De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

KRACHT EN VERTROUWEN VERSUS ANGST/ HET INNERLIJKE GEBED

Angst heeft een verlammende werking op bewust-zijn. Steeds meer mensen hebben en krijgen last van paniek en angststoornissen. Depressiviteit is ondanks de welvaart een veel voorkomend probleem dat met anti-depressiva wordt bestreden.
Het onderliggende geestelijke probleem is dat de mensheid een grote transformatie doormaakt van het groepsbewustzijn naar een individueel bewustzijn. Dat betekent dat steeds meer mensen alleen komen te staan zonder nog een sociaal vangnet te hebben. Religieuze instellingen, families en verenigingen vallen uit elkaar en het egoïsme viert hoogtij. Dan zijn er ook nog krachten in de wereld werkzaam die de mensen weer terug willen zetten in het groepsdenken van de middeleeuwen en ver daarvoor. Zij haten die individuele vrijheid en het democratisch denken en gaan er met nietsontziend geweld tegenin en willen angst zaaien om het vrije bewustzijn te verlammen.
Daar tegenover staat het Heildenken van Facebook, die alle mensen van de wereld digitaal wil verbinden in een soort kathedraal van samenzijn, in volledige openheid en onder volledige controle. Alle mensen zijn zogenaamde vrienden van elkaar en daardoor niet meer alleen, en weer ondergebracht in een nieuw soort groepsdenken waar mensen elkaar napraten, nieuws verspreiden en nieuws manipuleren.

Er is blijkbaar geen grotere opdracht denkbaar dan op jezelf gaan staan, een opdracht die tegelijkertijd ook zoveel angst oproept. Op de vlucht voor de confrontatie en acceptatie van jezelf in veelbelovende datingsites waar de ultieme tweelingziel op je wacht.

In feite zijn we geestelijke wezens die hier op aarde slechts voor korte tijd vertoeven. Het ergste dat ons kan overkomen is lichamelijk dood gaan en dat is ook nog eens onvermijdelijk. Door alle onrust en angst zijn we afgesneden van ons licht en de lichtwereld die ons omgeeft. Duister kan alleen bestaan in de schaduw van het licht.
We redden het niet meer met oppervlakkige gedachten over positief denken; voor jezelf een veilige ruimte scheppen en het duister buiten de deur houden door ontkenning. Er wordt nu een dringend beroep gedaan op een bewust-zijn van de Goddelijke kracht waar iedereen deel van uitmaakt, ook de gevreesde vijand.
Het is nu onze grootste uitdaging om te gaan staan in de kracht die we zelf zijn. Niet alsmaar weer naar buiten te trekken, maar rechtsomkeert maken naar huis waar het wacht en altijd al was.
Een hulp daarbij kan zijn om het uiterlijke angstdenken te doen wijken door innerlijke concentratie op een sterke mantra die zijn weerklank heeft in de geest en ongekende lichtkrachten kan vrijmaken.

Ik-Ben Kracht,
Ik-Ben Liefde,
Ik-Ben Licht,
Ik-Ben Vrede,
Voel aan wat je op dit moment nodig hebt, het moet ook wel bij je passen. Als er maar kracht van uitstraalt en geloof in je eigen mens-zijn, je verbondenheid met de Geest. Mensen kunnen moeite hebben met bepaalde terminologie zoals het gebruik van Christus of God, maar het zijn en blijven kracht en lichtwoorden, hoe misbruikt vaak dan ook en het gaat om de intentie waar je iets mee uitspreekt.
Bij mijzelf komt vaak omhoog

Goddelijk Licht
Christus Zon
Verwarm onze harten
Verlicht onze hoofden
Het doet het onrustige denken wijken, geeft ruimte in de geest en een gevoel van bescherming en veiligheid. Daar waar het denken wijkt kan God zich openbaren.

Na een periode van innerlijke strijd kreeg ik het boekje ‘De pelgrim’ in handen.
Een juweel van een boekje uit de Russische mystieke literatuur:
Een pelgrim hoorde in de kerk voorlezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en werd getroffen door de woorden: Bidt zonder ophouden!
Deze tekst hechtte zich in zijn geest en hij ging op zoek naar geleerden en heilige mensen die hem daarover zouden kunnen vertellen. Na lange voettochten en omzwervingen kon eindelijk iemand hem vertellen waar het om ging.
Het is het eeuwig durend gebed dat luidt:
Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm U mijner.
Verkorte versie: Christus ontferm U over mij.
Na een leven lang oefenen, het steeds maar weer herhalen, eerst hardop en daarna zachtjes van binnen, werkt het uiteindelijk uit zichzelf. Het is dan in het hart gekomen en daardoor blijf je in de Christus sfeer en word je op je pad beschermd. Het is eigenlijk een voortdurende contemplatie op een idee, dat dan werkelijkheid wordt. Op een gegeven moment kan het veranderen in: ontferm U over ons.
Het wordt ook wel het gebed van het hart genoemd.
Alle andere gedachten wijken voor het denken in Christus. Met ander woorden: in plaats van een gevangene te zijn van je eigen onrustige, heen en weer vliegende gedachten, blijf je nu door concentratie in de geest van licht.
Het  innerlijk gebed is een mantra die we in de plaats zetten van het alsmaar aanwezige denken.
Het herhalen van de woorden is een genezende kracht en wordt uiteindelijk iets van jezelf dat er altijd is. Het is een beschermende omhulling en een voortdurende contemplatie op de geest, die je bevrijdt uit de kluisters van het denken.
Zo gauw als het gebed in je ziel klinkt ben je weer wakker en in het bewustzijn!
Er is wel een zekere wilskracht voor nodig en vertrouwen in de werking ervan om het alsmaar te oefenen, maar dat is prima, omdat het oefenen op zich al voldoende is. Langzamerhand word je steeds bewuster van het repeterende denken en ga je er plezier in krijgen er iets anders tegenover te stellen.
Dus zo gauw als het denken weer opdringerig aanwezig is begin je de ‘mantra’ te herhalen, alsmaar steeds opnieuw. Het denken is uiteindelijk ook altijd een herhaling van alsmaar hetzelfde, tenminste het denken waar je niet echt vat op hebt, waar je je mee geïdentificeerd hebt. Er is ook een ander soort denken dat bewust en geconcentreerd is.

Misschien gaat het wel net als bij mij; het gebed werkte terstond en ging dag en nacht door. Het was een herkenning uit een ver verleden, dat nog in mij lag te wachten. Dit is werkelijk een eeuwigdurend gebed, het gaat altijd met je mee omdat je er één mee bent geworden.
Maar zoals je jezelf vergeten kunt, zo vergeet je ook dit gebed, wat echter niet wil zeggen dat het er niet meer is.
Droombeeld:
—-Ik liep over een stenen muur en zag rond de kerktoren afschrikwekkende monsters vliegen. Toen zij op mij afkwamen kwam direct het innerlijk gebed omhoog en ze deerden mij niet. Ze vlogen over en langs mij heen alsof ik voor hen niet meer zichtbaar was, omdat ik omhuld werd door een beschermend licht. Het gebed behoedde mij voor ieder  gevaar. Ik liep blij en dankbaar voort, zonder angst, omgeven door vele gevaren.——
Het duister wijkt direct als het geconfronteerd wordt met dit gebed.
Eens ben ik onverwachts gebeten door een straathond, met alle nare gevolgen van dien. Zo gauw als een hond mijn pad kruiste werd ik angstig, maar vanaf toen was direct het gebed er en was mijn angst weg. Zo heb ik heel wat angsten overwonnen.
Als je in het gebed bent ontstaat er een gevoel van overgave en een weten dat alles goed is, dat alles gaat zoals het moet gaan. Het innerlijk gebed is in feite een Christelijke mantra waarvan de werking kosmisch bepaald is.
Ook in de nacht kan het ons voortdurend bescherming bieden en het sterke duister van deze tijd op afstand houden. Het legt als het ware een cirkel van beschermende liefde en licht om ons heen en het duister kan daar niet doorheen en zal wijken voor het licht.

Ook voor bepaalde kinderen die veel te open en kwetsbaar zijn en bang zijn voor de nacht, kan een soortgelijk gebed een grote hulp zijn. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor die kinderen, maar bij hen is het zichtbaarder. Je zult nog verbaasd zijn, hoe kinderen er in al hun zuiverheid  voor open staan. Veel kinderen in deze tijd zijn geheel verstoken van religie, omdat hun ouders daar niets meer mee doen en wel heel vanzelfsprekend de tablet aanreiken.
Mijn ervaring is dat ieder kind in zijn ziel hunkert naar religie, omdat het gewoon nog religieus is!
Veel mensen in deze tijd hebben geen weet meer van de Christelijke feestdagen, de oorspronkelijke betekenis ervan en zien het uitsluitend als vrije dagen waarop ze naar een pretpark, woonboulevard, etc. kunnen gaan.
Kerst staat in het teken van veel eten en drinken en de kerstboom wordt als schemerlamp gebruikt.
Ik beweer nu niet dat iedereen weer terug moet in de moederschoot van de kerk, zeker niet, maar wel dat er dan iets voor in de plaats zou moeten komen.
Vroeger was het geloof een steun om je staande te houden in de wereld en ook een gevoel van verbondenheid met je geloofsgenoten. Nu dat voor velen weggevallen is komt het er op aan om er zelf iets bewust tegenover te stellen, omdat anderen dat niet meer voor je doen

In het verleden was de priester de middelaar tussen de  gewone mensen en de geestelijke wereld, nu echter komt het er op aan dat we zelf een rechtstreekse en bewuste verbinding proberen te leggen met de geest.
Het innerlijke gebed zorgt voor zo’n soort verbinding, een soort navelstreng die ons verbindt met de voedende Geest.

We kunnen in dit kader ook leren van een klein kind, omdat ze nog weet heeft van haar Goddelijke oorsprong, wat wij ouderen vaak vergeten zijn.
Loop eens met een klein kind een mooie kathedraal in of een kleine intieme kerk met kaarsjes voor het altaar en kijk dan eens hoe het kind alles in zich opneemt, heel stil en vol eerbied. Kijk eens goed naar het kind en vraag je af wat jezelf toch verloren bent?
Wellicht zie je het in de ogen van het kind.

Er zijn nog zo weinig van die stilteplekken waar de energie nog verbonden is en levend aanwezig.
Kinderen hebben van nature behoefte aan religiositeit en omdat het niet meer vanzelfsprekend aanwezig is dienen we nu met bewustzijn er iets voor in de plaats te stellen.
Als ouder kun je de beschermer zijn van hun beeldenwereld, die hen verbindt met hun oorsprong.
Laten we ze alstublieft behoeden voor de flitsende beelden die zich voor hun eigen beeldend vermogen willen nestelen en ze isoleren van wie ze werkelijk zijn. Probeer hen te voeden met zo veel mogelijk mooie natuurlijke beelden en woorden verpakt in een mooie spreuk of gebed. Voor ons ouderen is het al een hele opgave om dicht bij de bron te blijven of er terug te keren, laat staan voor de gevoelige kinderziel in deze tijd, opgroeiend naar mens-zijn.

De vraag is dan natuurlijk wel hoe we de kinderziel kunnen behoeden voor al het duister in de wereld, als we zelf verworden tot angstige wezens, losgeslagen van de voedende geest en de schoonheid die ons ondanks alles blijft omringen.
Dus sta op en vecht terug, niet met wapens, maar met een kracht die vele malen sterker en duurzamer is.
                                                               IK BEN

 

*Boek: de ware verhalen van….. een pelgrim. (niet meer verkrijgbaar)

*Bewerkt november 2017

(Totaal aantal bezoeken: 1.249, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(32 Reacties)

 1. Dit is ook een mooie om in plaats te stellen van al onze zorgen en gedachten. Het denken in God maakt dat we onszelf op een andere manier leren kennen:...
  Lees meer

  Dit is ook een mooie om in plaats te stellen van al onze zorgen en gedachten. Het denken in God maakt dat we onszelf op een andere manier leren kennen: Emmet Fox:<br />God is almachtig en de mens is zijn beeld en gelijkenis, en heerschappij over alle dingen.

 2. dat blijkt niet te kunnen in de reacties van blogger, jammer . maar zo kan het ook.

 3. Volledig akkoord, Jan.<br />Het lukt me niet om de tekst te kopiëren, maar het gaat om &quot;The Golden Key&quot; van Emmet Fox.<br /><br /><br /><br /><br />

 4. Bedankt Dirk! Ik ga het opzoeken. Ja, het is een geestelijke ramp te noemen dat kinderen steeds meer alleen nog maar in contact komen met materie, met machines.<br />Groet!<br />Jan
  Lees meer

  Bedankt Dirk! Ik ga het opzoeken. Ja, het is een geestelijke ramp te noemen dat kinderen steeds meer alleen nog maar in contact komen met materie, met machines.<br />Groet!<br />Jan

 5. Ja, zeer juiste, mooie en moedige beschouwing.<br />&quot;De weg van een pelgrim&quot; heb ik lang geleden ook gelezen. In het begin kan het nuttig zijn om exact de methode van...
  Lees meer

  Ja, zeer juiste, mooie en moedige beschouwing.<br />&quot;De weg van een pelgrim&quot; heb ik lang geleden ook gelezen. In het begin kan het nuttig zijn om exact de methode van het boekje te volgen, maar je kunt dus inderdaad ook je eigen mantra of gebed maken en daarmee aan de slag gaan. Ook de methode van John Main werkt volgens hetzelfde principe.<br />Zeer juist en ronduit dramatisch is ook

 6. Een visie door ervaring ontstaan is bijzonder waardevol, voor ons allen een uitdaging om het te gaan leven, het levend te maken in ons dagelijks handelen.

 7. Mooie ervaringsvisie, Richard, mooi getuigenis, en nu dat léven in alles waar je bij bent.

 8. Als je de IK BEN als God kan zien dan is het vormloze ZIJN God.<br />Ik ben God is dus een verklaring van de waarheid. Als alles God is en...
  Lees meer

  Als je de IK BEN als God kan zien dan is het vormloze ZIJN God.<br />Ik ben God is dus een verklaring van de waarheid. Als alles God is en wij zijn uit God voortgekomen bestaan wij 100 procent uit God. Wijzelf zijn niet Het totaal van God, het Allesomvattende maar een deeltje van God. Als wij denken buiten God te kunnen bestaan is juist grootheidswaanzin. Wij zijn van God gemaakt dus een met God,

  • Hoi jan,<br /><br />Ja het is belangrijk om dit soort dingen gewoon open te verklaren, zodat het inderdaad toegankelijker wordt en makkelijker bespreekbaar.<br /><br />Vooral het met elkaar vanuit verschillende kanten dit openbaren. <br /><br />We werken naar een betere en liefdevollere wereld. Dit gaat steeds beter als we onze Christus kracht en bewustzijn bundelen.<br /><br />groetje Richard<br

  • Bedankt Richard en Henri voor jullie mooie en duidelijke bijdragen, vanuit diverse kanten belicht.<br />Een goede aanvulling.<br />Groet,<br />Jan

 9. Dit levende ga ik terug naar een moment in mijn leven waar ik het zeer moeilijk had.IK was werkelijk de wanhoop nabij.Toen kreeg ik een droom zeer helder en wakker...
  Lees meer

  Dit levende ga ik terug naar een moment in mijn leven waar ik het zeer moeilijk had.IK was werkelijk de wanhoop nabij.Toen kreeg ik een droom zeer helder en wakker in mijn bewustzijn! Uit de hemel kwam een driehoek met de punt naar beneden, vanaf de aarde kwam een driehoek naar boven, ze schoven in elkaar en vormde een davidsster, in het midden stonden de woorden en deze woorden werden ook

 10. Jan, dank je wel. Ik merk nu dat IK-BEN altijd bij me is!

 11. Zo zijn we toch weer aardig tot elkaar gekomen Rob

 12. Voor mij is het eenvoudiger<br />ipv ik ben liefde zijn deze woorden dieper aanwezig voor mij<br />Liefde is<br />Liefde is pure aanwezigheid<br />Pure liefde is wat het is<br />Het leven...
  Lees meer

  Voor mij is het eenvoudiger<br />ipv ik ben liefde zijn deze woorden dieper aanwezig voor mij<br />Liefde is<br />Liefde is pure aanwezigheid<br />Pure liefde is wat het is<br />Het leven zelf<br />We mogen deel uitmaken van het leven zelf<br />Niet meer niet minder<br /><br />Ook het grote IK kan nog ontwaken in het leven.<br /><br />Groet,<br />Rob<br />

 13. http://nieuwebroederschap.blogspot.nl/p/blog-page_9.html<br /><br />Beste Arie,<br /><br />Zo zie je maar hoe het toeval ons kan helpen.<br />Bovenin rechts van de berichten zie je pagina&#39;s en in de zesde regel zie je...
  Lees meer

  http://nieuwebroederschap.blogspot.nl/p/blog-page_9.html<br /><br />Beste Arie,<br /><br />Zo zie je maar hoe het toeval ons kan helpen.<br />Bovenin rechts van de berichten zie je pagina&#39;s en in de zesde regel zie je ; Informatie VERWANTEN en Stichting de Halm.<br />Als je na het lezen nog vragen hebt hoor ik het graag.<br />Groet,<br />Jan

 14. Beste heer Jan,<br /><br />Een boeiend artikel, ik ontdekte u bij &#39;toeval&#39;. Ga rustig alles eens doorlezen.<br />Mijn vraag is nu…Wat is een Verwanten groep?<br />Vr. groet,<br />ARIE Kastelein

 15. Ja inderdaad maken we er deel van uit. Maar als we er deel van uitmaken zijn we het ook zelf, toch?<br /><br />Ik kan mij voorstellen dat het wat arrogant...
  Lees meer

  Ja inderdaad maken we er deel van uit. Maar als we er deel van uitmaken zijn we het ook zelf, toch?<br /><br />Ik kan mij voorstellen dat het wat arrogant klinkt om IK-BEN God, Kracht of Liefde uit te spreken.<br />Zelf heb ik daar ook moeite mee gehad, maar het geeft veel kracht als je doorkrijgt waar we deel van uitmaken, hoe bijzonder we zijn en waar we naar op weg zijn.<br />Het ego is het

  • &#39;Ik ben &#39; is de betekenis van de naam Christus zelf ( Zie R Steiner) .<br /><br />Toen het Christuswezen nog niet op aarde was geweest in een menselijk lichaam , was hij wel al werkende als een aartsengelwezen ( de Nathanische ziel) vanuit de geestelijke wereld .<br />Een mooi voorbeeld daarvan is Mozes aan de brandende braamstruik waar hij hoorde &#39;ik ben de ik ben &#39; ,dat was

  • ach ja het maakt mij ook verder niet zo veel uit… maar God als het gans andere, stel het je voor als een grote kamer bijvoorbeeld en jij bent er een puntje in. nou dan ben jij dus deel van God maar niet God zelf. Zoveel, waar jij geen deel aan hebt. Ik vind het op zich niet arrogant klinken hoor. Ik ben god, kracht, liefde. Het is een andere opvatting. <br /><br />Of het het ego is of niet,

 16. voor mij is het meer Ik dien God of anders gezegd ik dien Het Leven. Ik ben God niet en ook nooit geweest. Ik kan &#39;m wel wel ervaren of...
  Lees meer

  voor mij is het meer Ik dien God of anders gezegd ik dien Het Leven. Ik ben God niet en ook nooit geweest. Ik kan &#39;m wel wel ervaren of eventueel voorstellen, maar God is het totaal andere dat ik niet ben. Ik kan er wel deel aan hebben. Zomaar een andere opvatting. Altijd ben ik dienende, nooit ben ik: &quot;Ik- Ben God, Ik- Ben het Al&quot; Ik kan het slechts ervaren. Ik ben het niet. Nooit

 17. Dank je wel Jan voor dit mooie artikel en het interne stille gebed….<br />Mijn &#39;mantra&#39; van de laatste maanden is: &quot;Leer mij het leven lief te hebben in al zijn...
  Lees meer

  Dank je wel Jan voor dit mooie artikel en het interne stille gebed….<br />Mijn &#39;mantra&#39; van de laatste maanden is: &quot;Leer mij het leven lief te hebben in al zijn facetten….&quot; en zo waar, dat begint te werken….<br /><br />In Lak&#39; ech, Maria

  • Jazeker Jan, in verschillende kracht- en mystieke Tuinen goed kunnen werken en mediteren. Een plaats waar de eenheid goed voelbaar is, een plaats waar de Hemelenergieën en Agartha verbonden zijn….<br /><br />In Lak&#39; ech, Maria

  • Dank je Maria! Zo zie je maar dat we ons eigen innerlijk gebed vinden en dat het werkt of gaat werken als we er ons mee kunnen verbinden. <br />Ook weer extra inspiratie ontvangen in het retraite weekend?<br />Hartelijke groet!<br />In Lak&#39; ech, ( Ik ben Jij)

 18. Voor mijzelf is de Ik Ben pure Dwaling om mij te misleiden van mijn werkelijke authenciteit.<br />Ik ben is een soort van tweede keuze, ik ben van deze wereld.<br />Ben...
  Lees meer

  Voor mijzelf is de Ik Ben pure Dwaling om mij te misleiden van mijn werkelijke authenciteit.<br />Ik ben is een soort van tweede keuze, ik ben van deze wereld.<br />Ben in deze wereld maar niet van deze wereld<br />Dat is mijn zekerheid door alles heen.<br /><br />Beste!<br />Ik wil je toch graag uitleggen wat het eigenlijk betekent.<br /><br />IK-BEN is voor jou pure dwaling, dat is toch jammer,

 19. Voor mijzelf is de Ik Ben pure Dwaling om mij te misleiden van mijn werkelijke authenciteit.<br />Ik ben is een soort van tweede keuze, ik ben van deze wereld.<br />Ben...
  Lees meer

  Voor mijzelf is de Ik Ben pure Dwaling om mij te misleiden van mijn werkelijke authenciteit.<br />Ik ben is een soort van tweede keuze, ik ben van deze wereld.<br />Ben in deze wereld maar niet van deze wereld<br />Dat is mijn zekerheid door alles heen.<br />

 20. Weer een opmerkelijk artikel! Ik ga het oefenen om de vliegreis naar de andere kant van de wereld te overleven. Ik lig er van wakker en dan is dit denk...
  Lees meer

  Weer een opmerkelijk artikel! Ik ga het oefenen om de vliegreis naar de andere kant van de wereld te overleven. Ik lig er van wakker en dan is dit denk ik een goede en nuttige oefening.<br />Bedankt,<br />ADRIAAN

 21. Het blijkt alleen nog tweedehands verkrijgbaar te zijn. <br />Ja, dat werkt goed om de dag met een soort ritueel te beginnen. <br />Als je het boekje niet meer kunt...
  Lees meer

  Het blijkt alleen nog tweedehands verkrijgbaar te zijn. <br />Ja, dat werkt goed om de dag met een soort ritueel te beginnen. <br />Als je het boekje niet meer kunt vinden kan ik je mijn exemplaar wel even uitlenen.<br />Groet!<br />Jan.<br />

 22. Weer een mooi artikel en actueel. Ik ga nog proberen het boekje te bestellen, maar het is zeker niet meer in druk. <br />Goed dat je ook nog de kinderziel...
  Lees meer

  Weer een mooi artikel en actueel. Ik ga nog proberen het boekje te bestellen, maar het is zeker niet meer in druk. <br />Goed dat je ook nog de kinderziel benadrukt…ik kan mij ook wel zorgen maken hoe dat gaat aflopen en of ze zichzelf nog kunnen vinden als ze in de moeilijke pubertijd komen.<br />Zelf begin ik de dag meestal met een mooi gedicht, dat is ook voeding. Maar wat jij aanraadt zal

 23. Dag Jan,<br />Ja, ik heb inderdaad last van angsten, terecht of onterecht, maar toch.. Je wordt er toch door beïnvloed en het is ook niet ondenkbaar dat er iets gebeurt...
  Lees meer

  Dag Jan,<br />Ja, ik heb inderdaad last van angsten, terecht of onterecht, maar toch.. Je wordt er toch door beïnvloed en het is ook niet ondenkbaar dat er iets gebeurt uiteindelijk. Ik ga het advies opvolgen en mij bezig houden met het innerlijk gebed, het sprak mij direct aan en dan hoort het waarschijnlijk ook bij mij.<br />Bedankt voor het advies!<br />Vriendelijke groet,<br />Anna

 24. duidelijk geschreven.<br /><br />Voor mijzelf is de Ik Ben de Goddelijke kracht die we zijn. Wat we erachter zetten is de Goddelijke kracht tot vorm geschapen in de geest dat...
  Lees meer

  duidelijk geschreven.<br /><br />Voor mijzelf is de Ik Ben de Goddelijke kracht die we zijn. Wat we erachter zetten is de Goddelijke kracht tot vorm geschapen in de geest dat zich openbaart in de wereld.Gedurende de dag zeg steeds tegen mijzelf Ik BEN Gods licht Gods liefde en alleen Goddelijke liefde openbaart zich door mij en God schept via mij en alle anderen de volmaakte wereld waar we hier

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »