De Verwanten

VRIJ EN VERBONDEN IN INNERLIJKE VERWANTSCHAP. De Verwanten wil een podium geven aan het idee over ziel en geestverwantschap. Over in relatie zijn met ons-zelf, de ander en alles wat ons omgeeft.

WATER-INITIATIE. VERVOLG OP DROMEN EN INWIJDING20140918_153641       
                                                                                                     De droom is een onuitputtelijke 
                                                                    bron van informatie over jezelf.
                                                                                                          Joseph Campbel

Dit is een vervolg op het artikel over dromen en inwijding. 
Door over dromen te schrijven neem je een bepaald risico, omdat het zich afspeelt in een soort schemergebied waar iedereen een mening over heeft.
Ik ben geen droomdeskundige, maar meer een man van de praktijk en wil met mijn schrijven altijd dicht bij mijn eigen beleving blijven en daardoor ook kwetsbaar durven zijn.
Mijn bedoeling is om als ervaringsdeskundige wat  droombeelden met de lezers te delen. Dit doe ik met een zekere schroom omdat ze persoonlijk zijn, maar toch met zo’n uitdrukkingskracht dat ik gemeend heb ze te mogen delen.
Dikke boeken vol zijn er over geschreven, te beginnen bij Freud en verder uitgewerkt door Jung.
Jung noemde dromen: 
als gloeiende lava waaruit zich de te bewerken steen uitkristalliseert.
De droom in zijn symbooltaal streeft naar het passend maken van ongewenste situaties, waarschuwt als er iets niet in de haak is of als de verdere psychische ontwikkeling wordt gehinderd.
Compenserend stelt dan de droom: ‘Je moet je levenshouding wijzigen’. De droom drukt zich uit in symbolen, zinnebeelden, die meerdere betekenissen kunnen hebben die in verband staan met iets dat òf onbewust of op zijn minst nog niet geheel bewust is. Het bewustzijn wordt aangesproken door de droom, maar werkt aan het ontstaan van de droom niet mee. De droom helpt het bewustzijn om bewust te worden. Zij vormen een boodschap die op ontcijfering wacht door de dromer of psychotherapeut. De dromer wordt omtrent zijn feitelijke toestand vaak in het onzekere gelaten. Begrijpen van de droom vergt van de dromer of therapeut een zorgvuldige betekenisgeving aan de symboliek van de droom. Dit vereist een grondige (zelf)kennis van de symboolproducerende mens en zijn culturele achtergrond.
Ik wil mij beperken tot een bepaald gebied in de droombeleving en wel: Dromen en Inwijding
In feite is ons leven een voortgaand inwijdingsproces. Aan de droombeelden kunnen we aflezen waar we staan in onze ontwikkeling en met welke initiatie we nu vooral bezig zijn. We werken nu veelal  tegelijkertijd aan de:
Water– Vuur en Lucht initiatie.  Je zult ze in bepaalde stadia van de ontwikkeling herkennen. De waterinitiatie kun je herkennen aan een innerlijke wanhoopsstemming; alsof je in het water bent en geen grond meer onder de voeten hebt. Het uiterlijke leven geeft geen steun en je vindt geen bodem voor je hoge principes en idealen die je in je draagt. Slagen   voor deze initiatie doen we, als we niet voortdurend meer onderhevig zijn aan onbeheerste emoties zoals: woede, angsten, hartstochten, driften en vooroordelen. Dan zal de zielestorm gaan liggen en het water wordt de spiegel waar de hemel zich in kan weerspiegelen. Veel dromen staan dus in verbinding met het waterelement of spelen zich geheel af in het water.
Water staat voor zuivering en spirituele groei, maar ook wordt de ziel met het element water aangeduid, de wateren van de ziel die kalm en stil kunnen zijn en de geest weerspiegelen of onrustig en woelig, zodat ze niets weerspiegelen.

Iedere ziel moet eens gedoopt oftewel emotioneel gezuiverd worden en dat staat voor de waterinitiatie. Johannes de Doper woonde in de wildernis van de wereld, die de weerspiegeling is van de chaos in onze ziel. Zolang we onze ziel niet bevrijden van vooroordeel, van onze geliefkoosde eigen meningen en we geen zelfbeheersing hebben, zullen we ons eenzaam en afgescheiden blijven voelen.
Johannes leefde in nederigheid, hij voedde zich met eenvoudig voedsel. Als wij voortdurend uiterlijke kennis in ons blijven opslaan, die wij niet kunnen verteren, zal de chaos niet wijken . Wij dienen de waarheid te zoeken in onze eigen ziel.
Nu volgen enkele ervaringen die ik had in het watergebied.
—–Ik ben in een zee, grote huizenhoge golven overspoelen mij, ik voel mij als een vis in het water en duik en zweef onder en over de golven. Ik ben heel verbaasd dat er totaal geen gevoel van benauwdheid is, dat ik kan ademen en zelfs diep onder water voel ik mij licht en vrij.
Aan de horizon zie ik een bootje dat wild heen en weer slingert, daarop staat een man die Vooroordeel heet, hij schreeuwt het uit van angst. ( ik zag dit woord op de boeg van het bootje staan)  Ik kan echter niets voor hem doen en weet dat alleen hijzelf, door eigen arbeid, zich hier ook kan thuis voelen.-—-
fish_water_animal_237751
—–Ik zweef over het water en zie onder mij ontelbare vissenruggen. Ik kan niet ver in het water kijken, het is eigenlijk  steeds weer een teleurstelling. Ik zoek schijnbaar naar iets wat ik nog niet mag zien. Dan opeens wijken de vissen en ik zie door het kristalheldere water de bodem.
Te midden van een kleurenpracht ontwaar ik een prachtige schelp en beleef daarbij een grote vreugde. Hoewel de schelp dicht is weet ik dat hier een grote belofte in schuilt.–
Vijf maanden later de volgende droom:
—–Ik zweef  boven het water en weer wijken de vissen en zie ik de schelp liggen op dezelfde plaats. Langzaam ontvouwt die zich en een palet van kleuren straalt mij tegemoet.
Een grote dankbaarheid en vreugde vervullen mijn ziel.
Ik word er in opgenomen en ontwaar een stralende parel.——
Dit beeld liet mij zien, dat er diep in ieders ziel een kostbare schat ligt.
De vissen staan voor het Christussymbool en alleen door die onbaatzuchtige liefde zal de schelp open gaan.
—–Ik zie grote manden gevuld met prachtige vissen. Daarna ben ik in het water en aan weerskanten zie ik hoe helder en schoon het is. Er zijn meer mensen met mij in dit water aan het vissen, het is net alsof we allemaal op zoek zijn naar dezelfde vis.
Plotseling is er een enorme vloedgolf waaruit een zeer grote vis te voorschijn komt. Ik vlucht het water uit en de vis volgt mij waarheen ik ook maar ga en of ik nu wil of niet, ik moet hem vangen.
Ik bind hem vast aan touwen en durf dan pas te geloven dat ik die vis gevangen heb.
In werkelijkheid had ik hem niet gevangen, hij zelf was naar mij toegekomen!
Daarna ging ik aan iedereen die het maar horen wilde vertellen dat ik de vis gevangen had.
Er ontstond een soort volksoproer en ze schreeuwden: “Geef ons ook van die vis” , ik zag messen blinken en voelde hun begerigheid.
De vis keek mij aan en ik aanschouwde de ogen van Christus, ik maakte de touwen los en voerde hem weg van het opdringerige volk. Ik verzorgde hem en gaf hem kleren en omhulde hem met alle liefde die ik van hemzelf kreeg.——
Als ons verlangen naar Hem groot genoeg is kunnen we  Hem geen eens ontlopen, we zullen er zelfs voor terugdeinzen, omdat we zijn grootheid amper aan kunnen. Vele mensen wachten er op om ook hun deel te krijgen. Verzorg Hem eerst goed en draag Hem zwijgend met je mee! We moeten niet over Hem praten maar Hem tot uitdrukking brengen in woorden en daden.
Veel mensen van mijn generatie vinden de woorden God en Christus beladen, dat is veroorzaakt door onze christelijke opvoeding die we als indoctrinerend hebben ervaren. We noemen God dan:  Energie, Licht, het AL …. dat is het ook en dus goed. Toch moeten we de kracht van het goed uitgesproken woord niet onderschatten. De toon en klank van het woord God openen het orgaan van onpersoonlijke liefde voor alle mensen.
De  Christus staat voor de mens die zichzelf overwonnen heeft, de absoluut vrije mens. Dus laten we proberen deze woordklanken weer hernieuwd toe te laten en los te maken van de herinnering.

                                         Wordt vervolgd!

Naslagwerk:                                                        
Inwijding S.Lubienski                                                       
Het wordt op prijs gesteld als je een reactie  wilt geven op het bovenstaande artikel. Gewoon iets kleins over de leeservaring, een eigen ervaring of gedachte etc. Dan kunnen we van elkaar leren!
Hieronder kun je opmerkingen aanklikken. Reageer met naam, alleen een voornaam, een alias of anoniem.(Daaronder is ook nog de mogelijkheid om het artikel aan 
te bevelen op google,Facebook,Twitter e.d.)

Bedankt!

(Totaal aantal bezoeken: 468, 1 bezoekers vandaag)
 • Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief van De Verwanten!

Comments are closed.

(11 Reacties)

 1. En vaak mag ik oefenen om me wat beter uit te drukken… 🙂

 2. Ach zo, nu is het mij weer volkomen duidelijk. Dank je voor de nadere uitleg!<br />Ja soms heb ik even tijd nodig om iets te doorgronden. 🙂

 3. Daarmee bedoel ik dat veel mensen moeite hebben, ws door het verleden, met de woorden God en Chirstus.<br />Dit ivm met deze regels uit jouw tekst: Veel mensen van mijn...
  Lees meer

  Daarmee bedoel ik dat veel mensen moeite hebben, ws door het verleden, met de woorden God en Chirstus.<br />Dit ivm met deze regels uit jouw tekst: Veel mensen van mijn generatie vinden de woorden God en Christus beladen, dat is veroorzaakt door onze christelijke opvoeding die we als indoctrinerend hebben ervaren. We noemen God dan: Energie, Licht, het AL …. dat is het ook en dus goed. Toch

 4. Beste Jan,<br />Daar word ik toch wat stil van…wat een mooie veelzeggende beelden. Ze zijn te echt en bijzonder om niet waar te zijn. Zoals Maria schrijft: En ja elke...
  Lees meer

  Beste Jan,<br />Daar word ik toch wat stil van…wat een mooie veelzeggende beelden. Ze zijn te echt en bijzonder om niet waar te zijn. Zoals Maria schrijft: En ja elke toon en klank heeft zijn kracht!<br />Ikzelf slaap zo vast dat ik wel bewusteloos zal zijn. Toch ben ik begonnen om te proberen meer wakker te worden in de slaap. Bloknootje naast bed en om drie uur de wekker en even mediteren en

 5. Ja, dat snap ik ook niet waarom het opeens niet meer gaat. Ik heb een computer deskundige besteld en ik hoop dat het dan snel opgelost is!<br /><br />Ook In...
  Lees meer

  Ja, dat snap ik ook niet waarom het opeens niet meer gaat. Ik heb een computer deskundige besteld en ik hoop dat het dan snel opgelost is!<br /><br />Ook In Lak&#39; ech,<br />Jan. Ik kom er niet zo goed uit wat je bedoelt… Laten we die beladenheid maar varen….?

 6. Mooie dromen Jan, mooi artikel.<br />En ja elke toon en klank heeft zijn kracht. Laten we die beladenheid maar varen….<br /><br />p.s. ook je vorig artikel heb ik nog steeds...
  Lees meer

  Mooie dromen Jan, mooi artikel.<br />En ja elke toon en klank heeft zijn kracht. Laten we die beladenheid maar varen….<br /><br />p.s. ook je vorig artikel heb ik nog steeds niet in mijn e-mail binnengekregen.<br /><br />Groet en In Lak&#39; ech, Maria

 7. Hallo Karel,<br />Ja het klopt. Ik heb het dromen hoofdstuk ingekort en bewerkt. Het is al weer vier jaar verder en de tijd heeft niet stil gestaan. Ik dacht ook...
  Lees meer

  Hallo Karel,<br />Ja het klopt. Ik heb het dromen hoofdstuk ingekort en bewerkt. Het is al weer vier jaar verder en de tijd heeft niet stil gestaan. Ik dacht ook dat ik het nu op het blog kon publiceren, fijn dat je het daarmee eens bent!<br />Goed om te vernemen dat het je aansprak en…graag gedaan!

 8. Beste Heer Jan,<br /><br />Ik heb uw boekwerk mogen lezen met eReader en volgens mij herken ik dit onderwerp ook uit het boek.<br />Dat vond ik een prachtig hoofdstuk met...
  Lees meer

  Beste Heer Jan,<br /><br />Ik heb uw boekwerk mogen lezen met eReader en volgens mij herken ik dit onderwerp ook uit het boek.<br />Dat vond ik een prachtig hoofdstuk met wonderbaarlijke dromen en uitleg. Mooi dat u het nu ook voor een groter publiek toegankelijk maakt. Het hoofdstuk daarna over kundalini-energie was zeer de moeite waard en goed om dat ook te publiceren. Overigens nog bedankt

 9. Mooi zeg…….ik heb werkelijk nog nooit zulke dromen gehad. Dromen bij mij een mix van angst, verlangen en herinneringen.<br />Regie heb ik ook nooit………

  • Wellicht is het de moeite van het proberen waard om voor het slapen gaan te mediteren, en bijv. de dag eerst teruglopen dan kun je al heel wat verwerken. Dan neem je ook weer de regie doordat ook met jezelf af te spreken. Je schreef al eerder dat je een slaapstoornis hebt en dat maakt het er niet gemakkelijker op en dan ook nog eens overdag heel moe.<br />Ik ben ook geen echte slaper, maar heb

 10. Hallo Jan,<br />Heel boeiend en ik bewonder je openheid en oprechtheid! Fijn dat je die mooie beelden wil delen.<br />Ze zijn heel veelzeggend en het zou toch zonde zijn om...
  Lees meer

  Hallo Jan,<br />Heel boeiend en ik bewonder je openheid en oprechtheid! Fijn dat je die mooie beelden wil delen.<br />Ze zijn heel veelzeggend en het zou toch zonde zijn om ze je medepelgrims te onthouden.<br />Bedankt!<br />AFRA

© 2024 De Verwanten

Website door DunicoBoven ↑

Translate »