Naar aanleiding van mijn vorige bericht over het innerlijk gebed kwamen er nog al wat vragen over de betekenis en het doel ervan. Het innerlijk gebed heeft mijn leven in ieder geval echt veranderd en daarom wil ik daarover graag nadere uitleg geven.

De mensheid maakt een grote transformatie door van het groepsbewustzijn naar een individueel bewustzijn. Het is niet makkelijk maar wel een grote kans en uitdaging. We leven in het tijdperk van de bewustzijnsziel en dat gaat nog wel even duren. Sociale vangnetten als kerkgenootschappen, verenigingen, families ed. bieden nog amper zekerheid en geborgenheid. Mensen komen vroeg of laat geheel op zichzelf te staan en dat kan ongekende angsten losmaken.
Door de bewustzijnsziel word je meer bewust van jezelf en dat uit zich in een grote gerichtheid op eigen ontwikkeling, eigen welbevinden, eigen angst, verdriet, pijn of geluk, met weinig ruimte voor anderen. Ook het schrijven van memoires en (auto)biografieën is daar een uiting van. Van je eigen leven een kunststuk maken waar je trots op kunt zijn, je willen onderscheiden van de anderen. Dat geeft een ik-gevoel om iemand van betekenis te zijn.

Het schrijnende gevoel van alleen-zijn en eenzaamheid wil opgelost worden. Daarom de vlucht naar voren, op zoek in de wereld naar de verloren heelheid. Alle energie gericht op relaties met de zogenaamde tweelingziel als het ultieme einddoel.
Al met al leven we in een fascinerende tijd waar we onszelf kunnen ontwikkelen door middel van een ego om ons in de wereld staande te houden. Maar dat ego is een middel en geen doel op zich. Het gaat over bewustzijn, je bewust worden wie je wezenlijk bent en niet het kleine ik tot je levenswerk maken. Het ego heeft een hele bedrieglijke kant en verzint van alles om alle aandacht naar zich toe te trekken. Het voedt zich met aandacht en verhongert als de aandacht omgedraaid wordt. Laat hem verhongeren en voed jezelf met hoogstaande gedachten, bekommer je om je medemens en laat het eenheidsbewustzijn groeien.

In feite zijn we geestelijke wezens die hier op aarde slechts voor korte tijd vertoeven. Het ergste dat ons kan overkomen is lichamelijk dood gaan en dat is ook nog eens onvermijdelijk. Door alle onrust en angst zijn we nogal eens afgesneden van ons licht en de lichtwereld die ons omgeeft. Duister kan alleen bestaan in de schaduw van het licht. We redden het niet meer met oppervlakkige gedachten over positief denken; voor jezelf een veilige ruimte scheppen en het duister buiten de deur houden door ontkenning. Er wordt nu een dringend beroep gedaan op een bewust-zijn van de Goddelijke kracht waar iedereen deel van uitmaakt, ook de gevreesde vijand.

Het is nu onze grootste uitdaging om te gaan staan in de kracht die we zelf zijn. Niet alsmaar weer naar buiten te trekken, maar rechtsomkeert maken naar huis waar het wacht en altijd al was. 
Ik… duidt op het ego, maar in hogere zin wordt het Ik-Ben gebruikt om het bewustzijn aan te duiden, dat wat IS. Het ego en het hoger Ik staan dus dicht bij elkaar en zijn daarom soms moeilijk te onderscheiden. Zodat spiritualiteit ook een soort ego-spiritualiteit kan zijn; spiritueel materialisme om het eigen ik uit te vergroten. Onderscheidingsvermogen is dan ook van het allergrootste belang.

Een hulp daarbij kan zijn om het uiterlijke angstdenken te doen wijken door innerlijke concentratie op een sterke mantra die zijn weerklank heeft in de geest en ongekende lichtkrachten kan vrijmaken. De Ik-Ben woorden kunnen een grote hulp zijn om het bewustzijn over de geestelijke oorsprong te vergroten en de verbondenheid te versterken.
Ik-Ben Kracht,
Ik-Ben Liefde,
Ik-Ben Licht,
Ik-Ben Vrede,
Voel aan wat je op dit moment nodig hebt, het moet ook wel bij je passen. Als er maar kracht van uitstraalt en geloof in je eigen mens-zijn, je verbondenheid met de Geest. Mensen kunnen moeite hebben met bepaalde terminologie zoals het gebruik van Christus of God, maar het zijn en blijven kracht en lichtwoorden, hoe misbruikt vaak dan ook. Het gaat om de intentie waar je iets mee uitspreekt.
Goddelijk Licht
Christus Zon
Verwarm onze harten
Verlicht onze hoofden

Ook een krachtige aanroep is:
Goddelijke aanwezigheid
Verlos mij van het ego
Laat mijn denken samensmelten met u
Vervang mij door u.
Het doet het onrustige denken wijken, geeft ruimte in de geest en een gevoel van bescherming en veiligheid. Daar waar het denken wijkt kan God zich openbaren.
Als de voorbeelden je niet aanspreken zoek dan iets wat wel bij je past op dit moment. Wel iets wat kort en krachtig is en dat je op de in en uitademing innerlijk kunt uit spreken.
Een oosterse mantra is bijvoorbeeld Ohm nama shivaya: ik eer de godheid in mijzelf. Vaak toegepast is het 
Chanten, het ritmisch spreken of zingen.

Na een periode van innerlijke strijd kreeg ik het boekje ‘De pelgrim’ in handen. Een juweel van een boekje uit de Russische mystieke literatuur:
Een pelgrim hoorde in de kerk voorlezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en werd getroffen door de woorden: Bidt zonder ophouden. Deze tekst hechtte zich in zijn geest en hij ging op zoek naar geleerden en heilige mensen die hem daarover zouden kunnen vertellen. Na lange voettochten en omzwervingen kon eindelijk iemand hem vertellen waar het om ging.
Het is het eeuwig durend gebed dat luidt:
Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm U mijner.
Na een leven lang oefenen, het steeds maar weer herhalen, eerst hardop en daarna zachtjes van binnen, werkte het uiteindelijk uit zichzelf. Het is dan in het hart gekomen en daardoor blijf je in de Christus sfeer en word je op je pad beschermd. Het is eigenlijk een voortdurende contemplatie op een idee, dat dan werkelijkheid wordt. Op een gegeven moment kan het veranderen in: ontferm U over Ons.
Het wordt ook wel het gebed van het hart genoemd.

Alle andere gedachten wijken voor het denken met het hart. Met andere woorden: in plaats van een gevangene te zijn van je eigen onrustige, heen en weer vliegende gedachten, blijf je nu door concentratie in de geest van licht. Het herhalen van de woorden is een genezende kracht en wordt uiteindelijk iets van jezelf dat er altijd is. Het is een beschermende omhulling en een voortdurende contemplatie op de geest, die je bevrijdt uit de kluisters van het denken. Zo gauw als het gebed in je ziel opklinkt ben je weer wakker en in het bewustzijn!

Er is wel een zekere wilskracht voor nodig en vertrouwen in de werking ervan om het alsmaar te oefenen, maar dat is prima, omdat het oefenen op zich al voldoende is. Langzamerhand word je steeds bewuster van het repeterende denken en ga je er plezier in krijgen er iets anders tegenover te stellen. Dus zo gauw als het denken weer opdringerig aanwezig is begin je de ‘mantra’ te herhalen, alsmaar en steeds opnieuw. Het denken is uiteindelijk ook altijd een herhaling van alsmaar hetzelfde, tenminste het denken waar je niet echt vat op hebt, waar je je mee geïdentificeerd hebt. Er is ook een ander soort denken dat bewust en geconcentreerd is.

Misschien gaat het wel net als bij mij; het gebed werkte terstond en ging dag en nacht door. Het was een herkenning uit een ver verleden, dat nog in mij lag te wachten. Dit is werkelijk een eeuwigdurend gebed, het gaat altijd met je mee omdat je er één mee bent geworden. Maar zoals je jezelf vergeten kunt, zo vergeet je ook dit gebed, wat echter niet wil zeggen dat het er niet meer is.

Het duister wijkt direct als het geconfronteerd wordt met dit gebed.
Eens ben ik onverwachts gebeten door een straathond, met alle nare gevolgen van dien. Zo gauw als een hond mijn pad kruiste werd ik angstig, maar vanaf toen was direct het gebed er en was mijn angst weg. Zo heb ik heel wat angsten overwonnen. 
Als je in het gebed bent ontstaat er een gevoel van overgave en een weten dat alles goed is, dat alles gaat zoals het moet gaan. Het innerlijk gebed is in feite een mantra waarvan de werking kosmisch bepaald is.
Ook in de nacht kan het voortdurend bescherming bieden en het sterke duister van deze tijd op afstand houden. Het legt als het ware een cirkel van beschermende liefde en licht om je heen en het duister zal wijken voor het licht.
Leg een cirkel
van beschermende liefde
en licht om mij heen.

Ook voor kinderen die veel te open en kwetsbaar zijn, en bang zijn voor de nacht, kan een soortgelijk gebed een grote hulp zijn.
 Je zult nog verbaasd zijn, hoe kinderen er in al hun zuiverheid  voor open staan.

Van het hoofd tot aan de voeten ben ik het beeld van God

Van het hart tot in de handen voel ik de adem van God
Sprekend met mijn mond volg ik de wil van God
Wanneer in God zie in vader en moeder

In alle lieve mensen
In dier en bloem
In boom en steen
Dan voel ik geen vrees
Maar LIEFDE voor alles om mij heen

Veel kinderen in deze tijd zijn geheel verstoken van religie, omdat hun ouders daar niets meer mee hebben of doen, maar wel heel vanzelfsprekend de spelcomputer aanreiken. Op den duur en bij verslavend gebruik een geestdodende bezigheid, de ziel verkommert. 
Mijn ervaring is dat ieder kind zielsmatig hunkert naar religie, omdat het gewoon nog religieus is!  (re-ligare: in verbinding zijn)

In het verleden was de priester de middelaar tussen de gewone mensen en de geestelijke wereld, nu echter komt het er op aan dat we zelf een rechtstreekse en bewuste verbinding proberen te leggen met de geest.
Het innerlijke gebed zorgt voor zo’n verbinding, een soort navelstreng die ons verbindt met de voedende Geest. Zo zijn we allen priesters van de nieuwe tijd; dienaars en verzorgers van onze eigen doorlopende eredienst.
IK BEN

Weer terug naar>> Sensitieve Beeld en Geestverwanten  voor reactie/aanvulling of vraag.
Ook geplaatst op de FB Pagina van de Verwanten
*
Het boekDe Alleenganger/ Eenzaamheid … een uitdaging. Meer informatie over het boek vind je Hier

*Het boek De weg van de pelgrim is alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

 (Totaal aantal bezoeken: 727, 1 bezoekers vandaag)
  • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!