Hemelvaart: De innerlijke hereniging met het hogere zelf.
Pinksteren: Het feest van het samengaan van het individuele bewustzijn in het all-bewustzijn

Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn voor de meeste mensen vrije dagen en de betekenis daarvan raakt steeds meer op de achtergrond. In feite is dat een bewustzijnsverduistering veroorzaakt door de focus op materiële  welvaart en geluk. Deze dagen vragen juist een wakker bewustzijn: je bewust-zijn dat je in wezen een Geestmens bent;  dan sta je heel dicht bij het Pinkstergebeuren. De christelijke feestdagen dragen allen een mythische betekenis in zich. Het zijn symbolische en levende beelden die in de ether nog steeds te zien zijn en verbonden met de mens.

Gemeenschapsvorming
Het pinksterfeest heeft ook te maken met gemeenschapsvorming, en de vele festivals zijn de nieuwe mensenwijdings-feesten die blijkbaar een diepere behoefte vervullen. Er is reden te over  om het pinksterfeest met bewustzijn te vieren, omdat het een enorme voortgang inluidde op de menselijke ontwikkelingsweg. Velen blijven het verbinden met de kerken waar ze zich van afgewend hebben. Dat is jammer en komt voort uit een sluimerend vooroordeel en vroegere indoctrinatie. Namen en woorden dragen een kracht in zich en die willen uitgesproken worden en niet verbasterd tot vage termen.

Als ik over Christusbewustzijn schrijf dan bedoel ik niet de Jezus, maar een grote universele kracht die al ver voor Jezus werkzaam was en in veel gnostische stromingen wordt erkend en gezien.  Het is een onpersoonlijke, alles doorstromende kracht, de oerbron en het kernwezen in alle dingen. Jezus was in staat om die kracht toe te eigenen en het ook tot uitdrukking te brengen in woord en daad. Als een lichtend voorbeeld voor alle mensen. Hij opende de poort naar onszelf.

Hemelvaart is vanuit geestelijk perspectief een oprijzen naar een hoger niveau, een innerlijke hereniging met het hogere zelf. In de bijbel staat dat een wolk Jezus aan het zicht van zijn leerlingen onttrok. Wanneer er een wolk komt voor de zon, dan zou je kunnen denken dat de zon is weggegaan. En als de wolk weer verder gedreven is en de zon weer tevoorschijn komt, dat de zon is teruggekeerd. Maar in werkelijkheid is de zon helemaal niet weggeweest. Alleen een wolk verduisterde het licht; de wolk van niet-weten, de menselijke onwetendheid. Jezus zal terugkeren op een wolk: de belofte dat de mens eens zo ver zal zijn in de ontwikkeling dat hij of zij wèl bewust kan schouwen in de tot dan toe ontoegankelijke geestelijke wereld.

Door de hemelvaart worden alle mensen vanaf dat moment ontvankelijk voor de Christusimpuls, die dicht bij de aarde zal blijven tot het eind der tijden. Jezus die Christus geworden is verenigt zich door die daad met de etherische natuur van de mens, daar is hij ons dus altijd zeer nabij. Het is er niet om ons weg te trekken van de aarde, maar om ons de individuele kracht te geven de aarde met de geest te verbinden en in jezelf deze impuls te verwerkelijken, tot uitdrukking te brengen. Niet als een geestelijk visioen maar in werkelijkheid het in jezelf herkennen, jezelf als het ware hervinden in de Geest en daardoor de aarde naar een hoger plan brengen. Als je een  bijdrage wilt leveren aan de wereld:
Vind dan jezelf en daardoor alle anderen! Dit kan alleen als je stevig geworteld bent in de aarde, en de omhoogstrevende kracht van de ziel de blik gericht houdt op het Licht.

Droombeeld /het vuur van enthousiasme
Eens kreeg ik een helder beeld dat het bovenstaande kan verduidelijken:
Ik vroeg mij af waarom de individuele ontwikkeling en het bewustzijn zo tergend langzaam gaan, dan wel volgens menselijke maatstaven. Daarbij speelde mijn aangeboren ongeduld mij ook nog parten.
—–Ik ben vol idealen, vol vuur en wil ik mijn boodschap verkondigen. Een wezen nodigt mij uit het zelf te ervaren en hoog in de boom te gaan om mijn vuur aan de wereld te schenken. Beneden mij is een groot korenarenveld dat er oppervlakkig gezien gezond en rijp uitziet. Ik werp mijn vuur in het veld en het vlamt op in prachtige heldere kleuren, ik voel mij oeverloos gelukkig en ben dankbaar verbonden.
Dan opeens… een kleine windvlaag en bijna alle korenaren vallen om en blijken verdorde wortels te hebben. Dan hoor ik een stem: “het ontbreekt hen aan kracht en wil om hun eigen vuur brandende te houden.”——

Met dit levende beeld voor ogen en jaren meer levenservaring groeide wijsheid en het geduld er anders mee om te gaan.
Er wordt onderscheidingsvermogen gevraagd om niet je vuur te verspillen. Je kunt hooguit de ander stimuleren om sterker te worden, te wortelen in de aarde en zelf de verantwoordelijkheid op te pakken voor het eigen leven. Het vuur echter is ook nog eigen wil, Uw Wil is het vuur dat zich offert aan het licht.
Aan de aarde ontwikkel je, door alle beproevingen waaraan je blootgesteld wordt, bepaalde kwaliteiten die nodig zijn om in jezelf langzamerhand ruimte te scheppen voor de indaling van de Geest. Na een ziekteperiode bijvoorbeeld kan je soms ook een soort opstanding en vernieuwing beleven,  alsof er een schoonmaak heeft plaatsgevonden.

De pinksterblom
Tijdens het pinksterfeest werd door vele eeuwen heen een jong ongehuwd meisje tot pinksterblom gekozen. Zij was de pinksterbruid met een bloemenkrans gevlochten in haar haren. Zij zat  onder een soort van een hemelboog met een mandje waaruit zij zelfgemaakte papieren bloemen strooide. Zelfgemaakte bloemen strooien is symbolisch voor het gegeven dat de mens in staat is om zelf te scheppen, te creëren. Hij/zij geeft hiermee iets eigens, het puurste, het zuiverste vanuit zichzelf.
Dat is de innerlijke kern en het wezen daarvan wordt zichtbaar in de bloem.
Dat schenken vanuit jezelf komt voort  vanuit een levende verbinding met de Geest: de beker loopt voortdurend over

Enthousiasme
De pinksterbeleving staat voor de verbinding met het hoger-Ik en ook voor gemeenschapsvorming. Dat laatste zocht ik bijvoorbeeld in de grote zoektocht naar broederschap op aarde, maar uiteindelijk gaat het om de gemeenschap van de hogere zelven(ikken); een vrijwillig samengaan van individueel bewustzijn in het al-bewustzijn. Aan dat proces ligt het pinstergebeuren ten grondslag; het feest van de vrije individualiteit, inspiratie en enthousiasme. Inspiratie betekent o.a.: inademing, inblazing, ingeving en bezieling. Enthousiasme: in Theos…in God zijn.
De Geest werd de apostelen als het ware ingeblazen en wat eerst iets van buiten was kwam daardoor nu binnen. De Geest krijgen staat voor de roep tot omvorming en vernieuwing en de opdracht om in onszelf de Goddelijke krachten te zoeken, God in onze eigen ziel op te nemen. God kan alleen gekend worden door de Geest, die doorschouwt alle dingen. De Geest als voertuig naar je eigen diepste kern, dat tevens de kern van alles is.

De Geest
Probeer sombere en negatieve gedachten los te laten en te bewegen naar die kern waar alleen liefdevolle gedachten zijn. Het ligt in ieder van ons te wachten en al het goede komt daaruit omhoog. Het is de Goddelijke oerbron die al wat leeft doorstraalt. Als je ontspannen en stil bent, tijdens een meditatie of gewoon liggend in bed zou je de vibraties kunnen voelen in en om je heen. Je kunt er echter alleen komen door de Geest, het is het geestelijk lichaam. Zolang het ego nog heer en meester is, blijf je verstoken van je diepste zelf en ben je een dolende die het in de wereld blijft zoeken.

Ook geeft de Geest richting aan het leven zoals de apostelen toen opeens duidelijk hun taak voor ogen zagen. Ze konden spreken in alle talen omdat zij vanaf toen de taal van het hart spraken en die verstaat iedereen die er open voor staat. Als het vuur van enthousiasme ons van binnenuit vervult gaan we een andere taal spreken en worden we geïnspireerd vanuit de Geest. Niet het denkende woord wordt dan verkondigd maar het bezielde woord! Er is geen groter geluksgevoel mogelijk dan de beleving van het samengaan van lichaam, ziel en de Geest, vervult van toekomstkracht, al is het maar voor een moment.

De neerdalende witte duif is het oersymbool van de Heilige Geest, de Geest daalt neer gelijk een duif. Opstijgend staat het symbool voor de gereinigde ziel. De duif is ook de belangrijkste bode in het graalverhaal. Het huwelijk wordt ook gesymboliseerd door twee witte duiven als vorm van trouw en zorgzaamheid. En de vredesduif met olijftak als de vredebrenger.

De opstanding van de innerlijke mens is dé reden voor ons leven op aarde. Jezus had de moed, het geloof en vertrouwen om te zeggen: IK Ben het beeld van God, als je mij gezien hebt heb je de Vader gezien en IK Ben de zoon van God. Is dat nu arrogant of is het ons geboorterecht om het zelfde ook te zeggen, en zonder aarzeling. Ook jij kunt liefde en geestkracht tot uitdrukking brengen als je durft te geloven in de kracht die in jou leeft.
Leren opnemen wat ons vanuit hogere sferen tegemoet komt, daar is in de eerste plaats ruimte voor nodig. Die ruimte is in onszelf te vinden: precies in het midden tussen het duister en licht. Een open lege ruimte die met hart en ziel verdedigd en verzorgd moet worden. Daar bouwen we aan de tempel waarin we de heilige Geest kunnen ontvangen die eens zal komen, dat is immers de belofte van het pinksterfeest. De drie krachtwoorden… Geloof, Hoop en Liefde zijn hier zo toepasselijk: Het Geloof (niet als een slaafs volger!!) als een Innerlijk Weten. De Hoop dat het eens goed komt en zal gebeuren; een anker van standvastigheid. De Liefde als machtig gegeven werktuig en verbindende factor.

Terug naar de pagina Jann Verduin voor reactie of vraag.

**Een inspirerende pinkstertijd voor alle mensen van goede wil…

((Bewerking van reeds eerder geplaatst artikel en ook opgenomen in het boek:

De Alleenganger/ Eenzaamheid… een uitdaging

Ook geplaatst in Sensitieve Beeld en geestverwanten 

 

 

(Totaal aantal bezoeken: 306, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!