De Verwanten

Deze Site… De Verwanten..wil een podium geven aan het idee over nieuwe broeder-zusterschap en verwantschap in haar diverse verschijningsvormen in deze tijd. Over in relatie zijn met onszelf, de ander, en alles wat ons omgeeft, waar we mee in verbinding staan en afhankelijk van zijn, omdat we er onverbrekelijk deel van uitmaken.

KRACHT EN VERTROUWEN VERSUS ANGST/ HET INNERLIJKE GEBED

Angst heeft een verlammende werking op bewust-zijn. Steeds meer mensen hebben en krijgen last van paniek en angststoornissen. Depressiviteit is ondanks de welvaart een veel voorkomend probleem dat met anti-depressiva wordt bestreden.
Het onderliggende geestelijke probleem is dat de mensheid een grote transformatie doormaakt van het groepsbewustzijn naar een individueel bewustzijn. Dat betekent dat steeds meer mensen alleen komen te staan zonder nog een sociaal vangnet te hebben. Religieuze instellingen, families en verenigingen vallen uit elkaar en het egoïsme viert hoogtij. Dan zijn er ook nog krachten in de wereld werkzaam die de mensen weer terug willen zetten in het groepsdenken van de middeleeuwen en ver daarvoor. Zij haten die individuele vrijheid en het democratisch denken en gaan er met nietsontziend geweld tegenin en willen angst zaaien om het vrije bewustzijn te verlammen.
Daar tegenover staat het Heildenken van Facebook, die alle mensen van de wereld digitaal wil verbinden in een soort kathedraal van samenzijn, in volledige openheid en onder volledige controle. Alle mensen zijn zogenaamde vrienden van elkaar en daardoor niet meer alleen, en weer ondergebracht in een nieuw soort groepsdenken waar mensen elkaar napraten, nieuws verspreiden en nieuws manipuleren.

Er is blijkbaar geen grotere opdracht denkbaar dan op jezelf gaan staan, een opdracht die tegelijkertijd ook zoveel angst oproept. Op de vlucht voor de confrontatie en acceptatie van jezelf in veelbelovende datingsites waar de ultieme tweelingziel op je wacht.

In feite zijn we geestelijke wezens die hier op aarde slechts voor korte tijd vertoeven. Het ergste dat ons kan overkomen is lichamelijk dood gaan en dat is ook nog eens onvermijdelijk. Door alle onrust en angst zijn we afgesneden van ons licht en de lichtwereld die ons omgeeft. Duister kan alleen bestaan in de schaduw van het licht.
We redden het niet meer met oppervlakkige gedachten over positief denken; voor jezelf een veilige ruimte scheppen en het duister buiten de deur houden door ontkenning. Er wordt nu een dringend beroep gedaan op een bewust-zijn van de Goddelijke kracht waar iedereen deel van uitmaakt, ook de gevreesde vijand.
Het is nu onze grootste uitdaging om te gaan staan in de kracht die we zelf zijn. Niet alsmaar weer naar buiten te trekken, maar rechtsomkeert maken naar huis waar het wacht en altijd al was.
Een hulp daarbij kan zijn om het uiterlijke angstdenken te doen wijken door innerlijke concentratie op een sterke mantra die zijn weerklank heeft in de geest en ongekende lichtkrachten kan vrijmaken.

Ik-Ben Kracht,
Ik-Ben Liefde,
Ik-Ben Licht,
Ik-Ben Vrede,
Voel aan wat je op dit moment nodig hebt, het moet ook wel bij je passen. Als er maar kracht van uitstraalt en geloof in je eigen mens-zijn, je verbondenheid met de Geest. Mensen kunnen moeite hebben met bepaalde terminologie zoals het gebruik van Christus of God, maar het zijn en blijven kracht en lichtwoorden, hoe misbruikt vaak dan ook en het gaat om de intentie waar je iets mee uitspreekt.
Bij mijzelf komt vaak omhoog

Goddelijk Licht
Christus Zon
Verwarm onze harten
Verlicht onze hoofden
Het doet het onrustige denken wijken, geeft ruimte in de geest en een gevoel van bescherming en veiligheid. Daar waar het denken wijkt kan God zich openbaren.

Na een periode van innerlijke strijd kreeg ik het boekje ‘De pelgrim’ in handen.
Een juweel van een boekje uit de Russische mystieke literatuur:
Een pelgrim hoorde in de kerk voorlezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen en werd getroffen door de woorden: Bidt zonder ophouden!
Deze tekst hechtte zich in zijn geest en hij ging op zoek naar geleerden en heilige mensen die hem daarover zouden kunnen vertellen. Na lange voettochten en omzwervingen kon eindelijk iemand hem vertellen waar het om ging.
Het is het eeuwig durend gebed dat luidt:
Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm U mijner.
Verkorte versie: Christus ontferm U over mij.
Na een leven lang oefenen, het steeds maar weer herhalen, eerst hardop en daarna zachtjes van binnen, werkt het uiteindelijk uit zichzelf. Het is dan in het hart gekomen en daardoor blijf je in de Christus sfeer en word je op je pad beschermd. Het is eigenlijk een voortdurende contemplatie op een idee, dat dan werkelijkheid wordt. Op een gegeven moment kan het veranderen in: ontferm U over ons.
Het wordt ook wel het gebed van het hart genoemd.
Alle andere gedachten wijken voor het denken in Christus. Met ander woorden: in plaats van een gevangene te zijn van je eigen onrustige, heen en weer vliegende gedachten, blijf je nu door concentratie in de geest van licht.
Het  innerlijk gebed is een mantra die we in de plaats zetten van het alsmaar aanwezige denken.
Het herhalen van de woorden is een genezende kracht en wordt uiteindelijk iets van jezelf dat er altijd is. Het is een beschermende omhulling en een voortdurende contemplatie op de geest, die je bevrijdt uit de kluisters van het denken.
Zo gauw als het gebed in je ziel klinkt ben je weer wakker en in het bewustzijn!
Er is wel een zekere wilskracht voor nodig en vertrouwen in de werking ervan om het alsmaar te oefenen, maar dat is prima, omdat het oefenen op zich al voldoende is. Langzamerhand word je steeds bewuster van het repeterende denken en ga je er plezier in krijgen er iets anders tegenover te stellen.
Dus zo gauw als het denken weer opdringerig aanwezig is begin je de ‘mantra’ te herhalen, alsmaar steeds opnieuw. Het denken is uiteindelijk ook altijd een herhaling van alsmaar hetzelfde, tenminste het denken waar je niet echt vat op hebt, waar je je mee geïdentificeerd hebt. Er is ook een ander soort denken dat bewust en geconcentreerd is.

Misschien gaat het wel net als bij mij; het gebed werkte terstond en ging dag en nacht door. Het was een herkenning uit een ver verleden, dat nog in mij lag te wachten. Dit is werkelijk een eeuwigdurend gebed, het gaat altijd met je mee omdat je er één mee bent geworden.
Maar zoals je jezelf vergeten kunt, zo vergeet je ook dit gebed, wat echter niet wil zeggen dat het er niet meer is.
Droombeeld:
—-Ik liep over een stenen muur en zag rond de kerktoren afschrikwekkende monsters vliegen. Toen zij op mij afkwamen kwam direct het innerlijk gebed omhoog en ze deerden mij niet. Ze vlogen over en langs mij heen alsof ik voor hen niet meer zichtbaar was, omdat ik omhuld werd door een beschermend licht. Het gebed behoedde mij voor ieder  gevaar. Ik liep blij en dankbaar voort, zonder angst, omgeven door vele gevaren.——
Het duister wijkt direct als het geconfronteerd wordt met dit gebed.
Eens ben ik onverwachts gebeten door een straathond, met alle nare gevolgen van dien. Zo gauw als een hond mijn pad kruiste werd ik angstig, maar vanaf toen was direct het gebed er en was mijn angst weg. Zo heb ik heel wat angsten overwonnen.
Als je in het gebed bent ontstaat er een gevoel van overgave en een weten dat alles goed is, dat alles gaat zoals het moet gaan. Het innerlijk gebed is in feite een Christelijke mantra waarvan de werking kosmisch bepaald is.
Ook in de nacht kan het ons voortdurend bescherming bieden en het sterke duister van deze tijd op afstand houden. Het legt als het ware een cirkel van beschermende liefde en licht om ons heen en het duister kan daar niet doorheen en zal wijken voor het licht.

Ook voor bepaalde kinderen die veel te open en kwetsbaar zijn en bang zijn voor de nacht, kan een soortgelijk gebed een grote hulp zijn. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor die kinderen, maar bij hen is het zichtbaarder. Je zult nog verbaasd zijn, hoe kinderen er in al hun zuiverheid  voor open staan. Veel kinderen in deze tijd zijn geheel verstoken van religie, omdat hun ouders daar niets meer mee doen en wel heel vanzelfsprekend de tablet aanreiken.
Mijn ervaring is dat ieder kind in zijn ziel hunkert naar religie, omdat het gewoon nog religieus is!
Veel mensen in deze tijd hebben geen weet meer van de Christelijke feestdagen, de oorspronkelijke betekenis ervan en zien het uitsluitend als vrije dagen waarop ze naar een pretpark, woonboulevard, etc. kunnen gaan.
Kerst staat in het teken van veel eten en drinken en de kerstboom wordt als schemerlamp gebruikt.
Ik beweer nu niet dat iedereen weer terug moet in de moederschoot van de kerk, zeker niet, maar wel dat er dan iets voor in de plaats zou moeten komen.
Vroeger was het geloof een steun om je staande te houden in de wereld en ook een gevoel van verbondenheid met je geloofsgenoten. Nu dat voor velen weggevallen is komt het er op aan om er zelf iets bewust tegenover te stellen, omdat anderen dat niet meer voor je doen

In het verleden was de priester de middelaar tussen de  gewone mensen en de geestelijke wereld, nu echter komt het er op aan dat we zelf een rechtstreekse en bewuste verbinding proberen te leggen met de geest.
Het innerlijke gebed zorgt voor zo’n soort verbinding, een soort navelstreng die ons verbindt met de voedende Geest.

We kunnen in dit kader ook leren van een klein kind, omdat ze nog weet heeft van haar Goddelijke oorsprong, wat wij ouderen vaak vergeten zijn.
Loop eens met een klein kind een mooie kathedraal in of een kleine intieme kerk met kaarsjes voor het altaar en kijk dan eens hoe het kind alles in zich opneemt, heel stil en vol eerbied. Kijk eens goed naar het kind en vraag je af wat jezelf toch verloren bent?
Wellicht zie je het in de ogen van het kind.

Er zijn nog zo weinig van die stilteplekken waar de energie nog verbonden is en levend aanwezig.
Kinderen hebben van nature behoefte aan religiositeit en omdat het niet meer vanzelfsprekend aanwezig is dienen we nu met bewustzijn er iets voor in de plaats te stellen.
Als ouder kun je de beschermer zijn van hun beeldenwereld, die hen verbindt met hun oorsprong.
Laten we ze alstublieft behoeden voor de flitsende beelden die zich voor hun eigen beeldend vermogen willen nestelen en ze isoleren van wie ze werkelijk zijn. Probeer hen te voeden met zo veel mogelijk mooie natuurlijke beelden en woorden verpakt in een mooie spreuk of gebed. Voor ons ouderen is het al een hele opgave om dicht bij de bron te blijven of er terug te keren, laat staan voor de gevoelige kinderziel in deze tijd, opgroeiend naar mens-zijn.

De vraag is dan natuurlijk wel hoe we de kinderziel kunnen behoeden voor al het duister in de wereld, als we zelf verworden tot angstige wezens, losgeslagen van de voedende geest en de schoonheid die ons ondanks alles blijft omringen.
Dus sta op en vecht terug, niet met wapens, maar met een kracht die vele malen sterker en duurzamer is.
                                                               IK BEN

 

*Boek: de ware verhalen van….. een pelgrim. (niet meer verkrijgbaar)

*Bewerkt november 2017

 • Vul hier onder je emailadres in om een melding te ontvangen bij elk nieuw bericht op dit blog.

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

(32 Reacties)

 1. Dit is ook een mooie om in plaats te stellen van al onze zorgen en gedachten. Het denken in God maakt dat we onszelf op een andere manier leren kennen:...
  Lees meer

  Dit is ook een mooie om in plaats te stellen van al onze zorgen en gedachten. Het denken in God maakt dat we onszelf op een andere manier leren kennen: Emmet Fox:<br />God is almachtig en de mens is zijn beeld en gelijkenis, en heerschappij over alle dingen.

 2. dat blijkt niet te kunnen in de reacties van blogger, jammer . maar zo kan het ook.

 3. Volledig akkoord, Jan.<br />Het lukt me niet om de tekst te kopiëren, maar het gaat om &quot;The Golden Key&quot; van Emmet Fox.<br /><br /><br /><br /><br />

 4. Bedankt Dirk! Ik ga het opzoeken. Ja, het is een geestelijke ramp te noemen dat kinderen steeds meer alleen nog maar in contact komen met materie, met machines.<br />Groet!<br />Jan
  Lees meer

  Bedankt Dirk! Ik ga het opzoeken. Ja, het is een geestelijke ramp te noemen dat kinderen steeds meer alleen nog maar in contact komen met materie, met machines.<br />Groet!<br />Jan

Geef een reactie

log in met wachtwoord

Of schrijf een bericht als gast

Uw email adres zal niet worden gepubliceerd.

Wilt u een afbeelding uploaden? Dat kan door middel van de Browse knop aan de bovenzijde, de afbeelding wordt automatisch in bovenstaand bericht geplaatst.

Wilt u een youtube video uploaden? Dat kan door de link van de video in bovenstaand bericht te plakken

Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties. Of abonneer jezelf op alle reacties.

Voeg eventueel een afbeelding toe

© 2020 De Verwanten

Website door Pinto SolutionsBoven ↑

Translate »