap maar eens een hulpbehoevende spontaan van de straat, die, omdat je hem op de been helpt, extra schade oploopt, het assurantiebedrijf weet je te vinden.
   De nieuwe media die werkt op een stofje uit siliconvaley is weliswaar verhelderend voor de directe tijd, maar doorbreekt “menselijke” relaties, zie wat er in Irak, Egypte, enz. is gebeurd naar het weghalen van de zogenoemde dictators!
   Mijn computer heeft kuren en slaat om de haverklap op tilt, dus dit is de laatste keer dat ik hem opstart. Universeel broederschap vereist universele openheid van het menselijk streven, wat gedagvaard kan worden, binnen één dag, met behulp van het stofje uit Siliconvaley!
   Mens Gij zijt uit stof ontstaan en tot stof wederkeren, als Gij u niet richt tot de stof waaruit Gij ontstaan bent! Wat Gij voor het geringste van mijn scheppingen gedaan hebt, hebt gij voor mij gedaan. In wezen de aanwijzing dat het Goddelijk Bewustzijn van de mens afhankelijke is van de kwetsbaarste schakel op aarde, namelijk het stofje, door weer en wind beroert, wat al of niet leven voorbrengt.
   Tot zover
   Groetjes Walter Hebing

   • Dag Walter,

    Dank voor je reactie en excuus voor het verkeerd spellen van je naam, het is direct in orde gemaakt. Je haalt het voorbeeld van de verdreven dictators aan, dat is ook voor mij iets waar ik niet uitkom. Ik was zo ontroerd en leefde intens mee met de volkeren die hun dictators wegstuurden. Dat raakt voor mij dan aan broederschap en dat raakt mij tot diep in de ziel. De muur die veel in Berlijn was ook zo.n moment.
    Het resultaat uiteindelijk in de Arabische landen is catastrofaal, hoe zou je dit kunnen verklaren vanuit geestelijk perspectief?
    Een kop van de draak afgesneden en er komen er meerdere voor in de plaats.

    /Wat Gij voor het geringste van mijn scheppingen gedaan hebt, hebt gij voor mij gedaan/ Deze uitspraak laat de diepe betekenis zien hoe broederschap werkt.

    Universele broederschap vereist openheid van het menselijk streven…stofje vanuit Siliconvaley….graag nadere uitleg,,,ervaar je dat nu als goed of verkeerd?

    groet!
    Jan

    • Hallo Jan
     Voor het gemak gebruik ik Steiners driedeling van de geest, namelijk: De Geestzelf, de levensgeest en de mensengeest. Aan alle manifestaties op aarde ligt een geest aan ten grondslag. Grof gezegd kan men het Heelal vereenzelvigen met de Geestzelf en mineralen, planten, dieren en mensen, met de levensgeest. En de mens zien, als geest achter zijn manifestaties, zowel in woord als in daad.
     Het probleem van de mens is dat hij los van levensgeest, dealt met de Geestzelf en dat kan het leven op aarde niet verdragen, de mens ondermijnt daardoor zijn eigen bestaan op aarde. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” 32 – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
     In wezen wijst Jezus op zijn eigen geboorte! Zijn vader en moeder waren op weg om zichzelf te laten optellen in de Joodse levende natie en moesten vluchten omdat de geestmens Herodus er een nieuwe koning in zag. Het stofje uit Silliconvaley zal veel mensgeesten(Dictators, predikanten enz.) onttronen, de vraag alleen is bieden we het stofje genoeg stof(realiteitszin), om de levensgeest van de aarde te redden?
     Abortus, vruchtwaterpuncties, enz. voelen voor me net zo aan als de maatregelen van Herodus! Met dit verschil: Vluchten kan niet meer!
     Groetjes Walter

   • Avatar
    walter hebing

    4 december 2014 om 01:41

    Mijn computer lijkt wat stabieler te zijn dus waag ik me aan de volgende beschouwing, kijkend naar de zon lijken er twee lenzen ter bescherming van ogen voor de zon te komen en kan dan minutenlang recht de zon aan kijken.
    Ik ben net op Tenerife geweest en kon amper het daglicht verdragen laat staan recht in de zon kijken. Ik heb de moed niet gehad om dat nog te proberen op Tenerife, ik zie het nu als een kans gemist, ik had deze kans moeten grijpen.
    Rechtstreeks in de zon kijken is iets anders dan de zon in je verbeelding nemen.
    Wij westerlingen reizen massaal naar de zon en de mensen die in de zon leven willen kost wat kost naar het Westen komen.
    Waarom eigenlijk?
    groet Walter

    • Dag Walter….is het bovenstaande beeldspraak, omdat ik niet graag op Tenerife rechtstreeks in de zon zou kijken?

     • Avatar
      walter hebing

      5 december 2014 om 00:17

      Hallo Jonas het is geen beeldspraak, het iets wat ik af en toe in Nederland doe als ik er de moed voor kan opbrengen, immers je lichaam moet je er op instellen, het doet wat met je. Op dit moment is de zonlicht zwak in Nederland, maar ik denk er te weinig aan. Toch voelt het aan als iets essentieels om regelmatig te doen, het voelt als een biecht aan het licht.
      Ik heb een spreuk van Steiner op het graf van mijn zoon laten graveren die me hieraan telkens doet herinneren, namelijk: “In stilte ontvangen het zuiverste licht, al het leven in Liefde verbindend”. Op Tenerife had ik er de rust, noch de moed ervoor.
      groetjes walter

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »